Voeding bij endometriose

Endometriose is een chronische, inflammatoire, hormoonafhankelijke ziekte die wordt gekenmerkt door weefselschade die ontstaat door de aanwezigheid van endometriumweefsel buiten de baarmoederholte. Schattingen over het aantal vrouwen dat hier last van heeft variëren van 3% tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare jaren. Buikpijn, menstruatieklachten en problemen met de vruchtbaarheid en het seksueel functioneren zijn de belangrijkste symptomen.

Hormonale behandelingen, waaronder progestagenen, luteïniserend hormoon-releasing hormoon agonisten en aromataseremmers, worden vaak gebruikt. Hun ongewenste effecten, zoals gewichtstoename, verminderd libido en misselijkheid, leiden echter vaak tot stopzetting. Bovendien is de effectiviteit van deze behandelingen vaak tijdelijk, met een terugkeer van de pijn bij 60% na het staken van de behandeling. Chirurgische ingrepen, zijn vaak onvoldoende en vereisen herhaaldelijke en mogelijk verminkende procedures, mogelijk uitmondend in een hysterectomie. Daarom worden alternatieve behandelingen, met voeding en supplementen,  overwogen. Lees verder “Voeding bij endometriose”

Nigella sativa bij een onderactieve schildklier

Zwarte komijnzaad (Nigella Sativa) kan nuttig zijn bij een onderactieve schildklier door de ziekte van Hashimoto. Een dubbelblind onderzoek liet verbeteringen zien in de schildklierfunctie en een afname van antistoffen tegen de schildklier.

In dit onderzoek kregen 40 mensen met Hashimoto’s thyroiditis capsules met gemalen zwarte komijnzaad of placebopoeder. De dosering was  2 x daags 1 gram per dag, na de lunch en het avondeten. Iedereen gebruikte al een tijdje 100-125 mcg levothyroxine dagelijks. Na 8 weken bleek dat suppletie met nigella sativa  het overgewicht verminderde, evenals  de BMI,  de tailleomtrek en de heupomtrek. Geen significante veranderingen waren opgetreden in de met placebo behandelde groep.

Belangrijker nog was dat het serum TSH- en anti-TPO-concentraties daalden terwijl serum T3 toenam in de met Nigella sativa behandelde groep. Lees verder “Nigella sativa bij een onderactieve schildklier”

Arginine plus vitamine C bij long-COVID 2

Dit is al het tweede onderzoek dat de combinatie van arginine, een aminozuur, en vitamine C onderzocht bij long-Covid. Ook dit onderzoek liet erg positieve resultaten zien.

Net als het eerste onderzoek betreft het een Italiaanse studie. Nu waren er 1390 deelnemers uit heel Italië. Het was geen dubbelblind onderzoek in de strikte zin van het woord maar er waren wel twee verschillende behandelingen, waardoor, als slechts één van de twee therapieën een effect zou sorteren,  de werking van de behandeling goed meetbaar zou zijn. Dit lijkt het geval te zijn geweest. Lees verder “Arginine plus vitamine C bij long-COVID 2”

Gember bij diabetes en metabool syndroom

Bij diabetes type 2 kan gember het bloedsuikergehalte verlagen. Dit blijkt o.a. uit een onderzoek uit 2014 met capsules met gemberpoeder. Ook het nuchtere insulinegehalte werd verlaagd, wat er op duidt dat de gevoeligheid voor insuline werd verbeterd.

Aan dit onderzoek deden ongeveer 80 diabetici van middelbare leeftijd mee. De helft kreeg capsules met 3 gram gemberpoeder per dag en de anderen placebocapsules.

Na 8 weken waren de resultaten opmerkelijk: het HbA1c daalde van 66 naar 61 in de gembergroep, terwijl het in de placebogroep steeg van 52 naar 66 mmol/mol. Het nuchtere bloedsuikergehalte daalde van 9,5 naar 8,5 mmol/L in de gembergroep en steeg in de placebogroep. Het effect was consistent bij zowel ernstige als minder ernstige diabetes, met verbeteringen in insulinegevoeligheid. De HOMA-ir en de QUICKI index, (beiden een berekening op basis van het insuline- en glucoseniveau) waren na 8 weken verbeterd. Lees verder “Gember bij diabetes en metabool syndroom”

Voedingsstoffen bij chronische vermoeidheid

Onlangs is een grondig literatuuronderzoek gepubliceerd naar de effecten van verschillende voedingsstoffen op vermoeidheid, een veelvoorkomend symptoom bij diverse aandoeningen. Het artikel behandelt de resultaten van 60 studies die de effecten van verschillende voedingsstoffen op vermoeidheid hebben onderzocht, waaronder Co-enzym Q10, L-carnitine, zink, methionine, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), en de vitamines C, D en B. Van deze studies toonden er 50 significante voordelen aan van de supplementen op vermoeidheid, zoals geïllustreerd in de bovenstaande grafiek. De meeste aandacht ging uit naar Co-enzym Q10, L-carnitine, vitamines C en D, en de focus van deze samenvatting ligt op de gewone orale toediening van deze supplementen.

Vitamines Lees verder “Voedingsstoffen bij chronische vermoeidheid”

Totaalprogramma tegen Alzheimer

©Hilde Vriens

Volgens een groep wetenschappers en artsen onder leiding van Dale Bredesen wordt Alzheimer veroorzaakt door een complex van oorzaken. Deze oorzaken zijn voor een deel metabole problemen, mede veroorzaakt door een ongezonde leefwijze – denk aan laaggradige ontstekingen, insulineresistentie, slechte werking van de mitochondriën – en deels door infecties door virussen en bacteriën. Ook kunnen  genetische factoren en vergiftigingen een rol spelen. We schreven in 2019 voor het eerst over zijn behandelwijze van Alzheimer. Nu zijn de resultaten gepubliceerd van 25 mensen met beginnende Alzheimer of MCI (milde achteruitgang van het denkvermogen, een mogelijk voorstadium van Alzheimer) die 9 maanden met het totaalprogramma zijn behandeld.

“Het doel was om de factoren te identificeren en aan te pakken die theoretisch en epidemiologisch (hoewel in sommige gevallen nog niet bewezen) geassocieerd zijn met aan de ziekte van Alzheimer gerelateerde cognitieve achteruitgang: de insulinegevoeligheid herstellen, hyperlipidemie verbeteren, ontsteking indien aanwezig oplossen (en de oorzaak(en) wegnemen van de ontsteking), behandel ziekteverwekkers, optimaliseren van energetische ondersteuning (zuurstofvoorziening, cerebrale doorbloeding, beschikbaarheid van ketonen en mitochondriale functie), optimaliseren van neurotrofe ondersteuning (hormonen, voedingsstoffen en neurotrofe factoren), behandelen van auto-immuniteitsproblemen indien geïdentificeerd en ontgiften indien toxines waren geïdentificeerd.”

Lees verder “Totaalprogramma tegen Alzheimer”

Spirulina tegen Alzheimer

spirulinaVolgens een recent onderzoek uit Iran kan een bescheiden dosis spirulina van nut zijn bij Alzheimer. Om dat het de eerste humane studie is op dit gebied, houden we nog een slag om de arm.

Het betrof een onderzoek waar 60 mensen met de ziekte van Alzheimer aan meededen. De helft kreeg, gedurende 12 weken, 2 maal daags een tabletje spirulina van 500 mg en de andere 30 kregen placebotabletten. Vooraf en na afloop werd het denkvermogen getest d.m.v. de Mini Mental Scale examination. In de spirulinagroep was er gemiddeld een kleine verbetering – dit zou een oefeneffect kunnen zijn. De placebogroep scoorde slechter na de 12 weken.
Er werd ook bloedonderzoek gedaan. Het hs-CRP gehalte daalde door de spirulina. Dit duidt op een ontstekingsremmend effect. Ook verbeterde de suikerstofwisseling met een verbetering van de gevoeligheid voor insuline. Het nuchtere glucosegehalte was met gemiddeld 0,25 mmol/L gedaald in de spirulinagroep terwijl deze iets was gestegen in de placebogroep. Lees verder “Spirulina tegen Alzheimer”