Vitamine D

Vitamine D is  een pro-hormoon dat in de huid, met behulp van zonlicht, wordt gevormd uit cholesterol. Hoe donkerder de huidskleur des te meer zonlicht nodig is. Ook is het in beperkte mate aanwezig in de voeding, met name vis. Door de lever en de nieren wordt deze vitamine D3 (cholecalciferol) omgezet in het hormoon dat de lichaamsactieve vorm is van deze vitamine D (calcitriol of 1,25-dihydroxy-vitamine D genoemd).
Deze actieve vitamine D bindt aan vitamine D receptoren (VDR), die aanwezig zijn in de cellen van de meeste organen, en opdrachten uitvoeren van het DNA.

Enkele functies van vitamine D zijn:

 • Regulering van het calcium- en fosforgehalte in het  bloed en de opname van deze mineralen uit de darmen.

 • Het bevordert de vorming van botweefsel.

 • Regulerende rol in het immuunsysteem.

 • Remt celwoekering (proliferatie) en bevordert celontwikkeling (differentiatie).

 • Zorgt mede voor spierontspanning en daarmee voor spierkracht.

Een tekort, dat doorgaans veroorzaakt wordt door te weinig blootstelling aan de zon, speelt een rol bij het ontstaan van botontkalking, zwakke spieren,  auto-immuunziektes zoals multiple sclerose, diabetes en  reumatische artritis en het ontstaan van verschillende vormen van kanker zoals darm-  borst- en prostaatkanker en mogelijk ook bij hoge bloeddruk en hartfalen.

Kinderen hebben voor een gezonde ontwikkeling van hun lichaam veel vitamine D nodig. Baby’s die voldoende vitamine D krijgen hebben aanzienlijk minder kans op het krijgen van diabetes.
Lage vitamine D gehaltes worden aangetroffen bij Europese kinderen en jonge volwassenen gedurende de wintermaanden, bij ouderen echter het hele jaar door. Hetzelfde geldt voor mensen die lijden aan tuberculose, reumatische artritis, multiple sclerose, IBD (Crohn en colitis ulcerosa), hoge bloeddruk en sommige vormen van kanker.

Mensen die corticosteroïden  gebruiken lopen extra kans op een tekort. Deze medicijnen belemmeren de aanmaak van vitamine D. De omzetting van vitamine D (calcidiol) in de lichaamsactieve vorm kan verlaagd zijn bij nierziekten, en verhoogd bij sarcoïdose en een overactieve bijschildklier. Laatstgenoemde aandoening kan  mede ontstaan door een chronisch vitamine D tekort.

Tijdens de zomermaanden kunnen 10 minuten onbeschermde blootstelling aan de felle zon per dag voldoende zijn om optimale vitamine D gehaltes te verkrijgen, vergelijkbaar met een inname van 2000 IE vitamine D. Tijdens de herfst en wintermaanden is dit niet mogelijk zodat in een land als Nederland in de winter nagenoeg iedereen te lage vitamine D gehaltes heeft. In Canada, waar het grootste gedeelte van de bevolking niet aan minder zonlicht wordt blootgesteld, heeft het nationaal kankerinstituut onlangs de aanbeveling gedaan dat iedereen gedurende de herfst en winter per dag 1000ie vitamine D extra zou moeten nemen. Mensen met een donkere huidskleur, ouderen en mensen die de zon schuwen liefst het hele jaar door.(bron)

Vitamine D vergiftiging kan optreden bij doses boven 10000 IE (250 mcg)(bron)

Enkele studies:
Vitamine D + calcium – minder kanker: In een vier jaar durend onderzoek werd nagegaan of hoge doses vitamine D en calcium de kans op kanker vermindert. 1180 vrouwen van boven de 55 jaar werden in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1500 mg calcium per dag extra. De tweede groep kreeg daarnaast ook 1100 IE vitamine D per dag en de derde groep kreeg een placebo. In de loop van de vier jaar werd bij 50 mensen kanker (niet-huidkanker) geconstateerd. Het risico hierop was circa 60% kleiner in de calcium+D groep. Als alleen de kanker die vanaf het eerste jaar werd geconstateerd werd geteld (om reeds aanwezige maar nog niet geconstateerde kankergevallen buiten beschouwing te laten) was dit percentage nog hoger. In de calcium zonder vitamine D groep was het risico kleiner dan in de placebogroep maar groter dan in de calcium+D groep. (Am J clinical nutrition, 2007)

Vitamine D, calcium en borstkanker: Ongetwijfeld zal ook specifiek borstkanker in bovenstaande studie minder zijn opgetreden in de vitamine D+calciumgroep. In een ander onderzoek verlaagde 400ie vitamine D + 1000mg calcium het risico op borstkanker niet in een grootschalig onderzoek onder vrouwen na de menopauze. Een verschil met het eerdere onderzoek is de dosering. 400ie kan te weinig zijn. Volgens deze meta-analyse mbt darmkanker zou 1000-2000ie vitamine D per dag het kankerrisico kunnen verkleinen.
In dit commentaar wordt er verder op gewezen dat veel mensen op eigen gelegenheid extra vitamine D innamen en dat dit de waargenomen verschillen tussen de D+calcium- en placebogroep kan hebben verkleind.
Chlebowski et al. J. Natl. Cancer Inst..2008; 0: djn360v1-1591
Epidemiologisch onderzoek lijkt er op te wijzen dat vitamine D (en calcium) meer bescherming biedt tegen borstkanker – en dan vooral de agressievere variant – bij jongere vrouwen dan bij vrouwen na de menopauze. (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070528160801.htm)

Vitamine D en kanker: Een groep wetenschappers deed literatuuronderzoek  naar epidemiologische studies (vergelijkingen tussen groepen mensen) waarin een verband werd gezocht naar vitamine D en het vóórkomen van kanker. Men vond 63 onderzoeken op het gebied van darm-, borst-, prostaat- en eierstokkanker. Bij 20 van de 30 studies over darmkanker, 9 van de 13 over borstkanker, 13 van de 16 over prostaatkanker en 5 van de 7 onderzoeken over eierstokkanker werd een significant  verband gevonden tussen hoge innames of lichaamsgehaltes van vitamine D en het minder vóórkomen van deze ziektes. Volgens de onderzoekers blijkt uit laboratoriumonderzoek dat deze vitamine op verschillende wijze het ontstaan van kanker kan belemmeren. Men beveelt aan het dagelijks dieet met 800ie-1000ie vitamine D aan te vullen. Deze dosering is veilig en veroorzaakt geen overdosisverschijnselen, aldus Dr. Garland en zijn collega’s. (Reuters Health, 2006)

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/167/16/1730

Vitamine D en de kans op botbreuken: In een Schots onderzoek werd het vitamine D gehalte vastgesteld van 548 personen van 60 jaar en ouder die vanwege een botbreuk in het ziekenhuis terecht waren gekomen. 97,8% van de patiënten hadden een laag  vitamine D niveau. Bij 25% van de patiënten was het vitamine D gehalte zelfs “praktisch niet waarneembaar”. (Medline plus, 2005)
<
Vitamine D is nodig voor de opname van calcium in de botten en, minstens zo belangrijk om botbreuken bij ouderen te voorkomen, een vitamine D tekort verzwakt te spieren. Dit blijkt o.a. uit het een Japans onderzoek waarbij 96 oudere vrouwen twee jaar werden gevolgd nadat ze een beroerte hadden gehad. Na een beroerte is de kans om een heup te breken aanzienlijk groter. De helft van de personen kreeg 1000ie vitamine D per dag en de andere helft een placebo. In de vitamine D groep waren gedurende de twee jaar 59% minder valpartijen opgetreden dan in de placebogroep. Het aantal heupfracturen was nul in de vitamine D groep en vier in de placebogroep. Ook werd vastgesteld dat in de vitamine D groep het spierweefsel was verbeterd en de spierkracht was toegenomen. (Cerebrovasc Dis, 2005)

Ook uit een onderzoek onder Duitse en Oostenrijkse ouderen bleek dat extra vitamine D de spierkracht verbetert en het aantal valpartijen vermindert. In dit onderzoek werden 242 personen van in de 70  geworven dmv advertenties. Hetgeen betekende “dat ze hoogstwaarschijnlijk gezonder waren dan het gemiddelde van hun leeftijdgenoten” zo staat te lezen. De meeste van de potentiële deelnemers hadden relatief lage vitamine D gehaltes ( < 78nmol/l)> Dat was het selectiecriterium voor deelname. De proefpersonen werden in twee groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1000mg calcium per dag en de andere groep 1000mg calcium + 800IE vitamine D gedurende een jaar. Hierna werden de mensen nog 8 maanden gevolg. Het bleek dat na een jaar het aantal mensen dat een serieuze val gemaakt had 27% lager was in de calcium+D groep dan in de calciumgroep. Na de 20 maanden was het verschil 39%. Ook bleek uit metingen dat de spierkracht 8% groter was in de groep die ook de vitamine D gekregen had. Het waggelende lopen was 27% geringer in deze groep. Men krijgt een steviger tred dankzij vitamine D. (Osteoporos int, 2008)

Reuma. Er is ook onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen reumatische artritis en vitamine D. Bij die analyse werden 30000 vrouwen die aan het begin van het onderzoek tussen de 55 en 69 jaar oud waren, 11 jaar  gevolgd. In de loop van die 11 jaar werden 152 gevallen van reumatische artritis geconstateerd. Naar gelang de hoogte van de vitamine D inname werden de vrouwen in drie groepen verdeeld. De groep met de hoogste vitamine D inname (voeding plus supplementen) had 33% minder risico gelopen op het krijgen van de ziekte dan de groep met de laagste vitamine D inname. De inname van vitamine D supplementen bood, volgens dit onderzoek, 34% bescherming. (Faseb Journal, 2001; British Journal of Nutrition, 2004; Arthritis Rheum, 2004)

Multiple Sclerose: Een mogelijk verband werd onderzocht tussen de vitamine D inname en de kans op multiple sclerose aan de hand van de gegevens van twee grootschalige onderzoeken onder in totaal 187000 vrouwen die gemiddeld 15 jaar waren gevolgd. Elke vier jaar werd de inname van vitamine D uit de voeding en uit supplementen vastgesteld. Het bleek dat degenen die ten minste 400ie vitamine D per dag uit supplementen ingenomen hadden 41% minder risico hadden gelopen op multiple sclerose dan de vrouwen die geen vitamine D supplementen geslikt hadden. Tussen inname uit de voeding en de kans om deze ziekte te krijgen bleek geen duidelijk verband te bestaan. (Neurology, 2004)

Een ander onderzoek vergeleek het gehalte in het bloed van de actieve vorm van vitamine D van 257 mensen met MS met die van 514 gezonde maar anderszins vergelijkbare mensen. Er bleek bij blanken een duidelijk verband te bestaan tussen hoge vitamine D gehaltes en een veel kleinere kans op MS. Bij donkere mensen trof men veel kleinere verschillen aan, mogelijk omdat hoge lichaamsgehaltes bij hen nauwelijks voorkwamen. (JAMA, 2006)
Vitamine D en diabetes bij kinderen: Eerdere studies hadden al een verband aangetoond tussen het gebruik van kabeljauwleverolie (rijk aan vitamine D ) door zwangere vrouwen en het minder voorkomen van diabetes type 1 van hun kinderen. Nu werd onderzocht hoe veel van de 12000 kinderen die in 1966 in Noord Finland waren geboren in de daaropvolgende 30 jaar diabetes type 1 hadden ontwikkeld. Van hen was bekend hoeveel extra vitamine D ze in hun eerste levensjaar hadden gekregen. De kinderen die regelmatig de aanbevolen dosering van 2000ie per dag hadden geslikt bleken 78% minder risico te hebben gelopen op het krijgen van diabetes dan kinderen die slechts af en toe extra vitamine D hadden gekregen. Onder mensen die in hun eerste levensjaar verschijnselen van rachitis ( de Engelse ziekte, een vitamine D gebreksziekte) hadden vertoond kwam drie keer zoveel diabetes voor als bij de anderen. Opvallend is dat in Finland de aanbevolen dosis vitamine D voor kinderen 2000ie per dag is terwijl in Nederland de maximaal toegestane dosis 400ie per dag is. Nu is er in Finland zeker ’s winters minder zonlicht (nodig voor de vorming van vitamine D) dan in Nederland. (The Lancet, 3 nov. 2001)

Vitamine D en veroudering afweercellen: Als de cellen zich vernieuwen – bij elke celdeling –  gaat er telkens een klein stukje van het chromosoom verloren. Daarom bevat elk chromosoom aan het uiteinde een gedeelte, telomeer genaamd, dat geen specifieke informatie bevat. De lengte van het telomeer geeft aan hoeveel celdelingen er nog mogelijk zijn en wordt daarom gezien als indicator van celveroudering.

Engelse wetenschappers onderzochten de lengte van de telomeren van de leukocyten ( witte bloedlichaampjes) van 2160 vrouwen en maten tevens het vitamine D gehalte en het CRP (c-reactieve proteïne) gehalte. Dit CRP gehalte is een indicator van ontstekingsprocessen die de celdeling van witte bloedlichaampjes vergroot. Ook wordt een hoog CRP-gehalte -als er geen infectie is – in verband gebracht met vele ziektes.

De mensen werden in drie groepen verdeeld voor wat betreft het vitamine D gehalte en in twee groepen voor wat betreft het CRP-gehalte. Degenen met  een hoog vitamine D gehalte bleken leukocyten met langere telomeren te bezitten dan mensen van dezelfde leeftijd met een laag vitamine D gehalte. Het verschil was vergelijkbaar met 5 jaar veroudering.

Tevens bleken de 700 vrouwen die vitamine D supplementen gebruikten langere telomeren te bezitten dan de andere vrouwen.

Alhoewel een oorzakelijk verband hiermee niet met zekerheid is vastgesteld concluderen de onderzoekers dat dit aanvullend bewijs is voor de mogelijke rol  van extra vitamine D in het tegengaan van veroudering en ziektes die met het ouder worden gepaard gaan.

(Am J Clinical Nutrition, 2007; Nutraingredients

Hart- en vaatziektes: Correlaties tussen ziektes en een laag gehalte van een bepaalde voedingsstof bewijzen niet altijd een oorzakelijk verband. In het bijzonder geldt dit voor vitamine D omdat niet alleen voeding en supplementen maar vooral ook blootstelling aan de zon het gehalte bepaalt. Mensen die veel buiten in beweging zijn kunnen daarom om die reden een lager risico lopen en niet vanwege de opgedane vitamine D. Toch is het goed mogelijk dat een tekort aan deze vitamine, dat dus zeer veel voorkomt, ook voor de bloedvaten en het hart nadelig uitpakt. Vitamine D receptoren bevinden zich in de bloedvaten en het hart.

Twee Amerikaanse epidemiologische onderzoeken vonden sterke verbanden tussen een laag vitamine D gehalte en coronaire hartziekte en hartfalen. Van 1739 mensen van middelbare leeftijd zonder hartklachten uit Massachusetts werd het vitamine D gehalte (calcidiol,  25-hydroxyvitamine D3) bepaald. Bij 28% was dit lager dan 15 ng/ml (37 nmol/l) hetgeen (veel) te laag is.  Na 5½ jaar bleek dat deze mensen 62% meer risico gelopen hadden op een hartinfarct of beroerte dan de mensen met meer dan 15 ng/ml calcidiol in het bloed. Uit verdere analyse bleek dat het verband haast uitsluitend gold voor mensen met hoge bloeddruk. Mensen met hoge bloeddruk en een laag vitamine D gehalte hadden 2,13 keer meer risico gelopen dan mensen met hogere vitamine D gehaltes en hoge bloeddruk.  Vitamine D gebrek is overigens vermoedelijk een risicofactor voor hoge bloeddruk. (Circulation, 2008)

In het tweede, andersoortige, onderzoek werden de gehaltes bepaald van 8351 Amerikanen en in drie groepen gedeeld voor wat betreft het vitamine D-gehalte. Deze onderzoekers beschouwden lager dan 30 ng/ml (75 nmol/l)als te weinig.  Bij 74% van de mensen was dit het geval. De drie categorieën waren  meer dan 30, 20 tot 29, en  <20 ng/ml.  In deze drie groepen kwamen coronaire hartziekte respectievelijk5,3% , 6,7%, and 7,3%. voor; hartfalen 1,5%, 2,4%, and 3,2%; beroertes 2,5%, 2,0%, en 3,2% en perifere vaataandoeningen 3,6%, 5,0%, en 7,7%. Een bijzonder sterke dosisafhankelijke correlatie dus. (Am J Cardiol, 2008)

Gerelateerd: Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers

 

190 thoughts on “Vitamine D

 1. Yvonne, kijk even naar het commentaar dat ik aan Pieter schreef [zie boven]op 31 maart j.l. Als er sprake is van een verstoorde nier of leverfunctie dient de dosering van 4000 i.e. per dag in overleg met je arts wel aangepast te worden. Ik weet niet of en welke medicijnen je gebruikt, maar daar dient ook altijd naar gekeken te worden. Vitamine D3 rovers, zijn bijv. zuurremmers, antibiotica, bloeddrukverlagers, cholesterolverlagende medicijnen, corticosteroïden en op magnesiumbevattende laxeermiddelen. Nazien dus ! En anders 2 x daags bij het ontbijt en avondeten 2 capsules van 1000.i.e gebruiken. Enneh… als straks het zonnetje doorbreekt, dan lekker naar buiten gaan !
  gr. Anthon

 2. Hallo,

  Bij mij is ook een Vit.D tekort geconstateerd,gebruik thyrax voor me schildklier,waardes zijn goed maar kamp met veel vermoeidheidheids klachten nek rug en schouderpijn laatste 2 jaar. Ben paar dagen geleden begonnen met 50000 I.E Vit.D,maar na inname lijkt het wel dat ik nog moeier ben geworden en voel me zwakker en trillerig.Is dit normaal dat je je zo voelt na de 1e shot en gaat dit weg als ik deze week me 2e Vit.D 50000 I.E neem of moet ik ermee stoppen

  gr. Alexander

 3. Alexander, zulke hoeveelheden vitamine D3 zou ik niet op eigen gezag gebruiken, maar uitsluitend in overleg met een orthomoleculair arts, zeker als ook Thyrax [levothyroxine] gebruikt wordt. Dit middel moet heel nauwkeurig onder medische supervisie worden gebruikt, en in combinatie met vitamine D3 precies worden afgestemd op dosering. Geen aangelegenheid voor zelfmedicatie dus !
  Een ortho-arts is te vinden op http://www.mbog.nl.
  All the best !
  Anthon

 4. Goededag,

  Hoeveel I.E vit.D raad u aan bij een tekort,mijn vit.D waarde is 37

  alvast bedankt..

  James

 5. James, kijk even naar de door mij aanbevolen dosering in het commentaar op 31 maart j.l. maar bezie ook de opsomming van medicijngebruik op 4 april [zie boven] die mogelijkerwijs als vitamine 3 rovers aangemerkt kunnen worden.
  gr. Anthon

 6. Ik heb een vit.D3 prep. voorgeschreven gekregen van mijn arts omdat ik een tekort bleek te hebben.
  Nu ben ik al geruime tijd ontzettend moe. Kan deze vermoeitheid een gevolg zijn van dit tekort aan vit. D3

  groeten,
  Ingrid

 7. Ingrid, dat kan, maar het is natuurlijk wel verstandig om een grondige check-up te laten doen. Vermoeidheid kan heel veel oorzaken hebben, en orthomoleculaire artsen en therapeuten zijn in staat om door middel van een z.g. levend-bloedanalyse tekorten van nutriënten op te sporen. [ zie bijvoorbeeld mijn artikel op deze site getiteld “Zou het B12 kunnen zijn ?”.]Soms ontstaat vermoeidheid als bijwerking van medicijngebruik, dus nog een reden om eens een consult aan te vragen. [Zie mijn blog, ook op deze site “Ali Baba en de 40 rovers”] Je kunt ortho-artsen vinden op http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 8. Beste Anthon,

  Ik ben een student van 24 jaar en 3 weken geleden is er een vitamine D tekort vastgesteld door de huisarts na aanleiding van een bloedonderzoek (12 nmol/l).

  Nu woon ik voor mijn studie sinds augustus 2010 in midden Noorwegen waar het ’s winters vrijwel de gehele dag donker is en het voor- en najaar gekenmerkt zijn door relatief weining zonuren.

  De klachten welke zich bij mij voordoen zijn: extreme moe- en lusteloosheid, geen spierkracht (zelf een trap oplopen is soms een uitdaging, terwijl ik eind 2010 zonder moeite bergen van 1.000m hoog beklom!), hartkloppingen, hyperventilatie, depressiviteit, onverklaarbare pijnen door het hele lichaam, trillen, duizeligheid, en zoals eerder werd aangehaald de ‘euforische’ gevoel van het leven missen.

  Verder is er ook een longtest gedaan waarvan de uitslag normaal was. De ziekte van Crohn word in verband verbracht met Vitamine D tekort, is er ook een relatie tussen een Vitamine D tekort een het irritatable bowel sydrom (spastische dikke darm) waar ik sinds mijn 10/11 levensjaar veel hinder van ondervindt.

  Verder neem ik nu sinds drie weken op voorschrift van de huisarts eenmaal per week 1 ml colecalcif 50.000i.e. in en moet dit 3 maanden blijven innemen. Is dit volgens u een ‘goede’ hoeveelheid of te weinig/ te veel?

  En hoelang duurt het voordat de klachten zullen verminderen?

  Bedankt voor uw informatie!

 9. Dag Ben. Voor een adequate inname van vitamine D3 zit je inderdaad in het verkeerde land jongen ! Op dat gebied hebben de meeste Skandinaviers een stevig probleem.
  Inderdaad is je bloedwaarde D3 wel ERG laag, en de klachten die je noemt kunnen er zeker mee te maken hebben. Jammer dat je huisarts geen gebruik maakt van D3 injecties, dan zouden de klachten wellicht sneller verholpen zijn. Nu kan dat wat langer duren. Maar zijn keuze van colecalciferol is in elk geval correct. Wat het PDS/IBSsyndroom betreft waar je sinds je 10/11 levensjaar last van hebt: vitamine D3 tekort zou kunnen ontstaan wanneer je vaak last hebt van diarree. Dan zijn je darmen door een te snelle passage van de ontlasting niet goed in staat om de D3 [en andere vitale voedingsstoffen !] in het bloed op te nemen. Dat vindt dan weer niet plaats als er sprake is van verstopping- de andere kant van het prikkelbare darmsyndroom. Misschien kun je eens contact op nemen met dr. Roald Strand in Oslo. Hij is orthomoleculair arts en weet veel van deze gezondheidsproblemen. Zij emailadres is: r.s.@kildenhelse.no
  All the best !
  Anthon

 10. Pingback: Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers | vita-info.nl

 11. Beste Anton,
  Bij mij is 3 weken geleden een vitamine d gebrek geconstateerd door de huisarts. Ik kan amper de trap meer opkomen en heb last van tintelingen in handen en voeten en ben erg moe. Tevens het gevoel dat mijn spieren in mijn kuiten 10 cm tekort zijn.

  Volgend de huisarts is mijn vitamine d gehalte nog lager dan een 90jarige (de uitslag van de bloedtest weet ik zelf niet precies) die nooit buitenkomt. Ik heb nu 2weken 1x per week 1ml colecalc dr 50.000/ml in moeten nemen en mag nu nog 2x hetzelfde innemen maar dan verdeeld over 4 weken. Daarna moet ik aan de devaron tabletten (2 per dag). Ik ben nu 3 weken verder maar merk weinig verbetering. Ik heb contact gehad met de huisarts en hij vindt dat ik het nog 3 weken aan moet kijken voordat er verder gezocht moet worden. Volgens hem kan het ook nog zoiets zijn als een beknelde zenuw.

  Wat de oorzaak is van het gebrek is vaag omdat ik een blanke huidskleur heb, wel buiten kom maar een echte zonaanbidder ben ik niet.

  Ik zou graag zien dat ik wat sneller beter wordt omdat dit alles mijn gezinsleven (en werk) behoorlijk beperkt.

  klopt het dat het zo lang duurt of zijn er nog andere mogelijkheden?

  Groet, Anja

 12. Anja, ik denk dat je huisarts gelijk heeft om even geduldig te zijn. Ik vraag mij overigens wel af hoe het komt dat het bij jou geconstateerde tekort zo ernstig is. Langdurig gebruik van medicijnen uit de cortisolgroep ? [Prednison of Prednisilon] Of wellicht ook een mogelijk B12 tekort ? En daaraan gekoppeld een een langdurig gebruik van maagzuurremmende medicijnen ?Wellicht kun je nog even kijken naar mijn artikelen “Ali Baba en de 40 Rovers” en “Is het misschien een B12 tekort”. Vanzelfsprekend is zelf-dokteren niet op zijn plaats ,maar dergelijke afwegingen helpen je wel om je arts verder op weg te helpen als er nog andere oorzaken in het spel zijn. Ga dus even na of er mogelijk bijwerkingen van geneesmiddelengebruik in het spel kunnen zijn.
  gr. Anthon

 13. Hallo Anthon, dank voor je snelle reactie. Ik gebruik verder geen medicijnen en de reden waarom het zo laag is leidt ook tot vraagtekens. Ik ben ook getest op vitamine b12 tekort maar dat is volgens het bloedonderzoek voldoende.

  Ik zal je artikelen eens doorlezen. Mocht je nog iets tte binnen schieten over mogelijke oorzaken dan hoor ik het graag.

  Groet, Anja

 14. Anja, in de orthomoleculaire voedingsgeneeskunde kent men het begrip “post-viraalsyndroom”. Dat is een toestand waarbij na een stevige virale infectie zoals griep, op de een of andere manier toch nog wekenlang zaken in het lichaam blijven rondspoken. Je hebt dan ook het idee dat je nauwelijks van zo’n griep afkomt. Het gevolg is een bijna niet te overwinnen vermoeidheid. Als dit wellicht in jouw geval van toepassing is, dan is dat één van de mogelijkheden. Overigens zou de vitamine D3 dat op termijn moeten verbeteren, maar dat is wel een geduldzaak.
  Zie de zaak nog even aan.
  gr. Anthon

 15. Hallo Anthon,

  Dank voor je reactie. Ik ben inmiddels bij de neuroloog geweest. Daar ben ik wel iets wijzer geworden en weet inmiddels dat naast mijn vitamine D tekort (met een waarde van 14) mijn B12 een waarde heeft van 150. Zij vond dit wel laag en gaf aan dat het net boven de ondergrens is. Ze heeft wat testen gedaan en vermoedt dat ik een lichte vorm van poly neuropathie heb. Ik moet nog door de MRI scan en dan tevens mijn bloed laten prikken op vitamine D, B12 en suiker. Ik vrees dat ik nog even geduld moet hebben. Mijn klachten lijken op sommige dagen minder om dan toch weer terug te komen. Met name het gevoel op watten te lopen en tevens begin ik sinds een paar dagen trillende handen te krijgen en dat had ik niet.
  Heb overigens wel hemel en aarde moeten bewegen bij de huisarts die me een zeur vind en me uiteindelijk doorgestuurd heeft met de mededeling mevrouw is bang en vertrouwd het niet. Blijft lastig. Maar het ziet ernaaruit dat jij gelijk hebt wat de B12 betreft. Alleen de oorzaak van het tekort weer ik niet, behalve dan de zware griep die ik heb gehad. Verder eet ik gezond, ben geen vegetarier en gebruik geen medicijnen.

 16. Anja, bij sommige artsen kun je maar beter een zeur zijn; tenslotte gaat het om JOUW gezondheid en zodra je het gevoel hebt er niet uit te komen is het alleen maar juist om de zaak een beetje door te drukken totdat er klaarheid komt in de situatie. Hoewel heel wat mensen goed eten, kan het toch zo maar gebeuren dat op een of andere manier een gebrek aan een enzym in de maag bestaat-intrinsieke factor genaamd. Zoals je in mijn “B12″artikel kunt lezen -zie deze site-hangt het wel of niet voldoende in de maag aanwezig zijn van deze factor af van een gezonde B12 opname. Wacht in elk geval een af wat het onderzoek verder uitwijst.
  All the best !
  Anthon

 17. Hallo
  ik kom nu al meerdere malen op deze site uit en heb een vraag
  Met mijn net veertig jaar oud mankeer ik al jaren dan weer dit en dan weer dat, heb een autoimmuunziekte(jessner) daarmee begon op ong zeventienjarige leeftijd alles, sinds die tijd rare dingen, de laatste keer waren mijn schildklierwaardes verhoogd 4.8 dus moest ik zes weken wachten en weer bloed laten afnemen, prima.zo gezegd zo gedaan………heb al drie jaar lang ontzettende pijn waardoor ik soms ineens bijna niet meer kan lopen, nog niet lang geleden kon ik ineens niks meer, had vreselijke pijn, dit was ongeveer een week kreeg tramadl brufen en nog een aantal dingen voorgeschreven….wat dat nou was weet ik nog steeds niet maar het is goddank weggebleven, ik moet in augustus voor het eerst naar een reumatoloog dus ook dat wordt onderzocht daarnaast bij een ostheopaat gelopen voor mijn schouder en nek
  nog niet lang geleden gestopt(ong een jaartje nu) met b12 injecties want ook dat was niet goed
  maar prima, na weer bloedonderzoek gehad te hebben komt er nu ineens uit dat ik een matig tot ernstig tekort aan vitamine d3 heb, moet eens per maand een ml colecalc dr 50.000 ie/ml innemen, meteen netjes gedaan, daarna mijn darmen erg onrustig en vervolgens krijg ik toch een migraineaanval niet leuk meer, ik denk dat dit door die druppels zou kunnen komen maar weet dit niet zeker
  graag wil ik weten of dit kan, want ik heb al jarenlang geen migraine meer gehad, eerder al foliumzuur tekort gehad en b12 en nu dus deze, ook is mijn cholesterol het dubbele van wat hij mag zijn, maar geen hoge bloeddruk, ik vind het wel een vreemd verhaal tis steeds iets anders komt dit door mijn autoimmuun?
  Het rare aan die jessner die ik heb is dat onderhand geen enkele huisarts weet wat dit is, tis vroeger geconstateerd dmv huidbiopsies in het ziekenhuis, kunt u mij zeggen of dit ermee te maken heeft?
  sorry voor eht beetje warrige verhaal
  groetjes nancy

 18. Beste Nancy,
  Er is ( althans bij ons) niet zo heel veel bekend over de ziekte van Jessner. Mogelijk is het gerelateerd aan lupus. Vandaar wellicht de overige ontstekingsklachten. Wellicht dient uitgezocht te worden of je deze aandoening hebt.
  Wat betreft vitamine D. Mocht het zo zijn dat je niet in de zon komt omdat de huidklachten dan verergeren dan zou ik met de vitamine D doorgaan. De kans is dan erg klein dat de migraine door te veel vitamine D veroorzaakt wordt. Mocht je wel gewoon in de zon komen dan kun je tot september wel stoppen met de vitamine D.
  Bij het volgende bezoek aan een arts raad ik dus aan te opperen of er uitgezocht kan worden of er sprake is van lupus, mocht dit niet al gebeurd zijn.

 19. hallo
  heel erg bedankt voor je antwoord, jessner is familie van lupus, de dermatologe van toenw as daar bang voor dus vandaar die huidbiopten die ik toen kreeg, moet zeggen die rode kringen zijn goddank al heel wat jaartjes weg, kom ontzettend veel in de zon(eerder te vaak als te weinig) ben een echte zonaanbidsterm het vreemde is dat dus nu dat tekort geconstateerd wordt vreemd he? dus sinds gisteren heb ik die druppels en meteen na inname voelde ik me niet lekker worden
  Ik heb wel ergens gelezen dat er weleens een negatief afgegeven wordt voor lupus terwijl dat eigenlijk toch positief is, maar hoe ik daar nu achterkom? de huisarts van nu is een totaal andere als die ik vroeger had, de huisarts weet niet wat jessner is ook al zeg ik dat het er familie van is
  dus toch maar stoppen met die druppels?
  Bij mijn eerstvolgende artsbezoek ga ik dit zeer zeker meenemen erg bedankt
  groetjes nancy

 20. Er is geen waterdichte bloedtest waarmee systemische lupus wordt geconstateerd.
  http://www.lupusnederland.nl/wat-is-lupus/diagnose.html
  Mogelijk heeft het zin om hier nogmaals naar te vragen.

  Wat was het vitamine D gehalte precies?
  Het is niet zo waarschijnlijk dat je al na de eerste inname toxische verschijnselen van de vitamine D druppels kreeg

 21. Ik heb geen idee wat het vitamine gehalte was, ik dacht nl dat die schildklier niet goedwas en was ergens een beetje teleurgesteld te horen dat dat drie was omdat ik dan weer de oorzaak van het me slecht voelen niet gevonden had, maar ik ga ze morgen gewoon eventjes bellen en dat alsnog vragen ze had het over een matig tot ernstig tekort, weet niet wat ze daar onder verstaan
  Ze hebben destijd veel bloedonderzoeken bij mij verricht dat weet ik nog maar de jessner is naar voren gekomen toen door die twee huidbiopten, een van een stukje aangedane huid en een van een stukje gezonde huid, ik vind het trouwens wel erg frappant dat u aan die lupus oppert juist omdat ik daar dus een tijd geleden op getest ben geworden en ik later las dat die wel eens vals negatief aangeeft terwijl het wel degelijk positief is in sommige gevallen

  ik kan hier zeer zeker iets mee, onwijs bedankt in elk geval voor alle geduldige uitleg aan deze leek haha
  groetjes nancy

 22. hallo,

  ik maak me veel zorgen op het moment.Ik ben 30 jaar en heb een vitamine d tekort, niet enorm laag, maar wel een tekort. Daarnaast ben ik erg vermoeid, heb iedere dag het gevoel dat ik kou heb gevat.Spierpijn in rug en nek en opgezette klieren, verkouden in neus en voorhoofd en keel.
  Dit gevoel heb ik al 4 jaar vanaf dat mijn dochtertje geboren werd.Vanaf haar geboorte tot 3,5 jaar werd ze iedere nacht 3x wakker. Ik was gesloopt iedere dag en na 1 jaar en 9 maanden kwam het volgende kind. Geen tijd om bij te komen. Ik had nergens puf voor. Wel kwam ik iedere dag buiten met de kids en deed ik veel dingen.Savonds om 8 uur was ik gebroken.
  Ik heb diverse bloedonderzoeken laten doen op van alles, gluten, schildklier etc etc.
  nu is uiteindelijk een tekort aan vitamine d aan het licht gekomen en slik ik 10 u. per dag. Daarnaast ben ik gestopt met zuivel ivm slijm/snotvorming. neem ik enchinaceatabletten en calcium en multivitamines.
  ik heb ook een spastische darm en heb een tijdje terug extra magnesium geslikt ivm drukte vd kids en het vaak wakker worden.
  MIjn huisarts weet het niet meer en heeft me doorverwezen naar een kno arts.De huisarts dacht aan het evt verwijderen v amandelen, zodat ik me beter zou voelen. De kno arts vond het onzin en vond mij niet verkouden.Nu heb ik een neusspray tegen hooikoorts gekregen en ben ik doorverwezen naar kaakchirurg om te constateren of ik aangezichtspijnen heb. Ik heb helemaal geen last van mijn kaken. Nu weet ik het niet meer en ik voel me van het een naar het ander doorverwezen te worden.
  Ook ben ik erg slank geworden en heb bijna geen spierkracht meer.Ook voel ik tintelingen in benen,voeten en handen. Graag hoop ik dat u weet wat ik kan doen.Groetjes C

 23. Ik vergeet te zeggen dat ik al 2 maal een penicilline kuur heb gekregen en de verkoudheid gaat niet weg.

 24. Beste C.,ik zou mij kunnen voorstellen dat je het gevoel krijgt medisch gesproken in een doodlopende straat te zitten. Je situatie doet mij een beetje denken aan de informatie die ik heb geschreven in”Pa is moe, moe is moe” en “Is het misschien vitamine B12 tekort”, beide op deze site te lezen- waartoe ik je dan ook hartelijk uitnodig. Omdat ik voedingskundige en geen arts/behandelaar ben is het voor mij op afstand onmogelijk om te zien wat de achterliggende oorzaak/oorzaken zijn van je klachten. Ik raad je dan ook dringend aan een orthomoleculair arts te raadplegen die je kunt vinden op http://www.mbog.nl Die kan door middel van een levend-bloedanalyse precies zien waar het aan schort. Met penicilline gaat natuurljk geen enkele verkoudheid weg, want antibiotica zijn tegen virale infecties onwerkzaam. Het is in elk geval duidelijk dat er iets aan je weerstand moet worden gedaan en daarvoor ben je in de orthomoleculaire hoek helemaal aan het juiste adres !
  All the best.
  Anthon

 25. Geachte,

  Enige tijd geleden heb ik hier gepost over een vit-d tekort (gehalte 80 ? in bloed), dit is weer goed gekomen, laatst wezen prikken en het was nu een veelvoud volgens de assistente, exacte waarde weet ik niet, zal ik bij volgend bezoek eens vragen.
  (huisarts schreef voor 10 mcgr/dag, heb voor de zekerheid 3 maanden lang maar het 3-dubbele genomen) Klachten zijn verdwenen.

  Het leuke is ook dat mijn bloeddruk welke te hoog was weer normaal is, deze werd zelfs zo laag dat ik maar met de medicijnen ben gestopt (metoprolol/plaspil), en is nu stabiel op 125/75

  Ik ben intussen ook geopereerd aan Dupuytren rechterhand ( jong 40 jaar, heb het al 20 jaar) links is ook aangetast, echter minder, nu heb ik een neef die het ook heeft, heel mijn mannelijke familie heeft het overigens, die heeft een tijd geleden van een arts te horen gekregen dat wellicht 3x daags 600mg Acetylcysteine het zou kunnen remmen.
  Neeflief beweert na 2 jaar dat het tot staan is gebracht.
  Mijn vraag is nu: kan dit? en kan het spulletje kwaad?

  Mijn huisarts zei dat het alleen voor COPD en vastzittende hoest wat zou kunnen doen.

  Alvast bedankt voor uw antwoord

  (bloeddruk heeft vast ook te maken met niet meer roken en 7 kilo afgeslankt)

 26. Pieter, de wonderen zijn de wereld zeker nog niet uit, maar eerlijk gezegd beschik ik in mijn rijke verzameling naslagwerken niet over gegevens waaruit zou blijken dat acetylcysteine werkzaam is bij de ziekte van Dupuytren. Deze substantie wordt inderdaad bij longklachten en cystic fibrose toegepast om het slijm vloeibaarder te maken, zodat de patient niet stikt. Maar bij Dupuytren gaat het niet om slijmvorming, maar om een merkwaardige peesvergroeing. Of je het spul zomaar moet gebruiken lijkt mij niet verstandig want de bijwerkingen kunnen bij hogere doseringen uiteenlopen van maag-darmklachten, vaatverwijding, huidklachten, duizeligheid, bronchospasmen en een versnelde hartslag.
  Plezierig te horen dat het met jou in elk geval goed gaat !
  gr. Anthon

 27. mijn zoon van 16 heeft 5000ie vit d voorgeschreven gekregen. 2x daags gedurende 1 week. daarna 1x daags. we zijn al maanden aan het uitzoeken wat er met hem is. zijn vit d was begin febr 12. is nu eel verhoogd masr zakt weer (60). hij is heel erg moe, weinig eetlust, spierpijn, gewrichtspijn. en nog allerlei vage klachten. is de voorgeschreven dosering (door privekliniek) niet te hoog?
  gr marion

 28. Marion, allereerst ter geruststelling: de voorgeschreven dosering is NIET te hoog. Anders wordt het wanneer duidelijk sprake is van een verstoorde nierfunctie; dan moet de dosering aangepast worden. Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen dient de bloedplasmawaarde van D3 voor een therapeutisch effect minimaal 80 te zijn. Zie mijn verschillende commentaren hierboven. Aangezien je zoon een veelvoud aan klachten heeft dient daar natuurlijk goed naar gekeken te worden, bij voorkeur door een orthomoleculair arts [www.mbog.nl]. Echter, omdat het vitamine D3 advies van een kliniek komt neem ik aan dat je zoon inmiddels in goede handen is. Heb je het idee dat het beter kan dan kun je op de door mij genoemde site voor verdere hulp terecht.
  All the best !
  gr. Anthon

 29. Hallo ,

  Ik kreeg gisteren te horen van de huisarts dat mijn vit D te laag is 34nmol,terwijl 50 normaal waarde is?
  Nu lees ik vele verhalen op internet en 80 nmol is dan de laagwaarde.
  Moet 3 x daags Davitamon d3 slikken,nu kon ik niet vinden in de drogisterij ,ja voor kinderen ,dat was te laag om baat bij tehebben volgens de mevrouw in d winkel.
  Heb nu Solgar capsules 1000 UI gekocht,hoeveel zouik dan hiervan kunnen nemen om de vit D weer op peil te brengen
  Ben 60 jaar,heb een hoge bloeddruk en krijg daar enalapril voor1 tabletje van 10 ,mg? per dag

 30. Trijntje, een streefwaarde van 80nmol is beslist aan te bevelen. Dit wordt door verschillende nationale en internationale onderzoeken bevestigd. De aanschaf van Solgar D3-1000 i.e. is uitstekend. Ik zou willen adviseren om 2 x daags 2 capsules te gebruiken. In totaal dus 4000. i.e. per dag. Bij voorkeur 2 s’ochtends bij het ontbijt en 2 bij het avondeten. Liefst met iets vets zoals boter, olijfolie of een stukje kaas etc., want D3 is een vetoplosbare vitamine. Ik weet niet of je andere medicijnen dan Enalapril gebruikt, maar het is goed om te weten dat geneesmiddelen beruchte rovers van voedingsstoffen kunnen zijn. Zie mijn artikel “Ali Baba en de 40 Rovers” op deze site. Over de interactie D3 en Enalapril kun je het een en ander lezen in de paragraaf “bloeddrukverlagers”. Het is wel verstandig om na een maand of twee een nieuwe D3 test te laten doen, zodat je kunt zien of je de dosering van 4000 i.e. nog wat langer moet aan houden of kunt verminderen.
  gr. Anthon

 31. Hallo Anthon,

  Mijn hartelijke dank voor je snelle antwoordt!
  Hier kan ik verder mee,ik gebruik geen andere medicijnen en ga zo meteen je artikel van Ali Baba lezen.

  Groet Trijntje

 32. Hallo Anthon,
  Ik heb een ernstig tekort aan vitamine D en heb nu druppels (50cl per dag x 6dg) en tabletten tot aan het eind van het jaar gekregen van de huisarts. Momenteel heb ik erg veel last van mijn spieren, zo erg dat het net lijkt of bijna alle rek uit mijn spieren is. Het lijkt wel of ik overal ontstekingen heb, die nu ‘los’komen, dat voel ik vooral in mijn nek en keelspieren, er is veel slijmafvoer. Mijn vingers trekken krom (het is geen reuma) en de pijn verdwijnt niet meer met paracetamol. Hoelang duurt het voordat deze klachten verdwijnen? Hoe komt de rek weer terug in de spieren, moet ik wachten met sporten totdat de vitame-d is aangevuld? Massages helpen maar een dag of twee en dan is de pijn weer terug.
  Ik hoop dat je me wat wijzer kunt maken.

  Vriendelijke groet,
  Ina

 33. Ina, je vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat ik niet weet of je klachten uitsluitend worden veroorzaakt door het vitamine D3 tekort. Spierklachten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals bijwerkingen van medicijnen en tekorten aan mineralen zoals magnesium. Dit moet door je huisarts dan ook goed worden nagekeken. Komen de problemen ALLEEN door het vitamine D3 tekort, dan mag je verwachten dat die in de loop van de komende twee weken zullen verdwijnen als het bloedplasma de juiste D3 concentratie heeft bereikt. Jammer overigens dat je huisarts niet voor D3 injecties heeft gekozen, waardoor de problemen waarschijnlijk sneller opgelost hadden kunnen worden. Blijf hierover in elk geval met je dokter in contact, zeker als die spierpijnen na 14 dagen niet verdwenen zijn.
  Want dan is er echt iets anders aan de hand ! Het lijkt mij inderdaad verstandig om je spieren even rust te gunnen voordat je weer gaat sporten.
  gr. Anthon

 34. Dag Anthon en Adriaan,
  In de cohortstudie “Cohort Consortium Vitamin D Pooling Project of Rarer Cancers” wordt gewaarschuwd dat vanaf 100 nmol/L de kans op pancreaskanker blijkt te verdubbelen.
  gr. Marc

 35. Ja maar het betreft epidemiologisch onderzoek (je kunt niet meteen een oorzakelijk verband concluderen, zeker niet omdat dergelijke gehaltes weinig voorkomen in noordelijke landen) en een zeldzame vorm van kanker. Een verdubbeling van het relatieve risico op pancreaskanker behelst slechts een kleine absolute risicoverhoging. Ik vermoed wel dat boven een bepaald gehalte het risico op kanker stijgt. Er is slechts beperkt onderzoek naar de mogelijke nadelige gevolgen van zeer hoge gehaltes. Boven welk gehalte vitamine D te hoog is op langere termijn is niet helemaal duidelijk maar 100 nmol/L lijkt me aan de lage kant. Boven 250 nmol/L zijn er overdosesverschijnselen. Het optimale gehalte ligt een stuk lager natuurlijk

 36. hallo, ik ben er eindelijk achter wat ik heb vitamine d tekort
  ik was zo blij als een kind die morgen jarig was ,,ik ben 38 jaar ben voor twee jaar terug in elkaar gezakt , ze dachten het hart,,maar niks mis met mijn hart //burn out zeiden ze rust genomen hielp niet hyperfentilatie paniekaanvallen druk op mijn borst ik werd er kentter gek van echt en rillen ik kon nog geen kop koffie vast houden en pijn in mijn nek ,,schouder vooral allemaal links ,,, ik was zo onzeker wil je niet weten
  mijn waarden waren 34..morgen ga ik beginnen met een drank die ik een keer per week in moet nemen dus ik hoop dat al mijn klachten ook weg gaan

 37. Diaan, het is bij al deze narigheid verstandig je af te vragen hoe dit vitamine tekort is ontstaan. Sommige medicijnen, zoals cholesterolverlagers, prednison en laxeermiddelen op mineraaloliebasis kunnen een dergelijk tekort in de hand werken. Zie voor meer informatie hierover mijn artikel op deze site, getiteld “Ali Baba en de Veertig Rovers” Mochten de klachten na medicatie toch niet helemaal verdwijnen dan is een consult bij een orthomoleculair arts die via een levend-bloedanalyse je algehele vitamine en mineralenspiegel nakijkt zeker aan te bevelen. Zie http://www.mbog.nl Professor Muskiet van de Universiteit Groningen zegt altijd: ” tachtig is prachtig “. En dat is wat de ideale vitamine D3-spiegel betreft inderdaad veel meer dan 34 !
  gr. Anthon

 38. Hallo,

  Ik heb ook een ernstige vitamine D tekort. Uit mijn bloedonderzoek is gebleken dat mijn waarde 9 was. Ik krijg nu om de 2 weken Colecalciferol 100.000IE. Mijn klachten zijn: vermoeidheid, lusteloos, spierpijn, koude voeten, hoofdpijn en depressie.
  Verder ziet mijn huid er geel uit. Zou dat allemaal door de vitamine D tekort komen of zou er meer aan de hand zijn? Ik gebruikt Colecalciferol nu al sinds november en zie helaas geen verbetering.

 39. Sara, in het algemeen doet vitamine D3 per injectie zijn werk sneller dan de inname via de mond. Aangezien een normale streefwaarde van D3 80 is en geen 9 [ !! ] kan het zijn dat de positieve uitwerking wat langer op zich laat wachten. Want het heeft zeker in jouw situatie wel even de tijd nodig om die concentratie te bereiken. Inderdaad kunnen de genoemde klachten het gevolg zijn van een D3-tekort. Een gele huid doet een beetje denken aan een leverprobleem, maar dit zou je het best even met de dokter kunnen bespreken. Blijven de klachten bestaan, dan is het sowieso verstandig om op bezoek te gaan bij de huisarts, want er kunnen oorzaken bestaan waardoor je lichaam onvoldoende D3 kan opnemen en daar moet wel even naar gekeken worden
  gr. Anthon

 40. Ik heb een vit D gehalte van 21. Mijn huisarts schrijft 800 ie vit D voor. Als ik de berekening goed doe zou ik volgens mij 3000 ie moeten nemen? Dat is wel heel veel meer. Kan ik dat zonder risico doen? Bij de apotheek krijg je alleen 400 ie. Is er een betrouwbare internet winkel waar ik hogere doseringen kan kopen?
  Zou het kunnen dat door glutenintolerantie de vit D zo laag is geworden?

 41. Margriet, bij een dergelijk laag gehalte kun je zonder problemen of risico 3000 ie vitamine D3 per dag gebruiken de komende maanden. Glutenintolerantie tast de darmen aan wat de opname van vitamines vermindert. Het zal dan ook zeker nuttig zijn een multivitamine te nemen.
  Wij hebben zeer goede ervaring met deze vitamine D capsules:
  http://www.vita-send.nl/vitamine-d3-1000.html

 42. Ruim een jaar geleden heb ik een lichte beroerte gehad. Sindsdien slik ik de bekende cocktail van bloeddruk- en cholesterolverlagers en bloedverdunners. Ik knapte goed op, maar drie weken geleden kreeg ik, letterlijk van het ene moment op het andere, een terugval. Gevolg: doodmoe (net als vorig jaar). De neuroloog heeft geen verklaring voor wat er is gebeurd, en heeftvoor de zekerheid mijn bloed laten onderzoeken. Daaruitbleek enkel een te laag vit. D-gehalte: 27.
  Kan dit in relatie staan met het “opvlammen” van de CVA-klachten en biedt extra vit. D-inname bescherming tegen herhaling?
  Ik eet gevarieerd, kom normaal buiten, heb geen overgewicht, rook niet en drink 1 a 2 glazen rode wijn per dag. Ik ben 50 jaar.
  Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

 43. Karin, dat is inderdaad mogelijk. Vitamine D3 heeft immers ook een ontstekingsremmende werking, en als we over een gezond bloedgehalte van vitamine D3 bij de mens spreken dan gaat het volgens prof. dr. Muskiet van de Universiteit Groningen al gauw om 80 – iets heel anders dus dan 27. Overigens kunnen die klachten ontstaan als mogelijke bijwerking van de medicijnen die je gebruikt. Ik raad je daarom aan eens met dr. Lydia Boeken te gaan praten. Zij is orthomoleculair arts in Abcoude- bij Amsterdam en gespecialiseerd in cerebro-vasculaire problemen.
  Je kunt haar bereiken op http://www.amsterdamkliniek.nl
  All the best !
  gr.Anthon

 44. Pingback: Overleven van kanker door vitamine D? | vita-info.nl

 45. Hallo

  Heb recent vernomen dat mijn vitamine D waarde 13,6 is . Voorstel huisarts D-cure wekelijks 1 ampoule cholecalciferol 25000U.I. /ml 4X. Daarna maandelijks nog 1 ampoule.
  Wanneer zal dit mijn klachten doen verminderen? Klachten zijn zware vermoeidheid, ’s nachts veel wakker worden, spierkrampen, futloos.
  Heb in de laatste jaren meerdere abcessen gehad, tanden moeten laten trekken enz… Heb ook bot tekort om een implantaat te laten plaatsen. Kan dit in verband gebracht worden met een tekort van vitamine D

  Mvg,
  Nathalie

 46. Nathalie, als je even naar het artikel over vitamine D hier boven scrolt, zul je veel van de door jou genoemde klachten tegenkomen. Met cholecalciferol-injecties zullen de klachten in een tijdsbestek van enkele weken moeten verminderen. Als dit niet zo is dan dient de dokter naar andere oorzaken van je problemen te zoeken. Overigens is de combinatie vitamine D3 en K2 nog beter om het bot te versterken. Maar tanden die je kwijt bent groeien er helaas niet meer aan….
  All the best !
  Anthon

 47. Pingback: Prednison gelinkt aan tekort vitamine D | AnGeLWinGsAnGeLWinGs

 48. Pingback: Prednison gelinkt aan tekort vitamine D | AnGeLWinGsAnGeLWinGs

 49. hallo!mijn dochter is 7 yaar en mijn zoon as 2 yaar oud, ik geef elke dag vitamin D, maar ik heb via fysiotherapeut
  gehoord dat als kinderen regelmatig vitamin d krijgt,ze blijven kort,ik bedoel zijn lengte . ik weet het niet dat is waar of niet
  bedankt

 50. Laila, vitamine D3 zorgt voor een gezonde ontwikkeling van botten en tanden en is uitermate belangrijk tijdens de groei. De bewering van je fysiotherapeut is dus ONZIN en hoort thuis in het land der fabelen.
  gr. Anthon

 51. hallo.
  Ik heb de ziekte van Kahler. Ik ben 71 jaar en heb deze ziekte 7 jaar. Volgens de oncoloog ben ik chronisch.alleen heb ik last vanPoli neuropathie in mijn voeten .Stijve voeten.
  Ik gebruik Revlimid 10 mgr cps per dag .3 weken 1 caps en dan 1 week rust.
  Verder gebruik ik Calsium magnesium Zink van Solgar. (3 tabl per dag)Vitamine D van Solgar.1 per dag.
  Verder i zakje Sandoz Cardio 100.(Ik heb een HB van 9.3.Sinds 6 weken heb ik van een KNO arts Betahistine 2 HCL 8 pch. gekregen tegen lichte oorzuizingen en doofheid aan 1 oor. Ik nam er 2x per dag 1 van in. Maar ik ben er sinds gisteren mee gestopt want ik voelde me zo slap. Hij schreef er 3x dgs 1 voor. Dat vond ik zelf te veel. Ik voelde me heel goed sinds ik D 3 gebruik. De laatste bloed uitslag was 68. Moet ik er mee doorgaan.?

 52. hanna claassen.
  Sorry.zie boven bericht.Dit was ik vergeten op te schrijven.

  Ik krijg ook ieder 4 weken een APD infuus. 30 mgr.

  Dank U.

 53. Hanna met de vitamine D3 zou ik zeker doorgaan. Om de juiste dosering D3 ten opzichte van je overige medicatie vast te kunnen stellen is een consult bij een orthomoleculair arts ZEKER aan te bevelen ! Die kan tevens zien of er voedingsmaatregelen nodig zijn en of er verdere vitaminen en mineralen tekorten in je lichaam bestaan. Bedenk dat de ziekte van Kahler geen kwaal is om zelf mee te dokteren. Hier is adequate medische aandacht beslist op zijn plaats ! Zie even op de site http://www.mbog.nl voor een arts bij je in de buurt. All the best !
  gr. Anthon

 54. hallo ik heb blijkbaar een tekort aan vit d .
  Ik ben 18 jaar oud en men huisarts heeft vista D” ultra 800 voorgeschreven .
  Is dat niet een te hoge dosis ? Ik zou graag zeker willen zijn ..
  Ik heb gehoord dat een te hoge dosis gevaarlijk zou kunnen zijn .
  Hopelijk kunnen jullie op men vraag antwoorden .

 55. Kimberley, ik ga er vanuit dat de huisarts middels bloedafname een klinisch-chemisch laboratoriumonderzoekje heeft laten verrichten om de correcte vitamine D waarde bij jou te meten. Dat is altijd belangrijk om overdosering te voorkomen. Vista D Ultra-800 bevat 800 internationale eenheden per tablet. Een gezonde bloedwaarde D3 is 80nmol/l. Dit bereik je door een dagelijks gebruik van 2000 [ ! ] internationale eenheden te slikken. Moet je dus 1 tablet Vista D slikken dan ben je nog lang niet aan je 2000. Er is in jouw situatie dus absoluut geen sprake van een teveel ! En wat de veronderstelde giftigheid van vitamine D3 betreft: die blijkt schromelijk overdreven te zijn. D3 wordt pas een probleem als PER DAG honderduizenden eenheden LANGDURIG achter elkaar worden geslikt. Dat gevaar loop jij dus in het geheel niet. Een interessant boek over de heilzame werking van vitamine D3 is geschreven door dr. Gert Schuitemaker, orthomoleculair apotheker, getiteld “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”- http://www.nieuwlichtopvitamined.nl Een absolute aanrader !
  gr. Anthon

 56. Hallo
  Heb erg veel pijn, kan bijna niet lopen, zitten liggen staan alles is pijnlijk.
  Twee jaar geleden is mijn bloed gecontroleerd, wegens vermoeidheid, op vit D en B12
  Vit D was toen <10 en B12 was 239.
  Vit D <10 is wel erg laag toch? Aangezien er tot op heden geen duidelijke aanwijzingen zijn voor neurologische klachten, vraag ik me af of die twee afwijkende waardes schade aangericht kunnen hebben. Moet dit geregeld gecontroleerd worden, in het begin deed men dit wel, steeg na een injectie, daalde na een paar weken weer net zo hard, ik word er moedeloos van. Hoop dat ik een antwoord krijg.
  Heb ook een half jaar B12 injecties toegediend, maar toen vond de internist het genoeg, na zelf geschreven te hebben dat je met een duidelijk tekort, minstens twee jaar moet spuiten. Ik kan het niet meer volgen, dank alvast voor het lezen, vr groet Emma

 57. Emma, zoals je zult begrijpen kunnen wij als niet-artsen geen diagnoses stellen of behandelingen voorschrijven. Je klachten lijken mij in elk geval ernstig genoeg om een consult bij een orthomoleculair arts te rechtvaardigen. Die is in staat om via diagnostische methoden die verder gaan dan de gebruikelijke klinisch-chemische testen na te gaan wat er met je aan de hand is. Kijk eens even op de site van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde -www.mbog.nl Daar kun je iemand vinden die niet te ver van je woonplaats gestationeerd is. All the best !
  gr. Anthon

 58. Bedankt voor het snelle antwoord Anton, ik heb net al gekeken.
  Heb voor die tijd al wel een vega-test gedaan, veel kwam overeen, dus wie weet, gr Emma

 59. Als huisarts niet de behandeling geeft waar je als patient tevreden mee bent, adviseer ik Dr Auwerda, bijzonder internist in B12 tekorten.
  Je treft dan niet alleen een grandioos internist met veel kennis, maar ook een gehorig medemens aan.
  Deze arts houdt praktijk in MC Zuiderzee te Lelystad.

 60. Sinds afgelopen vrijdag week ik dat ik 2 grote vleesbomen in mijn baarmoeder heb zitten.
  Nu had ik gelezen dat het innemen van vitamine D kan helpen ze te verkleinen.
  Is dit zo en zoja hoeveel zou ik dan in moeten nemen bij een goed resultaat
  Alvast bedankt Petra

 61. Mevrouw van de Logt, vleesbomen ofwel myoma zijn werk voor de gynaecoloog en niet geschikt voor zelfmedicatie ! Ik betwijfel overigens of vitamine D3 in staat is een dergelijke uitgroei van spiercellen in de baarmoeder te doen slinken. Niet doen dus, en een afspraak met uw huisarts en of medisch specialist maken.
  gr. Anthon

 62. Hallo Anthon,
  Graag je mening over het volgende. Ik heb borstkanker gehad en slik sindsdien 2000 IE per dag. Is dit een goede dosis, denk je? Ik neem aan dat het wel samen kan met de hormoontherapie die ik volg? (Tamoxifen iedere dag 20 mg)
  Verder geef ik mijn kinderen van 9 en 11 jaar 1000 IE per dag. Zij hebben beide astma. Is dit een veilige dosis voor kinderen?
  Alvast heel erg bedankt voor het antwoorden. Ik stel het zeer op prijs!

 63. Ine, een dagdosis van 2000 i.e. vitamine D3 is in [bijna] iedere situatie aan te bevelen
  Daarover heeft prof.dr. Michael Holick, één van de grootste vitamine D-experts ter wereld uitgebreid geschreven in zijn standaardwerk “The Vitamin D Solution” uitgave Hudson Street Press, New York, 2010 Dat geldt ook voor de door jou gekozen dosering voor je kinderen. Maar om de terugkeer van borstkanker zo klein mogelijk te maken, raad ik je beslist aan een orthomoleculair arts te consulteren. Want er zijn naast vitamine D-suppletie nog veel meer maatregelen mogelijk om een herhaling van dit probleem te voorkomen. Je kunt iemand vinden op de site van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde [ http://www.mbog.nl]
  All the best !
  Anthon

 64. Ria, de ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij zenuwen in de hersenen langzaam afsterven. Met name de Substantia Nigra [het middendeel van de hersenen] is aangedaan. De aandoening kan erfelijk zijn, maar kan ook worden veroorzaakt door o.a. vergiftiging, veroudering of infecties. Inderdaad worden bij Parkinsonpatiënten vaak [zeer] lage vitamine D waardes gemeten. Dat wil overigens niet zeggen dat er een causaal verband bestaat tussen een vitamine D3 tekort en het ontstaan van Parkinson. Parkinsonisme- dus iets anders dan Parkinson !-kan soms optreden bij een vitamine B12 tekort. Overigens worden bij Parkinsonpatiënten die in het beginstadium verkeren interessante resultaten geboekt met hoge doseringen coënzym Q10. De progressie van het ziekteproces wordt er door vertraagd. Om verdere zenuwschade te voorkomen worden orthomoleculair ook creatine, L-carnosine en Ginkgo Biloba in gezet. Octacosanol kan de specifieke symptomen van Parkinson verminderen maar mag NIET gelijktijdig gebruikt worden bij de reguliere toepassing van levodopa/carbidopa. Al met al dus geen “kwaaltje”om zelf te gaan dokteren…
  gr. Anthon

 65. hallo Anton,

  ik ben geconstateerd én te kort aan vitamine d, zat op 40. sinsdien slik ik dagelijks 35ug, 1400ie per dag.

  ik woon in denemarken, en hebt ivm én ongeluk in 2002, een hersenschade aan mijn 9, 10, en 11 de hersendeel/stam, ik weet niet hoe men dit in het nederlands zeg, dit ivm én schedelbasis factuur.

  ik slik al 8 jaar zware pijnstillers, tradolan retarn, 200mg, 2 x per dag soms 3 per dag, 8 stk x 500mg paracetamol per dag, 3 x 600mg ibumentin per dag, 40mg pantoprazol per dag, ivm dat ik ibumentin echt nodig hebt, de rest van mijn leven. ook hebt ik geconstateerd, volgens de dokters, een long ziekte, broncitasie hebt, maar volgens doktoren die verstand hebben op hersenschades, komt de broncitasie, een gevolge van mijn hersen Schade. mijn longen zijn dus heel gevoelig op long en longslijmvlies ontstekingen, en daarom ben ik gestart med zitromax500mg, ik slik 3 keer per week, 250mg, een half tablet, maandag, woensdag en frijdag. en dit moet de kans dat ik longonstekingen krijgt, vookomen

  ik ben heel heel moe, en lusteloos, geen en of weinig honger, misselijk, duizelig, nergens geen zin in hebben, heel veel spier pijn, en vooral veel hoofdpijn, en hoe meer moeier ik ben, hoe meer hoofdpijn en spierpijn ik heb.

  mijn lever schijnt goed te zijn, maar ik hebt de afgelopen jaren wel veel last gehad van nierstenen.
  mijn hormoongehalte, was vorigjaar aan de iets te hoge kant, en toen dachten ze dat er iets met mijn bijnieren aan de hand was, maar andere dokters zeiden weer van niet.
  een groot zootje dus.

  het universiteids ziekenhuis in Aarhus,afdeling Q, daar ben ik al een paar geweest, ze hebben getapt op volgens hun, bijna alles, auto imuun ziektes en etc., maar ze hebben alleen een te kort van vitamine d ontdekt.

  ik loop met de klachten zoals zware moeiheid al sinds begin maart, na een opname in het ziekenhuis ivm een zware long en longslijnmvlies ontstekingen, en de d vitamine tabletten hebben de klachten niet afgenomen, en die slik ik sinds half mei.

  kan u mij advies geven, en of ken u een ortomoleculaire dokter in denemarken???

  ik hoop dat u mij wat advies kan geven, want ik wordt gek van al die vermoeidheid, en zware hoofdpijn.

  bij voorbaad dank, edwin

 66. Beste Edwin, je huidige fysieke situatie verdient inderdaad de aandacht van een gekwalificeerd orthomoleculair arts ! Het probleem is dat wij niet beschikken over adressen van ortho-artsen in Denemarken. Noorwegen, Finland en Duitsland staan wel op de site van The International Society of Orthomolecular Medicine, maar wij hebben geen informatie over hun kwaliteiten. Nederland kent een aantal zeer goede, waaronder dr. Lydia Boeken van de Amsterdamkliniek in Abcoude. Kijk even op:www.amsterdamkliniek.nl Je kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden van de Nederlandse Maatschappij voor Orthomoleculaire Geneeskunde, te vinden op http://www.mbog.nl Gezondheid is een kostbare zaak, en als die ernstig verstoord is zoals in jouw geval, is een reisje naar Nederland voor een goed medisch consult zeker aan te raden ! All the best,
  Anthon

 67. Pingback: BOINNK!!! | Het grote belang van voldoende Vitamine-D

 68. Hallo Anton,

  Mag ik je vragen: in verband met botontkalking slik ik sinds kort bisfonaten. De huisarts heeft daarbij 500 gram calcium + 800 i e vitamine d voorgeschreven. Mijn vitamine d waarde was 63. (2 jaar daarvoor 70). Ik zou graag mijn vitamine d level hoger krijgen. Is het mogelijk b.v. 1.000 i e per dag bij te slikken, zonder problemen? Alvast hartelijk dank.

 69. Nadine, prof Frits Muskiet van de universiteit Groningen zegt altijd [over de juiste bloedwaarden vitamine D3]: “Tachtig is prachtig !” Bij osteoporose is het echter noodzakelijk te streven naar waarden tussen de 90-100 nmol/l Dat is mogelijk door 2000 i.e. per dag te slikken. Overigens dient bij de [ orthomoleculaire] behandeling van osteoporose ook magnesium en vitamine K2 te worden betrokken !
  Het is aan te bevelen om calcium, magnesium en vitamine D3 samen in te zetten. Gebruik calcium en magnesium altijd in een verhouding 2:1 Controleer bij vitamine D3 suppletie na twee maanden de vitamine D-status in je bloed (25(OH)D). Houd de 25 (OH)D-waarde tussen de 90-100 nmol/l (36-40 ng/ml) Dit kan de dokter voor je doen. Vermijd een voedingspatroon met een overdaad aan eiwitten ten opzichte van koolhydraten en vetten. En lees nog eens mijn artikel [op deze site] “Gaan uw botjes in rook op ?”
  gr. Anthon

 70. Ik gebruik nu twee weken Solgar 4000iu en begin nu veel pijn in mijn gewrichten te krijgen. Ik heb al eerder vitamine d3 genomen en was toen ook gestopt vanwege de pijnen. Doe ik iets verkeerd?

 71. Bernadette, uit de informatie waarover ik beschik kan ik geen verband ontdekken tussen gewrichtsklachten door gebruik van vitamine D3, eerder het tegenovergestelde. Alleen als exorbitante hoeveelheden D3 worden geslikt- je moet dan denken aan 250.000 i.e. per dag over langere termijn- kan zich op de gewrichten calcium afzetten die voor pijnlijke symptomen kunnen zorgen. Bovendien komen bij een overdosering nog andere verschijnselen als misselijkheid, braken, hoofdpijn en depressiviteit etc. om de hoek kijken. Een dagdosis van 4000 i.e. is normaal gesproken niet toxisch. Om echter niets uit te sluiten raad ik je aan om contact op te nemen met dr. Erik van Klaarwater, wetenschappelijk medewerker van Solgar. Je kunt hem bereiken via evanklaarwater@solgar.nl
  gr. Anthon

 72. Beste Anthon, wat is de maximale veilige dagdosis over lange termijn? Alvast bedankt voor je antwoord!
  Groetjes, Ine

 73. Ine, voor het antwoord op je vraag baseer ik mij op Neerlands vitamine D-expert bij uitstek, dr. Gert Schuitemaker [hij schreef o.a. het boek “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”]. Voor volwassen raad hij een dagelijkse dosis van 2000 i.e. (50mcg)aan, zeker in de winter. Personen met een donkere huidskleur, ouderen en dikke mensen hebben vaak meer nodig.
  gr. Anthon

 74. Bedankt voor je reactie. Ik heb nog een vraag, ik ben nu opnieuw begonnen met solgar, ik wil het gewoon weer proberen. Ik heb heel erg uitslag/ exceem op mijn ogen (boven mn ogen)en dat is altijd in het najaar. Ik ben nu begonnen met s’morgens 3 x1000 en sávonds 2x 1000 iu/ie kan het zijn dat de klachten eerst erger worden? Hoe lang duurt het ongeveer voor het echt werkt,is de enkele weken? Ik neem ze nu ruim een week en het word nu erger.
  Dank je voor je eventuele antwoord.

  Groet Bernadette

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.