Vitamine D

Vitamine D is  een pro-hormoon dat in de huid, met behulp van zonlicht, wordt gevormd uit cholesterol. Hoe donkerder de huidskleur des te meer zonlicht nodig is. Ook is het in beperkte mate aanwezig in de voeding, met name vis. Door de lever en de nieren wordt deze vitamine D3 (cholecalciferol) omgezet in het hormoon dat de lichaamsactieve vorm is van deze vitamine D (calcitriol of 1,25-dihydroxy-vitamine D genoemd).
Deze actieve vitamine D bindt aan vitamine D receptoren (VDR), die aanwezig zijn in de cellen van de meeste organen, en opdrachten uitvoeren van het DNA.

Enkele functies van vitamine D zijn:

 • Regulering van het calcium- en fosforgehalte in het  bloed en de opname van deze mineralen uit de darmen.

 • Het bevordert de vorming van botweefsel.

 • Regulerende rol in het immuunsysteem.

 • Remt celwoekering (proliferatie) en bevordert celontwikkeling (differentiatie).

 • Zorgt mede voor spierontspanning en daarmee voor spierkracht.

Een tekort, dat doorgaans veroorzaakt wordt door te weinig blootstelling aan de zon, speelt een rol bij het ontstaan van botontkalking, zwakke spieren,  auto-immuunziektes zoals multiple sclerose, diabetes en  reumatische artritis en het ontstaan van verschillende vormen van kanker zoals darm-  borst- en prostaatkanker en mogelijk ook bij hoge bloeddruk en hartfalen.

Kinderen hebben voor een gezonde ontwikkeling van hun lichaam veel vitamine D nodig. Baby’s die voldoende vitamine D krijgen hebben aanzienlijk minder kans op het krijgen van diabetes.
Lage vitamine D gehaltes worden aangetroffen bij Europese kinderen en jonge volwassenen gedurende de wintermaanden, bij ouderen echter het hele jaar door. Hetzelfde geldt voor mensen die lijden aan tuberculose, reumatische artritis, multiple sclerose, IBD (Crohn en colitis ulcerosa), hoge bloeddruk en sommige vormen van kanker.

Mensen die corticosteroïden  gebruiken lopen extra kans op een tekort. Deze medicijnen belemmeren de aanmaak van vitamine D. De omzetting van vitamine D (calcidiol) in de lichaamsactieve vorm kan verlaagd zijn bij nierziekten, en verhoogd bij sarcoïdose en een overactieve bijschildklier. Laatstgenoemde aandoening kan  mede ontstaan door een chronisch vitamine D tekort.

Tijdens de zomermaanden kunnen 10 minuten onbeschermde blootstelling aan de felle zon per dag voldoende zijn om optimale vitamine D gehaltes te verkrijgen, vergelijkbaar met een inname van 2000 IE vitamine D. Tijdens de herfst en wintermaanden is dit niet mogelijk zodat in een land als Nederland in de winter nagenoeg iedereen te lage vitamine D gehaltes heeft. In Canada, waar het grootste gedeelte van de bevolking niet aan minder zonlicht wordt blootgesteld, heeft het nationaal kankerinstituut onlangs de aanbeveling gedaan dat iedereen gedurende de herfst en winter per dag 1000ie vitamine D extra zou moeten nemen. Mensen met een donkere huidskleur, ouderen en mensen die de zon schuwen liefst het hele jaar door.(bron)

Vitamine D vergiftiging kan optreden bij doses boven 10000 IE (250 mcg)(bron)

Enkele studies:
Vitamine D + calcium – minder kanker: In een vier jaar durend onderzoek werd nagegaan of hoge doses vitamine D en calcium de kans op kanker vermindert. 1180 vrouwen van boven de 55 jaar werden in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1500 mg calcium per dag extra. De tweede groep kreeg daarnaast ook 1100 IE vitamine D per dag en de derde groep kreeg een placebo. In de loop van de vier jaar werd bij 50 mensen kanker (niet-huidkanker) geconstateerd. Het risico hierop was circa 60% kleiner in de calcium+D groep. Als alleen de kanker die vanaf het eerste jaar werd geconstateerd werd geteld (om reeds aanwezige maar nog niet geconstateerde kankergevallen buiten beschouwing te laten) was dit percentage nog hoger. In de calcium zonder vitamine D groep was het risico kleiner dan in de placebogroep maar groter dan in de calcium+D groep. (Am J clinical nutrition, 2007)

Vitamine D, calcium en borstkanker: Ongetwijfeld zal ook specifiek borstkanker in bovenstaande studie minder zijn opgetreden in de vitamine D+calciumgroep. In een ander onderzoek verlaagde 400ie vitamine D + 1000mg calcium het risico op borstkanker niet in een grootschalig onderzoek onder vrouwen na de menopauze. Een verschil met het eerdere onderzoek is de dosering. 400ie kan te weinig zijn. Volgens deze meta-analyse mbt darmkanker zou 1000-2000ie vitamine D per dag het kankerrisico kunnen verkleinen.
In dit commentaar wordt er verder op gewezen dat veel mensen op eigen gelegenheid extra vitamine D innamen en dat dit de waargenomen verschillen tussen de D+calcium- en placebogroep kan hebben verkleind.
Chlebowski et al. J. Natl. Cancer Inst..2008; 0: djn360v1-1591
Epidemiologisch onderzoek lijkt er op te wijzen dat vitamine D (en calcium) meer bescherming biedt tegen borstkanker – en dan vooral de agressievere variant – bij jongere vrouwen dan bij vrouwen na de menopauze. (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070528160801.htm)

Vitamine D en kanker: Een groep wetenschappers deed literatuuronderzoek  naar epidemiologische studies (vergelijkingen tussen groepen mensen) waarin een verband werd gezocht naar vitamine D en het vóórkomen van kanker. Men vond 63 onderzoeken op het gebied van darm-, borst-, prostaat- en eierstokkanker. Bij 20 van de 30 studies over darmkanker, 9 van de 13 over borstkanker, 13 van de 16 over prostaatkanker en 5 van de 7 onderzoeken over eierstokkanker werd een significant  verband gevonden tussen hoge innames of lichaamsgehaltes van vitamine D en het minder vóórkomen van deze ziektes. Volgens de onderzoekers blijkt uit laboratoriumonderzoek dat deze vitamine op verschillende wijze het ontstaan van kanker kan belemmeren. Men beveelt aan het dagelijks dieet met 800ie-1000ie vitamine D aan te vullen. Deze dosering is veilig en veroorzaakt geen overdosisverschijnselen, aldus Dr. Garland en zijn collega’s. (Reuters Health, 2006)

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/167/16/1730

Vitamine D en de kans op botbreuken: In een Schots onderzoek werd het vitamine D gehalte vastgesteld van 548 personen van 60 jaar en ouder die vanwege een botbreuk in het ziekenhuis terecht waren gekomen. 97,8% van de patiënten hadden een laag  vitamine D niveau. Bij 25% van de patiënten was het vitamine D gehalte zelfs “praktisch niet waarneembaar”. (Medline plus, 2005)
<
Vitamine D is nodig voor de opname van calcium in de botten en, minstens zo belangrijk om botbreuken bij ouderen te voorkomen, een vitamine D tekort verzwakt te spieren. Dit blijkt o.a. uit het een Japans onderzoek waarbij 96 oudere vrouwen twee jaar werden gevolgd nadat ze een beroerte hadden gehad. Na een beroerte is de kans om een heup te breken aanzienlijk groter. De helft van de personen kreeg 1000ie vitamine D per dag en de andere helft een placebo. In de vitamine D groep waren gedurende de twee jaar 59% minder valpartijen opgetreden dan in de placebogroep. Het aantal heupfracturen was nul in de vitamine D groep en vier in de placebogroep. Ook werd vastgesteld dat in de vitamine D groep het spierweefsel was verbeterd en de spierkracht was toegenomen. (Cerebrovasc Dis, 2005)

Ook uit een onderzoek onder Duitse en Oostenrijkse ouderen bleek dat extra vitamine D de spierkracht verbetert en het aantal valpartijen vermindert. In dit onderzoek werden 242 personen van in de 70  geworven dmv advertenties. Hetgeen betekende “dat ze hoogstwaarschijnlijk gezonder waren dan het gemiddelde van hun leeftijdgenoten” zo staat te lezen. De meeste van de potentiële deelnemers hadden relatief lage vitamine D gehaltes ( < 78nmol/l)> Dat was het selectiecriterium voor deelname. De proefpersonen werden in twee groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1000mg calcium per dag en de andere groep 1000mg calcium + 800IE vitamine D gedurende een jaar. Hierna werden de mensen nog 8 maanden gevolg. Het bleek dat na een jaar het aantal mensen dat een serieuze val gemaakt had 27% lager was in de calcium+D groep dan in de calciumgroep. Na de 20 maanden was het verschil 39%. Ook bleek uit metingen dat de spierkracht 8% groter was in de groep die ook de vitamine D gekregen had. Het waggelende lopen was 27% geringer in deze groep. Men krijgt een steviger tred dankzij vitamine D. (Osteoporos int, 2008)

Reuma. Er is ook onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen reumatische artritis en vitamine D. Bij die analyse werden 30000 vrouwen die aan het begin van het onderzoek tussen de 55 en 69 jaar oud waren, 11 jaar  gevolgd. In de loop van die 11 jaar werden 152 gevallen van reumatische artritis geconstateerd. Naar gelang de hoogte van de vitamine D inname werden de vrouwen in drie groepen verdeeld. De groep met de hoogste vitamine D inname (voeding plus supplementen) had 33% minder risico gelopen op het krijgen van de ziekte dan de groep met de laagste vitamine D inname. De inname van vitamine D supplementen bood, volgens dit onderzoek, 34% bescherming. (Faseb Journal, 2001; British Journal of Nutrition, 2004; Arthritis Rheum, 2004)

Multiple Sclerose: Een mogelijk verband werd onderzocht tussen de vitamine D inname en de kans op multiple sclerose aan de hand van de gegevens van twee grootschalige onderzoeken onder in totaal 187000 vrouwen die gemiddeld 15 jaar waren gevolgd. Elke vier jaar werd de inname van vitamine D uit de voeding en uit supplementen vastgesteld. Het bleek dat degenen die ten minste 400ie vitamine D per dag uit supplementen ingenomen hadden 41% minder risico hadden gelopen op multiple sclerose dan de vrouwen die geen vitamine D supplementen geslikt hadden. Tussen inname uit de voeding en de kans om deze ziekte te krijgen bleek geen duidelijk verband te bestaan. (Neurology, 2004)

Een ander onderzoek vergeleek het gehalte in het bloed van de actieve vorm van vitamine D van 257 mensen met MS met die van 514 gezonde maar anderszins vergelijkbare mensen. Er bleek bij blanken een duidelijk verband te bestaan tussen hoge vitamine D gehaltes en een veel kleinere kans op MS. Bij donkere mensen trof men veel kleinere verschillen aan, mogelijk omdat hoge lichaamsgehaltes bij hen nauwelijks voorkwamen. (JAMA, 2006)
Vitamine D en diabetes bij kinderen: Eerdere studies hadden al een verband aangetoond tussen het gebruik van kabeljauwleverolie (rijk aan vitamine D ) door zwangere vrouwen en het minder voorkomen van diabetes type 1 van hun kinderen. Nu werd onderzocht hoe veel van de 12000 kinderen die in 1966 in Noord Finland waren geboren in de daaropvolgende 30 jaar diabetes type 1 hadden ontwikkeld. Van hen was bekend hoeveel extra vitamine D ze in hun eerste levensjaar hadden gekregen. De kinderen die regelmatig de aanbevolen dosering van 2000ie per dag hadden geslikt bleken 78% minder risico te hebben gelopen op het krijgen van diabetes dan kinderen die slechts af en toe extra vitamine D hadden gekregen. Onder mensen die in hun eerste levensjaar verschijnselen van rachitis ( de Engelse ziekte, een vitamine D gebreksziekte) hadden vertoond kwam drie keer zoveel diabetes voor als bij de anderen. Opvallend is dat in Finland de aanbevolen dosis vitamine D voor kinderen 2000ie per dag is terwijl in Nederland de maximaal toegestane dosis 400ie per dag is. Nu is er in Finland zeker ’s winters minder zonlicht (nodig voor de vorming van vitamine D) dan in Nederland. (The Lancet, 3 nov. 2001)

Vitamine D en veroudering afweercellen: Als de cellen zich vernieuwen – bij elke celdeling –  gaat er telkens een klein stukje van het chromosoom verloren. Daarom bevat elk chromosoom aan het uiteinde een gedeelte, telomeer genaamd, dat geen specifieke informatie bevat. De lengte van het telomeer geeft aan hoeveel celdelingen er nog mogelijk zijn en wordt daarom gezien als indicator van celveroudering.

Engelse wetenschappers onderzochten de lengte van de telomeren van de leukocyten ( witte bloedlichaampjes) van 2160 vrouwen en maten tevens het vitamine D gehalte en het CRP (c-reactieve proteïne) gehalte. Dit CRP gehalte is een indicator van ontstekingsprocessen die de celdeling van witte bloedlichaampjes vergroot. Ook wordt een hoog CRP-gehalte -als er geen infectie is – in verband gebracht met vele ziektes.

De mensen werden in drie groepen verdeeld voor wat betreft het vitamine D gehalte en in twee groepen voor wat betreft het CRP-gehalte. Degenen met  een hoog vitamine D gehalte bleken leukocyten met langere telomeren te bezitten dan mensen van dezelfde leeftijd met een laag vitamine D gehalte. Het verschil was vergelijkbaar met 5 jaar veroudering.

Tevens bleken de 700 vrouwen die vitamine D supplementen gebruikten langere telomeren te bezitten dan de andere vrouwen.

Alhoewel een oorzakelijk verband hiermee niet met zekerheid is vastgesteld concluderen de onderzoekers dat dit aanvullend bewijs is voor de mogelijke rol  van extra vitamine D in het tegengaan van veroudering en ziektes die met het ouder worden gepaard gaan.

(Am J Clinical Nutrition, 2007; Nutraingredients

Hart- en vaatziektes: Correlaties tussen ziektes en een laag gehalte van een bepaalde voedingsstof bewijzen niet altijd een oorzakelijk verband. In het bijzonder geldt dit voor vitamine D omdat niet alleen voeding en supplementen maar vooral ook blootstelling aan de zon het gehalte bepaalt. Mensen die veel buiten in beweging zijn kunnen daarom om die reden een lager risico lopen en niet vanwege de opgedane vitamine D. Toch is het goed mogelijk dat een tekort aan deze vitamine, dat dus zeer veel voorkomt, ook voor de bloedvaten en het hart nadelig uitpakt. Vitamine D receptoren bevinden zich in de bloedvaten en het hart.

Twee Amerikaanse epidemiologische onderzoeken vonden sterke verbanden tussen een laag vitamine D gehalte en coronaire hartziekte en hartfalen. Van 1739 mensen van middelbare leeftijd zonder hartklachten uit Massachusetts werd het vitamine D gehalte (calcidiol,  25-hydroxyvitamine D3) bepaald. Bij 28% was dit lager dan 15 ng/ml (37 nmol/l) hetgeen (veel) te laag is.  Na 5½ jaar bleek dat deze mensen 62% meer risico gelopen hadden op een hartinfarct of beroerte dan de mensen met meer dan 15 ng/ml calcidiol in het bloed. Uit verdere analyse bleek dat het verband haast uitsluitend gold voor mensen met hoge bloeddruk. Mensen met hoge bloeddruk en een laag vitamine D gehalte hadden 2,13 keer meer risico gelopen dan mensen met hogere vitamine D gehaltes en hoge bloeddruk.  Vitamine D gebrek is overigens vermoedelijk een risicofactor voor hoge bloeddruk. (Circulation, 2008)

In het tweede, andersoortige, onderzoek werden de gehaltes bepaald van 8351 Amerikanen en in drie groepen gedeeld voor wat betreft het vitamine D-gehalte. Deze onderzoekers beschouwden lager dan 30 ng/ml (75 nmol/l)als te weinig.  Bij 74% van de mensen was dit het geval. De drie categorieën waren  meer dan 30, 20 tot 29, en  <20 ng/ml.  In deze drie groepen kwamen coronaire hartziekte respectievelijk5,3% , 6,7%, and 7,3%. voor; hartfalen 1,5%, 2,4%, and 3,2%; beroertes 2,5%, 2,0%, en 3,2% en perifere vaataandoeningen 3,6%, 5,0%, en 7,7%. Een bijzonder sterke dosisafhankelijke correlatie dus. (Am J Cardiol, 2008)

Gerelateerd: Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers

 

190 thoughts on “Vitamine D

 1. Bernadette, omdat ik niet kan overzien waar je klachten -gewrichtsklachten en huiduitslag- vandaan komen raad ik je aan een orthomoleculair arts of therapeut te consulteren. Die is in staat om te zien wat er aan de hand door middel van vragen en een eventuele bloedanalyse. Je kunt iemand in je omgeving vinden op http://www.mbog.nl
  All the best
  gr. Anthon

 2. Ik heb een vraag,heb gisteren een shot van 50.000 ie colecalcif gekregen en moet dit 4 week herhalen omdat we mijn D niet omhoog krijgen en alleen maar verder daalt.nu lees ik hier ook over D vergiftiging,vergiftig ik mij zelf nu niet met zo,n hoge dosis? mijn klachten liggen voornamelijk dat ik niet meer tegen licht kan en constant het gevoel heb dat ik neerval,controle kwijt over mn lichaam.

 3. Engelina, het antwoord op je vraag kan kort zijn: neen. In het boek “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”-www.ortho.nl – van apotheker en vitaminedeskundige Dr. Gert Schuitemaker wordt op grond van gedegen wetenschappelijk onderzoek in hoofdstuk 12 de vermeende toxiciteit van vitamine D als een achterhaalde mythe afgedaan. Er is dus geen enkele reden tot ongerustheid.
  gr. Anthon

 4. Afgelopen week heb ik van huisarts vernomen dat mijn Vit. D aan de ‘krappe kant’ was nl. 49. Ik heb deze waardebepaling bewust aangevraagd op advies van mijn zus omdat de klachten die zij omschreef kwamen overeen met mijn klachten.
  Advies van huisarts was om vit. D te kopen en 8oo IE dagelijks te nemen.
  Mijn zus had de waarde 50 en heeft van haar dermatoloog verschillende keren 50.000 IE en 10.000 IE gekregen. Haar waarde is gestegen naar 125 en ze heeft het advies gekregen nog enkele weken 10.000IE in te nemen.
  Het advies wat mijn zus heeft gekregen is wel degelijk anders dan ik heb gekregen.
  Ik heb vit. D besteld, en ik dacht zelf om 2x 1000 per dag te nemen, gedurende 1 maand en dan maar weer eens de waarde laten bepalen.
  Wat is uw advies in deze. kan ik zo zelfdokteren of raad je me aan om contact op te nemen met de huisarts voor een andere dosering? Bij voorbaat dank. Juus

 5. Ik neem aan dat de doses die u noemt die u zus kreeg voorgeschreven per week zijn. Dan is het verschil toch niet zo groot met de 800 ie per dag. deze is wel aan de krappe kant. Koop capsules van 1000 ie vitamine D3 en neem er gedurende twee weken 2 maal daags 1 en daarna 1 capsule per dag. Dan zal het gehalte spoedig 80 nmol/L zijn, wat waarschijnlijk ideaal is. (Mogelijk is vanwege een huidziekte van uw zus een hoger gehalte door de dermatoloog gewenst)
  Overigens is 49 nmol/L niet zo laag. Lager dan optimaal maar meestal zijn er bij dat gehalte geen klachten. De meeste mensen in Nederland die geen supplementen gebruiken hebben nu in maart een lager gehalte

 6. Geachte,

  Onlangs kreeg ik de uitslag van een bloedonderzoek waar uit bleek dat mijn vitamine D3 gehalte 225 nmol/1 is.
  Ik werd geadviseerd om per direct met de inname van D3 supplement te stoppen. Maar ik heb nimmer enig supplement geslikt en doe dat nu ook niet.
  Waarschijnlijk is deze veel te hoge waarde de oorzaak van de chronische vermoeidheid waar ik last van heb.
  225 nmol/1 is bijna een toxische waarde en dat baart mij zorgen.
  Wat kan de oorzaak zijn van de (extreem ?) hoge waarde ?

  Met vriendelijke groet,

  Gerard van Erp

 7. Een waarde van 225 nmol/L is iets te hoog. Gezond normaal is ongeveer 75-150 nmol/L. Ik denk niet dat vitamine D de oorzaak is van uw chronische vermoeidheid. Uw gehalte kan mogelijk bij enkele mensen alleen al door blootstelling aan de zon worden teweeggebracht. In neem aan dat u de afgelopen maanden veel in de felle zon bent geweest.

 8. Beste Gerard van Erp,

  Ik lees net je bericht over je te hoge vit. D. Omdat ik zelf aan het zoeken was hoe hoog/laag eigenlijk je vit. D gehalte moet zijn, kwam ik toevallig tegen dat als je uitslag te hoog was dat het dan aan je nieren kon liggen. Dus vandaar dat je je misschien ook wel zo moe voelt.
  Ik zou teruggaan naar de h.a. en dit eerst laten onderzoeken, want een slechte nierfunctie komt sluipend!

  Vr. Groet Ria

 9. Ik denk dat ook gewezen moet worden op het belang van het laten meten van de waarde van de vitamine D spiegel in de werkzame vorm (1,25-dihydroxy vitamine D) en niet alleen de 25-hydroxy vitamine d spiegel! Deze eerste spiegel kan hoog zijn ondanks een lage D3 waarde. Van belang dus om beide waarden te laten meten en niet klakkeloos maar supplementen slikken bij een lage D3 waarde!

 10. Je mag al blij zijn als het calcidiolgehalte ( 25 hydroxy) wordt bepaald en in feite is dit ook de betrouwbaarste test om te kunnen bepalen of men genoeg vitamine D dmv. zonlicht, voeding en supplementen binnenkrijgt. De 1,25 dihydroxy test wijkt hier alleen vanaf als de omzetting vanwege bepaalde relatief zeldzame aandoeningen is verstoort. Bij nierziekten, sarcoidose, bij een overactieve bijschildklier en lymfklierkanker kan het van belang zijn beide gehaltes te meten.

 11. Ik ben 22 jaar en heb een vitamine d tekort. De h.a. Geeft aan dat mijn waarde onder de 10 ligt. Ik weet dus niet precies hoeveel. Ik merk sinds een week dat ik moe ben nergens zin in heb en het liefst in een hoekje wil kruipen en daar wil slapen. Ik heb daardoor ook angstgedachtes en een rotgevoel. Ook voel ik af en toe mijn spieren springen op bepaalde lichaamsdelen. De dokter heeft mij een dosering van 25.000 IE Per week gegeven gedurende een aantal maanden. Is dit geen lage dosering? Volgens de huisarts zou dit de hoogste dosering zijn. Heeft iemand ervaring of herkent iemand mijn verhaal? Ik hoor het graag!

 12. Sara, wees maar blij met zo`n huisarts ! Een prima dosering, want bij 10 kom je er volgens prof. Frits Muskiet uit Groningen minstens 70 tekort ( “80 is prachtig” is zijn stelregel)Een tekort aan vitamine D3 staat garant voor een hele serie vervelende verschijnselen, zoals lusteloosheid, neerslachtigheid, angstgevoelens en spierklachten. Je kunt op deze site in de zoekruimte “vitamine D3″intikken, dan krijg je een overzicht van wat D3 allemaal doet. Ik ben er zeker van dat na voldoende inname (of injecties) van D3 je klachten stuk voor stuk zullen verdwijnen, tenzij……de oorzaak ergens anders ligt. Maar daar zal je huisarts wel raad mee weten. All the best !
  gr. Anthon

 13. Beste Anthon,
  Ik ben een 34 jarige blanke vrouw, zonder overgewicht of chronische ziekte. Ik kom dagelijks buiten.
  Sinds 3 jaar heb ik in toenemende mate last gehad van allergische reacties, zich uitend als netelroos, dermografie, exceem, migraine, versnelde hartslag en onrustige darmwerking. Via de allergoloog is vastgestelde dat er sprake zou zijn van een histamine intolerantie, en is het advies gegeven om een histamineverlaagde dieet te volgen. Dit doe ik al sinds oktober met goed effect, migraines en dermografie zijn weg, exceem en netelroos maar van korte duur. Provocatiedieet gestart om mijn mogelijkheden uit te breiden, maar helaas reageerde ik te sterk op de meeste voedingsmiddelen.
  Omdat ik de laatste maanden toenemende last had van “spaghettibenen”, labilitieit versnelde hartslag en lusteloosheid, heeft mijn huisarts lab onderzoek ingezet om uit te sluiten of er sprake was van tekorten door mijn veranderde dieet. Er waren geen tekorten: alle spoor elementen waren binnen de juiste waarde, schildklier en ijzer waren prima, alleen een lichte verhoogde crp. Daarnaast bleek mijn vit d (25oh) op een niveau van 15 te zitten.
  Pas op mijn aandringen heeft de huisarts devaron 800 ie voorgeschreven, maar als ik zo lees hierboven, is dit nog een zeer lage dosering. Mijn arts gaf aan dat hoger doseren weer te grote belasting van mij lichaam zou geven. Kunnen bovenstaande klachten en voorgeschiedenis te maken hebben met de verlaging van de vit D, en lijkt het jou raadzaam om opnieuw met mijn arts in gesprek gaan om een beter suppletie? Vanzelfsprekend wil ik me zo snel mogelijk de oude voelen.

 14. Evelene, een licht verhoogde CRP waarde is altijd een indicatie dat zich ergens in het lichaam een (chronische) ontsteking afspeelt. De klachten die je noemt kunnen in principe geweten worden aan een D3 tekort, maar de oorzaak daarvan staan mogelijk ook in relatie tot andere fysiologische ontsporingen in je lijf. Gelukkig heeft je huisarts dit probleem onderkend, maar een vitamine D3 niveau van 15 is erg laag en vraagt zeker om een hogere dosering ! De bloedwaarde van D3 zou naar 80 moeten, en het is mij eerlijk gezegd niet duidelijk waarom een hogere dosering dan 800 i.e. een belasting voor je lichaam zou zijn. Met een paar injecties van 10.000-50.000 eenheden zou je er in een paar weken bovenop kunnen zijn. Dat gebeurt met die 800 i.e. ook wel, maar doet er veel langer over. Bovendien moet je je – of liever gezegd je huisarts- afvragen waar dat lage D niveau eigenlijk vandaan komt ? Absorptieproblemen, nierproblemen ? Andere problemen waardoor het D gehalte ver onder de maat blijft ? Dit zijn toch wel zaken die om een dieper onderzoek vragen. Een gesprekje met je huisarts lijkt mij dus zinvol, en kom je er daar niet uit, dan is een consult bij een orthomoleculair arts zeker een aanrader. Zie http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 15. Beste heer/mevrouw, Ik heb een donkere huidskleur en ben 5 jaar geleden gediagnostiseerd met Multiple Sclerose. Ik kon niet heel vaak buiten. Welke dosis raadt u mij aan? Ik las van iemand die ook MS heeft dat zij zich pas bij 15.000 IE per dag beter ging voelen. Is dit niet gevaarlijk?

 16. Katjan, MS is geen kwaal om zelf mee aan de slag te gaan. De juiste dosering vitamine D3 kan alleen bepaald worden middels een bloedtest door een ter zake kundig (bij voorkeur orthomoleculair geschoold)arts. Ik raad je aan de site http://www.mbog.nl te bezoeken alwaar je bij “artsen en therapeuten” een keuze kunt maken voor een behandelaar. All the best.
  gr. Anthon

 17. Hoi anthon, mijn waarde was 175 bij bloed onderzoek maar heb toch een injectie gekregen …nu heb ik al 2 weken last van een vieze metaalsmaak in mn mond vooral als ik gegeten heb. Ik ben eigenlijk best angstig dat het niet goed is . Omdat ik te veel vit d heb binnen gekregen ..Daarna ben ik ook nog veel in zon geweest ivm vakantie . Moet ik me zorgen maken ? Mijn orthomoleculair arts zegt van niet ..

 18. Ingrid, ik ben het eens met je orthomoleculair arts: er is geen reden tot bezorgdheid. Je kunt daar meer over lezen in mijn artikel ( op deze site) “Is vitamine D3 giftig?”. En wat die metaalsmaak betreft, die kan inderdaad bij een hoge dosering optreden als bijwerking en verdwijnt overigens weer vanzelf. De zon maakt ook D3 in de huid aan, maar het lichaam beschikt over een fysiologisch mechanisme om een teveel automatisch af te breken, waardoor er t.g.v. zonnebaden nooit een overdosering D3 kan ontstaan. Hoewel een bloedwaarde 175 nm/L aan de hoge kant is (maar niet extreem !) en je ortho-arts het toch nodig vond een D3 injectie te geven, dan mag je ervan uit gaan dat hij daar een goede reden voor heeft. Mocht dat voor jou toch niet duidelijk zijn, dan bestaat er maar één manier om er achter te komen: je dokter er gewoon naar te vragen….
  gr. Anthon

 19. Hai
  Mijn normale vitamine d is laag, 17 en mijn actieve te hoog, 189.
  Wat is uw advies?

 20. Als met 189 het gehalte 1,25-dihydroxyvitamine D wordt bedoeld dan hoeft dit geen overdosering te zijn. Het kan wijzen op een bepaalde aandoening maar dat dient met een arts besproken te worden. Het getal 189 is misschien niet hoog. Het hangt van de test af. De normaalwaarden zijn hoger als getal dan bij de gewone vitamine D (25 hydroxyvitamine D)

 21. De max grenswaarde bij deze test actieve vit d is 130, waarme 189 dus te hoog is. Een te laag inactief vit d van 17. Vraag: bij deze waarden wel of niet suppleren?

 22. Verwijzend naar mijn reactie van dec 2014 is m.i. aanvullend onderzoek gewenst. Bij nieraandoeningen is het gehalte 1,25 vitamine D lager maar bij de andere aandoeningen hoger dan men zou verwachten.

 23. Hallo

  Mijn vitamine d waarde was 25 en bleek 3 jaar geleden ook al te laag (21) te zijn. Maar de internist van destijds had dit niet gemeld.

  Nu krijg ik sinds 3 wkn een aanvulling. De eerste 4 dagen 25.000 iu en daaropvolgend 1 dag per week 25.000 iu en de overige dagen 10.000 iu.

  Nou verschilde mijn moeheid sowieso al per dag… Van heel erg tot bijna niet. Kan dit kloppen bij een vitamine D tekort of moet de moeheid constant aanwezig zijn?

  Nu waren de afgelopen 2 weken best te doen, wel heel moe maar niet extreem. Echter wordt het sinds een paar dagen weer slechter. Ik voel de moeheid vanuit mijn benen komen ( zware vermoeide benen) en dit trekt langzaam omhoog waarna mijn lichaam, armen en gezicht ook vermoeid voelen.

  Kan dit kloppen bij een vitamine D behandeling dat je gedurende behandeling ook dagen hebt dat de vermoeidheid weer erger wordt?

  Ik slik overigens extra magnesium en gebruik Magnesium olie.

  Mijn vitamine B12 Was 180 met een MMA van 25

  Alvast bedankt voor de reactie

 24. Johannes op je vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Vermoeidheid (energietekort) zeker als het een chronisch karakter draagt kan inderdaad te wijten zijn aan een vitamine D tekort, maar evengoed veroorzaakt worden door een depressie, een trage schildklierwerking, medicijngebruik, CVS ( chronisch vermoeidheidsyndroom) kanker, bloedarmoede etc. etc. In elk geval wordt je D tekort op een prima wijze aangepakt, en het is goed om een aantal weken te wachten om te zien of de vermoeidheid uiteindelijk verdwijnt. Als dat niet zo is dan moet er verder worden gezocht. In dat geval is het verstandig een orthomoleculair arts te raadplegen (www.mbog.nl) die probeert te achterhalen waar die vermoeidheid precies vandaan komt en aan welke eventuele voedingstekorten naast vitamine D3 aandacht moet worden geschonken.
  gr. Anthon

 25. Hoi Anthon,

  Hartelijk dank voor je antwoord.

  De wisselende vermoeidheid, dus sommige dagen erg soms weinig en dan weer erg, kan passen bij vitamine d deficiëntie. Het hoeft dus geen constant niveau van vermoeidheid te zijn?

  Groetjes

  Johannes

 26. Johannes, dat zou heel goed kunnen. Een concreet “ja”of “nee”op je vraag is niet te geven, om reden dat elk mens over een individuele biochemie beschikt, waarbij Pietje anders op voedingsstoffen reageert dan Jantje (Johannes ?). Zoals ik eerder meldde is het een kwestie van even afwachten, om te zien of de vermoeidheid uiteindelijk verdwijnt. Zo niet, dan verwijs ik je naar mijn vorige opmerkingen.
  gr. Anthon

 27. Nu ik lees de reacties en de eenheden die men tot zich neem… mijn vitamine D waarde is 28… bij mij is dus het advies 8 weken lang 50.000 IE PER DAG tot me te nemen… om op een goed pijl te komen… daarna onderhoud dosering van 4.500 IE PER DAG. Wel is echter aangeraden om magnesium en 180 mcg vitamine K tot me te nemen… dit heb je nodig als je boven een inname van 10.000 IE vitamine D PER DAG gaat. Hier in de westerse landen zitten we heel laag met de dagelijkse doseringen. Bij een normale bloedwaarde in vergelijk met andere landen…

 28. Bianca, een bloedwaarde van 80-100 nml/l is de ideale streefwaarde vitamine D3. De inname van 50.000 I.E. per dag is naar ik aanneem een advies van je huisarts ? Dergelijke doseringen kunnen dan het best per injectie worden gegeven. Overigens is een orale onderhoudsdosering daarna van 2000-4000 I.E per dag voldoende om het D3 gehalte op peil te houden. Het magnesium en K2 advies is “sound”. En zodra de zon hoger aan de hemel staat – te beginnen half april – dan naar buiten !
  gr. Anthon

 29. Hoi Bianca,
  Eerder heb ik me hier gewend om een advies te krijgen over een veel te lage vitamine D gehalte. Ondertussen heb ik in opdracht van mijn baas (huisarts) een protocol voor in onze praktijk opgesteld voor het suppleren van vitamine D. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de bestaande protocollen en onderzoek op dit gebied. Hoewel het natuurlijk nooit compleet kan zijn, komt het advies uit op >25 en klachten: 25 000 ie per week voor 8 weken, en < 25 : 50 000 ie per week voor 8 weken. Om te controleren of we daarmee op een streefgehalte van rond de 80 kwamen hebben we 8 weken later de vit D getest, en daarna advies gegeven om 800-1600 ie per dag te gebruiken met het bijkomend verzoek om na een jaar (liefst in het donkerste periode van het jaar) te controleren of de streefwaarde nog werd bereikt. Bij de meeste patienten bleek dit afdoende. Het lijkt daarmee dat met deze opbouwfase en onderhoud daarna de waarde toch op peil blijft. Een hogere dosering lijkt me per geval wel oké, maar gemiddeld lijken de standaard adviezen toch voldoende te werken.

 30. Dank voor je reactie Evelene,
  Een bevriende huisarts heeft ook een vergelijkbare bevinding. Bij ongeveer 5% is het onvoldoende om het gehalte voldoende te verhogen. Mag ik vragen of het ook je indruk is dat bij ernstig overgewicht en bij een hogere leeftijd er vaker wat meer gegeven dient te worden om het gehalte boven de 70 nmol te krijgen?

 31. Ik heb hier geen antwoord op maar weet wel dat ik terwijl ik 64 kilo woog binnen twee maanden 7 kilo afviel met hoge dosering vit D in vloeibare vorm. Heb steek de indruk dat dit iets met je vetgehalte doet. Is daar iets van bekend? Het was bij mij op het ongezonde af, en nee ik at beslist niet minder hihi.

 32. Hoi,
  Ik weet dat niet zo uit mijn hoofd, daar ik nog niet met gewicht bezig heb gehouden, maar ik wil de gegevens wel even nakijken.
  Voor ouderen valt het mijns inziens wel mee hoe moeilijk het gesuppleerd wordt, maar zal ook dat even controleren.

 33. Er lijkt inderdaad een verband te bestaan tussen de inname van vitamine D3 en gewichtsverlies, maar het is allemaal wel “preliminary”….( British Journal of Nutrition -http://dx.doi.org/10.1017/s0007114508894354).
  gr. Anthon

 34. Beste Anthon
  Mijn man heeft beginnende Alzheimer. We eten gezond, maar ws niet de goede. Hoeveelheid vit. D
  Nu heb ik vit. D3 3000 voorhem besteld kan ik dat voor een paar maanden proberen?
  Hij slikt 500 calcium/ 250 magnesium en vit d3 /k2, 1000/45
  . Hij is verder gezond, slikt geen medicijnen.
  Graag uw advies.
  Janny

 35. Janny, een beginnende vorm van Alzheimer is een (zeer) serieuze aangelegenheid. En het is prijzenswaardig dat je er alles aan probeert te doen het mentale afbraakproces bij je echtgenoot te stoppen. Toch ben ik van mening dat zelf dokteren in dit geval niet verstandig is, hoewel de supplementen die je hebt gekocht zeker interessant zijn. Calcium zou ik liever van dat lijstje willen schrappen. Voor meer informatie over Alzheimer kun je de zoekruimte -rechtsboven in het loupje- intypen Helaas ken ik persoonlijk geen ortho-arts die gespecialiseerd is in de behandeling van dementie, maar ik raad je dringend aan die hulp wel te zoeken. Kijken eens even op de site van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) of er iemand bij jou in de buurt praktijk houdt. Vervolgens kun je naar iemands expertise op dit gebied vragen en een consult afspreken. All the best met je man !
  gr. Anthon

 36. Monique, mijn redenen om de calcium voornamelijk uit voeding en niet uit extra supplementen te gebruiken zijn dezelfde als die van dr. Hans van Montfort (zie “Hittegolven”) en prof.dr. Thomas Levy ( zie “Dood door calcium?”) beide artikelen op deze site.
  gr. Anthon

 37. De heer Van Montford staat op de zwarte lijst van artsen wegens een berisping. Mij staat bij dat suppleren oke is zolang het niet boven de 500mg is omdat inderdaad de rest via normale voeding beter is voor de aders. Ik stelde de vraag omdat ik dacht dat het in relatie tot dementie niet goed zou zijn, maar u bedoelt in algemene zin. Hartelijk dank voor deze verduidelijking.

 38. Monique, dat voorzichtigheid met calciumsuppletie in ELK geval- ook en vooral bij vasculaire dementie- geboden is blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Ik vermeld er drie hoewel er veel meer zijn:
  Am.J.Lifestyle Med 2015 jul. 1;9(4):298-307
  Ther. Adv. Drug Saf. 2013 Oct:4(5): 199-210
  Maturitas, 2009 May 20; 63(1):73-8
  Verder is het boek van Dr. Robert Thompson “The Calcium Lie” interessant.
  En nu maar hopen dat al die onderzoekers niet op de zwarte lijst komen te staan…..
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.