Mexicaanse griep, groot gevaar of overdreven angstzaaierij?

mexicaanse-griepMensen kopen op grote schaal mondkapjes,  de WHO heeft alarmfase 5 ingesteld, vliegtuigen vertrekken niet meer naar Mexico, wereldwijd vinden vergaderingen plaats en worden maatregelen voorbereid en getroffen, op de radio wordt gesproken over een nieuwe fase in de economische crisis:  na de productiefactor kapitaal wordt nu de productiefactor arbeid uitgeschakeld. Kortom, men lijkt te vrezen dat een deel van de wereldbevolking zal worden  uitgeroeid door een nieuw dodelijk virus. Is deze angst wel terecht?

Enkele feiten

Tot dusver worden in Mexico 160 mogelijke sterfgevallen toegeschreven aan het nieuwe virus op duizenden besmettingen . Van deze 160 zijn er in Mexico pas 7 bevestigd als zekere slachtoffers van de nieuwe varkensgriep. Vermoed wordt  dat het virus  is ontstaan in varkensstallen van de bioindustrie in de plaats La Gloria. Geen van de vele mensen in die stad die in maart ziek werden is overigens gestorven.  In de VS is één sterfgeval op circa 100 bevestigde besmettingen geconstateerd.

Mogelijk is deze griep iets gevaarlijker dan de gemiddelde griep maar toch niet bijzonder veel. Ook kan het percentage ziektegevallen na besmetting hoger liggen dan gebruikelijk.  De vrees dat mensen geen natuurlijke afweer zouden hebben tegen het nieuwe virus is echter ongegrond. Ook is het virus niet zo nieuw als sommigen suggereren. Het bevat veel elementen van oude varkensgriepvirussen. Een mogelijk toekomstig vogelgriepvirus wordt veel gevaarlijker geacht.

De griep is geen ongevaarlijke ziekte. Jaarlijks sterven 250000-500000 mensen wereldwijd aan deze ziekte.
De volgende maatregelen nemen ik en mijn familieleden bij de eerste symptomen van een griep of verkoudheid Lees verder “Mexicaanse griep, groot gevaar of overdreven angstzaaierij?”

Vitamine D tekort, griep en verkoudheid

“Zon”vitamine D lijkt nu ook al bescherming te bieden tegen infecties van de luchtwegen. Vooral mensen die lijden aan astma of COPD zouden baat moeten hebben bij extra vitamine D.

Men vond het verband toen men het vitamine D gehalte van het opgeslagen bloed van 19000 personen, die meegedaan hadden aan een bevolkingsonderzoek, ging vergelijken met het antwoord op één van de vele vragen die bij dat bevolkingsonderzoek werden gesteld: “Bent  u de afgelopen dagen verkouden of grieperig geweest?” Mensen met minder dan 10ng/ml actieve vitamine D in hun bloed – wat als veel te weinig wordt beschouwd –  beantwoordden die vraag zo’n 40% vaker met “ja” dan mensen met meer dan  30ng/ml.

Zo heel groot is dit verschil niet maar het verschil werd veel groter als alleen gekeken werd naar degenen die leden aan astma of COPD. Lees verder “Vitamine D tekort, griep en verkoudheid”

Vitamine C, een verhaal apart….

© Michael Scott.

James Lind werd in Edinburgh geboren als zoon van een koopman.
Op 15 jarige leeftijd ging hij bij een dokter in de leer. In 1739 slaagde hij voor zijn examen als assistent-scheepsarts in de Royal Navy, de Britse Koninklijke Marine.
In die tijd stierven veel zeelui aan scheurbuik, een ziekte die zoals we nu weten, wordt veroorzaakt door een aanhoudend gebrek aan vitamine C.

De symptomen zijn niet gering: verval van lichamelijke krachten,  tandvlees dat sponsachtig wordt met volledig verlies van het gebit en bloedvaten die scheuren, waarbij het bloed uit mond, ogen, neus en anus begint te stromen.
De patiënt raakt volledig buiten zinnen en sterft uiteindelijk een afschuwelijke dood. Bij autopsie [lijkschouwing] blijken de inwendige organen dan zo verwoest te zijn, dat ze nauwelijks nog gelijkenis vertonen met hun oorspronkelijk vorm en omvang.
Dat levert bij elkaar een beeld op dat niet veel afwijkt van de taferelen uit de film
OUTBREAK.

Geslaagd experiment

Die arme dokter James moet zich bij al dit leed enorm machteloos hebben gevoeld. Het is tenslotte geen kleinigheid om dagelijks gekwalificeerde marinemensen een vreselijke dood te zien sterven.
Geplaagd door de afschuwelijke beelden van die gestorven matrozen ondernam de 31 jarige Lind op 20 mei van het jaar 1747 één van de eerste geslaagde wetenschappelijke experimenten.
Hij selecteerde 12  scheurbuikpatiënten die er zeer slecht aan toe waren, waarbij hij alle 12 als ontbijt, lunch en avondeten hetzelfde voedsel gaf.
Twee van de 12 proefpersonen echter kregen daarbij als voedingssupplement appelwijn.
Twee andere gaf hij elke dag 25 druppels zwavelzuur.
De  twee volgende slikten dagelijks 2 eetlepels azijn.
Het  daarop volgende duo kreeg iedere dag diverse kruiden,
Het  één na laatste koppel ontving een week lang dagelijks een half glas zeewater. [ bwaaaah !]
De laatste twee van de twaalf  proefpersonen troffen naast hun bordje elke dag 2 sinaasappels, een citroen en een limoen aan.
Resultaat ? De twee die appelwijn hadden gedronken werden wel beter, maar bleven te zwak om te kunnen werken. De andere 8 stierven en de 2 fruiteters herstelden binnen 6 dagen !
In dat fruit zat dus een stofje dat verantwoordelijk was voor de genezing van scheurbuik. Hoewel James Lind nooit heeft geweten dat het om vitamine C ging, werden vanaf die tijd de schepen royaal toegerust met vaten vol citroenen,limoenen en ander vers fruit. Lees verder “Vitamine C, een verhaal apart….”

Echinacea beschermt tegen verkoudheid

verkoudheidEen meta-analyse, waarbij de resultaten van 14 verschillende onderzoeken werden beoordeeld, concludeert dat echinacea behoorlijke bescherming biedt tegen verkoudheid. De kans verkouden te worden was gemiddeld 58% kleiner bij de mensen die het werkzame kruidenextract geslikt hadden dan in de placebogroepen (circa 30% risico met echinacea t.o.v. circa 50% risico met placebo). Bij degenen die toch verkouden werden duurde de verkoudheid korter. In één van de veertien onderzoeken werd een combinatie van vitamine C en echinacea gegeven. Dit onderzoek mat een bescherming van 86%. (Lancet infectious Diseases, 2007; BBC Health) Als je verschillende onderzoeken over echinacea bekijkt lijkt het dat echinacea minder effectief is bij kinderen en jong volwassenen dan bij mensen die al wat ouder zijn. Ook is de dosering van belang. Zo bleek uit een onderzoek – niet mbt verkoudheid maar bij griep – dat de patiënten die 450mg echinaceawortel gekregen hadden het niet meetbaar beter deden dan de placebogroep maar dat degenen die de dubbele dosering gekregen hadden zowel na 4 dagen als na 8 dagen aanmerkelijk beter scoorden dan de mensen in de placebogroep (Escop Monographs,2003 p.139)

Uit diverse dierproeven blijkt dat echinacea de afweer kan stimuleren. Met name blijkt dat bij oudere muizen echinacea purpurea wortel het aantal natural killer cellen – de eerstelijns verdediging tegen tumoren en door virussen geïnfecteerde cellen – doet toenemen met circa 30% . (ESCOP, 2003, p 139 en Exp Gerontol. 2000 Aug;35(5):627-39
Het aantal natural killer cellen neemt af bij het ouder worden maar veel minder bij gezonde ouderen.
http://www.springerlink.com/content/p520t52634556834/

In een andere recente dierproef kregen muizen vanaf 7 weken (puberteit) tot de 14de maand een niet al te hoge dosis echinacea purpureawortel door het eten (2mg per dag). Na 10 maanden was 21% van de identiek gehuisvestte en gevoede muizen gestorven en geen van de muizen uit de echinaceagroep. Na 13 maanden waren deze percentages 54% respectievelijk 26%. De onderzoekers denken dat het op peil blijven van het aantal natural killercellen door de echinacea hiervoor zorgde.Biogerontology. 2005;6(3):157-63