Site pictogram vita-info.nl

Visolie samen met statines tegen atherosclerose

Hoge doses omega-3 vetzuren verminderen atherosclerose in combinatie met statines, zo blijkt uit een recente studie. Deze vetzuren zijn vooral bij mensen met het metabool syndroom van belang voor hart en bloedvaten.

Amerikaans onderzoek
Al vaak schreven we over de gunstige effecten voor hart en bloedvaten van het eten van vis en het slikken van visoliecapsules.  In januari schreven we een stukje over de meest grondige analyse van al het eerdere onderzoek op dit gebied. Volgens die analyse bieden de omega-3 vetzuren EPA en DHA aanmerkelijke bescherming tegen een hartaanval, beroerte of andere cardiovasculaire problemen. Bij mensen met een verhoogd risico, zoals degenen met een hoog ldl-cholesterolgehalte was dit percentage rond de 15%. In oudere onderzoeken lijkt visolie echter meer bescherming te bieden dan in recentere onderzoeken. In sommige onderzoeken kon men nauwelijks verschil ontdekken tussen de groep die de visolie had gekregen en de placebogroep. De verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat door het algemene gebruik van statines en andere hartmedicatie zoals lage doses aspirine en ACE remmers bij mensen met een verhoogd risico er geen omega-3 visolie meer nodig is ter bescherming. Nu is er een onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd door wetenschappers en artsen van een groot ziekenhuis in Boston. Men maakte gebruik van nieuwe non-invasieve diagnostische apparatuur genaamd coronaire computer tomografie angiografie (CCTA scan) die de mate van artherosclerose (dichtslibben van de aderen) kan meten.
Aan het onderzoek deden 285 mensen van middelbare leeftijd  mee die al enige tijd onder behandeling waren voor cardiovasculaire aandoeningen en redelijk stabiel waren. Bijna allen slikten statines en aspirine (acetylsalisylzuur). Sommigen kregen de statine in een  hoge dosering (minstens 40 mg atorvastatine, 20 mg rosuvastatine of 80 mg simvastatine per dag). De meesten slikten deze medicijnen in een lagere dosering. Het ldl-cholesterolgehalte was daardoor laag, rond de 2 mmol/L. De helft kreeg nu 1860 mg EPA en 1500 mg DHA per dag. Na 30 maanden werd gekeken of er verschil was in de mate van atherosclerose tussen de twee groepen en werd er een tweede CCTA scan gemaakt. Het bleek dat bij degenen die de statines in een normale tot lage doses hadden gekregen en geen visolie hadden gekregen de atherosclerose enigermate was toegenomen. De vaatvernauwing door plaquevorming was 5% verergerd. In de visoliegroep was er geen verergering opgetreden. Bij de mensen die de hoge doses statines hadden gekregen was er ook geen toename van de vaatvernauwing opgetreden. In de omega-3 groep waren verder opmerkelijk minder ernstige problemen van het bewegingsapparaat opgetreden in deze periode.

Japans onderzoek
We hebben één eerder enigszins vergelijkbaar onderzoek in de literatuur gevonden. Het betreft een Japans onderzoek uit 2007. Eind jaren 90 van de vorige eeuw werden circa 18 000 mensen met een hoog cholesterolgehalte (hoger dan 6,5 mmol/L) opgespoord om mee te doen aan het onderzoek. De 15 000 mensen die nog nooit hartklachten hadden gehad  kregen een statine in een, naar huidige maatstaven, lage dosering van 10 mg pravastatine of 5 mg simvastatine. De helft kreeg daarnaast tevens 1800 mg van het omega-3 vetzuur EPA per dag.  Na circa 4,5 jaar werd gekeken of er verschil was tussen de twee groepen wat betreft het aantal hartaanvallen of andere belangrijke cardiovasculaire problemen zoals beroertes, of de noodzaak van bypassoperaties of instabiele angina pectoris. Het bleek dat er 18% minder van deze gebeurtenissen waren opgetreden in de groep die de visolie had gekregen. Uit nadere analyse bleek dat degenen die bij aanvang hoge triglycerides en lage HDL-cholesterolgehaltes  waren vastgesteld dit percentage 53% was. Deze mensen vallen bijna allemaal in de categorie die tot het metabool syndroom worden gerekend. Deze mensen hebben of krijgen doorgaans ook problemen met het bloedsuikergehalte. De EPA onderdrukt de aanmaak van triglycerides  in de lever en heeft op den duur een gunstige invloed op het metabolisme. Dit vermindert het risico op een hartaanval.

53% minder hartaanvallen en andere cardiovasculaire problemen bij gebruik van EPA door mensen met een hoog triglyceride en een laag HDL-C

Effect of Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids Added to Statin Therapy on Coronary Artery Plaque in Patients With Coronary Artery Disease: A Randomized Clinical Trial , Abdulhamied Alfaddagh c.s. Journal of the American Heart Association. 2017;6:e006981

Effects of eicosapentaenoic acid on major coronary events in hypercholesterolaemic patients (JELIS): a randomised open-label, blinded endpoint analysis.
Yokoyama M, c.s. Lancet. 2007 Mar 31;369(9567):1090-8.
Effects of EPA on coronary artery disease in hypercholesterolemic
patients with multiple risk factors: Sub-analysis of primary prevention
cases from the Japan EPA Lipid Intervention Study (JELIS)
Yasushi Saito. Atherosclerosis 200 (2008) 135–140

Gerelateerd: EPA en DHA beschermen tegen hartaanval

Delen.

Mobiele versie afsluiten