Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk

© Bowonpat at FreeDigitalPhotos.net

Het is al vaker gebleken dat lycopeen hoge bloeddruk kan verlagen. Nu werd opnieuw een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij diverse sterktes en soorten lycopeen met elkaar werden vergeleken.

Er deden 61 mensen met verhoogde bloeddruk mee aan het eerste deel van het onderzoek. De bovendruk was bij aanvang tussen de 120 en 145 mmHg en de onderdruk tussen 80 en 95 mmHg. Niemand gebruikte bloeddrukmedicatie.  Er werden  3 verschillende sterktes van een tomatenextract (Lycomato) en pure, synthetische lycopeen (15 mg per dag) met elkaar en met een placebogroep vergeleken. Het bleek dat de synthetische lycopeen geen invloed had op de bloeddruk maar de tomatenlycopeen wel. Het tomatenextract dat 15 mg lycopeen per dag bevatte verlaagde de systolische druk met bijna 10 mmHg. De diastolische bloeddruk daalde in deze groep met ongeveer 5 mmHg. Lees verder “Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk”

Lycopeen voor de bloedvaten 2

tomatensoep met olijfolie en basilicum is bijvoorbeeld een lycopeenrijk mediterraan gerecht
c Michael Verhoef. Tomatensoep met olijfolie en basilicum is bijvoorbeeld een lycopeenrijk mediterraan gerecht

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge voerden onderzoek uit dat aantoonde dat lycopeen een bijzonder gunstige invloed heeft op de bloedvaten van mensen met hart- en vaatziekten. Men meent dat het hoge lycopeengehalte van het traditionele mediterrane dieet een belangrijke reden is voor de bescherming die dit dieet biedt tegen cardiovasculaire aandoeningen. Lees verder “Lycopeen voor de bloedvaten 2”

Lycopeen tegen hoge bloeddruk

Extra lycopeen, een carotenoïde uit tomaten, blijkt een gunstig effect te hebben op de bloedvaten en kan hoge bloeddruk verlagen. Uit een meta-analyse van alle blind uitgevoerde klinische onderzoeken blijkt een consistent effect.

De onderzoekers die de meta-analyse uitvoerden vonden zes van dergelijke onderzoeken. De gemiddelde daling van de bloeddruk was 4,95 mm systolische bloeddruk (statistisch significant) en 3,81 mm diastolische bloeddruk (niet significant) en was afhankelijk van de dosering. Als er minstens 12 mg lycopeen per dag werd gegeven trad de meest consistente daling op.  Ook was de daling, uiteraard, groter bij een hogere bloeddruk. Vier van de zes onderzoeken waren uitgevoerd met het Israëlische tomaten-extract Lycomato en één onderzoek was niet met supplementen maar met tomatensoep uitgevoerd. In dit onderzoek werd het effect van lycopeenrijke soep vergeleken met lycopeenarme soep. Men vond geen positief effect op de bloeddruk, mogelijk vanwege een toename in de zoutconsumptie. De vijf andere studies lieten wel een duidelijke daling zien. Lees verder “Lycopeen tegen hoge bloeddruk”

Veel lycopeen, minder risico op beroerte

Een Fins onderzoek laat een sterk verband zien tussen een hoog  gehalte lycopeen, een carotenoïde uit tomaten, en een sterk verminderd risico op een beroerte.

In het onlangs in Neurology gepubliceerde onderzoek werden circa 1000 mannen van middelbare leeftijd 12 jaar gevolgd.  Van hen was bloed afgenomen en bepaald wat het gehalte van enkele vetoplosbare antioxidanten -vitamines en carotenoïdes- was. Naar gelang deze gehaltes werden de mensen in vier groepen verdeeld. Na afloop werd geen verband geconstateerd tussen het gehalte vitamine E (alfa tocoferol), bèta caroteen, alfa caroteen of vitamine A en het aantal beroertes. Wel was er een sterk verband met lycopeen. In de groep van 259 mannen met het hoogste gehalte lycopeen hadden slechts 11 personen een herseninfarct of hersenbloeding gekregen terwijl dit bij 25 personen in de groep van 258 mannen met het laagste lycopeengehalte het geval was. Lycopeen lijkt vooral het aantal herseninfarcten terug te brengen. Gecorrigeerd voor diverse risicofactoren hadden mensen met een hoog gehalte 59% minder risico.

Neurology October 9, 2012 vol. 79 no. 15 1540-1547
Gerelateerd: Lycopeen voor de bloedvaten
Lycopeen, aderverkalking en coronaire hartziekte

Lycopeen voor de bloedvaten

Uit enkele recente onderzoeken blijkt weer dat extra lycopeen uit tomaten een gunstige werking heeft op de bloedvaten.
Koreaanse onderzoekers recruteerden 126 mannen die in drie groepen werden verdeeld. Twee groepen kregen elke dag een lycopeencapsule (tomatenextract Lycomato, ) van 6 mg of van 15 mg en de derde groep kreeg placebos. Na acht weken bleek dat in de groepen die de lycopeencapsules hadden gekregen er allerlei verbeteringen in de toestand van de bloedvaten en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten waren opgetreden. De antioxidantenstatus was verbeterd zoals bleek uit een toename van de activiteit van het enzyme SOD en, met name in de hooggedoseerde groep, was er een afname van DNA schade. Belangrijk was vooral dat men een sterke verbetering vaststelde in de werking van de bloedvaten wat betreft vermindering van endotheeldysfunctie, vooral bij degenen bij wie dit het meest nodig was. Verder daalde het hs-CRP gehalte in de groep die 15 mg lycopeen per dag had gekregen met 54% en daalde, zoals in eerder onderzoek, de systolische bloeddruk. Lees verder “Lycopeen voor de bloedvaten”

Lycopeen tegen botontkalking

Eerder onderzoek toonde aan dat er een verband bestaat tussen het lycopeengehalte in het bloed van vrouwen van middelbare leeftijd en de mate van botontkalking. Nu werd een dubbelblind onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat tomatensap en bepaalde lycopeencapsules (Lycomato) een positieve invloed kunnen hebben op de botdichtheid.

Zestig vrouwen van tussen de 50 en 60 jaar volgden eerst een maand een dieet dat bijna geen lycopeen bevatte; er mochten dus geen tomaten [producten]gegeten worden. Hierna werden de vrouwen in diverse groepen verdeeld. Een deel van hen kreeg dagelijks tomatensap te drinken dat minimaal 30mg lycopeen bevatte, een ander deel kreeg 2 x daags een capsule met 15mg lycopeen (tomatenconcentraat Lycomato) en een derde groep kreeg placebocapsules. Na een maand mat men diverse verbeteringen in de tomatensap en lycopeengroepen. De antioxidantcapaciteit was verbeterd en de oxidatieve stress verminderd. Ook registreerde men een daling van het NTx (N-telopeptiden van type 1 collageen). Dit NTx gehalte weerspiegelt de mate van botafbraak.

“Deze NTx daling kan het gevolg zijn van de verminderde oxidatieve stress door de extra lycopeen. Wij tonen voor het eerst aan dat extra lycopeen, hetzij door tomatensap, hetzij door tomatenextractcapsules, in doses van 30mg per dag het risico op osteoporose kan verkleinen.”

Osteoporos Int. 2007 Jan;18(1):109-15. Epub 2006 Aug 29.
Osteoporos Int. 2010 Jun 15.

Gerelateerd: Lycopeen
Lycopeen bij hersentumoren

Lycopeen bij hersentumoren

In een Indiase studie bleken mensen met een kwaadaardige hersentumor baat te hebben bij extra lycopeen.
Patiënten met glioma’s met een hoge graad hebben een lage levensverwachting. Bijna iedereen is na 1 1/2 jaar overleden. Vijftig van dergelijke patiënten met een hersentumor – de meesten hadden een glioblastoom – kregen na de operatie de standaardbehandeling van bestralingen en paclitaxel. De helft kreeg tevens 8mg lycopeen per dag en de anderen een placebo. De gemiddelde levensduur vanaf de start van het onderzoek was 66 weken in de lycopeengroep en 38 weken in de placebogroep.
Neurol India. 2010 Jan-Feb;58(1):20-3.
Gerelateerd: Lycopeen