Twee jaar geleden maakten we melding van een nieuwe aanvullende therapie bij sepsis (bloedvergiftiging). Een Amerikaanse internist die deze therapie had ontwikkeld gaf aan dergelijke patiënten een infuus met vitamine C, vitamine B1 en hydrocortison. In vergelijking met daarvoor overleden nu veel minder patiënten. Ook meldde hij een afname van orgaanfalen.   Nu zijn de resultaten gepubliceerd van een eerste dubbelblind klinisch onderzoek met intraveneuze  vitamine C .

Aan het onderzoek deden 172 mensen met sepsis en met als gevolg daarvan ademhalingsfalen (ARDS) mee. Iedereen had dus sepsis in een gevorderd stadium. Zij waren op de intensive care beland en kregen daar, naast de standaardtherapie, gedurende 96 uur hoge doses vitamine C toegediend per infuus of een placebo. De oorzaak van de bloedvergiftiging was in ongeveer drie kwart van de gevallen het gevolg van longontsteking en in de andere gevallen was er sprake van lijnsepsis (katheterinfectie), urosepsis (tgv urineweginfectie), blindedarmontsteking  bij leukemiepatiënten, cellulitis (niet te verwarren met cellulite) en leukopenie bij patiënten met beenmergtransplantatie.

De primaire doelstelling was om het effect van vitamine C-infusie op orgaanfalen en biomarkers van ontsteking en schade aan het vaatstelsel bij patiënten met sepsis en ernstig acuut ademhalingsfalen te beoordelen. De vitamine C bleek hier geen of geen belangrijke invloed op uit te oefenen. De verschillen met de placebogroep waren niet statistisch significant. Twee belangrijke andere uitkomsten waren echter wel statistisch significant.
Op dag 28 was de mortaliteit 46,3% (38/82) in de placebogroep versus 29,8% (25/84) in de vitamine C-groep. De sterfte was dus 16,58% lager in de vitamine C groep. Ook verbleven de mensen die het overleefden in de groep die de vitamine C hadden gekregen veel korter op de intensive care – 7 t.o.v. 10 dagen- en in het ziekenhuis – 15 t.o.v. 23 dagen – dan de mensen in de placebogroep.

Omdat de vitamine C geen invloed had op de ernst van de ontstekingsreactie menen de onderzoekers dat deze voedingsstof waarschijnlijk geen invloed heeft op de septische reactie zelf maar wel een positieve invloed kan hebben op één of een aantal van de onderliggende aandoeningen zoals longontsteking.

Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure
The CITRIS-ALI Randomized Clinical Trial
Alpha A. Fowler III, MD; Jonathon D. Truwit, MD; R. Duncan Hite, MD; et al JAMA. 2019;322(13):1261-1270

Gerelateerd: Nieuwe therapie bij bloedvergiftiging