Vitamine C bij diabetes

Vitamine C kan een gunstige invloed uitoefenen op de bloedsuikerspiegel van veel diabetici, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Bij diabetici met een verhoogde bloeddruk heeft vitamine C bovendien vaak een bloeddrukverlagende werking.

Het meest recente onderzoek is onlangs door Australische en Nederlandse wetenschappers gepubliceerd. Het onderzoek had  27 deelnemers van rond de 60 jaar die al enkele jaren last hadden van diabetes en alleen orale diabetesmedicatie kregen, meestal metformine. Men kreeg 2 x per dag 500 mg vitamine C of een placebo. Na 4 maanden was er een 48-uurs testperiode waarna de twee groepen werden omgewisseld en er na 4 maanden weer testdagen waren. Op de testdagen werd een standaarddieet gegeven en werd  het bloedsuikergehalte steeds bijgehouden. Ook werd de bloeddruk gemeten.

Elk rondje stelt een deelnemer voor. Uitslagen bij de test voor aanvang van het onderzoek en na 4 maanden gebruik van placebo of vitamine C (AA van ascorbic acid)

Het bleek dat na de vitamine C periode het bloedsuikergehalte na het eten minder steeg ( -36% , dit is te zien in grafiek A) en dat de tijd dat het bloedsuikergehalte te hoog was gemiddeld 2,5 uur korter was op een dag. Dat is te zien in grafiek B. Ook was de bloeddruk door de vitamine C gedaald. De systolische met 7 mm Hg en de diastolische met 5 mm Hg.

Vitamine C is bij diabetes al vaker getest. Een mooi onderzoek verscheen in 2017. Het vond plaats in diverse landen in het Midden-Oosten en midden-Azië. Hier komt veel diabetes voor. Er deden ongeveer 460 mensen aan mee van rond de 40 bij wie nog niet lang daarvoor diabetes type 2 was geconstateerd.  Allen kregen het bloedsuikerverlagende medicament metformine. Dit is overigens van origine een plantenextract (Galega officinalis). Men werd in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg daarnaast een placebo, één groep 500 mg vitamine C per dag (parallel arm I in onderstaande grafiek) en de derde groep 100 mg acetylsalicylzuur per dag (lage doses aspirine) (parallel arm II in onderstaande grafiek) waarvan ook wordt vermoed dat het gunstig is bij diabetes omdat het mogelijk de gevoeligheid voor insuline kan verbeteren en hyperinsulinemie kan verminderen. Zoals u kunt zien in de grafiek hadden zowel vitamine C als aspirine een verlaging van de nuchtere glucosespiegel tot gevolg.

In de groep die 500 mg vitamine C per dag had gekregen – de rode lijn – daalde het nuchtere bloedsuikergehalte sterk.

Ook het HbA1c gehalte daalde het sterkst in de vitamine C groep en men concludeerde dat de kans dat dit gehalte daalde in deze groep 2 keer zo groot was als in de groep die alleen metformine had gekregen. Ook trad er in die groep een daling op van het LDL- cholesterolgehalte. De daling was echter nog sterker in de groep die de lage doses aspirine had gekregen. Daar ging het van 3,19 naar 2,16. In de goep die alleen metformine had gekregen steeg dit cijfer. Zowel in de vitamine C groep als in de aspirinegroep kwamen veel minder nadelige bijwerkingen, zoals hypo’s en hypers,  voor als in de alleen metforminegroep.

Tot slot nog even over een meta-analyse die in 2015 verscheen. Hierin kwam men op basis van de resultaten van 5 eerdere studies tot de conclusie dat er sterk bewijs is dat vitamine C het nuchtere bloedsuikergehalte kan verlagen. De onderliggende onderzoeken waarbij dit gemeten werd meldden ook steeds een daling van het LDL-cholesterol.
Volgens dezelfde studie heeft vitamine E dit positieve effect op het bloedsuikergehalte gemiddeld genomen niet. Evenmin als de combinatie vitamine E en C. Zoals we eerder hebben gezien kunnen de individuele behoeftes afhankelijk van de  genetische verschillen groot zijn. Vitamine C is bij diabetes van groter belang dan bij andere mensen omdat de opname in de cellen van deze vitamine bij hen verstoord is. Uiteraard is het bij elke verandering in het dieet, het supplementgebruik of de medicatie belangrijk dat de bloedsuikerspiegel gecontroleerd wordt.

Ascorbic acid supplementation improves postprandial glycaemic control and blood pressure in individuals with type 2 diabetes: Findings of a randomized cross-over trial.
Mason SA, et alii Diabetes Obes Metab. 2019 Mar;21(3):674-682.

Effect of vitamin C on blood glucose, serum lipids & serum insulin in type 2 diabetes patients.
Afkhami-Ardekani M et alii Indian J Med Res. 2007 Nov;126(5):471-4.

Combined effect of metformin with ascorbic acid versus acetyl salicylic acid on diabetes-related cardiovascular complication; a 12-month single blind multicenter randomized control trial
Syed Wasif Gillani,et alii, Cardiovasc Diabetol. 2017; 16: 103.

Influence of Ascorbic Acid Supplementation on Type 2 Diabetes Mellitus in Observational and Randomized Controlled Trials; A Systematic Review with Meta-Analysis. Tabatabaei-Malazy, O., Nikfar, S., Larijani, B., & Abdollahi, M. (2015)Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, 17(4), 554

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.