Trefwoordenarchief

Vitamine K tekort volgens Nederlands onderzoek

Volgens een onderzoek van een grote groep Nederlandse wetenschappers heeft ongeveer een derde van de bevolking van middelbare leeftijd en ouder een tekort aan vitamine K. Dit verhoogt het risico op cardiovasculaire aandoeningen en de sterfte daaraan sterk.

Men kwam tot deze conclusie n.a.v. de analyse van de gegevens van 4275 volwassenen die men 10 jaar had gevolgd. Zoals we eerder hebben bericht is vitamine K nodig voor de actieve vorm van een enzym – Matrix Gla Proteïne – . Dit enzym remt kalkafzettingen in de vaatwand en zorgt er mede voor dat de calcium in de botten wordt opgenomen. In het bloed treft men ook een inactieve variant aan (dp-ucMGP). Een hoog gehalte van dit enzym wijst op een functioneel vitamine K tekort. We zagen dat dit gehalte bij het ouder worden doorgaans stijgt. Ook blijkt nu dat mensen met hoge bloeddruk, diabetes type 2, chronische nierinsufficiëntie en met cardiovasculaire aandoeningen gemiddeld veel hogere gehaltes van deze stof in het bloed hebben en bij hen dus een tekort aan vitamine K veel vaker voorkomt. De behoefte aan deze vitamine zal ook groter zijn. Dit kan afhankelijk zijn, zo schrijven de wetenschappers, van de samenstelling van de darmflora. Lees verder

Vitamine K2 in kaas en andere melkproducten

Het belang van vitamine K2 voor gezonde bloedvaten staat steeds meer in de belangstelling. Recent zijn hier opnieuw enkele studies over verschenen. Omdat deze studies ongeveer dezelfde resultaten lieten zien als de hier eerder besproken onderzoeken laten we die hier even buiten beschouwing. Wel vinden we een studie naar het vitamine K gehalte in melkproducten het vermelden waard. In dit gedegen onderzoek werden maar liefst 198 monsters geanalyseerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat volvette melkproducten veel vitamine K2 bevatten. Hoe meer vet is verwijderd des te minder van deze vetoplosbare vitamine K in de zuivel overblijft.

Vitamine K2 in melk

Lees verder

Statines en vitamine K2

simvastatine-atorvastatineIn 2014 vaardigde de American College of Cardiology en de American Heart Association nieuwe richtlijnen uit voor het gebruik van statines. Volgens die richtlijnen zouden zelfs gezonde personen met een laag risico op hartproblemen hun leven lang statines moeten nemen. Dit zou betekenen dat een kwart van de Britse bevolking tussen 30 en 85 jaar daarvoor in aanmerking komt. Maar vier vooraanstaande wetenschappers te weten J.D. Abramson, H.G. Rosenberg, N.Jewell en J.M.Wright hebben op dat opiniestuk felle kritiek geuit. John Abramson en zijn collega`s merkten op dat gedragsfactoren als roken, gebrek aan lichaamsbeweging en ongezonde voeding verantwoordelijk zijn voor 80% van hart en vaatziekten en om die reden een veel grotere bedreiging voor de volksgezondheid vormen dan een hoog cholesterolgehalte. 

Wat zijn statines? Lees verder

Vitamine K tegen aderverkalking

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat extra vitamine K2 vaatstijfheid tegengaat door kalkafzettingen in de bloedvaten te verminderen.

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk een goede vitamine K status is om atherosclerose te voorkomen. Nog niet zo lang geleden werd deze vitamine alleen van belang geacht voor een goede bloedstolling. Deze functie heeft voorrang zodat er wel een bijzonder ernstig gebrek aan vitamine K dient te zijn om bloedingen te veroorzaken. Daarnaast is vitamine K2 nodig voor het in de actieve vorm brengen van diverse regelenzymen, waaronder osteocalcine en Matrix Gla Proteïne. Deze enzymen zijn nodig voor de botmineralisatie (de opname van calcium en andere mineralen in de botten) en voor de remming van calciumafzettingen in de vaatwand. Lees verder

Vitamine K2 tegen botontkalking

Vitamine K2 draagt bij aan de preventie van osteoporose, zo blijkt uit een Nederlands onderzoek. Onderzoekers van de universiteit van Maastricht gaven 244 vrouwen van 55-65 jaar, gedurende drie jaar, 180 microgram (0,18 mg) vitamine K2 per dag of placebos. Het gebruikte supplement was de uit natto – een gefermenteerd sojaproduct- gewonnen Mk-7. Na drie jaar bleek dat de vitamine K2 botontkalking had afgeremd. In de placebogroep was er sprake van een afname van de botdichtheid van de lendenwervels met 1,5%. In de vitamine K2 groep was deze afname slechts 0,5%.
Eerder onderzoek liet nog betere resultaten zien maar in die studie werd 45 mg per dag van de MK-4 variant van deze vetoplosbare vitamine gebruikt.

Niet iedereen lust natto

Vormen van vitamine K
Vitamine K1 oftewel fylloquinon is aanwezig in bladgroente. De darmflora kan dit omzetten in vitamine K2, menaquinon. Van menaquinon betaan diverse varianten. MK-4 heeft 4 prenyl zijketens en deze variant treft men aan in vlees. MK-6-9, waarbij het cijfer het aantal prenyl zijketens aangeeft, worden als effectiever dan MK-4 beschouwd, alhoewel vergelijkend onderzoek hierover erg beperkt is. Deze vormen van vitamine K zijn vooral aanwezig in gefermenteerde zuivel zoals kaas en gefermenteerde soja zoals natto.

Naast vitamine K zijn nog tal van andere voedingsstoffen van belang voor behoud van sterke botten zoals magnesium, calcium, zink en vitamine D. Ook is lichaamsbeweging hierbij van groot belang.
Osteoporosis International maart 2013
Osteoporos Int. 2007 Jul;18(7):963-72. Epub 2007 Feb 8.

Gerelateerd: K tegen K

K tegen K

Vitamine K2 en kanker

 

De K2 is een 8611 meter hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens. Het is na de Mount Everest de hoogste berg ter wereld. Hij staat bekend als één van de moeilijkst te beklimmen bergen. Tot eind 2007 waren er wereldwijd slechts 280 klimmers die de top hadden bereikt, terwijl 2600 avonturiers ooit de Mount Everest hadden bedwongen. Zeker 77 klimmers vonden er inmiddels de dood. Vooral de afdaling is berucht vanwege z’n vele kloven. Op 1 augustus 2008 werden elf mensen dodelijk verrast toen een lawine de touwen doorsneed waarmee de klimmers met elkaar verbonden waren. De berg heeft een sterftecijfer van 25%, wat zijn naam “killer mountain” verklaart.

Kanker

De letter ‘K’ wordt ook op andere wijze geassocieerd met dood en verderf. Toen mijn goede vader zo’n 40 jaar geleden ernstige gezondheidsklachten kreeg en de dokter na grondig onderzoek de diagnose ‘kanker” stelde, durfde mijn moeder dat woord niet uit te spreken. Je had “de gevreesde ziekte” of je had “k”. Openlijk zeggen dat je kanker had zou het ziekteproces alleen nog maar verhaasten. Dus zei je op fluisterende toon dat je “k” had. Tegenwoordig hebben we “gewoon” kanker. We durven dat te zeggen en stoppen niks onder stoelen of banken. Komt dat omdat we “de gevreesde ziekte” bedwongen hebben ? Helaas niet. Volgens het KWF overlijden in ons land nog altijd zo’n 40.000 mensen per jaar aan kanker. Dat is iets minder dan 30% van de ongeveer 150.000 mensen die jaarlijks in Nederland sterven. Hoewel het aantal gevallen van longkanker bij mannen daalt, komt deze vorm van kanker bij hen het vaakst voor. Op de tweede plaats volgt prostaatkanker, wat volgens het KWF te maken heeft met de vergrijzing. Bij vrouwen neemt het aantal gevallen van longkanker toe. Door een gelijktijdige daling van de sterfte aan borstkanker, neemt longkanker bij vrouwen sinds 2007 de eerste plaatst in.

Vitamine K2 Lees verder

Vitamine K toont anti-diabetes effect

In dit dubbelblind onderzoek onder 355 ouderen zonder diabetes werd gekeken of extra vitamine K van invloed is op de insulineresistentie en daarmee op de ontwikkeling van diabetes type 2. De controlegroep kreeg naast extra vitamine D en calcium een multivitamine zonder vitamine K. In de andere groep kreeg men hetzelfde. Alleen bevatte hun dagelijkse vitaminetablet ook 500mcg vitamine K1. Na 3 jaar bleek dat bij de mannen die de vitamine K hadden gekregen de insulineresistentie en daarmee het risico op diabetes was afgenomen. Bij de vrouwen had de vitamine dit effect niet. Dit verschil tussen mannen en vrouwen verklaren de onderzoekers uit het hogere percentage lichaamsvet bij de vrouwen waardoor deze vetoplosbare vitamine in eerste instantie wordt opgeslagen in vetweefsel. De onderzoekers vermoeden dat een ontstekingsverminderende werking van vitamine K het gunstige effect verklaart. In hetzelfde onderzoek werd gekeken of vitamine K van invloed is op de botdichtheid. Dit bleek niet het geval te zijn. (Diabetes Care, 2008) Boerenkool, spinazie, spruitjes en broccoli zijn rijk aan vitamine K.