Vitamine D tijdens zwangerschap van belang voor slanke kinderen

Ook in het zonnige Griekenland zouden aanstaande moeders eigenlijk vitamine D supplementen moeten gebruiken of hun levenswijze of gebruik van zonnebrandcrème moeten aanpassen. Volgens een recent onderzoek hebben twee derde van de zwangere vrouwen in Griekenland een vitamine D gehalte lager dan 50 nmol/L terwijl tussen de 80 en 110 nmol/L optimaal is. Een derde van de aanstaande moeders had zelfs een lager gehalte dan 37 nmol/L. Zes jaar later werd gekeken of er een relatie bestond tussen deze gehaltes en de mate van overgewicht van de kinderen. Het bleek dat de kinderen van moeders met een vitamine D tekort duidelijk een hoger vetpercentage hadden dan de andere kinderen.

Low maternal vitamin D status in pregnancy increases the risk of childhood obesity. V. Daraki, c.s. Pediatric Obesity, 2018

Gerelateerd: Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers

Vitamine D tijdens de zwangerschap

De bescherming van vitamine D tegen verkoudheid – meta-analyse

Het is al diverse malen onderzocht of extra vitamine D uit supplementen bescherming biedt tegen verkoudheid. Zoals we eerder rapporteerden zijn de resultaten vaak, maar niet altijd, positief. Britse wetenschappers hebben dit vraagstuk op een systematische manier trachten te beantwoorden door alle dubbelblind onderzoeken m.b.t. verkoudheid met vitamine D suppletie samen te analyseren.

Alle bestudeerde onderzoeken op een rij. Links van de verticale streep geeft minder vaak een verkoudheid in de vitamine D groep weer. De stippellijn is het gemiddelde.

Lees “De bescherming van vitamine D tegen verkoudheid – meta-analyse” verder

Vitamine D bij autisme

Onlangs is voor het eerst een goed gecontroleerd klinisch onderzoek uitgevoerd met extra vitamine D bij kinderen met autisme en de gerelateerde stoornissen Asperger en PDD-NOS.

Er werden 109 kinderen van tussen de drie en tien jaar geselecteerd voor dit Egyptisch onderzoek. Zij kregen per dag 300 IE vitamine D3 per kg lichaamsgewicht met een maximum van 5000 IE per dag of placebocapsules. Vooraf en na 4 maanden werden de kinderen beoordeeld aan de hand van de standaardtesten de Aberrant Behavior Checklist (zie Nederlandse vragenlijst), de Childhood Autism Rating Scale en de Social Responsiveness Scale.

tabelautisme-vitamined

Lees “Vitamine D bij autisme” verder

Vitamine D vermindert astma-aanvallen

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat vitamine D suppletie door astmapatiënten het aantal ernstige astma-aanvallen en het aantal ziekenhuisopnames vanwege de astma sterk kan verminderen. Op de dagelijkse symptomen van astma lijkt vitamine D geen effect te hebben.

Het betreft een meta-analyse van eerder gepubliceerde gerandomiseerde dubbelblind onderzoeken met vitamine D suppletie die gepubliceerd is in de strenge Cochrane Review. Het betrof een analyse van negen onderzoeken waarvan zeven met astmatische kinderen en twee met volwassen patiënten. De meeste deelnemers bleven hun gebruikelijke medicatie innemen. De studies varieerden van een half jaar tot een jaar.

De gele bolletjes laten het positieve effect van vitamine D zien. Boven het aantal ernstige astma-aanvallen. Onder het aantal spoedopnames in het ziekenhuis.
De gele bolletjes laten het positieve effect van vitamine D zien. Boven het aantal ernstige astma-aanvallen. Onder het aantal spoedopnames in het ziekenhuis.

Lees “Vitamine D vermindert astma-aanvallen” verder

Veel vitamine D, minder kanker

Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd van een belangrijk onderzoek naar het verband tussen het vitamine D gehalte en het risico op kanker. Het betreft een analyse van de gegevens van twee onderzoeken waarbij een groep mensen een aantal jaren werd gevolgd. Men trachtte te achterhalen hoe hoog het gehalte in het bloed dient te zijn voor kankerpreventie.

Beide onderzoeken betroffen vrouwen vanaf 55 jaar.   Lees “Veel vitamine D, minder kanker” verder

Vitamine D bij Crohn

Cathelicidine, van vitamine D afhankelijke afweercellen
Cathelicidine, van vitamine D afhankelijke afweercellen

Al eerder viel op dat mensen met de chronische darmaandoening de ziekte van Crohn vaak lage vitamine D gehaltes hebben en dat in noordelijke streken deze aandoening, evenals colitis ulcerosa, vaker voorkomt dan in zonniger landen. Tot dusver is er echter weinig gedegen onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of Crohnpatiënten baat kunnen hebben bij extra vitamine D. Onlangs zijn de resultaten van een kleine studie uit Ierland gepubliceerd waaruit blijkt dat vitamine D inderdaad mogelijk van nut kan zijn bij deze aandoening. Lees “Vitamine D bij Crohn” verder

Is vitamine D giftig?

Foto door Colin Dunn
Foto door Colin Dunn

Mijn grootmoeder zei het al: overal waar TE voor staat is teveel. Behalve TEvreden voegde ze er aan toe. Of Tequila, merkte een vriend van mij droogjes op. Dat  laatste is nog maar de vraag, want een al te overvloedig gebruik van deze Mexicaanse alcoholische versnapering zou u zo maar in de problemen kunnen brengen. De Middeleeuwse arts Paracelsus – hij wordt beschouwd als de grondlegger van de farmaceutische chemie- zei het zo: “Dosis sola facit venenum”, hetgeen (zeer vrij) vertaald uit het Latijn wil zeggen dat eigenlijk alles vergif is als je er maar genoeg van inneemt. Dat geldt niet alleen voor zoiets “gewoons” als water, maar ook voor voedingsstoffen die in de natuur voorkomen. Neem nou vitamine D.

De afgelopen decennia hebben heel wat studies aangetoond dat veel Amerikanen ( en ook Europeanen !) een schrijnend tekort hebben aan vitamine D. Dat heeft geresulteerd in een toenemend gebruik van vitamine D supplementen. Prima, want vitamine D3 is onontbeerlijk voor gezonde botten en vervult tevens een rol bij het voorkomen van diabetes, hart en vaatziekten, kanker en een hele serie andere ernstige gezondheidsproblemen. Maar omdat Amerikanen bij het gebruik van voedingssupplementen soms een lichte neiging tot overdrijving hebben zijn wetenschappers van de beroemde Mayo Clinic (U.S.A) een onderzoek gestart om te weten te komen of hoge concentraties vitamine D mogelijk schadelijk kunnen zijn. De uitkomsten van dat onderzoek waren nogal verrassend, want ze lieten zien dat hoge bloedwaardes vitamine D zelden giftig zijn. De vraag bleef echter: hoe hoog is te hoog en hoeveel is te veel ?

Percentage mensen met vitamine D boven 125 nmol/L voor verschillende leeftijdscategoriën en per sekse.
Het aantal mensen met vitamine D boven 125 nmol/L voor verschillende leeftijdscategoriën en per sekse van 2002 tot 2011.

Lees “Is vitamine D giftig?” verder