Vitamines tegen bijwerkingen neuroleptica

Antipsychotica kunnen hele vervelende en ernstige bijwerkingen hebben. Bij de klassieke antipsychotica zoals Haldol, Semap en Imap, zijn de stoornissen van het bewegingsapparaat zoals trillen, ongecontroleerde bewegingen en innerlijke onrust met bewegingsdrang (acathisie) vaak ernstiger en treden vaker op dan bij de nieuwere atypische middelen zoals risperidon en Zyprexa. Er is ook een verband tussen deze bewegingsstoornissen en belemmeringen in het denkvermogen t.g.v. de medicatie. Soms is voor behandelaars niet duidelijk welke symptomen met de ziekte en welke met de medicatie te maken hebben. Een chronische stoornis van het bewegingsapparaat als bijwerking van neuroleptica wordt tardieve dyskinesie genoemd. Bij dit soort symptomen kunnen enkele vitamines in hoge dosering verbeteringen teweegbrengen.

Vitamine B6 en Acathisie
Twee onderzoeken toonden verbetering door een kortdurende behandeling van 1200mg vitamine B6 per dag bij patiënten met de diagnose schizofrenie of schizoaffectieve stoornis die last hadden van acute acathisie (innerlijke onrust en bewegingsdrang). In het ene onderzoek trad bij 80% duidelijke vermindering van de klachten op t.o.v. 30% in de placebogroep. In het andere onderzoek waren deze percentages respectievelijk 56% en 6%. In dat onderzoek was ook een groep die voor de acathisie het antidepressivum mianserin (verwand aan Remeron) kreeg. In deze groep was de klachtenvermindering vergelijkbaar met de vitamine B6 groep.
J Clin Psychiatry. 2004 Nov;65(11):1550-4.
Clin Neuropharmacol. 2006 Mar-Apr;29(2):68-72.

Vitamine B6 en tardieve dyskinesie
Ook zijn er enkele onderzoeken die verbeteringen lieten zien door vitamine B6 bij tardieve dyskinesie. In het eerste onderzoek met 15 patiënten die anti-psychotica gebruikten voor schizofrenie of schizoaffectieve stoornis kreeg men gedurende twee periodes van 4 weken vitamine B6 of een placebo. De dosis vitamine B6 was gedurende de eerste week 100mg. Dit werd opgevoerd tot 400mg in de vierde week. De vitamine B6 verminderde de ongecontroleerde en abnormale bewegingen en spierspasmes in het gezicht, de armen en de benen aanmerkelijk. Op een schaal waarop deze symptomen werden beoordeeld daalde deze score van 7,1 naar 2,3. De parkinsonismeverschijnselen (trillen en rigiditeit) verminderden ook. Op die schaal van 21 naar 7,4. De onderzoekers achten 300mg vitamine B6 per dag effectief bij tardieve dyskinesie.
Am J Psychiatry 158:1511-1514, September 2001
Een anderzoek liet soortgelijke grote verbeteringen zien. Nu betrof het een iets groter onderzoek onder 50 patiënten waarbij gedurende 12 weken 1200mg vitamine B6 per dag werd geslikt.
J Clin Psychiatry. 2007 Nov;68(11):1648-54.

Vitamine E en tardieve dyskinesie Lees “Vitamines tegen bijwerkingen neuroleptica” verder

Voedingsstoffen bij ADHD

De voedingsstoffen magnesium, vitamine B6 en zink hebben alle drie vele functies in de hersenstofwisseling. Ze zijn alle drie betrokken bij de stofwisseling van de essentiële vetzuren. Een verstoring hiervan wordt als mogelijke oorzaak van ADHD –ernstige aandachts-, impulsiviteits-, en hyperactiviteitsproblemen – gezien. Ook zijn deze voedingsstoffen betrokken bij de melatonine- en dopaminesynthese die ook een rol spelen bij ADHD.
Een magnesiumtekort brengt bij dieren hyperactiveit teweeg. Daarom gingen wetenschappers het magnesiumgehalte bepalen van ADHD patiënten. Het bleek dat zij vaak een tekort aan dit mineraal hadden. Niet zozeer in het bloed(serum) als wel in de rode bloedcellen. Aangenomen wordt dat het magnesiumgehalte in de hersenen gerelateerd is aan het gehalte in de rode bloedlichaampjes.

magnesium in rode bloedcellen
magnesium in rode bloedcellen

Diverse klinische onderzoeken zijn uitgevoerd met magnesium. Bij de meesten werd tevens extra  vitamin B6 gegeven omdat deze vitamine betrokken is bij de opname van magnesium in de rode bloedcellen.  Een typische dosering is 6 mg magnesium  per kg lichaamsgewicht per dag plus 0,6 of 0,8 mg vitamine B6/ kg/dag. Deze onderzoeken lieten allen een positieve werking zien en dat na het stoppen van de behandeling de symptomen na enkele weken weer verergerden.
Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 5, 545S-548S (2004)
Eksp Klin Farmakol. 2006 Jan-Feb;69(1):74-7.
Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52.

Zink
De onderzoeken met zink zijn minder talrijk dan die met magnesium/vitamine B6 maar de twee studies die we hebben gevonden zijn wel van betere kwaliteit en met meer proefpersonen.
400 kinderen van rond de 10 jaar met ADHD werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 40mg zink per dag en de andere groep een placebo. Na 12 weken werden op drie manieren het gedrag en de klachten van de kinderen beoordeeld. Door een test, een vragenlijst voor de ouders en een vragenlijst voor de onderwijzers. De kinderen in de zinkgroep scoorden beter wat betreft hyperactiviteit, impulsiviteit en sociaal gedrag dan de kinderen in de placebogroep. De zink had geen effect op het concentratievermogen. Uit verdere analyse bleek dat de wat oudere kinderen met overgewicht en een laag zinkgehalte bij aanvang het best reageerden op de zinksuppletie.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Jan;28(1):181-90.

In een ander onderzoek kregen kinderen met ADHD, die voordien nog geen medicatie hiervoor hadden gekregen, Ritalin plus 15mg zink per dag of Ritalin plus een placebo. Ook in dit onderzoek deden de kinderen die ook de zink hadden gekregen het een stuk beter, zoals te zien is in onderstaande grafiek.
zink-adhd
BMC Psychiatry. 2004 Apr 8;4:9.

Carnitine Lees “Voedingsstoffen bij ADHD” verder

Vitamine D en testosteron

zonachterwolkenVitamine D is nodig voor sterke spieren, zoals bleek uit enkele onderzoeken. De wijze waarop vitamine D de spieren versterkt is niet helemaal duidelijk maar uit de resultaten van diverse onderzoeken valt op te maken dat er een sterk verband is met het androgene hormoon testosteron. Dit geslachtshormoon is voor zowel mannen als vrouwen van groot belang voor de vorming van spierweefsel, het libido, de vorming van botten en fysieke en mentale energie.

In een onderzoek van de vitamine D wetenschappers Cannell en Hollis staan onderstaande grafieken. Het vitamine D gehalte is na de zomer het hoogst, evenals de spieropbouw na training.

vitdatathl vitdatathl2

Cannell en Hollis menen dat cacitriol, de lichaamsactieve vorm van vitamine D, een anabole (spieropbouwende) werking heeft. Deze androgene werking vervult calcitriol gedeeltelijk door activatie van de leydigercellen die bij mannen testosteron produceren. De gegevens waarop dit onderzoek is gebaseerd komen gedeeltelijk uit de jaren 50. Een wetenschapper, Dr. Abraham Myerson, toonde nog langer geleden aan dat door blootstelling aan UVB stralen, die vitamine D produceren, het testosterongehalte werd verdubbeld. Dergelijke gegevens van lang geleden worden momenteel met de nodige scepsis beschouwd.

Recent vonden Oostenrijkse onderzoekers echter ook een sterk verband tussen vitamine D en testosteron. Lees “Vitamine D en testosteron” verder

Curcumin goed voor de bloedvaten

curcumaEen hoog bloedsuikergehalte veroorzaakt oxidatieve stress die leidt tot endotheeldysfunctie – slecht werkende bloedvaten dat kan leiden tot hoge bloeddruk en atherosclerose. Endotheeldysfunctie gaat ook gepaard met een verhoging van een aantal ontstekingsstoffen in het bloed. Minder eten en meer bewegen hebben een gunstig effect op het bloedsuikergehalte en op de werking van de bloedvaten (endotheelfunctie). Ook is aangetoond dat antioxidanten zoals vitamine C, vitamine E, alfa-liponzuur, co-enzym Q10 en groene thee endotheeldysfunctie verminderen. Hetzelfde geldt voor bepaalde medicijnen zoals ACE en angiotensin 2 remmers (tegen hoge bloeddruk) en van atorvastatine (merknaam Lipitor, een statine).

Onder diabetici bij wie endotheeldysfunctie was aangetoond werd een vergelijkend onderzoek uitgevoerd om te zien of curcumin (de werkzame bestanddelen uit het kruid kurkuma) ook een gunstig effect heeft op de bloedvaten. De 72 personen werden in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg twee maal daags 300mg van een kurkuma-extract dat 78% curcuminoïdes 1 bevatte. Groep twee kreeg 10mg atorvastatine per dag en groep drie placebos. Na acht weken bleek dat zowel in de groep die de curcumin gekregen had als in de atorvastatinegroep de endotheelfunctie sterk was verbeterd. Dit ging gepaard met minder schadelijke stoffen in het bloed (malonaldehyde) en minder ontstekingsstoffen ( endothelin-1 (ET-1), interleukine-6 (IL-6) en tumour necrosis factor-alpha (TNFalpha)). Het effect van de twee behandelmethodes was vergelijkbaar. In de placebogroep traden geen verbeteringen op.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18588355
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/06/15/R045.htm

1. Het kruid kurkuma (koenjit) zoals dat in de keuken gebruikt wordt bevat gemiddeld slechts 3,14% curcumin en kan sterk variëren. (bron)

Gerelateerd: Medicus curat, natura sanat! en Curcumin bij darmaandoeningen en Vitamine C voor de bloedvaten bij diabetes 1, Geelwortel voorkomt en behandelt diabetes
[ad#ad-2]

Roel Coutinho maakt zich zorgen….

Door overmatig antibioticagebruik verspreiden juist de resistente bacteri?n zich steeds
Door overmatig antibioticagebruik verspreiden juist de resistente bacteriën zich steeds


Prof. Dr. Roel Coutinho, hoogleraar Epidemiologie en directeur Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM] maakt zich zorgen. Mijnsinziens terecht. Niet alleen in Nederland, maar ook daar buiten is antibioticaresistentie een groeiend probleem voor de volksgezondheid aan het worden.
Ongevoeligheid van ziekmakende bacteriën, virussen en schimmels voor de werking van antibiotica komt volgens Coutinho doordat feitelijk te vaak en teveel naar zulke medicijnen wordt gegrepen.

Farmaceutische industrie

Tot nu toe werd er telkens nieuwe antibiotica uitgevonden. Maar dat vernieuwingsproces houdt een keertje op, omdat er onvoldoende nieuw onderzoek wordt uitgeschreven.
“De farmaceutische industrie steekt liever meer geld in het ontwikkelen van chronische geneesmiddelen, zoals cholesterolverlagende middelen. Daar verdien je veel meer mee dan aan nieuwe antibiotica die kortdurend worden gebruikt. Dat is geen veroordeling maar een feit” , zegt dr. Coutinho in SPITS van donderdag 31 december 2009
Wat kan de burger volgens de RIVM-directeur zelf doen ?
“Mensen moeten zich realiseren dat ze antibiotica niet onnodig gebruiken bij koorts. Bij kinderen met koorts gaat het vaak om virussen, waarvoor antibiotica helemaal niet nodig is. Dus als de huisarts zegt dat het niet nodig is, moet je het ook niet gebruiken. Ten onrechte dit middel gebruiken geeft risico’s”, aldus Roel Coutinho.

Vraag

Mag ik zo vrij zijn meteen met de antivirale deur in huis te vallen ? Ik ben absoluut geen tegenstander van het verstandige en evenwichtige gebruik van antibiotica. Die middelen kunnen bij acute, bedreigende situaties levensreddend werk doen. Maar zoals elke arts u kan vertellen, werken ze niet tegen virussen, wel bij bacteriële infecties. Dat is één. Het tweede is – en daar heb ik mij tijdens mijn farmaceutische opleiding al over verbaasd – de werkwijze van de omgekeerde wereld. Ik bedoel dit: ieder mens beschikt over een prachtig ontworpen afweersysteem. Is er sprake van een virale of bacteriële invasie, dan is uw lichaam, als het in goede conditie verkeert, uitstekend in staat om middels een algehele mobilisatie uw hele afweerapparaat onder de wapenen te roepen. Ligt het personeel in uw lichaamskazernes te slapen of is het zo vermoeid en uitgeput, dat het met geen honderd stokslagen op appel te roepen is, dan kun je de vijand natuurlijk gaan bombarderen met antibiotica. En soms moet dat ook. Maar is het niet veel logischer om, als u dit jaar al voor de derde keer door de ‘griep’ geveld bent, eens af te vragen waarom die soldaten in algehele staking zijn gegaan ? Om dan vervolgens te zien wat er voor nodig is om deze biochemische militairen in opperste staat van paraatheid te brengen ? Lees “Roel Coutinho maakt zich zorgen….” verder

Dieet, beweging en supplementen verlengt telomeren

De lengte van de uiteinden van de chromosomen – de telomeren – geeft aan hoeveel celdelingen er nog mogelijk zijn. Er is een verband tussen korte telomeren en veroudering en de kans op kanker en andere aandoeningen die op latere leeftijd optreden. Chronische ontstekingsprocessen versnellen het aantal celdelingen en verkorten daarmee de lengte van de telomeren. Er is echter ook een enzym – telomerase – dat de telomeren kan verlengen.
Dean Ornish is een bekende Amerikaanse professor preventieve en aanvullende geneeskunde die zijn holistische visie op gezondheid heeft uitgewerkt in een levensstijlprogramma dat bestaat uit een vetarm dieet rijk aan complexe koolhydraten (groente, fruit en granen), voedingssupplementen, lichaamsbeweging en yoga of andere vormen van meditatie.
Dertig mensen met een niet-agressieve vorm van prostaatkanker ondergingen zijn programma gedurende drie maanden. De supplementen waren dagelijks: 3 gram visolie, 100 ie vitamine E, 200 mcg selenium en 2 gram vitamine C. Het dieet bevatte slechts 10% vet en bestond voornamelijk uit groente, fruit, volkorengranen en soja. Men diende elke dag een half uur te wandelen en 4,5 uur per week aan yoga en soortgelijke activiteiten deel te nemen. Bij degenen die statines gebruikten werd de dosering verlaagd. Verder bleef de eventuele medicatie ongewijzigd.
Men kon op twee manieren de activiteit van het enzym telomerase meten. Volgens één meting bleek deze na drie maanden met 10% te zijn verbeterd en volgens de andere meting met 30%. Ook was het ldl-cholesterolgehalte verbeterd en rapporteerden de mensen minder stressgevoelens.
Lancet Oncol. 2008 Nov;9(11):1048-57. Epub 2008 Sep 15.

Zie ook over telomeren en hier

Een interessante lezing die Dean Ornish enkele jaren geleden gaf:

[ad#ad-2]

Glucosamine plus omega-3 beter

Onderzoeken waarbij diverse combinaties van voedingsstoffen aan de proefpersonen geven worden komen helaas niet zo heel veel voor maar kunnen erg verhelderend zijn om te weten te komen of deze voedingsstoffen samen beter werken of juist niet. Dit is de eerste studie die het effect van glucosamine vergeleek met glucosamine samen met omega-3 vetzuren uit vis. 177 personen met matige tot ernstige artrose van de knieën en heupen werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 1500 mg glucosaminesulfaat per dag en de andere daarnaast ook een kleine visoliecapsule die 200 mg omega-3 vetzuren bevatte. Na 26 weken werd in de glucosaminegroep een vermindering van ochtendstijfheid en pijn in de knieën en de heupen van tussen de 41,7% en 55,3% gemeten en van 48,5 a 55,6% in de glucosamine+visoliegroep. De onderzoekers menen dat de twee middelen synergetisch werken. De omega-3 vetzuren verminderen de ontstekingsreacties en de glucosamine ondersteunt de vorming van kraakbeen. De hoeveelheid omega-3 vetzuren die hier gegeven werd is overigens erg bescheiden.
Advances in Therapy Volume 26, Issue 9, Pages 858-871
Gerelateerd: Glucosamine en chondroïtine bij artrose

MEDICUS CURAT, NATURA SANAT !

curcumaProf. Dr. David Servan-Schreiber, moest even slikken. Hij bevond zich in Dharamsala, het Indiase ballingsoord van de Dalai Lama. Opgeleid als arts-psychiater, gepokt en gemazeld in de Westerse medische wetenschap, werd hij daar geconfronteerd met een visie op de geneeskunde die hem vreemd was. De kruidengeneeskunde. Als hoogleraar Klinische Psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburgh [U.S.A.] had hij er wel van gehoord maar er nooit veel aandacht aan geschonken. Het was voor hem niet relevant. Kruiden gebruiken in de strijd tegen ziekte ? Ach kom nou!

Geelwortel

In Azië bestaan twee soorten universitair geschoolde dokters. De ene categorie werkt met het scalpel, medische apparatuur en de bekende farmaceutisch vervaardigde medicijnen, de andere houdt zich voornamelijk bezig met de toegepaste kennis der natuur, zoals herbologie [kruidenkunde] en de voedingsleer.

Prof. Schreiber vroeg zich af: is dat kruidengedoe wel ‘evidence based medicine’? Hoort dit niet thuis in de hoek van kwakzalvers en kruidenvrouwtjes? Komt een dergelijke benadering niet neer op verspilling van tijd, geld en moeite voor arts en patiënt? Tijdens zijn wandelingen door Dharamsala vroeg hij voorbijgangers dan ook wat zij zouden doen als er een acuut gezondheidsprobleem rees. Enigszins verbaasd over die vraag reageerden de meesten met: dat is nogal duidelijk. Voor een acute ontsteking, zoals een blindedarm of longontsteking, gaan we direct naar de dokter die de ‘noodgeneeskunde’ praktiseert. Dan worden we geopereerd of krijgen antibiotica. Maar voor chronische ontstekingen, zoals reumatoide artritis, darmontstekingen etc. bezoeken wij de arts die naar voedings en leefgewoonten vraagt en met natuurlijke ontstekingsremmers werkt zoals geelwortel. Geelwortel, wat is dat ? vroeg Schreiber later aan de stafleden van de medische faculteit van Dharamsala. Ze antwoordden dat het een okerkleurig poeder is dat gemaakt wordt door de gedroogde wortelstok van Curcuma Longa (Engels: ‘turmeric’) fijn te malen. Deze tropische plant komt vooral in India en Indonesië voor, waar hij al eeuwenlang een zeer belangrijk onderdeel is van de culinaire en medische geschiedenis. Wij gebruiken er in onze gerechten dagelijks 1,5 tot 2 gram van, zeiden ze. Het belangrijkste onderdeel van kurkuma is curcumine dat farmacologisch op diverse manieren actief is: het is een sterke antioxidant, gaat trombose tegen en heeft ook kankerremmende eigenschappen.
De nieuwsgierigheid van prof. Schreiber was nu voldoende gewekt. Nederig, maar met een kritische instelling begon hij aan zijn speurtocht naar de geneeskrachtige eigenschappen van geelwortel. Reist u mee? Lees “MEDICUS CURAT, NATURA SANAT !” verder