Lycopeen

spagtomgezondheidseffecten van voedingsstof uit tomaten

De tot de carotenoïden behorende roodkleurige voedingsstof lycopeen is een belangrijke antioxidant. Van nature komt deze voedingsstof in menselijk weefsel in grotere hoeveelheden voor dan de andere carotenoïden zoals bèta caroteen. Dit kan wijzen op een grotere betekenis voor de gezondheid. Het komt vooral voor in tomaten. De opname, vanuit de darmen, van de carotenoïden is erg slecht bij rauwe groenten en fruit. Daarom zijn de beste bronnen van lycopeen gerechten met gebakken tomaten of tomatenpuree of oliehoudende tomatenlycopeencapsules. Aangetoond is dat lycopeen bescherming biedt tegen kanker. De bewijzen zijn het sterkst bij prostaatkanker. Uit een onderzoek onder 48000 Amerikanen bleek dat degenen die 10 of meer porties tomatenproducten per week aten na vijf jaar 35% minder risico op prostaatkanker hadden gelopen dan degenen die minder dan 1,5 porties tomatenproducten per week aten. Als alleen de best opneembare lycopeenbron, tomatensaus, in beschouwing werd genomen was dit percentage 66%. Zoals hieronder blijkt zijn er diverse klinische studies uitgevoerd met prostaatkanker patiënten en worden tomaten-lycopeenextracten en diëten rijk aan lycopeen veelvuldig gebruikt om hoge PSA gehaltes te verlagen. Naast de bescherming die lycopeen voor de prostaat biedt kan deze voedingsstof mogelijk ook van nut zijn om huidveroudering tegen te gaan, om astmatische klachten te verminderen en zou het gunstig kunnen zijn voor de bloedvaten.

Lycopeen therapeutisch bij prostaatkanker. 26 mannen met deze ziekte, zonder aangetoonde uitzaaiïngen, kregen drie weken voordat de prostaatklier (gedeeltelijk) operatief zou worden verwijderd 30mg tomatenlycopeen in capsules op oliebasis per dag of een placebo te slikken. Na analyse van het verwijderde klierweefsel bleek dat de lycopeengebruikers kleinere tumoren hadden dan de anderen (80% kleiner dan 4ml t.o.v. 45% kleiner dan 4ml). Bij 73% van de lycopeengebruikers trof men geen kankerweefsel aan buiten de prostaat. Dit was bij 18% van degenen die placebos hadden gekregen het geval. Ook was het PSA (prostate specific antigen) gehalte lager in de lycopeengroep. Hoe hoger het PSA gehalte hoe groter de kans op uitzaaiïngen. Dit waren zeer opmerkelijke verbeteringen na slechts 3 weken gebruik. Het gebruikte supplement was 2 x daags 250mg Lycomato tomatenextract dat o.a. 15mg lycopeen bevat. (Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention)

Een andere studie onderzocht het effect van pastagerechten op basis van het lycopeengehalte in tomatensaus op de DNA schade en het PSA gehalte van prostaatkankerpatiënten. Deze geven een indicatie van de toestand van de kanker. 32 patiënten kregen gedurende drie weken een dergelijk pastadieet dat 30mg lycopeen per dag bevatte. Na drie weken bleek het lycopeengehalte in het bloed te zijn verdubbeld en in de prostaat te zijn verdrievoudigd. DNA schade, gemeten in de witte bloedlichaampjes, daalde met circa 25 %. DNA schade in de prostaat was circa 30 % lager in de patiënten die het dieet hadden gevolgd dan bij andere patiënten. Het PSA (prostate specific antigen) gehalte was na de drie weken met circa 20% gedaald. (J. of the National Cancer Institute, 2001)

Caroteen, lycopeen en longkanker: Tot voor enkele jaren werd gedacht dat bèta caroteen aanzienlijke bescherming biedt tegen longkanker. Voeding rijk aan deze pro-vitamine leek deze bescherming te bieden. Tot bleek uit interventiestudies dat extra bèta caroteen deze bescherming niet biedt en zelfs de kans op longkanker onder zware rokers iets scheen te verhogen. Nu blijkt uit een grootschalig onderzoek dat andere carotenoïden, met name lycopeen en alfa caroteen, waarschijnlijk de bescherming bieden die ooit aan bèta caroteen werd toegeschreven.

Meer dan 124000 mensen werden 10 tot 12 jaar gevolgd. Gekeken werd naar de hoeveelheid carotenoïden in de voeding. Degenen met alleen een hoge bèta caroteen inname verkleinden de kans dat ze longkanker kregen enigszins. Belangrijker was het 25 respectievelijk 20% verminderde risico door het gebruik van veel alfa caroteen en lycopeen. Wortelen zijn de belangrijkste voedingsbron van alfa caroteen en tomaten van lycopeen. Volgens de onderzoekers biedt het eten van veel verschillende groenten en fruit de beste bescherming. Overigens zijn 90% van alle longkankerpatiënten rokers of ex-rokers. (www.msnbc.com, 2000)

Werking lycopeen en vitamine E bij prostaatkanker: Ratten met prostaatkanker kregen in hun voeding extra lycopeen of vitamine E of beiden of een placebomengsel. Na vier weken bleek dat bij de ratten die zowel de vitamine E als de lycopeen hadden gekregen er een veel groter aantal prostaatkankercellen waren afgestorven. Lycopeen verhinderde de locale omzetting van testosteron in dehydrotestosteron en verminderde de expressie van twee kankerbevorderende stoffen (IGF-1 en IL-6). Vitamine E verhinderde op andere wijze de plaatselijke werking van testosteron. Omdat deze mechanismen bij mensen hetzelfde kunnen zijn probeert men een soortgelijk onderzoek met prostaatkankerpatiënten op te zetten. (Faseb Journal, 2004)

Lycopeen en prostaatkanker: In dit Indiase onderzoek onder 54 prostaatkankerpatiënten met uitzaaiïngen die allen gecastreerd werden kreeg de helft 4mg lycopeen per dag te slikken. Om de drie maanden werden de patiënten onderzocht. Een botscan werd gemaakt, het PSA gehalte gemeten en plasproblemen beoordeeld. Na twee jaar bleek dat bij meer mensen in de lycopeengroep het PSA gehalte was genormaliseerd. Uit botscans bleek dat bij vier mensen uit de groep die alleen gecastreerd was er geen tumoren meer waarneembaar waren. Een dergelijke ‘complete response’ was bij 8 mensen in de lycopeengroep opgetreden. Ook wat betreft plasproblemen deden de mensen die de lycopeen hadden gekregen het gemiddeld beter. Na de twee jaar waren 19 van de 54 mensen gestorven. Zeven in de groep lycopeengebruikers en twaalf in de andere groep. (A comparison of lycopene and orchidectomy vs orchidectomy alone in the management of advanced prostate cancer M.S. Ansari British J of Urology International, 2003)

Lycopeen, alleen tegen ernstige vorm van prostaatkanker: Een recent grootschalig onderzoek bestudeerde de relatie tussen het gehalte van een aantal voedingsstoffen en de kans op prostaatkanker. Van 1000 mannen met prostaatkanker en evenzoveel gezonde mannen werd het gehalte in het bloed van 7 carotenoïden – waaronder lycopeen – twee soorten vitamine E en vitamine A gemeten en met elkaar vergeleken. Een duidelijk verband tussen deze voedingsstoffen en prostaatkanker in het algemeen werd niet gevonden. Wel bleek dat carotenoïden in het algemeen en lycopeen in het bijzonder aanzienlijke bescherming lijken te bieden tegen gevorderde prostaatkanker. Bij personen met een hoog gehalte lycopeen kwam gevorderde prostaatkanker 60% minder vaak voor. Lycopeen lijkt daarom te helpen verhinderen dat lokale prostaatkanker die zeer vaak voorkomt (volgens deskundigen heeft de westerse man een 42% kans op prostaatkanker maar slechts 3% kans eraan te sterven) zich ontwikkelt tot een ernstige ziekte. (Am J Clinical Nutrition, 2007)

Het feit dat lycomato-lycopeencapsules een te hoog PSA gehalte verlaagt past in het beeld dat dit onderzoek suggereert en bij de twee onderzoeken onder prostaatkankerpatiënten.

Uit een ander onderzoek blijkt dat als lycopeen in combinatie met vitamine E aan prostaatkankercellen wordt toegevoegd dit de celwoekering doet stoppen. Andere voedingsstoffen waarvoor bewijzen c.q. sterke aanwijzingen bestaan dat ze bescherming bieden tegen prostaatkanker zijn groene thee, visolie, koolgroentes, rode wijn, vitamine d en selenium (opheffing van een tekort)

Lycopeen, aderverkalking en coronaire  hartziekte: Volgens enkele recente epidemiologische studies (vergelijkingen tussen groepen mensen) biedt lycopeen mogelijk bescherming tegen hart- en vaatziekten. Uit één studie, onder 725 mannen van middelbare leeftijd bleek dat degenen met een laag gehalte lycopeen 3,3 maal meer risico liepen op een hartaanval of beroerte dan mensen met een hoger lycopeengehalte in hun bloed. In een andere studie mat men de dikte van de kransslagader van 520 gezonde mensen. Mannen met een laag lycopeengehalte in het bloed hadden gemiddeld een 18% dikkere kransslagader dan mannen met een hoger dan gemiddeld lycopeengehalte. Een dikkere kransslagader wijst op atherosclerose (aderverkalking) (Exp Miol Med, 2002)
Lycopeen of andere bestanddelen van tomaten lijken dus bescherming te bieden tegen hart- en vaatziekten. Al is dit uit deze onderzoeken nog zeker niet afdoende bewezen.
Onderzoekers die proeven deden met konijnen veronderstellen nu dat lycopeen zelfs effectiever kan zijn dan statines in het tegengaan van de nadelen van een ongezond dieet.

De gegevens lieten zien dat lycopeen in de gegeven dosering betere resultaten liet zien dan fluvastatine (Lescol). Morfologisch onderzoek toonde dat lycopeen en fluvastatine de vorming van atherosclerose van de aorto aanzienlijk tegen ging in vergelijking met de konijnen die alleen het vetrijke dieet kregen

De gegeven dosering die ook de cholesterolgehaltes e.d. verlaagde was hoog omdat de opname van lycopeen veel slechter is bij konijnen dan bij mensen. Volgens de onderzoekers geeft 25mg lycopeen per dag bij mensen reeds een vijfvoudig lycopeengehalte dan welke bij deze proefdieren bereikt werd.
(Nutrition, 2008; Nutraingrediënts)

Lycopeen en licht verhoogde bloeddruk: Lycomato, het tomatenextract met o.a. lycopeen als werkzame bestanddeel, blijkt een gunstig effect te hebben op de bloeddruk. 40 personen met een matig verhoogde bloeddruk kregen eerst, gedurende 4 weken, een placebocapsule, daarna 8 weken het tomatenextract (250mg waarvan 15mg lycopeen) en daarna weer 4 weken de placebocapsules. De bovendruk daalde tijdens de inname van de lycopeen van gemiddeld 145mm naar 134mm kwikdruk en de onderdruk van 88mm naar 83mm kwikdruk. Na de tweede placeboperiode steeg de bovendruk weer naar de aanvangswaarde en de onderdruk naar 85mm. De onderzoekers achtten de antioxidantwerking van het tomatenextract verantwoordelijk voor de bloeddrukdaling. Het tomatenextract had geen invloed op de cholesterolgehaltes en dergelijke. Wel mat men verminderde oxidatie van ldl-cholesterol. (American Heart Journal, 2006)

Tomatenextract, niet pure lycopeen Uit een proef met ratten blijkt dat niet alleen de lycopeen uit tomaten beschermt tegen prostaatkanker en dat alle lycopeensupplementen niet hetzelfde effect zullen hebben. 194 mannelijke ratten kregen een stof toegediend die prostaatkanker veroorzaakt. Een aantal van hen kreeg tevens lycopeen zonder andere stoffen uit tomaten (mogelijk synthetische lycopeen) en een aantal kreeg een tomatenextract. 80% van de ratten die alleen normale voeding hadden gekregen stierven met prostaatkanker, 72% van de ratten die de pure lycopeen hadden gekregen en 62% van de ratten die het tomatenextract hadden gekregen.

Lycopeengehaltes: Het lycopeengehalte van de volgende voedingsmiddelen per 100 gram is: tomaten 2,5 mg, tomatenketschup 17 mg, tomatensap 9 mg, tomatensaus 15 mg en tomatensoep 5 mg. Dit zijn de gegevens volgens de USDA Nutrient databank. De gehaltes kunnen sterk variëren. Hoe dieper de rode kleur hoe hoger het lycopeengehalte. Tomatensoep en -sap lijken uit dit lijstje de belangrijkste bronnen van lycopeen te zijn. Bij gebruik van tomatensap liefst verhitten met een eetlepel olijfolie. Uit een onderzoek uit 1992 bleek dat onverhitte tomatensap het lichaamsgehalte van lycopeen niet verhoogt. Als de tomatensap met olie werd gekookt bleek dit het lycopeengehalte wel sterk te verhogen met een halfwaardetijd van 2 tot 3 dagen dwz dat de lycopeen relatief lang in het lichaam blijft.

Lycopeen en mannelijke vruchtbaarheid: Omdat lycopeen in relatief hoge concentraties aanwezig is in de testikels en in spermavloeistof en lagere gehaltes zijn waargenomen bij onvruchtbare mannen werd het volgende onderzoek uitgevoerd. Dertig onvruchtbare mannen, in de leeftijd van 23 tot 45 jaar, kregen 4mg lycopeen per dag. Na drie maanden was het spermagehalte in 66% van de gevallen aanmerkelijk gestegen en bij 53% was de beweeglijkheid van de spermatozoïden met een kwart verbeterd. Zes echtgenotes waren zwanger geworden. (Int Urol Nephrol, 2002; BBC Health)

Lycopeen beschermt tegen zonverbranding: De proefpersonen kregen 10 mg lycopeen extra per dag. Sommigen de goedkope synthetische, anderen de natuurlijke lycomato en een derde groep kreeg deze lycomato opgelost in een drank. Het bleek dat de lycopeen beschermt tegen verbranding door UV stralen. Na 12 weken was de beschadiging van de huid 25% geringer door de synthetische lycopeen en 38% en 47% geringer in de andere twee groepen. (Int J Vit Nutr Res)

In een ander, kleinschalig, onderzoek kregen de proefpersonen elke dag 55gram tomatenpuree, samen met een beetje olijfolie om de opname van oa de lycopeen te bevorderen. Na drie maanden bleek niet alleen dat de huid zo’n 33% beter beschermd was tegen de zon maar ook dat de hoeveelheid pro-collageen was toegenomen. Dit laatste is volgens dermatoloog Lesley Rhodes te beschouwen als huidverjonging. BBC Health, 2008

Lycopeen en tomatensap van nut bij astma: Een dieet rijk aan antioxidanten is in verband gebracht met het minder voorkomen van astma. Voedingsmiddelen rijk aan antioxidanten – afgezien van vitamine C tabletten – zijn niet specifiek onderzocht op hun effect bij astmapatiënten. In dit onderzoek werden de 32 proefpersonen die last hadden van astma eerst gedurende 10 dagen op een dieet arm aan antioxidanten gezet (o.a. weinig fruit). Hierna werd men in drie groepen verdeeld die afwisselend gedurende een week supplementen met een tomatenextract dat 45mg lycopeen bevat per dag kregen, een week dagelijks tomatensap met circa dezelfde hoeveelheid lycopeen (dus 500 gram tomatensap per dag volgens bovenstaande lijstje) en een week placebocapsules. Tijdens de 10 dagen dat men het antioxidantenarme dieet volgde verergerde de astma. Er trad echter verbetering op door de tomaten-lycopeencapsules en in mindere mate door de tomatensap.
Free Radic Res, 2008
Gerelateerd: Lycopeen bij hersentumoren
Lycopeen tegen botontkalking
Lycopeen tegen hoge bloeddruk

Delen.

88 gedachten aan “Lycopeen”

 1. Ik gebruik momenteel een bloeddrukverlager lisinopril 5 mg, als ik nu elke dag de lycopeen slik, zou ik dan kunnen stoppen met de lisinopril ??

  mvg

  Jan Bakker

 2. Of de bloeddruk dan niet stijgt is van de voren niet te zeggen. In ieder geval dient de bloeddruk dan vaak gecheckd te worden. Lycopeen zal over het algemeen minder bloeddrukverlagend zijn dan lisinopril. Veel factoren kunnen op de bloeddruk van invloed zijn. Lichaamsbeweging, een dieet met minder calorieën en zout maar met meer fruit en groente is goed voor de bloeddruk. Ook andere supplementen zoals coënzyme Q10, vitamine C en knoflookcapsules kunnen oa hoge bloeddruk helpen verlagen.
  Ook meditatie is gunstig.

 3. geachte heer/mevrouw. Hoeveel glazen tomatensap moet men per dag drinken om de juiste hoeveelheid lycopeen binnen te krijgen? Of is het beter capsules te slikken? Alvast bedankt. Met vriendelijke groewten Peter bos.

 4. Peter,
  Dat hangt af van de wijze waarop de tomaat is gekweekt. Een zongerijpte biologisch “vervaardigde” tomaat is natuurlijk Lycopeenrijker dan een “Hollandische Wasserbombe” om met onze Oosterburen te spreken.
  In het algemeen kan men zeggen [en ik ontleen die gegevens aan de USDA Database for the Carotenoid Content of Selected Foods, 1998] dat 100 gr tomatensap van redelijke kwaliteit 9,3 mg Lycopeen bevat.
  Persoonlijk vind ik die dosering te “mager” en gebruik daarom dagelijks 100 -200 gr biologische tomatenPUREE [verkrijgbaar in natuurvoedingswinkels].
  Dan loopt de hoeveelheid Lycopeen volgens diezelfde bron al gauw op tot 29,3 mg.
  Voor voldoende resorptie in de dunne darm dient daar een thee of desertlepel olijfolie aan te worden toegevoegd. En om het nog beter te doen een theelepel vitamine C poeder, om de eventuele nitraten die er tijdens de kweek door bemesting in terecht zijn gekomen te neutraliseren.
  Maar niet iedereen krijgt dit brouwsel door zijn of haar keel. In dat geval zijn Lycopeencapsules een uitstekend alternatief.
  M.v.g. Anthon

 5. Hallo

  Ben een trostomateneter, en daar eet ik wel 10 van per dag als lunch
  kan dat kwaad??

 6. Nee, dat kan helemaal geen kwaad ! Deden alle Nederlanders dat maar. Het is overigens wel zo meneer/mevrouw de Jong dat u meer gezondheidsvoordelen van die tomaten heeft als u:
  1. biologisch gekweekte tomaten zou eten en
  2. naast het eten van hele tomaten ook tomatenpuree of pasta zou gebruiken.
  U dient te weten dat de waardevolle stoffen in tomaten, de carotenoiden waarbij lycopeen de belangrijkste component is, pas goed vrijkomen en door de dunne darm geabsorbeerd worden ,als aan twee voorwaarden is voldaan:
  a. door verhitting breken de stugge celletjes in de tomaat, waardoor die carotenoiden makkelijker vrijkomen [een hele tomaat houdt teveel van die waardevolle stoffen vast] en b. door een desertlepel olijfolie aan die puree of pasta toe te voegen wordt de opname in het menselijk lichaam ook nog eens dubbel versterkt.
  Verder: gewoon trostomaten blijven eten !
  gr. Anthon

 7. Hoe zit het met het gebruik van gedroogde tomaten in olijfolie? Zitten daar de oorspronkelijke carotenoiden nog in en komen ze even moeilijk of juist makkelijker vrij?

 8. Mijnheer/mevrouw Stegeman [bent u toevallig familie van de leverworst ?] gebruikt u gerust de gedroogde tomaten in olijfolie [niet in zonnenbloemolie] want dat is een rijke bron van carotenoiden, vooral lycopeen. Het is overigens wel zo dat tomaten die verhit worden en daardoor hun structuur verliezen hun waardevolle voedingsstoffen makkelijker loslaten dan een tomaat in vaste vorm.
  Gebruik dus naast die gedroogde [liefst biologisch gekweekte !-u koopt ze in de natuurwinkel] ook andere tomatenproducten, zoals puree en sap.
  gr. Anthon

 9. Kan het dagelijks eten van tomatenpuree (ongeveer 55 gram/dag)
  huidirritatie tot gevolg hebben?
  gr. Chantal

 10. Chantal, in principe kunnen mensen voor ALLES allergisch zijn, ook voor tomaten. Naast bepaalde vis en kaassoorten, maar ook noten en chocola, kunnen tomaten berucht zijn als allergeen. Om er achter te komen of in jouw geval de tomaat de werkelijke oorzaak van de huidirritatie is, dien je een week of twee te stoppen met het eten ervan. Verdwijnt de huiduitslag dan heb je de dader te pakken.
  gr. Anthon

 11. In het artikel wordt gezegd:
  “Uit een onderzoek onder 48000 Amerikanen bleek dat degenen die 10 of meer porties tomatenproducten per week aten na vijf jaar 35% minder risico op prostaatkanker hadden gelopen dan degenen die minder dan 1,5 porties tomatenproducten per week aten.”
  Mijn vraag is: Wat is een portie tomatenproducten ?

 12. Wouter, dan spreken we al gauw van zo’n twee eetlepels gemiddeld per dag. Gedacht moet dan worden aan gekookte of gemalen tomatenprodukten vermengd met extra virgine olijfolie, bij voorkeur biologisch. Door een kleine toevoeging van [het juiste]vet wordt de lycopeen veel beter in de dunne darm en tenslotte in het bloed opgenomen. Mensen die moeite hebben met dergelijke voeding kunnen ntauurlijk altijd kiezen voor de [duurdere] oplossing: lycopeencapsules. Persoonlijk ben ik voorstander van het gebruik van de hele tomaat, omdat niet alleen lycopeen, maar ook andere tomatenbestanddelen van uitermate belang voor de gezondheid zijn.
  gr. Anthon

 13. Zie hieronder een antwoord op mijn vraag betreffende hoeveelheid Lycopeen in Tomatensap.
  ==================================================
  Hartelijk dank voor uw email van 13-12-10 over Appelsientje Tomaat-Groente.

  Wij hebben even navraag gedaan en het volgend eantwoord doorgekregen.

  Appelsientje Tomatensap 69 microgram lycopeen per liter bevat, dus per glas van 200ml is het lycopeen 13 a 14 microgram.

  Appelsientje TomaatGroentesap bevat 53 microgram per liter, dus per glas van 200 ml is het lycopeen 10 a 11 microgram.

  Wij vertrouwen erop dat u vraag hiermee is beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  FrieslandCampina ConsumentenService

  =====================================================

 14. Wim, ik neem aan dat je begrepen hebt dat dit wel uitzonderlijk lage waarden zijn.[zie mijn antwoord aan Peter hierboven]. Wil je echt iets aan Lycopeen hebben dan dien je minimaal aan 15mg per dag te denken. Dat kan in de vorm van [bij voorkeur biologische] tomatenpuree [verkrijgbaar in natuurvoedinsgwinkels, maar ook bij AH], of in de vorm van capsules. Is er duidelijk behoefte aan een therapeutische toepassing van Lycopeen [prostaatkanker] dan verdienen de capsules de voorkeur.
  gr. Anthon

 15. Wij maken wel uit of een naam verplicht is.
  Klinkt toch een beetje als Ausweis Bitte !

 16. Beste mijnheer/mevrouw Boulancher, weest u gerust, “die Suppe wird nicht so heiss gegessen, als sie hinuntergeschluckt wird”. Omdat zo veel mensen vragen stellen is het prettig het antwoord direct aan die persoon te richten. Dat heeft als voordeel dat de vragensteller vrijwel ogenblikkelijk in staat is in de commentaarcolom het antwoord terug te vinden. Neemt u daarom van ons aan: het vragen van de naam is niet vervelend bedoeld ! U mag ook een pseudoniem gebruiken als u dat prettig vindt. U heeft daar kennelijk niet voor gekozen. Goed van u !
  Met vriendelijke groet: Anthon

 17. Kun je om voldoende lycopeen binnen te krijgen ook vleestomaten gebruiken , zoja
  hoeveel !!!
  m.v.g.

 18. Otto, dat kan, maar dan zul je er toch een half pond per dag van moeten consumeren.
  Daar komt nog bij dat tomaten hun lading lycopeen maar moeilijk loslaten omdat de cellulaire structuur nogal stevig is. Tomaten laten lycopeen alleen in voldoende mate vrij als ze verhit worden en samen met [olijf]olie worden gegeten. Zoals je in de commentaren hierboven kunt lezen verdient [biologische] tomatenpuree als lycopeenbron de voorkeur. Wie dat niet door zijn keel krijgt kan altijd kiezen voor lycopeencapsules.
  gr. Anthon

 19. Hallo .
  Wat is de beste tijd van de dag om tomatenpuree te eten .( voor of na het eten , op lege of volle maag )en hoe kan je tomaten het beste verhitten ( hoeveel graden , b.v. in een bakpannetje met wat olie of !!!!! , gaarne uw advies .
  Bij voorbaat dank . m.v.g .

 20. Otto, elk tijdstip is geschikt om wat tomatenpuree te eten. Dat zal bij de een bij het ontbijt zijn voor de andere bij de lunch of het avondeten. Zelf gebruik ik een half glas biologische tomatenpuree van AH bij het ontbijt en doe daar een eetlepel biologische extra vergine olijfolie bij. Je zult begrijpen dat mijn vrouw tijdens het verhitten van tomaten geen thermometer gebruikt, maar een korte verhitting met wat olijfolie [zonder dat de olie gaat walmen !] is voldoende om de stugge celstructuur van tomaten te doorbreken, waardoor de lycopeen vrij komt.
  gr. Anthon

 21. beste Anton, mijn tomaten gebruik bestaat uit een blikje tomatenpuree van del monte per dag daar maak in dan twee longdrinkglazen tomatensap van. handig en snel. blijft verhitting en olijfolie met dit product ook van toepassing? graag Uw reactie

 22. Hendrik, een uitstekend begin, maar je doet er wel erg veel water bij ! Waarom niet gewoon een blikje puree onverdund leeglepelen bij het ontbijt ? Verhitten hoeft niet, een dessertlepel [biologische] olijfolie wel. Dan wordt de lycopeen -en andere waardevolle stoffen in de tomaat- nog beter door de dunnedarmwand opgenomen en door het bloed vervoert naar de plaatsen waar het nodig is.
  gr. Anthon

 23. beste Anton,dank voor je reactie, ik ga me er aan houden. Graag doe ik nog een beroep op je kennis. vijf maal per jaar reis ik naar Spanje, en vier op de vijf keer ben ik daar, of bij terugkomst zwaar verkouden. Logisch misschien in zon opgepropte bacillencasule. Mede daardoor ben ik met de tomatenpuree begonnen uit preventie. Kunt U deze preventieve handeling aanvullen met info die er toe doet? vr gr Hendrik

 24. Hendrik, goed te horen dat je de gegeven adviezen over tomatenpuree kunt waarderen. Ik neem aan dat je met “opgepropte bacillencapsule” een vliegtuig bedoelt ? Ja, dat zijn in het algemeen heel prettige vervoermiddelen, maar met de nodige gezondheidsimplicaties. Die zijn overigens niet alleen aan vliegtuigen gebonden hoor. Het reizen per auto is volgens onderzoekers ook niet best, en je dagelijks verplaatsen per trein levert vooral nu een hele lading niezend en hoestend mensenvlees op. Wat kunnen we daar tegenover stellen ? In elk geval is wel komen vast te staan dat luchtreizen heel veel van de lichaams voorraad aan vitamine C vraagt. Ik las eens dat een stewardes genoeg had aan een paar grammen als ze thuis [op aarde] was, maar wel 15-20 gram aankon als ze in de lucht haar werk deed. Je zou dus voordat je je Spaanse expeditie onderneemt kunnen beginnen met je vitamine C inname te verhogen tot darmtolerantie [zie mijn blog “Vitamine C, een verhaal apart]. Daarnaast kun je een extra zetje geven door een Echinacea-preparaat te gebruiken. Ook dient de darmflora in goede conditie te verkeren. Dat kun je doen door probiotica te slikken. Verder zoveel mogelijk van suikerconsumptie afzien, die een flinke darmverstoorder is [zie mijn artikel “Puur, wit en dodelijk”] Aangezien je vaak in de Spaanse zon bent verwacht ik bij jou geen vitamine D tekorten. Kun je hier voorlopig mee uit de voeten ?
  gr. Anthon

 25. Kunt u mij mailen of de lycopeen in tomatenpuree behouden blijft ondanks dat het gepastoriseerd is !!!
  m.v.g. Otto .

 26. De verhitting die de tomatenpuree heeft ondergaan is positief voor de biologische beschikbaarheid (de opname)> Wellicht wat onderbelicht in het artikel is dat bijv.onverhitte zelfgeperste tomatensap het lycopeengehalte in het lichaam niet verhoogt maar met een beetje olie gekookt wel. Zo blijkt ook uit een onderzoek uit 1992:

  We studied the uptake of lycopene from processed (boiled with 1% corn oil for 1 h) and unprocessed tomato juice in humans. Lycopene concentrations in human serum increased only when processed tomato juice was consumed. Lycopene uptake varied with individuals, but peak serum concentrations were always reached between 24 and 48 h. The carotenoid was eliminated from serum with a half-life of 2-3 d. The increase in peak serum concentrations was dose-dependent but not linear with the dose. Repeated doses led to a continual rise of lycopene in human serum.

 27. Hallo .
  De tomaten bevatten zout , waarom wordt er dan nog zout aan toegevoegd ( puree ) en kun je , je daglijks portie puree ook met een eetlepel druivenpitolie innemen .!! m.v.g.

 28. Otto, hoewel tomaten van nature een kleine hoeveelheid zout bevatten [afhankelijk ook van de wijze waarop de tomaten zijn verbouwd en gekweekt] vindt de consument tomatenpuree toch vaak te flauw. Voor de smaak wordt er daarom nog een kleine hoeveelheid zout aan toegevoegd. Het mooiste zou zijn als de fabrikant voor ongeraffineerd zeezout zou kiezen, want een mespuntje dagelijks aan de voeding toegevoegd zorgt ervoor dat onze cellen het onmisbare water goed vasthouden en daardoor gezond blijven functioneren. Je kunt daar veel over lezen in de boeken over water van Dr. Feyredoon Bathmanghelid [ http://www.watercure.com ] Helaas zie ik toch dat men i.p.v zeezout, gewoon keukenzout [natriumchloride] in het voedsel verwerkt en dat is jammer en niet gezond.
  Natuurlijk heb je het meest aan de waardevolle stoffen in tomatenpuree als dit wordt ingenomen met een vettige substantie. Druivenpitolie leent zich uitstekend daarvoor.
  gr. Anthon

 29. Na een half jaar tomatenpuree gebruikt te hebben , de hoeveelheid die hier wordt
  aangeraden , PSA laten meten , maar helaas , de waarde is in dat half jaar hetzelfde gestegen als voorheen !!! Is er nog een ander alternatief om de PSA in toom te houden !!!
  m.v.g .

 30. Otto, die zijn er inderaad. Onderzoeken geven aan dat vitamine D3, groene theecapsules, geconcentreerde granaatappelsap, knoflook, tocotrienolen [vitamine E-complex], vitamine K2, broccolikiemen, genisteine etc. in staat zijn de p.s.a. te verlagen, dan wel te stabiliseren. Je kunt op deze site over de hier genoemde voedingssubstanties veel waardevolle informatie vinden. Ik heb het dan specifiek over middelen die kunnen worden ingezet bij verhoogde p.s.a.waarden t.g.v. prostaatkanker. In dat geval is het ALTIJD raadzaam een orthomoleculair oncoloog te raadplegen.Te vinden op de site http://www.mbog.nl Zoals één zwaluw geen lente maakt, zo zal bij prostaatkanker niet één nutriënt het werk kunnen doen, maar moet er een hele batterij met orthomoleculair afweergeschut in stelling worden gebracht. Overigens zal ook bij prostatitis [prostaatontsteking] of prostaathypertrofie [prostaatvergroting] altijd een urologisch onderzoek en behandeling dringend geboden zijn.
  gr. Anthon

 31. Onze ervaring met de lycopeen lycomato capsules is dat bijna altijd het PSA gehalte 10%-15% daalt na een maand. Bij tomatenpuree e.d. is ook van belang voor de opname dat het verhit wordt en dat het met vet wordt ingenomen.

 32. Als ik dit zo allemaal lees over de positieve resultaten bij voldoende gebruik van tomaatproducten, stel ik me de vraag ! Waarom is er hierover weinig bekend onder de mensen , vooral bij wat oudere mannen met prostaatproblemen?

 33. Piet, dat heeft o.a. te maken met het feit dat in de huidige artsenopleiding, nauwelijks aandacht is voor de relatie voeding-ziekte. Medici hebben een ontstellend gebrek aan kennis over de geneeskrachtige werking van voeding terwijl zij aan het eind van hun studie wel de z.g. Eed van Hippocrates afleggen. En die had juist de stelregel [die ook de huidige slogan is van de orthomoleculaire geneeskunde]: “Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”. Uit de richting van de reguliere geneeskunde kunnen we dus over dat onderwerp niet veel verwachten. Een vriend van mij die medische specialist is [uroloog] gebruikt voor de gezondheid van zijn prostaat wel elke morgen bij het ontbijt een blikje tomatenpuree met een theelepeltje olijfolie !. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik je naar mijn artikel op deze site getiteld “Komt een man bij de dokter”. Gelukkig zien we de laatste tijd wel een [langzame] kentering komen, en is er nog niet zo lang geleden een dame aan een van de Nederlandse universiteiten op het onderwerp lycopeen-prostaatkanker gepromoveerd.
  gr. Anthon

 34. Hallo…

  Met veel interesse lees ik de verschillende artikelen en reacties op deze site.
  Ik ben geen vervend sporter en heb ook geen bepaalde ziektes maar wil gewoon graag gezond leven. Nou weet ik over het algemeen wel wat gezond is en wat niet maar het duizelt mij een beetje wanneer je wat nou wel of juist niet moet eten/drinken en in welke combinatie?! Dacht ik altijd dat ik goed zat met van die heerlijk kleine tomaatjes als tussendoortje blijkt dat het beter is als je ze verhit! en het drinken van een glas bietensap ’s avonds heeft dus niet het gezonde effect als ik daarvoor een heerlijk gewokte groenteschotel met een flinke scheut olijfolie (vet) heb gegeten… kan ik ergens informatie vinden over geschikte of juist ongeschikte combinaties van voedingsmiddelen?

  Alvast bedankt, groet José.

 35. Jose, dat kan. Ian Marber een bekende Britse voedingsjournalist heeft een schitterend boek geschreven over welke voedingsmiddelen wel of niet met elkaar gematched kunnen worden. Het is getiteld “Super Eating” en kan via de boekhandel verkregen worden. Ian heeft de bijnaam “Food Doctor”en op zijn site kun je [in het Engels] ook veel lezenswaardig vinden [ http://www.the fooddoctor.com ]
  Als ik jou was zou ik er overigens geen drama van maken; voedsel moet ook lekker zijn en met plezier gegeten kunnen worden. Wie zich in het algemeen aan het z.g. mediterraan “dieet’ houdt [vreselijk woord eigenlijk] vaart wel. Zie mijn artikel op deze site, getiteld “Komt een man bij de dokter” De bekende Amerikaanse voedingskundige Michael Pollan schrijver van het boek””Een pleidooi voor echt eten” heeft als slogan :”Eet niets wat uw [over]grootmoeder niet als voeding zou herkennen” Ook een goeie vind ik.
  gr. Anthon

 36. Dag Anthon, Adriaan, hartelijk dank voor jullie duidelijke antwoorden hier, top!

 37. Overigens, ik lees nergens over de pitjes uit de tomaat halen, die schijnen niet gezond te zijn?

 38. Zojuist gelezen dat in blikjes een coating zit die Bisphenol A bevat, dat ook weer de
  oorzaak schijnt te zijn voor vorming van extra buikvet, kanker etc. Ik eet al jaren elke
  dag de inhoud van een blikje tomatenpuree met olijfolie aangevuld met zwarte peper en curcuma. Kan ik beter overschakelen op tomatenketchup uit glas?

  Hgr. Piet

 39. In ketchup zit een flinke hoeveelheid suiker. Wellicht het beste is tomatensap verhitten in een pannetje met een scheut olijfolie, anders wordt het slecht opgenomen. Om al deze moeite te besparen bestaan supplementen. Deze capsules zijn erg goed

 40. Ik maak zelf dagelijks tomatensap (van tomatenpuree), doe daar citroensap, worschestersaus (voor de smaak), peper, tabasco en olijfolie in. Dagelijks consumeer ik een halve liter.

  Na maanden gebruik kan ik bevestigen, dat het plassen beter gaat (wordt niet meer belemmerd door vergrootte prostaat) en dat ik weer voorvochtproductie heb en meer zaadproductie. Ook is de erectiekwaliteit verbeterd.
  Het is moeilijk om dit allemaal aan Lycopeen op te hangen, maar ik zie het verband wel.

 41. Hoi Anthon,

  Na deze site geraadpleegd te hebben was ik ten volle overtuigd om aan de tomatenpuree met olijfolie te beginnen. (ik eet altijd al 4 tot 6 tomaten per dag zolang ik me kan herinneren, gewoon omdat ik ze lekker vind. Maar als ik dit zo allemaal lees, plus jouw uitgebreide uitleg, dan doen die tomaten dus niet zoveel voor me als ik zou willen)
  Maar 5 minuten later kom ik onderstaande link tegen, en nu weet ik niet meer wat te doen! Graag zou ik jouw mening willen horen over onderstaande link.

  Bij voorbaat dank!
  Vriendelijke groet
  Sandra

  http://ecobioliving.eu/gezonder-eten/7-gezondheidsexperts-welke-ongezonde-voeding-zij-nooit-eten/

 42. Sandra, het hoeft niet zo moeilijk te zijn: gewoon tomatenpuree met olijfolie eten, maar NIET uit blik. Over bisfenol-A heb ik een poos geleden een paar waarschuwende opmerkingen geschreven in het artikel ”To soy or not to soy”- zie aldaar. Koop dus tomatenpuree in de natuurwinkel- bij voorkeur in een glazen pot, of doe biologische tomaten door je groenteblendertje. Dan heb je hetzelfde gezonde effect !
  gr. Anthon

 43. Tenk joe! 🙂 Daar kan ik iets mee dus nu hop hop hop naar de natuurwinkel. Fijn dat je zo snel gereageerd hebt! Fijne dag nog, groetjes

 44. Hoi,
  Ik heb een vraag.
  Waar ik eerst een paar tomaten per dag at, stoom ik er nu vier, voor ongeveer een half uur. De tomaten komen er vervolgens nog aardig rond van vorm uit. Dus de grote vraag is; is de structuur daarmee ook ‘genoeg vernietigd’? Vervolgens doe ik het in een schaaltje, stamp het wat door elkaar, en giet er twee eetlepels olijfolie door. Klopt het ook dat de olijfolie niet persee verhit hoeft te worden om de stoffen – waar het al om draait hier – genoeg werkzaam te laten zijn? (daar was ik ook niet zeker van). In een artikel las ik, hoe langer de tomaten worden verhit, hoe meer lycopeen er loskomt.

 45. Zie reactie 26-11-2011. Het beste is vermoedelijk koken, bakken met olie. Bedenk wel dat allerlei proeven met verschillende methodes niet zijn vergeleken. In hoeverre de olie van belang is om mee te koken is onbekend

 46. Beste Anthon,

  Hoeveel gram tomatenpuree ( biologisch) moet ik per dag eten om alle voordelen van de lycopeen te hebben, is 100 gram voldoende of moet ik een hele pot van 200 gram verorberen?

 47. Al jaren at ik een blikje van 70 g per dag. Toen ik vernam dat blik met coating BPA bevat
  ben ik over gegaan op glazen potjes 200g biologische tomatenpuree van Ekoplaza en
  daarmee doe ik drie dagen. Ik vul het aan met biologische olijfolie en knoflookpoeder of kurkuma met peper en peterselie. Met oregano en andere kruiden is ook prima.

 48. Bridget, als je even kijkt naar de opmerkingen van Piet Alberts, en je volgt zijn advies dan zit je helemaal op “rozen” (lycopeen) !
  gr. Anthon

 49. Hallo .
  Graag uw oordeel , ik breng elke dag een pan water aan kok , daarna +/-15 a 20 cherry tomaatjes erin , totdat het velletje breekt , dan in de blender met pompitolie en oregano.Dit advies kreeg ik van een turkse uroloog !

 50. Daar ben ik het van harte mee eens! Het is wel zaak goede biologische olijfolie te gebruiken daar er veel slechte olie in omloop schijnt te zijn. Olijfolie biologisch, extra virgin in donkergroene glazen fles!

 51. Leuk advies! Het lijkt mij alleen erg weinig om aan te maken. Je moet het wel dagelijks eten dus ik denk dat biologische puree een snellere optie is voor minder geld. Wel goed om dat van een Turkse uroloog te vernemen. Dat geeft ook mij een goed idee!

 52. Een supplement – lycopeen tomatenextract -is een stuk makkelijker en waarschijnlijk ook veel goedkoper.

 53. Voor de prijs hoeven wij het hier niet te laten , voor minder dan 1 Euro heb je hier 1kg sherry tomaten . Daarin tegen zijn de capsules hier duurder dan in N.L.
  m.v.g .

 54. Wat denkt u trouwens van oregano dat die uroloog adviseerde om erbij te doen !
  m.v.g.

 55. Als blijkt dat men allergisch is aan tomaten zijn er dan nog andere eetwaren waarin die stoffen zitten die men moet laten ? Heb al 8 maanden hevige netelroos. Nu heb ikzelf de laatste weken al ondervonden dat ik meer uitslag heb na het eten van tomaten (tomaten in zijn geheel of pizza bolognaise).
  Alvast bedankt

 56. Dat is heel vervelend. Wellicht omdat tomaten van de nachtschade familie is. Als alternatief kun je dan nog je lycopeen halen uit watermeloen. Wel duurder en lastiger!
  Succes!

 57. hallo,

  Ik ben een 35 jarige vrouw en hou van natuurlijk en gezond eten omdat ook ik denk dat voeding het allerbelangrijkste medicijn is. Ook tomaten en tomatenpuree horen daarbij en ik eet sinds een paar weken redelijk wat tomatenproducten.
  Ik haal mijn voeding ook bij een natuurwinkel (bioplanet in België).
  Daar koop ik dan ook glazen potjes tomatenpureen waar er reeds olijfolie in verwerkt zit, wat pijnboompitjes, ui en zout en citroenzuur. Ik veronderstel dat dit reeds opgewarmd geweest is? ik eet dit namelijk graag als beleg. Het smaakt ook heel lekker.
  Verder ben ik ook fan van bvb bruschetta, zongedroogde tomaten, tomatentapenade ook goed?
  Ik heb wat last van hyperpigmentatie in mn gezicht en gezien tomatenproducten ook een natuurlijke bescherming tegen UV bevat denk ik dat door het gebruik ervan die pigmentatie misschien ook niet zo erg zal worden deze zomer. In de winter verdwijnt die haast vanzelf door minder zon…

  Alvast Bedankt!

 58. Evelyne, bravo voor je biologische tomatenkeuze ! Wat betreft gedroogde tomaten en tapenade , zou ik je willen aanbevelen te kiezen voor producten op basis van extra vergine olijfolie in plaats van zonnebloemolie. De natuurwinkels zijn hierin wat beter gesorteerd dan de gewone supermarkt. Heb je voor je hyperpigmentatie wel eens het dagelijks insmeren met extra vergine kokosolie geprobeerd ? Is beslist een aanrader.
  gr. Anthon

 59. Beste Anthon,

  Ja dat heb ik weleens geprobeerd maar ik heb jammer genoeg een erg gevoelige huid die geen vet verdraagt…
  Dus mijn bescherming moet vooral van binnenuit komen en verder gebruik ik een bionome zonnecrème zonder vet, maar deze bestaat maar in factor 10.
  Ja ik probeer er op te letten dat het extra virgin olijfolie is. grtjs

 60. Wat een vervelende handicap dat je geen vet voor je huid mag gebruiken. Vet is juist zo belangrijk voor je vitamine opname en veel andere functies. Of je dat op een andere manier kunt realiseren weet ik ook niet. Of de huisarts dat weet betwijfel ik. Blijven zoeken op het internet denk ik. Veel succes!

 61. Wilhelmina. Ik heb net een grote voorraad in grote blikjes gekocht tegen diabetes. Werd beroerd van de bijwerkingen van de medicatie die ik kreeg. Gisten acuut gestopt. Weet niet goed hoeveel ik moet gebruiken,en huisarts is er niet voor,weet het ook niet. Ook mijn cholesterol is genoot,en daar schijnt het ook goed voor te werken. Olijfolie erbij is nodig? Neem vanaf gisteren 1 heel blikje per dag,los het op in water en doe daar 2 stevia tabletjes bij voor de smaak. Heb nu 20 blikjes op voorraad. Is dat heel fout, en werkt het tegen diabetes? Vind ik hier niet terug.
  B.v.d voor reactie!

 62. Wilhelmina, je verhaal is mij niet duidelijk en daarom een paar vragen:
  1. wat voor blikjes heb je gekocht en wat zit er in ?
  2. wat heeft de inhoud van die blikjes met je cholesterolwaarden van doen ?
  3. en wat zou volgens jou tegen diabetes moeten werken ?
  gr. Anthon

 63. Bij Ekoplaza koop ik potjes van 200 gram waar ik drie dagen mee doe.
  Met cholesterol heeft het niets van doen. Cholesterol maakt het lichaam
  naar behoefte aan. De behoefte stijgt als je veel suiker nuttigt of te veel omega 6
  omdat deze producten de aderwanden laat ontsteken zodat de cholesterol die schade weer moet repareren. Ze zeggen dan dat een hoge slechte cholesterol hebt. Door lichte koolhydraten zoals witbrood en suiker te vermijden ben je op de goede weg. Diabetes 2 kun je terugdringen door je zoetverslaving te beheersen en geen lichte koolhydraten te nuttigen. Als je kokosvet of roomboter ruim gebruikt verzadig je meer en neemt je honger af. Van vet kom je niet aan en ook niet van eiwitten. In light producten halen ze vet weg en doen er suiker voor in de plaats dus eet alleen volle producten. Frisdranken en vruchtensappen bevatten zeer veel suiker. De voedingsindustrie is gewetenloos en dat leidt tot ziekten dus medicijnengebruik en de farmacie wil je oud laten worden maar wel als trouwe klant. Succes!

 64. Een grote hoeveelheid potjes kopen van glas is verstandig. Blikjes bevatten BPA en dat is ongezond. Biologische tomatenpuree is het best. Omdat er vitamine B in tomaten zitten moet je vet gebruiken omdat die vitamine niet in water oplosbaar is maar in vet. Biologische Extra virgin olijfolie is het best. Ik doe er curcuma met zwarte peper bij omdat dat tumoren doet afnemen. Ook doe ik er knoflookpoeder door en een beetje oregano. Ik vermeng dat met water en krijg dan een heerlijk drankje binnen. Alles wat gezond is werkt diabetes tegen. Vermijd zoetigheid zoals frisdrank, vruchtensap, vla en heel veel meer. Gebruik volle producten omdat het beter verzadigd, vooral als je kokosvet gebruikt en roomboter. Lees de nieuwsbrief van Juglen Zwaan. Succes!

 65. Er zitten maar kleine hoeveelheden B-vitamines in tomaten die bovendien wateroplosbaar zijn. Lycopeen is vetoplosbaar evenals tocoferolen en andere vetoplosbare vitamines is tomaten. Te veel voeding uit blik dient inderdaad vermeden te worden

 66. waarom dierproeven als het al zo duidelijk is bij mensen? Schande. Ik vind het ook niet goed dat je dierproeven aanhaalt voor bewijsvoering. Dat houdt de negatieve cirkel in stand.

 67. Lycopeen als bloedverdunner ik heb te dik bloed bloedplaatjes plakken, ik gebruik een bloedverdunner nu heb ik gelezen dat lycopeen of fruitflow betere werking heeft als bloedverdunner maar ik kan nergens vinden waar ik fruitflow of lycopeen kan kopen

 68. Ben, lycopeen heeft inderdaad een gunstige werking op de bloedvaten, maar het bloedverdunnende effect van lycopeen kan niet zonder meer vergeleken worden met de werking van bloedverdunnende medicijnen. Met andere woorden: het is niet verstandig om zonder medisch advies de bloedverdunners voor lycopeen in te ruilen.
  Overigens denk ik dat magnesium, vitamine E, omega-3, bromelaïne en resveratrol interessantere supplementen zijn om de kleverigheid van bloedplaatjes te verminderen. Maar ook hier geldt weer: eerst advies aan de dokter vragen !
  gr. Anthon

 69. Kurkuma toevoegen aan tomatenpuree zal het bloed doen verdunnen. Maar hoe te doseren is moeilijk. Als je last heb van aambeien zul je meer last krijgen van bloed. Als je een operatie moet ondergaan moet je stoppen met kurkuma dus je bloed verdunt echt maar ook vreet kurkuma tumoren. In hoeverre dat lukt en hoe dat te doseren laat zich moeilijk raden. Het maakt in elk geval deel uit van gezonde ingrediënten in je eten.

 70. IK neem al jarenlang 10 eetlepels per dag biologische tomatenpuree in een glazen fles. Zo doe ik drie dagen met zo een fles.
  Nadeel is dat de puree iets zuurder wordt na drie dagen…En volgens mij neemt het gehalte Lycogeen ook af of valt dat mee?

 71. Ron, zolang de puree in de koelkast wordt bewaard is er geen achteruitgang van kwaliteit. Wellicht overbodig om op te merken, maar tomatenpuree dient bij voorkeur- voor een betere opname van lycopeen- wel ingenomen te worden met vet (olijfolie/kokosolie).
  gr, Anthon

 72. Dag
  Mijn orthom.therapeut schrijft 15 mg lycopeen voor, één keer per dag en dat vijf dagen achter elkaar, en dan in het weekend even niks. per ongeluk heb ik nu, na drie jaar, lycopeen 10 mg besteld. De potjes 9+behandeling) zijn duur genoeg en ik wil die dan ook niet weggooien. Kan ik bv 10 mg per dag gebruiken zoals op het potje staat/ Of juist 2×10 gram per dag? Of afwisselend, om en om 10 en 20 gram? Of twee dagen 10 en drie dagen 20? Of werkt dat afwisselende niet goed?

 73. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt.3 dagen 20 mg en 2 dagen 10 mg . Dan kom je ongeveer op hetzelfde uit en dan in het weekend niets. Waarom de therapeut dit heeft ingesteld weet ik niet. Dat kun je natuurlijk ook aan hem vragen. Het zijn vetoplosbare voedingsstoffen. Deze blijven langer in het lichaam dan wateroplosbare vitamines.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.