Vitamine D in het verpleeghuis – Covid 19

In het verpleeghuis hebben bijna alle bewoners die geen goede suppletie krijgen een vitamine D tekort. Dat is zo in Nederland en ook in Frankrijk. De deelnemers aan dit onderzoek waren 66 bewoners met corona, dit voorjaar, uit een verpleeghuis in Zuidoost Frankrijk. De “interventiegroep” werd gedefinieerd als degenen die een hoge doses (80 000 IE) vitamine D3-suppletie hadden gekregen tijdens de maand waarin diagnose van corona werd gesteld of in de voorgaande maand, en de “controlegroep” kwam overeen met alle andere deelnemers. In dit verpleeghuis is het de gewoonte om de bewoners om de 2 of 3 maanden een dergelijke dosis vitamine D te geven omdat de ervaring had geleerd dat anders haast iedereen een ernstig tekort zou hebben. Daarom had men niet de moeite genomen het vitamine D gehalte vast te stellen. Na ongeveer een maand na de diagnose werd gekeken wat het ziekteverloop en de sterfte was geweest.

Een groot verschil in sterfte tussen de twee in andere opzichten vergelijkbare groepen. Een minpunt voor de bewijskracht is dat de groep die geen vitamine D had gekregen maar 9 personen bevatte.

Lees “Vitamine D in het verpleeghuis – Covid 19” verder

Zeep, waterstofperoxide en Listerine tegen virussen

Virussen worden snel vernietigd door zeep en waterstofperoxide. Nu blijkt dat ook in zeer lage concentraties deze stoffen coronavirussen kunnen vernietigen waardoor het toepasbaar is als mondwater en neusspray. Men testte diverse oplossingen in het laboratorium.

Een 1% babyshampoo-oplossing, die in de VS vaak door KNO artsen wordt gebruikt om de sinussen te spoelen, deactiveerde meer dan 99,9% van het humaan coronavirus na een contacttijd van twee minuten. Bij 30 seconden was dit percentage al 90% . Een andere neusspray, met zuiveringszout, was niet in staat het virus te vernietigen. Lees “Zeep, waterstofperoxide en Listerine tegen virussen” verder

Zinktekort bij Covid

Zink  is een essentieel mineraal dat nodig is voor het behoud van een aantal fundamentele biologische processen vanwege zijn functies als cofactor, signaalmolecuul en structureel element.
Eén van de belangrijkste rollen van zink in ons lichaam is het brede effect op het immuunsysteem aangezien beide, de adaptieve en de aangeboren immuniteit, worden beïnvloed door zinkniveaus. Daarom  resulteert zinkdeficiëntie als gevolg van een lage zinkopname en / of malabsorptie, in een onbalans in het immuunsysteem.
Bij adaptieve immuniteit beïnvloedt zink de rijping van T-lymfocyten,
differentiatie en cytokineproductie. B-celactivering en plasmaceldifferentiatie zijn afhankelijk van  zink. Bij aangeboren immuniteit heeft zink een ontstekingsremmende rol. Een zinktekort
wordt in verband gebracht  met hogere niveaus van de ontstekingsfactoren IL-1beta en TNF-alfa  en met veranderde activiteiten van monocyten, neutrofielen en NK-cellen. Daarom resulteert een zinktekort in verhoogde gevoeligheid voor  ontstekings- en infectieziekten, waaronder mazelen, malaria, aids, tuberculose en longontsteking .

In deze context zijn zinksuppletieonderzoeken uitgevoerd naar het ziektecijfer (morbiditeit) en sterftecijfer (mortiliteit) in ontwikkelingslanden waar een zinktekort vaak voorkomt. Zinksuppletie verminderde de duur van luchtweginfecties veroorzaakt door rhinovirussen en coronavirussen.
Bovendien is aangetoond dat zink een directe antivirale werking heeft.

Al met al zou de zinkstatus de ernst van COVID-19 en zinksuppletie kunnen beïnvloeden en zou het een nuttig instrument kunnen zijn om de uitkomst van corona te beïnvloeden. Vanaf het begin van de crisis is dit door vele wetenschappers en andere deskundigen geopperd. Zo waren er diverse  (semi-) alternatieve behandelingen waar zink een onderdeel van uitmaakte. Zink vormde ook een onderdeel van de behandeling die president Trump onderging.  Gedegen onderzoek bij patiënten is echter nog niet uitgevoerd. Lees “Zinktekort bij Covid” verder

Vitamine D bij Covid-19 update

Dit onderzoek werd in het voorjaar gestart in het Zuid-Spaanse Cordoba. De deelnemers waren 76 coronapatiënten van middelbare leeftijd die werden opgenomen in het ziekenhuis. Ze kregen allen de standaardbehandeling die toen werd gegeven. Ongeveer twee-derde van hen kreeg daarnaast een speciale vorm van vitamine D3, calcidiol, in een zeer hoge dosering. 532 mcg op de opnamedag en 266 mcg op dag 3 en dag 7 en eventueel nog een keer een week later.  Het vitamine D gehalte van de mensen werd helaas niet gemeten. Wel is bekend dat mensen in Cordoba in dat jaargetijde doorgaans tamelijk lage vitamine D gehaltes hebben. Volgens een ander onderzoek is het gemiddelde gehalte dan ongeveer 40 nmol/L. Lees “Vitamine D bij Covid-19 update” verder

Minder ziek door multi-vitaminen en mineralen

Een groep volwassenen die dagelijks een multivitaminen- en mineralensupplement slikten in een 12 weken durende studie, hadden veel minder last van verkoudheid en griep dan hun tegenhangers in een controlegroep die een placebo hadden gekregen. Lees “Minder ziek door multi-vitaminen en mineralen” verder

Ginkgo Biloba bij glaucoom

© tawatchai @ freedigitalphotos.net

Ginkgo Biloba extract kan mogelijk verbetering geven bij normaledrukglaucoom.

Bij de oogziekte glaucoom speelt een verminderde doorbloeding een rol. Er bestaan aanwijzingen dat bloedvatproblemen elders in het lichaam een risicofactor zijn voor glaucoom. Dit lijkt vooral een rol te spelen bij glaucoom zonder duidelijk verhoogde intraoculaire druk. Extracten van de bladeren van de Ginkgo biloba-boom
zijn gebruikt door patiënten met bloedvatproblemen en bij de behandeling van cerebrale insufficiëntie door verminderde doorbloeding. Er zijn verschillende werkingsmechanismen van ginkgo beschreven: effecten op de bloedcirculatie, zoals vasoregulerende (bloedvatwandverwijdende) activiteit, remming van bloedplaatjes-activerende factorreceptoren plus nog andere metabolische veranderingen die misschien de nadelige gevolgen van zuurstofgebrek kunnen verminderen.
In een crossover dubbelblind onderzoek met 27 patiënten met normaledrukglaucoom heeft men aan een Italiaanse universiteit onderzocht of toediening van dit plantenextract verbetering zou kunnen geven bij glaucoom. Bij een dergelijk onderzoek krijgt de ene groep eerst een placebo en de andere groep de actieve stof en  in de tweede fase worden de groepen omgewisseld. Men kreeg 3 maal daags 40 mg Ginkgo biloba extract gedurende 12 weken. Uit de resultaten van de metingen van de visual field bleek dat de ginkgo duidelijk een postief effect had op het gezichtsvermogen.

In het tweede paar staafjes zie je de afname van de afwijkingen in het gezichtsveld na gebruik van de ginkgo. Groep A kreeg in fase 1 de ginkgo en in fase 2 de placebo en bij groep B was dit andersom. Washout is de meting na de tussenpoos van 4 weken die zat tussen fase 1 en fase 2.

Effect of Ginkgo biloba extract on preexisting visual field damage in normal tension glaucoma. Quaranta, L., Bettelli, S., Uva, M. G., Semeraro, F., Turano, R., & Gandolfo, E. (2003)Ophthalmology, 110(2), 359–362.
Ginkgo biloba: An adjuvant therapy for progressive normal and high tension glaucoma
A.K. Cybulska-Heinrich et al. Mol Vis. 2012; 18: 390–402.

Gerelateerd: Nicotinamide bij glaucoom
Ginkgo bevordert herstel na beroerte
Ginkgo bij tinnitus
Ginkgo Biloba veiliger dan gedacht
Ginkgo Biloba – alzheimer, tegenstrijdige resultaten

Nicotinamide bij glaucoom

Nicotinamide (vitamine B3) kan mogelijk enige verbetering geven bij glaucoom, zo blijkt uit een Australisch onderzoek.
Glaucoom is een belangrijke oorzaak van onomkeerbare blindheid. Deze complexe oogziekte wordt gekenmerkt door geleidelijke disfunctie en verlies van retinale ganglioncellen  en hun axonen (zenuwvezels) die de oogzenuw vormen. De traagheid van het verloop belemmert de beoordeling van het effect van beschermende therapiën vanwege de lange tijd die nodig is om door de behandeling veroorzaakte veranderingen in de progressie van glaucoom te bepalen. Leeftijd, genetica en verhoogde intraoculaire druk zijn allemaal belangrijke risicofactoren voor glaucoom, maar klinisch beschikbare behandelstrategieën – oogdruppels, laserbehandeling en/of een operatie –  zijn alleen gericht op intraoculaire druk-verlaging en zijn niet direct gericht op de neurodegeneratieve gebeurtenissen op het niveau van het netvlies en de oogzenuw. Soms kan de intraoculaire druk niet verlaagd worden en soms vindt er achteruitgang plaats ondanks een lage intraoculaire druk.  NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is in beginsel een krachtige beschermer van axonen. Nicotinamide (vitamine B3) is een voorloper van NAD+, zoals te zien is in de grafiek. Er wordt verondersteld dat “complex 1”, het gele blokje in de grafiek, niet goed functioneert bij mensen die aanleg hebben voor glaucoom. Ook is onlangs gebleken dat mensen met open kamerhoekglaucoom lage gehaltes hadden van nicotinamide. Lees “Nicotinamide bij glaucoom” verder

Probiotica bij corona

Probiotica kan mogelijk het verloop van een Covid-19 infectie positief beïnvloeden. Een Italiaans onderzoek onder 70 ziekenhuispatiënten liet een sneller herstel zien onder de patiënten die een probioticasupplement kregen als aanvullende therapie.

De reden van het onderzoek was dat Chinese onderzoekers eerder veranderingen in de microbiota bij patiënten die zijn overleden aan een COVID-19-infectie hadden vastgesteld. Een afname van bifidobacteriën en lactobacillen, de belangrijkste families van symbiotische bacteriën, evenals een toename van opportunistische –  ziekmakende-  bacteriën zoals Corynebacterium of Ruthenibacterium. Een dergelijke  dysbiose in de darmen heeft een verreikende immuunimpact op o.a. het immuunsysteem van de longen en kan daarom een extra risico zijn voor ademnood veroorzaakt door COVID-19.

De patiënten in het Italiaanse onderzoek, die tussen 9 maart en 4 april 2020 werden opgenomen in een Romeins Ziekenhuis,  kregen niet-invasieve beademing .  Het waren dus ernstig zieke maar niet-kritieke patiënten. De meesten kregen hydroxychloroquine en sommigen ook antibiotica en/of tocilizumab. 28 patiënten kregen het probioticasupplement in een hoge dosering dat bestond uit de volgende bacteriën: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus helveticus , Lactobacillus paracasei , Lactobacillus plantarum , Lactobacillus brevisBifido Bacterium lactisB. lactis . De overige 42 patiënten kregen dit niet en vormden de controlegroep.

Binnen 72 uur vertoonden bijna alle met de probiotica behandelde patiënten remissie van diarree en andere symptomen in vergelijking met minder dan de helft van de controlegroep. Het geschatte risico op het ontwikkelen van respiratoir falen was achtvoudig lager bij patiënten die probiotica kregen. Zowel de opname van patiënten die van de sub intensive care naar de IC werden overgebracht als de sterfte waren hoger in de controlegroep. In de probioticagroep genas iedereen snel en niemand hoefde aan de mechanische beademing .

OB- = controlegroep. Deze mensen kregen geen probiotica. OB+ = probioticagroep

 

Challenges in the Management of SARS-CoV2 Infection: The Role of Oral Bacteriotherapy as Complementary Therapeutic Strategy to Avoid the Progression of COVID-19
Gabriella d’Ettorre  et al. Front. Med., 07 July 2020

Gerelateerd: Probiotica voor betere immuniteit ouderen