Magnesium vermindert spierpijn na hardlopen

Bij jonge langeafstandslopers kan extra magnesium de spierpijn na een loop verminderen.

Dit blijkt uit een relatief klein onderzoek dat echter wel secuur was uitgevoerd. Er deden 9 mannen van in de twintig mee die afwisselend in de magnesium en de placebogroep zaten. Men kon zo van dezelfde mensen de resultaten bij een lage en hoge magnesiuminname meten. Gedurende een week volgende men een dieet dat minder dan 260 mg magnesium per dag bevatte. Daarnaast kreeg men 500 mg magnesium (oxide) per dag in gespreide doses of placebo’s. Op de zevende dag liep men 10 km op de loopband. De dag na de loop was de spierpijn 32 % minder na inname van de magnesium en drie dagen later 52 % minder dan na inname van placebo’s. Ook was het gehalte van de ontstekingsfactor interleukine 6 lager in de magnesiumgroep en herstelde de glucosespiegel  sneller. De prestaties werden echter niet verbeterd door de extra magnesium. Soortgelijk onderzoek uit 1992 kwam met vergelijkbare resultaten.

Schematische weergave van de opzet van het onderzoek. De spuitjes geven de tijdstippen van de bloedafnames weer.

One week of magnesium supplementation lowers IL-6, muscle soreness and increases post-exercise blood glucose in response to downhill running.
Steward CJ et al. Eur J Appl Physiol. 2019 Oct 1

Gerelateerd: Magnesium verbetert lichamelijk functioneren vrouwen

Omega-3 tegen depressies

De omega-3 vetzuren uit vis lijken op weg tot een standaard protocol voor de behandeling van ernstige depressies te gaan behoren. Een klinische praktijkrichtlijn van de International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) beveelt omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren aan als aanvullende therapie voor ernstige depressieve stoornis (Major Depressive Disorder). Lees “Omega-3 tegen depressies” verder

Gember tegen migraine

Gember blijkt een bijzonder gunstige invloed te hebben op migraine.

Men voerde een vergelijkend onderzoek uit dat gemberpoeder (250 mg) vergeleek met het migrainemedicament sumatriptan (50 mg). Aan het Iraanse onderzoek deden 100 mensen mee die geregeld last hadden van migraineaanvallen. In dit dubbelblind onderzoek kreeg men 5 capsules mee naar huis die hetzij de gember, hetzij de sumatriptan bevatten. Als men een migraineaanval kreeg diende men één capsule te nemen en na 30, 60, 90 en 120 minuten en 24 uur te noteren hoe het gesteld was met de hoofdpijn. De gemiddelde resultaten hiervan ziet u in de grafiek: beiden middelen waren even effectief. 70% van de mensen in de sumatriptangroep en 64% van de mensen in de gembergroep rapporteerden minstens 90% afname van de symptomen 2 uur na inname van het middel. Lees “Gember tegen migraine” verder

Intraveneuze vitamine C bij sepsis

Twee jaar geleden maakten we melding van een nieuwe aanvullende therapie bij sepsis (bloedvergiftiging). Een Amerikaanse internist die deze therapie had ontwikkeld gaf aan dergelijke patiënten een infuus met vitamine C, vitamine B1 en hydrocortison. In vergelijking met daarvoor overleden nu veel minder patiënten. Ook meldde hij een afname van orgaanfalen.   Nu zijn de resultaten gepubliceerd van een eerste dubbelblind klinisch onderzoek met intraveneuze  vitamine C . Lees “Intraveneuze vitamine C bij sepsis” verder

Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk

© Bowonpat at FreeDigitalPhotos.net

Het is al vaker gebleken dat lycopeen hoge bloeddruk kan verlagen. Nu werd opnieuw een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij diverse sterktes en soorten lycopeen met elkaar werden vergeleken.

Er deden 61 mensen met verhoogde bloeddruk mee aan het eerste deel van het onderzoek. De bovendruk was bij aanvang tussen de 120 en 145 mmHg en de onderdruk tussen 80 en 95 mmHg. Niemand gebruikte bloeddrukmedicatie.  Er werden  3 verschillende sterktes van een tomatenextract (Lycomato) en pure, synthetische lycopeen (15 mg per dag) met elkaar en met een placebogroep vergeleken. Het bleek dat de synthetische lycopeen geen invloed had op de bloeddruk maar de tomatenlycopeen wel. Het tomatenextract dat 15 mg lycopeen per dag bevatte verlaagde de systolische druk met bijna 10 mmHg. De diastolische bloeddruk daalde in deze groep met ongeveer 5 mmHg. Lees “Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk” verder

Quercetine tegen hooikoorts

Quercetine is de belangrijkste  bioflavonoïde en  flavonol in de Nederlandse voeding. Appels, uien en thee zijn belangrijke bronnen van deze voedingsstof waar diverse heilzame effecten aan worden toegeschreven.  Wat betreft hooikoorts vertoont quercetine in experimentele modellen een sterke werking, met name in reageerbuisstudies. In deze onderzoeken is aangetoond dat quercetine significante antiallergie-effecten heeft. In het bijzonder voorkomt het de afgifte van histamine uit mestcellen en basofielen. De ontstekingsremmende werking van quercetine wordt veroorzaakt door de remming van enzymen zoals lipoxygenase en de remming van ontstekingsmediatoren. Quercetine beïnvloedt de immuniteit en ontsteking door voornamelijk op leukocyten in te werken en zich te richten op vele intracellulaire signaalkinasen en fosfatasen, enzymen en membraaneiwitten die vaak cruciaal zijn voor een cellulaire specifieke functie.
Helaas wordt regulier quercetine als supplement niet erg goed geabsorbeerd. Het wordt in de voeding meestal gevonden in vervoegde vormen met suikers zoals glucose, galactose en rhamnose. Dit zal de opname bevorderen. Er is een biologisch beter beschikbare enzymatisch gemodificeerde vorm van quercetine (EMIQ) ontwikkeld. Deze soort quercetine is gebruikt in Japanse onderzoeken waarbij significante effecten zijn aangetoond bij het verbeteren van sommige symptomen van hooikoorts in dubbelblinde klinische onderzoeken. Van gewone quercetine als supplement is dit nooit aangetoond. In één van deze studies namen 20 proefpersonen met hooikoorts gedurende 8 weken gedurende het pollenseizoen gedurende  twee capsules van 100 mg EMIQ of een placebo. Tijdens de gehele studieperiode waren de totale oculaire score, die de symptomen gerelateerd aan de ogen weergeeft,  en de jeukende score significant lager voor de EMIQ-groep dan voor de placebogroep. In een ander onderzoek namen 24 proefpersonen met hooikoorts gedurende acht weken 100 mg EMIQ per dag of een placebo, beginnend vier weken vóór het begin van de afgifte van pollen. Gedurende de gehele onderzoeksperiode waren de oculaire symptoomscores voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die van de placebogroep. Wanneer beperkt tot de pollenafgifteperiode, waren de oogklachten voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die voor de placebogroep. Er werden echter geen grote verschillen gevonden in nasale symptomen tussen de twee groepen. Deze resultaten geven aan dat EMIQ quercetine nuttig is bij het verminderen van oogklachten van hooikoorts, in het bijzonder oculaire congestie. Lees “Quercetine tegen hooikoorts” verder

Olijfolie bij diabetes 1

Olijfolie is  gezond voor diabetici. Dit geldt voor zowel type 1 als type 2 diabetes.

Diabetes type 1

In dit goed gecontroleerde onderzoek bij mensen met diabetes type 1 werd gekeken wat het effect op de bloedsuikerspiegel was van extra vierge olijfolie  of boter bij een maaltijd met een hoge en met een lage glycemische index. De proefpersonen kregen op verschillende dagen een van origine vetarme maaltijd met een lage glycemische index (vezelrijk, deze maaltijd bevatte oa linzen en pasta) waar de ene keer niets aan was toegevoegd, een andere keer 37 gram (3 a 4 eetlepels) olijfolie en een andere keer extra boter. Hetzelfde gebeurde met een maaltijd met een hoge glycemische index (koolhydraatrijk en vezelarm, deze bevatte veel rijst en witbrood). Lees “Olijfolie bij diabetes 1” verder

Vitamines en mineralen tegen neuropathie

In een goed uitgevoerde Iraanse klinische studie werden 75 type 2-diabetespatiënten toegewezen aan drie behandelingsgroepen die één van de volgende dagelijkse supplementen gedurende 4 maanden kregen: Groep MV: zink (20 mg), magnesium (250 mg ), vitamine C (200 mg) en E (100 mg); Groep MVB: beide bovengenoemde mineralen en vitaminesupplementen plus vitamine B1 (10 mg), B2 (10 mg), B6 (10 mg), biotine (200 mcg), B12 (10 mcg) en foliumzuur (1 mg); Groep P: placebo.

De meeste maar niet alle deelnemers hadden bij aanvang een matige vorm van neuropathie. Sommigen hadden nog nauwelijks zenuwklachten en enkelen hadden juist veel neuropathische klachten. De klachten werden beoordeeld aan de hand van de standaardtest “Michigan Neuropathy Screening Instrument”(MNSI). De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vragenlijst en door onderzoek van een neuroloog van de voeten van de patiënten. De veranderingen in de scores staan in onderstaande grafiek grafisch weergegeven.

De stippen, vierkantjes en driehoekjes geven de veranderingen van de individuele deelnemers weer. Soms meerdere op dezelfde plaats in de grafiek. De lijnen geven de trends in de 3 groepen weer. De mensen die de vitamines en mineralen gekregen hadden vertoonden duidelijke verbeteringen. Hoe sterker de klachten bij aanvang des te groter de gemeten verbetering. De groep die ook de B-vitamines had gekregen deed het gemiddeld iets beter dan de groep die alleen zink, magnesium, C en E had gekregen maar dat verschil was maar klein en niet statistisch significant.

Lees “Vitamines en mineralen tegen neuropathie” verder