Geelwortel extracten cholesterolverlagend?

Mogelijk heeft curcumin uit de geelwortel een gunstig effect op de cholesterolgehaltes zo blijkt uit een recente meta-analyse.

Men analyseerde 7 eerdere gerandomiseerde dubbelblinde onderzoeken waarbij verschillende kurkuma extracten gegeven werden. In totaal waren er 640 deelnemers. Zij behoorden  tot de risicogroepen voor cardiovasculaire aandoeningen  d.w.z. het betrof mensen met het metabool syndroom1 en leververvetting  of diabetes . Gemiddeld was er een statistisch significante maar niet zo’n grote daling van het totaalcholesterol en het ldl- cholesterol.

Hoe verder links van de verticale lijn hoe sterker de cholesteroldaling t.o.v. placebo.

In de verschillende onderzoeken zijn verschillende preparaten gebruikt. De studie met het geringste effect staat in bovenstaande grafiek het dichtst bij de verticale streep. In dat onderzoek werd 2,4 gram geelwortel per dag gegeven en niet een speciaal extract.

In één van de  onderzoeken met het  gunstigste effect (Yang uit Taiwan) gaf men een hoge dosering van een gangbaar geelwortel-extract. De deelnemers kregen gedurende drie maanden 3 x daags 630 mg kurkuma-extract dat 95% curcuminoïdes bevatte. Het totaalcholesterol daalde van gemiddeld 5,84 naar 4,14 en het ldl-C ging van 2,8 naar 2,65.

Het andere onderzoek met goede resultaten kwam uit Iran. Hieraan deden 80 mannen en vrouwen met het metabool syndroom mee. Men gebruikte een  goed opneembaar amorf extract in een lage dosering. Het bevatte 500 mg kurkuma waarvan slechts 70 mg curcuminoïdes.

Het ldl-cholesterol ging van gemiddeld 2,77 mmol/L naar 2,45 mmol/L . Het hdl-C van 1,14 naar 1,19 mmol/L en het triglyceridegehalte ging van  2,25 mmol/L naar 1,95 mmol/L.  Totaalcholesterol : 5,12 mmol/L werd 4,5 mmol/L. Ook mat men de bloedsuikergehaltes en het HbA1c gehalte verbeterde door het geelwortelextract van 6,3% naar 5,5%. Het nuchtere bloedsuikergehalte bleef ongewijzigd. Het vetgehalte in de lever, tenslotte, was afgenomen met 78% in de curcumingroep t.o.v.  een 27% afname in de placebogroep.

Het is dus afhankelijk van de specifieke samenstelling van het gebruikte supplement of er een noemenswaardige verbetering van de lipidegehaltes te verwachten is.

1) Metabool syndroom, ook wel syndroom X genoemd is een verstoring van de energiestofwisseling waar veel mensen mee kampen en een hoog risico geeft op diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Volgens de definitie die in de hierboven beschreven Iraanse studie is gebruikt is er sprake van het metabool syndroom als 3 van de volgende 5 verschijnselen optreden: 1) Buikobesitas 2) Hoog triglycerides (>1,7 mmol/L) 3) Laag HDL-C 4) Verhoogde bloeddruk (> 130/85mm) 5) Verhoogd bloedsuikergehalte (nuchter glucose > 6,1 mmol/L )

Efficacy and safety of turmeric and curcumin in lowering blood lipid levels in patients with cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Si Qin, c.s. Nutrition Journal 2017
Rahimi HR, Mohammadpour AH, Dastani M, Jafari MR, Abnous K, Mobarhan MG, Kazemi Oskuee R.The effect of nano-curcumin on HbA1c, fasting blood glucose, and lipid profile in diabetic subjects: a randomized clinical trial.Avicenna J Phytomed, 2016; 6 (5): 567-577.

Lipid-Lowering Effects of Curcumin in Patients with Metabolic Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial  Yi-Sun Yang c.s.  Phytotherapy research 2014

Treatment of Non-alcoholic Fatty Liver Disease with Curcumin: A Randomized Placebo-controlled Trial. Sepideh Rahmani c.s.. Phytotherapy Research Volume 30, Issue 9, pages 1540–1548, September 2016

Gerelateerd: Curcumin tegen leververvetting

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.