vita-info.nl

Voeding en Gezondheid

Tag: virusinfecties

Vitamine C tegen astma-aanval door virus

Lucia Quezada

Lucia Quezada

Bij veel astmapatiënten lokt een verkoudheid een verergering van de astmatische klachten uit.  Uit onderzoek blijkt dat bij veel patiënten deze astma-aanvallen kunnen worden verminderd of voorkomen door extra vitamine C.

De Finse wetenschapper Harri Hemilä wilde deze kwestie op een systematische manier analyseren aan de hand van al het bestaande onderzoek. Hij vond slechts drie relevante onderzoeken met in totaal 79 patiënten. Het eerste onderzoek uit 1980 vond plaats in Nigeria. Het betrof 41 mensen bij wie de astma-aanval steeds werd voorafgegaan door klachten die wijzen op een beginnende verkoudheid. Tijdens het regenseizoen kreeg men, gedurende 14 weken, 1 gram vitamine C per dag of een placebo. In de vitamine C groep kwamen 78% minder astma-aanvallen – 9 t.o.v. 35 aanvallen – voor dan in de placebogroep. De afname in matige tot zware aanvallen was nog groter – 3 t.o.v. 23.

Meer lezen

Vitamine C , verkoudheid en vitaliteit

© tripb .  Rijke bron van vitamine C

© tripb . Rijke bron van vitamine C

De eerste verschijnselen van een vitamine C tekort zijn niet opmerkelijk voor wie er niet op bedacht is: vermoeidheid, malaise en neerslachtigheid. Over de optimale hoeveelheid vitamine C die een mens dagelijks binnen dient te krijgen daarover zijn de meningen zeer verdeeld, zelfs onder de auteurs van deze website en zelfs tussen de diverse officiële instanties. De Europese EFSA beveelt een vitamine-C-status van minstens 50 µmol/l (nuchter plasma vitamine C) aan. Dit zou betekenen dat een man van 70 kg minstens 110 mg vitamine C per dag zou dienen binnen te krijgen, zo stelt de EFSA.  In Nederland is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid echter 70 mg en in de VS 90 mg. Het Linus Pauling Institute, een afdeling van Oregon State University waar veel voedingswetenschappers werken, acht 400 mg vitamine C per dag de optimale hoeveelheid voor de meeste mensen.  Rokers en ouderen hebben nog wat meer nodig. Ik ben geneigd me bij deze mening aan te sluiten en ook diverse auteurs, zoals Kris Verburgh van de Voedselzandloper zijn deze mening toegedaan. Zelfs bij de consumptie van vijf porties groente en fruit per dag zal de dagelijkse inname zelden meer dan 250 mg per dag zijn. Daarom raadt het Linus Pauling Institute iedereen  aan twee maal daags 250 mg vitamine C extra in te nemen. Collega auteur Anthon volgt de zogenaamde “dynamic flow”methode en meent daardoor goede gronden te hebben voor drie maal daags 1000 mg vitamine C als een meer adequate dosering. Hij baseert zich o.a. op het werk van Steve Hickey , Robert Cathcart en Linus Pauling.

Meer lezen

Beschermt vitamine D tegen verkoudheid of toch niet?

Eerder hebben onderzoekers duidelijke verbanden aangetroffen tussen een laag vitamine D gehalte en een grotere kans op een verkoudheid of griep. De vitamine speelt een belangrijke rol in de aanmaak van bepaalde immuuncellen die beschermen tegen virussen. Recent zijn enkele dubbelblind onderzoeken uitgevoerd die tegenstrijdige resultaten laten zien. Toch kunnen hier voorlopige conclusies uit getrokken worden.

Meer lezen

Zink tegen verkoudheid

Onlangs verscheen een Cochrane Review – een gezaghebbende publicatie over het wetenschappelijk bewijs van een behandelingsmethode – over de vraag of extra zink in de vorm van tabletten, zuigtabletten of siroop van nut is bij de behandeling van verkoudheid of ter preventie van verkoudheid. Men maakte een meta-analyse van de 13 beste onderzoeken over de behandeling van verkoudheid met extra zink en van de 9 beste onderzoeken waarin was onderzocht of extra zink helpt ter preventie van verkoudheid.
De conclusie luidde dat als zink gegeven wordt binnen 24 uur na het begin van de eerste symptomen dit de ernst van de symptomen vermindert en de duur van de verkoudheid verkort. Zo was gemiddeld in de groepen die de zinktabletten gekregen hadden na een week 55% meer mensen zonder symptomen dan in de placebogroepen. Ook concludeerde men dat als ten minste vijf maanden lang zinksupplementen genomen worden dit de kans op het krijgen van een verkoudheid verkleint, bij kinderen de schoolabsentie vermindert en ook het gebruik van antibiotica. Zinkzuigtabletten hebben soms als bijwerking een vieze smaak in de mond en misselijkheid.

Singh M, Das RR. Zinc for the common cold. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2

Vitamine D beschermt tegen griep en astma-aanvallen

Vorig jaar maakten we al melding van een epidemiologisch onderzoek waaruit bleek dat een vitamine D tekort bevattelijker maakt voor virusziektes zoals griep en verkoudheid. Nu is door dubbelblind onderzoek vastgesteld dat kinderen die extra vitamine D krijgen hierdoor minder risico lopen op griep. Ook bleek dat kinderen met astma hier veel minder last van hadden met extra vitamine D.
334 schoolkinderen werden in twee groepen verdeeld. De ene helft kreeg van december tot maart 1200ie vitamine D3 per dag. De andere helft kreeg placebocapsules. De diagnose griep werd in deze periode bij 11% van de kinderen in de vitamine D groep gesteld en bij 19% van de kinderen in de placebogroep. Circa 40% minder dus. Bij kinderen die bij aanvang de laagste vitamine D gehaltes hadden was de afname nog sterker (-74%).
Ook keek men naar het aantal aanvallen van astma onder kinderen die eerder al als astmatisch waren bestempeld. In de vitamine D groep werden slechts twee aanvallen van astma geconstateerd t.o.v. twaalf in de placebogroep.
Am J Clin Nutr (March 10, 2010). doi:10.3945/ajcn.2009.29094

Mexicaanse griep, groot gevaar of overdreven angstzaaierij?

mexicaanse-griepMensen kopen op grote schaal mondkapjes,  de WHO heeft alarmfase 5 ingesteld, vliegtuigen vertrekken niet meer naar Mexico, wereldwijd vinden vergaderingen plaats en worden maatregelen voorbereid en getroffen, op de radio wordt gesproken over een nieuwe fase in de economische crisis:  na de productiefactor kapitaal wordt nu de productiefactor arbeid uitgeschakeld. Kortom, men lijkt te vrezen dat een deel van de wereldbevolking zal worden  uitgeroeid door een nieuw dodelijk virus. Is deze angst wel terecht?

Enkele feiten

Tot dusver worden in Mexico 160 mogelijke sterfgevallen toegeschreven aan het nieuwe virus op duizenden besmettingen . Van deze 160 zijn er in Mexico pas 7 bevestigd als zekere slachtoffers van de nieuwe varkensgriep. Vermoed wordt  dat het virus  is ontstaan in varkensstallen van de bioindustrie in de plaats La Gloria. Geen van de vele mensen in die stad die in maart ziek werden is overigens gestorven.  In de VS is één sterfgeval op circa 100 bevestigde besmettingen geconstateerd.

Mogelijk is deze griep iets gevaarlijker dan de gemiddelde griep maar toch niet bijzonder veel. Ook kan het percentage ziektegevallen na besmetting hoger liggen dan gebruikelijk.  De vrees dat mensen geen natuurlijke afweer zouden hebben tegen het nieuwe virus is echter ongegrond. Ook is het virus niet zo nieuw als sommigen suggereren. Het bevat veel elementen van oude varkensgriepvirussen. Een mogelijk toekomstig vogelgriepvirus wordt veel gevaarlijker geacht.

De griep is geen ongevaarlijke ziekte. Jaarlijks sterven 250000-500000 mensen wereldwijd aan deze ziekte.
De volgende maatregelen nemen ik en mijn familieleden bij de eerste symptomen van een griep of verkoudheid

Meer lezen

Vitamine D tekort, griep en verkoudheid

“Zon”vitamine D lijkt nu ook al bescherming te bieden tegen infecties van de luchtwegen. Vooral mensen die lijden aan astma of COPD zouden baat moeten hebben bij extra vitamine D.

Men vond het verband toen men het vitamine D gehalte van het opgeslagen bloed van 19000 personen, die meegedaan hadden aan een bevolkingsonderzoek, ging vergelijken met het antwoord op één van de vele vragen die bij dat bevolkingsonderzoek werden gesteld: “Bent  u de afgelopen dagen verkouden of grieperig geweest?” Mensen met minder dan 10ng/ml actieve vitamine D in hun bloed – wat als veel te weinig wordt beschouwd –  beantwoordden die vraag zo’n 40% vaker met “ja” dan mensen met meer dan  30ng/ml.

Zo heel groot is dit verschil niet maar het verschil werd veel groter als alleen gekeken werd naar degenen die leden aan astma of COPD.

Meer lezen

Echinacea beschermt tegen verkoudheid

verkoudheidEen meta-analyse, waarbij de resultaten van 14 verschillende onderzoeken werden beoordeeld, concludeert dat echinacea behoorlijke bescherming biedt tegen verkoudheid. De kans verkouden te worden was gemiddeld 58% kleiner bij de mensen die het werkzame kruidenextract geslikt hadden dan in de placebogroepen (circa 30% risico met echinacea t.o.v. circa 50% risico met placebo). Bij degenen die toch verkouden werden duurde de verkoudheid korter. In één van de veertien onderzoeken werd een combinatie van vitamine C en echinacea gegeven. Dit onderzoek mat een bescherming van 86%. (Lancet infectious Diseases, 2007; BBC Health) Als je verschillende onderzoeken over echinacea bekijkt lijkt het dat echinacea minder effectief is bij kinderen en jong volwassenen dan bij mensen die al wat ouder zijn. Ook is de dosering van belang. Zo bleek uit een onderzoek – niet mbt verkoudheid maar bij griep – dat de patiënten die 450mg echinaceawortel gekregen hadden het niet meetbaar beter deden dan de placebogroep maar dat degenen die de dubbele dosering gekregen hadden zowel na 4 dagen als na 8 dagen aanmerkelijk beter scoorden dan de mensen in de placebogroep (Escop Monographs,2003 p.139)

Uit diverse dierproeven blijkt dat echinacea de afweer kan stimuleren. Met name blijkt dat bij oudere muizen echinacea purpurea wortel het aantal natural killer cellen – de eerstelijns verdediging tegen tumoren en door virussen geïnfecteerde cellen – doet toenemen met circa 30% . (ESCOP, 2003, p 139 en Exp Gerontol. 2000 Aug;35(5):627-39
Het aantal natural killer cellen neemt af bij het ouder worden maar veel minder bij gezonde ouderen.
http://www.springerlink.com/content/p520t52634556834/

In een andere recente dierproef kregen muizen vanaf 7 weken (puberteit) tot de 14de maand een niet al te hoge dosis echinacea purpureawortel door het eten (2mg per dag). Na 10 maanden was 21% van de identiek gehuisvestte en gevoede muizen gestorven en geen van de muizen uit de echinaceagroep. Na 13 maanden waren deze percentages 54% respectievelijk 26%. De onderzoekers denken dat het op peil blijven van het aantal natural killercellen door de echinacea hiervoor zorgde.Biogerontology. 2005;6(3):157-63

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén