K tegen K

Vitamine K2 en kanker

 

De K2 is een 8611 meter hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens. Het is na de Mount Everest de hoogste berg ter wereld. Hij staat bekend als één van de moeilijkst te beklimmen bergen. Tot eind 2007 waren er wereldwijd slechts 280 klimmers die de top hadden bereikt, terwijl 2600 avonturiers ooit de Mount Everest hadden bedwongen. Zeker 77 klimmers vonden er inmiddels de dood. Vooral de afdaling is berucht vanwege z’n vele kloven. Op 1 augustus 2008 werden elf mensen dodelijk verrast toen een lawine de touwen doorsneed waarmee de klimmers met elkaar verbonden waren. De berg heeft een sterftecijfer van 25%, wat zijn naam “killer mountain” verklaart.

Kanker

De letter ‘K’ wordt ook op andere wijze geassocieerd met dood en verderf. Toen mijn goede vader zo’n 40 jaar geleden ernstige gezondheidsklachten kreeg en de dokter na grondig onderzoek de diagnose ‘kanker” stelde, durfde mijn moeder dat woord niet uit te spreken. Je had “de gevreesde ziekte” of je had “k”. Openlijk zeggen dat je kanker had zou het ziekteproces alleen nog maar verhaasten. Dus zei je op fluisterende toon dat je “k” had. Tegenwoordig hebben we “gewoon” kanker. We durven dat te zeggen en stoppen niks onder stoelen of banken. Komt dat omdat we “de gevreesde ziekte” bedwongen hebben ? Helaas niet. Volgens het KWF overlijden in ons land nog altijd zo’n 40.000 mensen per jaar aan kanker. Dat is iets minder dan 30% van de ongeveer 150.000 mensen die jaarlijks in Nederland sterven. Hoewel het aantal gevallen van longkanker bij mannen daalt, komt deze vorm van kanker bij hen het vaakst voor. Op de tweede plaats volgt prostaatkanker, wat volgens het KWF te maken heeft met de vergrijzing. Bij vrouwen neemt het aantal gevallen van longkanker toe. Door een gelijktijdige daling van de sterfte aan borstkanker, neemt longkanker bij vrouwen sinds 2007 de eerste plaatst in.

Vitamine K2

Er zijn redenen om aan te nemen dat het met die kankergevallen in ons land best een beetje minder kan. En dat heeft niets te maken met verbeterde technieken op het gebied van bestraling en chirurgie [“straal en staal”] of met nieuwe chemotherapeutische medicijnen. Nee, zoals u uit mijn proza op deze site kunt opmaken geloof ik in de preventieve kracht van een gezonde leef en eetstijl. En ik sta daarin niet alleen, want het aantal wetenschappers dat diezelfde mening is toegedaan groeit. Helaas te langzaam, dat wel. Een van hen, prof.dr. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Kanker van de Wageningen Universiteit zei onlangs dat als alle Nederlanders gezond zouden leven en eten, dat 30.000 nieuwe kankergevallen per jaar zou kunnen schelen. Voor die bewering baseert zij zich op zo’n 7000 [ ! ] wetenschappelijke studies over de relatie voeding – kanker.

En aan die stroom onderzoeksrapporten komt -gelukkig- geen eind, want de voedingswetenschap ontdekt voortdurend nieuwe dingen. Zo is onlangs duidelijk geworden dat vitamine K naast een belangrijke functie bij de bloedstolling en de botopbouw, ook opmerkelijke eigenschappen bezit om kanker te voorkomen en bestrijden. K tegen K zo gezegd !

Als deelstudie van een Duits bevolkingsonderzoek onder 25000 volwassenen werd gekeken of er een relatie was tussen de vitamine K2 inname en het kankerrisico. Tijdens het 10-jaar durend onderzoek kregen 1755 deelnemers darm- borst-, long-, of prostaatkanker van wie er 458 aan de ziekte stierven. Degenen met een hoge vitamine K2 inname uit de voeding (vanaf circa 90mcg per dag) hadden een kleiner risico gelopen op kanker – vooral long- en prostaatkanker – dan mensen met een lage inname van deze vitamine. Zo kwam longkanker 2 maal zoveel voor in het kwartiel met de laagste inname t.o.v. van het kwartiel met de hoogste inname. Kaas was de belangrijkste bron van vitamine K2.

Frontsoldaat

Vitamine K2 blijkt een soldaat te zijn die in “volledige bepakking en wapenrusting ” kanker op velerlei wijzen bestrijdt. Zo is menaquinone [K2] in staat om de groei van hepatocellulair carcinoom, een veelvoorkomende en dodelijke vorm van leverkanker, te onderdrukken. Dat doet het door groeifactoren te blokkeren, waardoor tumorcellen minder snel groeien. Ook wordt door verschillende mechanismen de geprogrammeerde celdood door apoptose extra gestimuleerd. Laboratoriumtesten tonen aan dat vitamine K2 een enorm potentieel heeft om diverse andere kankercellijnen te bestrijden. Bij leukemie is K2 in staat de aangetaste witte bloedcellen a.h.w. om te keren in gezonde cellen. Bij bepaalde vormen van hersentumoren, maagkanker, en sommige darmkankers stopt K2 de celcyclus die verantwoordelijk is voor reproductie en veroorzaakt celdood [apotose] . K2 stimuleert ook een enzym dat voorkomt dat kankercellen zichzelf repareren.

Longkankers staan bekend als agressief en zijn in het algemeen moeilijk te behandelen. Bij verschillende typen longkanker veroorzaakt K2 celdood door activering van een “zelfmoordproteine”.
Studies met nieuw ontwikkelde reguliere chemotherapeutica liepen op teleurstelling uit, maar toen bij de behandeling zo’n middel – Imatinib mesylaat- in combinatie met vitamine K2 werd gebruikt onderdrukte dit spectaculair de kwaadaardige celgroei bij alle vormen van longkanker. Dezelfde combinatie bleek ook werkzaam bij blaas en leverkanker.

Wapenarsenaal

Een uniek mechanisme van vitamine K is de zogenaamde “oncose”, een vorm van afsterving waarvoor kankercellen heel gevoelig zijn. Omdat tumorcellen snel groeien verbruiken ze flinke hoeveelheden glucose. Daarbij proberen zij aan extra bloed te komen voor hun zuurstofverbruik, waardoor ze kwetsbaar worden voor oxidatieve stress, veel meer dan de gezonde cellen van de omliggende weefsels. Door voor een grotere oxidatieve stress te zorgen is K2 in staat kwaadaardige cellen versneld om zeep te helpen.

Onlangs is bij patiënten met galblaaskanker en leukemie aangetoond dat er nog een manier is waarop vitamine K zijn anti-kanker werk doet: autofagie. Daarbij “eet” de tumorcel zichzelf als het ware op door zijn eigen spijsverteringsenzymen te lozen.

Autoschizis, het proces waarbij cellen als het ware open splijten en hun onderdelen verliezen en afsterven, wordt in gang gezet door een combinatie van vitamine C en K.
Verder heeft men nog drie wapentechnieken bij vitamine K ontdekt die hun krachten in de strijd tegen kanker gebundeld hebben:

1. Vitamine K remt de opbouw van DNA enzymen
2. Vitamine K2 en K3 (een synthetische vorm van vitamine K) blokkeren de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten, zodat kankercellen in hun groei worden belemmerd
3. Vitamine K3 doorbreekt de communicatielijnen tussen kankercellen, waardoor een gecoördineerde uitbraak naar omliggend weefsel [metastasering] wordt verhinderd.

Grotere overlevingskansen

De behandeling van kanker met K-vitamines is veelbelovend, maar tot nu toe hoofdzakelijk beperkt gebleven tot in vitro en dierstudies. Hoge doses vitamine K2, aan mensen gegeven, waren aantoonbaar veilig en veroorzaakten in combinatie met chemotherapie geen grotere toxiciteit. Positieve berichten over grotere overlevingskansen kwamen uit Japan, waarbij sprake was van leverkanker, leukemie en prostaatkanker.
Een 72 jarige vrouw met leukemie waarbij de standaardbehandeling geen resultaat had, ondervond een complete remissie na toediening van vitamine K2. Een man van 85 met hepatocellulair carcinoom [leverkanker] als gevolg van een hepatitis C infectie koos voor vitamine K behandeling zonder gecombineerde chemotherapie. Bij de CT-scancontrole bleek de tumor sterk verkleind en de tumormarkers in zijn bloed genormaliseerd. Een studie uit Uruquay meldde dat bij een groep prostaatkankerpatiënten die een combinatie kregen van vitamine C en K de kankercellen grotendeels vernietigd waren.
Onlangs gepubliceerde rapporten toonden bij patiënten met leverkanker een afname van kwaadaardige celvorming en een duidelijke levensverlenging door toediening van vitamine K.

Combinatietherapie

Ook andere studies leveren een sterk bewijs dat combinaties van vitamine K, met vitamine C of vitamine D3 goede resultaten geeft. Een groep Amerikaanse urologen onderzocht bij mensen met gevorderde prostaatkanker – waarbij de standaardbehandeling zonder effect bleef- wat gecombineerde suppletie van 50mg K3 en 5000 mg vitamine C zou doen.
Het resultaat was een snelle daling van het P.S.A., waarbij slechts één patiënt tijdens de 14-maanden durende behandeling overleed. Duidelijk is dat de anti-kanker werking van vitamine K nog eens wordt versterkt als die gecombineerd wordt met andere vitaminesupplementen. Verder onderzoek bij mensen is natuurlijk nodig, maar de tot nu toe bereikte resultaten zijn beslist veelbelovend.

Wat ik nog zeggen wilde…

De medische wetenschap beschikt op dit moment over zo’n kleine 3 miljoen onderzoeksrapporten over kanker, maar u zult daar weinig vinden over de veilige niet toxische tumortherapie met vitamine K. De kern van het probleem is helaas de nog altijd heersende onverschilligheid binnen de kringen der kankerspecialisten ten opzichte van de nutritionele oncologie. Dat is jammer, niet in het belang van de patiënt en kost onnodig mensenlevens. Chemotherapie en bestraling lijken nog steeds de enige zaligmakende methoden te zijn, terwijl een behandelingsprotocol met aanvullende voedingstherapie een machtige combinatie is met de beste vooruitzichten. De patiënt krijgt een betere conditie en is tevens in staat door gerichte orthomoleculaire suppletie de vaak ernstige bijwerkingen van chemo en bestraling beter het hoofd te bieden.

Mocht u ooit nog eens in de gelegenheid zijn om die hoge berg op de Pakistaans-Chinese grens, de K2, te beklimmen, bedenk dan dat ook voor kankerspecialisten de top nog lang niet is bereikt…..

N.B. De ongeveer 50 literatuurverwijzingen waarop dit artikel is gebaseerd zijn in mijn bezit en zijn voor belangstellende lezers opvraagbaar.

Delen.

13 gedachten aan “K tegen K”

 1. Goedemorgen Anthon,

  Met interesse je artikel gelezen.
  Welke voedingsbronnen beveel je aan behalve kaas?

  Groet,

  Delano

 2. Delano, als plantaardige bronnen voor vitamine K gelden: broccoli, spinazie,sla, spruitjes, groene thee, bloemkool, melasse, saffloerolie, kool en in het bijzonder natto, dat wordt gemaakt van sojabonen. Dierlijke bronnen die rijk zijn aan vitamine K zijn [naast kaas]:lever, [echte]boter en eieren. Voor beide bronnen geldt dat producten van biologische oorsprong altijd de vorkeur hebben.
  gr. Anthon

 3. Van belang is wel dat de meeste plantaardige voedingsmiddelen vitamine K1 bevatten (natto bevat K2). Vitamine K2 is veel effectiever. Interessant is dat het verband in het Duitse onderzoek dat je noemt tussen K2 (kaas) en kanker waarschijnlijk betrouwbaarder is dan soortgelijke onderzoeken met algemeen geaccepteerde gezonde voedingsmiddelen. Hetzelfde zagen Nederlandse onderzoekers eerder bij de remming van aderverkalking terwijl kaas met het hoge gehalte verzadigd vet als ongezond wordt bestempeld.

  ‘Gezonde gedragingen accumuleren’, zegt de onderzoeker. ‘Kijk maar naar thee. Mensen die niet roken, een gezond gewicht hebben en veel bewegen drinken vaker thee dan mensen die wel roken, te zwaar zijn en lichaamsbeweging schuwen. Daardoor kun je moeilijk meten hoe gezond thee nou eigenlijk is. Met vitamine K2 kan dat wel. Juist bij groepen die vrij ongezond leven is de inname aan de hoge kant.’

  Wageningen Universiteit, 2005
  Kaas is volgens deze wetenschapper dus geen typisch onderdeel van een leefpatroon dat in andere opzichten gezond is. Daarom is het gunstige effect van kaas (waarschijnlijk vanwege het vitamine K2 gehalte) zo goed meetbaar.

 4. Sjoeke, chlorella is een prachtig natuurproduct, dat rijk is aan eiwitten, mineralen, vitaminen en sporenelementen. Het heeft een reinigende werking op het lichaam en stimuleert tal van enzymatische reacties. Maar…. kanker is een zeer complexe situatie van ontsporende cellen. Op je vraag is daarom niet zo maar een simpel antwoord te geven.
  Of chlorella gecombineerd kan worden met reeds gevolgde behandelingen-operatie, bestraling, chemotherapie- of een eventueel adjuvante niet toxische tumorbehandeling [Moerman-Houtsmuller] moet door een deskundige worden beoordeeld. Allerlei in de chlorella aanwezige substanties kunnen n.l. een mogelijke positieve of een negatieve interactie met de reeds gevolgde kankerbehandeling aangaan. Als voedingskundige kan ik dat niet voldoende overzien en schiet mijn kennis tekort. Ik raad je daarom aan je vraag te stellen aan een van de leden van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie [www.ngoo.nl] die een vakkundig en gericht advies kan geven. De meeste leden van dit Genootschap zijn artsen die bekend zijn met vrijwel elke soort kanker, waarbij zij bij hun behandelingen gebruik maken van de inzichten van de nutritionele oncologie.
  m.v.g. Anthon

 5. Ls
  ik ben 59 jaar psa 24 gleasonscore 8
  5 jaar gleden werd prostaatkanker bij mij ontdekt toen psa 7 ik neem diverse produkten om het te onderdrukken (groene thee, lycopeen, vitamine c poeder) in het verleden abrikozenpitten en curcuma longa doch de ontbrekende schakel om de verdere ontwikkeling van de prostaatkanker tegen te houden of te genezen heb ik nog niet gevonden
  nu lees ik dit artikel en komt er weer hoop op ook heb ik nu broschures gekregen van dr. rath
  wie kan mij verder helpen ?
  grtjs john

 6. John, de voedingsmaatregelen die je tot nu toe hebt genomen zijn zeker aan te bevelen. Abrikozenpitten zijn bij prostaatkanker niet zo werkzaam gebleken. Het is het beste in contact te treden met een van de leden van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie [www.ngoo.nl]. Een persoonlijke relatie van mij is dr. Engelbert Valstar die daar secretaris van is en in Den Haag een praktijk heeft voor Niet-Toxische-Tumor-Therapie [NTTT]. Je kunt hem bereiken op e.valstar@planet.nl of bellen 070-3622768. Woon je meer in de buurt van Amsterdam dan is dr. Lydia Boeken van de Amsterdamkliniek in Abcoude ook zeer aan te bevelen [www.amsterdamkliniek.nl]. Geef de moed niet op en zet je tanden erin. All the best !
  gr. Anthon

 7. halle anthon bedankt voor jou snelle reaktie
  ik ben net bezig met dr. rath hij heeft suplementen die op celniveau werken en tevens talloze bewijzen (naam telefoonnummer) van mensen die op verschillend gebied zijn genezen
  als je wilt google er eens op….dr. rath duitsland staat tevens op you tube
  groet john

 8. Beste John, ik ben op de hoogte van het werk van Matthias Rath die baanbrekend werk heeft verricht bij de verspreiding van de orthomoleculaire gedachte, vooral op het gebied van de cardiologie. Zijn boeken staan bij mij in de kast als nuttige naslagwerken. Echter, prostaatkanker is geen kwaal om zelf te behandelen, omdat daarvoor specialistische kennis is vereist. Gezien jouw lab-uitslagen is het niet verstandig kostbare tijd verloren te laten gaan met zelf-dokteren. Hoe langer je wacht, des te moeilijker wordt het om de kanker te keren. Een consult bij een arts voor orthomoleculaire oncologie is in jouw situatie DRINGEND geboden !
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.