Alzheimer, aluminium en magnesium

De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie

De hersenen worden aangetast door plaques, neurofibrillaire kluwens en atrofie

Volgens de Internationale Stichting Alzheimeronderzoek (ISAO) zijn er in Nederland momenteel ongeveer 140.000 Alzheimerpatiënten. Zij vormen de meerderheid van een groep van 200.000 patiënten die lijden aan een vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door afname van de hogere hersenfuncties (geheugen, gedrag, stemming). Algemeen wordt dementie gekenmerkt door progressieve teruggang van het denkvermogen, gevoelsleven, intellect en hersencapaciteit. Dementie profileert zich vooral op oudere leeftijd. Het vermogen tot waarnemen, oordelen, taalgebruik en oriëntatie worden ook aangetast.

Correctie diagnose
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Alzheimer wordt vermoedelijk veroorzaakt door stapeling van abnormale afbraakproducten van eiwitten [beta-amyloïd] in combinatie met oxidatieve stress en ontstekingsprocessen. Dementie kan ook veroorzaakt worden door herseninfarcten, de ziekte van Parkinson, syfilis, tumoren, vitaminegebrek, hypothyroïdie en suikerziekte. De diagnose voor Alzheimer is om die redenen niet eenvoudig, en kan eigenlijk pas definitief worden vastgesteld na autopsie. Het hersen- en zenuwweefsel vertonen dan de typische plaques en verdikkingen, vooral in het gebied van de hersenschors en de hippocampus. Volgens dr. Abram Hoffer en dr. Linus Pauling, grondleggers van de orthomoleculaire geneeskunde, zou de helft van alle Alzheimerdiagnoses wel eens aan heel andere oorzaken te wijten kunnen zijn. Situaties als dehydratie, medicijnvergiftiging, overgevoeligheid voor bepaald voedsel en chemicaliën of chronisch vitaminetekort kunnen de diagnose namelijk sterk vertroebelen. Klassieke of typische antipsychotica, barbituraten en sommige andere tranquilizers of medicijnen uit de groep antihistaminica en de diuretica zijn in staat de symptomen van Alzheimer ook nog eens te verergeren. Lees verder

B-vitamines beschermen tegen Alzheimer

High-dose-B-vitamins-help-prevent-Alzheimer-s-says-researchers_strict_xxl

Hoge doses vitamine B6, B12 en foliumzuur verminderen de achteruitgang van het denkvermogen bij ouderen met hoge homocysteïnegehaltes. Dit toonden Engelse wetenschappers enkele jaren geleden aan. Uit een vervolgonderzoek blijkt nu dat deze vitamines vooral de grijze materie in de hersenregionen, zoals de temporale kwab, beschermen die in het geding zijn bij de ziekte van Alzheimer. Lees verder

Vitamines verbeteren denkvermogen

Hoogleraar biologische psychologie prof. David Kennedy, hoofd van de afdeling Brain, Performance and Nutrition Research Centre van de Northumbria Universiteit in Engeland heeft samen met zijn team de afgelopen jaren een aantal interessante experimenten uitgevoerd met voedingsstoffen bij gezonde mensen. Deze experimenten hebben aangetoond dat met extra vitamines het mentaal functioneren kan worden verbeterd. Het relatief unieke van deze onderzoeken is dat ze zijn uitgevoerd bij gezonde mensen en bovendien meerdere vitamines en mineralen bevatten. In de meeste klinische “dubbelblind” onderzoeken worden te weinig ingrediënten gebruikt, volgens Professor Kennedy, om consistente resultaten te laten zien.

Lees verder

Is het misschien vitamine B12-tekort?

Dat vragen dokter Jeffrey Stuart en verpleegkundige Sally Pacholok zich in toenemende mate af. Een epidemie aan misdiagnoses blijkt volgens hen  verantwoordelijk  voor het nodeloze lijden van miljoenen mensen. Patiënten krijgen te horen dat zij multiple sclerose, Alzheimer, autisme, anemie, depressiviteit of het chronisch vermoeidheidssyndroom hebben. De echte oorzaak van hun kwalen blijkt vaak een eenvoudig op te sporen en te behandelen probleem: een tekort aan vitamine B12.  

Maar dit tekort kan alleen opgelost worden als artsen bijtijds de juiste diagnose stellen. Helaas gebeurt dat zelden. Met alle gevolgen van dien. En die kunnen volgens de schrijvers van het geruchtmakende boek “Could It Be B-12 ?” zeer ernstig zijn.

Verschillend ziektebeeld, zelfde oorzaak Lees verder

Multivitamines verbeteren geheugen

Uit een meta-analyse blijkt dat het dagelijks gebruik van een multivitamine het geheugen verbetert.

Het betreft een analyse van 10 verschillende onderzoeken die het effect op het kortetermijngeheugen en andere cognitieve vaardigheden hadden bestudeert. In totaal hadden er 3200 personen – de meeste met geheugenproblemen – meegedaan aan de diverse dubbelblind onderzoeken. De verschillende multivitamines hadden een duidelijke verbetering van het kortetermijngeheugen tot gevolg. Men kon geen positief effect vaststellen op het langere termijngeheugen of op het vloeiend spreken. Verder kon men onvoldoende gegevens vinden over een eventuele beschermende werking van multivitamines op de ziekte van Alzheimer

Journal of Alzheimer’s disease, feb 13 2012

Gerelateerd: B-vitamines vertragen achteruitgang denkvermogen

B-vitamines vertragen achteruitgang denkvermogen

Vorig jaar schreven we over een onderzoek waaruit bleek dat hoge doses vitamine B6, B12 en foliumzuur de afname van het hersenvolume vermindert bij ouderen met milde achteruitgang van het denkvermogen. Onlangs zijn de vervolgresultaten van dit onderzoek gepubliceerd. Gedurende het twee jaar durende onderzoek ondergingen de proefpersonen, allen met de diagnose “mild cognitive impairment”(MCI), op vijf tijdstippen een aantal neuropsychologische testen. Ook mat men het homocysteinegehalte. Dit is een schadelijke afbraakstof in het bloed die o.a. verhoogd is bij een tekort aan deze b-vitamines. Het is een risicofactor voor dementie en atherosclerose.
Het bleek dat het denkvermogen in de groep die de B-vitamines (800mcg foliumzuur, 20mg vitamine B6 en 500mcg vitamine B12 per dag) had gekregen aanmerkelijk minder was afgenomen dan in de placebogroep. Degenen die bij aanvang een hoog homocysteinegehalte hadden ondervonden de meeste baat bij de B-vitamines. Ook was er verschil in de resultaten van de verschillende testen. De vaardigheid om activiteiten te plannen en uit te voeren bleef stabiel in de B-vitaminegroep terwijl de problemen met het geheugen en de taal minder snel erger werden.

Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial
Celeste A. de Jager1,c.s.

Astaxanthine voor de hersenen

Eén van de veranderingen die men waarneemt in de rode bloedcellen van mensen die lijden aan dementie is een verhoogde concentratie fosfolipide hydroperoxides. Uit een Japans onderzoek blijkt dat extra astaxathine het gehalte van deze schadelijke stof sterk en snel kan verlagen.
In een goed gecontroleerd onderzoek kregen 30 ouderen, gedurende 12 weken elke dag astaxanthinecapsules in twee verschillende doseringen of placebos. In de groep die 6mg astaxanthine per dag had gekregen daalde het gehalte van de schadelijke hydroperoxides in de rode bloedcellen met circa 40% en in de 12mg astaxanthine groep met 50% terwijl in de groep die de neppillen gekregen had geen verandering was opgetreden. Volgens de onderzoekers blijkt hieruit dat astaxanthine een veelbelovende stof is ter preventie van dementie.

Br J Nutr. 2011 Jan 31:1-9. [Epub ahead of print]

Gerelateerd:Zeebanket

Rode bietensap-nitraat-nitriet en vitamine C

De afgelopen jaren hebben wetenschappers uit Engeland en de VS experimenten uitgevoerd waaruit blijkt dat het drinken van rodebietensap opmerkelijke gunstige effecten teweegbrengt. Rode bietensap verbetert het uithoudingsvermogen, verlaagt hoge bloeddruk en vergroot de bloedtoevoer naar de hersenen. Nu is ook vast komen staan dat het hoge nitraatgehalte van bietensap hiervoor verantwoordelijk is.

Het eerste experiment werd uitgevoerd onder 14 gezonde volwassenen. Zij moesten een halve liter biologische rode bietensap of water drinken. Hierna werd o.a. de bloeddruk op diverse tijdstippen gemeten. Het bleek dat na het drinken van de bietensap de systolische (boven) bloeddruk circa 10 mm lager was.
De onderzoekers meenden dat het nitraat in de rode bietensap in het lichaam omgezet wordt in nitriet dat weer het gehalte van stikstofmonoxide (NO) verhoogt. Deze belangrijke signaalstof zorgt ervoor dat de bloedvaten zich verwijden. Lees verder

B-vitamines beschermen hersenen tegen dementie

Een nieuw Engels onderzoek toont aan dat hoge doses B-vitamines hersenatrofie kan verminderen bij ouderen met geheugenklachten. Dat zou het risico op dementie moeten verkleinen.

Het hersenvolume neemt bij mensen van boven de 60 jaar met gemiddeld 0,5% per jaar af. Bij mensen met MCI (mild cognitive impairement oftewel milde achteruitgang van het denkvermogen) een mogelijk voorstadium van Alzheimer, gaat dit proces van hersenatrofie ongeveer twee keer zo snel. Bij Alzheimerpatiënten is dit krimpen van de hersenen zelfs 2,5% per jaar. 168 mensen ouder dan 70 jaar met de diagnose MCI kregen gedurende twee jaar dagelijks 500mcg vitamine B12 (cyanocobalamine), 20mg vitamine B6 (pyridoxine hcl) en 800mcg foliumzuur per dag of een placebo. Men mat jaarlijks het hersenvolume d.m.v. een MRI scan. Het bleek dat in de vitaminegroep de afname van het hersenvolume circa 30% lager was dan in de placebogroep. Mensen die bij aanvang een hoog homocysteïnegehalte hadden (een schadelijke stof waarvan het gehalte verhoogd is bij een tekort aan deze vitamines) was het verschil zelfs 50%.
Het effect van de vitamines was groter dan men had verwacht.

“Deze vitamines beschermen de structuur van de hersenen. Dat is erg belangrijk want we moeten de hersenen beschermen om Alzheimer te voorkomen”

aldus Professor David Smith van de Oxford Universiteit.

Van interesse is nog dat de genoemde dagelijkse doses vitamines het lichaamsgehalte van foliumzuur gemiddeld verviervoudigde en het B12 -gehalte verdubbelde.
Plos one, 2010
BBC Health

Zie ook: Vitamine B12 bij het ouder worden en B-vitamines, achteruitgang denkvermogen en Alzheimer

Vitamine B12 bij het ouder worden

Vitamine B12 is nodig voor de vorming van gezonde zenuwcellen, rode bloedcellen en DNA. Tevens is het nodig voor de stofwisseling van homocysteïne en methionine (samen met o.a. foliumzuur). Voor de opname uit de voeding is voldoende maagzuur nodig alsmede een maagproteïne genaamd intrinsieke factor. Een tekort aan maagzuur komt veel voor, met name onder 50-plussers en ook de hoeveelheid intrinsieke factor neemt af bij het ouder worden. Voor opname uit vitaminetabletten is wel intrinsieke factor maar geen maagzuur vereist. Mensen met weinig of geen intrinsieke factor in de maag moesten tot voor kort B12 injecties krijgen om het tekort aan te vullen. Het is echter gebleken dat bij zeer hoog gedoseerde vitamine B12 tabletten er toch voldoende van deze vitamine wordt opgenomen zodat geen injecties nodig zijn. Zo bleek uit een Nederlands onderzoek onder 120 ouderen met een B12 tekort dat dagelijks 1mg (1000μg) B12 (cyanocobalamine) extra in tabletvorm de gehaltes van de vitamine en haar metabolieten kan normaliseren terwijl dit bij lagere doses niet lukte.
Een ander, zeer recent, Nederlands onderzoek, toonde aan dat het veelgebruikte diabetesmedicament metformine het vitamine B12 gehalte verlaagt.

Een tekort aan deze vitamine veroorzaakt o.a. vermoeidheidsklachten, slaapstoornissen – vooral langzaam, suffig wakker worden – en zenuwschade. Het meeste onderzoek is de laatste jaren echter gedaan op het gebied van cognitieve achteruitgang. Er bestaat een verband tussen een verminderd geheugen en andere aspecten van het denkvermogen en een laag B12 gehalte. Zo bleek uit een Engels onderzoek onder 1648 mensen op leeftijd die 10 jaar waren gevolgd dat mensen met een hoog gehalte van de actieve vorm van vitamine B12 (holotranscobalamine) in hun bloed een 30% geringere afname van het denkvermogen hadden dan mensen met een gemiddeld gehalte. Mensen met een laag gehalte deden het gemiddeld 50% slechter dan degenen met een gemiddeld gehalte. Een ander onderzoek onder ouderen toonde aan dat bij een laag B12 gehalte de afname van het hersenvolume relatief groot is.

In een ander artikel op onze site staat een onderzoek waaruit bleek dat extra vitamine B12 bij mensen die leden aan de ziekte van Alzheimer helaas geen verbetering liet zien.

DHA omega 3 vetzuur en het denkvermogen – recente studies

Om het effect van hoge doses van het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) op het denkvermogen van ouderen te beoordelen  zijn onlangs twee  onderzoeken uitgevoerd. In het eerste onderzoek kregen 485 gezonde mensen van rond de 70 jaar 900 mg DHA dagelijks of placebos gedurende een half jaar. Voor en na deze periode ondergingen ze een test om hun mentale vaardigheden te beoordelen. De verbetering bij de tweede test was twee keer zo groot in de DHA groep als in de placebogroep. Het betrof dit soort tests waarvan de resultaten in de DHA- groep

“ruwweg vergelijkbaar zijn met de leer- en geheugenvaardigheden van mensen die drie jaar jonger zijn.”

aldus onderzoeksleider Yurko-Mauro. In dit onderzoek werd ook de hartslag gemeten. Deze verbeterde ook in de DHA groep, zoals we al eerder zagen in ander onderzoek.

Lees verder