N-acetylcysteine tegen de griep

Afbeelding door renjith krishnan

In 1997 is een tamelijk groot uitgevoerd Italiaans onderzoek uitgevoerd met het voedingssupplement n-acetylcysteine (NAC). Het doel was  om het effect van langdurige behandeling met NAC op influenza en influenza-achtige episoden te beoordelen. Een totaal van 262 personen deden mee aan het onderzoek. 78% was ouder dan 65 jaar en 62% leed aan een chronische ziekte. Bij het gerandomiseerde, dubbelblinde onderzoek waren 20 Italiaanse centra betrokken. Ze werden gerandomiseerd om placebo of NAC-tabletten (600 mg) tweemaal daags gedurende 6 maanden in te nemen, waaronder de wintermaanden. Patiënten die leden aan chronische aandoeningen van de luchtwegen kwamen niet in aanmerking om mogelijke verwarring door een effect van NAC op ademhalingssymptomen te voorkomen.

NAC-behandeling werd goed verdragen. N-acetylcysteïne voorkwam geen infectie met het influenza A / H1N1-virus, maar verminderde het optreden van klinisch zichtbare ziekte aanzienlijk. Het resulteerde in een significante afname van de frequentie van griepachtige episoden, de ernst en de tijd beperkt tot het bed. De ziekteverschijnselen waren sterk en aanzienlijk verminderd in de NAC-groep.

Donkere staafjes= NAC, lichte staafjes = placebo.
Symptomen als koorts, hoofdpijn, spierpijn, voorhoofdsholteontsteking, keelpijn, snotteren en hoesten.

Van de 99 griepachtige episoden die bij 62 personen binnen de placebogroep voorkwamen, waren 47 (48%) als mild, 46 (47%) als matig en 6 (6%) als ernstig geclassificeerd. Van de 46 influenza-achtige verschijnselen die zich voordeden bij 37 personen binnen de NAC-groep waren 33 (72%) geclassificeerd als mild, 12 (26%) als matig en 1 (2%) ernstig.

De auteurs schrijven verder dat:

“De verzwakking van griepachtige symptomen bij personen onder behandeling met NAC ging gepaard met modulatie van de celgemedieerde immuniteit. Aan het begin van
in de studie was er een vrij hoge prevalentie van anergische en hypoergische personen (zwak reagerend immuunsysteem), hetgeen de leeftijdssamenstelling van de onderzochte populatie weerspiegelt. Behandeling met NAC produceerde een geleidelijke verschuiving van anergie naar
normoergie (normaal reagerend immuunsysteem) bij een aanzienlijk aantal personen, terwijl een dergelijk effect niet werd waargenomen in de placebogroep.
Deze bevindingen lijken in een klinische studie het
experimenteel bewijs met betrekking tot de immunomodulerende eigenschappen van NAC te ondersteunen. Bovendien is van NAC bekend dat het een regulerende rol kan spelen in het immuunsysteem
door de productie en afgifte van cytokines te moduleren, wat cruciaal is in het geval van TNF, wiens overdreven productie bijdraagt  aan het optreden van cytotoxische effecten van met virus geïnfecteerde weefsels en op systemisch niveau. Deze mechanismen zijn met name belangrijk in oudere personen en / of bij patiënten met chronische aandoeningen, zoals het geval was voor de proefpersonen onderzocht in de huidige studie.”

We hebben geen andere onderzoeken waarbij NAC werd getest bij infectieziektes kunnen vinden. Wel een Spaans onderzoek onder vrouwen van na de menopauze bij wie

“de effecten van dagelijkse orale toediening van N-acetylcysteïne (NAC, 600 mg) op verschillende lymfocyten (hechting, chemotaxis, proliferatie, natuurlijke dodelijke activiteit) en neutrofielen (hechting, chemotaxis, fagocytose, superoxide) functies, evenals cytokineniveaus (interleukine -2, tumornecrosefactor alfa, interleukine-8), werden onderzocht bij 36 gezonde postmenopauzale vrouwen: 18 in de leeftijd van 50-69 jaar en 18 in de leeftijd> 69 jaar. Bovendien werden oxidatieve stressmarkers in plasma en leukocyten (glutathion, superoxide, malondialdehyde) geëvalueerd. Deze parameters werden geanalyseerd binnen 2 en 4 maanden na inname van NAC en 3 maanden na het einde van de suppletie. Tegelijkertijd werden monsters van 18 gezonde volwassen vrouwen in de leeftijd van 30-49 jaar gebruikt als een controlegroep. De resultaten toonden algemene verslechtering van de immuunfunctie en verhoogde oxidatiemarkers bij postmenopauzale vrouwen in vergelijking met de controlegroep; NAC-toediening verbeterde echter de bestudeerde parameters aanzienlijk, waardoor hun waarden dichter bij die van jongere vrouwen kwamen en dus een modulerende, in plaats van een louter stimulerende, werking op het immuunsysteem uitoefende. Deze effecten werden ook 3 maanden na het einde van de suppletie waargenomen. De huidige bevinding suggereert dat een korte periode van NAC-toevoer (d.w.z. 2-4 maanden) bij de gebruikte dosis kan leiden tot langdurige versterking van de immuunafweer bij postmenopauzale vrouwen, waarschijnlijk door het verhogen van de leukocytenglutathionpool”.

Onderstaande twee grafieken zijn uit dit onderzoek. De eerst witte balk is de controlegroep van gezonde vrouwen van 30-49 jarige leeftijd. Dan een balk met de basiswaarden gevolgd door de waarde na 2 en 4 maanden suppletie met 600 mg n-acetylcysteine dagelijks en 3 maanden na het stoppen van deze suppletie.

Neutrofiele (granulocyt)  fagocytose is met name van belang bij bacterie- en schimmelinfecties.

 

Natural killercellen (NK cellen) vallen o.a.  door virus geïnfecteerde cellen en kankercellen aan.

De conclusie luidde:

“NAC zou dus kunnen bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid en kwaliteit van leven bij postmenopauzale vrouwen door de kans op immuunsysteemgerelateerde ziekten, zoals infecties, bij veroudering te verminderen.”

Attenuation of influenza-like symptomatology and
improvement of cell-mediated immunity with long-term
N-acetylcysteine treatment S De Flora, C Grassi, L Carati
European Respiratory Journal 1997 10: 1535-1541

The glutathione precursor N-acetylcysteine improves immune function in postmenopausal women.
Arranz L et ali Free Radic Biol Med. 2008 Nov 1;45(9):1252-62. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2008.07.014. Epub 2008 Jul 27.

Gerelateerd: Natuurlijke antibiotica en fagen
Acetylcysteine bij autisme
Acetylcysteine bij schizofrenie

Delen.

2 gedachten aan “N-acetylcysteine tegen de griep”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.