vita-info.nl

Voeding en Gezondheid

Tag: Selenium

Co-enzym Q10 + selenium, halvering cardiovasculaire sterfte

Een onderzoek met het mineraal selenium en de voedingsstof co-enzym Q10 laat maar liefst een halvering van de sterfte door een hartaanval of beroerte zien.

Aan het onderzoek deden 443 Zweedse mannen en vrouwen mee in de leeftijd van 70 tot 88 jaar die bij aanvang van het onderzoek redelijk gezond waren. Zij werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 200 mcg selenium en 200 mg co-enzym Q10 (ubuiquinon) per dag en de andere helft placebo’s. Helaas was er veel uitval. Ongeveer de helft van de deelnemers bleven gedurende de vijf jaar de tabletten en capsules gebruiken en bleven elke zes maanden voor onderzoek naar het ziekenhuis gaan. Het bleek dat in de placebogroep in de loop van het onderzoek 12,6% was overleden aan een cardiovasculaire aandoening. Dit percentage was 5,9% in de groep die de co-enzym Q10 en de selenium gekregen had.
Een meting die de druk op de hartwand aangeeft (NT-proBNP) was aanmerkelijk lager in de selenium-coQ10 groep. Ook bleek uit de echocardiografie dat het hart beter werkte door de supplementen.

Meer lezen

Optimale hoeveelheid selenium

Uit twee eerdere door ons gepubliceerde artikelen over selenium – Beschermt selenium tegen kanker? en Selenium en de bloedvaten kunnen we opmaken dat de optimale seleniumgehaltes in het bloedplasma rond de 150 ng/ml moeten liggen. Aanmerkelijk lagere gehaltes verhogen het risico op kanker en cardiovasculaire aandoeningen terwijl veel hogere gehaltes geen extra bescherming bieden en mogelijk de kans op diabetes enigermate verhogen (te lage seleniumgehaltes verhogen het diabetesrisico iig). Ook bleek uit het artikel over selenium en kanker dat er bewijzen bestaan dat de voeding in Nederland te weinig van het mineraal bevat om dergelijke gehaltes te bewerkstelligen. Hoeveel selenium er precies nodig is bleef echter onduidelijk. Hier is nu meer over te zeggen aan de hand van een Engels onderzoek.

Meer lezen

Selenium en de bloedvaten

Tot een bepaald gehalte lijkt selenium goed te zijn voor de bloedvaten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
Men vergeleek de gehaltes in het bloed van 2062 Amerikanen van boven de 40 en keek of er een verband bestond met perifeer arterieel vaatlijden -atherosclerose in de benen met als symptoom claudicatio intermittens oftewel “etalagebenen”-.
Bij een toename van het seleniumgehalte tot 150-160ng/ml nam perifeer vaatlijden af. Daarboven leek het risico op atherosclerose weer iets toe te nemen. Deze optimale gehaltes komen nagenoeg overeen met die we zagen in het artikel over selenium en kanker

Serum Selenium and Peripheral Arterial Disease;Joachim Bleys c.s.
American Journal of Epidemiology 2009 169(8):996-1003;

De meest gebruikte natuurlijke middelen bij claudicatio intermittens zijn overigens carnitine en ginkgo biloba.

Beschermt selenium tegen kanker?

Onlangs werden de langverwachte resultaten gepubliceerd van de grootschalige SELECT studie. Dit onderzoek zou de mate van bescherming van extra selenium en vitamine E moeten vaststellen die deze voedingsstoffen bieden tegen prostaatkanker. Eerder onderzoek had namelijk veel bewijs geleverd voor de rol die het mineraal selenium speelt in de bescherming tegen kanker bij mannen. De resultaten waren echter teleurstellend. In dit dubbelblind onderzoek waarbij de 35000 mannen 200 ?g selenium, 400IE vitamine E, beiden of alleen placebo’s geslikt hadden gedurende gemiddeld 5½ jaar kwam prostaatkanker en andere soorten kanker in alle groepen ongeveer even vaak voor. Omdat dit het beste onderzoek is met de meeste bewijskracht heeft selenium nu voor sommigen afgedaan als potentiële kankerbeschermende voedingsstof. Maar is dit wel terecht?
Lippman c.s., JAMA. 2009;301(1)

De belangrijkste reden waarom verondersteld werd dat extra selenium de kans op kanker zou verminderen was een onderzoek uit 1996 waaruit bleek dat de mannen die, gedurende 4½ jaar 200 ?g selenium hadden geslikt minder risico hadden gelopen kanker te krijgen of hieraan te sterven. Het verschil tussen de seleniumgroep en de placebogroep was bij prostaatkanker maar liefst 65%. ( JAMA, 1996) Het kleinere aantal proefpersonen (1312) en de kleinere regio (Oostelijke VS) maken echter dat de bewijskracht minder groot is dan van de nieuwe SELECT studie.

Hoeveel is genoeg en zit dat in ons eten?

Meer lezen

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén