Jodium- en seleniumtekort bij zwangere vrouwen in Nederland

Volgens een Nederlands onderzoek is de dagelijkse inname bij de meeste zwangere vrouwen in Nederland te laag van de twee mineralen jodium en selenium (seleen).

Jodium en selenium zijn essentieel voor de synthese van schildklierhormoon. Jodium en selenium hebben een wisselwerking. Zwangerschap verhoogt de jodiumbehoefte van de moeder. De jodiumstatus werd vastgesteld bij 201 ogenschijnlijk gezonde zwangere vrouwen als 24-uurs jodiumuitscheiding, jodiumconcentratie en jodium/creatinine-ratio. De seleniuminname werd berekend op basis van de 24-uurs seleniumuitscheiding. De jodiumstatus tijdens de zwangerschap bleek onvoldoende. Alleen vrouwen die 150 µg (microgram) jodium extra per dag innamen kregen voldoende binnen. Lees verder “Jodium- en seleniumtekort bij zwangere vrouwen in Nederland”

Selenium en co-enzym Q10 suppletie verhindert verkorting telomeren

Chromosomen (grijs) van de mens met aan de uiteinden de telomeren (wit) (Wikipedia)

Volgens  de analyse van het bloed van een eerder Zweeds onderzoek, dat we hier hebben besproken, vond er geen verkorting van de telomeren plaats in de groep die extra selenium en co-enzym Q10 had gekregen.

De lengte van de uiteinden van de chromosomen – de telomeren – geeft aan hoeveel celdelingen er nog mogelijk zijn. Er is een verband tussen korte telomeren en veroudering en de kans op aandoeningen die op latere leeftijd optreden. Chronische ontstekingsprocessen versnellen het aantal celdelingen en verkorten daarmee de lengte van de telomeren. Er is echter ook een enzym – telomerase – dat de telomeren kan verlengen. Lees verder “Selenium en co-enzym Q10 suppletie verhindert verkorting telomeren”

Corona en selenium

Een sterk verband tussen het seleniumgehalte in haarmonsters en het genezingspercentage van ziekenhuispatiënten met corona in diverse Chinese steden

Zo’n 40 jaar geleden schreef de orthomoleculaire pionier Dr. Richard Passwater dat optimale hoeveelheden selenium de immuunrespons stimuleert en een uiterst belangrijke voedingsstof is ter bestrijding van bacteriele en virale infecties (Selenium as food and medicine – Keats Publising 1980, pag.88-95) Die bevinding werd onlangs nogmaals bevestigd door wetenschappers van de Universiteit van Surrey. Zij vonden in China een positieve relatie tussen genezen corona-patiënten en hun seleniumstatus. Lees verder “Corona en selenium”

Co-enzym Q10 + selenium, halvering cardiovasculaire sterfte

Een onderzoek met het mineraal selenium en de voedingsstof co-enzym Q10 laat maar liefst een halvering van de sterfte door een hartaanval of beroerte zien.

Aan het onderzoek deden 443 Zweedse mannen en vrouwen mee in de leeftijd van 70 tot 88 jaar die bij aanvang van het onderzoek redelijk gezond waren. Zij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 200 mcg selenium en 200 mg co-enzym Q10 (ubuiquinon) per dag en de andere helft placebo’s. Helaas was er veel uitval. Ongeveer de helft van de deelnemers bleven gedurende de vijf jaar de tabletten en capsules gebruiken en bleven elke zes maanden voor onderzoek naar het ziekenhuis gaan. Het bleek dat in de placebogroep in de loop van het onderzoek 12,6% was overleden aan een cardiovasculaire aandoening. Dit percentage was 5,9% in de groep die de co-enzym Q10 en de selenium gekregen had.
Een meting die de druk op de hartwand aangeeft (NT-proBNP) was aanmerkelijk lager in de selenium-coQ10 groep. Ook bleek uit de echocardiografie dat het hart beter werkte door de supplementen. Lees verder “Co-enzym Q10 + selenium, halvering cardiovasculaire sterfte”

Weest vruchtbaar!

Mag ik meteen met de [slaapkamer]deur in huis vallen? Nee, ik ga het niet hebben over geslachtsdriftverhogende middelen. Hoewel voldoende lichaamsbeweging en goede voeding bij een gezond liefdesleven een uiterst belangrijke rol spelen. Nee, ik wil iets aan u kwijt over verminderde vruchtbaarheid. Want dat kan bij heel wat echtpaartjes met onvervulde kinderwens voor veel verdriet zorgen. Een niet goed functionerend voortplantingsvermogen bij de dames ontstaat vaak wanneer uit de eierstokken geen eicel vrijkomt of doordat de eileiders niet vrij zijn. De oorzaak kan liggen aan een organische stoornis en de aanwezigheid van cysten [polycysteus ovarium syndroom-PCOS] Het kan ook het gevolg zijn van factoren als milieuvervuiling, ernstige stralingsinvloeden [radiotherapie bij kanker] of een hormonale disbalans. Onvruchtbaarheid bij de heren kan te maken hebben met de productie van te weinig zaadcellen of teveel zaadcellen met een abnormale vorm. Soms mankeert er ook iets aan de beweeglijkheid van zaadcellen. Erfelijkheidsfactoren, oxidatieve schade, een te laag testosterongehalte en psychische problemen kunnen ook aan dit probleem ten grondslag liggen. Soms spelen stofwisselingsproblemen en onvolwaardige voeding een rol bij verminderde vruchtbaarheid bij beide seksen. En daar gaat mijn verhaal over.

Selenium een belangrijk mineraal Lees verder “Weest vruchtbaar!”

Optimale hoeveelheid selenium

Uit twee eerdere door ons gepubliceerde artikelen over selenium – Beschermt selenium tegen kanker? en Selenium en de bloedvaten kunnen we opmaken dat de optimale seleniumgehaltes in het bloedplasma rond de 150 ng/ml zou moeten liggen. Aanmerkelijk lagere gehaltes verhogen het risico op kanker en cardiovasculaire aandoeningen terwijl veel hogere gehaltes geen extra bescherming bieden en mogelijk de kans op diabetes enigermate verhogen (te lage seleniumgehaltes verhogen het diabetesrisico iig). Ook bleek uit het artikel over selenium en kanker dat er bewijzen bestaan dat de voeding in Nederland te weinig van het mineraal bevat om dergelijke gehaltes te bewerkstelligen. Hoeveel selenium er precies nodig is bleef echter onduidelijk. Hier is nu meer over te zeggen aan de hand van een Engels onderzoek. Lees verder “Optimale hoeveelheid selenium”

Selenium en de bloedvaten

Tot een bepaald gehalte lijkt selenium goed te zijn voor de bloedvaten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
Men vergeleek de gehaltes in het bloed van 2062 Amerikanen van boven de 40 en keek of er een verband bestond met perifeer arterieel vaatlijden -atherosclerose in de benen met als symptoom claudicatio intermittens oftewel “etalagebenen”-.
Bij een toename van het seleniumgehalte tot 150-160ng/ml nam perifeer vaatlijden af. Daarboven leek het risico op atherosclerose weer iets toe te nemen. Deze optimale gehaltes komen nagenoeg overeen met die we zagen in het artikel over selenium en kanker

Serum Selenium and Peripheral Arterial Disease;Joachim Bleys c.s.
American Journal of Epidemiology 2009 169(8):996-1003;

De meest gebruikte natuurlijke middelen bij claudicatio intermittens zijn overigens carnitine en ginkgo biloba.