Knoflook

Knoflook wordt al sinds mensenheugenis beschouwd als een voedingsmiddel met geneeskrachtige eigenschappen. Zo bestaan er  talrijke verwijzingen door Egyptenaren naar geschreven en gebeitelde bronnen die de waarde weergeven van knoflook als middel om kracht en uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Niet alleen de werkman at graag knoflook ook de Egyptische elite liet zich de groente goed smaken. Zelfs in het graf van farao Toetanchamon vond men tussen al het goud dat er blonk teentjes knoflook. Of dit bijgedragen heeft aan de conservering van zijn stoffelijk overschot, lijkt mij onwaarschijnlijk, maar in een Egyptisch handboek voor arts en apotheker, de Codex Ebers [ ca. 1500 v.Chr.] vond men wel meer dan twintig recepten op basis van knoflook die o.a. gebruikt werden bij infecties, hoofdpijn, darmparasieten, hoge bloeddruk en kwaadaardige tumoren.
Sinds die tijd tot op de dag van vandaag wordt knoflook zowel inwendig als uitwendig gebruikt als middel tegen infectieziektes. In WO2 nog op grote schaal door de Russen toen penicilline nog slechts beperkt voorradig was. Momenteel wordt in de biologische landbouw knoflookpoeder als alternatief voor andere antibiotica gebruikt.

De chemie van knoflook is complex en veel moet er nog over ontdekt worden. De belangrijkste geneeskrachtige stoffen lijken de zwavelhoudende aminozuren te zijn. Alliine is hiervan de bekendste. Dit ondergaat na het pletten of persen een reactie met het aanwezige alliinase waarna allicine ontstaat. Deze allicine kan weer veranderen in stoffen als ajoenes, vinyldithiines, oligosulfides en polysulfides. Verschillende bereidingswijzen brengen verschillende actieve stoffen in het lichaam. Hetzelfde geldt voor de verschillende soorten supplementen. Zo bestaan er gevriesdroogde, geurarme knoflookextracten (Pure-Gar en Kwai) die met name het originele alliine bevatten en nog het meest op rauwe knoflook lijken. Andere extracten zoals maceraat en Allimax bevatten vooral allicine en de Japanse gerijpte knoflookextracten (Kyolic) bevatten de stoffen die weer uit de allicine zijn getransformeerd.

Cholesterol
Het meeste onderzoek is uitgevoerd op het gebied van hart- en vaatziektes. Zo is uit het laboratorium bekend dat alle drie de bovengenoemde stoffen (alliine, allicine en metabolieten van allicine) het cholesterolgehalte verlagen. Uit talloze klinische studies blijken verschillende knoflookextracten hoge cholesterolgehaltes te verlagen. De ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) meldt vier meta-analyses die alle een significante cholesterol en ldl-cholesterolverlaging lieten zien. Bij de meest gebruikte soort en dosis – gedroogd geurarm gestandaardiseerd knoflookextract 900 mg per dag – moet je daarbij denken aan een daling van 10-15% binnen drie maanden. Echter, een recent zes maanden durend onderzoek, waarbij twee knoflookpreparaten (Kyolic en Garlicin) en rauwe knoflook werden getest, vond weinig verschil met de placebogroep.(Archives of Internal Medicine)

Een belangrijk verschil met de vele positieve studies is dat in deze studie de proefpersonen allen ogenschijnlijk gezonde niet-rokers waren met slechts een licht tot matig verhoogd cholesterolgehalte (gemiddeld 226  mg/dL). Mogelijk verlaagt knoflook alleen sterk verhoogde gehaltes. In de studies die een duidelijk effect lieten zien was het gehalte gemiddeld circa 270  mg/dL (= 6,98 mmol/liter) zoals in een dubbelblind onderzoek onder mensen die tevens een licht verhoogde bloeddruk hadden. Na 12 weken daalde het cholesterolgehalte met gemiddeld 14% na gebruik van 600 mg gevriesdroogd knoflookextract. (Escop, 2003)

Atherosclerose
Verhoogde cholesterolgehaltes  zijn slechts een risicofactor voor atherosclerose – het dichtslippen van de bloedvaten door plaques .  280 personen bij wie deze plaquesvorming d.m.v. ultrasound was geconstateerd, deden mee aan een onderzoek. Men kreeg 900 mg gedroogd geurarm knoflookextract per dag of placebos gedurende vier jaar. 152 patiënten deden tot het einde mee (38% van de mensen uit de knoflookgroep waren ermee gestopt vanwege knoflookadem die ook kan optreden bij de geurarme knoflook omdat de alliine in de maag wordt omgezet in allicine). In de overgebleven patiënten was het plaquesvolume afgenomen met 2,6% in de knoflookgroep en met 15,6% toegenomen in de placebogroep. De knoflook had het meest gunstige effect op vrouwen en mensen ouder dan 50. ( Escop, 2003; en Pubmed )
Ook zijn er studies uitgevoerd met gerijpt knoflookextract (Kyolic) die een vermindering van de voortschrijding van de aderverkalking liet zien door het knoflookextract. (Bron)

Hoge bloeddruk.
Een recent overzichtsartikel bestudeerde 25 onderzoeken sinds 1955 en maakte een meta-analyse van de beste 11 onderzoeken die gerandomiseerd, met een placebogroep waren uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat knoflookextracten hoge bloeddruk verlagen. De systolische bovendruk werd met gemiddeld 8,4mm kwikdruk meer verlaagd bij de mensen met hypertensie in de knoflookgroepen dan in de placebogroepen en de diastolische onderdruk met gemiddeld 7,3mm. Normale bloeddruk wordt niet verlaagd door knoflook. De meeste studies gebruikten geurarme knoflookpoederextracten (Kwai, Pure-Gar) in doses van 600 – 900 mg per dag gedurende 12-23 weken.
Deze cijfers zijn beter dan de gemiddelden van beta-blokkers, even goed als van ACE1-remmers en iets minder dan van angiotensin II type 1 antagonisten. Knoflook kan dus een alternatief zijn voor deze medicijnen.
Cardiovascular Disorders, 2008

Samenklontering van bloedplaatjes
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat stoffen uit knoflook de bloedplaatjesaggregatie kunnen tegengaan door een remmende werking op cyclooxygenase en thromboxane. Ook de anti-oxidantwerking en een gunstige invloed op het stikstofoxidegehalte zou een positief effect op de bloedvaten kunnen hebben. (bron) Klinische studies die e.e.a. aantonen zij slechts in beperkte mate uitgevoerd en tonen aan dat knoflook een verminderde ongewenste bloedplaatjesaggregatie (bloedverdunnende werking) tot gevolg heeft. (bron o.a.)

Kanker
Mogelijk helpt knoflook het ontstaan van kanker te voorkomen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat stoffen in knoflook een kankerremmende werking kunnen hebben. De zwavelverbindingen kunnen in een reageerbuis schade aan het DNA die leidt tot celwoekering voorkomen, versterken het anti-oxidant verdedigings- en DNA reparatiesysteem en onderdrukken celwoekering door het blokkeren van celcyclus progressie en/of stimuleren apoptose (celdood). (bron o.a.)

Er zijn diverse epidemiologische onderzoeken uitgevoerd waarbij een verband werd gezocht tussen de knoflookinname uit de voeding en de kans op kanker. Bij de meeste onderzoeken werd tevens gekeken naar de inname van de andere groentes uit de alliumfamilie die soortgelijke stoffen bevatten als knoflook: uien, bosuitjes en prei. In het Italiaanse onderzoek dat op deze pagina staat hadden de mensen die veel van deze groentes gegeten hadden, minder risico gelopen op keel- eierstok- en darmkanker.
Een meta-analyse uit 2000 noteert minder maag- en darmkanker bij een hogere knoflookconsumptie.
Dit onderzoek bestudeerde de inname van groentes uit de alliumfamilie en de kans op prostaatkanker en vond bij een hogere inname een halvering van het risico. Bosuitjes leken nog meer bescherming te bieden dan knoflook.
Bij dergelijke epidemiologische onderzoeken waarbij patiënten vergeleken worden met gezonde mensen dient een gevonden verband niet als onomstotelijk bewijs te worden gezien. Allerlei indirecte verbanden kunnen de resultaten beïnvloeden.

Dubbelblind onderzoeken met knoflook of knoflookpreparaten met kankerpatiënten hebben we niet gevonden. Wel één met mensen met darmpoliepen die als voorstadium van darmkanker worden gezien. De proefpersonen kregen een hooggedoseerd gerijpt knoflooksupplement (Kyolic) terwijl de controlegroep hetzelfde supplement in een lage dosering kreeg. Het bleek dat de knoflook de groei van de darmpoliepen tot staan bracht.

Je ziet hier de verandering in het aantal en de grootte van de poliepen. De rondjes stellen de hoge knoflookextractgroep voor. De vierkantjes de placebogroep (lage doses) Na zes maanden trad er geen verergering meer op in de groep die de hoge doses knoflookextract had gekregen [de rondjes] http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/136/3/821S

Antiseptisch
Bij uitwendig gebruik is knoflook sterk antiseptisch. In oorlogen is het gebruikt bij de behandeling van wonden. Men gebruikt hiervoor het geperste sap, verdund met water.
Infectieziektes
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat knoflook vele virussen, bacteriën, schimmels en andere parasieten kan doden. Het bewijs dat knoflook vanwege deze eigenschap in het menselijk lichaam effectief kan worden ingezet is echter beperkt. De maagzweer veroorzakende bacterie Helicobacter pylori wordt in de reageerbuis vernietigd door knoflook maar uit onderzoek bij mensen blijkt dat knoflook hier niet of nauwelijks toe in staat is in de maag.
Veel onderzoek op het gebied van infectieziektes is ons niet bekend. Eén onderzoek hebben we gevonden waaruit bleek dat een knoflookpreparaat de kans op een verkoudheid kan verminderen. Van de 73 personen die gedurende 12 weken in de winter een allicinerijk knoflookextract gekregen hadden liepen 24 een verkoudheid op terwijl er 65 verkoudheden waren opgetreden in de placebogroep die ook uit 73 personen bestond (sommigen werden twee keer verkouden). Ook herstelden degenen in de knoflookgroep sneller van hun verkoudheid. (bron)

Nadelige bijwerkingen: Rauwe knoflook veroorzaakt een knoflookadem en bij hoge inname kan deze geur ook door de huid worden verspreid. In sommige gevallen kan knoflook maag en darmklachten teweegbrengen en in uitzonderlijke gevallen allergische reacties. Knoflookpreparaten hebben deze bijwerkingen ook maar vaak in mindere mate.
Alhoewel geen nadelige bijwerkingen zijn gemeld in de onderzoeken wat betreft bloedingen zoals hersenbloedingen, liever niet gebruiken in combinatie met sterk bloedverdunnende medicijnen, met name ontstekingsremmende pijnstillers in hogere dosering zoals aspirine, naproxen, diclofenac en ibuprofen. Ook geen knoflook(capsules)  kort voor een operatie innemen. Bij de reacties – zie hieronder – melden diverse lezers slapeloosheid als ongewenst neveneffect

 

 

Delen.

112 gedachten aan “Knoflook”

 1. Ik werk sinds kort voor een bedrijf dat natuurlijke cholesterol verlagers op de markt brengt. In het buitenland is het een populair product aan het worden omdat het voor veel mensen een goed alternatief is voor het cholesterolverlagend medicijn statine.
  Binnenkort is het verkrijgbaar in de drogist en het heet PPG-dieet. Online kan het wel al gekocht worden (www.ppg-dieet.nl) en de klinische studies ervan worden daar later nog op gepubliceerd.
  Het is niet dat ik reclame wil maken maar wel mensen helpen. Na het lezen van de klinische studies worden inzichten al snel duidelijk.

  All the best met vita-info blog!

  Menno

 2. Ik zie dat de het supplement PGG -dieet octacosanol-policosanol bevat. In het stukje dat ik schreef bij de introductie van een octacosanol supplement (10mg per capsule) voor Vita-Send stond o.a. ” Recent Amerikaans onderzoek (JAMA 2007)vond i.t.t. dit onderzoek geen effect op de cholesterolgehaltes.”
  Alle onderzoeken met een posief effect op het cholesterolgehalte zijn uit Cuba viel mij op.

 3. De laatste tijd ben ik erop gaan letten.
  Telkens als wij veel knoflook hadden gegeten, sliepen we heel onrustig.
  Moet vermelden, dat mijn vriend bloedverdunners gebruikt, ik echter niet.
  Ik vraag me af, of het gebruik van knoflook invloed kan hebben op je nachtrust.
  Misschien zijn er meer mensen, die daar last van hebben.

  G. Pennarts

 4. ik eet zelf best veel knoflook (soms wel een hele, dus niet een teentje ofzo, maar een hele knoflook per dag). Ik ben geen problemen met slapeloosheid en slaap ook NIET onrustig hierdoor.

 5. Wil even reageren op verhaal/vraag van G. Pennarts;
  Gisterenavond hebben mijn zoon, zijn partner en ik erg veel knoflook gegeten.
  Alle drie hebben we, na lang wakker liggen, hooguit 3 uurtjes en erg onrustig geslapen.
  Daar mijn zoon deze bijwerking al eerder had opgemerkt ben ik op internet gaan ‘snuffelen’.
  En zie . . . , je kan er kennelijk overgevoelig voor zijn

  E. Rutgers

 6. Veel knoflook betekent voor mij weinig slapen. Een kennis van mij merkte hetzelfde bij haarzelf. Op pubmed kan ik dit effect van knoflook niet vinden. Wie heft er wel wat over gevonden?

 7. In pubmed en andere wetenschappelijke literatuur heb ik ook niets kunnen vinden. In ESCOP monographs, 2003 staat bij nadelige bijwerkingen alleen “In zeldzame gevallen maag-darmirritaties of allergische reacties”
  In journalistieke artikelen wordt er wel melding van gemaakt.

  “Garlic is a warming and drying herb. Folks with sensitive stomachs or “hot” constitutions are often bothered by the plant and would be better off not using it. Supplementing with garlic is also contraindicated during things like acute inflammation, dehydration and menopause with hot flashes. In a small percentage of insomnia cases, garlic is the culprit. If you suffer with insomnia and you take garlic, try avoiding the garlic for a few days. If the insomnia doesn’t clear up, garlic probably isn’t the problem. You can return to using garlic, and look for another cause.”

  http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FKA/is_5_62/ai_62702346/pg_2/
  De schrijver van dit artikel raadt knoflook af bij acute ontstekingen, opvliegingen tijdens de menopauze en bij uitdroging (diarree). Bij slapeloosheid enkele dagen stoppen met knoflook om te kijken of dat de oorzaak is.

 8. Overal lees ik dat knoflook eten kan zorgen voor misselijkheid.
  Ik heb altijd last aan mijn maag en slaap ook onrustig.
  Hier vind ik nergens info over.
  Kan je na een maaltijd met knoflook iets innemen om deze nevenwerking te voorkomen

 9. In zijn voortreffelijk gedocumenteerde boek “From Pharaohs to pharmacists-THE HEALING BENEFITS OF GARLIC”[Keats Publishing, New Canaan, Connecticut, 1994] beschrijft Dr John Heinerman ook de waardevolle ondersteuning van knoflook bij acne,AIDS,arthritis,insectenbeten,steenpuisten en cystes,problemen bij het geven van borstvoeding,,brandwonden,candidiasis,likdoorns en wratten,diabetes, diarree en dysenterie,oorklachten, eczeem, vermoeidheid,voedselvergiftiging,intoxicatie door zware metalen,aambeien,netelroos,leverziekten,bronchitis,en darmparasieten.
  Heinerman noemt knoflook dan ook terecht “”the single greatest herbal tool which nature has bequeathed to the human race”

 10. Ik heb al jaren last van wakker liggen van knoflook. Dorst, droge huid en wakker.. Kan niet zeggen of ik er ook van stink want er ligt niemand naast me.. Iemand al oplossingen? Peterselie tegen het stinken zeggen ze maar is ’t ook voor slapen goed?

 11. Saskia, ik ben zelf [uiteraard] een fervent knoflookconsument [stop er per keer zo’n stuk of 4-6 teentjes van op mijn brood, met daaraan toegevoegd wat pompoenpitolie], maar tegen de verschijnselen die jij noemt is geen [ander]kruid gewassen. Het helpt mij wel om zo’n 2-4 liter water per dag te drinken [ook om andere redenen zeer aan te bevelen] waardoor dorst droge huid en wakker liggen wel verminderen. Het enige moment van wakker worden is dan toiletgang…
  Peterselie wordt nogal eens aanbevolen, maar de resultaten vind ik matig. In mijn geval is het probleem beheersbaar, ben getrouwd met een Sloveense en Slovenen eten bijna iedere dag knoflook….Je kunt natuurlijk wel knoflookcapsules van goede kwaliteit gebruiken, maar er gaat toch niets boven “de natuur” . Sterkte !
  Anthon

 12. Ik ga elk jaar naar zuid korea. daar eten ze erg veel knoflook. Daar bedoel ik mee : een hele knol verpakt in magnetron foli even in de magnetron en jawel pellen en opeten. 1 knol p/p . Soep, zeker 10 tenen knoflook in. Groente vaak bereid met knoflook. Als men voor de eerste x daar in dat land komt ruik je overal knoflook. Ik ben er al zo ongeveer aan gewend. Met het gourmetten hoort er koflook bij rouw en gebakken.

 13. Kees, fantastisch ! Mag ik er nog drie [goede] tips aan toevoegen ? Allereerst de magnetron. Ik zou zeggen: liever niet doen. Waarom ? Ik ontleen de volgende informatie aan het bekende werk “Het Houtsmullerdieet” van de gelijknamige auteur dr. Hans Houtsmuller-internist en voormalig kankerpatient:
  1. In tegenstelling tot de gebruikelijke verhitting van voedsel op vuur,waarbij de warmte van buiten naar binnen wordt geleid, geschiedt de verhitting van voedsel bij de magnetron van binnen uit. Wanneer het voedsel dat met de magnetron is verhit, daarna microscopisch wordt bekeken, zie je een moleculaire ravage alsof er een ontploffing heeft plaats gevonden. Cellen zijn sterk gezwollen of totaal uit elkaar gescheurd. Het voedsel heeft zijn natuurlijke samenhang verloren. Dit in tegenstelling tot voedsel dat op de ouderwetse manier via geleidelijke verhitting is klaargemaakt. Conclusie: voedselbereiding d.m.v. microgolven is een hoogst ongezonde methode. Mijn advies: “gooi de magnetron zo snel mogelijk over het balkon” [eerst kijken of er niemand onder loopt !]
  2. Knoflook bevat een aantal bestanddelen die niet goed bestand zijn tegen sterke verhitting, zoals bijv. allicine, een zeer vluchtig stofje dat bij gewone blootstelling aan de lucht als snel zijn werking verliest. Eet dus bij voorkeur knoflook RAUW.
  3. Aluminiumfolie is geen aanbevelenswaardig verpakkingsmateriaal, zeker niet als het gebruikt wordt om voedsel in te verhitten. De wetenschappelijke onderbouwing staat nog niet helemaal vast, maar er zijn aanwijzingen dat aluminium mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten, zoals Parkinson en amyotrophisch lateraalsclerose [A.L.S.] etc.
  Dus: eet smakelijk [en vooral zo verstandig mogelijk !]
  gr. Anthon

 14. Ook ik merk dat ik kort slaap en dus de halve nacht onrustig ben. Ben blij dat meerdere mensen dit ervaren. laten we eens kijken of we elkaar meer info hier over kunnen geven.

 15. Ik slaap ook slecht als ik veel knoflook heb gegeten. Ik eet één keer per week spaghetti aglio olio con peperoncini. Dat is spaghetti met knoflook, olijfolie, pepers en peterselie.

 16. Dat onrustige slapen en hebben van nachtmerries wordt wel aan peper en sambal toegeschreven. Misschien dat die ingredienten steeds in het knoflookvoedsel hebben gezeten?

 17. Alles wat je teveel eet is ongezond. Ik was diabetisch. Dankzij knoflook niet meer. Ik kan alles weer eten. Ik heb nooit last gekregen van onrustig slapen. Alles gaat goed en hoop dat het in de toekomst ook goed zal gaan.
  met vriendelijke groet,
  Ramdji

 18. Het nadeel is dat het bloeddruk verlaagt en allergische reacties kan opwekken. Bestel vooral geen allicine Allimax want deze mijnheer Bok is de boel aan het oplichten met eerst een vals keurmerk en daarna stuurt ie niets op ook al hebben mensen betaald!!!!

 19. Anouk, de bloeddrukverlagende werking van knoflook is juist een positief punt, en nauwelijks een probleem. Reguliere bloeddrukverlagers werken uiteraard sterker.
  Personen die van nature een lage bloeddruk hebben moeten natuurlijk voorzichtig zijn met het gebruik van knoflook of er geheel vanaf zien. Allergische reacties bij knoflook komen sporadisch voor. Alles bij elkaar voldoende reden om het gebruik van knoflook aan te raden.
  gr. Anthon

 20. ik neem bloeddrukverlagende pillen,maar mijn bloeddruk blijft rond de 180-90 hangen.ik eet nu al twee weken dagelijks 6 teentjes look en mijn bloeddruk zweeft sinds gisteren rond de 130-80. Positief resultaat dus. Mijn diabeet blijft ondanks de pillen en de look rond de 150 nuchter.(geen insuline) ik ben 72 jaar en onderging een leveroverplanting 11 maand geleden (tumor in de lever) en ben nu kerngezond.ik woon al 37 jaar in brasil

 21. Over de werking van knoflook hoorde ik deze week dat het prima zou werken bij de behandeling van kalknagels. Teentje knof doorsnijden en de kalknagel insmeren. Weet iemand hier meer over????

 22. Meneer/mevrouw Eykenboom, verbazen doet mij dat niet, vooral niet als een kalknagel wordt veroorzaakt door een schimmelinfectie. U dient te weten dat knoflook gezien zijn bestanddelen en werking ook een uitstekend antischimmelmedicijn is. Overigens geeft de bekende dr. Vogel het advies om de aangetaste nagel meerdere malen per dag te bedruppelen met onverdunde Molkosan. Ook een geregeld voetbad met een flinke scheut Molkosan werkt ontsmettend.
  gr. Anthon

 23. gisteren vertelde een manucure mij dat om stevige nagels te krijgen,die niet breken of inscheuren,het vodoende is wat look te pletten en dat in de base van de nagellak te stoppen.base is dat kleurloos vocht dat voor de nagelak aangebracht wordt.ik ken de nederlandse naam niet

 24. Mijnheer/mevrouw Grotemarsink, het is interessant te zien dat de geschiedenis van de kruidengeneeskunde de ontstekingswerende werking van knoflookbestanddelen beschrijft als werkzaam tegen een astma aanval. Het verhaal gaat dat Hildegard von Bingen [zie mijn artikel “Hildegard von Bingen, bink of bitch”]bezoek van een hemels wezen kreeg die haar openbaarde dat de combinatie hysop en knoflook in de vorm van een gekookt brouwsel verlichting zou schenken bij een astma. Maar hoe aardig van de engel ook om dit aan Hildegard te openbaren, toch raad ik u aan om bij een dergelijke ziekte als astma niet zelf te gaan dokteren, maar een orthomoleculair arts te raadplegen [www.mbog.nl] die ervaring heeft met longziekten.
  gr. Anthon

 25. Serge, dat zou best kunnen. Bedenk dat nagels onder andere zijn opgebouwd uit zwavelverbindingen en silicium. Aangezien knoflook rijk is aan zwavel zou dit zeker een rol kunnen spelen bij de versteviging van broze nagels. Maar aangezien dit vooral bij handen schudden op “praktische bezwaren” stuit, raad ik mensen die nagelproblemen hebben altijd twee homeopathische middelen aan die een bevredigend resultaat geven:
  1. Thuja D6 -in te nemen bij broze nagels met lengteribbels [3 x daags 5-10 druppels voor de maaltijd innemen. Even in de mond houden en dan doorslikken]
  2. Silicea D6-ook toe te passen bij nagelriemonsteking en ingegroeide teennagels [3 x daags 2 tabletten voor de maaltijd in de mond uiteen laten vallen]
  gr. Anthon

 26. Kennen jullie het effect van Kyolic tegen teken? Ik kwam het tegen op een site die informatie geeft op het gebied van tekenbeten preventie.

  Met vriendelijke groet,

  Leonie

 27. zou het kunnen dat mensen slecht slapen als ze ’s avonds knoflook hebben gegeten..
  bij mij is dat het geval..
  als ik er ’s avonds teveel van eet krijg ik nachtmerries en zweet ik overmatig.
  misschien is het beter knoflook ’s ochtends en overdag te eten?
  wat vinden jullie hiervan?

 28. Maria, wij horen dat wel vaker. Zie de ontboezemingen van onze vragenstellers op 30 april 2009-10 september 2009-22 september 2009 en 20 april 2010. [naar boven scrollen]
  Wellicht dat het antwoord van collega Adriaan op 23 september 2009 wat licht in de zaak brengt.
  gr. Anthon

 29. Leonie, dat sluit ik niet uit. Het is aardig om te zien dat een van de grondleggers van de geneeskunde uit de klassieke oudheid, Dioscorides in zijn “Materia Medica” knoflook beschouwde als een van de ultiemste wapens om het gif dat insecten bij mensen “injecteren” op krachtige wijze te neutraliseren. Maar of dit ook voor tekenbeten geldt durf ik niet te beweren.
  gr. Anthon

 30. Klottie, dat denk ik niet. Sommige mensen met gevoelige magen hebben door het eten van knoflook [of andere scherpe gerechten] juist daar wat problemen mee.
  Kijk even op deze site naar mijn artikel “Eerst het zuur en dan het zoet”. Wellicht dat de gegeven tips je verder op weg helpen bij het bestrijden van dit “brandende” probleem.
  gr. Anthon

 31. Hallo Anthon

  Ik las zojuist dat knoflook bloeddruk verlagend is en ook dat jij dit toejuichde…

  Echter…

  Ik heb juist last van een te lage bloeddruk…….. dus moet het dan eigenlijk laten!

  Ik heb knoflook altijd zó ontzettend smerig gevonden…
  Maar… toen mijn moeder hier kwam koken (ik ben 37), en ik knoflook moest kopen en snijden (had nog geen knoflookpers) wist ik niet wat ik rook: DAT IS LEKKER!

  Zo zie je maar hoe smaken kunnen veranderen en ook mijn kinderen vinden simpele gerechten ineens lekkerder met knoflook.

  Echter schrik ik wel van de slapeloosheid… daar ga ik eens op letten, ik slaap soms erg slecht en ik ga er eens op letten of het komt door knoflook…. Zo ook mijn lage bloeddruk!

  Zojuist nog een bord eten van gisteren op, wat niet echt lekker smaakte, maar nu ff wat rauwe knoflook (1 héle teen) geperst, en in de koekenpan met het opwarmen erbij gegooid, is dus niet eerst gebakken, maar mee verwarmd….
  mmm… mijn hele handen ruiken heerlijk naar knoflook en … het eten smaakte me heel wat beter….

  Ja… het was mijn ontbijt… oeps… maar wel heerlijk en ik heb genoten van mijn teentje knoflook en kan vast vanavond goed slapen, daar we dan héél veel uren verder zijn!

  Vandaar dat ik ging googlen op Knoflook!

  Maar ik wil er dus bij zeggen: Als het bloeddrukverlagend is, moet ik heel rap gaan uitkijken! En daar ik veel vocht vast houdt, kan ik ook al niet aan de plaspillen, daar die mijn bloeddruk ook meteen verlagen…… heel vervelend!
  Ik val nog net niet flauw, al is de onderdruk rond de 50 (dan er onder en soms er boven), maar ik ben op dat moment heel ziek en ga dan meteen 2 uur platliggen…
  (Daarom val ik ook niet flauw, omdat ik het op tijd voel aankomen en ik meteen zelf ga liggen)

  Dus… bloeddruk verlagend is niet altijd positief!
  Lage bloeddruk is supergezond! Dat is een feit, maar een TE lage bloeddruk dus niet!

  Groetjes Yrsah

 32. Beste Yrsah, je hoeft niet bang te zijn. Knoflook laat alleen hoge bloeddruk dalen. Lage of normale bloeddruk zal normaliter niet verder dalen door knoflook

 33. Yrsah, ik ben de hele week op cursus, dus zie nu pas je vraag/opmerking. Mijn goede vriend en collega-voedingskundige Adriaan Pruyssers heeft gelukkig al iets van je angst weg kunnen nemen. Ik heb er slechts aan toe te voegen: probeer er eens achter te komen waar die lage bloeddruk vandaan komt. Soms heeft dit te maken met een B12 tekort of een gebrek aan kalium. Ook kunnen aangeboren afwijkingen in de bloeddruk, een hartaandoening, bepaalde medicijnen of een teveel aan magnesium een oorzaak zijn. Patienten met diabetes hebben vaak na een maaltijd last van lage bloeddruk [postprandiale hypotensie]. Vraag eens een consult aan bij een orthomoleculair werkend arts [www.mbog.nl], wellicht dat je dan weer een stap verder komt. En blijf maar lekker knoflook eten !
  All the best !
  Anthon

 34. Als ik knoflook eet krijg ik een hogere bloeddruk. Ik eet rauwe knoflook tegen hoofdpijn , vermoeidheid en een suf gevoel na het eten. Het is meteen weg, geen klachten meer. Ik gebruik het als medicijn dus , ik slaap ook onrustig als ik het gegeten heb , maar dat komt als ik het te laat eet.

 35. Hoi, mijn dochter van bijna 7, heeft al anderhalf jaar buikpijn, last van vermoeidheid en andere vage klachten… bleek dit na heel lang onderzoeken een parasiet (Dientamoebe fragilis) te zijn. ze kreeg een flinke kuur en ze knapte op. Na enkele weken was alles weer terug bij af. Nu lees ik dat deze kuur afdoende werkt, en nu wil ik heel graag iets natuurlijks proberen. Niet weer zoveel “gif” in zo’n klein meisje.
  Ik lees hier en daar dat knoflook ook tegen darmparasieten werkt… heeft iemand hier ervaring mee? En zo ja, in welke hoeveelheid, rauw, geperst of wat dan ook moet ik dat gebruiken?
  Ik ben benieuwd!
  Martine

 36. Martine, knoflook is inderdaad werkzaam bij amoebiose en parasitose, maar het toepassen daarvan bij een 7 jarige dochter valt geheel buiten mijn ervaring.
  Mag ik je het advies geven even telefonisch overleg te plegen met dr. Ron Velthuis, orthomoleculair arts te Zutphen -lange tijd in de tropen gewerkt met parasieten en veel ervaring op dit terrein ! Zijn telefoonnummer is: 0575-575067. Mobiel: 06-45156906. Je kunt natuurlijk ook op Google “Ron Velthuis”vinden en via zijn site een mailtje sturen.
  Het is altijd goed om bij kinderen voorzichtig te zijn en niet te veel zelf te dokteren. Een arts kan ook controleren of na een behandeling de amoebe verdwenen is
  Veel succes en het beste met je spruit !
  Anthon

 37. Beste Anthon, bedankt voor de tip! Inderdaad beter om niet zelf te gaan dokteren. Ik zal verder gaan informeren bij een orthomoleculair arts. Dat klinkt goed. Bij mij in de buurt zit ook een goede heb ik gehoord, en als die te weinig ervaring heeft met parasieten, zal ik Ron Velthuis gaan bellen.
  Bedankt!
  groet Martine

 38. Bij een kweektest Parodontitis DNA test van mijn gebit troffen de microbiologen aan: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia en Treponema denticola (spirocheet).
  Hun advies is Metronidazol-kuur aan en daarna spoelen met PerioAid.
  Ik heb liever geen antobiotica in mijn lichaam.
  Kan het innemen van gestabiliseerde Allicine-vloestof dit ook vervangen. Of heeft iemand hier ook een advies over, wat wel te doen.

 39. Lenie, allicine is inderdaad werkzaam bij bacteriële tandvleesproblemen, maar of dit bij jou in staat is hetzelfde te doen als antibiotica is moeilijk te zeggen. In het algemeen grijpen orthomoleculaire behandelaars bij gingivitis en parodontitis naar hoge doses ontstekingsremmende nutriënten, zoals vitamine C, vitamine D3, vitamine E, vitamine B12 en zink. Ook propolis [ zie mijn artikel “Een land vloeiend van melk en honing”] is een krachtig natuurlijk antibioticum. Coenzym Q10 blijkt ook effectief te zijn om parodontose te bestrijden. Mondspoelingen 2 x daags met
  25 ml water waarin opgelost 5% zink en 0.1 % foliumzuur kunnen dat nog verder ondersteunen. Wellicht is het goed om even met de tandarts/stomatoloog te overleggen. Moet je toch antibiotica gebruiken- en soms is dat onvermijdelijk- zorg dan altijd voor voldoende inname van een krachtig probioticapreparaat, omdat zoals je wellicht weet antibiotica ook de goede darmbacterien doodt. De tijd tussen inname antibiotica en probiotica dient minimaal 2 uur te zijn.
  All the best !
  Anthon

 40. Beste Anthon,

  Bedankt voor de snelle reactie en de vele informatie. Ik zal er mee aan de slag.
  Vriendelijke groeten, Lenie

 41. wat is het verschil tussen knoflook maceraat of knoflook extract, is er kwalitatief enig verschil?

 42. Els, bij macereren, een proces dat plaats vindt door vluchtige stoffen-zoals die in knoflook voorkomen- in oplosbare vorm op te vangen door de planten of delen ervan onder te dompelen in een geschikte olie, zodat de werkzame stoffen als het ware in de oplosstof [olie of alcohol] “gevangen”zitten. Of dat een groot verschil als het gaat om effectieve werkzaamheid weet ik niet. Extraheren [ een extract maken] is een vorm van medicijnbereiding waarbij de werkzame stoffen door een koud of warm proces aan de plant of wortel worden onttrokken. Niet zo’n groot verschil dus. Het gaat erom dat bij etherische [vluchtige] bestanddelen niets verloren gaat. Voor zover mijn kennis reikt zijn beide vormen even werkzaam, hoewel ik zelf de voorkeur geef aan het eten van een paar rauwe knoflookteentjes op mijn brood gedompeld in een bedje extra vergine biologische olijfolie.
  gr. Anthon

 43. Ik heb ook een potje knoflook pillen gekocht, omdat het gezond zou zijn en het reukloos zou zijn. Het bevat Allium Sativumextract 2% alliïne.

  Ik had de hele nacht last van winderigheid waardoor het zo en zo niet reukloos is.
  Waarschijnlijk komt het door sulfiet verbindingen. In het verleden had ik ook last van medicijnen waar zwavel in voor kwam.

  Ik kan ook geen koffieroom verdragen en appelsap.

  Ik wist niet dat sulfiet ook in knoflook voorkwam.

  Ik heb spijt dat ik zo duur potje van 20 euro gekocht heb.

 44. francisco
  van vogel allisan kopen rond 10euro 60stuks hoog gecontraceerd 2op een dag
  werkt voortreffelijk, bij mij, mooie bloeddruk, geen bloeddruk pillen meer

 45. Hallo, Ik heb sinds kort ontdekt dat ik een helicobacter pylori heb in mijn darm/maag. Dat is een soort parasiet. Daarvoor heb ik medicijnen voorgeschreven gekregen (metronidazol), ik moest de kuur 10 dagen afmaken 3 tabletten op een dag. Maar ik had er zo slechte ervaringen mee dat ik na de 5e dag gestopt ben. Hield niks meer binnen en was heel slap geen eetlust meer, dus heb ik besloten om ermee te stoppen. Vorige week weer een ontlastingonderzoek gedaan, en vandaag weer te horen gekregen dat de bacterie nog niet verdwenen is en de huisarts wil weer opnieuw met de kuur beginnen waar ik enorm van afzie. Ik had wel eens gehoord dat knoflook eten erg goed zou helpen tegen die bacterie?? Is dit waar? wie weet dit uit ervaring? en is het dan de bedoeling dat je het op een nuchtere maag moet eten of maakt dat niet uit? Wil zoveel biologische dingen proberen en geen medicijnen nemen, hoop dat dit ook kan? Graag hoor ik wat terug! Bedankt

 46. Katje, wij raden altijd aan om het afbouwen of geheel stoppen met medicijnen aan de voorschrijver te melden. Wellicht dat er andere geneesmiddelen gebruikt kunnen worden die [veel] minder bijwerkingen hebben. Het gebruik van knoflook is zeker aan te bevelen en de voorkeur verdient altijd om zo’n teentje rauw te gebruiken. Dat hoeft niet op een nuchtere maag, maar kan dagelijks in de sla of op een boterham gebruikt worden. Of je vrienden dan nog van je houden moet je even afwachten….Verder kan ik je adviseren mijn artikelen “Eerst het zuur en dan het zoet” en “Een land vloeiende van melk en honing” op deze site te lezen. Als je in de zoekruimte “Helicobacter Pylori” intikt vind je ALLE informatie die Adriaan en ik over dit onderwerp geschreven hebben.
  All the best !
  Anthon

 47. De maagzweer veroorzakende bacterie Helicobacter pylori wordt in de reageerbuis vernietigd door knoflook maar uit onderzoek bij mensen blijkt dat knoflook hier niet of nauwelijks toe in staat is in de maag.

  Je kunt er dus niet op rekenen dat knoflook de infectie op zichzelf voldoende tegengaat. Medicatie is noodzakelijk.
  In http://vita-info.nl/2010/04/vitamine-c-tegen-h-pylori/ kun je lezen dat vitamine C onderdeel zou moeten zijn van een kuur die naast metronidazol ook nog andere medicijnen dient te bevatten voor een hoog slagingspercentage. Anders is de pijn voor niets geleden.
  Een goede combinatie heeft mogelijk ook minder bijwerkingen al zullen die haast altijd optreden. Wij zijn geen voorstander van chronisch gebruik van zuurremmers maar als onderdeel van een kuur van twee weken kan het nut hebben

 48. Om de bloeddruk te verlagen moet je dan minimaal 1000 mg slikken ?
  Mijn vriend heeft een verhoogde bloeddruk maar nu heb ik pillen van Kwai besteld van 100 mg maar is dit dan wel genoeg.

 49. Marianne, dat hangt een beetje van de oorzaak af. Je vriend kan altijd met een dosering van 100 mg beginnen en als dit onvoldoende resultaat geeft wat meer nemen. Overigens zal knoflook alleen niet altijd in staat zijn de klus te klaren. Voor het verlagen van de bloeddruk zijn meestal meerdere maatregelen tegelijk nodig- zie mijn artikel “Hoge Bloeddruk”-en bij hartnekkige gevallen bloeddrukverlagende medicijnen.
  gr. Anthon

 50. Dank je wel voor je antwoord. Zijn bloeddruk is niet gigantisch hoog maar omdat hij ooit eiwit in zijn urine had wil de dokter hem aan pillen hebben wat hij niet wil. Dus probeerd hij het met voeding enz.
  Ik las toevallig ook je bericht over hoge bloeddruk en rode bietensap, dus die drinkt hij nu ook 3 dagen.
  We zagen dat in de pillen van Kwai sucrose zit, dus gaan we op zoek naar een ander merk zonder chemische zoetstoffen. Zoals je zegt beginnen met 100mg en de bietensap en nog verder met goede voeding en dan moet het wel lukken.

  Groetjes Marianne

 51. Marianne, en als die maatregelen toch niet helemaal willen lukken is een consult bij een orthomoleculair arts of therapeut zeker aan te raden. Je kunt iemand in je omgeving vinden op de website van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde- http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 52. Is het ook goed (tien teentjes te koken en dan in apnuwater aperaat (Ik heb apneu) om gelijktijdig van een voorholtonstekings af te komen??? (Leuke site;-)

 53. Ja (Ik heb er zin in) Hoelang moet je knofloc koken om zijn stoffen in hetr water te hebben ,en kan dat dan ook drinkbaar zijn (krijg je faarvan goede stoffen in je bloed?\\

  Kan dat ook gelijktijdig met bosje tijm gekook worden (en uien) tegen slijm (Ik heb ook klast gekregen van me longen ,een x roker;-)

 54. Anno, het verhitten van knoflook is niet zo zinvol omdat de daarin aanwezige zwavelverbindingen nogal vluchtig zijn en door koken hun werkzaamheid verliezen.
  Als je maag en darmen het verdragen is het eten van een paar knoflookteentjes per dag – bijvoorbeeld op brood met daarover heen wat olijfolie [ = mijn persoonlijke recept ] meer zinvol. Ze moeten dan wel eerst in een knoflookpersje fijn gemaakt worden, daarna een minuutje of vijf tot 10 wachten, zodat de zwavelverbindingen onder invloed van de zuurstof uit de lucht de werkzame stoffen vrij komen. Als door welke oorzaak dan ook sprake is van overmatige slijmvorming, kun je hetzelfde met uien doen. Je neemt dan een ui, snijdt die in een paar stukken en legt hem op een schoteltje. Dit plaats je dan voordat je naar bed gaat in je slaapkamer op een niveau hoger dan je kussen. [Op een plankje boven je bed bijvoorbeeld ] Doordat de zwaveldampen van uien zwaarder zijn dan de lucht en daardoor in neerwaartse richting stromen, fungeert de ui de hele nacht als lucht, c.q. longzuiveraar, en wordt overtollig slijm naar buiten gewerkt. Overigens is bij apneu een consult bij een arts wel noodzakelijk. Uien en knoflook bieden daarbij geen soelaas. Bij voorhoofdsholteontsteking kun je denken aan het gebruik van vitamine C en D3 als ontstekingsremmers. Overmatige slijmvorming laat zich ook goed behandelen met n-acetylcysteïne.
  gr. Anthon

 55. Ja, hier nog een die niet kan slapen na het eten van rauwe knoflook. Van verwarmde knoflook heb ik geen last. Maar telkens als ik bijvoorbeeld verse knoflooksaus of guacamole met een paar flinke tenen erin heb gegeten kan ik ’s avonds niet slapen. Er zaten geen andere ingrediënten in als pepers of zo. Ik heb dan ook de hele nacht een droge mond.
  Jammer, want ik ben er dol op. Is hier ondertussen al meer over bekend?

 56. Tijn, in zoverre dat het probleem bekend is en voor zover ik weet niet oplosbaar. Er zijn heel wat mensen die met rauwe knoflook gewoon een vervelend probleem hebben als het om knoflook en nachtrust gaat. Om toch van de prachtige medicinale voordelen van knoflook te kunnen genieten raad ik je daarom aan om kwalitatief goede knoflookcapsules aan te schaffen en die dagelijks te gebruiken.
  gr. Anthon

 57. Ik neem al sinds jaren bijna dagelijks een teentje knoflook bij de maaltijd ’s avonds. Nu ik dit verminderd had, heb ik sindsdien geregeld last van mijn hartritme dat dan enorm versnelt, tot rond de 190 slagen /minuut, ook al doe ik geen inspanningen, heb dit ook al meerdere keren ’s nachts voorgehad. Heeft iemand hier een verklaring voor?
  Ik neem nu terug wat meer knoflook en dan schijnt die snelle hartslag minder frequent voor te komen bij mij.
  Ik heb ook geregeld last van hevige nekpijn, daarom had ik het gebruik van knoflook afgebouwd en nadien was die nekpijn inderdaad beter, maar krijg ik die versnelde hartslag .
  Heeft iemand raad voor mij? Alvast bedankt!!

 58. Ton, op voedingssubstanties of onderdelen daarvan kunnen mensen zeer verschillend reageren en het is niet altijd even duidelijk waardoor dat komt. In elk geval kan ik knoflook niet in verband brengen met hartkloppingen en zeker niet met nekpijn. Het is misschien het beste de knoflook in de rauwe vorm te laten staan en over te schakelen op het gebruik van goede knoflookcapsules. Want knoflook is en blijft toch een mooi middel om de kans op hartproblemen te verkleinen !
  gr. Anthon

 59. Ik zou graag willen weten, of er maag en buikklachten kunnen ontstaan, bij gebruik van Kyolic knoflookcaps.

 60. Nelly, bij het gebruik van knoflook in welke vorm dan ook kan er individueel altijd sprake zijn van een zekere gevoeligheid. Zie de vragen boven van verschillende knoflookgebruikers. Probeer eventueel de dosering te verlagen tot 1 x daags een capsule of gebruik het preparaat NA een maaltijd. Wellicht dat dit enige soelaas biedt.
  gr. Anthon

 61. Hoe het nu komt dat men onrustig slaapt, is naar mijn idee, omdat het een sterke werking op de maag heeft, men komt niet tot rust. Iets scherps eten voor men wil gaan slapen werkt immers altijd averechts. Dan nog werkt knoflook op het emotionele niveau, door de etherische olie, op de psyche. Knoflook is een opwekkend middel, men wordt er erg wakker van, het zet de mens aan, om de strijd aan te gaan, te kunnen aangaan, (de Romeinse soldaten aten knoflook voor zij ten strijde trokken) Knoflook wordt in de aromatherapie gebruikt, voor mensen waar door een emotionele crisis gaande is, waar versterking nodig is, of voor mensen waar niets meer helpt om de levensstroom op gang te brengen. De bloedcirculatie wordt er door versterkt, en men kan zich mede warmer voelen, iets wat in de nacht, wanneer het lichaam door de rust, hinder van kan ondervinden, daar een koeler lichaam tijdens de nacht kan zorgen voor een meer losser worden van de geest met het lichaam en men mentaal en lichamelijk tot rust kan komen, iet voor niets slaapt men minder gauw en goed door bij erg warm zomerweer. Men komt niet gauw in de diepere slaap, waar men de ontspanning vandaan haalt. Inname van knoflook wordt in de natuurgeneeskunde wel als het ondergaan van een storm genoemd, iets wat voor tere naturen niet zo gauw wordt aangeraden. Ik hoop hiermee iets meer verduidelijking over de nachtrust te hebben kunnen geven. Zelf maak ik veelal gebruik van de etherische olie van knoflook, waar 1 dr. overeenkomt met 6 teentjes. Het gebruik ervan geeft me veel kracht, en weert negatieve energie, binnen enkele seconden na inname. Brengt me terug bij mijn eigen wil en wat ik zelf tot stand wil brengen. Voor mensen die willen leren voor zichzelf en hun leven op te komen, een goede olie. Wel verdunnen in een beetje honing en dan innemen. Mensen die dit nooit doen, laat je wel adviseren in wat een goede biologische olie is, pranarom, of sjankara, chi, zijn goede merken, die men veilig in mag nemen. Wel zou ik aanraden te beginnen met een de helft van ee druppel of liever een kwart. 1 druppel in een beetje zonnebloemolie, of honig, goed mengen en dan een kwart, of de helft innemen. Men kan het leven dan sterker aan, vooral in moeilijke tijden. Niet te lang innemen, achtereen.

 62. Vreemd, ik slaap net goed als ik behoorlijk knoflook heb gegeten. Echt rustig en relaxd. Paar pitten rauw met water, vooral vóór t slapen , of door de maaltijd. Dat ik ruik is niet mijn probleem. Héél sporadisch ’n opmerking bij n lange rij aan de kassa, ik zeg dan hard; JA ik gebruik veel knoflook, anders stond ik hier niet meer !

 63. Ik heb borstkanker gehad en gebruik sinds een paar jaar Arimidex 1 mg. Mijn vraag is of ik de hooggedoseerde Kwai knoflookcapsules 300 mg kan gebruiken samen met deze tabletten?
  Mijn bloeddruk is ook hoog en daar gebruik ik ook een bloeddrukverlagend middel voor van 20 mg per tablet. En er een bacterie in mijn maag ontdekt, waar ik een kuur voor heb gevolgd en nu dertig dagen een maagbeschermer voor moet slikken als nabehandeling.
  Graag antwoord.

 64. Mirjam, er is geen bezwaar om Kwai gecombineerd met Arimidex te gebruiken. Wees er wel op bedacht dat knoflook ook een bloeddrukverlagende werking heeft en het gelijktijdig gebruik van een synthetische bloeddrukverlager de bloeddruk wellicht nog extra kan verlagen. Dit moet je wel even in de gaten houden. De bacterie in je maag is vermoedelijk de Helicobacter Pylori die een ongelofelijke hekel heeft aan knoflook.
  Twee vliegen in één klap; misschien slaat hij dan nog sneller op de vlucht ! Spreek wel met de dokter af de maagbeschermer niet te lang te gebruiken – zie mijn artikel op deze site getiteld “Eerst het zuur en dan het zoet”. Kijk ook even naar de blog van collega Adriaan “Vitamine D tegen spierpijn door Arimidex” !
  All the best
  gr. Anthon

 65. Ik zie die knoflook ook wel zitten maar kijk echt op tegen de geur die je dan als het ware uitstraalt. Nu had ik gedacht aan een supplement, wel zo makkelijk en geurloos (wordt gezegd) Maar wat is een goed supplement, iemand enig idee? Ik ben 63 jaar en heb eigenlijk geen gezondheidsklachten, zou die knoflook juist ter voorkoming er van willen nemen, is dat een goed idee?

 66. Ludo, dat is een uitstekend idee, alleen zijn wij door de huidige wettelijke maatregelen niet langer gemachtigd om ook maar enige verwijzing te geven naar merken of soorten knoflooksupplementen…..Op grond van wetenschappelijk onderzoek meen ik te mogen stellen dat er niets boven verse knoflook gaat- “From Pharaohs to Pharmacists, The Healing Benefits of Garlic”, Dr. John Heinerman, Keats Publishing, 1994- maar een bezoekje aan de plaatselijke apotheek kan je zeker verder helpen.
  gr. Anthon

 67. gebruikt sinds 1maand een teentje verse knoflook per dag tijdens diner,ook tijdens die zelfde maaltijd neem ik een kopje water waarin gemengd drie theelepeltjes curcuma poeder,bij die curcuma een kwart theelepeltje zwarte peper wat de opname van de curcuma in je lichaam bevorderd.De klachten/bijwerkingen die ik nu sinds kort ondervind zijn hevige winderigheid en irritatie links in onderbuik.Ben nu gestopt met inname van curuma en knoflook.Heeft iemand info of advies??

 68. Bas, ik denk dat dit “wondermengsel” voor je arme maag-darmkanaal toch een beetje teveel van het goede is. Vooral [zwarte] peper – en een kwart theelepel vind ik nogal overvloedig !- kan de nodige irritatie op het darmslijmvlies geven. Ik kan uit je opmerkingen niet concluderen of je het teentje knoflook ook perst, maar wil je iets aan de waardevolle ingrediënten in knoflook hebben dan is het goed om het teentje te pletten of te persen en vervolgens 10 minuten te laten staan. Dan kan de zuurstof uit de lucht de nodige enzymen in de knoflook aan het werk zetten. Na zo’n “zuurstofpauze” vermeng ik dan zo’n geperst teentje met olijfolie of pompoenpitolie en doe dit op een lekkere verse biologische roggeboterham. Door de olie verliest knoflook dan tevens zijn “scherpe kanten”.
  Wat curcuma betreft: er bestaan curcumapreparaten in capsulevorm waarin de curcumine gecombineerd is met fosfatidylcholine, [een onderdeel van lecithine]. Die combinatie zorgt voor een veel hogere absorptie van curcuma dan zwarte peper en veroorzaakt geen irritatie op het darm en maagslijmvlies.
  Kijk maar eens op internet of laat je adviseren door je apotheker.
  gr. Anthon

 69. probeer eens een streng knoflook te verwarmen 60 graden Celsius gedurende 30 minuten alle belangrijke stofjes blijven dan behouden. Daarna pellen wat dan heel gemakkelijk gaat. beetje olijfolie erbij en je hebt voor een hele week knoflook.
  Niet meer mee bakken maar achteraf in stukjes door de maaltijd.

 70. Ik heb een vraag, zijn gewone knoflook pillen net zo goed als die van Dhr. bok uit vaassen, die zijn behoorlijk duur van hem. Voor mensen die last hebben van een maagzweer kan ik molkosan van de. Vogel aanraden. Een scheutje in een glas water doet wonderen met een week ben je er van af.

  Vriendelijke groet cisca

 71. Van wat er bij mij bekend is over de diverse soorten knoflook (capsules) staat het meeste in het artikel. Tot welke soort die u noemt behoort is mij niet bekend.

 72. Is het goed om iedere dag een teentje knoflook te nemen, als er veel zieken in mijn omgeving zijn grijp ik vaak naar wat extra knoflook en ik heb het idee dat het helpt. Is een teentje knoflook beter dan tabletten? En moet je het persé persen, of kan het toch ook wel gebakken worden en dan door het eten.
  groetjes, Maria

 73. Maria, elke dag TWEE teentjes knoflook is nog beter. Je moet het inderdaad persen, zodat de lucht de werkzame enzymen kan activeren. Daarna zo’n 5-10 minuten laten staan, dan heb je er het meest aan. Het is moeilijk te zeggen welk knoflookpreparaat [capsules / tabletten ] de knoflookbol in kwaliteit kan evenaren, maar ga er maar vanuit dat er niets boven puur natuur gaat. Overigens gaan bij het bakken en braden door verhitting waardevolle ingrediënten in de knoflook verloren omdat die namelijk vluchtig [etherisch] van aard zijn. Een paar teentjes rauw op brood, eventueel met wat boter of olijfolie [ ik gebruik zelf pompoenpitolie voor de smaak] is een uitstekend middel tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.
  gr. Anthon

 74. Goeiedag,

  Ik had een speciaal/raar vraagje ivm knoflook en aambeien.
  Ik heb gelezen dat indien men een rauw teentje knoflook bewerkt tot de vorm van een zetpil en dan inbrengt,het aambeien ontzwelt en dus verhelpt.
  Hebt u hier al van gehoord?
  mvg

  Katelijne

 75. Katelijne, dat is mij inderdaad bekend. Knoflookpoeder wordt dan vermengd met een aantal delen cacaoboter om er op die manier zetpillen van te maken. Helaas kan ik je geen recept leveren omdat de juiste verhoudingen mij niet bekend zijn. In het boek “The Healing Benefits of Garlic- 1994, by dr. John Heinermann” is op pag. 102-103 te lezen dat knoflook in bepaalde verhoudingen bij aambeien ook kan helpen in de vorm van zitbaden. Maar ook hier ontbreken de verhoudingen knoflook/water. Op pag 103 staat te lezen: “George Barany, a chemist and garlicresearcher at the University of Minnesota is fond of telling this tale: Several years ago at an elegant dinner , he introduced himself to the woman on his right. Later between courses, his neighbour leaned over, smiled, and explained how she had banished her hemorrhoids by inserting whole garlic gloves as suppositories”. Maar ja om nu rauwe knoflookteentjes rectaal aan te brengen lijkt mij voor de slijmvliezen van de anus toch wat al te veel, denk je niet ?
  gr. Anthon

 76. Hallo Anthon,

  Ik twijfel erover,ik heb nl op een site deze tip gelezen van een vrouw die dit toepast,(zij heeft de tip van iemands grootvader),het brand even (enkele min)maar de pijn en jeuk verdwijnen en de aambei slinkt en ze is maanden “aambeivrij”.
  Ik neem nu erg dure pillen en die helpen me niet direkt en ik ben bang dat het zal evolueren naar een ingreep,welke heel erg pijnlijk zou zijn.
  Ik drink elke dag 1,5 liter water,eet voornamelijk vezelrijke voeding,lichaamsbeweging kan beter,ik weet niet direkt waarvan ik het heb gekregen.
  Het is erfelijk zeggen ze en ik ben de laatste jaren wel een 20-tal kilo’s zwaarder geworden,alles bij elkaar dan zeker…
  Hebt u misschien nog tips om hiervan af te geraken?
  Alvast bedankt voor de info!
  mvg

  Katelijne

 77. Katelijne, of je knoflook in de vorm van [zelfgemaakte] zetpillen wilt gebruiken is natuurlijk een persoonlijke keus. In elk geval bestaat de orthomoleculaire therapie van aambeien uit het volgende behandelingsprotocol:
  1. Aesculus Hippocastanumextract- gedurende twee maanden 3 x daags 40 mg
  2. Druivenpitextract – 2 x daags 60 mg
  3. Uitwendig kunnen hamameliszalf, levertraanzalf of zinkzalf toegepast worden voor een verzachtende, jeukstillende werking. Allen NIET gebruiken bij bloedende aambeien.
  Ik adviseer je toch meer te bewegen, af te vallen en vezelrijk te blijven eten, zodat bij darmpassage de ontlasting zo zacht mogelijk is en zo weinig mogelijk druk uitoefent op de ontstoken aders van de endeldarm. Helt dit allemaal niet raadpleeg dan je huisarts of een medisch specialist. De laatste beschikt tegenwoordig over zeer geavanceerde technieken om dit vervelende probleem te verhelpen.
  gr. Anthon
  gr. Anthon

 78. Dag Anthon,

  Misschien toch maar eerst de veiligere middelen gebruiken…
  Waar kan ik deze extracten kopen,in de vita-send online shop?

  Katelijne

 79. Mijnheer of mevrouw Goethals, om wettelijke redenen verwijzen wij nooit naar merken, maar als u het mij op de man af vraagt: er gaat niets boven de natuur. Wanneer u dagelijks twee tenen rauwe knoflook (zonder verhitting !) consumeert ( in de sla, op brood met wat olijf of pompoenpitolie, of welke andere toepassing u ook maar kunt bedenken) dat bewijst u uw lichaam de beste diensten !
  gr. Anthon

 80. Dag Anthon,

  Na het lezen van een aantal adviezen die jij gaf over het gebruik van knoflook, wil ik je ook graag iets vragen. Ik heb al jaren last van slapeloosheid en overactief zijn na het eten van een geringe hoeveelheid knoflook. Weet jij of er een ’tegengif’ of middeltje bestaat om dit effect te voorkomen of teniet toedoen? Ik vind knoflook nl wel lekker en weet dat het gezond is, maar eet het nu zomin mogelijk, omdat in dit geval het middel erger is dan de kwaal. Ik hoop wat je te horen.

 81. Hallo Conny, de klachten die je noemt zijn niet uniek; meer mensen komen bij ons met hetzelfde verhaal. En een dergelijke knoflookgevoeligheid werk je niet zomaar weg, die is er nu eenmaal. Als je knoflook niet alleen voor de culinaire finishing touch in de keuken gebruikt, maar voornamelijk om gezondheidsredenen neemt, zou ik je willen adviseren een kwalitatief goed knoflookpreparaat te kopen en dat dagelijks te gebruiken. Het vervelende is dan weer dat wij wegens een wettelijke bepaling geen merken mogen noemen. Laat je dus door apotheker of drogist voorlichten !
  gr. Anthon

 82. Hoi, ik was benieuwd of ik mijn dochter van een jaar knoflook als zetpil kan gebruiken l.
  Zij is sinds 2 weken aan het hoesten en nou heeft de huisarts een antibiotica kuur eventueel aangeraden
  En dat is het laatste wat ik wil voor mijn dochter.

 83. Kima, dat lijkt mij niet verstandig. De knoflook kan bij aanraking van de slijmvliezen toch de nodige irritatie geven vooral aangezien je dochter nog maar een jaar oud is. Of er wel of geen antibiotica moet worden gebruikt kunnen wij als voedingskundigen onmogelijk beoordelen. Bespreek de kwestie met de huisarts of loop even langs de apotheek, die speciale antihoestmiddelen voor jonge kinderen verkoopt. Overigens is hoesten een normale afweerreactie van het lichaam om ziekteverwekkers kwijt te raken. Vaak is het hoesten van een kind pijnlijker (om te horen) voor de ouders dan voor het kind……
  gr. Anthon

 84. Jan, ter geruststelling. De knoflook wordt niet zo heet gegeten als hij wordt doorgeslikt. Wie de boeken van Andreas Moritz nauwkeurig en vanuit wetenschappelijk oogpunt bestudeert, maakt zich niet zo`n zorgen om zijn mening over knoflook. Iemand die het advies geeft om midden op de dag 5 minuten lang met wijd geopende ogen in de zon te kijken omdat dit zo gezond zou zijn, hoeven we niet serieus te nemen. En ik kan je nog veel meer voorbeelden geven van de “gezondheidsadviezen” van Moritz. Daarom, een kruid dat ooit de titel “koningin der gewassen”kreeg en al duizenden jaren haar diensten aan de lijdende mensheid heeft bewezen, zetten we daarom niet zo maar weg als “gevaarlijk”. Ik moet al die dode lichamen van Egyptenaren, Arabieren en Aziaten t.g.v. van knoflookconsumptie nog steeds tegenkomen…..
  gr. Anthon

 85. Anthon, bedankt voor je commentaar. Mijn volgende vraag is, zijn er feitelijk echte wetenschappelijke bewijzen over de geneeskrachtige eigenschappen van knoflook. Hier bedoel ik niet de pseudowetenschappers die dat zomaar beweren om het voedingssupplement knoflookcapsules te promoten waar weer dikke winst op zit.
  Snap je?
  Ook ik moet Andreas Moritz maar op zijn blauwe, groene en bruine ogen geloven. Hij schrijft ook boeken om die te verkopen.

 86. Jan, voor onafhankelijke – niet commercieel gestuurde – informatie over de farmacologische aspecten van knoflook baseer ik mij het liefst op de Engelstalige site PubMed. Die wordt internationaal het meest door artsen, apothekers en voedingsdeskundigen geraadpleegd. Je kunt dan in de zoekruimte intypen “garlic” waarna de meest recente onderzoeken verschijnen. Zelf heb ik ook veel gehad aan het objectieve boek van Dr. John Heinermann, getiteld “The Healing Benefits of Garlic”-1994, maar dat zal vermoedelijk alleen nog antiquarisch te verkrijgen zijn.
  gr. Anthon

 87. Hi Anthon, is knoflook ook goed voor chronic Lyme?
  Ik ehb nl chronic lyme en neem sedert vier dagen iedere morgen op nuchtere maag 1 teen knoflook dat ik vier maal kauw en dan doorslik met water. ik wacht nadien een half uur om iets te eten omdat men mij zegde dat hierdoor de knoflook zijn geode werking kan doen. Heb jij hier reeds ervaring mee of mensen die hierover meer weten.
  graag alle info welkeom
  Dank
  Mieke

 88. Mieke, voor zover wij weten is de enige behandeling tegen Borreliose (Lyme)een antibioticakuur, hoewel zelfs deze niet altijd werkt. De orthomoleculaire behandeling is er op gericht de reguliere behandeling te ondersteunen, symptomen te verlichten en nutriëntentekorten te voorkomen. Om dat te bereiken maakt men gebruik van probiotica, vitamine D3, vitamine A en E (tekorten daaraan kunnen het ziekteverloop verergeren). Nu bevat knoflook allicine, een natuurlijk antibioticum. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen doen op dit moment onderzoek naar de werkzaamheid van allicine bij de ziekte van Lyme.Tegen het gebruik daarvan bestaat in principe dus geen bezwaar – hoewel ik je aanraad dit niet op de nuchtere maag te gebruiken, maar vermengd met voedsel om slijmvliesirritatie van maag en darmen te voorkomen. Verder zou ik je willen adviseren een consult bij een orthomoleculair arts aan te vragen- zie http://www.mbog.nl. Die kan je helpen eventuele nutriententekorten op te sporen om zodoende je immuniteit verder te ondersteunen.
  gr. Anthon

 89. Hoeveel teentjes mag je eigenlijk maximaal per dag gebruiken. Ik heb ooit gerechten met 12 teentjes knoflook gezien.

 90. Greg , er is geen officiële limiet aan het dagelijks gebruik van knoflook, maar twee teentjes per dag vormen in elk geval een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van de gezondheid. Afhankelijk van de gevoeligheid van iemands maag kunnen meer teentjes worden gebruikt, maar de ervaring leert dat dan al snel maagvliesirritatie ontstaat. Zie dus even voor jezelf wat je prettig of niet prettig vindt.
  gr. Anthon

 91. waar kan ik vloeibare knokloof kopen? bij voorbaat mijn dank gr antoon wilbers

 92. Antoon, ik denk dat je in een natuurvoedingswinkel een heel eind komt. En anders biedt internet ongetwijfeld uitkomst.
  gr. Anthon

 93. Hi
  Hoe moet je rauwe knoflook eten als je last krijgt van slijmvlies irritatie? ?
  Is het een goed idee om een eetlepel honing te nemen en dan de knoflook??

 94. Donovan, het probleem kan op verschillende manieren worden verminderd: 1. knoflook vermengen met een eetlepel goede extra vergine olijfolie of pompoenpitolie. 2 gecombineerd innemen met een glas groentesap plus een theelepel olijfolie of 3. het gebruik van hoogwaardige knoflookcapsules. Met de laatste maatregel omzeil je uiteraard het GEHELE probleem.
  gr. Anthon

 95. Hi sinds ik knoflook eet en drink in heet water en een lepeltje met honing krijg ik jeuk, kan dat?

  Groetjes,
  Tanmar

 96. Tanmar, in principe kan er bij elk mens een gevoeligheid of allergie voor bepaalde voedingsmiddelen optreden, dus ook voor knoflook. Om daar achter te komen is het het beste om knoflook een week of twee achterwege te laten en te zien of de klachten verdwijnen. Doen ze dat niet dan ontstaat de jeuk duidelijk door een andere oorzaak.
  gr. Anthon

 97. Ik las van een eerder bericht dat iemand last had van stijve spieren in de nek en toen die minderde met knoflook dat weer verbeterde hebben meer mensen last van deze bijwerking of kan het zijn dat je dan teveel gebruikt ? Ik slok 1 maal daags 2 capsules vloeibaar..en wat is de werking als je dagelijks ibrufen slikt worde de werking van deze pillen vermindert of juist versterkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.