Nattokinase tegen atherosclerose

Nattokinase is het geneeskrachtige enzym in natto. Natto is een gefermenteerd sojagerecht uit Japan dat ook diverse andere gezonde stoffen bevat zoals vitamine K2 en de probioticastam Bacillus subtilis. Nattokinase wordt echter als de meest actieve functionele component van natto beschouwd sinds in 1987 de fibrinolyse van natto vastgesteld werd en natokinase uit natto werd geïsoleerd. Fibrinolyse wil zeggen het oplossen van eiwit in gestold bloed. Ook is nattokinase een natuurlijke ACE remmer hetgeen de bloeddrukverlagende werking verklaart die is vastgesteld in ander onderzoek. In deze studie werd onderzocht of nattokinase effect heeft op atherosclerose van de halsslagader en op hyperlipidemie (verhoogde cholesterolgehaltes).

De proefpersonen waren patiënten met  atherosclerotische plaques in de halsslagader in de leeftijd van 45 tot 75 jaar. Het onderzoek had bij aanvang 82 deelnemers van wie er 76 het onderzoek voltooiden. Men werd in twee groepen verdeeld die zo goed mogelijk ‘gematched’ waren zoals te zien is in onderstaande tabel.

NK groep kreeg 2 x daags 3000 FE nattokinase per dag. De ST groep 20 mg simvastatine

Men kreeg, gedurende een half jaar 2 x daags 3000 FE (fibriolytische eenheden) of 20 mg simvastatine, dit is een standaardbehandeling. In beiden groepen bleek de atherosclerose te zijn verminderd. In de nattokinasegroep bleek de verbetering echter veel groter.

De gemeten vermindering van atherosclerose (aderverkalking) die uit dit onderzoek blijkt is bijzonder groot.

Ook werd gekeken wat voor invloed de nattokinase en de simvastatine hadden op de cholesterolgehaltes.

TC= totaalcholesterol. TG= triglycerides

In beiden groepen werden de lipidenwaarden verlaagd. Sterker in de groep die de simvastatine had gekregen dan in de nattokinasegroep maar of dit van belang is valt te betwijfelen. In feite waren alleen de triglyceridegehaltes duidelijk te hoog bij aanvang.

De auteurs van het wetenschappelijk studie zijn erg te spreken over nattokinase:

“Onze resultaten suggereren dat nattokinase een significantere werkzaamheid heeft dan statines bij de behandeling van atherosclerose, en meer diepgaand en grootschaliger klinisch onderzoek en discussie waard is. Gezien het feit dat nattokinase een goede veiligheid heeft  (bewezen door meerdere toxicologische gegevens), gemakkelijke massaproductie, lage kosten en gemakkelijk gebruik , gekoppeld aan de zeer unieke kenmerken van nattokinase, dat wil zeggen dat nattokinase fibrinolytisch is , een antistollingsmiddel, bloeddrukverlagend  , lipidenverlagend  , ontstekingsremmend en een  antioxidant, neuroprotectief  en andere gunstige effecten op cardiovasculaire en cerebrovasculaire ziekten kunnen in de toekomst worden verwacht. Bij de preventie en beheersing van cardiovasculaire en cerebrovasculaire ziekten gerelateerd aan atherosclerose kan nattokinase een veelbelovende, effectievere en veiligere optie zijn dan statines.”

Een tweede onderzoek kwam met vergelijkbare resultaten. Dit onderzoek had meer deelnemers (1062) maar had een minder strikte opzet. Wel maakt dat onderzoek duidelijk dat de dosering hoog genoeg moet zijn. De grootste groep deelnemers in deze studie kreeg 10800 FE nattokinase per dag, een veel kleinere groep kreeg 3600 FE nattokinase per dag. Na 12 maanden was  de dikte van de intima-media van de halsslagader met maar liefst 21,7% afgenomen en de plaquegrootte met gemiddeld 36%.  Ook wordt gemeld dat bij 78% van de gebruikers de dikte van de intima-media van de halsslagader af waren genomen en bij 66% de grootte van de plaques. Ook dit zijn hoge percentages. Hieronder ziet u de cijfers uitgesplitst in de twee groepen wat betreft dosering.

CCA-IMT = de dikte van de intima-media van de halsslagader. CPS= de plaquegroottte. Deze twee cijfers geven de toe- of afname van de atherosclerose weer. TG = triglycerides, TC = totaalcholesterol

Bij een dosering van 3600 FE nattokinase is er dus al verbetering meetbaar. In veel onderzoeken met medicatie of supplementen, zoals bijvoorbeeld met bloeddrukverlagende medicatie of met  vitamine K2, is men al positief bij minder snelle verergering van de atherosclerose, maar het is duidelijk dat nattokinase pas in doseringen van 6000 FE en hoger opzienbarende resultaten kan laten zien. Een dagdosering van 2000 FE nattokinase is vermoedelijk niet effectief. Dit bleek althans uit een Amerikaans onderzoek. Het betrof echter gezonde proefpersonen bij wie bij aanvang niet of nauwelijks sprake van atherosclerose. Bij hen was de CCA-IMT (intima-mediadikte van de halsslagader) bij aanvang slechts 0,78 mm. Hier trad bijna geen verandering in op.

 

A clinical study on the effect of nattokinase on carotid artery atherosclerosis and hyperlipidaemia. N N Ren, H J Chen, Y Li, G W Mcgowan, Y G Lin Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2017 Jul 11;97(26):2038-2042. (door computer vertaald uit het chinees)

Effective management of atherosclerosis progress and hyperlipidemia with nattokinase: A clinical study with 1,062 participants. Chen H, Chen J, Zhang F, Li Y, Wang R, Zheng Q, Zhang X, Zeng J, Xu F, Lin Y. Front Cardiovasc Med. 2022 Aug 22;9:964977. doi: 10.3389/fcvm.2022.964977. Erratum in: Front Cardiovasc Med. 2022 Dec 05;9:1076420. doi: 10.3389/fcvm.2022.1076420. PMID: 36072877; PMCID: PMC9441630.

Nattokinase atherothrombotic prevention study: A randomized controlled trialHoward N. Nodis et al . Clin Hemorheol Microcirc
. 2021;78(4):339-353. doi: 10.3233/CH-211147.

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.