Quercetine tegen hooikoorts

Quercetine is de belangrijkste  bioflavonoïde en  flavonol in de Nederlandse voeding. Appels, uien en thee zijn belangrijke bronnen van deze voedingsstof waar diverse heilzame effecten aan worden toegeschreven.  Wat betreft hooikoorts vertoont quercetine in experimentele modellen een sterke werking, met name in reageerbuisstudies. In deze onderzoeken is aangetoond dat quercetine significante antiallergie-effecten heeft. In het bijzonder voorkomt het de afgifte van histamine uit mestcellen en basofielen. De ontstekingsremmende werking van quercetine wordt veroorzaakt door de remming van enzymen zoals lipoxygenase en de remming van ontstekingsmediatoren. Quercetine beïnvloedt de immuniteit en ontsteking door voornamelijk op leukocyten in te werken en zich te richten op vele intracellulaire signaalkinasen en fosfatasen, enzymen en membraaneiwitten die vaak cruciaal zijn voor een cellulaire specifieke functie.
Helaas wordt regulier quercetine als supplement niet erg goed geabsorbeerd. Het wordt in de voeding meestal gevonden in vervoegde vormen met suikers zoals glucose, galactose en rhamnose. Dit zal de opname bevorderen. Er is een biologisch beter beschikbare enzymatisch gemodificeerde vorm van quercetine (EMIQ) ontwikkeld. Deze soort quercetine is gebruikt in Japanse onderzoeken waarbij significante effecten zijn aangetoond bij het verbeteren van sommige symptomen van hooikoorts in dubbelblinde klinische onderzoeken. Van gewone quercetine als supplement is dit nooit aangetoond. In één van deze studies namen 20 proefpersonen met hooikoorts gedurende 8 weken gedurende het pollenseizoen gedurende  twee capsules van 100 mg EMIQ of een placebo. Tijdens de gehele studieperiode waren de totale oculaire score, die de symptomen gerelateerd aan de ogen weergeeft,  en de jeukende score significant lager voor de EMIQ-groep dan voor de placebogroep. In een ander onderzoek namen 24 proefpersonen met hooikoorts gedurende acht weken 100 mg EMIQ per dag of een placebo, beginnend vier weken vóór het begin van de afgifte van pollen. Gedurende de gehele onderzoeksperiode waren de oculaire symptoomscores voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die van de placebogroep. Wanneer beperkt tot de pollenafgifteperiode, waren de oogklachten voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die voor de placebogroep. Er werden echter geen grote verschillen gevonden in nasale symptomen tussen de twee groepen. Deze resultaten geven aan dat EMIQ quercetine nuttig is bij het verminderen van oogklachten van hooikoorts, in het bijzonder oculaire congestie. Lees “Quercetine tegen hooikoorts” verder

Olijfolie bij diabetes 1

Olijfolie is  gezond voor diabetici. Dit geldt voor zowel type 1 als type 2 diabetes.

Diabetes type 1

In dit goed gecontroleerde onderzoek bij mensen met diabetes type 1 werd gekeken wat het effect op de bloedsuikerspiegel was van extra vierge olijfolie  of boter bij een maaltijd met een hoge en met een lage glycemische index. De proefpersonen kregen op verschillende dagen een van origine vetarme maaltijd met een lage glycemische index (vezelrijk, deze maaltijd bevatte oa linzen en pasta) waar de ene keer niets aan was toegevoegd, een andere keer 37 gram (3 a 4 eetlepels) olijfolie en een andere keer extra boter. Hetzelfde gebeurde met een maaltijd met een hoge glycemische index (koolhydraatrijk en vezelarm, deze bevatte veel rijst en witbrood). Lees “Olijfolie bij diabetes 1” verder

Vitamines en mineralen tegen neuropathie

In een goed uitgevoerde Iraanse klinische studie werden 75 type 2-diabetespatiënten toegewezen aan drie behandelingsgroepen die één van de volgende dagelijkse supplementen gedurende 4 maanden kregen: Groep MV: zink (20 mg), magnesium (250 mg ), vitamine C (200 mg) en E (100 mg); Groep MVB: beide bovengenoemde mineralen en vitaminesupplementen plus vitamine B1 (10 mg), B2 (10 mg), B6 (10 mg), biotine (200 mcg), B12 (10 mcg) en foliumzuur (1 mg); Groep P: placebo.

De meeste maar niet alle deelnemers hadden bij aanvang een matige vorm van neuropathie. Sommigen hadden nog nauwelijks zenuwklachten en enkelen hadden juist veel neuropathische klachten. De klachten werden beoordeeld aan de hand van de standaardtest “Michigan Neuropathy Screening Instrument”(MNSI). De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vragenlijst en door onderzoek van een neuroloog van de voeten van de patiënten. De veranderingen in de scores staan in onderstaande grafiek grafisch weergegeven.

De stippen, vierkantjes en driehoekjes geven de veranderingen van de individuele deelnemers weer. Soms meerdere op dezelfde plaats in de grafiek. De lijnen geven de trends in de 3 groepen weer. De mensen die de vitamines en mineralen gekregen hadden vertoonden duidelijke verbeteringen. Hoe sterker de klachten bij aanvang des te groter de gemeten verbetering. De groep die ook de B-vitamines had gekregen deed het gemiddeld iets beter dan de groep die alleen zink, magnesium, C en E had gekregen maar dat verschil was maar klein en niet statistisch significant.

Lees “Vitamines en mineralen tegen neuropathie” verder

D-mannose, cranberry en medicijnen tegen terugkerende blaasontstekingen

Veel vrouwen krijgen te maken met steeds terugkerende blaasinfecties. Antibiotica is dan niet in staat de bacterie-infectie (cystitis) afdoende te bestrijden

Een blaasontsteking is een infectie van de blaas. Klachten bij blaasontsteking zijn: vaker aandrang voelen om te plassen, branderig gevoel na het plassen, troebele urine die anders ruikt en in sommige gevallen bloed in de urine.

Lees “D-mannose, cranberry en medicijnen tegen terugkerende blaasontstekingen” verder

Vitamine D voor de preventie van type 2 diabetes

Een ernstig vitamine D tekort kan het ontstaan van diabetes type 2 in de hand werken, zo kan worden geconcludeerd uit de resultaten van diverse onderzoeken.

In de VS is een groot onderzoek uitgevoerd met ongeveer 2300 deelnemers. Zij hadden pre-diabetes d.w.z. er was sprake was van een verhoogd bloedsuikergehalte maar dit was nog niet zo hoog als bij diabetes. De helft kreeg, gedurende 2,5 jaar, 4000 IE vitamine D3 per dag en de andere helft placebo’s. Bij aanvang was het vitamine D gehalte gemiddeld circa 70 nmol/L. Hieruit maken we op dat veel deelnemers geen vitamine D tekort hadden. Na afloop was het gehalte in de vitamine D groep gestegen naar gemiddeld 135 nmol/L. In de loop van de 2,5 jaar werd bij 293 mensen in de vitamine D groep diabetes vastgesteld en bij 323 personen in de placebogroep. Dit verschil van 12 % was niet statistisch significant. Echter, als alleen de deelnemers die bij aanvang een vitamine D gehalte hadden lager dan 30 nmol/L dan bleek diabetes 62% minder vaak diabetes op te treden dan in de placebogroep met dergelijke lage gehaltes. Lees “Vitamine D voor de preventie van type 2 diabetes” verder

Carnitine, magnesium en Co Q10 bij migraine

L-carnitine en magnesium kunnen het aantal en de ernst van migraineaanvallen verminderen zo blijkt uit enkele onderzoeken uit Iran. Mogelijk kan co-enzym Q10 hier ook aan bijdragen.

Migraine is een episodische hersenstoornis, gekenmerkt door eenzijdige kloppende hoofdpijn die 4 uur  tot 3 dagen aanhoudt. Aanverwante symptomen zijn misselijkheid, braken en gevoeligheid voor licht, geluid en hoofdbewegingen. Magnesium speelt een belangrijke rol bij de productie van energie in de mitochondriën, en magnesiumtekort kan leiden tot veel fysiologische veranderingen, waaronder cerebrale slagaderspasmen en een verhoogde afgifte van pijnmediatoren zoals stof P. Dit mineraal is daarom al vaker onderzocht en redelijk effectief gebleken bij migraine. Ook l-carnitine speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van de mitochondriën en is bovendien ook in andere opzichten van belang voor de hersenen. Lees “Carnitine, magnesium en Co Q10 bij migraine” verder

Door glucosamine minder kans op een hartaanval?

Volgens een analyse van de gegevens van ongeveer 500 000 Britten biedt glucosamine mogelijk bescherming tegen een hartaanval en beroerte en is de cardiovasculaire sterfte kleiner onder mensen die dit supplement gebruiken.

Glucosamine is een  supplement dat op grote schaal wordt gebruikt om artrose (osteoartritis) en gewrichtspijn te verlichten. Eerder epidemiologisch onderzoek suggereert dat glucosamine een rol zou kunnen spelen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten en het verminderen van sterfte. Ook hebben we eerder melding gemaakt van een epidemiologisch onderzoek dat glucosaminegebruik in verband bracht met een verminderd risico voortijdig te overlijden. Een dierstudie meldde dat glucosamine de levensduur van wormen en muizen verlengde door een dieet met weinig koolhydraten na te bootsen, en studies bij mensen hebben consequent het beschermende effect aangetoond van een koolhydraatarm dieet op de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Andere studies met dieren hebben gemeld dat de ontstekingsremmende eigenschappen van glucosamine een preventieve rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van atherosclerose.

Lees “Door glucosamine minder kans op een hartaanval?” verder