Vitamine B6 beschermt tegen achteruitgang van het denkvermogen

De hoeveelheid vitamine B6 die nodig is voor behoud van het denkvermogen lijkt hoger te zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dat maken we op uit een Iers onderzoek dat de relatie onderzocht tussen het gehalte van diverse B-vitamines en het cognitief functioneren van ouderen.

Er deden 155 ouderen mee aan het onderzoek. De cognitieve vermogens werden getest aan de hand van de mini mental scale. Deze test werd vier jaar later herhaald. De gemiddelde leeftijd was toen 73,4 jaar. Ook werden vragenlijsten ingevuld over het voedingspatroon en werd er gedurende vier dagen een voedingsdagboek bijgehouden. Ongeveer 70% van de deelnemers at regelmatig voedingsmiddelen waar B-vitamines aan waren toegevoegd. Men bepaalde uit deze gegevens de gemiddelde gehaltes vitamine B2, B6, B12 en folaat. Ook werd uit afgenomen bloed het gehalte van deze vitamines bepaald. Men keek bij wie het denkvermogen relatief sterk was afgenomen – dit was bij bijna 30% het geval – en trachtte een verband te ontdekken met de gehaltes van de genoemde vitamines. Wat betreft vitamine B6 was er een zeer sterk verband. Mensen bij wie de dagelijkse inname geschat was tussen 0,9 mg en 1,4 mg was de kans op versnelde cognitieve achteruitgang vier keer zo groot als bij mensen met een hogere inname. Toen gekeken werd naar het vitamine B6 gehalte in het bloed bleek dat een laag gehalte (tussen 15,4 en 42,9 nmol/L) gerelateerd was aan een 3,5 voudig risico op mentale achteruitgang. De andere vitamines lieten een dergelijk verband niet zien.

B-Vitamin Intake and Biomarker Status in Relation to Cognitive Decline in Healthy Older Adults in a 4-Year Follow-Up Study. Catherine F. Hughes Nutrients 2017, 9(1), 53

Gerelateerd: B-vitamines beschermen tegen hersenatrofie; interactie met omega-3 vetzuren

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *