B-vitamines vertragen achteruitgang denkvermogen

Vorig jaar schreven we over een onderzoek waaruit bleek dat hoge doses vitamine B6, B12 en foliumzuur de afname van het hersenvolume vermindert bij ouderen met milde achteruitgang van het denkvermogen. Onlangs zijn de vervolgresultaten van dit onderzoek gepubliceerd. Gedurende het twee jaar durende onderzoek ondergingen de proefpersonen, allen met de diagnose “mild cognitive impairment”(MCI), op vijf tijdstippen een aantal neuropsychologische testen. Ook mat men het homocysteinegehalte. Dit is een schadelijke afbraakstof in het bloed die o.a. verhoogd is bij een tekort aan deze b-vitamines. Het is een risicofactor voor dementie en atherosclerose.
Het bleek dat het denkvermogen in de groep die de B-vitamines (800mcg foliumzuur, 20mg vitamine B6 en 500mcg vitamine B12 per dag) had gekregen aanmerkelijk minder was afgenomen dan in de placebogroep. Degenen die bij aanvang een hoog homocysteinegehalte hadden ondervonden de meeste baat bij de B-vitamines. Ook was er verschil in de resultaten van de verschillende testen. De vaardigheid om activiteiten te plannen en uit te voeren bleef stabiel in de B-vitaminegroep terwijl de problemen met het geheugen en de taal minder snel erger werden.

Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial
Celeste A. de Jager1,c.s.

Astaxanthine voor de hersenen

Eén van de veranderingen die men waarneemt in de rode bloedcellen van mensen die lijden aan dementie is een verhoogde concentratie fosfolipide hydroperoxides. Uit een Japans onderzoek blijkt dat extra astaxathine het gehalte van deze schadelijke stof sterk en snel kan verlagen.
In een goed gecontroleerd onderzoek kregen 30 ouderen, gedurende 12 weken elke dag astaxanthinecapsules in twee verschillende doseringen of placebos. In de groep die 6mg astaxanthine per dag had gekregen daalde het gehalte van de schadelijke hydroperoxides in de rode bloedcellen met circa 40% en in de 12mg astaxanthine groep met 50% terwijl in de groep die de neppillen gekregen had geen verandering was opgetreden. Volgens de onderzoekers blijkt hieruit dat astaxanthine een veelbelovende stof is ter preventie van dementie.

Br J Nutr. 2011 Jan 31:1-9. [Epub ahead of print]

Gerelateerd:Zeebanket

Rode bietensap-nitraat-nitriet en vitamine C

De afgelopen jaren hebben wetenschappers uit Engeland en de VS experimenten uitgevoerd waaruit blijkt dat het drinken van rodebietensap opmerkelijke gunstige effecten teweegbrengt. Rode bietensap verbetert het uithoudingsvermogen, verlaagt hoge bloeddruk en vergroot de bloedtoevoer naar de hersenen. Nu is ook vast komen staan dat het hoge nitraatgehalte van bietensap hiervoor verantwoordelijk is.

Het eerste experiment werd uitgevoerd onder 14 gezonde volwassenen. Zij moesten een halve liter biologische rode bietensap of water drinken. Hierna werd o.a. de bloeddruk op diverse tijdstippen gemeten. Het bleek dat na het drinken van de bietensap de systolische (boven) bloeddruk circa 10 mm lager was.
De onderzoekers meenden dat het nitraat in de rode bietensap in het lichaam omgezet wordt in nitriet dat weer het gehalte van stikstofmonoxide (NO) verhoogt. Deze belangrijke signaalstof zorgt ervoor dat de bloedvaten zich verwijden. Lees “Rode bietensap-nitraat-nitriet en vitamine C” verder

B-vitamines beschermen hersenen tegen dementie

Een nieuw Engels onderzoek toont aan dat hoge doses B-vitamines hersenatrofie kan verminderen bij ouderen met geheugenklachten. Dat zou het risico op dementie moeten verkleinen.

Het hersenvolume neemt bij mensen van boven de 60 jaar met gemiddeld 0,5% per jaar af. Bij mensen met MCI (mild cognitive impairement oftewel milde achteruitgang van het denkvermogen) een mogelijk voorstadium van Alzheimer, gaat dit proces van hersenatrofie ongeveer twee keer zo snel. Bij Alzheimerpatiënten is dit krimpen van de hersenen zelfs 2,5% per jaar. 168 mensen ouder dan 70 jaar met de diagnose MCI kregen gedurende twee jaar dagelijks 500mcg vitamine B12 (cyanocobalamine), 20mg vitamine B6 (pyridoxine hcl) en 800mcg foliumzuur per dag of een placebo. Men mat jaarlijks het hersenvolume d.m.v. een MRI scan. Het bleek dat in de vitaminegroep de afname van het hersenvolume circa 30% lager was dan in de placebogroep. Mensen die bij aanvang een hoog homocysteïnegehalte hadden (een schadelijke stof waarvan het gehalte verhoogd is bij een tekort aan deze vitamines) was het verschil zelfs 50%.
Het effect van de vitamines was groter dan men had verwacht.

“Deze vitamines beschermen de structuur van de hersenen. Dat is erg belangrijk want we moeten de hersenen beschermen om Alzheimer te voorkomen”

aldus Professor David Smith van de Oxford Universiteit.

Van interesse is nog dat de genoemde dagelijkse doses vitamines het lichaamsgehalte van foliumzuur gemiddeld verviervoudigde en het B12 -gehalte verdubbelde.
Plos one, 2010
BBC Health

Zie ook: Vitamine B12 bij het ouder worden en B-vitamines, achteruitgang denkvermogen en Alzheimer

Vitamine B12 bij het ouder worden

Vitamine B12 is nodig voor de vorming van gezonde zenuwcellen, rode bloedcellen en DNA. Tevens is het nodig voor de stofwisseling van homocysteïne en methionine (samen met o.a. foliumzuur). Voor de opname uit de voeding is voldoende maagzuur nodig alsmede een maagproteïne genaamd intrinsieke factor. Een tekort aan maagzuur komt veel voor, met name onder 50-plussers en ook de hoeveelheid intrinsieke factor neemt af bij het ouder worden. Voor opname uit vitaminetabletten is wel intrinsieke factor maar geen maagzuur vereist. Mensen met weinig of geen intrinsieke factor in de maag moesten tot voor kort B12 injecties krijgen om het tekort aan te vullen. Het is echter gebleken dat bij zeer hoog gedoseerde vitamine B12 tabletten er toch voldoende van deze vitamine wordt opgenomen zodat geen injecties nodig zijn. Zo bleek uit een Nederlands onderzoek onder 120 ouderen met een B12 tekort dat dagelijks 1mg (1000μg) B12 (cyanocobalamine) extra in tabletvorm de gehaltes van de vitamine en haar metabolieten kan normaliseren terwijl dit bij lagere doses niet lukte.
Een ander, zeer recent, Nederlands onderzoek, toonde aan dat het veelgebruikte diabetesmedicament metformine het vitamine B12 gehalte verlaagt.

Een tekort aan deze vitamine veroorzaakt o.a. vermoeidheidsklachten, slaapstoornissen – vooral langzaam, suffig wakker worden – en zenuwschade. Het meeste onderzoek is de laatste jaren echter gedaan op het gebied van cognitieve achteruitgang. Er bestaat een verband tussen een verminderd geheugen en andere aspecten van het denkvermogen en een laag B12 gehalte. Zo bleek uit een Engels onderzoek onder 1648 mensen op leeftijd die 10 jaar waren gevolgd dat mensen met een hoog gehalte van de actieve vorm van vitamine B12 (holotranscobalamine) in hun bloed een 30% geringere afname van het denkvermogen hadden dan mensen met een gemiddeld gehalte. Mensen met een laag gehalte deden het gemiddeld 50% slechter dan degenen met een gemiddeld gehalte. Een ander onderzoek onder ouderen toonde aan dat bij een laag B12 gehalte de afname van het hersenvolume relatief groot is.

In een ander artikel op onze site staat een onderzoek waaruit bleek dat extra vitamine B12 bij mensen die leden aan de ziekte van Alzheimer helaas geen verbetering liet zien.

DHA omega 3 vetzuur en het denkvermogen – recente studies

Om het effect van hoge doses van het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) op het denkvermogen van ouderen te beoordelen  zijn onlangs twee  onderzoeken uitgevoerd. In het eerste onderzoek kregen 485 gezonde mensen van rond de 70 jaar 900 mg DHA dagelijks of placebos gedurende een half jaar. Voor en na deze periode ondergingen ze een test om hun mentale vaardigheden te beoordelen. De verbetering bij de tweede test was twee keer zo groot in de DHA groep als in de placebogroep. Het betrof dit soort tests waarvan de resultaten in de DHA- groep

“ruwweg vergelijkbaar zijn met de leer- en geheugenvaardigheden van mensen die drie jaar jonger zijn.”

aldus onderzoeksleider Yurko-Mauro. In dit onderzoek werd ook de hartslag gemeten. Deze verbeterde ook in de DHA groep, zoals we al eerder zagen in ander onderzoek.

Lees “DHA omega 3 vetzuur en het denkvermogen – recente studies” verder

Liponzuur bij Alzheimer

Alfa-liponzuur is  een voedingsstof die als anti-oxidant en coënzyme betrokken is bij tal van lichaamsprocessen. Het wordt als supplement vooral toegepast tegen zenuwschade bij diabetes. Momenteel vindt onderzoek plaats om te kijken of het van nut kan zijn bij de ziekte van Alzheimer.
Liponzuur bezit  eigenschappen die ingrijpen in een aantal processen die betrokken zijn bij het ontstaan en de progressie van Alzheimer. Door activatie van het enzyme choline acetyltransferase verhoogt liponzuur het gehalte van de neurotransmitter acetylcholine dat bij Alzheimer is verlaagd. Liponzuur bindt oxidatieve metaalverbindingen en vermindert zodoende de oxidatieve stress. Ook verhoogt deze voedingsstof het gehalte van het antioxidantenzyme glutathion. Mede daardoor kan liponzuur de expressie van ontstekingsbevorderende proteïnes, zoals TNF (tumor necrosis factor) verminderen.

Daarom werd in Australië eerst een klein één jaar durend onderzoek uitgevoerd onder negen Alzheimerpatiënten die per dag 600mg alfa-lipozuur kregen. Uit twee neuropsychologische testen bleek de ziekte te zijn gestabiliseerd bij deze mensen.
Hierna werd het onderzoek uitgebreid naar 43 patiënten die 4 jaar werden gevolgd. In de patiënten met milde dementie verliep de voortschrijding van de ziekte zeer traag zoals bleek uit de twee neuropsychologische testen (ADAScog: +1.2 punten/jaar, MMSE: -0.6 punten/jaar). Mensen die bij aanvang reeds ernstiger dementieverschijnselen vertoonden verslechterden sneller maar nog altijd veel minder snel dan vergelijkbare patiënten.
Het betrof geen gerandomiseerd dubbelblind onderzoek waardoor de resultaten met enige reserve dienen te worden beoordeeld.

De onderzoekers stellen verder dat

Gegevens uit laboratoriumonderzoek en diermodellen wijzen er op dat liponzuur gecombineerd kan worden met voedingsstoffen als curcumin (kurkuma, kerrie), epigallocatechine gallate (groene thee), en DHA (visolie) om synergetisch de oxidatieve stress, de ontstekingsreacties en de amyloid-beta belasting te  verminderen en zodoende een combinatie van voordelen zouden kunnen bieden bij de behandeling van Alzheimer.

Bron en bron

Omega-3 vetzuren en Alzheimer

Diverse onderzoeken hebben duidelijke verbanden gevonden tussen een hoge visconsumptie, rijk aan de omega-3 vetzuren EPA en DHA en een kleinere kans op dementie, met name de ziekte van Alzheimer: Het Rotterdamse ERGO-onderzoek bestudeerde de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de vet- en visinname van 7176 55-plussers in 1990 en nog eens in 1993-1994. Hieruit bleek dat een hoge consumptie van -met name verzadigd- vet leidde tot een grotere kans op dementie in het algemeen en vasculaire dementie in het bijzonder. (Dementie is hier onderverdeeld in vasculaire oftewel aderverkalking en de ziekte van Alzheimer.) Het eten van vis verlaagde, volgens de onderzoekers, de kans op dementie met 60% en op de ziekte van Alzheimer met 70%.. (Voeding, 1998) Tot soortgelijke Lees “Omega-3 vetzuren en Alzheimer” verder