Trefwoordenarchief

Vitamine D tegen depressies?

Reeds lang bestaan er vermoedens dat een vitamine D tekort een rol kan spelen bij depressiviteit. De winterdip is hier een indicatie van. Er zijn diverse epidemiologische onderzoeken die verbanden aantroffen tussen lage gehaltes en het meer voorkomen van matige en ernstige depressies

  • Een Nederlands onderzoek onder 65-plussers The Longitudinal Aging Study Amsterdam liet een dergelijk verband zien en meldt dat bij de acht personen die n.a.v. de eerste bevindingen 800 IE vitamine D per dag kregen de depressieve klachten verminderden.
  • Mensen met fibromyalgie met een ernstig vitamine D tekort hebben meer psychische klachten zoals depressiviteit en nervositeit dan patiënten met normale gehaltes.
  • Mensen met multiple sclerose hebben meer klachten van depressieve aard dan patiënten met hoge gehaltes.
  • Europees onderzoek onder 3369 mannen van boven de zestig liet een sterk negatief verband zien tussen vitamine D en depressiviteit

Dergelijke onderzoeken tonen niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband aan. Lees verder

Share

Beschermt vitamine D tegen verkoudheid of toch niet?

Eerder hebben onderzoekers duidelijke verbanden aangetroffen tussen een laag vitamine D gehalte en een grotere kans op een verkoudheid of griep. De vitamine speelt een belangrijke rol in de aanmaak van bepaalde immuuncellen die beschermen tegen virussen. Recent zijn enkele dubbelblind onderzoeken uitgevoerd die tegenstrijdige resultaten laten zien. Toch kunnen hier voorlopige conclusies uit getrokken worden. Lees verder

Share

Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers

Dat een goede vitamine D status osteopenie en osteoporose helpt voorkomen, een positieve invloed heeft op de spierkracht en dat extra vitamine D de immuunrespons verbetert is inmiddels een voldongen wetenschappelijk feit. Mogelijk kan extra vitamine D het risico verlagen op cardiovasculaire aandoeningen, autoimmuunziekten en een rol spelen in het beperken van de ontwikkeling van borst-, prostaat- en darmkanker. Daarnaast lijkt een goede vitamine D status van een aanstaande moeder beschermend te werken op  diabetes, MS en schizofrenie later bij het kind. Deze preventieve eigenschappen vereisen een hogere bloedspiegel van de actieve vorm van vitamine D dan waar in het verleden naar gestreefd werd.

Woorden van deze strekking staan in het Pharmaceutisch Weekblad, vakblad voor apothekers dat kritiek levert op het conservatieve, achterhaalde advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad stelt dat een vitamine D status ( waarmee bedoelt wordt het gehalte calcidiol, oftewel 25-hydroxyvitamine D) van 30 nmol/L voldoende is; bij vrouwen boven de 50 jaar en mannen boven de 70 jaar moet een status van minstens 50 nmol/L nagestreefd worden. Zoals u op deze site kunt lezen vinden wij dit absolute minumumgehaltes en zijn de optimale vitamine D gehaltes veel hoger: circa 80-100 nmol/L. Het doet daarom deugd te lezen dat de apothekers het met ons eens zijn. De auteurs (twee ziekenhuisapothekers en een klinisch chemicus) vinden dat een gehalte van

“80 nmol/L laag normale zomerse waarden”

zijn bij voldoende blootstelling aan de zon. Lees verder

Share

Vitamines bij menstruatiepijnen

Dysmenorroe is de benaming van de aandoening die gekenmerkt wordt door menstruatiepijnen en soms ook extra veel bloedverlies die veel voorkomt onder tienermeisjes en jonge vrouwen. Een recent Italiaans onderzoek toonde aan dat een hoge dosis vitamine D deze menstruatiepijnen aanmerkelijk kan verminderen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ook vitamine E dysmenorroe kan verlichten. Lees verder

Share

Vitamine D bij multiple sclerose

Zo’n twintig jaar geleden viel het wetenschappers op dat multiple sclerose veel vaker voorkomt in landen die verder van de evenaar liggen. Daarom werd gesuggereerd dat een vitamine D tekort een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan en verloop van deze ziekte. Sindsdien zijn er vergelijkende onderzoeken uitgevoerd die er op wijzen dat MS inderdaad vaker voorkomt bij mensen met een laag vitamine D gehalte. Recent genetisch onderzoek heeft de rol van vitamine D nog eens benadrukt. Ook zijn er enkele kleine studies verschenen over vitamine D suppletie bij MS. Lees verder

Share

Vitamine D, sterfte en hart- en vaatziekten

Uit onderzoek, waarover we op deze site melding maakten, werd al een sterk verband aangetoond tussen een laag vitamine D gehalte en een groter risico op cardiovasculaire aandoeningen. Recent is er een nieuwe studie gepubliceerd over onderzoek dat niet alleen een mogelijk verband zocht tussen hart- en vaatziektes en vitamine D maar ook keek naar het supplementgebruik en de sterfte in het algemeen. Vanwege het eerdere onderzoek hadden de onderzoekers verwacht minder cardiovasculaire aandoeningen en een geringere sterfte te vinden bij mensen met hoge vitamine D gehaltes. De gevonden relatie was echter verrassend sterker dan men had verwacht. Lees verder

Share

Vitamine D bij lupus

Systemische lupus erythematodes (LE) is een chronische ontstekingsziekte die tot de autoimmuunziektes wordt gerekend. Lupus wordt o.a. gekenmerkt door huid- en gewrichtsklachten. Ook kunnen diverse andere klachten ontstaan en andere organen, zoals de nieren, worden aangetast. Rustige fases worden afgewisseld met actieve oplevingen van de ziekte. Al langer wordt vermoed dat een vitamine D tekort een rol speelt bij deze ziekte. Zo bleek uit een onderzoek uit 2006 dat patiënten met een ernstig tekort vaak de ergste klachten hebben. Nu is het eerste onderzoek uitgevoerd waarbij patiënten hoge doses vitamine D toegediend kregen. Lees verder

Share

Vitamine D tegen spierpijn door Arimedex

Vrouwen met hormoongevoelige borstkanker krijgen vaak zogenaamde aromataseremmers zoals anastrozol (Arimedex). Deze medicijnen verlagen het oestrogeengehalte. Een deel van de patiënten hebben als bijwerking last van spier- en gewrichtspijnen. Hoge doses vitamine D blijken deze pijnen te kunnen verminderen.

Aan het onderzoek deden 60 vrouwen met borstkanker mee, die genoemde medicijn gebruikten en last hadden van pijn. Lees verder

Share

Vitamine D tekort bij geboorte: meer luchtweginfecties

Uit een Nederlands onderzoek blijkt een sterk verband tussen een laag vitamine D gehalte in de navelstreng van pasgeborenen en het risico op verkoudheidsinfecties in het eerste levensjaar.

Verkoudheid bij baby’s is geen sinecure. Een infectie met het verkoudheidsvirus RSV (respiratoir syncytiaal virus) is de meest voorkomende oorzaak van een ziekenhuisopname bij zuigelingen.
Onderzoeksleidster Mirjam Belderbos en haar team analyseerden het vitamine D gehalte van het bloed uit de navelsteng van 156 pasgeborene en relateerde dit gehalte aan het aantal RSV infecties in het eerste levensjaar. Het bleek dat degenen met een vitamine D gehalte lager dan 50nmol/L  (27% van de kinderen) een zesvoudig risico hadden gelopen op een ernstige RSV infectie dan de kinderen met meer dan 75nmol/L (46% van de kinderen).

Pediatrics, 9 mei 2011

Gerelateerd: Vitamine D tijdens de zwangerschap
Vitamine D beschermt tegen griep en astmaaanvallen

Share

Vitamine D3 veel sterker dan D2

De twee belangrijkste vormen van vitamine D in voeding en supplementen zijn D2 (ergocalciferol) en D3 (cholecalciferol) . Laatstgenoemde vorm is ook die welke in de huid wordt geproduceerd uit cholesterol m.b.v. zonlicht. Het was al bekend dat vitamine D3 effectiever is dan vitamine D2. Uit nieuw onderzoek, waarbij niet alleen het gehalte in het bloed maar ook het gehalte in vetweefsel werd gemeten, blijkt hoe groot het verschil is.
De proefpersonen kregen 50000ie vitamine D2 of D3 per week gedurende 12 weken. In het bloedserum steeg de lichaamsactieve vorm van vitamine D naar 112 nmol/l (45 ng/ml) in de vitamine D3 groep en naar 60 nmol/l (24 ng/ml) in de vitamine D2 groep. Het verschil was nog veel groter als gekeken werd naar het opgeslagen vitamine D in onderhuids vet. Dit was 2 tot 3 keer zo hoog bij de mensen die de vitamine D3 gekregen hadden.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , doi:10.1210/jc.2010-2230

Share

Vitamine D tegen blaasontsteking

Vitamine D helpt vermoedelijk tegen blaasontstekingen. Uit een Zweeds onderzoek blijkt dat na een vitamine D kuur de blaas meer afweerstoffen kan aanmaken die beschermen tegen een bacteriële infectie.

Zoals al bekend is , is vitamine D van belang voor de aanmaak van bepaalde afweerstoffen in immuuncellen – cathelicidines genaamd- die nodig zijn voor het bestrijden van virussen en bacteriën. De Zweedse onderzoekers toonden aan dat blaascellen deze cathelicidines kunnen aanmaken en ook dat het epitheelweefsel van de blaas vitamine D bevat.
Een groep vrouwen van middelbare leeftijd die geen blaasontsteking had, kreeg, gedurende 12 weken, 2000ie vitamine D3 per dag of placebos. Het aantal cathelicidines steeg hierdoor niet direct bij deze vrouwen, maar toen men het door biopsie verkregen blaasweefsel blootstelde aan de bacterie E.coli, die blaasontsteking veroorzaakt, bleek dat het weefsel van de vrouwen die de vitamine D gekregen hadden met een veel sterkere immuunrespons reageerde. De onderzoekers toonden hiermee aan dat vitamine D de blaas voorbereidt op een infectie zodat deze geen kans krijgt zich te nestelen.
Hertting O, Holm Å, Lüthje P, Brauner H, Dyrdak R, et al. (2010) Vitamin D Induction of the Human Antimicrobial Peptide Cathelicidin in the Urinary Bladder. PLoS ONE 5(12): e15580. doi:10.1371/journal.pone.0015580

Share