Vitamine C samen met sport bij overgewicht

Uit een onderzoek onder mensen met overgewicht blijkt dat extra vitamine C een gunstig effect heeft op de vermoeidheidsklachten en op de hartslag tijdens inspanningen. Op het gewicht had de vitamine C in dit onderzoek geen effect.

Mensen met overgewicht klagen vaak over vermoeidheid als lichaamsbeweging op het afvalprogramma staat. Dit is niet bevorderlijk voor de inspanningen om gewicht te verliezen met behoud van spieren. Van vitamine C is bekend dat een tekort vermoeidheidsklachten kan veroorzaken. Daarom deed men onderzoek naar het effect van 500 mg vitamine C per dag bij mensen die aan een afslankprogramma deelnamen. Lees “Vitamine C samen met sport bij overgewicht” verder

Wien Neerlandsch bloed…..


in de aders vloeit, van vreemde smetten vrij,
wiens hart voor land en koning gloeit, verhef den zang als wij,
hij stel met ons vereend van zin, met onbeklemde borst,
het godgevallig feestlied in, voor vaderland en vorst !

Onbeklemde borst ?

Dit optimistische gedicht is door Hendrik Tollens in de 19de eeuw geschreven. De tekst heeft een poos gediend als nationale hymne. Het is uiteindelijk verdrongen door ons volkslied het Wilhelmus. Sindsdien zijn wij van “Duytschen Bloed” en eren wij de “Koning van Hispanje”. Maar dat ons Neerlandsch bloed zo geruisloos in de aders vloeit en van vreemde smetten vrij is kan betwijfeld worden. Want ondanks alle antirookcampagnes paffen we gewoon door. Met die onbeklemde borsten valt het dan ook zwaar tegen. Ook de aanmoediging om minder junkfood en meer gevarieerd en biologisch verbouwd voedsel te eten vindt bij het brede Neerlandse publiek nauwelijks ingang. We gaan liever naar MacDonald of eten uit pakjes, zakjes, blikjes en doosjes. Lekker makkelijk en snel klaar. Het idee om daarnaast een half uurtje per dag aan lichaamsbeweging te doen is voor velen een spookbeeld. Urenlang t.v. kijken of internetten vinden we leuker. Volgens de Hartstichting telt Nederland inmiddels ongeveer een miljoen patiënten met hart en vaatziekten. Naar verwachting zal dat aantal in 2020 zijn opgelopen tot 1,3 miljoen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen voor hart en vaatziekten ook blijft stijgen. Vijf jaar na de eerste ziekenhuisopname is een groot deel van de patiënten gelukkig nog in leven. Velen die zijn gered na bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte, leven echter verder met beschadigingen aan hart, vaten of hersenen. Deze mensen kampen met allerlei klachten die hun leven ernstig belemmeren.

Orthomoleculaire cardiologie Lees “Wien Neerlandsch bloed…..” verder

“Puur, wit en dodelijk”*

Om te onderzoeken of pas gevonden geneesmiddelen echt werkzaam zijn, wordt in zogeheten dubbelblinde testen gebruik gemaakt van neppillen of placebo’s. Het woord placebo komt van het Latijnse “placere” en betekent behagen of prettig stemmen. Dat is ook niet zo gek als u bedenkt dat die neppillen voornamelijk bestaan uit veel suiker met een behagelijk kleurtje erom heen. Vroeger dachten wetenschappers dat suiker geen consequenties voor de gezondheid had en ideaal was als teststof bij geneesmiddelenonderzoek.

Suiker, de bittere waarheid
Maar het idee dat suiker slechts pure calorieën bevat en verder geen nadelige uitwerking op de gezondheid heeft moet worden bijgesteld. De huidige voedingsmiddelen bevatten veel te veel suikers en andere koolhydraten en maar weinig stoffen tot opbouw van ons lichaam. Bovendien leidt hoge suikerconsumptie tot gewichtstoename, zeker als daar weinig lichaamsbeweging tegen over staat. Koolhydraatrijk voedsel leidt simpelweg tot een slechte gezondheid. Een recent onderzoek onder 37.053 Britten heeft dat nog eens bevestigd. Personen die zich tegoed deden aan suikerrijke snacks werden statistisch gezien vijf keer sneller ziek. De functie van ons immuunsysteem wordt er gewoonweg ernstig door belemmerd. Een studie evalueerde de mogelijkheid van immuuncellen om bacterien weg te spoelen. In de studie werden vijf groepen personen onderzocht. Groep 1 was de controlegroep;de tweede groep nam 6 theelepels suiker; de derde, vierde en vijfde groep nam respectievelijk 12,18 en 24 theelepels suiker. Na 5 uur werden bloedmonsters genomen en gemengd met bacterien. De immuuncellen van de controlegroep vernietigden ongeveer 14 bacteriën. In elke daaropvolgende groep werd het aantal vernietigde bacteriën verminderd tot er uiteindelijk in de laatste groep nog maar 1 bacterie werd vernietigd. De onderdrukking van de immuniteit na de consumptie van suiker was dus evident. Lees ““Puur, wit en dodelijk”*” verder

Rode bietensap-nitraat-nitriet en vitamine C

De afgelopen jaren hebben wetenschappers uit Engeland en de VS experimenten uitgevoerd waaruit blijkt dat het drinken van rodebietensap opmerkelijke gunstige effecten teweegbrengt. Rode bietensap verbetert het uithoudingsvermogen, verlaagt hoge bloeddruk en vergroot de bloedtoevoer naar de hersenen. Nu is ook vast komen staan dat het hoge nitraatgehalte van bietensap hiervoor verantwoordelijk is.

Het eerste experiment werd uitgevoerd onder 14 gezonde volwassenen. Zij moesten een halve liter biologische rode bietensap of water drinken. Hierna werd o.a. de bloeddruk op diverse tijdstippen gemeten. Het bleek dat na het drinken van de bietensap de systolische (boven) bloeddruk circa 10 mm lager was.
De onderzoekers meenden dat het nitraat in de rode bietensap in het lichaam omgezet wordt in nitriet dat weer het gehalte van stikstofmonoxide (NO) verhoogt. Deze belangrijke signaalstof zorgt ervoor dat de bloedvaten zich verwijden. Lees “Rode bietensap-nitraat-nitriet en vitamine C” verder

Vitamine C verbetert humeur ziekenhuispatiënten

Vitamine C heeft zeer veel functies in het lichaam. Wat betreft het psychisch functioneren speelt het een rol in de vorming van neurotransmitters. Het is nodig voor de vorming van tyrosine uit het aminozuur fenylalanine. Tyrosine is weer een voorloper van de neurotransmitters dopamine en norepinefrine. Van oudsher is ook bekend dat scheurbuik – een extreem vitamine C tekort – gepaard gaat met ernstige psychische klachten. Ook vitamine D speelt een rol in het hersenmetabolisme en bij depressieve mensen treft men gemiddeld lagere vitamine D gehaltes aan. Het is echter onduidelijk of dit een gevolg dan wel een oorzaak is van depressieve klachten. Nu blijkt uit dubbelblind onderzoek onder ziekenhuispatiënten dat extra vitamine C het humeur snel kan verbeteren terwijl vitamine D op korte termijn dat effect niet heeft. Lees “Vitamine C verbetert humeur ziekenhuispatiënten” verder

Antioxidant-supplementen goed voor bloedvaten en suikermetabolisme

De bekende antioxidanten vitamine C, vitamine E, selenium en co-enzym Q10 zouden theoretisch het risico op cardiovasculaire aandoeningen moeten verkleinen. Deze voedingsstoffen hebben in korte termijn onderzoeken een gunstige invloed op de bloedvaten en op andere verstoorde lichaamsprocessen. Lange termijnstudies met één van deze stoffen – met name vitamine E – hebben de afgelopen jaren echter tegenvallende resultaten laten zien waardoor er twijfels bestaan over het gunstige effect van deze vitamines in hogere doseringen. Een mogelijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van de studies waarbij slechts één van deze voedingsstoffen werden toegediend is dat dit de balans tussen de verschillende antioxidanten verstoort. Zo kunnen hoge doses vitamine E op termijn de gehaltes van andere antioxidanten, zoals co-enzym Q10, verlagen. Nu is een langere termijn onderzoek uitgevoerd waarbij alle vier deze voedingsstoffen werden gegeven en de resultaten zijn erg positief. Lees “Antioxidant-supplementen goed voor bloedvaten en suikermetabolisme” verder

Vitamine C tegen h. pylori

De maagbacterie helicobacter pylori kan maagzweren en andere maagklachten veroorzaken. Blijkt bij maagklachten dat men besmet is met deze bacterie – gelukkig kan dit tegenwoordig met een ademtest – dan volgt een kuur van twee weken met drie of vier medicijnen want makkelijk is deze bacterie niet uit te roeien. Na de kuur is de bacterie lang niet altijd helemaal weg. Nu blijkt uit twee onderzoeken dat extra vitamine C, eventueel gecombineerd met vitamine E, het succespercentage kan verhogen.

160 patiënten, geïnfecteerd met h. pylori werden in twee groepen verdeeld. De controlegroep kreeg de standaardbehandeling van vier medicijnen (lansoprazole , amoxicilline, clarithromycin, en bismut) de andere groep kreeg tevens 500mg vitamine C en 200ie vitamine E per dag. In de controlegroep was bij 60% de bacterie na twee weken verdwenen en bij 93% van de mensen die ook de vitamines gekregen hadden.
Het andere onderzoek in een ander land betrof 312 personen waarvan de helft alleen 500mg vitamine C per dag erbij kreeg. Hier was de standaardbehandeling iets anders (omeprazole, amoxicilline, metronidazole en bismut). Het succespercentage in de groep die alleen de medicijnen gekregen had was in dit onderzoek 48% en 78% in de vitamine C groep.

Dig Liver Dis. 2009 Sep;41(9):644-7
Helicobacter. 2009 Aug;14(4):280-5.

Gerelateerd: over stoffen in broccoli en spruitjes tegen h. pylori

Vitamine C en E voor spierkracht of juist niet?

In 2004 deed men onderzoek onder 1000 Italianen van boven de 65 jaar. Gekeken werd naar het niveau van lichamelijk functioneren door het meten van de loopsnelheid, de afstand die men kon afleggen en hoe snel men uit een stoel kon opstaan. Ook mat men de spierkracht d.m.v. leg-extensions. De uitkomsten werden vergeleken met de hoeveelheid vitamine A, C, E en caroteen in de voeding en in het bloed. Er bleek een verband te bestaan tussen een hoger gehalte vitamine C en E en meer spierkracht en beter lichamelijk functioneren.

“De conclusie van onze studie is dat er een significant verband bestaat tussen de plasma antioxidantconcentraties en lichamelijke prestaties en kracht. Een hogere inname van antioxidanten, vooral vitamine C, bij ouderen blijkt ook geassocieerd te zijn met meer spierkracht. Echter, de mogelijke positieve effecten van een hoge antioxidantinname op prestaties en kracht dienen nog in toekomstige prospectieve studies en klinisch onderzoeken te worden bevestigd.”

Dit laatste is nu gebeurd. Een groep mannen en vrouwen van rond de 65 jaar werden in diverse groepen verdeeld. De helft kreeg elke dag 1000mg vitamine C en 600mg vitamine E. De andere helft een placebo. De meesten volgden gedurende een half jaar een trainingsprogramma met gewichten. Na zes maanden bleek Lees “Vitamine C en E voor spierkracht of juist niet?” verder