Site pictogram vita-info.nl

Petitie tegen beperking natuurlijke middelen

Van diverse relaties kreeg ik deze e-mail toegestuurd:

Onderwerp: Verbod natuurlijke geneesmiddelen

Beste mensen,

De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde Codex Alimentarius regel in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst bespreekbaar gemaakt. Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het reguliere nieuws te vinden is. Dus voordat we het weten gaat deze regel sluipsgewijs al in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten voedsel en chemisch/syntetische medicijnen. En dan is het te laat!

Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: in sommige landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. Een producent van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken maar niet meer verkopen! Het is dus menens.

Voorbeelden van de nieuwe regels:

geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en kindervoeding (zogenaamde voedselveiligheid).

– een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen (en ook van andere natuurlijke middelen, zoals ayurvedische) valt buiten de toegestane samenstelling en wordt dus verboden (de enige reden is dat de registratie-criteria zo zijn opgesteld dat deze middelen erbuiten vallen).

Vreemd genoeg worden juist de meest natuurlijke middelen verboden. Weet u ook waarom?

Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen de bemoeizucht van de overheid in actie willen komen. Maar bij 1 miljoen handtekeningen is de EU verplicht te luisteren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel mensen deze actie (Eliant) gaan steunen met handtekeningen.

Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar zij voor strijden is veel breder. Het gaat niet alleen om alternatieve geneeskunst en babyvoeding maar om de vraag in hoeverre wij toestaan dat de overheid (in dit geval de EU) onze vrije keuze beperkt.

De stand is nu 787457 stemmen! Tot nu toe is dit medium onze enige kracht om hiertegen wat te doen. Dus: vertel het door vertel het door!
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het bespreekbaar gemaakt wordt.
http://www.eliant.nl/?ac=Teken+de+petitie

Het is inderdaad zo dat een lijst toegestane voedingsstoffen voor supplementen en natuurlijke geneesmiddelen (deze mogen overigens niet als zodanig worden gekenmerkt, dat is een misdrijf) in de maak is die per 1 januari 2010 in zal gaan. De Europese EFSA buigt zich hierover en niet de codex alimentarius. Alhoewel het er nu naar uitziet dat de beperkingen minder strikt zullen zijn dan eerder werd gevreesd zullen zeker diverse middelen waarvan geen schadelijke werking bekend of aannemelijk is niet meer toegestaan zijn. Ook zal het in de toekomst lastig zijn om nieuwe voedingsstoffen of kruiden in de lijst van toegestane stoffen opgenomen te krijgen. Mogelijk zullen de hoge kosten van toelating een onoverkomelijke belemmering zijn.
Op de site waar u de petitie kunt tekenen staat een handvest. Al ben ik geen aanhanger van de antroposofie en is er geen sprake van dat biologische voeding verboden zou worden, toch sta ik achter dit handvest want ik ben een groot voorstander van vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Maar u denkt hier mogelijk anders over, dus lees dit eerst alvorens tot tekenen over te gaan.

Edit 21 oktober: In de Ortho van oktober staat een artikel over de regelgeving m.b.t. voedsel en voedingssupplementen en de beperkingen die opgelegd worden door de EU en de Codex. Men komt hierin ook tot de conclusie dat het gevaar niet van de Codex komt maar van de Europese Unie.Ten eerste omdat de Europese regels een directe werking hebben met een sterke wettelijke basis terwijl de Codex van toepassing kan worden als verschillende landen van de Wereld handelsorganisatie een conflict krijgen. Ten tweede accepteert de EFSA (het uitvoeringsorgaan dat over supplementen, voedselveiligheid, gezondheidsclaims, verrijkte voeding en reclame gaat) als bewijs voor gezondheidsvoordelen eigenlijk louter gegevens van dubbelblind onderzoek bij gezonde mensen terwijl de codex ook klinische studies onder patiënten en anderssoortig onderzoek zoals epidemiologische studies kan beoordelen. Ten derde gaat de EU uit van het z.g. voorzorgsprincipe dat erg willekeurig wordt toegepast. Dit komt erop neer dat als na beoordeling van de beschikbare informatie een mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid denkbaar is en er wetenschappelijke onzekerheid bestaat er maatregelen getroffen kunnen worden. Er is over alles wel een mogelijk schadelijk gevolg denkbaar en wetenschappelijke onzekerheid is regel, geen uitzondering. Daarom geeft dit voorzorgsprincipe de Europese en nationale overheidsorganen in feite bijna onbeperkte macht.

Voor een andere, commerciële, website heb ik me onlangs verdiept in de uitspraken die de EFSA recentelijk heeft gedaan over gezondheidsclaims van vitamines, mineralen, etcetera. Bepaalde bewezen functies van de voedingsstoffen worden toegestaan. Ziektes mogen echter nooit worden genoemd en als er bewijzen worden overlegd dat een bepaalde vitamine of kruid verbetering geeft bij bepaalde klachten wordt dit bewijs niet erkend omdat het onderzoek niet is uitgevoerd onder gezonde mensen. Zo kunnen leveranciers niet aangeven voor wie of waarvoor iets bestemd is. Bij strikte uitvoering mag men zelfs voor een middel waarvan is aangetoond dat het gewrichtsklachten vermindert niet meer beweren dat het goed is voor soepele gewrichten tenzij dit is bewezen uit onderzoek met mensen die helemaal geen gewrichtsklachten hebben. Ik betwijfel of men de consument hiermee een dienst bewijst.

In sommige gevallen is iets dergelijks eigenlijk wel bewezen maar de bijbehorende claim is toch afgewezen. Zoals wellicht bekend is reeds lang en uit vele onderzoeken gebleken dat nicotinezuur (niacine), een vorm van vitamine B3, het ldl-cholesterolgehalte en het triglyceridegehalte drastisch verlaagt. De claim “voor behoud van goede ldl-cholesterol etc.” werd afgewezen omdat “dit het gebruik van nicotinezuur kan bevorderen”.

Dan wordt het lastig.

Delen.

Mobiele versie afsluiten