Kalium van groot belang bij coronavirusinfectie

Volgens een voorlopig bericht van Chinese doktoren kan extra kalium van groot belang zijn bij een deel van de ernstig zieke coronapatiënten.

Het mineraal kalium kan geen infectie met het Covid-19 virus (SARS-CoV-2) verhinderen maar extra kalium kan het herstel wel bevorderen zo lijkt het.

SARS-CoV-2 bindt angiotensine I-converterend enzym 2 (ACE2) van het renine-angiotensinesysteem (RAS) en veroorzaakt veel voorkomende hypokaliëmie d.w.z. een kaliumtekort.

Volgens een onderzoek onder 175 ziekenhuispatiënten met het virus hadden 39 ernstige hypokaliëmie, 69 hypokaliëmie en de overige 67 patiënten hadden normale kaliumwaardes. Er was geen verband tussen maag- en darmklachten en het kaliumgehalte. Kaliumverlies via de urine als gevolg van afbraak (door het virus) van ACE2 was de belangrijkste oorzaak van hypokaliëmie. 93% van de ernstig zieke en kritieke patiënten hadden hypokaliëmie. Patiënten met ernstige hypokaliëmie kregen 3 gram kalium per dag, wat neerkomt op gemiddeld 34 gram kalium tijdens de ziekenhuisopname. “De opwindende bevinding was dat patiënten goed reageerden op kaliumsupplementen wanneer ze geneigd waren tot herstel.” Lees “Kalium van groot belang bij coronavirusinfectie” verder

Intraveneuze vitamine C in Chinees behandelprotocol coronavirus

In het behandelprotocol voor coronapatiënten van de ziekenhuizen in Sjanghai neemt vitamine C momenteel  een belangrijke plaats in. Aan milde gevallen wordt 50-100 mg per kg lichaamsgewicht per dag gegeven. Dit wordt per infuus toegediend. Waarschijnlijk in de vorm van natriumascorbaat. Bij ernstig zieke patiënten worden hogere doses gegeven van 200 mg per kg per dag. Dit wordt o.a. gedaan om de zogenaamde ‘cytokinestorm’ tegen te gaan. Dit is de overmatige ontstekingsreactie van het immuunsysteem die de longen en andere organen aantasten.

Men loopt voorruit op de resultaten van één of meerdere klinische studies die nog niet zijn gepubliceerd maar waarvan de resultaten al de ronde doen. We lezen op een andere website: Lees “Intraveneuze vitamine C in Chinees behandelprotocol coronavirus” verder

N-acetylcysteine tegen de griep

Afbeelding door renjith krishnan

In 1997 is een tamelijk groot uitgevoerd Italiaans onderzoek uitgevoerd met het voedingssupplement n-acetylcysteine (NAC). Het doel was  om het effect van langdurige behandeling met NAC op influenza en influenza-achtige episoden te beoordelen. Een totaal van 262 personen deden mee aan het onderzoek. 78% was ouder dan 65 jaar en 62% leed aan een chronische ziekte. Bij het gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek waren 20 Italiaanse centra betrokken. Ze werden gerandomiseerd om placebo of NAC-tabletten (600 mg) tweemaal daags gedurende 6 maanden in te nemen, waaronder de wintermaanden. Patiënten die leden aan chronische aandoeningen van de luchtwegen kwamen niet in aanmerking om mogelijke verwarring door een effect van NAC op ademhalingssymptomen te voorkomen. Lees “N-acetylcysteine tegen de griep” verder

Bèta-glucanen uit biergist tegen verkoudheid

Diverse studies met biergist laten een beschermende werking zien tegen verkoudheid. De positieve werking wordt veroorzaakt door bepaalde vezels, bèta-glucanen, die ook in paddenstoelen en havermout zitten.
In de eerste studie verminderde consumptie van een zuiveldrank met  ß-glucaan uit biergist (Saccharomyces cerevisiae) duur en ernst van verkoudheid bij hardlopers. Aan dit onderzoek deden ongeveer 350 deelnemers aan de marathon van Austin, Texas mee. Marathonlopers zijn erg bevattelijk voor virusinfecties. Volgens de conservatieve intention to treat analyse (iedereen, ook de mensen die de drankjes op een gegeven moment niet meer namen worden dan meegerekend) waren de verschillen tussen de groepen niet statistisch significant maar: Lees “Bèta-glucanen uit biergist tegen verkoudheid” verder

Probiotica voor betere immuniteit ouderen

Volgens een aantal onderzoeken kunnen probiotica uit bepaalde supplementen en probiotische melkdrankjes uit de supermarkt het gehalte van bepaalde belangrijke afweercellen doen toenemen bij oudere mensen bij wie dit nuttig kan zijn. Eind vorig jaar verscheen een meta-analyse van diverse onderzoeken op dit gebied. De werking van natural killercellen – eerste lijnsverdediging tegen pathogene schimmels, door virussen geïnfecteerde cellen en kankercellen, en granulocyten (polymorfonucleaire leukocyten) – die micro organismes aanvallen –  verbeterden  in diverse studies sterk door probiotica.

Immunosenescentie verwijst naar de geleidelijke afname van de immuunfunctie bij veroudering, die grotendeels wordt beïnvloed door de samenstelling van de darmflora. Een van de functies van de darmflora is het beschermen van de darm tegen kolonisatie door exogene pathogenen door beïnvloeding van immuunreacties. Vermindering van de diversiteit van de darmflora met veroudering wordt geassocieerd met kwetsbaarheid, vatbaarheid voor infecties en  ontstekingsziekten. Belangrijke leeftijdsgebonden veranderingen treden op binnen het aangeboren immuunsysteem, specifiek gerelateerd aan polymorfonucleaire  cel fagocytische capaciteit (granulocyten) en natural killer (NK) celfunctie. Deze nemen af bij het ouder worden ondanks dat het aantal NK cellen toenemen. In de meta-analyse verzamelden de auteurs alle onderzoeken die de activiteit van deze twee immuuncellen beoordeeld hadden in studies met oudere mensen die probiotica hadden gekregen. Lees “Probiotica voor betere immuniteit ouderen” verder

Vitamine C tegen astma-aanval door virus

Lucia Quezada
Lucia Quezada
Bij veel astmapatiënten lokt een verkoudheid een verergering van de astmatische klachten uit.  Uit onderzoek blijkt dat bij veel patiënten deze astma-aanvallen kunnen worden verminderd of voorkomen door extra vitamine C.

De Finse wetenschapper Harri Hemilä wilde deze kwestie op een systematische manier analyseren aan de hand van al het bestaande onderzoek. Hij vond slechts drie relevante onderzoeken met in totaal 79 patiënten. Het eerste onderzoek uit 1980 vond plaats in Nigeria. Het betrof 41 mensen bij wie de astma-aanval steeds werd voorafgegaan door klachten die wijzen op een beginnende verkoudheid. Tijdens het regenseizoen kreeg men, gedurende 14 weken, 1 gram vitamine C per dag of een placebo. In de vitamine C groep kwamen 78% minder astma-aanvallen – 9 t.o.v. 35 aanvallen – voor dan in de placebogroep. De afname in matige tot zware aanvallen was nog groter – 3 t.o.v. 23. Lees “Vitamine C tegen astma-aanval door virus” verder

Vitamine C , verkoudheid en vitaliteit

© tripb .  Rijke bron van vitamine C
© tripb . Rijke bron van vitamine C

De eerste verschijnselen van een vitamine C tekort zijn niet opmerkelijk voor wie er niet op bedacht is: vermoeidheid, malaise en neerslachtigheid. Over de optimale hoeveelheid vitamine C die een mens dagelijks binnen dient te krijgen daarover zijn de meningen zeer verdeeld, zelfs onder de auteurs van deze website en zelfs tussen de diverse officiële instanties. De Europese EFSA beveelt een vitamine-C-status van minstens 50 µmol/l (nuchter plasma vitamine C) aan. Dit zou betekenen dat een man van 70 kg minstens 110 mg vitamine C per dag zou dienen binnen te krijgen, zo stelt de EFSA.  In Nederland is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid echter 70 mg en in de VS 90 mg. Het Linus Pauling Institute, een afdeling van Oregon State University waar veel voedingswetenschappers werken, acht 400 mg vitamine C per dag de optimale hoeveelheid voor de meeste mensen.  Rokers en ouderen hebben nog wat meer nodig. Ik ben geneigd me bij deze mening aan te sluiten en ook diverse auteurs, zoals Kris Verburgh van de Voedselzandloper zijn deze mening toegedaan. Zelfs bij de consumptie van vijf porties groente en fruit per dag zal de dagelijkse inname zelden meer dan 250 mg per dag zijn. Daarom raadt het Linus Pauling Institute iedereen  aan twee maal daags 250 mg vitamine C extra in te nemen. Collega auteur Anthon volgt de zogenaamde “dynamic flow”methode en meent daardoor goede gronden te hebben voor drie maal daags 1000 mg vitamine C als een meer adequate dosering. Hij baseert zich o.a. op het werk van Steve Hickey , Robert Cathcart en Linus Pauling. Lees “Vitamine C , verkoudheid en vitaliteit” verder