Suppletie, ja of nee?

omegaAlweer enige jaren geleden bleek uit een onderzoek van het Zilveren Kruis Achmea, het Olympisch Comité, en de Nederlandse Sport Federatie dat veel Nederlanders lang niet zo gezond zijn als ze zelf vaak denken. Ze bewegen te weinig en ze eten slecht. Van Nederlanders boven de 18 jaar heeft 95% een aangetast gebit, 11,5% lijdt aan aandoeningen van het ademhalingsstelsel, ruim 23% heeft in ernstige mate last van spijsverteringsproblemen, 31% heeft een afwijking aan het skelet en steeds meer mensen vertonen allergische reacties .

Wij eten ons ziek Dat er een duidelijke relatie tussen voeding en gezondheid bestaat, heeft de wetenschap intussen ruimschoots bewezen. Maar het uitgangspunt van de huidige voedings en dieetleer dat wie gevarieerd eet, gezond eet, is volgens prof. dr. Piet De Veer niet steekhoudend. “Een gevarieerde voeding is niet tegelijkertijd een volwaardige voeding” zegt hij. De bioloog heeft verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar de relatie tussen voeding en ziekte op een rijtje gezet in zijn boek “Wij eten ons ziek“. Onze voeding kenmerkt zich door tekorten aan vitaminen en mineralen en we eten volgens De Veer te veel geprepareerd voedsel uit doosjes, pakjes, potten en blikken, waarvan de voedingswaarde bijna nul is. Komen we er mee thuis dan koken we vervolgens het laatste restje voedingswaarde er nog eens uit, en gooien daarna het kookwater met de vitaminen door de gootsteen… en daarmee het kind met het badwater. Hetzelfde geldt voor brood. Mineralen komen in ons dagelijks voedsel te weinig voor. Een gevolg van de grootschalige landbouw,stelt de prof. Kunstmest voedt de bodem niet opnieuw met belangrijke mineralen als magnesium, zink en selenium. De geoogste planten zijn daardoor arm aan mineralen. Overigens was het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO in 1994 al tot de conclusie gekomen dat de meeste Nederlanders een matig tot ernstig gebrek hebben aan: vitamine A, vitamine D, vitamine B1 en B2, selenium, koper, ijzer, calcium, zink en magnesium. Zou het vandaag op dit terrein beter met ons gesteld zijn, denkt u ?

Voedingssupplementen Prof. De Veer pleit daarom voor een natuurlijke , d.w.z. een zoveel mogelijk onbewerkte voeding als basis voor biologische gezondheidszorg.Het mijden van geraffineerde koolhydraten, waaronder suikers, het eten van veel ecologisch verbouwde groente en fruit aangevuld met kwalitatief goede vitamine en mineralenpreparaten kunnen volgens hem een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de westerse mens. Waarom adviseert Piet De Veer naast volwaardige voeding ook het gebruik van voedingssupplementen ? Om te beginnen omdat niet in alle behoeften aan vitaminen en mineralen kan worden voorzien door voedsel alleen. De oorzaak daarvan kunnen aangeboren afwijkingen zijn of defecten in de stofwisseling – erfelijke aandoeningen die er meteen bij de conceptie al “ingeslopen” zijn en hun oorzaak in een foutief of ontbrekend gen vinden – of ook geboorteafwijkingen die opgelopen zijn tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder van een alcoholdrinkende, rokende of ondervoede moeder. Deze handicaps weerspiegelen zich in een mankementen vertonend enzymsysteem, dat de opname en verwerking van vitale voedingsstoffen remt. En zo’n kapotte snaar in het binnenwerk kan, als je nog jong bent héél lang onopgemerkt blijven, maar met het stijgen der jaren tot grote[re] problemen leiden. Een veel voorkomend voorbeeld: steeds meer mensen lijden jarenlang aan chronische vermoeidheid, een slecht geheugen en depressie zonder dat ze weten dat een aangeboren lage uitscheiding van een bepaalde stof door hun maag [z.g. intrinsic factor] de opname van vitamine B12 uit hun voedsel remt. Vitamine B12 is van essentieel belang voor de vorming van rode bloedcellen, die zorgen voor voldoende zuurstoftoevoer naar de weefsels. Een tekort aan B12 veroorzaakt precies deze gebreksverschijnselen. Zulke personen zullen in hun behoefte aan B12 niet alleen met voeding, maar vooral in de vorm van injecties of capsules moeten voorzien, willen ze zich goed voelen. Stofwisselingsfouten, stresscondities ,verkeerde eetgewoonten, het gebruik van beeldschermen, [ ook dagelijks urenlang t.v. kijken, of computerspelletjes doen !] en het werken bij kunstlicht dragen allemaal bij aan grotere behoeften aan voedingsstoffen.

Vier redenen

Volgens Dr. Gert Schuitemaker, apotheker en vitaminedeskundige, zijn er minstens vier argumenten om naast goede voeding, d.w.z. ongeraffineerde en biologische voeding ook voedingssupplementen te gebruiken:

1.Voedselkwaliteit. Onze huidige voedingsmiddelen zijn zo sterk bewerkt en ontdaan van essentiële voedingsstoffen, dat wij feitelijk slechts lege calorieën nuttigen. Schuitemaker kwalificeert de moderne voeding dan ook als reageerbuisvoedsel , chemisch in elkaar geknutseld en slechts vervaardigd op smaak en uiterlijk. Daarbij komt nog dat het gebruik in de landbouw van giftige bestrijdingsmiddelen, [pesticiden] kunstmeststoffen, chemische gewasverbeteraars en groeiversnellers, etc. een groot gevaar vormen voor onze gezondheid. Levensmiddelen moeten ook vaak over grote afstanden worden aangevoerd, [Zuid-Amerika, Azie, Midden-Oosten] wat tot gevolg heeft dat tijdens het transport de voedingswaarde nog eens extra vermindert. Ook in de intensieve veehouderij [bio-industrie] worden voor de mens schadelijke stoffen gebruikt, zoals synthetische hormonen, antibiotica en dergelijke. Aan de ene kant slikken we dus teveel lichaamvreemde stoffen, aan de andere kant krijgen we te weinig waardevolle nutrienten binnen.

2.Milieutoxiciteit. Het milieu [lucht en water] is tegenwoordig verzadigd van chemicaliën, uitlaatgassen, fabrieksafvalstoffen, verfstoffen , afbraakproducten van medicijnen enz. Ons lichaam moet overuren maken om zich dagelijks van deze stoffen te kunnen ontdoen. Om dit proces adequaat te laten verlopen zijn veel meer vitaminen en mineralen nodig dan ons huidige voedsel ook maar in de verste verte kan leveren. En wat te denken van die andere chemische misdadigers, de amalgaamvullingen in uw gebit ? Amalgaam is een verbinding van kwik met metaal. In sommige situaties is gebleken dat uit die vullingen kwik-ionen ontsnappen die in het lichaam terechtkomen. Vervolgens hoopt dat kwik zich op in verschillende organen, waarbij verschijnselen als chronische vermoeidheid, migraine, neerslachtigheid en zelfs neurologische problemen niet zelden voorkomen.

Rookt u ? Heeft u er dan wel eens bij stil gestaan dat elk sigaretje de nodige milligrammen vitamine C aan uw lichaam onttrekt, waardoor u vatbaarder wordt voor infecties en ontstekingen van allerlei aard ? Elke ontgiftingsreactie van het lichaam betekent een ernstig verlies aan essentiële voedingsstoffen, met als gevolg dat we sneller ,vaker en langduriger ziek worden.

3.Stress. Wij leven in een jachtige maatschappij, waar ons lichaam niet op ingesteld is. Stresssituaties zijn in staat om de lichaamsvoorraden van belangrijke nutriënten , zoals bijv. vitamine B1 en B5, vitamine C,en magnesium, geheel of gedeeltelijk uit te putten. Door gebrek aan die voedingsstoffen komt het afweersysteem ernstig onder druk te staan. Volgens Cobi Heijnen, hoogleraar psychoneuro-immunologie aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in stress leidt langdurige blootstelling aan stresshormonen tot duidelijk waarneembare veranderingen in de hersenen, wat kan resulteren in verhoogde bloeddruk, nierproblemen, hormonale veranderingen, afwijkingen aan hart en bloedvaten, diabetes, kanker, reumatoïde artritis etc.

4. Ouder worden. Wij willen allemaal graag zo gezond mogelijk oud worden. Overbodig te zeggen dat met het voortschrijden der jaren bepaalde enzymsystemen in ons lichaam, minder goed gaan functioneren. Dat weet iedereen die de veertig gepasseerd is. De spieren worden strammer, het uithoudingsvermogen neemt af, we kunnen minder lang doorgaan, het geheugen wordt minder of het hart protesteert van tijd tot tijd, enz. Dat verouderingsproces kan, afhankelijk van iemands genetische bagage, enigszins vertraagd worden en daarbij speelt, buiten een gezonde hoeveelheid beweging ook voeding een belangrijke rol. De bekende Nederlandse gerontoloog prof.dr. James Defares heeft daarover in zijn publicaties op een reële, soms humoristische, maar onderbouwde wijze geschreven. Vooral extra vitamines en mineralen in de vorm van supplementen helpen om enzymsystemen optimaal te laten functioneren, waardoor lichaamsfuncties langer in stand gehouden kunnen worden. Niet alleen heeft de ouder wordende mens extra voedingsstoffen nodig, ook rokers, alcoholgebruikers,sporters, zonaanbidders, pilgebruiksters, lijners, vegetariërs, zwangeren en medicijngebruikers komen met slechts een glaasje melk, een [sinaas]appeltje, en een kropje sla per dag niet weg, tenminste niet als zij hun gezondheid serieus nemen !

Een vijfde reden, die in feite het gevolg is van de vier redenen die Schuitemaker noemt, is dat vele onderzoeken gunstige effecten van specifieke suppletie bij specifieke aandoeningen hebben aangetoond. Diverse van dergelijke bewijzen vindt u elders op deze website

Kwaliteitsverschil

Op dit punt aangeland zou u kunnen besluiten om bij uw eerst volgende bezoek aan drogist of supermarkt een multivitaminepreparaat bij de boodschappen aan te schaffen. Maar er zijn goede redenen om dat niet te doen. Waarom niet ? De meeste vitamineproducten die de bekende grote drogisterijketens in Nederland aanbieden, zijn qua werkzaamheid onder de maat: a. De doseringen per ingredient zijn vaak te laag, daarom is zo’n product nauwelijks in staat een positieve bijdrage aan uw gezondheid te leveren. b. Door toegevoegde synthetische vul, kleur, geur, smaak en conserveringsmiddelen is de absorptie in het algemeen ook laag. c. Dikwijls wordt bij dergelijke preparaten gebruik gemaakt van z.g. anorganische mineraalverbindingen.Maar die hebben het nadeel dat zij een zeer laag opname percentage hebben. Magnesiumoxide bijvoorbeeld is onoplosbaar in water en maar half zo goed opneembaar vanuit het maagdarmkanaal dan organische verbindingen als magnesiumcitraat of -aspartaat, waarbij de individuele verschillen groot zijn. Calciumfosfaat wordt praktisch niet geabsorbeerd en dient in feite alleen als tableteermiddel. Calciumcarbonaat wordt voor circa 30% opgenomen. Een goede multi echter bevat organische mineraalverbindingen zoals die ook in voedsel aanwezig zijn en daarom wel goed door het spijsverteringskanaal opgenomen kunnen worden [60%-80%]. Calcium en magnesium zijn onmisbare mineralen voor een normale bloedstolling, een juiste bot en gebitsopbouw, een gezond zenuwstelsel en een goede hartfunctie. d. Vaak zijn de bekende vitaminemerken in de z.g. “time-released-vorm” [TR staat er dan op het etiket] De tabletten of dragees ondergaan dan een bepaalde bewerking, waardoor gedurende de hele dag een beetje van de werkzame stoffen aan het lichaam wordt afgegeven. Dat klinkt natuurlijk mooi, alleen de theorie klopt, volgens apotheker Schuitemaker, niet helemaal met de praktijk, omdat de meeste vitamines en mineralen vrijwel uitsluitend in het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal worden opgenomen. Zo verlaten de waardevolle voedingsstoffen in een TR-preparaat [geheel of gedeeltelijk] ongebruikt weer het lichaam en vind je soms bij toiletgang zo’n half verteerde vitaminepil in de ontlasting terug. Bovendien is het TR-procede onnodig duur. Weggespoeld geld dus. Alleen zogenaamde orthomoleculair geproduceerde preparaten bevatten geen gist, suiker, mais, graan, synthetische conserveringsmiddelen en kleurstoffen en worden daarom uitstekend door het lichaam opgenomen. Ze zijn voldoende hoog gedoseerd en bevatten de werkzame stoffen in de optimale verhouding en samenstelling [orthos = juist/optimaal in het Grieks] waardoor de ingredienten de juiste moleculaire aansluiting met de cellen vinden.

Feel better

Wat mag u verwachten van het langdurig en consequent gebruik van een gezonde basisvoeding, aangevuld met de juiste voedingssupplementen ? In elke geval geen wonderen. U kunt net als ieder ander gewoon ziek worden en [wel of niet tengevolge daarvan] dood gaan. Er zijn overigens onderzoekers van naam die menen dat bovengenoemde maatregelen kunnen leiden tot een levensverlenging van 5 tot 10 of meer gezonde levensjaren. [zie bijv. het boek “How to live longer and feel better” van prof.dr. Linus Pauling,tweevoudig Nobelprijswinnaar en grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde] Andere wetenschappers houden het op een dagelijkse lichamelijke en mentale fitheid als resultaat. Ruud Nieuwenhuis, orthomoleculair voedingsexpert, en een absolute pionier op dit gebied in Nederland zette destijds de volgende reeele verwachtingen van voedingssuppletie op een rij: 1. Versterking van het afweersysteem, waardoor u niet alleen een betere weerstand krijgt tegen bacteriele en virale infecties [griep, verkoudheid, ontstekingen, etc.] maar ook een kleinere kans loopt op degeneratieziekten als hart en vaatproblemen, kanker, reuma, diabetes, botontkalking en aderverkalking. 2. Conditieversterking, meer dagelijkse energie en daardoor een betere beheersing van stress-situaties. Ook het herstel na ziekte gaat doorgaans sneller. 3. Betere bescherming tegen in en uitwendige vervuilingsfactoren. Mag ik tenslotte nog een wijd geopende deur intrappen ? a. Voedingssupplementen kunnen nooit dienen ter vervanging van een gezonde, gevarieerde en volwaardige [=biologische] voeding b. Eet daarom gezond [ veel groente en veel fruit ] c Rook niet ! d. Wees zeer matig met alcohol en geraffineerde producten e. Beweeg minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief. f. Zorg voor een gezond gewicht En bedenk vooral dit: het voorkomen van ziekte is altijd nog beter, goedkoper en makkelijker dan genezen !

Delen.

19 gedachten aan “Suppletie, ja of nee?”

 1. Biografie van Linus Pauling
  http://lpi.oregonstate.edu/lpbio/lpbio2.html
  Helaas is een deel van de bijdrage aan de geneeskunde door Linus Pauling niet op dezelfde constructieve manier door andere wetenschappers opgepakt als zijn bijdrages aan andere takken van de wetenschap.
  Linus Pauling was niet alleen een baanbrekende scheikundige maar bijvoorbeeld ook een belangrijke grondlegger van de moleculaire biologie. Met de orthomoleculaire geneeskunde had hij op het oog de optimale moleculaire omgeving voor lichaamscellen te bewerkstelligen met lichaamseigen stoffen om ziekte te behandelen en te voorkomen.
  Door tegenwerking van de gevestigde wetenschap/industrie is deze tak van de geneeskunde tot dusver onvoldoende van de grond gekomen.

 2. Ik mis B12 in de vitamines waarvan de voorraad door stress snel raakt uitgeput.
  Heeft Cobi Heijnen daar niets over gezegd/gepubliceerd?
  Is er onderzoek geweest naar verhoogde kans na/door stress op kanker?
  Ik heb zelf die indruk wel op grond van eigen ervaring en gesprekken met lotgenoten (slokdarmkanker).
  Marianne Jager

 3. Er is wel onderzoek bekend dat een verband vond tussen kankermortaliteit en psychologische stress. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19232239 (o.a. een tweevoudig longkankersterfterisico).
  Vitamine B12 is belangrijk voor emotionele stabiliteit en de weerbaarheid tegen stress maar of het gehalte daalt tgv stress weet ik niet. Ik herinner me een boek van de zenuwarts H.R. Newbold gelezen te hebben die de meeste van zijn patiënten B12 gaf (intramusculaire hydroxycobalamine). Ook gaf hij kankerpatiënten complementaire therapie.
  Dit artikel over B12 is mogelijk van interesse
  http://www.mts.net/~baumel/B12.html

  Toevallig zijn de officieel aanbevolen doseringen vitamines en mineralen deze maand herzien. Die van B12 is verhoogd.

 4. Marianne,
  Door wat orthomoleculaire adviezen die ik de afgelopen weken in de republiek Slovenie heb gegeven, ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest om op je opmerkingen in te gaan.
  Graag geef ik nog een kleine aanvulling op het uitstekende commentaar van mijn collega drs. Adriaan Pruyssers:
  1. Wat vitamine B 12 betreft; ik heb in mijn verhaal niet al te uitvoerig willen zijn [het is al vrij lang] om ALLE bij stress betrokken nutrienten te noemen. Vitamine B 12 hoort daar zeker bij !
  Over de rol die stress speelt bij het ontstaan van kanker, zul je zeker het boek van Prof.Dr. David Servan-Schreiber interessant vinden. “Antikanker-een nieuwe levensstijl” 2008-uitgeverij Kosmos. Hoofdstuk 9 gaat daar over en hoewel ik niet alle daar beschreven conclusies deel vind ik het onmisbare informatie voor kankerpatienten. Ook het bijna 1200 pagina’s tellende Amerikaanse standaardwerk over nutritionele oncologie “A Defintive Guide to Cancer” [1997-U.S.A.]bevat heel wat goed onderbouwde gegevens die de relatie kanker-stress duidelijk maken. Ik ben niet ongenegen om als je de Engelse taal machtig bent daar het e.e.a. voor je uit te copieeren. Laat het mij maar weten.
  M.v.g. Anthon

 5. Graag zou ik willen weten welke vitaminen en voedingssupplementen er worden aanbevolen voor iemand van 50 jaar/vrouw en in welke doseringen.
  Je leest hier zoveel over maar wat is nu nodig voor wie?
  Ik zie door de bomen het bos niet meer!

  M.v.g. Tineke

 6. Dag Tineke,
  Dat hangt een beetje af van iemands individuele biochemie. Verder spelen de volgende factoren een rol:
  a. gebruikt iemand [veel] medicijnen, en zo ja welke ?
  b. wat zijn iemands voedingsgewoonten
  c. heeft iemand een gemiddelde ,goede conditie of slechte lichamelijke conditie
  d. beoefent iemand dagelijks of wekelijks [intensieve] sport
  e. gebruikt iemand dagelijks alcohol
  In het algemeen kan gezegd worden dat de ouder wordende mens, wat meer behoefte heeft aan suppletie dan de jongere generatie.
  Als wij voor het gemak even van een algemene situatie uitgaan dan beveel ik voor de 50 plusser in elk geval aan:
  1. 1 x daags een hooggedoseerd mulitivitaminepreparaat
  2. 2-3 x daags vitamine C [niet time released]
  3. 1 x daags 200 mcg seleniummethionine
  4. 2 x daags 30 mg Q10
  5. 2 x daags 1000 mg visolie
  6. 2 x daags 400 i.e. vitamine D3
  Met zo’n regime bouw je een aardige weerstand op tegen allerlei lichamelijk ongemak. Houd er wel rekening mee dat een dergelijke suppletie geen volwaardige voeding kan vervangen. Een mediterraan “dieet” [zie mijn “Komt een man bij de dokter”] doet er nog eens een krachtig schepje bovenop !
  m.v.g. Anthon

 7. Beste Anthon,

  Bedankt voor je reactie. Eerlijk gezegd dacht ik dat ik het in mijn mail zou krijgen.
  Het was nog even puzzelen waar ik mijn vraag had gesteld.

  Best veel om in te nemen per dag en daar hangt ook een behoorlijk prijskaartje aan.
  Beveel je ook merken aan?

  M.v.gr.

  Tineke

 8. Hallo Tineke,
  Je hebt gelijk: investeren in de gezondheid kost het een en ander. Mocht door minister Klink e.a. ooit worden ingezien dat voedingssuppletie voor elke Nederlander van cruciaal belang is om ziektes te helpen voorkomen [ en dat zal de Staat der Nederlanden uiteindelijk veeeele miljoenen aan uitgaven voor de gezondheidszorg schelen !] dan zullen wellicht ook zorgverzekeraars de vergoeding van orthomoleculaire preparaten gaan verruimen.
  Maar helaas, zover is het in dit land nog [lang] niet…Edoch, elke euro die we investeren in ons lijf is immers ook op langere termijn goed besteed, nietwaar ?
  Nee, ik kan je geen merken aanbevelen, maar streef er in elk geval naar zo zuiver mogelijk en orthomoleculair vervaardigde preparaten te slikken.
  Zie nog eens mijn uiteenzetting daarover.
  m.v.g. Anthon

 9. Beste Anthon,
  Mijn dochter is 16 en heeft regelmatig last van migraine. Ze is terug gegaan van 4 vwo naar 4 havo. Haar school is nu niet moeilijk voor haar. Heb je een advies wat goed is om de migraine aan te pakken?
  Alvast hartelijk dank voor je reactie.

 10. Dag Jan, achter migraine kunnen verschillende oorzaken schuil gaan, zoals overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen, spanningen etc. Voor mij dus moeilijk om op afstand uit te maken hoe de kwestie met je dochter precies in elkaar steekt. Mijn adviezen -die zoals je zult begrijpen van algemene aard zijn- luiden in elk geval:
  2-3 x daags 200 mg Magnesium [ontspant spier en vaatweefsel]
  2-3 x daags 100 mg co-enzym Q10 [verlaagt de frequentie en intensiteit van de migraineaanvallen]
  1-2 x daags 120 mg Gingko Bilobaextract [kan de duur van een migraineaanval verkorten]
  Voedingsmaatregelen kunnen zijn: 2-3 liter water per dag drinken. Als je dochter gevoelig blijkt te zijn voor cacao, aspartaam, alcohol en cafeine, dan NIET gebruiken. Sommige personen zijn ook gevoelig voor tyraminehoudend voedsel, zoals oude kaas, soja-producten en overrijp fruit. Uitkijken dus.
  Als deze maatregelen niet helpen, niet doormodderen maar een ortho-arts raadplegen !
  gr. Anthon

 11. Hallo,
  Dat Mg helpt bij migraine kan ik beamen. In mijn jeugdjaren werd ik geconfronteerd met veelvuldig terugkerende zware migraine-aanvallen, soms gepaard met éénzijdige gevoelloosheid. Aangezien de huisarts hiermee geen raad wist, ben ikzelf gaan zoeken naar een oplossing en dat heb ik gevonden in magnesiumlactaat. Nadien ben ik overgeschakeld op een gecheleerd supplement met oa magnesiumcitraat, -fumaraat, -malaat, -succinaat, -alfa ketoglutaraat en kalium. Ik neem reeds 20 jaar Mg en heb sindsdien nooit meer last van migraine. Het help ook tegen (kuit)krampen.
  gr. Marc

 12. Marc, dan zul je mijn artikelen [ook op deze site] “Over witte gezichten en gezonde harten” waarbij de bijzondere toepassingen op cardiologisch gebied worden behandeld, en “Magnesium en muziek” over de kalmerende en “geluiddempende” eigenschappen van magnesium zeker interessant vinden !
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.