Wien Neerlandsch bloed…..


in de aders vloeit, van vreemde smetten vrij,
wiens hart voor land en koning gloeit, verhef den zang als wij,
hij stel met ons vereend van zin, met onbeklemde borst,
het godgevallig feestlied in, voor vaderland en vorst !

Onbeklemde borst ?

Dit optimistische gedicht is door Hendrik Tollens in de 19de eeuw geschreven. De tekst heeft een poos gediend als nationale hymne. Het is uiteindelijk verdrongen door ons volkslied het Wilhelmus. Sindsdien zijn wij van “Duytschen Bloed” en eren wij de “Koning van Hispanje”. Maar dat ons Neerlandsch bloed zo geruisloos in de aders vloeit en van vreemde smetten vrij is kan betwijfeld worden. Want ondanks alle antirookcampagnes paffen we gewoon door. Met die onbeklemde borsten valt het dan ook zwaar tegen. Ook de aanmoediging om minder junkfood en meer gevarieerd en biologisch verbouwd voedsel te eten vindt bij het brede Neerlandse publiek nauwelijks ingang. We gaan liever naar MacDonald of eten uit pakjes, zakjes, blikjes en doosjes. Lekker makkelijk en snel klaar. Het idee om daarnaast een half uurtje per dag aan lichaamsbeweging te doen is voor velen een spookbeeld. Urenlang t.v. kijken of internetten vinden we leuker. Volgens de Hartstichting telt Nederland inmiddels ongeveer een miljoen patiënten met hart en vaatziekten. Naar verwachting zal dat aantal in 2020 zijn opgelopen tot 1,3 miljoen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen voor hart en vaatziekten ook blijft stijgen. Vijf jaar na de eerste ziekenhuisopname is een groot deel van de patiënten gelukkig nog in leven. Velen die zijn gered na bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte, leven echter verder met beschadigingen aan hart, vaten of hersenen. Deze mensen kampen met allerlei klachten die hun leven ernstig belemmeren.

Orthomoleculaire cardiologie Lees “Wien Neerlandsch bloed…..” verder

Visolie voor de bloedvaten

We maakten al eerder melding van onderzoek waaruit bleek dat de omega-3 vetzuren uit vis de werking van de bloedvaten verbeteren door endotheeldysfunctie tegen te gaan waardoor vaatstijfheid vermindert. Nu is er een analyse -een metastudie – verschenen van al het belangrijke onderzoek op dit gebied tot dusver waardoor het gunstige effect van deze vetzuren op de bloedvaten ondubbelzinnig is komen vast te staan.

Beginnende endotheeldysfunctie – gestoorde vaatcelafhankelijke vaatverwijding- wordt steeds meer als een nog omkeerbaar beginstadium van hart- en vaatziekten gezien. Onlangs bleek dit bijvoorbeeld uit een Canadees onderzoek dat 10 jaar duurde. Lees “Visolie voor de bloedvaten” verder

Lycopeen voor de bloedvaten

Uit enkele recente onderzoeken blijkt weer dat extra lycopeen uit tomaten een gunstige werking heeft op de bloedvaten.
Koreaanse onderzoekers recruteerden 126 mannen die in drie groepen werden verdeeld. Twee groepen kregen elke dag een lycopeencapsule (tomatenextract Lycomato, ) van 6 mg of van 15 mg en de derde groep kreeg placebos. Na acht weken bleek dat in de groepen die de lycopeencapsules hadden gekregen er allerlei verbeteringen in de toestand van de bloedvaten en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten waren opgetreden. De antioxidantenstatus was verbeterd zoals bleek uit een toename van de activiteit van het enzyme SOD en, met name in de hooggedoseerde groep, was er een afname van DNA schade. Belangrijk was vooral dat men een sterke verbetering vaststelde in de werking van de bloedvaten wat betreft vermindering van endotheeldysfunctie, vooral bij degenen bij wie dit het meest nodig was. Verder daalde het hs-CRP gehalte in de groep die 15 mg lycopeen per dag had gekregen met 54% en daalde, zoals in eerder onderzoek, de systolische bloeddruk. Lees “Lycopeen voor de bloedvaten” verder

Cola Light verhoogt kans op hartaanval en beroerte

Nu de Europese voedselveilgheidsorganisatie EFSA zich opnieuw gaat buigen over de veiligheid van de kunstmatige zoetstof aspartaam omdat uit dierproeven zou blijken dat zelfs gematigd gebruik de kans op kanker zou vergroten verschijnt een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat mensen die light frisdranken nuttigen een groter risico lopen op een hartaanval of beroerte.

In dit Amerikaanse onderzoek onder 2500 mensen bleek dat mensen die light frisdranken nuttigen 61% vaker een hartaanval of beroerte krijgen dan mensen die geen suiker of zoetstof bevattende frisdranken drinken. Dit cijfer was gecorrigeerd voor ethniciteit, leeftijd, roken, lichaamsbeweging, alcoholgebruik en calorieinname. Als de cijfers ook gecorrigeerd werden voor het metabool syndroom en reeds aanwezige hart- en vaatziektes bleef een 48% hoger risico over.

American Heart Association (2011, February 9). Diet soda may raise odds of vascular events;

Speciale curcumin verlicht artrose, uveïtis en verlaagt CRP, drastisch

Curcumine, het extract van de geelwortel (koenjit) met vele geneeskrachtige eigenschappen, heeft een slechte biologische beschikbaarheid. Zowel de opname vanuit de darm is slecht omdat het zowel in water als olie niet goed oplost of emulgeert en het beetje dat in het bloed komt wordt ook weer snel uitgescheiden. Bij de bereiding van Indische gerechten met kerrie ontstaan verbindingen die vermoedelijk beter opneembaar zijn. Het Italiaanse bedrijf Indena zegt het probleem van de biologische beschikbaarheid van curcuminsupplementen op te hebben opgelost door een verbinding te maken van curcumin met fosfatidylcholine uit soja. Fosfatidylcholine is een essentieel bestanddeel van lichaamscellen en komt in de voeding o.a. voor in eierdooier en lecithine. Verbindingen met deze stof worden phytosomes genoemd en Indena heeft aan de verbinding met curcumine de merknaam Meriva gegeven. Geclaimed wordt een meer dan 20-voudige biologische beschikbaarheid t.o.v. pure curcumin. Uit de resultaten van dierproeven die we gezien hebben maken we op dat het gehalte van de verschillende stoffen in de diverse weefsels zo’n 5 tot 20 keer sterker stijgt door deze Meriva en langer op een hoger niveau blijft.

Artrose
Diverse humane studies zijn uitgevoerd met deze fosfatidylcholine-curcuminverbinding Meriva. Het opzienbarendste onderzoek betreft een studie onder 50 artrosepatiënten. Zij kregen, naast de gebruikelijke behandeling, twee maal daags een Meriva capsule van 500 mg Lees “Speciale curcumin verlicht artrose, uveïtis en verlaagt CRP, drastisch” verder

About good and bad guys

Al tientallen jaren zijn dokters van mening dat cholesterol en triglyceriden [bloedvetten] de grote boosdoeners zijn, als het gaat om de echte oorzaken van hart en vaatziekten. Hun theorie is dat mensen die er jarenlang een slecht, d.w.z. vetrijk dieet op na houden feitelijk met mes en vork hun eigen graf graven. Wie zo eet zorgt voor dichtgeslibte aderen, hoge bloeddruk en een hartaanval, tenminste, als er niet snel medicatie volgt met statines [cholesterolverlagende medicijnen].

Onderzoeken die een verband lijken te bevestigen tussen hoog cholesterol en hartproblemen wakkeren de paniek nog verder aan.

LDL, HDL, weet ik het nog wel ?

Toen de bezorgdheid nog verder toenam begonnen de H.H. medici met een bijna religieus fanatisme  te verkondigen dat een totaalcholesterol in het bloed nimmer boven de 5 mmol/L uit mocht stijgen [nu streeft men naar nog lagere waarden]. Campagnes werden opgezet om het publiek bewust te maken van de verschillen tussen z.g. LDL [slecht !] en HDL-cholesterol [goed !] De schrik sloeg ons om het hart toen ons duidelijk werd gemaakt dat een hoog LDL-cholesterol  en een laag HDL-cholesterol weinig goeds voor de toekomst voorspelde. We liepen de deuren van apotheken plat om ons te verzekeren van die levensreddende cholesterolverlagende statines.

Maar iets in dit verhaal klopte niet. De helft van alle hartaanvallen kwam voor bij mensen met normale cholesterolwaarden ! Om nog duidelijker te zijn: bij de helft van de mensen met coronaire vaatproblemen gaat het helemaal niet om de traditioneel geachte risicofactoren.

Om achter de werkelijke oorzaak van hart en vaatproblemen te komen volgde daarom een hele serie onderzoeken. Er verschenen indrukwekkende wetenschappelijke rapporten over zaken als totaal-cholesterol, verhoogd LDL-cholesterol, laag HDL-cholesterol, homocysteïne. fibrinogeen, oxidatieve stress, verhoogde CRP waarden, ontsteking, weinig lichaamsbeweging, diabetes, vetzucht, infecties, stress, etc. En wat bleek ? Cholesterol is een onontbeerlijke factor als het gaat om reparatie aan beschadigde vaatwanden. Om zo te zeggen: een good guy,want u kunt niet zonder. Lees “About good and bad guys” verder

Omega-3 helpt slechts deel hartpatiënten?

Onlangs zijn de resultaten bekend gemaakt van een Nederlands onderzoek onder hartpatiënten met margarines waaraan al dan niet omega-3 vetzuren waren toegevoegd. De resultaten waren teleurstellend. Lage doses EPA en DHA – de vetzuren uit vis – blijken bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad geen bescherming te bieden tegen een nieuwe hartaanval of beroerte. Alleen de hartpatiënten die tevens aan diabetes leden hadden duidelijk baat bij de extra visolie: in deze subgroep was het aantal dodelijke cardiovasculaire gebeurtenissen circa 50% lager. Verder leken vrouwelijke patiënten door het plantaardige omega-3 vetzuur alfa-linoleenzuur minder risico op nieuwe hartklachten te hebben gelopen. Bij de overige hartpatiënten kon men geen verschil in uitkomst bespeuren. Lees “Omega-3 helpt slechts deel hartpatiënten?” verder

Antioxidant-supplementen goed voor bloedvaten en suikermetabolisme

De bekende antioxidanten vitamine C, vitamine E, selenium en co-enzym Q10 zouden theoretisch het risico op cardiovasculaire aandoeningen moeten verkleinen. Deze voedingsstoffen hebben in korte termijn onderzoeken een gunstige invloed op de bloedvaten en op andere verstoorde lichaamsprocessen. Lange termijnstudies met één van deze stoffen – met name vitamine E – hebben de afgelopen jaren echter tegenvallende resultaten laten zien waardoor er twijfels bestaan over het gunstige effect van deze vitamines in hogere doseringen. Een mogelijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van de studies waarbij slechts één van deze voedingsstoffen werden toegediend is dat dit de balans tussen de verschillende antioxidanten verstoort. Zo kunnen hoge doses vitamine E op termijn de gehaltes van andere antioxidanten, zoals co-enzym Q10, verlagen. Nu is een langere termijn onderzoek uitgevoerd waarbij alle vier deze voedingsstoffen werden gegeven en de resultaten zijn erg positief. Lees “Antioxidant-supplementen goed voor bloedvaten en suikermetabolisme” verder