Arginine bij Covid

“In deze gerandomiseerde klinische studie met volwassenen met ernstige COVID-19 verminderde L-arginine plus standaardzorg in vergelijking met alleen standaardzorg  de behoefte aan ademhalingsondersteuning en vooral de duur van ziekenhuisopname aanzienlijk.” Ook de sterfte was lager bij de mensen die het aminozuur hadden gekregen.

Het betrof een Italiaans onderzoek onder 90 mensen die met corona waren opgenomen in het ziekenhuis.  Zij hadden allen longontsteking, verminderde zuurstofsaturatie en een tekort aan witte bloedcellen (lymfopenie) .  Patiënten die  afweer onderdrukkende medicatie of chemotherapie kregen deden niet mee aan het onderzoek. De helft kreeg naast de standaardbehandeling 2 maal daags 1660 mg l-arginine  en de anderen placebo’s.

Na 10 dagen was bij 44,4% in de placebogroep en bij 71,1% in de L-argininegroep (p < 0,01) de ademhalingsondersteuning verminderd. Na 20 dagen was er geen verschil tussen de 2 groepen in verdere afname van ademhalingsondersteuning opgetreden, vermoedelijk omdat er toen al meer mensen in de argininegroep ontslagen waren uit het ziekenhuis.

De mediane tijd tot ontslag uit het ziekenhuis was in de L-argininegroep 25 en in de placebogroep 46 dagen.

Ook was er een groot verschil in sterfte. Als alle deelnemers die waren ingedeeld worden meegerekend ( dit noemt men ‘intention to treat’ analyse) was de sterfte 20,8 % in de placebogroep en 6,3 % in de argininegroep.  Er waren 11 patiënten (8 uit de placebo- en 3 uit de argininegroep) die kort na indeling werden opgenomen op de intensive care. Als deze niet worden meegerekend omdat ze geen behandeling met arginine of placebo hadden ondergaan dan was de sterfte 6,7 % in de placebogroep en 0 % in de argininegroep (dit wordt ‘per protocol’ analyse genoemd).

“L-arginine was niet geassocieerd met een verhoogd risico op bijwerkingen bij deze ernstig zieke COVID-19-patiënten. Met name de veiligheid van oraal L-arginine was eerder vastgesteld in andere onderzoeken.”

 

“hier waren geen significante verbeteringen in de tijd tot normalisatie van lymfopenie, noch in de tijd om een negatieve RT-PCR voor SARS-CoV-2 te verkrijgen of op een nasofaryngeale uitstrijkje, twee bevindingen die in contrast kunnen staan met een gunstig effect van L-arginine in de behandeling van COVID-19. L-arginine kan echter zijn gunstige effect uitoefenen door middel van een verbetering van de endotheelfunctie zonder enige interferentie met virusreplicatie, wat de tijd om een negatieve RT-PCR voor SARS-CoV-2 op nasofaryngeaal uitstrijkje te verkrijgen sterk beïnvloedt. De momenteel geaccepteerde kijk op de pathogenese van COVID-19 omvat inderdaad een virale weefselbeschadiging gevolgd door een inflammatoire immuunrespons van de gastheer, die hypercytokinemie en agressieve ontsteking veroorzaakt, resulterend in endotheliitis, verhoogde apoptotische activiteit, trombotische gebeurtenissen en intravasculaire coagulatie”

De onderzoekers menen dus dat arginine geen invloed heeft op het immuunsysteem of de virusreplicatie, maar wel de weefselbeschadiging door het virus kan verminderen waardoor er een minder heftige ontstekingsreactie volgt en een deel van de patiënten eerder beter wordt.

Effects of adding L-arginine orally to standard therapy in patients with COVID-19: A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Results of the first interim analysis
Giuseppe Fiorentino, et. al. Eclinical medicine 2021

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.