Vitamine D tegen blaasontsteking

Vitamine D helpt vermoedelijk tegen blaasontstekingen. Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat na een vitamine D kuur de blaas meer afweerstoffen kan aanmaken die beschermen tegen een bacteriële infectie.

Zoals al bekend is , is vitamine D van belang voor de aanmaak van bepaalde afweerstoffen in immuuncellen – cathelicidines genaamd- die nodig zijn voor het bestrijden van virussen en bacteriën. De Zweedse onderzoekers toonden aan dat blaascellen deze cathelicidines kunnen aanmaken en ook dat het epitheelweefsel van de blaas vitamine D bevat.
Een groep vrouwen van middelbare leeftijd die geen blaasontsteking had, kreeg, gedurende 12 weken, 2000ie vitamine D3 per dag of placebos. Het aantal cathelicidines steeg hierdoor niet direct bij deze vrouwen, maar toen men het door biopsie verkregen blaasweefsel blootstelde aan de bacterie E.coli, die blaasontsteking veroorzaakt, bleek dat het weefsel van de vrouwen die de vitamine D gekregen hadden met een veel sterkere immuunrespons reageerde. De onderzoekers toonden hiermee aan dat vitamine D de blaas voorbereidt op een infectie zodat deze geen kans krijgt zich te nestelen.
Hertting O, Holm Å, Lüthje P, Brauner H, Dyrdak R, et al. (2010) Vitamin D Induction of the Human Antimicrobial Peptide Cathelicidin in the Urinary Bladder. PLoS ONE 5(12): e15580. doi:10.1371/journal.pone.0015580

Behoefte aan extra vitamine D

Momenteel worden optimale concentraties van de actieve vorm van vitamine D in het bloed doorgaans op minimaal 75 nmol/l (30 ng/ml) gesteld. Het aantal mensen met een slechte botdichtheid, zwakke spieren, tandvleesaandoeningen, autoimuunziektes, vatbaarheid voor infecties, darmkanker etc. etc. neemt af bij een stijging van het vitamine D gehalte tot 75 nmol/l en volgens sommige onderzoeken zelfs tot 90-100 nmol/l.
Bekend is dat de meerderheid van de mensen het hele jaar door lagere gehaltes vitamine D in hun bloed hebben. ‘s-Winters lijkt een meerderheid van de Nederlanders zelfs een gehalte van minder dan 30nmol/l te hebben. Zo bleek uit een onderzoek onder 208 Nederlanders dat dit bij 76% van hen het geval was. In dat onderzoek gaf men de proefpersonen verschillende doseringen vitamine D en men registeerde ook het lichaamsgewicht. Het bleek dat de benodigde extra vitamine D hoger was bij een hoger lichaamsgewicht en uiteraard ook bij een lager aanvangsgehalte. In het artikel staat de volgende formule die gebruikt zou moeten worden als men het vitamine D gehalte weet: 40 x (75 – het gemeten gehalte) x lichaamsgewicht in kg. Het getal dat hieruit komt is dan de totale benodigde hoeveelheid extra vitamine D. Iemand van 70kg met een vitamine D gehalte van 30 nmol/l heeft zo 3000 IE per dag extra nodig om na zes weken op 75 nmol/l te komen. Als hij 90 kg weegt is er dan 3850 IE vitamine D per dag extra nodig.

Andere onderzoekers die vele voorgaande studies op dit gebied hadden bestudeerd kwamen tot de conclusie dat mensen ouder dan 65 jaar Lees verder “Behoefte aan extra vitamine D”

Vitamine D tegen spierzwakte door statines

Een tamelijk veel voorkomende bijwerking van statines (cholesterolverlagers) is spierpijn. Voor een deel wordt dit in de hand gewerkt doordat statines het co-enzym Q10 gehalte verlagen. Als men door suppletie het gehalte van deze voedingsstof weer aanvult kunnen de klachten verminderen. Het beperkte succes van extra CoQ10, als niet met de medicatie wordt gestopt, wijst erop dat statines ook op andere wijze spierafbraak in de hand kunnen werken. Omdat cholesterol ook nodig is voor de lichaamseigen aanmaak van vitamine D onder invloed van zonlicht en deze vitamine ook nodig is voor sterke spieren is er onderzoek verricht naar een mogelijke wisselwerking met statines.
Op welke wijze is niet helemaal duidelijk maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten verlagen statines het vitamine D gehalte niet maar lijken deze medicijnen het gehalte van de vitamine juist te verhogen. Toch blijkt extra vitamine D goed te kunnen helpen tegen spierpijn door statines. In het joods ziekenhuis van Cincinnati (VS) werd het vitamine D-gehalte van 621 mensen die statines kregen gemeten. 128 van hen hadden last van spierpijn. Zij hadden gemiddeld lagere vitamine D-gehaltes dan de andere statinegebruikers. Bij 82 van deze 128 patiënten werd een vitamine D tekort vastgesteld. Zij kregen 50000ie vitamine D per week. In 92% van de gevallen verdween hierdoor de spierpijn.
Transl Res. 2009 Jan;153(1):11-6.

 

Gerelateerd: Vitamine D en statines

Vitamine D beschermt tegen griep en astma-aanvallen

Vorig jaar maakten we al melding van een epidemiologisch onderzoek waaruit bleek dat een vitamine D tekort bevattelijker maakt voor virusziektes zoals griep en verkoudheid. Nu is door dubbelblind onderzoek vastgesteld dat kinderen die extra vitamine D krijgen hierdoor minder risico lopen op griep. Ook bleek dat kinderen met astma hier veel minder last van hadden met extra vitamine D.
334 schoolkinderen werden in twee groepen verdeeld. De ene helft kreeg van december tot maart 1200ie vitamine D3 per dag. De andere helft kreeg placebocapsules. De diagnose griep werd in deze periode bij 11% van de kinderen in de vitamine D groep gesteld en bij 19% van de kinderen in de placebogroep. Circa 40% minder dus. Bij kinderen die bij aanvang de laagste vitamine D gehaltes hadden was de afname nog sterker (-74%).
Ook keek men naar het aantal aanvallen van astma onder kinderen die eerder al als astmatisch waren bestempeld. In de vitamine D groep werden slechts twee aanvallen van astma geconstateerd t.o.v. twaalf in de placebogroep.
Am J Clin Nutr (March 10, 2010). doi:10.3945/ajcn.2009.29094

Vitamine D en testosteron

zonachterwolkenVitamine D is nodig voor sterke spieren, zoals bleek uit enkele onderzoeken. De wijze waarop vitamine D de spieren versterkt is niet helemaal duidelijk maar uit de resultaten van diverse onderzoeken valt op te maken dat er een sterk verband is met het androgene hormoon testosteron. Dit geslachtshormoon is voor zowel mannen als vrouwen van groot belang voor de vorming van spierweefsel, het libido, de vorming van botten en fysieke en mentale energie.

In een onderzoek van de vitamine D wetenschappers Cannell en Hollis staan onderstaande grafieken. Het vitamine D gehalte is na de zomer het hoogst, evenals de spieropbouw na training.

vitdatathl vitdatathl2

Cannell en Hollis menen dat cacitriol, de lichaamsactieve vorm van vitamine D, een anabole (spieropbouwende) werking heeft. Deze androgene werking vervult calcitriol gedeeltelijk door activatie van de leydigercellen die bij mannen testosteron produceren. De gegevens waarop dit onderzoek is gebaseerd komen gedeeltelijk uit de jaren 50. Een wetenschapper, Dr. Abraham Myerson, toonde nog langer geleden aan dat door blootstelling aan UVB stralen, die vitamine D produceren, het testosterongehalte werd verdubbeld. Dergelijke gegevens van lang geleden worden momenteel met de nodige scepsis beschouwd.

Recent vonden Oostenrijkse onderzoekers echter ook een sterk verband tussen vitamine D en testosteron. Lees verder “Vitamine D en testosteron”

Vitamine D tijdens de zwangerschap

Onlangs werd een opmerkelijke studie gepresenteerd over een onderzoek dat in Zuid-Carolina is uitgevoerd. In dit zuidelijke gebied is vanwege de zon de behoefte aan vitamine D uit supplementen en voeding veel geringer dan in Nederland.
Circa 600 zwangere vrouwen kregen vanaf de derde zwangerschapsmaand 4000ie vitamine D3 per dag of – en dit was de controlegroep – 400ie vitamine D per dag. De onderzoekers, waaronder de bekende vitamine D geleerde Bruce Hollis, gaan ervan uit dat hogere doses noodzakelijk zijn voor optimale gezondheid zodat lichaamsgehaltes van hoger dan 80 nmol/L (32 ng/mL) bereikt worden.
Het bleek dat de hoge dosering een bijzonder gunstige uitwerking had. In deze groep kwamen voortijdige geboortes ongeveer 50% minder vaak voor dan in de controlegroep die dus al een ‘normale’doses extra vitamine D kreeg. Ook hadden deze vrouwen 25% minder last van infecties zoals griep en verkoudheid en vaginale infecties. Zwangerschapscomplicaties zoals diabetes, hoge bloeddruk en pre-eclampsie werd met 30% verminderd door de hoge dosering vitamine D. Nadelige effecten werden niet gevonden.
Nu loopt een vervolgonderzoek waarbij de vrouwen die borstvoeding geven 6400ie vitamine D per dag krijgen zodat de moedermelk 400ie vitamine D per dag bevat.

Vitamine D tekort, griep en verkoudheid

“Zon”vitamine D lijkt nu ook al bescherming te bieden tegen infecties van de luchtwegen. Vooral mensen die lijden aan astma of COPD zouden baat moeten hebben bij extra vitamine D.

Men vond het verband toen men het vitamine D gehalte van het opgeslagen bloed van 19000 personen, die meegedaan hadden aan een bevolkingsonderzoek, ging vergelijken met het antwoord op één van de vele vragen die bij dat bevolkingsonderzoek werden gesteld: “Bent  u de afgelopen dagen verkouden of grieperig geweest?” Mensen met minder dan 10ng/ml actieve vitamine D in hun bloed – wat als veel te weinig wordt beschouwd –  beantwoordden die vraag zo’n 40% vaker met “ja” dan mensen met meer dan  30ng/ml.

Zo heel groot is dit verschil niet maar het verschil werd veel groter als alleen gekeken werd naar degenen die leden aan astma of COPD. Lees verder “Vitamine D tekort, griep en verkoudheid”