Ik ben toch niet gek?

Nee dit is niet de bekende reclameslogan van een winkelketen in elektronica, wasmachines, koelkasten en andere huishoudelijke apparatuur.

De vraag die hier gesteld wordt is er een van personen die het gevoel hebben dat er iets vreemds met hen aan de hand is. Mensen die het grootste deel van hun leven gezond en gelukkig zijn geweest, maken bijvoorbeeld rond hun 50ste levensjaar mee dat zich vreemde gedragsveranderingen voordoen. Ze worden hyperactief, slapen niet meer dan een paar uur per etmaal, of wat erger is krijgen rare hersenspinsels en grootheidsgedachten die kenmerkend zijn voor mensen in de manische fase van een bipolaire stoornis. Soms slaan die gevoelens over in ernstige vormen van depressiviteit en zelfmoordgedachten of paranoïde wanen en aanvallen van agressie. Zulke mensen vragen zich angstig af: “Wat overkomt mij; ik ben toch niet gek ? “

Is het B12 ?

Huidig onderzoek wijst erop dat een laag niveau van vitamine B12 in een aantal gevallen in verband kan worden gebracht met dementie en depressie. Een tekort aan deze vitamine is ook in verband gebracht met psychose, bipolaire stoornis en catatonie, zeggen psychiater Glenn Catalano en zijn collega’s .

Volgens dr. John Dommisse hebben artsen, neurologen en psychiaters zich veel te weinig beziggehouden met de diagnose en behandeling van vitamine B12-tekort. Want wat is er aan de hand? Omdat de zenuwcellen in de hersenen het denkvermogen, gevoelsleven en gedrag bepalen, kan een B12-tekort ernstige psychische aandoeningen veroorzaken zoals depressie, paranoia en zelfs verschijnselen die op schizofrenie lijken. Een tekort aan vitamine B12 is in de meeste gevallen niet de oorzaak van psychische aandoeningen, maar het is duidelijk dat het in een aantal gevallen een grote rol speelt, met name in gevallen van depressie en bipolaire stoornis. Een moeilijkheid is dat niet duidelijk is hoe dikwijls B-12 tekort in deze gevallen een rol speelt, omdat de meeste artsen hun patiënten er niet op onderzoeken en er geen omvangrijke onderzoeken zijn gedaan die aangeven hoe vaak B-12 deficiëntie bij psychische aandoeningen een rol speelt. Onderzoek uit het verleden heeft laten zien dat in ongeveer 20% van de gevallen van depressie B-12 deficiëntie een factor is, wat buitengewoon significant te noemen is

Ernstige depressiviteit

In welke mate kan een B-12 tekort het risico op een ernstige, levensbedreigende depressie vergroten ? Onderzoekers van het National  Institute of Aging die een groep gehandicapte vrouwen van boven de 65 onderzochten, ontdekten dat B-12 tekort het risico op ernstige depressies in deze groep verdubbelde. Omdat het ging om onafhankelijke vrouwen die een normaal sociaal leven leidden, schreven de onderzoekers in hun rapport:

“Het zou een belangrijke waarschuwing moeten zijn dat wij in deze populatie een significant aantal gevallen van door B-12 deficiëntie veroorzaakte depressies tegenkwamen”

Mensen ouder dan 60 lopen de meeste kans op depressie als gevolg van vitamine B12-tekort, maar iedereen kan er op elke leeftijd slachtoffer van worden. Bovendien blijkt vitamine B12-tekort met name een risico mee te brengen op een psychotische depressie, die gepaard gaat met afschuwelijke symptomen als hallucinaties en paranoia. Omdat een psychotische depressie het slachtoffer dikwijls tot zelfmoord drijft, is het van uitzonderlijk belang dat artsen iedere depressieve patiënt met psychotische symptomen op B-12 tekort testen. Snel ingezette behandeling van een psychotische depressie als gevolg van B-12 tekort kan tot bijna onmiddellijk herstel leiden, zelfs in de meest ernstige gevallen.

Angststoornissen en post-partumpsychose

In Australië onderzochten artsen een patiënte met een angststoornis en conversiehysterie –een diagnose die gesteld wordt wanneer artsen aannemen dat een patiënt emotionele pijn omzet in fysieke symptomen als verlamming en blindheid. Zij ontdekten dat de patiënte helemaal geen psychische aandoening had. Ze had een lichamelijke aandoening namelijk vitamine B-12 tekort, die ze  had opgelopen na het gebruik van lachgas uit slagroomspuitpatronen- een destijds populaire drugsgewoonte in Australië. Toen de dokters haar drie injecties met vitamine B12 gaven, verdwenen haar psychische en lichamelijke symptomen volledig.
Een post-partumdepressie is de situatie die binnen enkele weken na een bevalling kan ontstaan en gekenmerkt wordt door een sombere stemming, vaak wisselend van intensiteit, ’s avonds het hevigst; voorts intense vermoeidheid, vaak gebrek aan eetlust, inslaap en doorslaapstoornissen, hoofdpijn en rugpijn, verlies van libido, soms agressieve gevoelens ten aanzien van het kind en schuldgevoelens omdat men zich geen goede moeder vindt. Een dergelijke toestand kan uitgroeien tot een psychose. Wellicht herinnert u zich het afschuwelijke geval van post-partumpsychose bij Andrea Yates, die in 2001 in haar huis in Houston [Texas} haar vijf kinderen om het leven bracht. Dr. G. Daynes vermeldde jaren geleden dat hij in zijn praktijk als geneesheer-directeur van een ziekenhuis in Zuid-Afrika met succes acht vrouwen had behandeld bij wie de post-partumpsychose het gevolg was van vitamine B-12 tekort. Het herstel van Daynes’ patiënten bracht hem ertoe iedere vrouw met een post-partumpsychose grote hoeveelheden vitamine B-12 voor te schrijven. Hij zegt:

“ In die gevallen waarin de postpartum-psychose niet veroorzaakt wordt door een vitamine B-12 tekort zal het toedienen van het preparaat geen schade tot gevolg hebben. Het lijkt mij daarom dat dit preparaat in al dergelijke gevallen zo snel mogelijk moet worden toegediend. “

Persoonlijk denk ik dat het verstandig is een patiënt eerst  te laten testen voordat met behandeling wordt begonnen om te achterhalen of B-12 tekort werkelijk de oorzaak is van de symptomen of eraan bijdraagt. Ook de behandeling door zelfmedicatie met orale B-12 supplementen zou ik met alle kracht willen ontraden. Dergelijke ernstige mentale gezondheidsklachten zijn absoluut ongeschikt om zelf te gaan dokteren !

Mogelijke symptomen

Bij mensen met een vitamine B-12 tekort komen dikwijls de volgende psychiatrische symptomen voor:

Verwardheid/gedesoriënteerdheid

Geheugenverlies

Depressie

Zelfmoordgedachten

Manie

Angsten

Paranoia

Prikkelbaarheid

Apathie

Persoonlijkheidsveranderingen

Ongepast seksueel gedrag

Wanen

Hallucinaties

Gewelddadig of agressief gedrag

Symptomen van schizofrenie

Slaapstoornissen

Slapeloosheid

Veranderingen in smaak, reuk en/of gezichtsvermogen, en verstoring van zintuiglijke en/of motorische functies die voor psychische problemen kunnen worden gehouden.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat genoemde verschijnselen altijd  het gevolg zijn van vitamine B-12 deficiëntie, maar artsen en psychiaters doen er wel goed aan hier terdege rekening mee te houden !

Neem het voortouw

De medische professie onderschat de rol die vitamine B-12 deficiëntie speelt in psychische aandoeningen en houdt bij patiënten met depressie, angsten, een bipolaire stoornis of andere psychiatrische problemen slechts zelden rekening. Als u dus psychiatrische symptomen hebt of de zorg hebt voor een echtgenoot, kind of andere geliefde persoon met een psychische stoornis, is het aan u om aan te dringen op een grondig onderzoek naar een mogelijk vitamine B-12 tekort. Wees assertief en sta erop dat zo’n test wordt uitgevoerd. Patiënten lijden veel te vaak maanden of jarenlang onnodig, terwijl een paar B-12 tests hen hadden kunnen helpen. Waarom risico’s nemen als het gaat om de geestelijke gezondheid of het welzijn van uzelf of van iemand die u na staat ? “U bent toch niet gek ! “  

Bronnen: 

American Journal of Psychiatry, mei 2000,157(5):715-721
Annals of Clinical Psychiatry 2001, 13(3):135-140
South African Medical Journal 1975, 49 (34):1373 
Is het misschien vitamine B-12 tekort ? Een epidemie van misdiagnoses door S. Pacholok en J. Stuart, 2011, uitgave AnkhHermes

Gerelateerd: Is het misschien vitamine B12 tekort?

Vitamine B12 bij het ouder worden

Delen.

8 gedachten aan “Ik ben toch niet gek?”

 1. B3 – B12 e.d. Mijn ervaring is dat het heeft bijgedragen aan vermindering
  van ernstige psychose bij mijn dochter. Maar dat is moeilijk te verwezenlijken bij patienten die zorgmijders zijn of niet beseffen dat het niet goed met ze gaat.
  compiment.

 2. zowel artsen als psychologen als psychiators houden helemaal geen rekening dat symptomen door vitaminetekort kan ontstaan / door voedingsproblemen — daar hebben ze ook geen belang bij want dan zijn ze een klant kwijt – daarnaast wordt een te lage norm door de reguliere sector gehandteerd vergeleken met de alternatieve geneeskunde en orthomoluculaire visie die veel beter naar je persoonlijke omstandigheden kijkt en daar de norm op af stelt. Je kan dus wel degelijk jaren van je leven / tijd verdoen in de reguliere sector en dan wordt je later een zorgmijder genoemd ; er zijn zat mensen die juist door hun negatieve ervaringen bewust die keuze maken — de term zorgmijder is bedacht door dezelfde sector die klanten verloor aan het alternatieve circuit en ze graag terug wil hebben met het opplakken van een nieuw etiket. En laat daar maar eens een discussie over los.

 3. Theeleut, lekker op de thee, jarenlang bij de RIAGG en Parnassia.
  Ter voorkoming van afglijden. Zorgmijder wordt je dan genoemd als je niet meer verder wil met lui die niet eens notities maken van wat je vertelt, en slechts standaard gesprekjes met je voeren: Week 12… Hoe gaat het met jou en je moeder? …hum.. Hokje A aanvinken. Met jouw op je werk? ..da’s hokje D… Lui die klaar staan om je te vertellen dat je verkeerd denkt, verkeerd voelt, verkeerd handelt en verkeer verwacht , nadat ze je gevraagd hebben ‘Wat denk je, wat voel je, wat wil je?’ Nee, vleesverwerkers industriën zijn het. Het is big business mensen jarenlang te belazeren die voor hulp komen. Anti depressies middelen zijn snoepjes geworden. Het interesseert me mateloos, dat wat we eten eigenlijk leeggeroofd zooi is en dat wat er in had moeten zitten, verwerkt is in vitaminepillen en wat al meer en of we dan blij mee gemaakt worden dat er op de verpakking is komen te staan dat het product verrijkt is met wat er eigenlijk van natura in had moeten zitten Zelfs pindakaas zit vol nutteloze palmolie in plaats van pindaolie. Plantaardige olie, poeha, niets anders dan een andere naam voor gewoon goedkoop palmolie, die je aderen dichtslibt.. Omega 3 en 6 verrijkte margarine, poeha, een beetje roomboter gebruiken is natuurlijker en gezonder dan dat chemisch product. De hel is je medemens, zei een Franse schrijver, en hij had gelijk. Een van mijn medemensen is op het idee gekomen om een product te ontwikkelen, en zoals hij of zij, zijn er al decennia lui die waardeloze zooi aan ons slijten, maar ook aan onze ouders hebben gesleten. Van de gedachte eraan, wordt je al mentaal ziek en of paranoia. Als je een winkel binnenstapt, neem dat maar van mij aan, in zowat alles zit gif, nutteloze ballast stoffen, chemische zooi, zelfs in natuurlijk verbouwde of niet, want de etiketten met mooie logo’s voor ecovriendelijke producten komen uit een printer, bediend door medemens nadat product door een ander medemens is gecontroleerd. Veel van onze goede volwaardige producten worden verkocht tot zelfs in China toe. Onze Delftblauw en onze beste Zeeuwse mosselen. En wat krijgen wij consumenten in NL als koopwaar voorgeschoteld, o.a Chinese gele rivier mosselen en MADE IN CHINA zooi. Ik geloof heilig dat mensen ziek worden van nutteloos voedsel, maar het is schrijnend dat je als consument in een westers land, vaak niet eens meer een keuze hebt, tenzij je poen hebt. Vroeger was witbrood slechts voor de rijke, nu kan een arm persoon het amper aanschaffen en moet het zich met een witbrood doen dat met moutsuikers is gekleurd tot een bruine variant, verrijkt met een handje granen als versiering en als lokkertje. De mens van tegenwoordig snakt niet alleen naar mensenliefde en oprechte aandacht en gedegen hulp, maar ook naar volwaardig voedsel zoals God ze alle vier voor ons bedoeld had.

 4. Sinds korte tijd weet ik dat ik vit B12 tekort heb. Ga op advies van mijn behandelend arts beginnen met Methylcobalamin injecties. Ben geschrokken van de symptomen die genoemd zijn bij https://vitamineb12nu.nl/. Er is zoveel dat voor mij opgaat….
  Is dit waar ik al mijn hele leven mee worstel? Mijn gezondheid is op dit moment niet al te best, lees mijn website voo meer info. Maar ben positief omdat ik behandeld wordt door een vooruitstrevend arts dr. J. Mutter in Duitsland.

 5. Marja, Adriaan en ik kunnen je alleen maar het beste wensen en zijn verheugd dat een adequate diagnose en behandeling in jouw situatie uitkomst biedt. Uit een groeiend aantal onderzoeken blijkt steeds duidelijker dat mensen met mentale problemen heel vaak op het verkeerde been wordt gezet. Er wordt bij de behandeling al snel naar psycho-farmaca (reguliere antidepressiva en antipsychotica) gegrepen, terwijl de werkelijke oorzaak van het probleem om de hoek ligt: een vitamine B12 tekort. Eind volgende maand zal orthomoleculair apotheker dr. Gert Schuitemaker zijn nieuwste publikatie presenteren met de titel ”Voeding & Gedrag”. Daarin zal dit probleem zeker aan de orde komen. All the best !
  gr.Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.