Zink tegen verkoudheid

Onlangs verscheen een Cochrane Review – een gezaghebbende publicatie over het wetenschappelijk bewijs van een behandelingsmethode – over de vraag of extra zink in de vorm van tabletten, zuigtabletten of siroop van nut is bij de behandeling van verkoudheid of ter preventie van verkoudheid. Men maakte een meta-analyse van de 13 beste onderzoeken over de behandeling van verkoudheid met extra zink en van de 9 beste onderzoeken waarin was onderzocht of extra zink helpt ter preventie van verkoudheid.
De conclusie luidde dat als zink gegeven wordt binnen 24 uur na het begin van de eerste symptomen dit de ernst van de symptomen vermindert en de duur van de verkoudheid verkort. Zo was gemiddeld in de groepen die de zinktabletten gekregen hadden na een week 55% meer mensen zonder symptomen dan in de placebogroepen. Ook concludeerde men dat als ten minste vijf maanden lang zinksupplementen genomen worden dit de kans op het krijgen van een verkoudheid verkleint, bij kinderen de schoolabsentie vermindert en ook het gebruik van antibiotica. Zinkzuigtabletten hebben soms als bijwerking een vieze smaak in de mond en misselijkheid.

Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2

Zink en testosteron

Uit onderzoeken die jaren geleden hebben plaatsgevonden kon worden opgemaakt dat extra zink een laag testosterongehalte kan verhogen. Deze onderzoeken waren uitgevoerd bij mannen met vruchtbaarheidsproblemen.:

In een Nederlands onderzoek werd het effect onderzocht van extra foliumzuur en zink op de vruchtbaarheid van de man. 108 vruchtbare en 103 minder vruchtbare mannen kregen 5mg foliumzuur en 66mg zinksulfaat per dag of placebotabletten. Na 26 weken was het gehalte normale spermatozoïden in de groep minder vruchtbare mannen die beide supplementen gekregen had gestegen met 74%. Het gehalte abnormale spermatozoïden was met 4% gestegen. Vruchtbare mannen die de werkzame voedingsstoffen gekregen hadden vertoonden ook een verbetering van het spermagehalte. Overigens was er voor aanvang van het onderzoek geen duidelijk verschil in het zink- en foliumzuurgehalte van bloed en sperma tussen vruchtbare en minder vruchtbare mannen. (Fertil Steril, 2002 Mar;77(3):491-8.)

In een ander onderzoek onder 37 mannen die al langer dan vijf jaar onvruchtbaar waren kreeg men 60mg zink per dag te slikken gedurende 45-50 dagen. Bij de 22 mannen die bij aanvang lage testosterongehaltes hadden steeg het aantal spermatozoïden van 8 naar 20 miljoen per milliliter sperma. Het testosteron gehalte steeg ook. Negen van de 22 vrouwen werden zwanger. Bij de 15 mannen met bij aanvang normale testosterongehaltes was er geen verschil in testosteron en nauwelijks in het aantal spermatozoïden. Hun vrouwen werden niet zwanger.(Enc. Of Nutrit.Suppl., 1996)

Een paar jaar terug deed men echter onderzoek met een specifiek supplement , ZMA , dat zinkmethionine en magnesiumaspartaat bevat. In dat onderzoek onder sporters mat men geen verhoging van het testosterongehalte. [Eur J Clin Nutr. 2007 Sep 19;] Nu kan het zijn dat deze proefpersonen al voldoende zink innamen en geen laag testosterongehalte hadden. Extra zink zou dan geen effect meer hebben. Het kan echter ook aan de specifieke zinkverbinding gelegen hebben. Deze verklaring lijkt minder waarschijnlijk maar twee andere onderzoeken met hoge doses zink (sulfaat en gluconaat) lijken toch in die richting te wijzen.
Het eerste onderzoek was onder niet-sportieve studenten. Zij kregen 3mg zink per kg lichaamsgewicht. De testosterongehaltes werden zowel voor als na een inspanningstest gemeten. De resultaten zijn hieronder afgebeeld. Lees verder “Zink en testosteron”