Groene theedrinkers op leeftijd minder fragiel en hulpbehoevend

Ouderen die veel groene thee drinken blijven langer fit en zijn minder hulpbehoevend dan hun leeftijdsgenoten. Japanse onderzoekers concluderen dit na onderzoek onder 14 000 65-plussers.

Deze mensen, van wie men gedetailleerde gegevens bezat over de gezondheidstoestand en van hun eet- en andere leefgewoonten, werden 3 jaar gevolgd. Men keek of er een verband bestond tussen de hoeveelheid groene thee die men gewoon was te drinken en het optreden van wat men plotselinge functionele invaliditeit noemt d.w.z. hoeveel mensen werden hulpbehoevend door bijvoorbeeld een hartaanval, beroerte, gebroken heup of ernstige depressie. Omdat gezonde leefgewoonten vaak samen gaan trachtte men zo goed mogelijk te corrigeren voor factoren als de hoeveelheid vis en soja die men at en of men participeerde in het sociale leven. Het bleek dat hoe meer groene thee er gedronken werd hoe kleiner de kans op functionele invaliditeit. De groep die minstens 5 koppen groene thee per dag dronk had 35% minder risico hulpbehoevend te worden (het ongecorrigeerde cijfer was 51%). Bij 2/3 koppen per dag was dit percentage 25% t.o.v. de groep die minder dan 1 kop groene thee per dag dronk.
Het verminderde risico van groene thee op invaliditeit van de ouderen schrijven de auteurs met name toe aan de bescherming die groene thee biedt tegen een beroerte, dementie en botontkalking. Lees verder “Groene theedrinkers op leeftijd minder fragiel en hulpbehoevend”

Theanine, alertheid en nervositeit

Thee bevat caffeïne – groene thee ongeveer 25mg per kop- maar desondanks kunnen de meeste mensen vlak voor ze naar bed gaan nog gerust een beker groene thee drinken. Dit heeft zelfs nog een ontspannende werking. Hiervoor verantwoordelijk is het aminozuur l-theanine dat in kleine hoeveelheden in groene en witte thee aanwezig is. Het gehalte varieert van 10mg tot 50mg per kopje. De helaas vaak duurdere, zoetere soorten groene thee bevatten het hoogste theaninegehalte.

Sinds 1964 is l-theanine in Japan verkrijgbaar als supplement of als toevoeging aan voedingsmiddelen. In de loop van de tijd zijn er een aantal onderzoeken verschenen naar o.a. de psychische effecten van theanine. Onlangs verscheen opnieuw een dergelijk onderzoek dat typerend is voor soortgelijke studies:

Een groep gezonde studenten onderging eerst een test (manifest anxiety scale) die de mate van angstigheid en nervositeit mat. Lees verder “Theanine, alertheid en nervositeit”

Groene thee als vetverbrander

Als het lichaam niet alleen glucose maar ook vet als energiebron gebruikt heeft dit gunstige effecten op de stofwisseling. Niet alleen kan dit bijdragen aan gewichtsbeheersing maar het draagt tevens bij aan een gelijkmatiger bloedsuikerspiegel, een geringere behoefte aan insuline en vergroot de insulinegevoeligheid. Dit biedt bescherming tegen metabool syndroom en diabetes. Van zowel koffie als thee is bekend dat het de oxidatie van vetten kan bevorderen. Als in plaats van koffie thee gedronken wordt hoeft er per saldo nauwelijks effect te zijn. Daarom komen onderzoeken naar de effecten van het drinken van groene thee op het gewicht en op de suikerstofwisseling niet altijd met dezelfde uitkomsten. We hebben enkele recente onderzoeken op een rijtje gezet om meer duidelijkheid te krijgen over de invloed van groene thee op het energiemetabolisme.

Aan de universiteit van Birmingham deed men twee onderzoeken met gezonde vrijwilligers. Men kreeg in de 24 uur voor elke proef bij elke maaltijd een hooggedoseerde groene thee-extract capsule (of placebo) met in totaal 340 mg polyfenolen, waarvan 135mg epigallo catechinegallate. De capsules bevatten geen caffeïne. Op twee verschillende dagen moesten de proefpersonen een half uur fietsen op een hometrainer op 60% van VO2max. Tijdens de eerste proef werd geregeld bloed afgenomen en na de tweede proef deed men een glucosetoleratietest.

open rondjes= groene thee-extract; dichte rondjes=placebo

Lees verder “Groene thee als vetverbrander”

Groene thee extract tegen lymfatische leukemie

Onlangs zijn de veelbelovende resultaten bekend gemaakt van een fase 2 studie die de werking onderzocht van hoge doses groene thee extract bij chronische lymfatische leukemie (CLL).
Uit het eerdere fase 1 onderzoek was al gebleken dat hoge doses groene thee extract relatief veilig zijn. Men gebruikte daarom in dit tweede onderzoek een erg hoge dosering: twee maal daags 2000mg groene thee-extract (circa 60% epigallocatechine gallate).
Het onderzoek betrof 36 nieuwe CLL patiënten plus de zes patiënten uit het eerste onderzoek die toen ook de hoogste dosering gekregen hadden. Geen van de patiënten kreeg andere medicatie. Uit de resultaten van de 41 patiënten die het zes maanden durend onderzoek afrondden bleek dat bij 31% het aantal leukemiecellen blijvend was verlaagd met ten minste 20% en dat bij 69% van de patiënten met opgezette lymfklieren de omvang hiervan met tenminste 50% was afgenomen.

Mayo Clinic

Zie ook Groene Thee

Groene thee

Uit epidemiologisch onderzoek (vergelijkingen tussen bevolkingsgroepen) is gebleken dat bij een hoge consumptie van groene thee aanzienlijk minder hart- en vaatziektes en kanker voorkomt dan bij een bescheiden gebruik. Nu levert dit soort onderzoek niet onomstotelijk vaststaande bewijzen omdat allerlei meetfouten kunnen optreden. Lees verder “Groene thee”