DHA met foliumzuur tegen achteruitgang van het denkvermogen

Zowel de omega-3 vetzuren als de B-vitamines zijn belangrijk voor het functioneren van de hersenen. Eerder hebben we gezien dat er een wisselwerking bestaat tussen de twee. Suppletie met omega-3 vetzuren (EPA en DHA) hebben alleen een duidelijk positief effect als er geen gebrek is aan B-vitamines en vice versa. Een nieuw onderzoek lijkt er op te wijzen dat de B-vitamine foliumzuur misschien wel de meest cruciale B-vitamine is wat dat betreft. Suppletie met DHA en foliumzuur had een opmerkelijk gunstig effect op het denkvermogen van een groep oudere mensen: hun IQ steeg daardoor.

Het betrof een onderzoek onder 240 mensen met MCI, milde achteruitgang van het denkvermogen.  Zij werden in 4 groepen verdeeld. Eén groep kreeg, gedurende 6 maanden, 800 mcg foliumzuur en 800 mg DHA per dag. Eén groep kreeg alleen de foliumzuur, één groep alleen de DHA en groep 4 was de placebogroep. Vooraf en na afloop werden testen uitgevoerd. De belangrijkste was een IQ test. Het resultaat ziet u in onderstaande tabel. Bij de tweede IQ test scoorden alle groepen beter dan de eerste keer. Voor een deel is dit een oefeneffect. De suppletiegroepen deden het beter dan de placebogroep. Alleen in de groep mensen die zowel de foliumzuur als de DHA hadden gekregen was de verbetering statistisch significant beter dan in de placebogroep.

Lees verder “DHA met foliumzuur tegen achteruitgang van het denkvermogen”

MCT olie of ketogeen dieet bij epilepsie?

Een vetrijk, koolhydraatarm ‘ ketogeen’ dieet, wordt veel toegepast  als een dieetbehandeling voor epilepsie. Vooral bij ernstige gevallen die niet goed reageren op medicatie.  De aanmaak van ketonen bij een dieet met bijna geen koolhydraten wordt als een belangrijk mechanisme van deze behandeling verondersteld. Deze ketonen zijn voor hersencellen (neuronen en astrocyten) een energiebron die efficiënter is dan glucose, wat resulteert in gunstige metabole veranderingen, zoals het verhogen van de adenosinespiegels.  Dit dieet is rond 1920 ontwikkeld om het effect van vasten na te bootsen. Van oudsher is bekend dat vasten het aantal epilepsieaanvallen vermindert of helemaal doet stoppen.
Sommige studies hebben de laatste tijd echter de centrale rol van ketonen in twijfel getrokken. Van  verzadigde vetzuren met middellange ketens, die deel uitmaken van  een veelgebruikte variant van het dieet (het middellange-keten triglyceriden (MCT) ketogeen dieet), is aangetoond dat het direct remming veroorzaakt van AMPA-receptoren (glutamaatreceptoren) en  de celenergetica kan veranderen door middel van mitochondriale biogenese.
Door deze mechanismen zullen vetzuren met middellange ketens in plaats van ketonen het begin van aanvallen blokkeren en de aanvalsdrempel verhogen. Dit is althans wat gesteld wordt in een belangrijk artikel in The Lancet Neurology. Als dit klopt hoeft het dieet veel minder streng te zijn en mogen er meer koolhydraten gegeten worden als er MCT olie – meestal gezuiverde kokosolie – aan de voeding wordt toegevoegd. Lees verder “MCT olie of ketogeen dieet bij epilepsie?”

Voeding bij endometriose

Endometriose is een chronische, inflammatoire, hormoonafhankelijke ziekte die wordt gekenmerkt door weefselschade die ontstaat door de aanwezigheid van endometriumweefsel buiten de baarmoederholte. Schattingen over het aantal vrouwen dat hier last van heeft variëren van 3% tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare jaren. Buikpijn, menstruatieklachten en problemen met de vruchtbaarheid en het seksueel functioneren zijn de belangrijkste symptomen.

Hormonale behandelingen, waaronder progestagenen, luteïniserend hormoon-releasing hormoon agonisten en aromataseremmers, worden vaak gebruikt. Hun ongewenste effecten, zoals gewichtstoename, verminderd libido en misselijkheid, leiden echter vaak tot stopzetting. Bovendien is de effectiviteit van deze behandelingen vaak tijdelijk, met een terugkeer van de pijn bij 60% na het staken van de behandeling. Chirurgische ingrepen, zijn vaak onvoldoende en vereisen herhaaldelijke en mogelijk verminkende procedures, mogelijk uitmondend in een hysterectomie. Daarom worden alternatieve behandelingen, met voeding en supplementen,  overwogen. Lees verder “Voeding bij endometriose”

Nigella sativa bij een onderactieve schildklier

Zwarte komijnzaad (Nigella Sativa) kan nuttig zijn bij een onderactieve schildklier door de ziekte van Hashimoto. Een dubbelblind onderzoek liet verbeteringen zien in de schildklierfunctie en een afname van antistoffen tegen de schildklier.

In dit onderzoek kregen 40 mensen met Hashimoto’s thyroiditis capsules met gemalen zwarte komijnzaad of placebopoeder. De dosering was  2 x daags 1 gram per dag, na de lunch en het avondeten. Iedereen gebruikte al een tijdje 100-125 mcg levothyroxine dagelijks. Na 8 weken bleek dat suppletie met nigella sativa  het overgewicht verminderde, evenals  de BMI,  de tailleomtrek en de heupomtrek. Geen significante veranderingen waren opgetreden in de met placebo behandelde groep.

Belangrijker nog was dat het serum TSH- en anti-TPO-concentraties daalden terwijl serum T3 toenam in de met Nigella sativa behandelde groep. Lees verder “Nigella sativa bij een onderactieve schildklier”

Arginine plus vitamine C bij long-COVID 2

Dit is al het tweede onderzoek dat de combinatie van arginine, een aminozuur, en vitamine C onderzocht bij long-Covid. Ook dit onderzoek liet erg positieve resultaten zien.

Net als het eerste onderzoek betreft het een Italiaanse studie. Nu waren er 1390 deelnemers uit heel Italië. Het was geen dubbelblind onderzoek in de strikte zin van het woord maar er waren wel twee verschillende behandelingen, waardoor, als slechts één van de twee therapieën een effect zou sorteren,  de werking van de behandeling goed meetbaar zou zijn. Dit lijkt het geval te zijn geweest. Lees verder “Arginine plus vitamine C bij long-COVID 2”

Gember bij diabetes en metabool syndroom

Bij diabetes type 2 kan gember het bloedsuikergehalte verlagen. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek uit 2014 met capsules met gemberpoeder. Ook het nuchtere insulinegehalte werd verlaagd, wat er op duidt dat de gevoeligheid voor insuline werd verbeterd.

Aan dit onderzoek deden ongeveer 80 diabetici van middelbare leeftijd mee. De helft kreeg capsules met 3 gram gemberpoeder per dag en de anderen placebocapsules.

Na 8 weken waren de resultaten opmerkelijk: het HbA1c daalde van 66 naar 61 in de gembergroep, terwijl het in de placebogroep steeg van 52 naar 66 mmol/mol. Het nuchtere bloedsuikergehalte daalde van 9,5 naar 8,5 mmol/L in de gembergroep en steeg in de placebogroep. Het effect was consistent bij zowel ernstige als minder ernstige diabetes, met verbeteringen in insulinegevoeligheid. De HOMA-ir en de QUICKI index, (beiden een berekening op basis van het insuline- en glucoseniveau) waren na 8 weken verbeterd. Lees verder “Gember bij diabetes en metabool syndroom”

Voedingsstoffen bij chronische vermoeidheid

Onlangs is een grondig literatuuronderzoek gepubliceerd naar de effecten van verschillende voedingsstoffen op vermoeidheid, een veelvoorkomend symptoom bij diverse aandoeningen. Het artikel behandelt de resultaten van 60 studies die de effecten van verschillende voedingsstoffen op vermoeidheid hebben onderzocht, waaronder Co-enzym Q10, L-carnitine, zink, methionine, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), en de vitamines C, D en B. Van deze studies toonden er 50 significante voordelen aan van de supplementen op vermoeidheid, zoals geïllustreerd in de bovenstaande grafiek. De meeste aandacht ging uit naar Co-enzym Q10, L-carnitine, vitamines C en D, en de focus van deze samenvatting ligt op de gewone orale toediening van deze supplementen.

Vitamines Lees verder “Voedingsstoffen bij chronische vermoeidheid”