Over vita-info.nl

Gezondheid als dynamisch proces is meer dan de afwezigheid van ziekte. We zien op dat punt een paradigmaverschuiving onder een toenemend aantal wetenschappers en artsen. Voeding en supplementen kunnen een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg worden als we die inzetten voor preventie en welbevinden. Om die reden verdiepen we ons reeds lang in alle mogelijke literatuur op dit gebied.adriaan
Omdat wij voorstander zijn van het zogeheten “integrative medicine” concept, waarbij uit alle stromingen binnen de geneeskunde de best mogelijke behandeling voor de patiënt wordt gekozen, nemen wij graag kennis van informatie uit de hoek van zowel de reguliere – farmaceutisch georiënteerde- als complementaire- voedings- en fytotherapeutische- geneeskunde. Voedingsstoffen zijn geen geneesmiddelen en dienen dus ook niet louter op dezelfde farmacologische wijze te worden bestudeerd, maar ook via andere methodes die kunnen leiden tot “evidence based nutrition”. Het soort bewijs dat nodig is om aanbevelingen te doen voor het gebruiken van nutriënten is daarom van een heel andere orde dan de bewijzen die het handelen in een klinische setting verlangt. De onderzoeksmethode die wordt omschreven als gerandomiseerd dubbelblind is in eerste instantie, halverwege de vorige eeuw, ontwikkeld om de effectiviteit van medicijnen die door de farmaceutische industrie worden ontwikkeld objectief te kunnen beoordelen. Deze methodiek kan ook van grote waarde zijn voor andere therapieën maar heeft daar haar beperkingen. Men dient zich te realiseren dat op het gebied van voedingsstoffen het lichaamseigen aspect van deze substanties meespeelt en er tussen die nutriënten vaak een onderlinge samenhang bestaat. Daardoor loopt men al gauw het risico dat onderzoeksresultaten op oneigenlijke wijze veralgemeniseerd worden.

Anthon, 45 jaar geledenEnkele voorbeelden: neem je vitamine C op het verkeerde tijdstip dan heeft het geen positief effect op de bloedvaten; calcium wordt zonder vitamine D veel slechter opgenomen; extra calcium in geval van een vitamine K of magnesiumtekort kan schadelijk zijn; extra selenium voor mensen zonder een tekort heeft potentieel een nadelig effect maar voor mensen met lage gehaltes is het bijzonder heilzaam; overgewicht heeft diverse mogelijke oorzaken en niet uitsluitend “elk pondje gaat door het mondje”; lichaamsgehaltes van veel voedingsstoffen dalen bij het ouder worden door een minder efficiënte stofwisseling waardoor het effect van extra toediening leeftijdsafhankelijk is.

Bij de beoordeling van wetenschappelijke rapporten houden we altijd rekening met mogelijke meetfouten en andere menselijke vergissingen en gaan bij nieuwe inzichten en ontdekkingen op zoek naar aanvullend bewijs of gegevens die een ander licht op de zaak kunnen werpen. Anthon de Bont

Wij hopen met deze site een steentje bij te dragen aan de kennis over voeding en gezondheid en trachten interessante informatie te verschaffen die van nut kan zijn voor uw gezondheid.

Elk artikel is in beginsel door één van ons geschreven, waarbij we elkaar inhoudelijk aanvullen of corrigeren. Anthon de Bont heeft een farmaceutische achtergrond en is orthomoleculair voedingsdeskundige en de meer creatieve auteur, terwijl Adriaan Pruyssers, met zijn wetenschappelijke achtergrond, analytisch het sterkst is. Soms zijn we het op voedingsgebied hartgrondig met elkaar oneens, en verschillen wij wat de ontstaansgeschiedenis van de mens en zijn biochemie betreft van mening. Adriaan hangt de evolutietheorie aan, Anthon gelooft met hart en ziel in een Schepper. Maar dat houdt de discussie in elk geval levendig en interessant.

Ook trachtten we vragen van lezers zo goed mogelijk te beantwoorden waarbij we nadrukkelijk willen aantekenen dat we geen artsen zijn, geen diagnoses kunnen stellen en geen ziektes en andere gezondheidsklachten behandelen. Wij geven slechts algemene adviezen en waar nodig verwijzen wij door naar artsen en/of therapeuten.

Adriaan Pruyssers en Anthon de Bont

5 reacties “Over vita-info.nl

  1. Beste Anthon en Adriaan,

    Jullie website staat bij mijn favorieten en ik kijk hier dan ook zo nu en dan naar informatie daar ik denk dat jullie zeer goede en gedegen informatie hier neerzetten.
    Op facebook heb ik een pagina waar ik diverse artikels en posts plaats. Ik ben zelf natuurgeneeskundig therapeut, heb een praktijk en werk vnl. met voedingstherapie, orthomoleculaire en fytotherapie. Ik wil jullie vragen of jullie het goed vinden als ik wel eens een link naar een artikel dat hier staat plaats, natuurlijk duidelijk naar jullie pagina linkend? Ik hoor het graag.

    Vriendelijke groet, Paula van Daalen

  2. Een link naar een artikel mag altijd. Bedankt daarvoor!
    Als iemand meer dan 50 woorden uit een artikel zou willen citeren mag dat overigens niet zonder toestemming van de auteur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.