Co-enzym Q10 bij fibromyalgie; psychische klachten

Dezelfde onderzoeksgroep die eerder ontdekte dat hoge doses co-enzym Q10 de lichamelijke klachten van fibromyalgie  verminderen en waarover we enkele jaren geleden verslag uitbrachten, heeft onlangs haar resultaten gepubliceerd met betrekking tot de psychische klachten die bij deze aandoening kunnen optreden.

Eerst deed men onderzoek met o.a. 20 fibromyalgiepatiënten. Deze werden in twee groepen verdeeld. De ene groep patiënten kreeg gedurende 40 dagen 3 x daags 100 mg co-enzym Q 10 en de andere groep placebos. Ook was er een controlegroep van gezonde mensen van ongeveer dezelfde leeftijd.

Het gehalte co-enzym Q10 in bloedplaatjes en het serotoninegehalte van bloedplaatjes voor en na suppletie

Door de suppletie met co-enzym Q10 normaliseerden de verlaagde gehaltes van deze voedingsstof en van het serotoninegehalte in de bloedplaatjes. Dit gehalte correleert sterk met dan van het hersenvocht.

Ook werd de ernst van de eventuele depressieve klachten van de patiënten beoordeeld aan de hand van de Becks Depression Inventory. De cijfers uit dit onderzoek in de Co Q10 groep staken gunstig af, een daling naar gemiddeld 6,2 ten opzichte van de placebogroep met het cijfer 24,1.  Ter illustratie:

  • 0–13: minimale depressie
  • 14–19: milde depressie
  • 20–28: matige depressie
  • 29–63: zware depressie.

In de meest recente publicatie van de Spaanse groep wetenschappers werden de resultaten van een meer uitgebreide test gepubliceerd. Deze test, de Symptoms Checklist 90, waarvan hier een Nederlandse beschrijving , beoordeelt ook andere psychische klachten zoals angst, pleinvrees, achterdocht en somatische klachten zoals hoofdpijn.

Op alle onderdelen van de test scoorde de groep die de co-enzym Q10 had gekregen opvallend beter. Op de onderdelen waarbij in bovenstaande grafiek 3 sterretjes staan was het verschil bijzonder groot: lichtgeraaktheid, depressiviteit, angst, vijandigheid en psychoticisme.

Effect of Coenzyme Q10 on Psychopathological Symptoms in Fibromyalgia Patients.
Alcocer-Gómez E CNS Neurosci Ther. 2017 Feb;23(2):188-189. doi: 10.1111/cns.12668. Epub 2017 Jan 4.
Coenzyme q10 regulates serotonin levels and depressive symptoms in fibromyalgia patients: results of a small clinical trial. Alcocer-Gómez E, Sánchez-Alcázar JA, Cordero MD.J Clin Psychopharmacol. 2014 Apr;34(2):277-8.

Gerelateerd: Co-enzym Q10 bij fibromyalgie

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *