Vitamine K2 tegen aderverkalking bij diabetes?

Een nieuw onderzoek liet tegenvallende resultaten zien met hoge doses vitamine K2 bij mensen met diabetes.

Suppletie met vitamine K2 is in Nederland populair. Het kan botontkalking en aderverkalking tegengaan zo wordt verondersteld. Zoals u o.a. uit eerdere artikelen op deze site heeft kunnen lezen klopt dit waarschijnlijk ook wel maar het effect wordt in de pers wel eens veel groter voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Dit heeft er mee te maken dat veel onderzoek op dit gebied in Nederland, door Nederlandse onderzoekers is uitgevoerd. Positief gekleurde persberichten vinden daardoor sneller hun weg naar de media dan als het onderzoek in het buitenland zou zijn uitgevoerd. Tot dusver bleek uit diverse onderzoeken dat extra vitamine K2 MK-7 in doseringen van 90 mcg tot 180 mcg per dag, bij mensen van middelbare leeftijd de doorbloeding iets kan verbeteren en de voortschrijding van atherosclerose kan afremmen door vermindering van kalkafzettingen op de vaatwand. Deze gemeten verbeteringen op het gebied van atherosclerose waren echter t.o.v. de placebogroep en niet t.o.v. de beginsituatie. Dit betekent dat bestaande atherosclerose niet werd teruggedraaid maar dat verergering werd afgeremd. Lees verder Vitamine K2 tegen aderverkalking bij diabetes?

Spirulina voor gewichtsbeheersing, cholesterol

spirulinaWetenschappers uit Iran publiceerden onlangs een overzichtsstudie met meta-analyse over alle van belang zijnde onderzoeken met spirulina als hulpmiddel voor gewichtsbeheersing. In de literatuur vond met 5 gerandomiseerde onderzoeken waarbij suppletie, variërend van 1 tot 4,5 gram per dag, leidde tot een gemiddelde gewichtsafname van 1,56 kg bij mensen met overgewicht en/of zwaarlijvigheid. Bij mensen die niet obees waren maar wel kampten met overgewicht was de afname gemiddeld 1,28 kg en bij de zwaarlijvigen 2,2 kg. Ook kan spirulina een gunstige invloed uitoefenen op het ldl-cholesterol en de suikerstofwisseling. Lees verder Spirulina voor gewichtsbeheersing, cholesterol

Magnesium vermindert spierpijn na hardlopen

Bij jonge langeafstandslopers kan extra magnesium de spierpijn na een loop verminderen.

Dit blijkt uit een relatief klein onderzoek dat echter wel secuur was uitgevoerd. Er deden 9 mannen van in de twintig mee die afwisselend in de magnesium en de placebogroep zaten. Men kon zo van dezelfde mensen de resultaten bij een lage en hoge magnesiuminname meten. Gedurende een week volgende men een dieet dat minder dan 260 mg magnesium per dag bevatte. Daarnaast kreeg men 500 mg magnesium (oxide) per dag in gespreide doses of placebo’s. Op de zevende dag liep men 10 km op de loopband. De dag na de loop was de spierpijn 32 % minder na inname van de magnesium en drie dagen later 52 % minder dan na inname van placebo’s. Ook was het gehalte van de ontstekingsfactor interleukine 6 lager in de magnesiumgroep en herstelde de glucosespiegel  sneller. De prestaties werden echter niet verbeterd door de extra magnesium. Soortgelijk onderzoek uit 1992 kwam met vergelijkbare resultaten.

Schematische weergave van de opzet van het onderzoek. De spuitjes geven de tijdstippen van de bloedafnames weer.

One week of magnesium supplementation lowers IL-6, muscle soreness and increases post-exercise blood glucose in response to downhill running.
Steward CJ et al. Eur J Appl Physiol. 2019 Oct 1

Gerelateerd: Magnesium verbetert lichamelijk functioneren vrouwen

Omega-3 tegen depressies

De omega-3 vetzuren uit vis lijken op weg tot een standaard protocol voor de behandeling van ernstige depressies te gaan behoren. Een klinische praktijkrichtlijn van de International Society for Nutritional Psychiatry Research (ISNPR) beveelt omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren aan als aanvullende therapie voor ernstige depressieve stoornis (Major Depressive Disorder). Lees verder Omega-3 tegen depressies

Gember tegen migraine

Gember blijkt een bijzonder gunstige invloed te hebben op migraine.

Men voerde een vergelijkend onderzoek uit dat gemberpoeder (250 mg) vergeleek met het migrainemedicament sumatriptan (50 mg). Aan het Iraanse onderzoek deden 100 mensen mee die geregeld last hadden van migraineaanvallen. In dit dubbelblind onderzoek kreeg men 5 capsules mee naar huis die hetzij de gember, hetzij de sumatriptan bevatten. Als men een migraineaanval kreeg diende men één capsule te nemen en na 30, 60, 90 en 120 minuten en 24 uur te noteren hoe het gesteld was met de hoofdpijn. De gemiddelde resultaten hiervan ziet u in de grafiek: beiden middelen waren even effectief. 70% van de mensen in de sumatriptangroep en 64% van de mensen in de gembergroep rapporteerden minstens 90% afname van de symptomen 2 uur na inname van het middel. Lees verder Gember tegen migraine

Intraveneuze vitamine C bij sepsis

Twee jaar geleden maakten we melding van een nieuwe aanvullende therapie bij sepsis (bloedvergiftiging). Een Amerikaanse internist die deze therapie had ontwikkeld gaf aan dergelijke patiënten een infuus met vitamine C, vitamine B1 en hydrocortison. In vergelijking met daarvoor overleden nu veel minder patiënten. Ook meldde hij een afname van orgaanfalen.   Nu zijn de resultaten gepubliceerd van een eerste dubbelblind klinisch onderzoek met intraveneuze  vitamine C . Lees verder Intraveneuze vitamine C bij sepsis

Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk

© Bowonpat at FreeDigitalPhotos.net

Het is al vaker gebleken dat lycopeen hoge bloeddruk kan verlagen. Nu werd opnieuw een klinisch onderzoek uitgevoerd waarbij diverse sterktes en soorten lycopeen met elkaar werden vergeleken.

Er deden 61 mensen met verhoogde bloeddruk mee aan het eerste deel van het onderzoek. De bovendruk was bij aanvang tussen de 120 en 145 mmHg en de onderdruk tussen 80 en 95 mmHg. Niemand gebruikte bloeddrukmedicatie.  Er werden  3 verschillende sterktes van een tomatenextract (Lycomato) en pure, synthetische lycopeen (15 mg per dag) met elkaar en met een placebogroep vergeleken. Het bleek dat de synthetische lycopeen geen invloed had op de bloeddruk maar de tomatenlycopeen wel. Het tomatenextract dat 15 mg lycopeen per dag bevatte verlaagde de systolische druk met bijna 10 mmHg. De diastolische bloeddruk daalde in deze groep met ongeveer 5 mmHg. Lees verder Tomatenlycopeen tegen hoge bloeddruk

Quercetine tegen hooikoorts

Quercetine is de belangrijkste  bioflavonoïde en  flavonol in de Nederlandse voeding. Appels, uien en thee zijn belangrijke bronnen van deze voedingsstof waar diverse heilzame effecten aan worden toegeschreven.  Wat betreft hooikoorts vertoont quercetine in experimentele modellen een sterke werking, met name in reageerbuisstudies. In deze onderzoeken is aangetoond dat quercetine significante antiallergie-effecten heeft. In het bijzonder voorkomt het de afgifte van histamine uit mestcellen en basofielen. De ontstekingsremmende werking van quercetine wordt veroorzaakt door de remming van enzymen zoals lipoxygenase en de remming van ontstekingsmediatoren. Quercetine beïnvloedt de immuniteit en ontsteking door voornamelijk op leukocyten in te werken en zich te richten op vele intracellulaire signaalkinasen en fosfatasen, enzymen en membraaneiwitten die vaak cruciaal zijn voor een cellulaire specifieke functie.
Helaas wordt regulier quercetine als supplement niet erg goed geabsorbeerd. Het wordt in de voeding meestal gevonden in vervoegde vormen met suikers zoals glucose, galactose en rhamnose. Dit zal de opname bevorderen. Er is een biologisch beter beschikbare enzymatisch gemodificeerde vorm van quercetine (EMIQ) ontwikkeld. Deze soort quercetine is gebruikt in Japanse onderzoeken waarbij significante effecten zijn aangetoond bij het verbeteren van sommige symptomen van hooikoorts in dubbelblinde klinische onderzoeken. Van gewone quercetine als supplement is dit nooit aangetoond. In één van deze studies namen 20 proefpersonen met hooikoorts gedurende 8 weken gedurende het pollenseizoen gedurende  twee capsules van 100 mg EMIQ of een placebo. Tijdens de gehele studieperiode waren de totale oculaire score, die de symptomen gerelateerd aan de ogen weergeeft,  en de jeukende score significant lager voor de EMIQ-groep dan voor de placebogroep. In een ander onderzoek namen 24 proefpersonen met hooikoorts gedurende acht weken 100 mg EMIQ per dag of een placebo, beginnend vier weken vóór het begin van de afgifte van pollen. Gedurende de gehele onderzoeksperiode waren de oculaire symptoomscores voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die van de placebogroep. Wanneer beperkt tot de pollenafgifteperiode, waren de oogklachten voor de EMIQ-groep aanzienlijk lager dan die voor de placebogroep. Er werden echter geen grote verschillen gevonden in nasale symptomen tussen de twee groepen. Deze resultaten geven aan dat EMIQ quercetine nuttig is bij het verminderen van oogklachten van hooikoorts, in het bijzonder oculaire congestie. Lees verder Quercetine tegen hooikoorts