Ali Baba en de 40 Rovers; medicatie en nutriëntentekorten

U zult dit verhaal uit de Duizend-en-één-nachtcyclus wel kennen. Ali Baba ziet bij toeval een groep rovers die hun schatkamer openen met de toverspreuk “Sesam open u !”. Als de rovers weggaan, opent Ali de schatkamer om zijn zakken te vullen. De rovers ontdekken hem, maar samen met zijn slimme slavin Morgiana, verslaat Ali Baba de rovers. Eind goed al goed. In de wereld van de farmacie lopen die roversavonturen niet altijd zo goed af. Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken medicijnen. Die blijken door hun werking geduchte rovers te zijn van vitale voedingsstoffen. Maar die hebben we wel nodig om gezond te blijven ! En door verlies van voedingsstoffen kunnen er ernstige bijwerkingen ontstaan. De meeste artsen blijken zich daar niet of nauwelijks van bewust te zijn. Een bekend voorbeeld zijn de cholesterolverlagende statines, zoals Zocor (simvastatine), Mevacor (lovastatine), Lipitor (atorvastatine), Crestor (rosuvastatine) etc. Deze medicijnen roven een uiterst belangrijk co-enzym [Q10] weg, met spierpijnen, vermoeidheid, en mogelijke hartproblemen tot gevolg. Maar Q10 wordt in combinatie met statines bijna nooit voorgeschreven ! Een ander voorbeeld zijn de vrouwen die orale anticonceptiva gebruiken of later in hun leven tijdens de menopauze hormoonvervanging krijgen. Door die hormonen ontstaat een ernstig tekort aan B-vitamines. En daardoor neemt de kans op schildklierproblemen, gewichtstoename en depressiviteit toe en op lange termijn zelfs geheugenverlies. Veel artsen onderkennen dit probleem niet.

Nutriëntenrovers

Tijdens mijn farmaceutische opleiding, zo’n 40 jaar geleden, heb ik veel geleerd over de waarde van medicijnen. Daar valt in het algemeen veel goeds van te vertellen, want ze kunnen levens redden of de levenskwaliteit verbeteren. Maar ze hebben ook hun schaduwkanten. En schrijft uw arts ze voor of koopt u bij drogist of apotheek z.g. zelfzorgmiddelen, dan gaat u er natuurlijk vanuit dat u er beter van wordt. Maar dat is niet altijd het geval. Het zou zelfs zo maar kunnen dat u er na gebruik nog net zo beroerd aan toe bent. Hoe dat komt ? De eenvoudige waarheid is dat men geen ziektes kan “genezen” met behulp van lichaamsvreemde stoffen. Ze kunnen wel symptomen verlichten, maar de oorzaak van de kwaal niet wegnemen. Vooral niet als ze de mogelijkheid van het lichaam onderdrukken om vitamines en mineralen te produceren of te gebruiken. Ter illustratie: u krijgt geen migraine om dat u een tekort heeft aan paracetamol of aspirine, mogelijk wel aan magnesium en of vitamine B2. Als medicijnen uw lichaam beroven van zulke vitale stoffen bent u in feite dus even ver of nog verder van huis. Dan moeten de voorraden van die natuurlijke voedingssubstanties worden aangevuld.. Gebeurt dat niet dan kan het zijn dat u nog zieker wordt. Ja, het kan zelfs uw dood verhaasten. En dat is nou net niet de bedoeling !

Voedingssupplementen

Suzy Cohen, is apotheker in Amerika, een bekende gast in The Dr. Oz Show en schrijver van de gezondheidsrubriek “Dear Pharmacist” Ze is lid van The Institute of Functional Medicine, The American College for Advancement in Medicine, en The American Association of Anti-Aging Medicine. Suzy heeft een helder boek geschreven over wat medicijngebruik met ons lichaam doet. Het heet “Drugmuggers”. Hiermee hoopt zij arts en patiënt te voorzien van nuttige informatie over veilig medicijngebruik. In overleg met de behandelaar kunnen dan zoveel mogelijk vervelende bijwerkingen van geneesmiddelen voorkomen worden. In haar boek staat een lijst van de meest voorgeschreven medicijnen en wat die met de lichaamseigen nutriënten doen. Daardoor kan de gebruiker een weloverwogen keuze maken om de tekorten aan te vullen. Volgens Suzy Cohen zijn er een heleboel manieren waardoor medicijnen de voedingsstoffen blokkeren of wegroven, maar de drie hoofdmechanismen zijn:

 1. Verandering van de zuurgraad in het gebied van maag, darmen en de urinewegen, waardoor absorptie wordt belemmerd.
 2. Het stimuleren of afremmen van enzymen die betrokken zijn bij het transport van voedingstoffen naar alle delen van ons lichaam.
 3. Het stimuleren of afremmen van enzymen die betrokken zijn bij het activeren van voedingsstoffen of het transformeren daarvan tot substanties die beter opneembaar zijn.

Sommige medicijnen werken juist beter als ze gecombineerd worden ingenomen met specifieke voedingssubstanties. Bijvoorbeeld gebonden aan een eiwit, of een nutriënt om in de lever ontgift te kunnen worden. Dus: medicijnen kunnen de capaciteit van uw lichaam om substanties te absorberen, te verteren, te transporteren, af te breken, of te ontgiften negatief beïnvloeden. Simpelweg door het roven van vitale voedingsstoffen die nodig zijn voor de instandhouding van uw gezondheid. Het domino-effect dat daardoor in gang wordt gezet kan jarenlang verborgen blijven, en uiteindelijk in uw nadeel uitpakken.

Suzy’s lijst

Die is niet volledig maar geeft een algemeen overzicht van de meest voorgeschreven medicijnen. Ik vermeld alleen de generieke naam, omdat merknamen in de Anglo-Amerikaanse apotheken anders kunnen luiden dan in het Nederlandse taalgebied:

 • Maagzuurbestrijders, zoals cimetidine, ranitidine, nizatidine, roxatidine en lansoprazol, esomeprazol, omeprazol, pantoprazol en rabeprazol etc. doen vooral bij langdurig gebruik een aanslag op vrijwel alle vitale stoffen in ons lichaam door verandering van de zuurgraad in maag en darm. Mogelijk gevolg: hartproblemen, een verhoogd homocysteïnegehalte in het bloed, candidiasis, hoge bloeddruk, bloedarmoede, broze nagels, vermoeidheid, haarverlies, verstoring van gehoor en gezichtsvermogen, een verhoogd risico op glutenintolerantie, aantasting van het gebit en prikkelbaar darmsyndroom. Aanvulling: een hooggedoseerd multivitamine en mineralenpreparaat, plus probiotica.
  Maagzuurremmers doen vooral bij langdurig gebruik een aanslag op het lichaamsgehalte magnesium en vitamine B12
 • Antibiotica. Veroorzaakt verlies van B-vitamines, calcium, magnesium, ijzer en goede darmbacteriën. De daaruit voortvloeiende problemen kunnen zijn: hartproblemen, verhoogd homocysteïne, vermoeidheid, candidiasis, verhoogd risico op kanker, prikkelbaardarmsyndroom, beenkrampen, hoge bloeddruk, verlaagd thyroidhormoon, botverlies, gewichtstoename. Aanvullen met probiotica en de genoemde voedingsstoffen.
 • Antidepressiva, zowel MAO-remmers als tricyclische antidepressiva en selectieve serotonineheropnameremmers. Daartoe behoren o.a. selegiline, fenelzine,paroxetine, fluoxetine, amitryptiline, desipramine, doxepine, clomipramine, imipramine, nortryptiline etc. etc. Ze roven Vitamine B2, vitamine B6, jodium en coënzym Q10 uit het lichaam weg . Kan als resultaat geven dat men o.a. last krijgt van een verstoorde schildklierwerking, depressiviteit [ ! ] verlies van haar, verlaagde weerstand, gewichtstoename, hartproblemen, zenuwpijnen, uitputting, gevoelig mondslijmvlies, premenstrueel syndroom, slapeloosheid, huidproblemen, hoofdpijn en hartkloppingen. Worden genoemde voedingsstoffen aangevuld dan kunnen die bijwerkingen zoveel mogelijk worden verminderd.
 • Angstonderdrukkende medicijnen, zoals de middelen uit de benzodiazepinengroep [alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, oxazepam etc.] Men doet er goed aan in overleg met de voorschrijver deze te combineren met melatonine. Bij langdurig gebruik van de benzodiazepinen bestaat het risico voor gewichtstoename, slapeloosheid, hartkloppingen, verlaagde weerstand, en een verhoogd risico voor auto-immuunziekten.
 • Bloeddrukverlagers. Daarbij kan gedacht worden aan ACE-remmers, zoals captopril, enalapril, lisinopril etc. of bètablokkers –atenolol, metoprolol, sotalol- of z.g. calciumantagonisten, waaronder nifedipine, felodipine, verapamil, diltiazem , en amlodipine. Het zijn beruchte rovers van het mineraal zink, magnesium, kalium en calcium. Ook de lichaamseigen voedingsstoffen Q10 ,melatonine en vitamine D3 krijgen een knauw. Worden die niet aangevuld dan ontstaan mogelijk libidoverlies, prostaatproblemen, verlies van reuk en smaak, haarverlies, trage wondheling, infecties, onregelmatige hartslag, geheugen verlies, spierkrampen, slapeloosheid.
 • Cholesterolverlagers. Tot de z.g. fibraten worden gerekend gemfibrozil, clofibraat. Colestipol en colestyramine zijn anionenuitwisselende harsen. De statines zijn bekend als atorvastatine, lovastatine,simvastatine, pravastatine etc. Ze roven of blokkeren Q10, de B-vitamines, vitamine D3 en de meeste mineralen. Dit kan verregaande consequenties hebben voor het hart en geeft een verhoogde kans op kanker. Ook uitputting, verlies van spierweefsel, geheugenverlies, ademnood, leverbeschadiging, verlaagde weerstand tegen infecties etc.etc. kunnen het gevolg zijn. Aanvullen dus !
 • Medicijnen tegen diabetes. Glybenclamide en metformine zijn de bekendste. Ze plegen een aanslag op de lichaamsvoorraad Q10, vitamine B6,B12 en foliumzuur. Dit kan, als die stoffen niet gesuppleerd worden, bij langdurig gebruik uitputting, spierkrampen, geheugenverlies, lage weerstand, verhoogd homocysteïne, en een onregelmatige hartslag opleveren..
 • Diuretica of plasmiddelen, zijn ook weer beruchte rovers van de B-vitaminen, vitamine C, zink, calcium, magnesium en kalium. En dat kan leiden tot botontkalking, hartproblemen, trage wondgenezing, verlaagde weerstand, depressiviteit, prostaatvergroting, oedeem, hoge bloeddruk, gewichtstoename, en stemmingswisselingen. Aanvulling dringend noodzakelijk !
 • Pijnstillers. Uit de NSAID-groep kennen we ibuprofen, naproxen, meloxicam en ketoprofen. Ze roven vitamine C, foliumzuur en ijzer uit het lichaam. Bij langdurig gebruik kan dit leiden tot een hoger kankerrisico, geboorteafwijkingen, maag en darmbloedingen, allergische huidreacties, nier en leverfunctiestoornissen. Die problemen kunnen ook ontstaan bij pijnstillers uit de salicylaatgroep, zoals aspirine. Elke arts zal het verstandige advies geven alleen kortdurend gebruik van deze onmisbare medicijnen te maken.
 • Anticonceptiva en hormoonvervangende medicijnen. Alle oestrogeen bevattende hormonale middelen zijn een aanslag op de goede darmbacteriën,de meeste mineralen, in het bijzonder zink, de B-vitaminen en vitamine C. De bijwerkingen van hormonen kunnen zijn: hartproblemen, candidiasis, toegenomen kans op beroerte en kanker, depressiviteit, slapeloosheid, verlaagde weerstand, geïrriteerdheid, prikkelbaar darmsyndroom, verlies van geheugen, en hypothyroïdie. Men dient dus goed op de vitaminen en mineralenbalans te letten.

De meeste medicijnen beroven het lichaam van vitale voedingssubstanties. Dat betekent niet dat u nu alles maar moet gaan aanvullen wat in de lijst staat. U doet er goed aan om in overleg met uw arts of medisch specialist na te gaan wat in uw specifieke situatie het beste is. Alleen hij/zij kent uw medische geschiedenis en begrijpt wat uw gezondheidsproblemen zijn. Als u kiest voor een vitaminen en mineralenproduct, maak dan gebruik van een orthomoleculair vervaardigd kwaliteitsproduct. Verstandig is ook om een rustige start te maken met één supplement, en te zien wat dit met u doet. Na een week of twee kunt u uitbreiden met meerdere nutriënten. De reparatie van weggeroofde voedingsstoffen neemt meestal een paar weken tot een paar maanden in beslag. Als uw arts het nodig acht om de door hem voorgeschreven medicijnen te blijven gebruiken, zorg dan ook voor een rustige dagelijkse dosis van vitaminen en mineralen. Neem ze niet in te samen met de medicijnen of voedingsmiddelen met een hoog vezelgehalte of vezelsupplementen, maar tijdens de maaltijden. Uw lichaam krijgt dan de tijd en gelegenheid de vitaminen en mineralen zo optimaal mogelijk te absorberen.

Gedraag u dus als Ali Baba of Morgiana- als u van het vrouwelijk geslacht bent-, wees de rovers te slim af, versla ze en blijf gezond !

Literatuur:

Drugmuggers, Which Medications Are Robbing Your Body of Essential Nutrients- and Natural Ways to Restore Them , by Suzy Cohen, RPh, 2011 New York, U.S.A

dearpharmacist.com

Delen.

44 gedachten aan “Ali Baba en de 40 Rovers; medicatie en nutriëntentekorten”

 1. haalo
  ik slik maagzuurremmers
  simvastine
  antideressiva
  heb veel last van luiedarmen alleen senna helpt nog en al mij zenuwtjes doen pijn.
  kan dat ook door een tekort komen.

 2. Connie, het is verstandig om je af te vragen of die luie darmen een oud probleem zijn of pas lui geworden zijn nadat je de genoemde medicijnen bent gaan gebruiken. Darmen zijn of worden in het algemeen traag als er te weinig water per dag wordt gedronken-vooral s’morgen bij het opstaan is een glas lauw-warm water belangrijk om de zaak op gang te brengen- of te weinig vezelrijke voeding wordt gegeten.
  Antidepressiva en simvastatine kunnen als bijwerking inderdaad verstopping geven.
  En zoals je hebt kunnen lezen zijn het geduchte rovers van belangrijke voedingsstoffen die om aanvulling vragen. Wellicht is het goed om met je arts te overleggen of een aantal medicijnen in dosering kunnen worden verlaagd. Helemaal mooi zou zijn om die medicijnen te vervangen voor een orthomoleculaire aanpak, maar daarvoor moet je bij een ortho-arts of therapeut te raden gaan. -www.mbog.nl.
  gr. Anthon

 3. Beste Anthon,
  Ik heb het artikel met veel belangstelling gelezen en ik vraag me af of het betreffende boek van Suzy Cohen ook in het Nederlands is vertaald. Ik beheers het Engels niet goed genoeg om alles te begrijpen.
  Ook zou ik willen weten wat de gevolgen zijn van het slikken van Carbasalaat ( 100 mg.), dat ik sinds een halfjaar slik vanwege een kleine tia. Wellicht staat in het boek vermeld welke middelen als tegengif hiervoor gebruikt kunnen worden.
  Verder gebruik ik calcium, vitamine D, visolie, een multivitamine (momenteel vanwege haaruitval een vitamine B-preparaat) en probiotica.
  gr. José

 4. Hallo Jose, prettig te horen dat je iets aan mijn informatie hebt. Vorige week heb ik Suzy voorgesteld om te zien of er een uitgever in Nederland is die haar werk in onze taal zou willen uitgeven. Ik vind haar boek uitermate nuttig, en ik vernam van haar dat het in elk geval reeds in het Spaans is vertaald.
  Of zij voor een Nederlandse vertaling voelt moet ik dus nog van haar vernemen, maar ik weet wel dat zij bijzonder enthousiast is over mijn artikel “Ali Baba”. Wat jouw vraag betreft: Carbasalaatcalcium is een afgeleide van acetylsalicylzuur [aspirine] en behoort in het rijtje NSAID’s. In jouw specifieke medische situatie is het voorgeschreven om de kleverigheid van de bloedplaatjes te verminderen [in de volksmond bloedverdunner genaamd]. Salicylaten hebben bij langdurig gebruik echter de vervelende bijwerking dat maag en darmwand worden aangetast met verborgen bloedinkjes als gevolg. Bovendien zijn salicylaten beruchte vitamine C rovers. Nu verkeer ik niet in de positie om jou carbasalaat te ontraden- tenslotte is een nieuwe TIA ook geen optie-maar er zijn orthomoleculair wel andere manieren om het boed “dun”te houden. Je zou in elk twee dingen kunnen doen:
  1. 3 x daags 1000 mg Vitamine C [niet-time released] slikken
  2. een orthomoleculair arts raadplegen. [www.mbog.nl] die het e.e.a. eens met je doorloopt en verder nuttige adviezen geeft.
  De supplementen die je slikt, zijn in elk geval prima. Vooral visolie, want die werkt ook nog een bloedverdunnend.
  gr. Anthon

 5. Beste Anthon,

  Zou je de tekorten veroorzaakt door medicijnen ook kunnen aanvullen met ( verschil lende soorten ) celzouten?

  Vr. Groet
  Petra

 6. Petra, dat lijkt mij niet logisch, tenzij een bepaald medicijn expliciet een lichaamszout “wegrooft”, zoals in het geval van kalium als diuretica [plaspillen] worden voorgeschreven. Wanneer medicijnen, zoals statines [cholesterolverlagende medicijnen] bijv. vitamine D3 en/of coenzym Q10 in het lichaam afbreken, dan zullen die specifieke nutrienten moeten worden aangevuld en heeft aanvulling met celzouten geen zin. Er moet dus altijd nauwleurig gekeken worden welk medicijn welke lichaamseigen substantie[s] afbreekt of in het absorptieproces blokkeert. Begrijp je ?
  gr. Anthon

 7. hoi,

  mijn oma slikt sinds kort, nadat ze is ontslagen uit het ziekenhuis waar ze met een longontsteking en hartfalen terecht kwam, de volgende medicijnen.

  Pantoprazol, Metoprolol, Simvastatine, clopidogrel, Montelukast(singulair), Acenoumarol, Furosemide, spironolacton, amlodipine, en de Seretide DISK.

  Ze is echter ontzettend zwak. Ik zou graag willen weten of bepaalde voedingssupplementen te combineren zijn met de medicatie zodat zij kan aansterken.
  Ze eet sowieso erg weinig omdat ze nergens trek in heeft en niet te veel kan eten omdat ze dan last van haar maag kan krijgen.

  Mijn vraag dus, zijn er wijze voedingsspuplementen, zoals magnesium, calsium, die zij kan combineren met de medicatie of werkt dat juist averechts??

  Alvast bedankt!

 8. Ni, die zijn er inderdaad, en als er sprake is van een verzwakte weerstand door ernstige problemen zoals bij je grootmoeder is een hoog gedoseerde multivitamine in het algemeen op zijn plaats. Maar aangezien er sprake is van hartfalen [ in de volksmond “een vermoeid hart genaamd] een toestand waarbij het hart niet goed meer in staat is zijn samentrekkende pompbeweging te maken is een consult bij een terzake kundige arts beslist aan te bevelen. Orthomoleculair zijn er bij hartfalen nog wel wat “reparatiemogelijkheden”afhankelijk van de leeftijd en de staat van het hart van je oma. Dr. Lydia Boeken is gespecialiseerd in orthomoleculaire cardiologie en is een bekwaam arts. Zij praktiseert in Abcoude en bestuurt de Amsterdam Kliniek. [www.amsterdamkliniek.nl] Als je wilt kun je haar bellen of mailen voor een afspraak, en de situatie met je oma even aan haar voorleggen. Het beste met je grootmamma !
  gr. Anthon

 9. Beste Anton,

  Is hetgoed Drug Muggers al te koop in Nederland, zou je mij dit kunnen vertellen, of een soort gelijk boek, want ik vind het heel erg interessant.
  Alvast bedankt.

  Groetjes Elsje

 10. Elsje, helaas [nog] niet. Vorig jaar heb ik aan Suzy Cohen voorgesteld om het in het Nederlands te [laten] vertalen, maar ik ben om voor mij niet bekende redenen het contact met haar kwijt. Inmiddels heb ik het plan wel voorgelegd aan een Nederlandse uitgever van gezondheidsboeken die het in beraad heeft. Dus wie weet !
  gr. Anthon

 11. Beste Anthon
  Geruime tijd gebruik ik Simvastatine (cholestrol) en Enalaprilmaleaat /Hydrochloorthiazide (bloeddruk).
  De afgelopen 2 jaar, ik sport 3x per week 2 uurtjes per keer, heb ik voortdurend last van kramp in de tenen kuiten en voeten, vooral in de avonduren.

  Er is mij geadviseerd, door een sportinstructeur, dat ik magnesium tabletten moet innemen daar deze helpen tegen kramp.

  Is dit te combineren met de 2 andere medicamenten?
  Zou ik de huisarts moeten bezoeken.

  P.s.
  Ik was jaren diabetici 2 en gebruikte metformine. sedert 7 maanden gebruik ik geen merformine meer.

 12. Armand, er moet rekening gehouden worden met het feit dat die krampen door de simvastatine komen. Het is helaas zo dat statines spieronvriendelijke bijwerkingen kunnen geven. Je zou met je behandelend arts kunnen overleggen of de dosering kan worden verlaagd of misschien wel helemaal gestopt. Kan dat niet dan is er wel iets aan te doen door suppletie met vitamine D3 en coënzym Q10- zie de betreffende artikelen op deze site; het woordje “statines’ in de zoekruimte intikken. Tegen het gebruik van magnesium is in combinatie met de door jou genoemde medicijnen geen bezwaar, maar zijn je spierproblemen het gevolg van de simvastatine dan is het maar de vraag of magnesium de klus kan klaren. Ik denk dan toch eerder aan de door mij gememoreerde voedingssupplementen.
  gr. Anthon

 13. Ik werk in een epilepsiecentrum waar men heel veel medicijnen slikt. Ik wil graag op de hoogte gehouden worden.

 14. Nel, je kunt dan een paar dingen doen; hieronder de “notify”hokjes intypen en regelmatig op deze site kijken voor nieuwe artikelen.
  gr. Anthon & Adriaan

 15. Beste Anton,

  Ik heb het al eerder gelezen, maar ik wil de vraag toch graag nog eens stellen.
  Ik slik prozac en leef daarnaast zeer gezond. Echter wil ik graag schussler celzouten nemen om tekorten (die er sowieso zouden zijn; met of zonder medicatie) aan te vullen. Weet jij überhaupt voldoende over deze celzouten om antwoord te kunnen geven of zou je me door willen verwijzen naar een kenner? Mijn huisarts en psychiater weten onvoldoende over celzouten om deze vraag te beantwoorden. Overigens zijn de celzouten waarover ik het nu heb niet homeopathisch. (Deze bestaan wel)

  M.v.g.,
  Kim

 16. Kim, fluoxetine [Prozac] behoort tot de farmaceutische familie van z.g. selectieve serotonineheropnameremmers {SSRI} ,heeft een negatieve werking op de nutriëntenstatus en rooft substanties weg als vitamine B2, B6, jodium, coënzym Q10, foliumzuur, melatonine en selenium. Wil je die tekorten opheffen dan heeft het m.i. geen enkele zin celzouten te slikken, die daar niet in voorzien. Het gebruik van een hooggedoseerd multivitaminepreparaat eventueel aangevuld met een mineralencomplex is dan het enige dat helpt. Om te zien welke voedingsstoffen bij jou precies in een kritisch stadium verkeren is een consult bij een orthomoleculair arts zeker aan te bevelen. Zie http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 17. Hallo allemaal,
  Ik ben sinds een week of drie zeer geïnteresseerd in vitamine en mineralen en kwam hier terrecht..
  Ik ben al jaren moe en gebruik pufjes voor mijn longen, 4 x in de morgen en 4 x in de avond, ik voelde me steeds slechter in mijn vel zitten, depressief, angstig, kort lontje etc. Een maand of drie terug kwam ik er bij toeval achter dat er veel lotgenoten waren die ook Seretide gebruikten, het schijnt serotonine af te breken en daardoor voelde ik me zo depri! De arts wilde niet aan de medicijnen sleutelen omdat ik veel hardloop om me beter te voelen en hij was bang dat ik met andere medicijnen niet meer goed zou functioneren, na een paar gesprekken met een psycholoog zijn we tot de conclusie gekomen dat ik maar aan de Paroxetine moest een vorm van antidepressiva, ik wilde me weer lekker vieken dus ging akkoord. Ik voelde me meteen (mede doordat die dag het prachtige weer begon) lekker en had geen oxazepam nodig, deze had de arts mee gegeven omdat de eerste weken zwaar zouden worden. Na een week of drie werden mijn gedachten beter, ik werd rustiger en had bijna geen huilbuien meer, wat voelde ik me geweldig en wat was ik blij!! Maar ik vernam dat ik ontzettend moe werd, ik liep drie maal per week ca 10 km hard, maar liep op een gegeven moment nig maar een x per week 6 km, ik was hekemaal kapot, op moe, hoofdpijn, duizelig, trillende ogen, vergeetachtig, kon niet meer op woorden komen, kortom, het ging belabberd maar mijn depressieve gevoelens waren zo goed als weg, dat dan weer wel;-) ik gi g naar mijn huisarts, had al mijn klachten op geschreven en hij zei, tja je bent 43 dus je bent toe aan een bril, een bril! Ik dacht die vent is nietgoed bij zn hoofd mag gafhem het voordeel van de twijfel en ging braaf naar de oogarts en bestelde een bril voor eenminimale afwijking, ik kon alles lezen, zelfs de miniminilettertjes! Ik had ook meteen om een bloedonderzoek gevraagd maar de arts zei als je zo ver hard kunt lopen mankeert jou niks.. toch een bloedonderzoek mogen doen en jawel, een HB van 5.5.. dus aan de ijzertabletten.. maar ook meteen info gaan vergaren opt web en kwam er steeds meer achter dat medicijnen het probleem op dat moment verhelpen maar niet genezen, ik dus ook meteen aan de vitamine c, b12 en davitamon, oom een boek gekocht over het verhaal van een Hongaar, “wat wij niet mogen weten” precies wat ik zocht, medicijnen halen de symptomen weg maar niet de kwaal, ziekte komt vaak niet door een teveel aan iets maar door een tekort aan iets en dat de hele medicijnenwereld een grote leugen is, ik schrok me kapot toen ik alles las… er zijn de afgelopen weken zoveel mensen in mijn omgeving gestopt met bepaalde pillen en aan de vitamines gegaan, zelfs ik heb nu twee weken geen pufjes meer gehad en ben niet eens benauwd! Normaal was ik om een uur of tien al benauwd en vergat nooit een shot! Ben gehalveerd met de paroxetine, ben bang om ineens te stoppen maar wil ook daar binnenkort helemaal vanaf! Mijn brillen zijn nooit gebruikt, mijn hoofdpijn is over, mijn ogen trillen niet meer en ben gelukkig zoveel te weten gekomen over vitamines, , mineralen en vooral medicijnen, lang leve internet, ook nu de bevestiging op deze site dat vitamines zo ontzettend belangrijk zijn om je lichaam sterk te maken, het schijnt zelf zo te zijn, volgens mijn Hongaar, dat de aanbevolen dagelijkse vitamines veel te laag wordt gehouden (verplicht door de wet!) Om de medicijnen maar aan de man te kunnen brengen!
  Om misselijk van te worden!

  Ben er benieuwd naar dit boek welke hier beschreven wordt,

  Moe en e
  Enbruimsinds

 18. Mijn verhaal is nog niet klaar, het was al weg… hier ben ik dus weer… Ik ben dus iemand die al gezond leefde, volkorenbrood, sinaasappelsap bij het ontbijt, elke dag verse groente en voldoende fruit, ook gedroogde vijgen, abrikozen, pruimen, beweging, water, noem maar op en mijn twijfels over medicijnen zijn hierdoor ook ontstaan, wat moet ik in godsnaam dan eten om wel te kunnen sporten en me prettig gezond te voelen zonder al mijn klachten!!! Het schijnt dus dat in de huidige verse groente en fruit etc. TE WEINIG VITAMINES zitten door zoveel omstandigheden, koken, transport, bewaren, chemicaliën, het bewerken door de voedselindustrie etc.!!! Er zit dus maar een ding op, AAN DE VITAMINES EN MINERALEN DUS!!! Medicijnen breken veel van de toch al weinige vitamines af en zorgen er dan ook voor dat je steeds meer pillen nodig hebt! Vaak begin je aan medicijnen door een tekort aan vitamines… eerst checken wat jezelf kunt doen om een probleem te verhelpen, oke het werkt niet zo snel als pillen omdat vitamines meer tijd nodig hebben om opgenomen te worden door het lichaam, soms kan het dagen, weken of maanden duren maar vitamine C, een bruistablet van 1000mg in de ochtend doet al wonderen!! Ik kijk uit naar het bovengemoemde boek en hoop dat mensen de tijd nemen om mijn verhaal te lezen! Doe er je voordeel mee!!!
  Liefs, iemand die een nieuwe weg hoopt in te slaan door voor gezonde vitamines en mineralen te kiezen!

 19. Ja Chantal, wat zal ik hierop zeggen. Mooi dat je de oorzaken van je klachten bij de wortels aanpakt. Wel goed om te onthouden is dat [zelfs goede ]vitamine en mineralenpreparaten geen vervanging zijn van gezond voedsel, dat wil zeggen biologisch-dynamisch verbouwd. Winkel eens in een natuurvoedingswinkel, dan ontdek je op dat terrein een heleboel gezond lekkers. Voedingssupplementen zijn ALTIJD een aanvulling geen VERVANGING. En als ik nog een advies mag geven: vitamine C het liefst innemen in de niet time-releasedvorm. Dan heb je er meer aan omdat die [en andere vitaminen] voornamelijk in het bovenste deel van het maagdarmkanaal worden opgenomen. Enneh….het is goed om te beseffen dat de reguliere geneeskunde nog altijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verlichten van menige kwaal. Denk maar aan de technisch vergevorderde chirurgie of de beschikbaarheid van antibiotica, pijnstillers en anaesthetica. De natuurgeneeskunde bestaat wel veel langer, maar kent toch ook haar beperkingen en heeft niet alle antwoorden op onze lichamelijke en psychische ongemakken. Het allermooiste is/zou zijn als regulier en complementair als linker en rechterhand van de artsen zouden fungeren, zodat ziekten via een twee-sporenbeleid kunnen worden bestreden ! zie mijn artikel op deze site “Wat nou alternatief ?”
  gr. Anthon

 20. Hallo Anton, ja ik eet al jaren gezond, verbouwen het meeste op eigen grond, dus ongespoten. Ik weet dat vitamines geen vervanging zijn van maar slechts een aanvulling. Vraagje, wat bedoel je met, vitamine c innemen in de niet time-released vorm?
  Ja het zou geweldig zijn als artsen de handen ineen zouden slaan en beide manieren van genezing samen zouden brengen! Ik hoor mijn arts nooit over vitanines ed. Ik ga jou verhaal ook lezen en zal een dezer dagen naar een gezondsheidswinkel gaan, ben ik nog nooit geweest!
  Bedankt voor je reactie! Trouwens, nog een vraag… ik heb nu twee dagen (vrijdag jl en vanmorgen) het ontbijt uitgebraakt en flinke diaree … na een paar uur slaap voel ik me weer beter, zou dit kunnen komen door de overstap naar vitamines, teweten, bruis vitamine c 1000 miligram tijdens het ontbijt, 3 x daags een ijzertablet 65 mg tijdens de maaltijd, een vitamine b12 tablet tijdens het ontbijt en drie maal daag een multivitaminepil.

 21. Hallo Anton, ik heb het gelezen, zeer interessant! Vanavond rustig achter mijn laptop nog meer lezer, wat een info op deze site, hier wordt ik blij van en krijg vragen op veel antwoorden!
  Dank u wel voor deze site!

  Groetjes Chantal

 22. Chantal, het schijnt gebruikelijk te zijn dat fabrikanten extra “jasjes” rondom vitamine C tabletten aanbrengen vanwege het [onjuiste] idee dat de werkzame stof dan gedurende de gehele dag via de darmwand aan het bloed wordt afgegeven. Het gevolg is dat zo’n vitamine C tablet vaak half verteerd met de ontlasting verdwijnt en dat is niet de bedoeling. Het beste is om aan de apotheker of vitamine-speciaalzaak-medewerker naar de niet time-released vorm te vragen. Dan weet je zeker dat alle vitamine C ook op die plaatsen in je lichaam komt waarvoor het bedoeld is. 3 x daags een tablet van 1000 mg is een mooie standaard dosering. Waar de door jou genoemde symptomen -braken en diarree- vandaan komen kan ik onmogelijk zeggen. Daarvoor is een arts nodig en dat ben ik niet. De bruisvitaminepil zou ik in elk geval niet gebruiken,een vitamine B12 tablet kan het beste in zuigtabletvorm onder de tong worden ingenomen en een hoog gedoseerde multivitamine hoeft maar 1 x daags gebruikt te worden.
  gr. Anthon

 23. Hallo Anton, oké u bent geen arts maar je weet wel heel veel!! Ik ben blij dat ik u gevonden heb, nu krijg ik antwoorden op vragen waar ik bij mijn huisarts tegen een muur opliep… eet maar gezond, dan krijg je alles binnen wat je nodig hebt, nou dat deed ik dus al maar voelde me belabberd.. vandaar mijn vreugde! Ik dacht goed te doen aan diverse vitamines welke ik nu gebruik maar het kan dus beter!! Ik ga morgen naar de apotheek (ben benieuwd of ze het hebben) voor de niet time-released vorm voor vitamine C en de B12 in zuigtablet vorm, welke multivitaminen adviseert U mij?? En wat adviseert u nog meer om het rijtje aan vitamines compleet te maken?? Q10? of is dit zo voldoende? Ook zeer wonderlijk dat u aangeeft 3 x daags 1000 mg te nemen, (gaf de Hongaar ook aan, hier dus de bevestiging!) terwijl overal beduidend minder aangegeven wordt… Hartstikke bedankt voor uw reacties en de tijd !!

  Groetjes Chantal

 24. Chantal, de orthomoleculaire basissuppletie bestaat in het algemeen uit de volgende zaken:
  1 x daags een orthomoleculair vervaardigd Multi/mineralenpreparaat [laat je hiervoor voorlichten in de natuurvoedingswinkel of speciaalzaak]
  3 x daags vitamine C-1000
  2 x daags omega-3-vetzuren 500 mg
  2 x daags vitamine D3-1000 i.e.
  1 x daags vitamine E-200
  Naarmate de jaren verstrijken kan er behoefte ontstaan aan zogeheten “age-essentials”, substanties die het ouder wordende lichaam minder vaak aanmaakt, zoals
  magnesiumcitraat,vitamine K2, glucosamine,Q10 en alfa-liponzuur.
  Het boek “De Houdbare Vrouw” van Pim Christiaans & Hanny Roskamp geeft leuke praktische adviezen voor een langere “houdbaarheid”. Daar staan eigenlijk alle raadgevingen in die je kunt gebruiken. Je kunt er over lezen in mijn artikel “Verleng je houdbaarheid” op deze site. All the best !
  Anthon

 25. Hallo Anton,
  Meteen maar daad bij woord gevoegd, bij de apotheek hebben ze mij super geholpen en geadviseerd ook in verband met mijn huidige medicatie. Alles is besteld!
  Bedankt voor uw advies en u staat bij de favorieten opgeslagen dus mocht ik uw advies nog eens nodig hebben dan weet ik u te vinden:-))
  Met vriendelijke groet,
  Chantal

 26. Beste Anton,
  Mijn kind heeft een jaar ritalin geslikt omdat hij add heeft, het zou hem helpen om zich beter te kunnen concentreren en dat hij wat rust in zijn hoofd krijgt. Maar hij wordt er suf van, hij kreeg alleen morgens een 5 mg tabletje voor hij naar school gaat, in de weekenden en vakanties niets.
  Maar we zijn er 2 weken geleden mee gestopt na de herfstvakantie omdat ik het rommel vind, je weet niet wat het voor consequenties het heeft na een aantal jaren.
  Is er iets ter vervanging?
  groetjes Agnes

 27. Dag Agnes, ik deel je zorgen over de bijwerkingen op lange termijn van methylfenidaat [Ritalin]. In de 80er jaren van de vorige eeuw heeft de Amerikaanse arts Dr. Ruth F. Harrell in navolging van de beroemde orthomoleculaire psychiater Dr. Abram Hoffer opmerkelijke resultaten geboekt met hoge doses niacine [vitamine B3] Orthomoleculaire protocollen voor de behandeling van ADD/ADHD bestaan tegenwoordig uit omega-3 en 6-vetzuren, zink, magnesium [in combinatie met vitamine B6], pycnogenol, acetyl-l-carnitine en gingko biloba-extract. Voeding lijkt een duidelijke rol te spelen- eventuele voedselallergieën dienen dan ook opgespoord te worden. Ook een ijzertekort wordt vaak gezien als één van de mogelijke oorzaken van ADD/ADHD. Je begrijpt Agnes dat de kwestie niet zo eenvoudig is en zich niet leent voor zelfmedicatie. Ik raad je daarom aan eens contact op te nemen met Dr. Rogier Hoenders van het Centrum Integrale Psychiatrie in Groningen. Hij werkt zowel regulier als orthomoleculair. Je kunt hem om raad vragen via http://www.centrumintegralepsychiatrie.nl Ik wens je het allerbeste met je spruit !
  gr. Anthon

 28. Beste Anthon,
  Beste Adriaan,

  Met zeef veel genoegen ben ik op jullie website terecht gekomen.
  Ik gebruik Lithium (lage onderhoudsdosering) meer dan 12 jaar, en Thyrax (0,150 mcg) 10 jaar.
  Sinds een jaar heb ik last van hoge bloeddruk (166/108) – mijn ‘normale bloeddruk is aan de hoge kant 140/90. Tijdens beide zwangerschappen van mijn dochters (2 en 5 jaar oud) heb ik pre-eclampsie ontwikkeld. De aanleg voor hoge bloeddruk is er.

  Na een vasculaire analyse waar alle onderzoeksresultaten goed waren, cholesterol ook, heeft de internist besloten om (ivm lithium gebruik) amlodipine voor te schrijven.
  Zelf wil ik het nemen van bloeddrukverlagende medicijnen nog uitstellen, zeker nu ik mijn lifestyle drastisch veranderd heb en sinds 4 weken, geen koekjes, snoepgoed, kaasjes ed. meer eet en vier keer per week anderhalf uur ga sporten (sinds 3 weken)

  Helaas was de bloeddruk nog niet gezakt bij de controle gisteren…
  Wel heb ik van Arkocaps moerbei en maretak capsules sinds 10 dagen genomen en de knoflook dragees van Dr. A. Vogel.

  Wat vinden jullie, gewoon starten met 5 mg amlodipine en de natuurvoedings supplementen erbij (?) nemen.

  Gelukkig heeft mijn internist gezegd dat ik niet ‘for life’ deze bloeddrukverlagende medicatie hoef te nemen, ben alleen wel benieuwd wanneer en hoe ze weet dat de amlodipine weg kan? Immers zulke bloeddruk verlagende medicijnen werken louter symptoom bestrijdend en niet oorzaak wegnemend.

  Verder slik ik D3 (sinds 5 weken) zeer hoog gedoseerd (Amerikaans merk) en Quibiquinol (=Co-enzym Q10) al ruim een half jaar.

  En verder, sport ik dus sinds kort ik heb veel spiermassa, en weinig visceraal vet – volgens sport instructeur.
  Ik werk drie dagen per week (nu even niet ivm overwerktheid na een stressvol anderhalf jaar door overleiden stiefmoeder (moeilijk ziekbed) en op t werk was het te druk. En ik heb 2 jonge dochters (2 en 5 jaar oud). Tja…

  Wat vinden jullie, ik verneem graag,

  vriendelijke groet, Louise

 29. Louise,
  Wij zijn als voedingskundigen natuurlijk niet geauthoriseerd om in de voorschriften van je dokter ‘ in te breken’ en te adviseren bepaalde medicijnen niet te gebruiken. Dat zul je in goed overleg met hem en volgens eigen geweten zelf moeten bepalen. Als het gaat om nutrientenroof kun je in het kopje ‘ bloedrukverlagers’ van het artikel ‘Ali Baba’ amlopidine zien staan. De daar genoemde substanties dienen dus bij langdurig gebruik van dit medicijn aangevuld te worden. De supplementen die je nu neemt zijn een uitstekende stap in de goede richting, ook de andere maatregelen die je neemt zoals beweging zijn prima.
  Soms kan het langdurig gebruik van reguliere medicijnen toch noodzakelijk zijn, omdat in sommige gevallen natuurlijke bloeddrukverlagende middelen gewoon geen effect sorteren.
  En als de bloeddruk door alle te nemen maatregelen gaat dalen zal de internist zeker adviseren de dosering te verlagen dan wel geheel af te bouwen.
  Mag ik je ook nog verwijzen naar mijn artikel op deze site, getiteld ‘ Hoge Bloeddruk’ ?
  All the best,
  Anthon

 30. Hallo,
  Ik gebruik al jaren fluoxetine, nu las ik in het artikel dat dit medicijn vitamine b2, b6, jodium en co-enzym q10 wegrooft uit het lichaam.
  Ben de laatste tijd erg vermoeid, kan dit hierdoor komen?
  Is het zinvol om een q 10 supplement in te nemen? (Ik doe aan hardlopen 2x in de week)

  Graag uw advies, alvast bedankt.
  Groet Sandra

 31. Sanny, bij het gebruik van fluoxetine is suppletie met Q10 zeker aan te bevelen. Daarnaast is een hooggedoseerd multivitaminepreparaat waarin voldoende vitaminen van het B-complex zitten ook een aanrader. Maar een vraag aan jou is: zou het niet verstandig zijn om eens met de voorschrijver van fluoxetine te gaan praten of vermindering of misschien wel volledig stoppen met dit antidepressivum tot de mogelijkheden behoort ?
  gr. Anthon

 32. Geweldige website. Het artikel over Ali Baba en de 40 rovers rovers is wel even schrikken, maar ik ben blij met het artikel.
  Weten jullie ook wat voor vitamines een betablokker rooft en vooral de acenocoumarol. Ik begon paar jaar geleden met 2 a 3 tabletjes per dag en zit nu al op 5 a 6 per dag. Baal hier ontzettend van. Ik heb een auto-immuumziekte en volgens de Trombosedienst zou het kunnen dat de lever de acenocoumarol niet meer goed opneemt, waardoor ik steeds meer moet slikken om het bloed dun te houden. Verder slik 1/2 slaaptablet van wege chronische pijn en 10 mg Amitryptiline. Ik heb al gelezen dat de benzo niet goed is voor auto-immuumsysteem. Ik krijg van goede Natuurwinkels steeds te horen dat je een slaaptablet niet mag combineren met Melatonine.
  Iedere keer als ik met Q10 begin, voel ik me na een paar dagen rillerig, dus stop ik er weer mee. Of is de Ubiquinol beter opneembaar.
  Ik ga eens kijken of ik het boek van Suzy Cohen in het Engels ergens kan kopen.
  Het lastige vind ik dat artsen en therapeuten elkaar ook vaak tegenspreken.
  Wel voel ik dat emoties mijn immuumsysteem kunnen beinvloeden, daar let ik dus op.
  Dus als je nog wat over de medicijn rovers van Betablokker en Acenocoumarol kan schrijven, stel ik dat zeer op prijs.
  Groetjes Joke (72 jaar)

 33. Naschrift
  Ik slik al heel veel vitamines en mineralen en loop ook bij een orthomoleculair therapeut, maar zij weet niets over de wisselwerking met medicijnen.
  Gr. Joke

 34. Joke, ik zet de zaak even voor je op een rijtje:
  1. Het boek van Suzy Cohen “Drugmuggers”is verkrijgbaar via http://www.amazon.com
  2. Een orthomoleculair therapeut kan niet altijd van ALLE wisselwerkingen tussen medicijnen en voedingssupplementen op de hoogte zijn, omdat die informatie zo enorm uitgebreid is dat er bijna een encyclopedische kennis voor nodig is om dat veld te kunnen overzien – ook ik, hoewel farmaceutisch en orthomoleculair geschoold – moet voor veel vragen mijn naslagwerken raadplegen om in die duizenden feiten en feitjes mijn weg te kunnen vinden.
  3. De wisselwerking tussen amitryptiline en supplementen vind je in mijn artikel “Ali Baba”onder het kopje”antidepressiva”. Betablokkers kun je vinden bij “bloeddrukverlagers” . Kijk dus nog even in het artikel.
  4. Acenocoumarol is een z.g. vitamine K-antagonist. In hoeverre het gebruik van dit medicijn de lichaamsvoorraden K wegsloopt is moeilijk te zeggen en hangt denk ik af van het wel of niet gebruiken van voedingsmiddelen met veel vitamine K (zoals kaas etc.) Een expert om deze vraag te beantwoorden is Dr. Klaas Riepma, farmacoloog, een heel aardige man . Wil je zekerheid dan zou je hem per mail je acenocoumarolvraag kunnen stellen: info@curesupport.nl
  Heb ik je zo een beetje op weg geholpen ? Met vriendelijke groet:
  Anthon
  Joke, nog even dit: over de opneembaarheid van ubiquinol of ubiquinon (Q10)bestaan verschillende meningen. Zelf gebruik ik een goed opneembaar Q10 preparaat en ben daar content mee. Voor je rillerigheid heb ik geen verklaring. Wat het advies in je natuurvoedingswinkel betreft: melatonine combineren met synthetische slaapmiddelen is inderdaad niet zo`n goed idee.
  gr. Anthon

 35. Anthon, gebruik sinds 2011 carvedilol 3.125, uit dit artikel begrijp ik dat dit gebruik ervan de absorptie van vitamine b12 zou bemoeilijken, mijn huisarts gaf mij aan dat dior een vrij onbekend is. Bij bloedprikken werd de actieve waarde vastgesteld op 136, sinds die rijd gebruik ik vitamine b12 suppletie, ben 71 jaar en de duizeligheid is flink verminderd. Sandoz fabrikant neemt de bijwerking niet op in de bijsluiter. Lareb waar ik de bijwerking meldde en die ik de info zond bedankte mij vervolgens, terwijl ze in eerste instantie aangaven uit de vakliteratuur niet te kunnen vinden. Graag uw reactie en bedankt voor deze wijsheid

 36. Bram, het medicijn dat je gebruikt ( Carvedilol) behoort tot de zogeheten bètablokkers, middelen die o.a. worden voorgeschreven bij hoge bloeddruk. Voor zover mij bekend- en ik kan dat noch in mijn bovenstaande uiteenzetting, noch in de mij ter beschikking staande literatuur terugvinden-heeft Carvedilol GEEN invloed op het lichaamsgehalte B12. Dat hebben je huisarts en de mensen van het Lareb goed gezien. Het is natuurlijk plezierig dat B12 er voor heeft gezorgd dat je duizeligheid is afgenomen. Mogelijk is een tekort aan B12 bij jou aan andere oorzaken te wijten. Zie daarvoor mijn artikel op deze site getiteld “Is het misschien een B12 tekort ?”
  gr. Anthon

 37. Beste Anthon,

  Ik gebruik Clomipramine, volgens het artikel zou een supplement met vitamine B2, B6, jodium en coenzym Q10 weleens van belang kunnen zijn. Echter in welke hoeveelheid?

  Gr. Koen

 38. Koen, in dit geval is het voldoende om dagelijks een goed (orthomoleculair) vervaardigd multivitaminepreparaat te slikken met gemiddelden van 25-50 mg B-vitaminen. Daarbij bevat een goed product meestal voldoende Q10 en jodium (in de vorm van kelp). Je kunt je laten voorlichten in een vitaminespeciaalzaak, natuurvoedingswinkel of apotheek. Via het internet kan men natuurlijk ook heel wat informatie verzamelen over kwaliteitsmerken.
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.