Magnesium en muziek


Mijn vrouw en ik zijn dol op muziek. Het is voor ons als het inademen van lucht. We kunnen niet zonder. Hoewel mijn echtgenote in het klassieke repertoire een “alleseter”is, zweeft mijn belangstelling voornamelijk tussen Verdi, Mozart, Beethoven en Wagner. U kunt ons dan ook regelmatig in opera en concertzalen aantreffen. Maar zoals de kenner weet, zijn deze – en andere- componisten niet alleen de schrijvers van oorstrelende vioolmuziek. Ze kunnen ook stevig overweg met koper en slagwerk. Tijdens die vulkanische uitbarstingen van noten betrap ik mij er soms op even niet aan de muziek te denken. Ik vraag mij dan bezorgd af wat dit muzikale geweld met de gehoorzenuw en de rest van het neurologische systeem van de dienstdoende musici doet. Tenslotte zitten die een leven lang “noten te kraken”. Oordoppen zijn voor orkestleden niet toegestaan, en een afspraakje met de dirigent om bij alle uitvoeringen de al te luide passages weg te laten kan op weinig bijval rekenen…. Lees “Magnesium en muziek” verder

Over witte gezichten en gezonde harten

Kunt u zich de foto’s van uw overgrootouders nog herinneren? In warm uitgevoerde sepiakleuren staan opa en oma in een bordkartonnen landschap met verschrikte witte gezichten en grote ogen in de camera te staren. Alsof ze door een terrorist met zware vuurwapens onder schot worden genomen of de sneltrein Haarlem- Amsterdam op zich af zien stormen.

Dat mensen soms zo verstrakt op de gevoelige plaat zijn vastgelegd heeft te maken met de belichtingstechniek uit die tijd. Men gebruikte toen magnesiumlint dat bij plotselinge verbranding een oogverblindend effect – en een enorme witte wolk – gaf. Dat genereerde bij degene die poseerde een geweldig schrikeffect. Het is een wonder dat niet meer foto’s bewaard zijn gebleven van omvallende mensen met een hartstilstand .

In historisch en medisch opzicht lijken magnesium en de chemische stof nitroglycerine wel een beetje op elkaar. De laatste aanvankelijk bedoeld als springstof [verwerkt in een poreuze stof tot dynamiet] – met veel rookontwikkeling – later toegepast als medicijn tegen angina pectoris, een hartkwaal. Bij magnesium eerst witte gezichten, daarna na gedegen wetenschappelijk onderzoek, blijkt het een duidelijke zegen voor onze levenspomp te zijn. Want magnesium maakt de kans op een hartkwaal kleiner.

Magnesiumdeficiëntie

Heel veel mensen lijden aan magnesiumdeficiëntie. Vooral hartpatiënten met acute problemen hebben vaak een tekort aan dit uiterst belangrijke mineraal. Diabetici en postmenopauzale vrouwen hebben de laagste percentages. Magnesium vervult een belangrijke taak bij wel 300 enzymatische reacties in ons lichaam. Cellulaire energie is er van afhankelijk evenals een gezonde spierfunctie, de opbouw van lichaamsvet, eiwitten en nucleïnezuren en het behoud van een sterk botstelsel.
Een tekort aan magnesium uit zich in diverse klachten, zoals nervositeit, tremor, vaatvernauwing, depressiviteit, overgevoeligheid van het spierweefsel, onregelmatige hartslag en plotselinge hartdood.

Goed voor hart en bloedvaten

Lees “Over witte gezichten en gezonde harten” verder

Magnesiumtekort door maagzuurremmers

Diverse onderzoeken wijzen uit dat maagzuurremmers een ernstig magnesiumtekort kunnen veroorzaken. Om die reden heeft de Amerikaanse overheidsorganisatie FDA de waarschuwing doen uitgaan dat een magnesiumtekort het gevolg kan zijn van het gebruik van deze medicijnen. Het betreft de zogenaamde protonpompremmers die zowel met als zonder recept verkrijgbaar zijn zoals omeprazol (merknamen Buscosol, Losec), lansoprazol (Prezal), esomeprazol (Nexium), pantoprazol en rabeprazol. In circa 75% van de gevallen waarbij dit was geconstateerd kon men met extra magnesium het tekort opheffen. Bij de overige 25% was dit niet voldoende en werd het magnesiumgehalte pas genormaliseerd nadat met de medicatie was gestopt. Vermoedelijk wordt het tekort aan magnesium (en mogelijk andere mineralen) veroorzaakt doordat bij deze medicijnen de absorptie vanuit de darmen is verminderd. Een ernstig magnesiumtekort kan vele klachten veroorzaken zoals spierkrampen, gespannen zenuwen, trillingen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, vermoeidheid en slaapstoornissen.
Overigens zijn deze maagzuurremmers vaak niet de ideale medicijnen voor de klachten die ze bestrijden. De maagklachten kunnen worden veroorzaakt door een helicobacter pylori infectie die dient te worden behandeld met antibiotica.

Zie ook “Arme Drusus Caesar

Clinical Endocrinology
Volume 69, Issue 2, pages 338–341, August 2008
Ned. Tijds. Geneeskunde
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm245011.htm

Magnesium vermindert insulineresistentie

Als de lichaamscellen niet goed meer reageren op insuline waardoor glucose onvoldoende kan worden omgezet in energie noemt men dit insulineresistentie. De alvleesklier reageert hierop door nog meer insuline te produceren, aangeduid met hyperinsulinemie. Dit werkt overgewicht in de hand en is ook in andere opzichten ongezond. Insulineresistentie kan leiden tot diabetes type 2. De belangrijkste oorzaak is te veel eten, vooral van toegevoegde suikers en andere koolhydraten. Uit enkele onderzoeken blijkt dat extra magnesium insulineresistentie kan verminderen. Lees “Magnesium vermindert insulineresistentie” verder

Voedingsstoffen bij ADHD

De voedingsstoffen magnesium, vitamine B6 en zink hebben alle drie vele functies in de hersenstofwisseling. Ze zijn alle drie betrokken bij de stofwisseling van de essentiële vetzuren. Een verstoring hiervan wordt als mogelijke oorzaak van ADHD –ernstige aandachts-, impulsiviteits-, en hyperactiviteitsproblemen – gezien. Ook zijn deze voedingsstoffen betrokken bij de melatonine- en dopaminesynthese die ook een rol spelen bij ADHD.
Een magnesiumtekort brengt bij dieren hyperactiveit teweeg. Daarom gingen wetenschappers het magnesiumgehalte bepalen van ADHD patiënten. Het bleek dat zij vaak een tekort aan dit mineraal hadden. Niet zozeer in het bloed(serum) als wel in de rode bloedcellen. Aangenomen wordt dat het magnesiumgehalte in de hersenen gerelateerd is aan het gehalte in de rode bloedlichaampjes.

magnesium in rode bloedcellen
magnesium in rode bloedcellen

Diverse klinische onderzoeken zijn uitgevoerd met magnesium. Bij de meesten werd tevens extra  vitamin B6 gegeven omdat deze vitamine betrokken is bij de opname van magnesium in de rode bloedcellen.  Een typische dosering is 6 mg magnesium  per kg lichaamsgewicht per dag plus 0,6 of 0,8 mg vitamine B6/ kg/dag. Deze onderzoeken lieten allen een positieve werking zien en dat na het stoppen van de behandeling de symptomen na enkele weken weer verergerden.
Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 5, 545S-548S (2004)
Eksp Klin Farmakol. 2006 Jan-Feb;69(1):74-7.
Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52.

Zink
De onderzoeken met zink zijn minder talrijk dan die met magnesium/vitamine B6 maar de twee studies die we hebben gevonden zijn wel van betere kwaliteit en met meer proefpersonen.
400 kinderen van rond de 10 jaar met ADHD werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 40mg zink per dag en de andere groep een placebo. Na 12 weken werden op drie manieren het gedrag en de klachten van de kinderen beoordeeld. Door een test, een vragenlijst voor de ouders en een vragenlijst voor de onderwijzers. De kinderen in de zinkgroep scoorden beter wat betreft hyperactiviteit, impulsiviteit en sociaal gedrag dan de kinderen in de placebogroep. De zink had geen effect op het concentratievermogen. Uit verdere analyse bleek dat de wat oudere kinderen met overgewicht en een laag zinkgehalte bij aanvang het best reageerden op de zinksuppletie.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Jan;28(1):181-90.

In een ander onderzoek kregen kinderen met ADHD, die voordien nog geen medicatie hiervoor hadden gekregen, Ritalin plus 15mg zink per dag of Ritalin plus een placebo. Ook in dit onderzoek deden de kinderen die ook de zink hadden gekregen het een stuk beter, zoals te zien is in onderstaande grafiek.
zink-adhd
BMC Psychiatry. 2004 Apr 8;4:9.

Carnitine Lees “Voedingsstoffen bij ADHD” verder

Magnesium verlaagt hoge bloeddruk

Als aanvulling op de vorige bijdrage van Anthon de Bont waarin hij diverse factoren m.b.t. hoge bloeddruk uiteenzet volgt nu een samenvatting van een zeer recent (18 mei 2009) verschenen onderzoek.
155 gezonde volwassenen met een lichte mate van overgewicht werden in twee groepen verdeeld. De helft kreeg, gedurende 12 weken, 300mg magnesium (als oxide) per dag en de andere groep een placebo. Op personen met een normale bloeddruk had de magnesium geen effect. Bij mensen met een bloedddruk boven 140/90 mm kwikdruk was de bloeddruk na 12 weken gemiddeld gedaald met 17,1 mmHg bovendruk (systolische) en 3,4 mmHG onderdruk (diastolische) vergeleken met 6,7 en 0,8 mmHg in de placebogroep. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

Dit is niet het eerste onderzoek dat een positief effect van magnesium op de bloeddruk laat zien al is het effect wel sterker dan in eerder onderzoek. Hieronder een grafiek uit een eerder onderzoek dat 4 weken duurde.magnesiumbloeddruk

http://www.mgwater.com/hyper.shtml

Astma en voedingsstoffen

Astma wordt gekenmerkt door reacties van de luchtwegen op allergenen en toxische stoffen in de lucht. Veel factoren zijn van invloed op deze reacties waaronder lichamelijke inspanningen, psychische stress en voedselallergiën (zoals  eieren, vis, pinda’s en de additieven sulfiet (e220-228) en tartrazine (e102)). Deze aandoening, die in toenemende mate voorkomt, is ook gerelateerd aan hooikoorts. Bij kinderen speelt het verkoudheidsvirus een rol.
Onderzoek laat een potentieel gunstig effect van extra omega-3 vetzuren zien bij astma. Ook extra vitamines en mineralen kunnen astmaklachten verminderen. Lees “Astma en voedingsstoffen” verder