Vitamine C, een panacee?

boekvitaminecVoor de komst van Hippocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunde, zochten de oude Grieken ter bestrijding van hun lichamelijke ongemakken hun heil voornamelijk bij de god Asklepios ( Lat. Aesculapius). En om de dagelijkse toestroom van al die zieke Hellenen in goede banen te leiden, voerde Asklepios een groepspraktijk met zijn twee dochters: Hygieia, godin van de gezondheid en Panacea, godin van de geneesmiddelen. Door de opkomst van de moderne medische wetenschap is het gezondheidscentrum van Asklepios al eeuwenlang gesloten. Maar de namen van zijn dochters leven voort als “hygiëne” en “panacee”. Panacee als synoniem voor “een middel tegen alle kwalen”, een soort Haarlemmerolie, dat in de tijd van mijn grootmoeder bij alle mogelijke pijntjes en kwaaltjes werd gebruikt onder het motto “baat het niet het schaadt ook niet”…..

Breed-spectrumvitamine    
Vitamine C wordt in de reguliere geneeskunde vaak lacherig afgedaan als Haarlemmerolie, een onwerkzaam middel tegen van alles en nog wat. Dat komt omdat artsen voor hun examens voornamelijk dikke boeken over farmaceutisch vervaardigde medicijnen uit het hoofd moeten leren en voedingswetenschap in het medisch curriculum nauwelijks aan de orde komt. “Vitamine C voorkomt scheurbuik” is feitelijk alles wat de medisch student te horen krijgt. En dat is jammer, want uit wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen decennia blijkt dat vitamine C veel meer kan dan alleen scheurbuik bestrijden. En een ruimere kennis over de werking van deze vitamine, zoals bij de behandeling van (acute) infecties en het toenemende probleem van antibiotica-resistente bacteriën kan zowel nu als in de nabije toekomst van cruciaal belang zijn !  Tot nu toe ontbrak het voor het Nederlandse taalgebied aan een wetenschappelijk stevig onderbouwd, voor de “leek” toegankelijk en vooral compleet verhaal over de breed-spectrum werking van vitamine C. Uitgeverij Succesboeken.nl is er in geslaagd een Nederlandse vertaling van het boek Curing the Incurable, Vitamine C, Infectious Diseases and Toxins van Dr. Thomas E. Levy op de Nederlandse en Belgische markt te brengen. Levy wordt beschouwd als één van de beste vitamine C kenners. Hij beweert niet dat vitamine C een panacee is voor ALLE kwalen, maar laat door jarenlange studie van beschikbare research en ervaring uit zijn artsenpraktijk zien wat de waarde van vitamine C is. Het boek bevat meer dan 1200 wetenschappelijke referenties.En die staan bol van onweerlegbare aanwijzingen dat vitamine C op unieke wijze de meest essentiële voedingsstof voor het bereiken en onderhouden van een zo goed mogelijke gezondheid is en tevens een middel om een groot aantal van de meest voorkomende infectieziekten met succes te behandelen.

levy
Thomas E. Levy

Geneeslijk, omkeerbaar
De officieel aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C is 75 mg, net voldoende om geen scheurbuik op te lopen. Maar de potentie van vitamine C bij de bestrijding van infectieziekten is – bij gebruik van de juiste dosering- oneindig veel groter. Een uitslaande brand in het Rijksmuseum in Amsterdam zal immers ook niet bestreden kunnen worden met een plantengietertje, doch alleen met groot materieel om de meeste schade te voorkomen. Zo blijkt vitamine C in hoge dosering uitstekende diensten te bewijzen bij infecties door stafylokokken, streptokokken en pseudomonas. Ook bof, mazelen, waterpokken, difterie en kinkhoest reageren gunstig op een behandeling met vitamine C. Het boek van Levy maakt op eenvoudige wijze duidelijk wanneer een infectieziekte te genezen, om te keren of te voorkomen is, door een juiste dosering van vitamine C, zoals die in de medische literatuur van de afgelopen eeuw is beschreven.. Een infectieziekte zal als omkeerbaar tegenover geneeslijk beschouwd worden als een optimale hoeveelheid vitamine C duidelijk enkele van de symptomen en afwijkende laboratoriumwaarden – zoals bijv. CRP, een ontstekingsmarker – weet terug te draaien. Wanneer zo`n ommekeer volledig en blijvend is, zal de aandoening als geneeslijk worden beschouwd. Zo`n systeem zal het de lezer van dit boek die in de eerste plaats geïnteresseerd is in een specifieke infectieziekte mogelijk maken meteen naar dat hoofdstukje te gaan en gedocumenteerd te zien wat het effect van vitamine C op die ziekte is.

Antibiotica-resistentie
Afgezien van alle andere rampen die ons wereldsysteem op dit moment bedreigen, neemt ook het spook dat “antibiotica-resistentie” heet, steeds grotere vormen aan. Als die ontwikkeling doorgaat en de farmaceutische industrie onvoldoende middelen ter beschikking stelt om infectieziekten adequaat te bestrijden, zullen wij op korte termijn geconfronteerd worden met volstrekt onbehandelbare epidemieën. En hoewel vitamine C geen panacee tegen alle kwalen is wordt het in het licht van die dreigende ramp de allerhoogste tijd dat deze voedingsstof de erkenning en toepassing krijgt die het verdient. Niet in de microdosering van 75 mg per dag, maar in veel hogere doseringen zoals die gebruikt zijn door clinici en onderzoekers van wereldformaat – Linus Pauling, Albert Szent-Gyorgyi, Frederick Klenner en vele anderen. Het gebruik van optimale vitamine C doseringen, en het drastisch terugdringen van (te) veel antibiotica en andere medicijnen dient het streven te zijn van de moderne geneeskunde.

Fled Klenner is één van de vitamine C pioniers die in de jaren 40 van de vorige eeuw o.a. publiceerde over zijn succesvolle behandeling van 60 poliopatiënten met vitamine C injecties. Helaas is gedegen onderzoek om zijn bevindingen te verifiëren nooit uitgevoerd
Fred Klenner publiceerde in de jaren 40 van de vorige eeuw o.a. over zijn succesvolle behandeling van 60 poliopatiënten met vitamine C injecties. Helaas is gedegen onderzoek om zijn bevindingen te verifiëren nooit uitgevoerd

“Het boek van dr. Levy laat duidelijk bewijs zien dat vitamine C ziekten geneest. Het bevat meer dan 1200 wetenschappelijke referenties die de lezer hoofdstuk na hoofdstuk na kan lezen. Hij windt er geen doekjes om. Het is per ziekte gespecificeerd. Het is per dosering gespecificeerd. Het is praktisch. Het is leesbaar. Het is excellent” – Journal of Orthomolecular Medicine. Een “prikkelend” boek dat door elke arts, diëtist en voedingskundige en iedereen die zijn/haar gezondheid serieus wil nemen, gelezen moet worden !

Het Ongeneeslijke Genezen, Vitamine C, de oplossing voor vele infectieziekten en toxinen Dr. Thomas E. Levy – Nederlandse uitgave 2016 – www.succesboeken.nl

Gerelateerd:

Vitamine C, een verhaal apart….

Wien Neerlandsch bloed…..

Welke vitamine C ?

 

Delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.