Omega-3 visoliecapsules – minder sterfte

De afgelopen jaren zijn een aantal grote, jaren durende, dubbelblind onderzoeken uitgevoerd met visoliecapsules. De meeste onderzoeken betroffen mensen met cardiovasculaire aandoeningen. Nu is er een meta-analyse uitgevoerd van de 11 beste onderzoeken met in totaal 39000 deelnemers om te kijken wat het gemiddelde effect op de sterfte was.
De totale sterfte was 8% lager in de groepen die de omega-3 vetzuren gekregen hadden t.o.v. de placebogroepen. De sterfte aan cardiovasculaire aandoeningen was gemiddeld 13% lager. De hoeveelheid EPA+ DHA die gegeven werd varieerde sterk en was gemiddeld 1800mg per dag.

Clin Cardiol. 2009 Jul 16;32(7):365-372. (Pubmed)

Vitamines-diabetes onderzoek

Hoewel dit onderzoek een degelijke basis heeft, leverde het geen opzienbarende resultaten op. Toch zijn de resultaten het vermelden waard.
Het dubbelblinde onderzoek werd gedurende 10 jaar uitgevoerd onder vrouwen van middelbare leeftijd die niet aan diabetes leden maar wel een cardiovasculaire aandoening hadden of in elk geval minstens drie risicofactoren voor hart- en vaatziektes. Zoals:

 • Roken
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogd totaal en ldl-cholesterol
 • Laag hdl-cholesterol
 • Ouder dan 60 jaar
 • De 6574 vrouwen werden in vier groepen verdeeld die gedurende 10 jaar op het volgende suppletieregime werden gezet: (1) 500mg vitamine C per dag. (2) 600 ie vitamine E om de andere dag. (3) 50mg ß-caroteen om de andere dag. (4) placebo.
  In de loop van de 10 jaar werd bij 895 vrouwen diabetes vastgesteld. De kans hierop werd niet beínvloed door de ß-caroteen. In de vitamine C groep kwam zo’n 12% minder diabetes voor en in de vitamine E groep juist meer diabetes dan in de placebogroep. Beiden verschillen waren overigens niet statistisch significant.
  Am J Clin Nutr 90: 429-437, 2009. juni 2009; doi:10.3945/ajcn.2009.27491

  De risicofactoren voor vrouwen voor diabetes type 2 kunnen zijn:

  • Ouder dan 45 jaar
  • Diabetes tijdens een eerdere zwangerschap
  • Overgewicht (vooral rond het middel)
  • Diabetes in de familie
  • Het baren van een baby van meer dan 4,5 kg
  • HDL cholesterol onder 35
  • Hoog gehalte triglycerides,(250 mg/dL of meer)
  • Hoge bloeddruk
  • Verminderde glucose tolerantie
  • Weinig lichaamsbeweging
  • Slecht dieet

  Vitamine C voor de bloedvaten bij diabetes 1

  Mensen met diabetes hebben een grotere kans op een groot aantal chronische aandoeningen. Eén van de eerste verschijnselen die meetbaar zijn is endotheeldysfunctie. Dit is een verstoring van de vaatverwijding die ook bij gezonde, jonge mensen tijdelijk optreedt enkele uren na een vet-calorierijke maaltijd (tenzij men dan lichamelijke inspanningen verricht) en deze verergert bij mensen met endotheeldysfunctie na een dergelijke maaltijd. Een verhoging van het bloedsuikergehalte wordt dan ook in verband gebracht met een sluipend proces van bloedvatschade en op termijn schade aan allerlei organen die van een goede bloedtoevoer afhankelijk zijn. Vitamine C, in hoge dosering, heeft een gunstig effect op endotheeldysfunctie.
  Wat betreft diabetes type 1 zijn recentelijk twee onderzoeken uitgevoerd met o.a. i.v. vitamine C. In het meest recente onderzoek testte men tevens intensieve insulinetherapie. Er waren drie subgroepen diabetici type 1 van verschillende gradaties. Patiënten bij wie de aandoening pas net was vastgesteld; patiënten met HbA1c  van maximaal 7% en de derde groep had een HbA1c groter dan 7%. Drie verschillende therapieën werden intraveneus getest: 1) intensieve insulinetherapie gedurende 24 uur gecombineerd met 12 uur vitamine C (180mg per uur), 2) 24 uur deze vitamine C en 12 uur de insuline 3) allebei gedurende 24 uur. De endotheelfunctie normaliseerde in groepen 1 en 2 door alle drie de therapieën. Ook verminderde de oxidatieve stress. In groep 3 trad er alleen een volledige normalisatie op bij therapie 3. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , doi:10.1210/jc.2
  Een dergelijk onderzoek werd ook in 2007 uitgevoerd met soortgelijke resultaten. In dat onderzoek meende men tevens te hebben aangetoond dat de bloeddrukverlager Telmisartan (angiotensin 2 remmer) een soortgelijk effect op de bloedvaten en de oxidatieve stressreductie heeft als vitamine C.
  http://care.diabetesjournals.org/content/early/2007/04/24/dc07-0318.full.pdf

  Er zijn overigens nog een groot aantal voedingsstoffen die een gunstig effect hebben op de werking van de bloedvaten en op endotheeldysfunctie zoals polyfenolen uit fruit, (groene) thee, chocolade en rode wijn (resveratrol); magnesium, alfa-liponzuur, co Q10 en omega-3 vetzuren.

  Visolie verlaagt hartslag en zuurstofbehoefte tijdens inspanning

  In Australië werd een onderzoek uitgevoerd naar effecten van visolie bij wielrenners.  De hartslag en de zuurstofopnamecapaciteit van de sporters werden voor en na de suppletieperiode van 8 weken met 3,2 gram omega-3 visvetzuren uitgebreid getest. De uitkomsten van de tests werden met elkaar en met een placebogroep vergeleken.
  Het bleek dat de zuurstofbehoefte bij rustige, langdurige, inspanningen door de visolie was verminderd. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de omega-3 vetzuren de gevoeligheid voor insuline verbetert waardoor glucose makkelijker wordt opgenomen door spiercellen. Dit effect was overigens niet bijzonder groot.  Bij de deelnemers uit de  de placebogroep, die in dubbelblind onderzoeken doorgaans zonnebloemoliecapsules krijgen, was er een lichte verslechtering opgetreden.
  Een duidelijker positief effect mat men op de hartslag bij (sub-) maximale inspanningen. Bij dezelfde zware inspanningen sloeg het hart na de suppletieperiode 179 keer per minuut  t.o.v. 186 keer bij de eerste meting. In de controlegroep waren deze cijfers gemiddeld 183 en 185 slagen/minuut. Uit de grafiek van de hartslag tijdens de inspanningstest kan men opmaken dat het hart vooral rustiger blijft kloppen voordat men zeer vermoeid raakt.
  hartslag

  Dit zou er op kunnen duiden dat visolie de conditie van sporters verbetert. Al blijft onduidelijk hoe groot dit effect is op de sportieve prestaties.
  J Cardiovasc Pharmacol. 2008 Dec;52(6):540-7

  Ook op niet sportieve  mensen laat visolie een positief effect op de hartslag, en daarmee op de conditie, zien. In een ander Australisch onderzoek onder 65 volwassenen met overgewicht en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten kregen de proefpersonen 1,9 gram omega-3 (voornamelijk DHA) per dag. De visolie verbeterde de hartslagvariabiliteit en verlaagde de hartslag in rust en tijdens submaximale inspanningen. Dit effect was tamelijk groot en vergelijkbaar met het effect van een trainingsprogramma (zie tabel 2 in het artikel van onderstaande link). Zo daalde de hartslag in rust met gemiddeld 2,3 slagen door de visolie. Tijdens de zwaarste inspanningstest was de gemiddelde maximale hartslag zelfs 10,4 slagen/minuut lager na 12 weken visoliegebruik.
  Br J Nutr. 2008 Nov;100(5):1097-103.

  Magnesium verlaagt hoge bloeddruk

  Als aanvulling op de vorige bijdrage van Anthon de Bont waarin hij diverse factoren m.b.t. hoge bloeddruk uiteenzet volgt nu een samenvatting van een zeer recent (18 mei 2009) verschenen onderzoek.
  155 gezonde volwassenen met een lichte mate van overgewicht werden in twee groepen verdeeld. De helft kreeg, gedurende 12 weken, 300mg magnesium (als oxide) per dag en de andere groep een placebo. Op personen met een normale bloeddruk had de magnesium geen effect. Bij mensen met een bloedddruk boven 140/90 mm kwikdruk was de bloeddruk na 12 weken gemiddeld gedaald met 17,1 mmHg bovendruk (systolische) en 3,4 mmHG onderdruk (diastolische) vergeleken met 6,7 en 0,8 mmHg in de placebogroep. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

  Dit is niet het eerste onderzoek dat een positief effect van magnesium op de bloeddruk laat zien al is het effect wel sterker dan in eerder onderzoek. Hieronder een grafiek uit een eerder onderzoek dat 4 weken duurde.magnesiumbloeddruk

  http://www.mgwater.com/hyper.shtml

  Mexicaanse griep, groot gevaar of overdreven angstzaaierij?

  mexicaanse-griepMensen kopen op grote schaal mondkapjes,  de WHO heeft alarmfase 5 ingesteld, vliegtuigen vertrekken niet meer naar Mexico, wereldwijd vinden vergaderingen plaats en worden maatregelen voorbereid en getroffen, op de radio wordt gesproken over een nieuwe fase in de economische crisis:  na de productiefactor kapitaal wordt nu de productiefactor arbeid uitgeschakeld. Kortom, men lijkt te vrezen dat een deel van de wereldbevolking zal worden  uitgeroeid door een nieuw dodelijk virus. Is deze angst wel terecht?

  Enkele feiten

  Tot dusver worden in Mexico 160 mogelijke sterfgevallen toegeschreven aan het nieuwe virus op duizenden besmettingen . Van deze 160 zijn er in Mexico pas 7 bevestigd als zekere slachtoffers van de nieuwe varkensgriep. Vermoed wordt  dat het virus  is ontstaan in varkensstallen van de bioindustrie in de plaats La Gloria. Geen van de vele mensen in die stad die in maart ziek werden is overigens gestorven.  In de VS is één sterfgeval op circa 100 bevestigde besmettingen geconstateerd.

  Mogelijk is deze griep iets gevaarlijker dan de gemiddelde griep maar toch niet bijzonder veel. Ook kan het percentage ziektegevallen na besmetting hoger liggen dan gebruikelijk.  De vrees dat mensen geen natuurlijke afweer zouden hebben tegen het nieuwe virus is echter ongegrond. Ook is het virus niet zo nieuw als sommigen suggereren. Het bevat veel elementen van oude varkensgriepvirussen. Een mogelijk toekomstig vogelgriepvirus wordt veel gevaarlijker geacht.

  De griep is geen ongevaarlijke ziekte. Jaarlijks sterven 250000-500000 mensen wereldwijd aan deze ziekte.
  De volgende maatregelen nemen ik en mijn familieleden bij de eerste symptomen van een griep of verkoudheid Lees “Mexicaanse griep, groot gevaar of overdreven angstzaaierij?” verder

  Astma en voedingsstoffen

  Astma wordt gekenmerkt door reacties van de luchtwegen op allergenen en toxische stoffen in de lucht. Veel factoren zijn van invloed op deze reacties waaronder lichamelijke inspanningen, psychische stress en voedselallergiën (zoals  eieren, vis, pinda’s en de additieven sulfiet (e220-228) en tartrazine (e102)). Deze aandoening, die in toenemende mate voorkomt, is ook gerelateerd aan hooikoorts. Bij kinderen speelt het verkoudheidsvirus een rol.
  Onderzoek laat een potentieel gunstig effect van extra omega-3 vetzuren zien bij astma. Ook extra vitamines en mineralen kunnen astmaklachten verminderen. Lees “Astma en voedingsstoffen” verder

  Selenium en de bloedvaten

  Tot een bepaald gehalte lijkt selenium goed te zijn voor de bloedvaten, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
  Men vergeleek de gehaltes in het bloed van 2062 Amerikanen van boven de 40 en keek of er een verband bestond met perifeer arterieel vaatlijden -atherosclerose in de benen met als symptoom claudicatio intermittens oftewel “etalagebenen”-.
  Bij een toename van het seleniumgehalte tot 150-160ng/ml nam perifeer vaatlijden af. Daarboven leek het risico op atherosclerose weer iets toe te nemen. Deze optimale gehaltes komen nagenoeg overeen met die we zagen in het artikel over selenium en kanker

  Serum Selenium and Peripheral Arterial Disease;Joachim Bleys c.s.
  American Journal of Epidemiology 2009 169(8):996-1003;

  De meest gebruikte natuurlijke middelen bij claudicatio intermittens zijn overigens carnitine en ginkgo biloba.