BITTER IN DE MOND, MAAKT HET HART GEZOND?..

spruitjes zijn op allerlei manieren te bereiden
spruitjes zijn op allerlei manieren te bereiden

“He bah, alweer spruitjes” ?! Is die kreet tijdens uw zondige jeugdjaren ook wel eens over uw lippen gekomen? Bij mij in elk geval wel. Vreselijk vond ik ze die groene “bitterballen” op mijn bord. Het was kindermishandeling van de ergste soort. Om dit “gezonde” voedsel toch bij mij naar binnen te krijgen moedigde mijn moeder mij aan met bovenstaand gezegde.

Maar als kind wil je helemaal niet nadenken over gezonde harten of andere organen. Een bord Engelse drop, gelardeerd met M&M’s, winegums en kauwgomballen, dat willen kinderen !

 

CYP1B1

De moeders van de generatie vóór mij waren bijzondere wezens. Het lijkt wel of ze intuïtief wisten wat wel en niet goed voor ons was. En dat terwijl ze geen kaas hadden gegeten van wat wij nu verstaan onder moderne voedingswetenschap. Mijn moeder -bouwjaar 1914- dus ook niet.
Maar dat bitter beter is hebben die spruitjes -en andere bittere groenten- serverende moeders wel goed aangevoeld.
Want de resultaten uit recent wetenschappelijk onderzoek lijken hen daarin gelijk te geven.

Prof. Dr. Dan Burke is gepensioneerd hoogleraar farmacologie en gedurende meer dan 35 jaar verbonden geweest aan Britse universiteiten. Hij is een geestig en begenadigd spreker, in staat ingewikkelde zaken in begrijpelijke taal uit te leggen. Dat ervoer ik toen ik een poos geleden samen met een bevriend arts één van zijn seminars bezocht. Lees “BITTER IN DE MOND, MAAKT HET HART GEZOND?..” verder

Vitamine D tijdens de zwangerschap

Onlangs werd een opmerkelijke studie gepresenteerd over een onderzoek dat in Zuid-Carolina is uitgevoerd. In dit zuidelijke gebied is vanwege de zon de behoefte aan vitamine D uit supplementen en voeding veel geringer dan in Nederland.
Circa 600 zwangere vrouwen kregen vanaf de derde zwangerschapsmaand 4000ie vitamine D3 per dag of – en dit was de controlegroep – 400ie vitamine D per dag. De onderzoekers, waaronder de bekende vitamine D geleerde Bruce Hollis, gaan ervan uit dat hogere doses noodzakelijk zijn voor optimale gezondheid zodat lichaamsgehaltes van hoger dan 80 nmol/L (32 ng/mL) bereikt worden.
Het bleek dat de hoge dosering een bijzonder gunstige uitwerking had. In deze groep kwamen voortijdige geboortes ongeveer 50% minder vaak voor dan in de controlegroep die dus al een ‘normale’doses extra vitamine D kreeg. Ook hadden deze vrouwen 25% minder last van infecties zoals griep en verkoudheid en vaginale infecties. Zwangerschapscomplicaties zoals diabetes, hoge bloeddruk en pre-eclampsie werd met 30% verminderd door de hoge dosering vitamine D. Nadelige effecten werden niet gevonden.
Nu loopt een vervolgonderzoek waarbij de vrouwen die borstvoeding geven 6400ie vitamine D per dag krijgen zodat de moedermelk 400ie vitamine D per dag bevat.

Petitie tegen beperking natuurlijke middelen

Van diverse relaties kreeg ik deze e-mail toegestuurd:

Onderwerp: Verbod natuurlijke geneesmiddelen

Beste mensen,

De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde Codex Alimentarius regel in gaan. Lees “Petitie tegen beperking natuurlijke middelen” verder

EPA Visolie en borderline stoornis

Mensen die lijden aan de psychische aandoening met de ongelukkige naam borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen te kampen hebben met stemmingswisselingen, verlatingsangst, woedeaanvallen, zelfvernietigingsdrang en psychotische verschijnselen. Dertig jonge vrouwen die aan deze ziekte leden en hiervoor op dat moment geen medicijnen ontvingen deden mee aan een dubbelblind onderzoek. Twintig personen kregen een visolie-extract te slikken met 1000mg EPA per dag (het extract bevatte geen DHA); de andere tien kregen placebo’s. Tijdens het acht weken durende onderzoek werden geregeld tests uitgevoerd om de agressiviteit en de depressiviteit van de vrouwen te meten. De verminderde agressie en depressie die in beiden groepen optrad was aanmerkelijk groter in de EPA groep dan in de placebogroep. Opmerkelijk was ook dat reeds na twee weken de gemeten agressiviteit in de EPA visolie groep sterk was gedaald terwijl dit in de placebogroep nog constant was gebleven. Nadelige bijwerkingen zijn niet gemeld. (Am J Psychiatry, 2003)

In een andere onderzoek met min of meer soortgelijke patiënten hadden de omega 3 vetzuren ook een gunstige werking. Lees “EPA Visolie en borderline stoornis” verder

Vetzuren en veroudering

Onlangs deden Italiaanse wetenschappers onderzoek naar de rol die de verschillende soorten vet kunnen spelen in het lichamelijke verouderingsproces. Aan het begin van het onderzoek bij een grote groep oudere Italianen (gemiddelde leeftijd 69 jaar) werd de lichamelijke fitheid gemeten o.a. door te kijken hoe ver en hoe snel men kon lopen. Ook mat men het gehalte van de verschillende soorten vet in het bloed. Na drie jaar werd de test herhaald.

De resultaten staan samengevat in deze tabel die voor de leek wellicht abacadabra bevat maar voor degenen met een beetje statistische kennis hele duidelijke resultaten te zien geeft.

n-3long2
PUFA= meervoudig onverzadigd; MUFA= enkelvoudig onverzadigd (olijfolie); SFA= verzadigd, n-3= omega-3; n-6 = omega-6 (samen PUFA).

Een getal onder de 1 bij ‘odds ratio’ wijst op een mogelijk kleiner risico op lichamelijke achteruitgang en een getal >1 op een groter risico op lichamelijke achteruitgang. Hoe kleiner het getal in de kolom P-value des te kleiner de kans op een toevallige bevinding. Als P kleiner is dan 0,05 dan wordt dit doorgaans als ‘statistisch significant’ beschouwd d.w.z. dat het waarschijnlijk geen toevallige bevinding is.
In dit geval zijn er dus twee resultaten van belang. De resultaten met een p van 0,001. Bij een hoog gehalte omega-3 vetzuren in het bloed is de kans op lichamelijke achteruitgang veel kleiner en als de verhouding omega-6/omega-3 vetzuren hoog is (veel linolzuur en arachidonzuur t.o.v. EPA, DHA en alfa-linoleenzuur) dan is het risico op lichamelijke aftakeling sterk verhoogd.

Hoe de visvetzuren de lichamelijke aftakeling remmen weten de onderzoekers niet met zekerheid maar men vermoedt dat ze de katabole (spierafbrekende) ontstekingsprocessen afremmen die bij het ouder worden toenemen.

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/rej.2008.0799

Gerelateerd: Optimale hoeveelheid omega-3 vetzuren

Vertraagt groene thee veroudering?

De polyfenolen (catechines) uit thee behoren tot de voedingsstoffen waarvan wordt onderzocht of ze het verouderingsproces kunnen vertragen. Eerder is al aangetoond dat epigallocatechine gallate (EGCG) het anti-verouderingseiwit SIRT1 activeert. Zowel het levensverlengende effect van calorierestrictie als het mogelijke levensverlengende effect van resveratrol worden gedeeltelijk aan activatie van SIRT1 toegeschreven.
Een manier waarop de mate van veroudering mogelijk kan worden gemeten is door het meten van de lengte van de telomeren van de cellen. Van deze uiteinden van de chromosomen gaat bij elke celdeling een stukje verloren. Hoe langer de telomeren, hoe meer celdelingen er nog mogelijk zijn.
Nu is er onderzocht hoe de telomeerlengte van 2000 oudere Chinezen gerelateerd is aan de hoeveelheid Chinese thee (groene thee en oolong thee) die deze mensen gewoon waren te drinken. Na correctie voor een groot aantal levensstijlfactoren die de resultaten zouden kunnen beïnvloeden bleek dat de cellen van de mannen die meer dan 3/4 liter thee per dag dronken vijf jaar jonger leken dan van hun mannelijke leeftijdsgenoten die minder dan één beker groene thee per dag dronken. Bij vrouwen werden geen grote verschillen gemeten.
British Journal of Nutrition, 2009
Zie ook vitamine D en veroudering

Groene thee niet met bortezomib

Sommige kankerpatiënten drinken vaak groene thee of nemen capsules met geconcentreerde extracten ervan omdat er aanwijzingen bestaan dat deze diverse vormen van kanker zouden kunnen tegengaan. Daarom werd onderzocht of er een interactie bestaat met een nieuw type chemotherapie, de proteasomeremmers. Onverwacht bleek dat de werkzame stoffen van groene thee – de catechines zoals EGCG – de werking van het medicijn bortezomib (merknaam Velcade) tegengaan. Dit bleek uit laboratoriumonderzoek en dierproeven. Een nadelige interactie met de andere getestte middelen was er niet. Vermoedelijk zal groene thee ook andere medicijnen die boronzuur (boronic acid) bevatten neutraliseren. Bortezomib is momenteel het enige geregistreerde medicijn met boronzuur maar er zitten er meer “in de pijplijn”.
http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/short/blood-2008-07-171389v1

Antioxidanten verminderen pijn

Bij patiënten die lijden aan  chronische pancreatitis (alvleesklierontsteking) heeft een combinatie van vijf voedingsstoffen met een potentiële antioxidante werking een opmerkelijk gunstig effect, zo blijkt uit een dubbelblind onderzoek.

Pijn is het belangrijkste probleem voor mensen met chronische pancreatitis waarvoor geen effectieve behandeling bestaat afgezien van pijnstillers en spijsverteringsenzymen. De aandoening kan veroorzaakt worden door overmatig alcoholgebruik of galstenen. Ook roken is een risicofactor en er spelen genetische factoren een rol. Vaak leidt chronische pancreatitis tot diabetes.

In deze studie, die zes maanden duurde, werden de 127 patiënten in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg dagelijks  capsules met de volgende ingrediënten  te slikken: 600mcg selenium, 540mg vitamine C, 9000IE B-caroteen, 270IE vitamine E en 2 gram methionine. In de andere (placebo) groep bevatten de capsules geen werkzame stoffen
In beiden groepen nam het aantal dagen waarop de patiënten veel pijn hadden af en verminderde het gebruik van pijnstillers. Pijn is immers nogal placebogevoelig. In de groep die de voedingsstoffen gekregen had was de vermindering van pijn en de afname in pijnmedicatie echter twee keer zo groot als in de placebogroep  Ook waren 32% van de mensen in de antioxidantengroep pijnvrij gedurende de laatste maand t.o.v. 13% in de placebogroep.

De onderzoekers achten de antioxidantwerking van de voedingsstoffen verantwoordelijk voor de pijnstilling. Andere functies van de gebruikte voedingsstoffen kunnen ook een rol hebben gespeeld. Zo is l-methionine de voorloper van s-adenosyl methionine, waarvan is aangetoond dat het de pijn bij bepaalde andere aandoeningen vermindert.

 

 

American Gastroenterological Association (2009, January 11). Antioxidants Offer Pain Relief In Patients With Chronic Pancreatitis

Zie ook http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090101083304.htm