De Magnesiumdieven

Magnesium-Element-Detail-257x300 Er zijn grote problemen met onze lichaamsvoorraden aan mineralen, in het bijzonder magnesium !  En magnesium is vermoedelijk het belangrijkste mineraal in ons lichaam, de dirigent van het gehele biochemische orkest, dat bij minstens 300 ( ! ) enzymatische processen betrokken is. Het zorgt o.a. voor een juiste zuur/basebalans, het adequaat functioneren van ons spier en zenuwweefsel, de instandhouding, ontgifting en juiste structuur van onze lichaamscellen, is een co-factor voor verschillende vitaminen en mineralen, verantwoordelijk voor een goede botmineralisatie, en de productie en activering van witte bloedcellen (meest recente ontdekking !), reguleert de bloedsuikerspiegel en maakt samen met ATP een belangrijk deel uit van de cel energie. Om met dr. Lawrence M. Resnick, een vermaard expert op voedingsgebied te spreken: ”Zonder voldoende magnesium, functioneren cellen gewoonweg niet.”

Redenen voor zorg

Lees “De Magnesiumdieven” verder

Dokter Mauskop en migraine

© Leland Francisco
© Leland Francisco

Zo’n 70 % van de Nederlanders heeft wel eens hoofdpijn en dat is op zich niets bijzonders. Spanning en stress, te weinig water drinken, overvloedig tafelen (soms een kopje koffie of glaasje wijn te veel) en te weinig slaap, kunnen oorzaken zijn van dit lichamelijk ongemak. Een goed stressmanagement met voldoende ontspanning plus zo’n 6-8 uur slaap, matigheid in eet en drinkgewoonten (wel drie keer per dag een gezonde maaltijd gebruiken en het ontbijt niet over slaan !) en voldoende water drinken, lossen het probleem meestal op. Maar volgens dr. Alexander Mauskop is er nog een oorzaak van hoofdpijn en migraine die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk een gebrek aan bepaalde voedingstoffen en dan met name magnesium. Lees “Dokter Mauskop en migraine” verder

Heeft uw kind een magnesiumtekort?

“Een magnesiumtekort wordt vaak over het hoofd gezien. De symptomen zijn vaag en áls het komt tot een bloedbepaling wordt meestal het magnesium in het bloedserum bepaald [extracellulair magnesium]. Dit is echter een onvoldoende betrouwbare meting. 95% van het magnesium bevindt zich namelijk in de cellen [intracellulair]. Voor een betrouwbare bepaling van de magnesiumstatus is het daarom zinvoller om de magnesiumconcentratie in de rode bloedcellen te bepalen… Symptomen [van een magnesiumtekort] kunnen zich uiten als spierkrampen, spierzwakte, vermoeidheid, stress, nervositeit, misselijkheid, braken, een verminderde eetlust, tintelingen, hartritmestoornissen en een veranderde persoonlijkheid. Kinderarts Marianne Mousain-Bosc brengt een tekort zelfs in verband met ADHD, autisme, epilepsie en depressie”. Aldus drs. Ivanka Kaus . 

Voeding de oorzaak ?
Magnesiumdeficiëntie is niet alleen een probleem bij volwassenen. Helaas komt een gebrek aan dit uiterst belangrijke mineraal bij veel kinderen voor, vooral als hun voedsel voornamelijk bestaat uit geraffineerde koolhydraten, frisdrank en een overdaad aan snoepwaren. Sociale druk van leeftijdgenoten, de drang om op school of universiteit te  presteren, excessieve sportbeoefening, de hormonale veranderingen tijdens de pubertijd, blootstelling aan al het geweld dat dagelijks via de media op hen wordt afgevuurd, het zijn niet te verwaarlozen bronnen van stress bij kinderen. Lees “Heeft uw kind een magnesiumtekort?” verder

Alzheimer, aluminium en magnesium

De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie
De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie

Volgens de Internationale Stichting Alzheimeronderzoek (ISAO) zijn er in Nederland momenteel ongeveer 140.000 Alzheimerpatiënten. Zij vormen de meerderheid van een groep van 200.000 patiënten die lijden aan een vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door afname van de hogere hersenfuncties (geheugen, gedrag, stemming). Algemeen wordt dementie gekenmerkt door progressieve teruggang van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en hersencapaciteit. Dementie profileert zich vooral op oudere leeftijd. Het vermogen tot waarnemen, oordelen, taalgebruik en oriëntatie worden ook aangetast.

Correctie diagnose
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer wordt vermoedelijk veroorzaakt door stapeling van abnormale afbraakproducten van eiwitten [beta-amyloïd] in combinatie met oxidatieve stress en ontstekingsprocessen. Dementie kan ook veroorzaakt worden door herseninfarcten, de ziekte van Parkinson, syfilis, tumoren, vitaminegebrek, hypothyroïdie en suikerziekte. De diagnose voor Alzheimer is om die redenen niet eenvoudig, en kan eigenlijk pas definitief worden vastgesteld na autopsie. Het hersen- en zenuwweefsel vertonen dan de typische plaques en verdikkingen, vooral in het gebied van de hersenschors en de hippocampus. Volgens dr. Abram Hoffer en dr. Linus Pauling, grondleggers van de orthomoleculaire geneeskunde, zou de helft van alle Alzheimerdiagnoses wel eens aan heel andere oorzaken te wijten kunnen zijn. Situaties als dehydratie, medicijnvergiftiging, overgevoeligheid voor bepaald voedsel en chemicaliën of chronisch vitaminetekort kunnen de diagnose namelijk sterk vertroebelen. Klassieke of typische antipsychotica, barbituraten en sommige andere tranquilizers of medicijnen uit de groep antihistaminica en de diuretica zijn in staat de symptomen van Alzheimer ook nog eens te verergeren. Lees “Alzheimer, aluminium en magnesium” verder

Magnesium vermindert sterfte

Het wordt steeds duidelijker dat een hoge magnesiuminname van vitaal belang is om gezond oud te worden. Dit mineraal is uiterst belangrijk voor  het hart en de bloedvaten. Ook is een magnesiumtekort gerelateerd aan diabetes en kanker. Dit jaar zijn diverse grote studies verschenen. We zetten ze op een rijtje.

Magnesium en diabetes
Allereerst een Japans onderzoek naar diabetes onder 2000 mensen van middelbare leeftijd en ouder die bij aanvang geen diabetes hadden. De mensen werden ongeveer 18 jaar gevolgd. Er bleek een beschermend effect  van magnesium op het ontstaan van suikerziekte. Zij die meer dan 196 mg magnesium per dag door de voeding binnen kregen – slechts een kwart van de onderzoeksgroep –  had 37% minder risico op diabetes type 2 gelopen dan degenen die minder dan 150 mg magnesium per dag binnen kregen. ( Zie ook Magnesium vermindert insulineresistentie.).

Sterfte
Als onderdeel van een groot Spaans epidemiologisch onderzoek annex interventiestudie onderzocht men of de sterftecijfers gerelateerd zijn aan de magnesiuminname. Het betrof 7216 mensen die meededen aan de zogenaamde Predimed studie. Zij moesten een Mediterraan dieet volgen met extra olijfolie of extra noten of een vetarm dieet.1 In de 4,8 jaar dat de mensen werden gevolgd stierven 313 van hen, 130 aan kanker en 81 aan cardiovasculaire aandoeningen. Men deelde de mensen in drie gelijke groepen naar gelang het magnesiumgehalte in de voeding. In de groep met de hoogste magnesiuminname lag de sterfte 34 % lager dan bij de groep met de laagste magnesiuminname. Zoals u hieronder kunt zien was niet alleen de sterfte aan hart- en vaatziekten maar ook de kankersterfte lager.

magnesium-sterfte
Sterftecijfers bij een laag, midden en hoog magnesiumgehalte voeding en supplementen

Lees “Magnesium vermindert sterfte” verder

Magnesium geeft verbetering bij taaislijmziekte

Kinderen met de ernstige erfelijke aandoening cystic fibrosis – in goed Nederlands taaislijmziekte – blijken gunstig te reageren op extra magnesium, zo blijkt uit een dubbelblind, crossover onderzoek.

Aan het onderzoek, dat twee periodes van acht weken in beslag nam, deden 44 kinderen mee van 7-19 jaar. Zij kregen 300 mg magnesium (organisch magnesiumbisglycinaat) per dag of placebo.  Zoals de Nederlandse benaming aangeeft wordt de ziekte gekenmerkt door de productie van taai slijm. Dit heeft diverse nadelige effecten waaronder verminderde longfunctie. Het bleek dat de magnesium de longfuctie verbeterde. De hoeveelheid ingeademde lucht nam met gemiddeld 11% toe. Ook een algemene symptomenlijst, de Shwachman-Kulczycki score, verbeterde na de periode van magnesiumsuppletie.

De Brazilliaanse onderzoekers kwamen op het idee kinderen met cystic fibrosis met magnesium te behandelen omdat ze eerder gunstige resultaten hadden bereikt bij kinderen met astma

Am J Clin Nutr July 2012vol. 96 no. 1 50-56

Magnesium en testosteron

Het lichaamsgehalte van het geslachtshormoon testosteron neemt vaak na het 40ste levensjaar langzaam af met als nadelige gevolgen verlies van spiermassa, een verminderde geslachtsdrift en verlies van botdichtheid. Ook worden lage gehaltes van testosteron en van een ander anabool hormoon, IGF-1, in verband gebracht met het metabool syndroom. Tekorten van verschillende voedingsstoffen werken een lage testosteronspiegel in de hand. We maakten al eerder melding van het belang van vitamine D en zink voor een hogere testosteronspiegel. Ook het mineraal magnesium kan het testosterongehalte verhogen. Lees “Magnesium en testosteron” verder

Magnesium, calcium en prostaatkanker

Te weinig magnesium en te veel calcium lijkt de kans op prostaatkanker – en dan vooral de gevaarlijke vorm – te vergroten.

Diverse onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar hebben een verband gevonden tussen hoge calciumgehaltes en een verhoogde kans op de dodelijke vorm van prostaatkanker. De Amerikaanse wetenschapper Giovanucci heeft hier veel onderzoek naar gedaan. De relatie tussen de calciuminname en prostaatkanker is veel minder sterk dan die met de calciumgehaltes in het bloed. Alle bronnen van calcium zijn wat dat betreft dus niet hetzelfde. Wel toonde Giovanucci aan dat een hoge calciuminname door zuivelproducten de kans op agressieve prostaatkanker vergroot. Volgens hem is de relatie met vitamine D van belang. Zijn hypothese luidt dat er een belangrijke wisselwerking is met vitamine D. Bij een hogere calciuminname kan er een relatief vitamine D tekort ontstaan. Dit werkt celwoekering in de prostaat in de hand.
Afdoende bewezen is deze theorie echter niet. Andere wetenschappers zetten hier vraagtekens bij. Al onderschrijven ze dat een oorzakelijk verband tussen een hoge calciuminname door zuivel en gevaarlijke prostaatkanker voor de hand ligt. Zuivel bevat echter niet alleen weinig vitamine D maar ook weinig magnesium. Reeds lang is bekend dat er een wisselwerking bestaat tussen de twee mineralen calcium en magnesium. Volgens de geleerden van de Vanderbilt universiteit fungeren deze mineralen als een soort boodschappers voor celdeling en ontstekingsprocessen. Een disbalans kan diverse processen verstoren waardoor cellen eerder kunnen ontaarden in kankercellen.
Om deze hypothese te bewijzen vergeleken ze de gegevens van 494 mannen die in vier categoriën in te delen waren. Lees “Magnesium, calcium en prostaatkanker” verder