Primum non nocere

Ofwel in gewoon Nederlands: “breng allereerst geen schade toe”.  Die uitspraak is onderdeel van de Nederlandse artseneed die dokters afleggen als ze aan het eind van hun studie hun diploma in ontvangst nemen. De eed begint met de zin: “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens” Het Latijnse  “primum” wordt in de vierde zin gevonden en die luidt dan voluit: “Ik zal aan de patiënt allereerst (primum) geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten”. Een voortreffelijk voornemen en heel veel artsen trachten dit nobele streven werkelijk in praktijk te brengen. Maar wat als artsen zelf niet goed worden ingelicht of zelfs regelrecht worden misleid ? Dan ontstaat er een probleem, zowel voor henzelf als voor de patiënt.

Want….
Waarom wordt er tijdens de artsenopleiding nauwelijks aandacht besteed aan voedingsleer en ziektepreventie ? Wie verschaft de dokter de informatie waarop hij zijn voorschrijvingsgedrag baseert? Vertellen de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie over hun producten altijd de waarheid? Hoe zit het met medicijnen waaraan miljarden verdiend worden, terwijl de werkzaamheid op zijn hoogst twijfelachtig of ronduit levensgevaarlijk is? En als de medische wetenschap de mond vol heeft van “evidence based medicine” ( op bewijs gebaseerde geneeskunde) hoe kan het dan dat uit onderzoek blijkt  (Clinical Evidenceeen initiatief van het toonaangevende British Medical Journal in 1999) – dat volgens de meest recente evaluatie (2017) de bestaande medische behandelmethodes slechts 11 % heilzaam zijn, 24 % waarschijnlijk heilzaam, 7% waarschijnlijk zowel heilzaam als schadelijk, 5% waarschijnlijk nutteloos, 3% waarschijnlijk schadelijk en niet effectief en 50% onbekend ten aanzien van effectiviteit of schadelijkheid.

Bewijs voor het nut van 3000 therapieën in het algemeen. Er werd niet gekeken naar hoe vaak de therapie voorgeschreven wordt. Het kan dus goed zijn dat de cijfers voor de behandelingen die veel gegeven worden gunstiger zijn.

De uitkomsten van dit onderzoek werden in diverse vaktijdschriften waaronder het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2010) gepubliceerd. Met andere woorden, men is zich in onderzoekskringen wel degelijk bewust van de onzekerheid van veel medische behandelingen. Maar weet uw dokter dat ook ?

Stijgende zorgkosten
In de toekomst zijn de kosten voor de gezondheidszorg nauwelijks nog op te brengen. Ze rijzen letterlijk de pan uit. Een van de redenen daarvoor is dat er steeds meer chronische ziekten bijkomen. Met die kwalen weten artsen geen raad – in de zin dat er geen middelen zijn die de ziekte geneest, ook al houden ze nauwgezet hun vakliteratuur bij en bezoeken ze trouw de verplichte nascholingscursussen. In het beste geval kunnen alleen de symptomen van een chronische kwaal binnen de perken worden gehouden.     Dokters die tussen hun drukke werkzaamheden tijd maken voor het ontvangen van artsenbezoekers zullen ook van hen de oplossing niet vernemen. Immers de farmaceutische industrie verdient enorme bedragen aan ziekte. En zoals prof. Götzsche overduidelijk in zijn bevindingen heeft aangetoond worden ook wetenschappers ingezet bij de marketing van medicijnen. Meer dan eens zijn onwelgevallige onderzoeksresultaten over geneesmiddelen onder het vloerkleed geveegd of in sommige gevallen zelfs vervalst- met rampzalige gevolgen voor de gebruiker. Adviescommissies of “onafhankelijke”onderzoeksinstituten zitten vol wetenschappers die financiële banden met de industrie hebben. Artsen en wetgevers worden daardoor op het verkeerde been gezet. Voor medische “oplossingen” die vaak geen oplossingen blijken te zijn, betalen we als maatschappij een enorme prijs- soms betalen patiënten die zelfs met hun leven….

Voeding
Gezondheid is een groot goed, en het is een algemeen bekend gegeven dat goede voeding onontbeerlijk is voor een goede gezondheid. Maar wat is goede voeding en wat is de rol van de landbouw hierin ? Zijn kunstmest en pesticiden echt ongevaarlijk zoals vaak wordt beweerd ? En is er een relatie tussen het toenemend aantal chronische kwalen en de huidige landbouwmethoden ? Welke factoren in de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie die de kwaliteit van het voedsel achteruit doen gaan en zelfs ziekten in de hand werken spelen hierbij een rol ? Veel mensen weten niet of staan er niet bij stil hoe ze kunnen beoordelen welke voeding nu daadwerkelijk gezond is en welke niet.

Primum non nocere, “allereerst geen schade toebrengen”, maar wat weet uw dokter eigenlijk van voeding ?  Hoewel men denkt goed en bewust te eten gaat op de lange termijn door verkeerde voeding uw gezondheid achteruit. Een gebrek aan correcte informatie bestaat ook over wat een lichaam nodig heeft om zich gezond en sterk te houden. Zelfs artsen, een beroepsgroep waarvan men zou mogen verwachten dat die alles weet van gezondheid, weten hier over het algemeen maar bitter weinig van.

Artsen en patiënten misleid
Achter al deze informatie zit een verhaal, een schokkend verhaal.Het is een verhaal dat velen misschien niet eens willen weten, maar dat nochtans waar is.En als u het kent, zal het u helpen betere keuzes te maken en een gezonder leven te leiden. U kunt het verhaal vinden in het prachtige boek van C.F. van der Horst, getiteld Dodelijke Leugens- Artsen en patiënten misleid. Hoewel het boek niet alleen over voedingsleer als zodanig gaat, geeft het elementaire tips die een ieder zullen helpen bij de keuze van werkelijk gezonde voeding. Besproken wordt wat gezonde voeding is, de relatie tussen landbouw en de productie van gezonde voeding, industriële bewerking en wat dit met de voeding doet. U vindt in het boek ook gegevens over hoe commerciële belangen prevaleren boven volksgezondheid en hoe de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie beleidsbepalers beïnvloeden ter verkrijging en handhaving van een monopolie- ten koste van uw gezondheid wel te verstaan. Er bestaan (soms grote) verschillen in kundigheid van artsen. De kwaliteit van de geneesheer wordt bepaald door wat hij na de basisopleiding bestudeerd heeft, zijn betrokkenheid bij de patiënt en bovenal zijn integriteit. In het boek van auteur C.F. van der Horst kunt u lezen welke factoren hierbij een rol spelen, wat een arts wel en niet over gezondheid weet en waaraan u een deskundig  arts kunt herkennen. Dus nogmaals Primum non nocere, breng allereerst geen schade toe en vooral niet aan uzelf !

Dodelijke Leugens- Artsen en patiënten misleid. C.F. van der Horst 2013

www.dodelijkeleugens.nl

 

Gerelateerd: Dodelijke Medicijnen

Psychiatrie op Dood Spoor ?

Zout Suiker Vet

 

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.