Trefwoordenarchief

Heeft uw kind een magnesiumtekort?

“Een magnesiumtekort wordt vaak over het hoofd gezien. De symptomen zijn vaag en áls het komt tot een bloedbepaling wordt meestal het magnesium in het bloedserum bepaald [extracellulair magnesium]. Dit is echter een onvoldoende betrouwbare meting. 95% van het magnesium bevindt zich namelijk in de cellen [intracellulair]. Voor een betrouwbare bepaling van de magnesiumstatus is het daarom zinvoller om de magnesiumconcentratie in de rode bloedcellen te bepalen… Symptomen [van een magnesiumtekort] kunnen zich uiten als spierkrampen, spierzwakte, vermoeidheid, stress, nervositeit, misselijkheid, braken, een verminderde eetlust, tintelingen, hartritmestoornissen en een veranderde persoonlijkheid. Kinderarts Marianne Mousain-Bosc brengt een tekort zelfs in verband met ADHD, autisme, epilepsie en depressie”. Aldus drs. Ivanka Kaus . 

Voeding de oorzaak ?
Magnesiumdeficiëntie is niet alleen een probleem bij volwassenen. Helaas komt een gebrek aan dit uiterst belangrijke mineraal bij veel kinderen voor, vooral als hun voedsel voornamelijk bestaat uit geraffineerde koolhydraten, frisdrank en een overdaad aan snoepwaren. Sociale druk van leeftijdgenoten, de drang om op school of universiteit te  presteren, excessieve sportbeoefening, de hormonale veranderingen tijdens de pubertijd, blootstelling aan al het geweld dat dagelijks via de media op hen wordt afgevuurd, het zijn niet te verwaarlozen bronnen van stress bij kinderen. Lees verder

Share

Alzheimer, aluminium en magnesium

De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie

De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie

Volgens de Internationale Stichting Alzheimeronderzoek (ISAO) zijn er in Nederland momenteel ongeveer 140.000 Alzheimerpatiënten. Zij vormen de meerderheid van een groep van 200.000 patiënten die lijden aan een vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door afname van de hogere hersenfuncties (geheugen, gedrag, stemming). Algemeen wordt dementie gekenmerkt door progressieve teruggang van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en hersencapaciteit. Dementie profileert zich vooral op oudere leeftijd. Het vermogen tot waarnemen, oordelen, taalgebruik en oriëntatie worden ook aangetast.

Correctie diagnose
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer wordt vermoedelijk veroorzaakt door stapeling van abnormale afbraakproducten van eiwitten [beta-amyloïd] in combinatie met oxidatieve stress en ontstekingsprocessen. Dementie kan ook veroorzaakt worden door herseninfarcten, de ziekte van Parkinson, syfilis, tumoren, vitaminegebrek, hypothyroïdie en suikerziekte. De diagnose voor Alzheimer is om die redenen niet eenvoudig, en kan eigenlijk pas definitief worden vastgesteld na autopsie. Het hersen- en zenuwweefsel vertonen dan de typische plaques en verdikkingen, vooral in het gebied van de hersenschors en de hippocampus. Volgens dr. Abram Hoffer en dr. Linus Pauling, grondleggers van de orthomoleculaire geneeskunde, zou de helft van alle Alzheimerdiagnoses wel eens aan heel andere oorzaken te wijten kunnen zijn. Situaties als dehydratie, medicijnvergiftiging, overgevoeligheid voor bepaald voedsel en chemicaliën of chronisch vitaminetekort kunnen de diagnose namelijk sterk vertroebelen. Klassieke of typische antipsychotica, barbituraten en sommige andere tranquilizers of medicijnen uit de groep antihistaminica en de diuretica zijn in staat de symptomen van Alzheimer ook nog eens te verergeren. Lees verder

Share

Magnesium vermindert sterfte

Het wordt steeds duidelijker dat een hoge magnesiuminname van vitaal belang is om gezond oud te worden. Dit mineraal is uiterst belangrijk voor  het hart en de bloedvaten. Ook is een magnesiumtekort gerelateerd aan diabetes en kanker. Dit jaar zijn diverse grote studies verschenen. We zetten ze op een rijtje.

Magnesium en diabetes
Allereerst een Japans onderzoek naar diabetes onder 2000 mensen van middelbare leeftijd en ouder die bij aanvang geen diabetes hadden. De mensen werden ongeveer 18 jaar gevolgd. Er bleek een beschermend effect  van magnesium op het ontstaan van suikerziekte. Zij die meer dan 196 mg magnesium per dag door de voeding binnen kregen – slechts een kwart van de onderzoeksgroep –  had 37% minder risico op diabetes type 2 gelopen dan degenen die minder dan 150 mg magnesium per dag binnen kregen. ( Zie ook Magnesium vermindert insulineresistentie.).

Sterfte
Als onderdeel van een groot Spaans epidemiologisch onderzoek annex interventiestudie onderzocht men of de sterftecijfers gerelateerd zijn aan de magnesiuminname. Het betrof 7216 mensen die meededen aan de zogenaamde Predimed studie. Zij moesten een Mediterraan dieet volgen met extra olijfolie of extra noten of een vetarm dieet.1 In de 4,8 jaar dat de mensen werden gevolgd stierven 313 van hen, 130 aan kanker en 81 aan cardiovasculaire aandoeningen. Men deelde de mensen in drie gelijke groepen naar gelang het magnesiumgehalte in de voeding. In de groep met de hoogste magnesiuminname lag de sterfte 34 % lager dan bij de groep met de laagste magnesiuminname. Zoals u hieronder kunt zien was niet alleen de sterfte aan hart- en vaatziekten maar ook de kankersterfte lager.

magnesium-sterfte

Sterftecijfers bij een laag, midden en hoog magnesiumgehalte voeding en supplementen

Lees verder

Share

Magnesium geeft verbetering bij taaislijmziekte

Kinderen met de ernstige erfelijke aandoening cystic fibrosis – in goed Nederlands taaislijmziekte – blijken gunstig te reageren op extra magnesium, zo blijkt uit een dubbelblind, crossover onderzoek.

Aan het onderzoek, dat twee periodes van acht weken in beslag nam, deden 44 kinderen mee van 7-19 jaar. Zij kregen 300 mg magnesium (organisch magnesiumbisglycinaat) per dag of placebo.  Zoals de Nederlandse benaming aangeeft wordt de ziekte gekenmerkt door de productie van taai slijm. Dit heeft diverse nadelige effecten waaronder verminderde longfunctie. Het bleek dat de magnesium de longfuctie verbeterde. De hoeveelheid ingeademde lucht nam met gemiddeld 11% toe. Ook een algemene symptomenlijst, de Shwachman-Kulczycki score, verbeterde na de periode van magnesiumsuppletie.

De Brazilliaanse onderzoekers kwamen op het idee kinderen met cystic fibrosis met magnesium te behandelen omdat ze eerder gunstige resultaten hadden bereikt bij kinderen met astma

Am J Clin Nutr July 2012vol. 96 no. 1 50-56

Share

Magnesium en testosteron

Het lichaamsgehalte van het geslachtshormoon testosteron neemt vaak na het 40ste levensjaar langzaam af met als nadelige gevolgen verlies van spiermassa, een verminderde geslachtsdrift en verlies van botdichtheid. Ook worden lage gehaltes van testosteron en van een ander anabool hormoon, IGF-1, in verband gebracht met het metabool syndroom. Tekorten van verschillende voedingsstoffen werken een lage testosteronspiegel in de hand. We maakten al eerder melding van het belang van vitamine D en zink voor een hogere testosteronspiegel. Ook het mineraal magnesium kan het testosterongehalte verhogen. Lees verder

Share

Magnesium, calcium en prostaatkanker

Te weinig magnesium en te veel calcium lijkt de kans op prostaatkanker – en dan vooral de gevaarlijke vorm – te vergroten.

Diverse onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar hebben een verband gevonden tussen hoge calciumgehaltes en een verhoogde kans op de dodelijke vorm van prostaatkanker. De Amerikaanse wetenschapper Giovanucci heeft hier veel onderzoek naar gedaan. De relatie tussen de calciuminname en prostaatkanker is veel minder sterk dan die met de calciumgehaltes in het bloed. Alle bronnen van calcium zijn wat dat betreft dus niet hetzelfde. Wel toonde Giovanucci aan dat een hoge calciuminname door zuivelproducten de kans op agressieve prostaatkanker vergroot. Volgens hem is de relatie met vitamine D van belang. Zijn hypothese luidt dat er een belangrijke wisselwerking is met vitamine D. Bij een hogere calciuminname kan er een relatief vitamine D tekort ontstaan. Dit werkt celwoekering in de prostaat in de hand.
Afdoende bewezen is deze theorie echter niet. Andere wetenschappers zetten hier vraagtekens bij. Al onderschrijven ze dat een oorzakelijk verband tussen een hoge calciuminname door zuivel en gevaarlijke prostaatkanker voor de hand ligt. Zuivel bevat echter niet alleen weinig vitamine D maar ook weinig magnesium. Reeds lang is bekend dat er een wisselwerking bestaat tussen de twee mineralen calcium en magnesium. Volgens de geleerden van de Vanderbilt universiteit fungeren deze mineralen als een soort boodschappers voor celdeling en ontstekingsprocessen. Een disbalans kan diverse processen verstoren waardoor cellen eerder kunnen ontaarden in kankercellen.
Om deze hypothese te bewijzen vergeleken ze de gegevens van 494 mannen die in vier categoriën in te delen waren. Lees verder

Share

Magnesium en muziek


Mijn vrouw en ik zijn dol op muziek. Het is voor ons als het inademen van lucht. We kunnen niet zonder. Hoewel mijn echtgenote in het klassieke repertoire een “alleseter”is, zweeft mijn belangstelling voornamelijk tussen Verdi, Mozart, Beethoven en Wagner. U kunt ons dan ook regelmatig in opera en concertzalen aantreffen. Maar zoals de kenner weet, zijn deze – en andere- componisten niet alleen de schrijvers van oorstrelende vioolmuziek. Ze kunnen ook stevig overweg met koper en slagwerk. Tijdens die vulkanische uitbarstingen van noten betrap ik mij er soms op even niet aan de muziek te denken. Ik vraag mij dan bezorgd af wat dit muzikale geweld met de gehoorzenuw en de rest van het neurologische systeem van de dienstdoende musici doet. Tenslotte zitten die een leven lang “noten te kraken”. Oordoppen zijn voor orkestleden niet toegestaan, en een afspraakje met de dirigent om bij alle uitvoeringen de al te luide passages weg te laten kan op weinig bijval rekenen…. Lees verder

Share

Over witte gezichten en gezonde harten

Kunt u zich de foto’s van uw overgrootouders nog herinneren? In warm uitgevoerde sepiakleuren staan opa en oma in een bordkartonnen landschap met verschrikte witte gezichten en grote ogen in de camera te staren. Alsof ze door een terrorist met zware vuurwapens onder schot worden genomen of de sneltrein Haarlem- Amsterdam op zich af zien stormen.

Dat mensen soms zo verstrakt op de gevoelige plaat zijn vastgelegd heeft te maken met de belichtingstechniek uit die tijd. Men gebruikte toen magnesiumlint dat bij plotselinge verbranding een oogverblindend effect – en een enorme witte wolk – gaf. Dat genereerde bij degene die poseerde een geweldig schrikeffect. Het is een wonder dat niet meer foto’s bewaard zijn gebleven van omvallende mensen met een hartstilstand .

In historisch en medisch opzicht lijken magnesium en de chemische stof nitroglycerine wel een beetje op elkaar. De laatste aanvankelijk bedoeld als springstof [verwerkt in een poreuze stof tot dynamiet] – met veel rookontwikkeling – later toegepast als medicijn tegen angina pectoris, een hartkwaal. Bij magnesium eerst witte gezichten, daarna na gedegen wetenschappelijk onderzoek, blijkt het een duidelijke zegen voor onze levenspomp te zijn. Want magnesium maakt de kans op een hartkwaal kleiner.

Magnesiumdeficiëntie

Heel veel mensen lijden aan magnesiumdeficiëntie. Vooral hartpatiënten met acute problemen hebben vaak een tekort aan dit uiterst belangrijke mineraal. Diabetici en postmenopauzale vrouwen hebben de laagste percentages. Magnesium vervult een belangrijke taak bij wel 300 enzymatische reacties in ons lichaam. Cellulaire energie is er van afhankelijk evenals een gezonde spierfunctie, de opbouw van lichaamsvet, eiwitten en nucleïnezuren en het behoud van een sterk botstelsel.
Een tekort aan magnesium uit zich in diverse klachten, zoals nervositeit, tremor, vaatvernauwing, depressiviteit, overgevoeligheid van het spierweefsel, onregelmatige hartslag en plotselinge hartdood.

Goed voor hart en bloedvaten

Lees verder

Share

Magnesiumtekort door maagzuurremmers

Diverse onderzoeken wijzen uit dat maagzuurremmers een ernstig magnesiumtekort kunnen veroorzaken. Om die reden heeft de Amerikaanse overheidsorganisatie FDA de waarschuwing doen uitgaan dat een magnesiumtekort het gevolg kan zijn van het gebruik van deze medicijnen. Het betreft de zogenaamde protonpompremmers die zowel met als zonder recept verkrijgbaar zijn zoals omeprazol (merknamen Buscosol, Losec), lansoprazol (Prezal), esomeprazol (Nexium), pantoprazol en rabeprazol. In circa 75% van de gevallen waarbij dit was geconstateerd kon men met extra magnesium het tekort opheffen. Bij de overige 25% was dit niet voldoende en werd het magnesiumgehalte pas genormaliseerd nadat met de medicatie was gestopt. Vermoedelijk wordt het tekort aan magnesium (en mogelijk andere mineralen) veroorzaakt doordat bij deze medicijnen de absorptie vanuit de darmen is verminderd. Een ernstig magnesiumtekort kan vele klachten veroorzaken zoals spierkrampen, gespannen zenuwen, trillingen, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, vermoeidheid en slaapstoornissen.
Overigens zijn deze maagzuurremmers vaak niet de ideale medicijnen voor de klachten die ze bestrijden. De maagklachten kunnen worden veroorzaakt door een helicobacter pylori infectie die dient te worden behandeld met antibiotica.

Zie ook “Arme Drusus Caesar

Clinical Endocrinology
Volume 69, Issue 2, pages 338–341, August 2008
Ned. Tijds. Geneeskunde
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm245011.htm

Share

Magnesium vermindert insulineresistentie

Als de lichaamscellen niet goed meer reageren op insuline waardoor glucose onvoldoende kan worden omgezet in energie noemt men dit insulineresistentie. De alvleesklier reageert hierop door nog meer insuline te produceren, aangeduid met hyperinsulinemie. Dit werkt overgewicht in de hand en is ook in andere opzichten ongezond. Insulineresistentie kan leiden tot diabetes type 2. De belangrijkste oorzaak is te veel eten, vooral van toegevoegde suikers en andere koolhydraten. Uit enkele onderzoeken blijkt dat extra magnesium insulineresistentie kan verminderen. Lees verder

Share

Voedingsstoffen bij ADHD

De voedingsstoffen magnesium, vitamine B6 en zink hebben alle drie vele functies in de hersenstofwisseling. Ze zijn alle drie betrokken bij de stofwisseling van de essentiële vetzuren. Een verstoring hiervan wordt als mogelijke oorzaak van ADHD –ernstige aandachts-, impulsiviteits-, en hyperactiviteitsproblemen – gezien. Ook zijn deze voedingsstoffen betrokken bij de melatonine- en dopaminesynthese die ook een rol spelen bij ADHD.
Een magnesiumtekort brengt bij dieren hyperactiveit teweeg. Daarom gingen wetenschappers het magnesiumgehalte bepalen van ADHD patiënten. Het bleek dat zij vaak een tekort aan dit mineraal hadden. Niet zozeer in het bloed(serum) als wel in de rode bloedcellen. Aangenomen wordt dat het magnesiumgehalte in de hersenen gerelateerd is aan het gehalte in de rode bloedlichaampjes.

magnesium in rode bloedcellen

magnesium in rode bloedcellen

Diverse klinische onderzoeken zijn uitgevoerd met magnesium. Bij de meesten werd tevens extra  vitamin B6 gegeven omdat deze vitamine betrokken is bij de opname van magnesium in de rode bloedcellen.  Een typische dosering is 6 mg magnesium  per kg lichaamsgewicht per dag plus 0,6 of 0,8 mg vitamine B6/ kg/dag. Deze onderzoeken lieten allen een positieve werking zien en dat na het stoppen van de behandeling de symptomen na enkele weken weer verergerden.
Journal of the American College of Nutrition, Vol. 23, No. 5, 545S-548S (2004)
Eksp Klin Farmakol. 2006 Jan-Feb;69(1):74-7.
Magnes Res. 2006 Mar;19(1):46-52.

Zink
De onderzoeken met zink zijn minder talrijk dan die met magnesium/vitamine B6 maar de twee studies die we hebben gevonden zijn wel van betere kwaliteit en met meer proefpersonen.
400 kinderen van rond de 10 jaar met ADHD werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg 40mg zink per dag en de andere groep een placebo. Na 12 weken werden op drie manieren het gedrag en de klachten van de kinderen beoordeeld. Door een test, een vragenlijst voor de ouders en een vragenlijst voor de onderwijzers. De kinderen in de zinkgroep scoorden beter wat betreft hyperactiviteit, impulsiviteit en sociaal gedrag dan de kinderen in de placebogroep. De zink had geen effect op het concentratievermogen. Uit verdere analyse bleek dat de wat oudere kinderen met overgewicht en een laag zinkgehalte bij aanvang het best reageerden op de zinksuppletie.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Jan;28(1):181-90.

In een ander onderzoek kregen kinderen met ADHD, die voordien nog geen medicatie hiervoor hadden gekregen, Ritalin plus 15mg zink per dag of Ritalin plus een placebo. Ook in dit onderzoek deden de kinderen die ook de zink hadden gekregen het een stuk beter, zoals te zien is in onderstaande grafiek.
zink-adhd
BMC Psychiatry. 2004 Apr 8;4:9.

Carnitine Lees verder

Share

Magnesium verlaagt hoge bloeddruk

Als aanvulling op de vorige bijdrage van Anthon de Bont waarin hij diverse factoren m.b.t. hoge bloeddruk uiteenzet volgt nu een samenvatting van een zeer recent (18 mei 2009) verschenen onderzoek.
155 gezonde volwassenen met een lichte mate van overgewicht werden in twee groepen verdeeld. De helft kreeg, gedurende 12 weken, 300mg magnesium (als oxide) per dag en de andere groep een placebo. Op personen met een normale bloeddruk had de magnesium geen effect. Bij mensen met een bloedddruk boven 140/90 mm kwikdruk was de bloeddruk na 12 weken gemiddeld gedaald met 17,1 mmHg bovendruk (systolische) en 3,4 mmHG onderdruk (diastolische) vergeleken met 6,7 en 0,8 mmHg in de placebogroep. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

Dit is niet het eerste onderzoek dat een positief effect van magnesium op de bloeddruk laat zien al is het effect wel sterker dan in eerder onderzoek. Hieronder een grafiek uit een eerder onderzoek dat 4 weken duurde.magnesiumbloeddruk

http://www.mgwater.com/hyper.shtml

Share