Vitamine D

Vitamine D is  een pro-hormoon dat in de huid, met behulp van zonlicht, wordt gevormd uit cholesterol. Hoe donkerder de huidskleur des te meer zonlicht nodig is. Ook is het in beperkte mate aanwezig in de voeding, met name vis. Door de lever en de nieren wordt deze vitamine D3 (cholecalciferol) omgezet in het hormoon dat de lichaamsactieve vorm is van deze vitamine D (calcitriol of 1,25-dihydroxy-vitamine D genoemd).
Deze actieve vitamine D bindt aan vitamine D receptoren (VDR), die aanwezig zijn in de cellen van de meeste organen, en opdrachten uitvoeren van het DNA.

Enkele functies van vitamine D zijn:

 • Regulering van het calcium- en fosforgehalte in het  bloed en de opname van deze mineralen uit de darmen.

 • Het bevordert de vorming van botweefsel.

 • Regulerende rol in het immuunsysteem.

 • Remt celwoekering (proliferatie) en bevordert celontwikkeling (differentiatie).

 • Zorgt mede voor spierontspanning en daarmee voor spierkracht.

Een tekort, dat doorgaans veroorzaakt wordt door te weinig blootstelling aan de zon, speelt een rol bij het ontstaan van botontkalking, zwakke spieren,  auto-immuunziektes zoals multiple sclerose, diabetes en  reumatische artritis en het ontstaan van verschillende vormen van kanker zoals darm-  borst- en prostaatkanker en mogelijk ook bij hoge bloeddruk en hartfalen.

Kinderen hebben voor een gezonde ontwikkeling van hun lichaam veel vitamine D nodig. Baby’s die voldoende vitamine D krijgen hebben aanzienlijk minder kans op het krijgen van diabetes.
Lage vitamine D gehaltes worden aangetroffen bij Europese kinderen en jonge volwassenen gedurende de wintermaanden, bij ouderen echter het hele jaar door. Hetzelfde geldt voor mensen die lijden aan tuberculose, reumatische artritis, multiple sclerose, IBD (Crohn en colitis ulcerosa), hoge bloeddruk en sommige vormen van kanker.

Mensen die corticosteroïden  gebruiken lopen extra kans op een tekort. Deze medicijnen belemmeren de aanmaak van vitamine D. De omzetting van vitamine D (calcidiol) in de lichaamsactieve vorm kan verlaagd zijn bij nierziekten, en verhoogd bij sarcoïdose en een overactieve bijschildklier. Laatstgenoemde aandoening kan  mede ontstaan door een chronisch vitamine D tekort.

Tijdens de zomermaanden kunnen 10 minuten onbeschermde blootstelling aan de felle zon per dag voldoende zijn om optimale vitamine D gehaltes te verkrijgen, vergelijkbaar met een inname van 2000 IE vitamine D. Tijdens de herfst en wintermaanden is dit niet mogelijk zodat in een land als Nederland in de winter nagenoeg iedereen te lage vitamine D gehaltes heeft. In Canada, waar het grootste gedeelte van de bevolking niet aan minder zonlicht wordt blootgesteld, heeft het nationaal kankerinstituut onlangs de aanbeveling gedaan dat iedereen gedurende de herfst en winter per dag 1000ie vitamine D extra zou moeten nemen. Mensen met een donkere huidskleur, ouderen en mensen die de zon schuwen liefst het hele jaar door.(bron)

Vitamine D vergiftiging kan optreden bij doses boven 10000 IE (250 mcg)(bron)

Enkele studies:
Vitamine D + calcium – minder kanker: In een vier jaar durend onderzoek werd nagegaan of hoge doses vitamine D en calcium de kans op kanker vermindert. 1180 vrouwen van boven de 55 jaar werden in drie groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1500 mg calcium per dag extra. De tweede groep kreeg daarnaast ook 1100 IE vitamine D per dag en de derde groep kreeg een placebo. In de loop van de vier jaar werd bij 50 mensen kanker (niet-huidkanker) geconstateerd. Het risico hierop was circa 60% kleiner in de calcium+D groep. Als alleen de kanker die vanaf het eerste jaar werd geconstateerd werd geteld (om reeds aanwezige maar nog niet geconstateerde kankergevallen buiten beschouwing te laten) was dit percentage nog hoger. In de calcium zonder vitamine D groep was het risico kleiner dan in de placebogroep maar groter dan in de calcium+D groep. (Am J clinical nutrition, 2007)

Vitamine D, calcium en borstkanker: Ongetwijfeld zal ook specifiek borstkanker in bovenstaande studie minder zijn opgetreden in de vitamine D+calciumgroep. In een ander onderzoek verlaagde 400ie vitamine D + 1000mg calcium het risico op borstkanker niet in een grootschalig onderzoek onder vrouwen na de menopauze. Een verschil met het eerdere onderzoek is de dosering. 400ie kan te weinig zijn. Volgens deze meta-analyse mbt darmkanker zou 1000-2000ie vitamine D per dag het kankerrisico kunnen verkleinen.
In dit commentaar wordt er verder op gewezen dat veel mensen op eigen gelegenheid extra vitamine D innamen en dat dit de waargenomen verschillen tussen de D+calcium- en placebogroep kan hebben verkleind.
Chlebowski et al. J. Natl. Cancer Inst..2008; 0: djn360v1-1591
Epidemiologisch onderzoek lijkt er op te wijzen dat vitamine D (en calcium) meer bescherming biedt tegen borstkanker – en dan vooral de agressievere variant – bij jongere vrouwen dan bij vrouwen na de menopauze. (http://www.sciencedaily.com/releases/2007/05/070528160801.htm)

Vitamine D en kanker: Een groep wetenschappers deed literatuuronderzoek  naar epidemiologische studies (vergelijkingen tussen groepen mensen) waarin een verband werd gezocht naar vitamine D en het vóórkomen van kanker. Men vond 63 onderzoeken op het gebied van darm-, borst-, prostaat- en eierstokkanker. Bij 20 van de 30 studies over darmkanker, 9 van de 13 over borstkanker, 13 van de 16 over prostaatkanker en 5 van de 7 onderzoeken over eierstokkanker werd een significant  verband gevonden tussen hoge innames of lichaamsgehaltes van vitamine D en het minder vóórkomen van deze ziektes. Volgens de onderzoekers blijkt uit laboratoriumonderzoek dat deze vitamine op verschillende wijze het ontstaan van kanker kan belemmeren. Men beveelt aan het dagelijks dieet met 800ie-1000ie vitamine D aan te vullen. Deze dosering is veilig en veroorzaakt geen overdosisverschijnselen, aldus Dr. Garland en zijn collega’s. (Reuters Health, 2006)

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/167/16/1730

Vitamine D en de kans op botbreuken: In een Schots onderzoek werd het vitamine D gehalte vastgesteld van 548 personen van 60 jaar en ouder die vanwege een botbreuk in het ziekenhuis terecht waren gekomen. 97,8% van de patiënten hadden een laag  vitamine D niveau. Bij 25% van de patiënten was het vitamine D gehalte zelfs “praktisch niet waarneembaar”. (Medline plus, 2005)
<
Vitamine D is nodig voor de opname van calcium in de botten en, minstens zo belangrijk om botbreuken bij ouderen te voorkomen, een vitamine D tekort verzwakt te spieren. Dit blijkt o.a. uit het een Japans onderzoek waarbij 96 oudere vrouwen twee jaar werden gevolgd nadat ze een beroerte hadden gehad. Na een beroerte is de kans om een heup te breken aanzienlijk groter. De helft van de personen kreeg 1000ie vitamine D per dag en de andere helft een placebo. In de vitamine D groep waren gedurende de twee jaar 59% minder valpartijen opgetreden dan in de placebogroep. Het aantal heupfracturen was nul in de vitamine D groep en vier in de placebogroep. Ook werd vastgesteld dat in de vitamine D groep het spierweefsel was verbeterd en de spierkracht was toegenomen. (Cerebrovasc Dis, 2005)

Ook uit een onderzoek onder Duitse en Oostenrijkse ouderen bleek dat extra vitamine D de spierkracht verbetert en het aantal valpartijen vermindert. In dit onderzoek werden 242 personen van in de 70  geworven dmv advertenties. Hetgeen betekende “dat ze hoogstwaarschijnlijk gezonder waren dan het gemiddelde van hun leeftijdgenoten” zo staat te lezen. De meeste van de potentiële deelnemers hadden relatief lage vitamine D gehaltes ( < 78nmol/l)> Dat was het selectiecriterium voor deelname. De proefpersonen werden in twee groepen verdeeld. Eén groep kreeg 1000mg calcium per dag en de andere groep 1000mg calcium + 800IE vitamine D gedurende een jaar. Hierna werden de mensen nog 8 maanden gevolg. Het bleek dat na een jaar het aantal mensen dat een serieuze val gemaakt had 27% lager was in de calcium+D groep dan in de calciumgroep. Na de 20 maanden was het verschil 39%. Ook bleek uit metingen dat de spierkracht 8% groter was in de groep die ook de vitamine D gekregen had. Het waggelende lopen was 27% geringer in deze groep. Men krijgt een steviger tred dankzij vitamine D. (Osteoporos int, 2008)

Reuma. Er is ook onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen reumatische artritis en vitamine D. Bij die analyse werden 30000 vrouwen die aan het begin van het onderzoek tussen de 55 en 69 jaar oud waren, 11 jaar  gevolgd. In de loop van die 11 jaar werden 152 gevallen van reumatische artritis geconstateerd. Naar gelang de hoogte van de vitamine D inname werden de vrouwen in drie groepen verdeeld. De groep met de hoogste vitamine D inname (voeding plus supplementen) had 33% minder risico gelopen op het krijgen van de ziekte dan de groep met de laagste vitamine D inname. De inname van vitamine D supplementen bood, volgens dit onderzoek, 34% bescherming. (Faseb Journal, 2001; British Journal of Nutrition, 2004; Arthritis Rheum, 2004)

Multiple Sclerose: Een mogelijk verband werd onderzocht tussen de vitamine D inname en de kans op multiple sclerose aan de hand van de gegevens van twee grootschalige onderzoeken onder in totaal 187000 vrouwen die gemiddeld 15 jaar waren gevolgd. Elke vier jaar werd de inname van vitamine D uit de voeding en uit supplementen vastgesteld. Het bleek dat degenen die ten minste 400ie vitamine D per dag uit supplementen ingenomen hadden 41% minder risico hadden gelopen op multiple sclerose dan de vrouwen die geen vitamine D supplementen geslikt hadden. Tussen inname uit de voeding en de kans om deze ziekte te krijgen bleek geen duidelijk verband te bestaan. (Neurology, 2004)

Een ander onderzoek vergeleek het gehalte in het bloed van de actieve vorm van vitamine D van 257 mensen met MS met die van 514 gezonde maar anderszins vergelijkbare mensen. Er bleek bij blanken een duidelijk verband te bestaan tussen hoge vitamine D gehaltes en een veel kleinere kans op MS. Bij donkere mensen trof men veel kleinere verschillen aan, mogelijk omdat hoge lichaamsgehaltes bij hen nauwelijks voorkwamen. (JAMA, 2006)
Vitamine D en diabetes bij kinderen: Eerdere studies hadden al een verband aangetoond tussen het gebruik van kabeljauwleverolie (rijk aan vitamine D ) door zwangere vrouwen en het minder voorkomen van diabetes type 1 van hun kinderen. Nu werd onderzocht hoe veel van de 12000 kinderen die in 1966 in Noord Finland waren geboren in de daaropvolgende 30 jaar diabetes type 1 hadden ontwikkeld. Van hen was bekend hoeveel extra vitamine D ze in hun eerste levensjaar hadden gekregen. De kinderen die regelmatig de aanbevolen dosering van 2000ie per dag hadden geslikt bleken 78% minder risico te hebben gelopen op het krijgen van diabetes dan kinderen die slechts af en toe extra vitamine D hadden gekregen. Onder mensen die in hun eerste levensjaar verschijnselen van rachitis ( de Engelse ziekte, een vitamine D gebreksziekte) hadden vertoond kwam drie keer zoveel diabetes voor als bij de anderen. Opvallend is dat in Finland de aanbevolen dosis vitamine D voor kinderen 2000ie per dag is terwijl in Nederland de maximaal toegestane dosis 400ie per dag is. Nu is er in Finland zeker ’s winters minder zonlicht (nodig voor de vorming van vitamine D) dan in Nederland. (The Lancet, 3 nov. 2001)

Vitamine D en veroudering afweercellen: Als de cellen zich vernieuwen – bij elke celdeling –  gaat er telkens een klein stukje van het chromosoom verloren. Daarom bevat elk chromosoom aan het uiteinde een gedeelte, telomeer genaamd, dat geen specifieke informatie bevat. De lengte van het telomeer geeft aan hoeveel celdelingen er nog mogelijk zijn en wordt daarom gezien als indicator van celveroudering.

Engelse wetenschappers onderzochten de lengte van de telomeren van de leukocyten ( witte bloedlichaampjes) van 2160 vrouwen en maten tevens het vitamine D gehalte en het CRP (c-reactieve proteïne) gehalte. Dit CRP gehalte is een indicator van ontstekingsprocessen die de celdeling van witte bloedlichaampjes vergroot. Ook wordt een hoog CRP-gehalte -als er geen infectie is – in verband gebracht met vele ziektes.

De mensen werden in drie groepen verdeeld voor wat betreft het vitamine D gehalte en in twee groepen voor wat betreft het CRP-gehalte. Degenen met  een hoog vitamine D gehalte bleken leukocyten met langere telomeren te bezitten dan mensen van dezelfde leeftijd met een laag vitamine D gehalte. Het verschil was vergelijkbaar met 5 jaar veroudering.

Tevens bleken de 700 vrouwen die vitamine D supplementen gebruikten langere telomeren te bezitten dan de andere vrouwen.

Alhoewel een oorzakelijk verband hiermee niet met zekerheid is vastgesteld concluderen de onderzoekers dat dit aanvullend bewijs is voor de mogelijke rol  van extra vitamine D in het tegengaan van veroudering en ziektes die met het ouder worden gepaard gaan.

(Am J Clinical Nutrition, 2007; Nutraingredients

Hart- en vaatziektes: Correlaties tussen ziektes en een laag gehalte van een bepaalde voedingsstof bewijzen niet altijd een oorzakelijk verband. In het bijzonder geldt dit voor vitamine D omdat niet alleen voeding en supplementen maar vooral ook blootstelling aan de zon het gehalte bepaalt. Mensen die veel buiten in beweging zijn kunnen daarom om die reden een lager risico lopen en niet vanwege de opgedane vitamine D. Toch is het goed mogelijk dat een tekort aan deze vitamine, dat dus zeer veel voorkomt, ook voor de bloedvaten en het hart nadelig uitpakt. Vitamine D receptoren bevinden zich in de bloedvaten en het hart.

Twee Amerikaanse epidemiologische onderzoeken vonden sterke verbanden tussen een laag vitamine D gehalte en coronaire hartziekte en hartfalen. Van 1739 mensen van middelbare leeftijd zonder hartklachten uit Massachusetts werd het vitamine D gehalte (calcidiol,  25-hydroxyvitamine D3) bepaald. Bij 28% was dit lager dan 15 ng/ml (37 nmol/l) hetgeen (veel) te laag is.  Na 5½ jaar bleek dat deze mensen 62% meer risico gelopen hadden op een hartinfarct of beroerte dan de mensen met meer dan 15 ng/ml calcidiol in het bloed. Uit verdere analyse bleek dat het verband haast uitsluitend gold voor mensen met hoge bloeddruk. Mensen met hoge bloeddruk en een laag vitamine D gehalte hadden 2,13 keer meer risico gelopen dan mensen met hogere vitamine D gehaltes en hoge bloeddruk.  Vitamine D gebrek is overigens vermoedelijk een risicofactor voor hoge bloeddruk. (Circulation, 2008)

In het tweede, andersoortige, onderzoek werden de gehaltes bepaald van 8351 Amerikanen en in drie groepen gedeeld voor wat betreft het vitamine D-gehalte. Deze onderzoekers beschouwden lager dan 30 ng/ml (75 nmol/l)als te weinig.  Bij 74% van de mensen was dit het geval. De drie categorieën waren  meer dan 30, 20 tot 29, en  <20 ng/ml.  In deze drie groepen kwamen coronaire hartziekte respectievelijk5,3% , 6,7%, and 7,3%. voor; hartfalen 1,5%, 2,4%, and 3,2%; beroertes 2,5%, 2,0%, en 3,2% en perifere vaataandoeningen 3,6%, 5,0%, en 7,7%. Een bijzonder sterke dosisafhankelijke correlatie dus. (Am J Cardiol, 2008)

Gerelateerd: Vitamine D suppletie moet scheutiger volgens apothekers

 

Delen.

190 gedachten aan “Vitamine D”

 1. ls, bij mijn moeder van 78 jaar is er een vit d tekort geconstateerd, ze is echter stomapatient, geen dikke darm meer, en ze voelt zich moe en lusteloos, zeg maar algemeene malaise, ze eet en drinkt wel voldoende en gevarieerd.
  Kunt u me aub hierin een advies geven, alvast bedankt, gr N. Vaas.

 2. Ons adoptief zoontje uit Haiti is erg donker van huidskleur en slikt elke dag vitamine D pilletjes. Mij is echter onduidelijk tot welke leeftijd hiermee moet worden doorgegaan en welke leeftijd geldt voor Europese kinderen???
  Met vriendelijke groeten,
  Maura Huisman

 3. Beste Maura,
  Feitelijk lopen mensen met een [zeer] donkere huidskleur hun leven lang risico op een vitamine D tekort. Hun natuurlijke UV-filter is daar voor verantwoordelijk. De afgelopen 10 jaar zijn er uit wetenschappelijk onderzoek gegevens naar voren gekomen waaruit blijkt dat ook Europese kinderen [en volwassenen] een te laag vitamine D gehalte hebben. In Europa ontstaat dat probleem dan weer door een tekort aan zonuren. Ik raad iedereen aan om “van de wieg tot het graf” extra vitamine D te nemen. Voor verdere informatie verwijs ik je graag naar mijn artikel “Erythema Solare” [op deze site], en zeker naar het nieuwste boek van orthomoleculair apotheker Dr. Gert Schuitemaker “Nieuw licht op vitamine D” [uitgave Ortho] zie hiervoor http://www.nieuwlichtopvitamined.nl Je kunt daar het e.e.a. lezen over doseringen per dag bij volwassenen en kinderen.
  Net vriendelijke groet: Anthon

 4. De Nederlandse voedingsraad adviseert kinderen tot 5 jaar extra vitamine D.
  Donkere kinderen hebben feller zonlicht nodig voor vitamine D aanmaak. In de maanden mei-augustus kan het zonlicht in Nederland tussen 11 uur ‘s-morgens en half vier ‘s-middags hiervoor sterk genoeg zijn (de zon staat hier om circa half 2 op het hoogste punt) en volstaat gemiddeld 20 minuten per dag blootstelling. In de herfst en winter is het voor mensen met een donkere huidskleur extra belangrijk vitamine D te nemen. Kinderen zijn overigens minder een risicogroep dan ouderen omdat zij meer vitamine D uit de zon halen. Bij kinderen heeft een ernstig vitamine D gebrek (rachitis) daarentegen natuurlijk levenslange misvorming tot gevolg.

  Overigens sterven in diverse noordelijke landen relatief meer mensen met een donkere huidskleur aan huidkanker (melanoom) dan blanken. Dit zal te maken hebben met een latere herkenning maar wellicht ook met lagere vitamine D gehaltes.
  Of extra vitamine D uit supplementen specifiek tegen huidkanker beschermen is echter nog lang niet zeker.

 5. @ Nikki
  De enige relatieve contra-indicatie voor vitamine D is extreme hypercalciëmie (erg hoog calciumgehalte) t.g.v. een ernstige onderliggende ziekte als een tumor van de bijschildklieren of sarcoïdose. Bedenk dat een half uur in de felle zon het vitamine D gehalte veel sterker verhoogt dan een handvol vitamine D pillen.
  Bij mensen van 78 jaar is het vitamine D gehalte vaak problematisch laag en is een supplement, zeker in de winter, aan te bevelen. Wat betreft de astma en de dikke darm is de vitamine D niet de eerste zorg als ze wel geregeld in de zon komt nu. De inname van andere vitamines en mineralen dient ook hoger te zijn dan normaal. Vaak krijgen stomapatiënten “astronautenvoeding” met extra voedingsstoffen als aanvulling, ook van veel reguliere doktoren.
  Zie ook voor astma http://vita-info.nl/2009/04/astma-en-voedingsstoffen/

 6. Hallo
  Ik hoorde na bloedonderzoek dat mijn vit d onmeetbaar hoog was.
  Dit is gekomen door gebruik van Phitocal een suppliment voor de botten.
  (telegraaf 27 oktober was toevallig een vrouw met dezelfde klachten)
  Wat staat mij nu te wachten?
  En hoelang duurt het voor die vit. d weer uit mijn lichaam is?
  En hoe doe ik dat?
  Ik kan kwalijk een jaar niet meer buiten komen?
  Dank voor het antwoord

 7. Jeannette,
  De vragen die je stelt roepen een evenredig aantal vragen bij mij op:
  1. hoe hoog moet de plasmaconcentratie van vitamine D zijn om “onmeetbaar” genoemd te kunnen worden, en wat is in jouw optiek “hoog” ?
  2. welke dosering van vitamine D bevat het preparaat Phitocal ?
  3. met welke klachten t.g.v. die vitamine D heb je nu te maken ?
  Wellicht kun je hierop wat antwoorden verschaffen ?
  Groet: Anthon

 8. ik heb een vitamie d tekort heb veel pijn in de spieren volgens de artsen is het geen reuma kan de oorzaak zijn dat je er veel spierpijn van kunt hebben groeten

 9. Ida, dat kan inderdaad, maar ik ben wel een groot voorstander van grondige diagnostiek. Ik bedoel daarmee te zeggen dat goed gekeken moet worden naar de oorzaak van je klachten. Bedenk dat pijn op zich geen ziekte is, maar altijd een symptoom van een of andere verstoring in het lichaam. Spierpijnen kunnen een groot aantal oorzaken hebben. Ik noem er enkele:
  1. medicijngebruik [bijv. cholesterolverlagers-statines]
  2. magnesium/calciumtekort
  3. neurologische oorzaken
  4. ophoping van afvalstoffen in de spieren
  5. infecties
  En zo zijn er nog meer te bedenken. Mijn advies is: als de huisarts er niet uitkomt, vraag dan een verwijzing voor de specialist. Laat in elk geval grondig onderzoek verrichten.
  Tegen het gebruik van 2000 i.e. vitamine D per dag is in elk geval geen bezwaar, tenzij er sprake is van een ernstige nierziekte. dan is het goed om met lagere doseringen te werken.
  Voor verdere informatie over vitamine D verwijs ik je naar het boek van orthomoleculair apotheker Dr. Gert Schuitemaker “Vitamine D en chronische ziekten’ [www.ortho.nl]
  gr.Anthon

 10. De natuurlijke opname van vitamine D geschiet door de zon. Geld die opname ook als je achter glas zit?

 11. Kees, helaas niet. Glas heeft in dit geval de vervelende eigenschap niet alleen UV-B straling uit te filteren [die de vitamine D onder de huis aanmaakt], maar ook nog eens verantwoordelijk te zijn voor een afname van vitamine D. Dat komt doordat glas alleen UV-A straling doorlaat die vitamine D afbreekt. Je zult het dus met open vensters moeten doen.
  gr. Anthon

 12. Ondanks 45 mcg vitmine d slikken zat ik in de winter op een waarde van 17 nmol/liter. Ik heb de vitame d behoorlijk moeten opvoeren van mijn arts. Zelfs even 250 mcg geslikt en bij de laatste test zat ik maar op 50 nmol/liter serumwaarde. Ik vraag mij zwaar af hoe dit kan en hoop dat iemand mij een tip kan geven.

 13. Pien, volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen is 80nmol/liter 25(OH)D voor volwassenen voldoende. De meeste vitamine D experts houden daarom een dagelijks gemiddelde aan van 2000 i.e. [=50mcg] oraal bij volwassenen. Prof. Holick wijst er in zijn nieuwste boek “The Vitamin D Solution” op dat de vitamine D test vaak onjuist worden uitgevoerd. Veel artsen schijnen te testen op de geactiveerde vorm van vitamine D in het bloed [1,25-vitamine D] maar dat geeft geen accuraat beeld. Er moet getest worden op 25(OH)vitamine D. Zo kan iemand bijv. toch een vitamine D tekort hebben terwijl de uitslag van de test aangeeft dat alles dik in orde is of er zelfs teveel D in het bloedplasma lijkt te zitten. Bij jou lijkt het tegenovergestelde het geval. Dat is een. Ten tweede kunnen er medische redenen bestaan dat vitamine D niet goed wordt geabsorbeerd.
  Zoals obesitas, chronische nierziekte, chronische darmontstekingen zoals Crohn en colitis ulcerosa,cystic fibrose,gebruik van bepaalde medicijnen die de opname van vitamine d blokkeren [anti-epileptica,prednison,Sint Janskruid,sommige cholesterolverlagers] etc. Ik zou je daarom willen aanbevelen eens een orthomoleculair arts te consulteren [zie http://www.soe.nl] die:
  1. de juiste vitamine D test uitvoert en
  2. de achterliggende oorzaak van je vitamine D probleem kan diagnosticeren EN behandelen.
  Veel succes !
  Anthon

 14. Op de website http://www.vitamindandms.org staan recente onderzoeksresultaten over de relatie multiple slerose en vitamine D[tekorten]. Een van de medewerkers is Dr. Barbara van Amerongen. Van oorsprong tandarts heeft zij haar praktijk wegens MS moeten neerleggen. Zij houdt zich nu o.a. bezig met Moleculaire Celbiologie en Immunologie aan de VUmc in Amsterdam en doet onderzoek naar de rol van vitamine D en MS.

 15. Ik heb van mijn huisdokter te horen gekregen dat ik een vitamine D tekort had. het moet gemiddeld 50 zijn maar bij mij was het 10. veel te laag. wat kan dit doen met je. ik ben wel de laatste tijd erg moe. mijn spieren willen niet meer en ook last van mijn rug.

 16. Jacqueline, een tekort aan vitamine D kan niet alleen de oorzaak zijn van chronische vermoeidheid en spierpijnen, maar van zeer vele en uiteenlopende andere klachten. Voor een totaaloverzicht van vitamine D gerelateerde gezondheidsproblemen verwijs ik graag naar de verschillende artikelen over vitamine D op deze site en de commentaren die Adriaan en ik n.a.v. de lezers hebben geschreven. In jouw situatie is een dagelijkse begindosering van 2000 i.e. zeker aan te bevelen !
  gr. Anthon

 17. Met 2000ie vitamine D per dag kom je al een heel eind maar , zoals we in Behoefte aan extra vitamine D schreven is het ideale gehalte niet 50 maar 75 nmol/l. Om binnen een paar maanden op dat gehalte te komen kun je de eerste weken wellicht een nog hogere dosis innemen. 10nmol/l is een ernstig tekort dat liefst snel moet worden opgeheven.

 18. Mijn zus is 72. Ze neemt al enkele jaren statines. Ze heeft nu al even lang pijn in haar rug en over haar hele lichaam verspreid. Het wordt altijd maar erger. De huisarts zegt dat het waarschijnlijk artrose is en dat het ook komt door haar zenuwachtigheid. Ze is ook heel vermoeid. Ze schuwt de zon want is bang voor huidkanker.
  Ik heb voor haar, D-vital forte 1000 calcium/880vitamine D3, gekocht. Mijn vraag is of het wel goed is dat daar calcium bij zit. Is het niet beter om gewoon vitamine D3 te gebruiken?
  gr. Lieve

 19. Lieve, voor je zus zou een dagelijkse inname van minimaal 2000 i.e. vitamine D3 veel beter zijn, maar met het door jou genoemde preparaat is dat moeilijk, want als je de dosering verhoogt krijgt ze ook te veel calcium binnen. Mijn advies is om D-Vital Forte op te maken en dan over te schakelen op een enkelvoudig vitamine D3 preparaat en daarvan de dosering tot 2000 i.e. op te voeren. Een goede vitamine D3 test om de bloedwaardes bij je zus te meten is ook aan te bevelen. Of het gebruik van statines in het geval van je zus veel zin heeft wordt door Dr. Malcolm Kendrick ernstig betwijfeld. [zie zijn boek “De Cholesterolhype” ,uitgave Veen Magazines 2008 ] Volgens zijn bevindingen -en die van andere onderzoekers- zijn statines bij oudere vrouwen niet werkzaam. Maar dit zou het beste met een orthomoleculair arts besproken kunnen worden [die ook in staat is de JUISTE vitamine D3 test te verrichten.]
  Wens haar het beste !
  gr. Anthon

 20. Een jaar geleden heb ik de diagnose Fibromyalgie gekregen van mijn Reumatoloog
  Sinds twee weken slik ik St.Janskruid en daarbij op advies vit d3.
  Mijn vraag is mag deze combinatie eigenlijk wel.
  Gr.Rene

 21. Hallo Anthon
  Ik weet sinds okt dat mijn vit d te laag is,66.
  Na 2 maanden 2 tabletten davitamon te hebben geslikt zakte deze naar 44.
  Ik heb nu van solgar vit. d3 25 ug (1000 IU).Is dit genoeg,ik ben een vrouw van 48 jaar met een verwijderder schildklier waarvoor ik 200 mgr.thyrax gebruik.

 22. Dag Aaf, in het algemeen schrijven de grote Amerikaanse vitamine-D-experts [zoals prof. Holick e.a.] minimaal 2000 i.e voor. In navolging van hun advies [dat op uitstekend en goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd] raad ik je dezelfde dosering of meer-tot maximaal 5000.i.e.- aan.
  Met vriendelijke groet:
  Anthon

 23. Ik ben 18 jaar oud en ik heb een vitamine d tekort van 10. Ik heb de laaste tijd heel erg veel last van trillingen in handen en voeten en hyperventilatie, ook heb ik moeite met slikken en heb een hik die al 4 jaar duurt en ik voel me heel uitgeput. Ik ben hiermee dan ook naar de huisarts gegaan en die zei dat het mogelijk door mijn vitamine d tekort komt. Mijn vraag was dus zouden dit misschien ook symptomen van een vitamine d tekort kunnen zijn.
  Met vriendelijke groet, Mya

 24. Mya, een tekort aan vitamine D3 uit zich meestal in de volgende symptomen:
  rachitis [Engelse ziekte], zwakke spieren, pijn in de botten met lopen, ernstig verval van het gebit, osteomalacie [beenverweking],osteoporose bij bejaarden- waardoor de botten poreus worden en snel breken.Bovendien wordt de voorraad vitamine D3 in het lichaam uitgeput door het gebruik van bepaalde medicijnen en laxeermiddelen op basis van minerale oliën. Verder kunnen door darmontstekingen ook tekorten ontstaan. Je dient dus na te gaan waar dit tekort aan te wijten is, zodat je de oorzaak en gevolg-weg kunt volgen. Als de huisarts de diagnose van een vitamine D3 tekort heeft gesteld is het dringend noodzakelijk dat hij minimaal 2000 tot 4000 i.e D3 per dag voorschrijft. Je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen en het bij apotheek of drogist kopen. De verschijnselen die je beschrijft kan ik overigens niet direct met een D3-tekort in verband brengen. Mogelijk is er toch meer met je aan de hand. Een bezoek aan een orthomoleculair arts die door middel van een levend-bloed-analyse eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen vaststelt lijkt mij zeker aanbevelenswaardig. Je hiervoor terecht op http://www.soe.nl. Daar vind je bij de rubriek “arts/therapeut” iemand bij jou in de buurt.
  gr. Anthon

 25. Hallo Anthon,
  Ik ben 48 jaar en vandaag heb ik de uitslag van mijn bloedtest gehad waaruit blijkt dat ik een ernstig vit D tekort heb, mijn huisarts heeft mij vloeibare vit d3 voorgeschreven nl. colecalciferol waarvan ik 5ml wekelijks moet innemen.
  Mijn vraag aan jou is hoe laag moet je Vit D zijn om dit wekelijks voorgeschreven te krijgen want dat weet ik dus niet.
  maar ik had wel al pijn in al mijn botten, gewrichten, spieren en was heel moe en energieloos, ik dacht eerst dat het beginnende reuma was zo pijnlijk was mijn lichaam. ik moet wel zeggen dat ik nauwelijks meer buiten kwam omdat ik me zo futloos voelde. ik ben een donker getinte vrouw. Kan ik hier weer vanaf komen door dit in te nemen of moet ik me toch verder laten onderzoeken waar dit vit D tekort vandaan komt.
  Alvast bedankt voor je antwoord,
  Mvg, Marjorie

 26. Marjorie, voor het 1@,25(OH)2D gehalte [waarop de meeste artsen laten testen] geldt een vitamine D tekort als de waarde lager is dan 40 pmol/L . Die meting is overigens niet helemaal betrouwbaar. Orthomoleculaire artsen en therapeuten testen op het z.g. 25(OH)D3 gehalte [zie mijn commentaar aan Pien op 20 juli 2010-naar boven scrollen]. Wanneer dat lager is dan 20 nmol/L spreekt men ook van een deficientie. Een tekort aan vitamine D3 ontstaat al gauw bij gekleurde mensen [ik ben altijd jaloers op hun huid !]. Zij hebben een extra filter waardoor, als zij ook nog eens te weinig of tekort in de zon komen [ Nederland is een land dat vanwege te weinig zon al snel problemen oplevert !] een D tekort oplopen. Het gebruik van bepaalde medicijnen [zie bij “Pien”] en bepaalde stofwisselingsziekten kunnen zo’n probleem nog eens extra negatief beinvloeden.
  Langdurig gebruik van een vitamine D3 preparaat [cholecalciferol] zorgt er in de meeste gevallen voor dat de klachten verdwijnen.
  gr. Anthon

 27. Marjorie, ik vergeet nog even te refereren aan het artikel [op deze site] van Adriaan, getiteld “Behoefte aan extra Vitamine D” .Met de informatie die daar is verstrekt, kun je zelf te weten komen hoeveel vitamine D3 je zou moeten slikken. Dit kun je dan wellicht met de huisarts verder bespreken.
  gr. Anthon

 28. Beste,
  bij mij was er een te kort aan vit D vastgesteld (14) en heb D-cure bijgenomen, resultaat vit D na 2.5 maand terug OK (51). Nu wil ik wel even kritisch zijn, ik kan besluiten dat de opname van vit D via de voeding dus geen probleem kan zijn maar wat met deze die via de zon moet komen. Sinds de laatste meting heb ik geen vit D meer genomen. Ik wil nu een nieuwe meting laten doen 2.5 maand later nadat ik deze zomer regelmatige in de zon heb verbleven.

  Hoe lang duurd het voordat de ingenomen vit D niet meer terug te vinden is in de meting?

  Zijn er linken met vit D tekort en sarcoïdose?

  dank voor uw mening, groeten Filip

 29. Filip, het lichaam maakt biochemisch gezien geen onderscheid tussen vitamine D die door de zon is verkregen en vitamine D3 die oraal wordt gebruikt. En aangezien elk mens uniek is, valt met geen mogelijkheid te zeggen hoeveel vitamine D de lever na verloop van tijd heeft opgeslagen, tenzij dit door de juiste vitamine D-test wordt bekeken. Wat sarcoidose [ziekte van Besnier-Boeck] betreft: de extra toediening van vitamine D3 moet daar beslist worden afgeraden, omdat de macrofagen in het door sarcoidose aangetaste weefsel neigen tot een overproductie van deze vitamine, en als gevolg daarvan een verhoogde calciumstapeling. Omdat echter niemand zonder voldoende vitamine D3 kan functioneren, dient bij sarcoidose heel nauwkeurig door een [orthomoleculair] arts te worden bepaald, hoeveel en vaak iemand in de zon mag en hoe hoog de eventuele inname van D3 dient te zijn. Het is dus heel verstandig om een dergelijk arts te consulteren. Zie daarvoor http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl
  gr. Anthon

 30. Hallo Anthon,

  Momenteel slik ik vit d3 opgelost in olijfolie zgn D-pearls van Pharma Nord 800IE.
  Daarnaast slik ik calcium waar ook vit d3 bij in zit.
  Wat maakt het uit of het in olie opgelost is of niet.
  Ik ben door eierstokken verwijdering vervroegd in de overgang gekomen waardoor ik extra calcium slik.
  Ik merk dat ik dan niet zo’n rare hoofdpijn meer heb.

  groeten ellie

 31. Elly, dat lijkt mij prima. Vitamine D3 is een vetoplosbare vitamine, dus de combinatie met olijfolie is farmacologisch gezien zeer goed gekozen. Houd naast je calciumsuppletie ook het gebruik van extra vitamines en mineralen in de gaten. Dat kun je doen door een kwalitatief goed [en orthomoleculair]- vervaardigd vitaminepreparaat bij de voeding te slikken. Mochten er vanwege je eierstokoperatie opvliegers ontstaan dan is ook het gebruik van soja-isoflavonen interessant.
  All the best !
  Anthon

 32. Beste Anthon,

  TIjdens het google len op ernstig viatmine d tekort kwam ik op je site terecht. Ik heb ook een aantal vragen voor je. Al jaren kamp ik met diverse klachten als pijn in de botten, stijve nek en schouderspieren, krampen en andere vermoeidheidsklachten. Omdat de klachten erger werden ben ik doorverwezen naar een reumatoloog. Reuma is uitgesloten maar er is bij mij een ernstig vitamine d geconstateerd. Ik heb colecalciferol 50.000 E per 2 weken voorgeschreven gekregen. Van de husiarts heb ik nog gehoord dat er bij mij op 2 -jarige leeftijd rachitis is geconstateerd (ik had kromme benen amen en rozenkrans aan de ribben)). Ik ben toen gespalkt ingetaped en behandeld met vitamines d.
  Op latere leeftijd kwam de tandarts achter dat mijn kiezen hol waren. Nu snap ik waadoor dt veroorzaakt is.
  De laatste dagen heb ik weer last van stijve spieren en pijn in de botten. Ondanks de colecalciferol. Heb jij nog tips voor mij. Is het nemen van extra VItamine de enige oplossing???

 33. Rukiye, dat hangt ervan af waar die klachten vandaan komen. Als je op dit moment nog steeds een hoge dosering vitamine D3 gebruikt kunnen die klachten nauwelijks op conto van een tekort worden geschoven. Ik raad je daarom aan eens een orthomoleculair arts te raadplegen, die niet alleen in staat is je huidige medicijngebruik na te gaan, [die ook oorzaak van dergelijke klachten kunnen zijn-denk bijv.maar aan de bijwerkingen van statines] maar ook de lichaamgehaltes aan de overige vitaminen en mineralen te meten. Je zult begrijpen dat ik op afstand onmogelijk diagnoses kan stellen, maar alleen algemene adviezen geef. Een arts of therapeut kan dat wel en je kunt er een vinden op http://www.soe.nl of http://www.mbog.nl
  All the best !
  Anthon

 34. Hallo,
  Naar aanleiding van een krantenartikel en google kwam ik hier terecht.
  Ik zit met het volgende,in de donkere dagen kom ik amper buiten o a omdat ik het altijd koud heb…
  Kamp met ondergewicht (eet amper omdat ik me gewoon lusteloos voel)
  Ook heb ik de autoimmuun ziekte Alopetia areata .
  Het ging heel lang goed (af en toe een kaal plekje maar nu is het weer zo hevig dat mn hoofdhuid weer enorme (niet te verstoppen kale plekken laat zien…)
  Is hier misschien iets aan te doen met vit.D?
  Kan het zijn dat het bibberen van mn handen ook een oorzaak kan zijn van een tekort?
  Oh ja ik ben een vrouw van 48 die al sinds haar 39e door de overgang is.
  Mijn dank voor uw antwoord

 35. Diny, de meeste mensen die te ver bij de evenaar vandaan wonen, zoals de Noord-Europeanen en Noord Amerikanen hebben een [matige tot ernstig] tekort aan vitamine D3. Dat heeft te maken met veel te weinig zonnenuren waaraan we in deze contreien worden blootgesteld. Neemt in de lente en zomer de zon in sterkte toe dan beginnen we uit een soort fobie als gekken onze huid in te smeren met dikke lagen anti-zonnebrandmiddel. Geen wonder dat er een toename is van een hele reeks ziekten en afwijkingen die het gevolg [kunnen] zijn van een ernstig vitamine D tekort. [zie daarover ALLE artikelen op deze site.] Wat jouw specifieke situatie betreft dien je rekening te houden met een verstoorde schildklierwerking [“altijd koud, ondergewicht en trillende handen”] Het kan in elk geval geen kwaad als je begint met 2 x daags 1000. i.e. vitamine D3, daarnaast is 3 x daags 1000 mg vitamine C [niet time-released] aangewezen Die beschermt het lichaamsgehalte cysteine tegen oxidatie en bevordert haargroei. Alopecia areata kan in duur variëren van enkele maanden tot jaren, maar herstel is steeds mogelijk. Een orthomoleculair arts zal in dat geval l-cysteine voorschrijven dat de haarsynthese en haarproteine stimuleert. Ook is een hooggedoseerd vitamine B-complex aan te bevelen. Daarnaast een orthomoleculaire multi. Ik raad je aan met je klachten eens langs een ortho-arts te gaan. Die kan je hele situatie overzien en daar adequaat op anticiperen. Je kunt er een vinden op http://www.mbog.nl of http://www.soe.nl
  gr. Anthon

 36. Bij mij is ook een ernstig tekort aan vitD geconstateerd (aanleiding: tijdens een longfoto: broze skeletbouw, ik ben van Nl/Indische komaf, maar sport en beweeg veel en leef/eet gezond).
  De Internist heeft mijn vervolgens 1000mg 800I.E calci Chew D3 voorgeschreven.
  Bloedtest: calcium gehalte gemeten: Elementen bloed: 65,3 mg/l en Elementen Calcium 103 mg/l. Ik heb geen extra calcium nodig, naar mijn mening.
  Ik wordt gerust gesteld door specialist, deze zegt: calcium wordt wel afgebroken!
  Toch als ik verhalen lees over calcium overschot: aderverkalking, botontkalking juist door teveel calcium, zelfs bij mannen prostaat(kanker) enz. stelt me e.e.a. niet gerust.
  Moet ik n.a.v. deze gegevens alleen D3 gebruiken of doorgaan met de voorgeschreven combi calc/vit D????

 37. Ruud, volgens de Amerikaanse orthomoleculaire arts Dr. Robert Thompson wordt er te snel van uitgegaan dat botontkalking al snel met calciumsuppletie op gelost kan worden, maar dit is tekort door de bocht. Immers, bot bestaat niet ALLEEN uit kalk, maar uit een hele serie mineralen en spoorelementen. [zie zijn boek The Calcium Lie,U.S.A-2008] In elk geval is het verstandig eens langs een orthomoleculair arts in Nederland te gaan [www.mbog.nl of http://www.soe.nl] Hij/zij zal inderdaad bij een zwak botstelsel denken aan vitamine D3, maar ook aan magnesium, calcium en vitamine K. Zeker de moeite waard ! Mensen met een gebruinde huid hebben sowieso een probleem met voldoende vitamine D3 omdat zij over een extra UV-B filter beschikken. Daardoor maakt zonlicht [ook al een schaars artikel in Nederland ! ]minder D3 aan.
  gr. Anthon

 38. Hallo,

  Dagelijks neem ik 4000IU vitamine D druppels in ik weet niet hoeveel ie dat is, kan iemand mij dat vertellen? Mijn vraag is nu ook of ik hierbij ook extra calcium moet slikken (ik drink geen zuivel wel veel groente) en zo ja hoeveel.

  Groet, Therese

 39. Therese, de aanduiding i.u. [=international unit] is feitelijk hetzelfde als de Nederlandse uitdrukking i.e. [= internationale eenheid] 4000 i.e is een mooie dosering en zal je zeker goed doen. Je zou daar calcium bij kunnen slikken, maar je kunt er ook voor kiezen veel groene groente te eten, zoals koolsoorten, broccoli etc. Dan krijg je naast calcium nog veel meer waardevolle stoffen binnen vooral als die groente ook nog eens van biologische oorsprong is. Bovendien ben ik van mening [ en met mij andere voedingskundigen] dat bij de instandhouding van gezonde botten vitamine K en magnesium een grotere rol spelen.
  gr. Anthon

 40. Dag Anthon,

  Bedankt voor je snelle reaktie,

  Ik slik ook extra magnesium 200 tot 400mg voor het slapen gaan en chlorella en spirulina bij iedere maaltijd. Vitamine K niet, is dat erg noodzakelijk? Volgens mij ben ik zo wel goed bezig, voel me uitstekend :). Ik had bij de arts vit.d3 laten prikken en die was 53n/mol. ik vond dat veel te weinig, ik schrik dat ik hier mensen met 10 zie. Vitamine D is zo noodzakelijk in dit land, het zou een hoop ziektes terugdringen maar ja dan verdienen de ziekenhuizen minder en de big pharma verdiend er niks op en dat kan natuurlijk niet 😉 Ik geef mijn kinderen ook D 2000ie per dag, ze komen tegenwoordig weinig meer buiten. Hier nog een goeie site met veel info over D http://www.leefbewust.com/themas/vitamine_d.html
  Therese

 41. Therese, je bent verstandig bezig. Ik voeg daaraan wel toe dat voedingssupplementen NOOIT de plaats kunnen/mogen innemen van een volwaardige voeding. Daar dient dus altijd opgelet te worden; de supplementen zijn slechts aanvulling. Dat geeft de naam al aan. Of je vitamine K moet gebruiken hangt af van wat je wilt bereiken. Voor een gezond botstelsel is het onontbeerlijk, omdat de eventuele kalkafzetting in de aderen door de K wordt verwijderd en naar de botten gestuurd om daar opbouwwerk te verrichten. Als je wilt weten wat K nog verder doet kun je mijn artikel op deze site lezen getiteld “K tegen K”. Over vitamine D3 heeft prof.dr. Michael Holick een prachtig standaardwerk geschreven, n.l. “The Vitamin D Solution” . Voor het Nederlandse taalgebied is “Nieuw Licht op Vitamine D en Chronische Ziekten”van orthomoleculair apotheker Dr. Gert Schuitemaker een aanrader. All the best voor jou en de kinderen.
  gr. Anthon

 42. Mijn zoontje van 9 jaar heeft een kleine appelflauwte gehad en heeft dit een paar maanden ook nog eens voorgehad. Mijn huisdokter heeft me aangeraden om hem in de apotheek een vitaminesupplement te gaan halen. Nu heeft de apotheker mij aangeraden om vanavond te starten met een D-cure ampul en vanaf morgen het Davitamon kids vitamine-complex te geven. Nu zie ik dat dat vitamine complex ook reeds voorzien is in een dagelijkse 100% vitamine-aanvulling in vit D. Kan het dan geen kwaad als ik hem vanavond een ampul geef die een 2-maandelijkse dosis is? Als ik hierboven goed lees dan is 10.000 ui al toxisch terwijl zo’n ampul 25.00 ui zou bevatten??? Nochtans kon dit volgens mijn apotheker geen kwaad. Mijn huisarts is momenteel niet te bereiken. Kan u mij advies geven?

 43. ik slik een multivitamine waar 5 mcg vitamine d in zit en apart van davitamon 10 ug. de aanbevolen dag dosering opde verpakking.ik ben 56 en kom nauwelijks buiten. is dit genoeg? en is de davitamin vitamine d hetzelfde als vitamine d3? m.vr.gr. petri.

 44. Patricia, de uitdrukking appelflauwte is een algemene aanduiding voor het in onmacht vallen en beschrijft niet de oorzaak van het probleem. Daar moet dus bij je 9 jarige spruit wel naar gezocht worden. Wat de door de apotheker aanbevolen dosering betreft is er geen probleem als dit om een EENMALIGE hoeveelheid vitamine D3 gaat. Bovendien is door wetenschappelijk onderzoek komen vast te staan dat het met de toxiciteit van vitamine D3 nogal meevalt. [zie het standaardwerk “The Vitamine D Solution” van prof.dr. Michael Holick] Bovendien bevat Davitamon Kids een zeer kleine hoeveelheid D3 zodat er geen gezondheidsrisico voor overdosering bestaat. ELKE dag 10.000 i.e. vitamine D3 voor een 9-jarige zou natuurlijk wel veel teveel van het goede zijn !
  gr. Anthon

 45. Petri, de samenstellers van het merk Davitamon gebruiken inderdaad de D3 vorm. Ik moet er wel aan toevoegen dat de WATERoplossing [aquosum] van bijvoorbeeld Davitamon D50 [ ook nog eens met anijstoevoeging -waarom ?!] mij niet logisch voorkomt, omdat D3 een VEToplosbare vitamine is. Ik raad je daarom aan naast een goede orthomoleculair vervaardigde mulitivitamine [ zie mijn artikel op deze site getiteld “Suppletie, ja of nee ?”] 2 x daags 1000 .i.e. vitamine D3 opgelost in olie aan te schaffen. Dan weet je zeker dat je je lichaam een verantwoorde dienst bewijst !
  gr. Anthon

 46. Hartelijk dank voor de reactie. Maar op de verpakking staat Cholecalcifrolum 25.000 u.i per ampoule. Is dat dan niet gevaarlijk als men spreekt van maximum 10.000? Misschien lees ik het hier dan helemaal verkeerd?

 47. Patricia, dat is niet gevaarlijk. Op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens gaat men uit van de volgende berekening om een tekort op te heffen: dosering vitamine D=40x(75-serumconcentratie vitamine D)xkilogram lichaamsgewicht. Voor een persoon van bijv. 70 kg met een serumconcentratie van 30nmol/L betekent dit dat een dosering 40 x(75-30)x70=126.000 i.e. vitamine D, toegediend over een periode van 6-8 weken, nodig zal zijn om de gewenste concentratie van 75nmol/L te bereiken (Behoefte aan extra vitamine D.) In dit voorbeeld komt dit overeen met een dosering van 3000 i.e. vitamine D per dag. Duidelijk hogere doseringen vitamine D dan tot nu toe gebruikelijk zullen dus gewenst zijn om een bestaand tekort op te heffen.
  In dit licht beschouwd valt het met die 25.000 i.e. voor je zoon reuze mee.
  gr. Anthon

 48. Net bij consultatiebureau geweest. Mijn dochter van 3jaar heeft al enige tijd “groeipijn”van benen en polsen- armen. Ze heeft vorig jaar eenonderzoek gehad bij huisarts en bloedonderzoek. Daar kwam niks uit. Meisje heeft elke week pijn en geeft ook zelf aan dat ze altijd pijn heeft- stomme pijn.
  Wij zijn altijd gerustgesteld als we dat aangaven dat he groeipijn was en gewoon zetpil en klaar. Maar we zijn zelf niet zo slikkerig en niet tevreden om haar elke keer een zetpil te geven en zo vaak.
  Vandaag gaf de arts ook aan dat ze hier wat mee wil doen en vroeg naar vit. D. Ik heb ruim een jaar geleden advies gekregen om hier mee te stoppen.
  Nu gaan we hier vandaag gelijk mee beginnen. Consultatieburoarts neemt contact op met ha hoe verder omdat de pijn haar dagelijkse bezigheden regelmatig verstoord en ze binnenkort naar school mag en meer van haar wordt gevergd.
  Kan ik het evt. tekort al vrij snel herstellen door gewoon vit d. uit de winkel te halen? Begreep van de arts dat een onderzoek naar tekort vrij duur is en ze gaan dan nog bekijken of dit wel of niet moet gebeuren wat is jullie advies?
  Wat is jullie advies qua dosering en horen jullie zulke verhalen wel vaker?
  Wij dachten vorig jaar nog aan soort kinderreuma omdat het bij de gewrichten vaak pijnlijk was zoals de polsen maar volgens de ha. moesten de gewrichten dan opgezet zijn en in bloed kunnen ze dat niet zien…
  Zijn er nog andere middelen om haar te kunnen helpen om van pijn af te krijgen.
  ?
  We zijn ook bij de chiropractor geweest en die heeft haar een paar keer behandeld. Ze was hier als baby ook geweest i.v.m. huilen. Hij is toen bezig geweest met nek en later bij klachten pijn met heupen.
  bedankt avlast voor tijd en aandacht en succes verder met je site. fijn dat die er is

 49. Jolanda, je verhaal gaat mij werkelijk aan het hart, temeer omdat ik zelf [groot]vader ben van geweldige [klein]dochters. Ik heb daarom de neiging er direct op in te springen met een advies over vitamine D-doseringen en klinisch-chemische bloedtesten op vitamine D, maar dat lijkt mij verre van verstandig. Het advies om bij je kind te stoppen met vitamine D-inname begrijp ik niet goed, of het zou moeten zijn dat er sprake is van een verstoorde nierfunctie. Maar ik hoor je daar niet over. Ik zou je daarom het advies willen geven om eens een orthomoleculair arts te raadplegen die je dochter eens nakijkt, door middel van een levend-bloed-analyse. Zo kunnen er eventuele tekorten van voedingsstoffen aan het licht worden gebracht, en verder worden gezocht naar de oorzaak van de klachten. Het lijkt het mij allerminst verstandig om zelf te gaan dokteren, en daarmee kostbare tijd verloren te laten gaan. Je kunt op de site van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde [ http://www.mbog.nl ] een arts vinden.
  Je kunt ook telefonisch contact met hen opnemen en vragen welke medicus zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van klachten bij kinderen.
  All the best, veel sterkte en houd mij op de hoogte !
  Anthon

 50. Bedankt voor je reactie en al zo snel!!!!
  Mijn dochter heeft inderdaad geen nietstoornis maar volgens mij ook op buro kon ik er toenertijd mee stoppen met geven van vit d.
  Mijn dochter heeft als baby veel gehuild en enorm veel gespuugd. Dit is later wel beter geworden. Ze grijpt met het slikken van warme maaltijd nog wel eens naar haar keel maar ik krijg hier niet echt de indruk dat ze er last van heeft. Wij dachten toen ook dat ze een soort allergie of intolerantie voor melk had maar dit was niet aan de orde, zeiden ze. Het eten gaat nu ook prima.
  Het is een wijs meisje wat goed weet wat ze wil en niet wil. Kan verder goed meekomen het probleem is alleen dat ze pijn aangeeft met regelmaat.
  Ik ben begonnen met de druppels 10 op een dag ( ook voor de rest van het gezin)
  en ik wacht nog even de reactie van buro af en ga informeren welke orthomoleculaire dokter geschikt is om te bezoeken.
  Hoorde vandaag van een bevriende cesartherapeut dat kinderen ook een pijn aan iets kunnen koppelen dat ze niet altijd de pijn hebben maar dit zo ervaren etc. dat het ook met spanning of angst te makenkan hebben. Interessant maar ook frustrerend dat er zoveel mogelijkheden zijn en welke nou de juiste is.
  Ik hou je op de hoogte!!!!

 51. Jolanda, lief dat je mij even op de hoogte stelt en nog een stukje achtergrondinformatie geeft. Het hele verhaal overziende, zou ik ook direct niet weten wat er met je dochtertje aan de hand kan zijn. Ik ben het overigens eens met de cesartherapeut dat pijn ook een “immateriële”oorsprong kan hebben. Maar aangezien pijn geen ziekte is, maar altijd een symptoom van iets , moet de lijst met mogelijke fysieke oorzaken wel eerst worden afgevinkt [ zoals het een goed diagnosticus betaamt !], voordat gezocht wordt in de psychische hoek. Anders zouden toch verborgen lichamelijke problemen onontdekt kunnen blijven. Uit mijn eigen ervaringen weet ik dat naast een orthomoleculaire aanpak, soms ook de homeopathie bij kinderen [ook bij klachten van mentale aard] veel soelaas kan bieden. Enfin, duik eerst maar eens even in de ortho-hoek …
  All the best !
  Anthon

 52. ben er vandaag achter gekomen dat ik een vitamine d tekort krijg morgen en shot vitamine d en een herhaalrecept om om de 3 maanden 1 shot in tenemen dus niet dagelijks,ook krijg ik te horen dat mijn nieren een stoornis vertonen in het bloed ben nu doorstuurd naar internist ….had als klachten moeheid stijve en pijnlijke spieren ook heb ik cardiale souflle hiervoor moet ik ook onderzoeken laten doen.heeft dit allemaal mss te maken met het tekort aan vitamine d ben ook nog geen 30 jaar

 53. Jose, je verhaal is mij niet helemaal duidelijk, maar ik meen er uit op te maken dat je je afvraagt of een verstoorde nierfunctie verantwoordelijk is voor een te laag lichaamsgehalte vitamine D3 waardoor gezondheidsklachten in de vorm van hart en spierproblemen ontstaan. Dat kan inderdaad, omdat nieren die onvoldoende functioneren minder goed in staat zijn de actieve vorm van vitamine D3 aan te maken. Deze afwijking komt helaas bij veel meer mensen voor dan tot nu toe werd aangenomen. En dat vaak bij relatief jonge mensen. Dat je behandelend arts dit probleem op tijd heeft onderkend en aangepakt is zeer te loven. Wanneer voldoende vitamine D3 per injectie wordt toegediend, nemen de genoemde klachten op termijn in het algemeen af.
  gr. Anthon

 54. Beste Anthon,

  graag hoor ik uw advies. Ik heb de hele winter 10 druppels met 5mcg per druppel vit. D3 gebruikt. Dus 4000 IE per dag. Nu blijkt uit een bloedtest dat mijn vit. D te hoog is geworden: 185. Ook het fosfaat gehalte is te hoog : 1.39, terwijl de bovenwaarde 1.26 is ( dat zou het dus maximaal moeten zijn). Het is niet zo dat ik cola, pakjes soep enz. gebruik. Mijn nieren lijken ook in orde te zijn.
  Na zoeken op internet heb ik de indruk dat de hoge vit.D3 waarde de verhoogde fosfaat waarde kan veroorzaken.

  Ik voel me eigenlijk prima en ben de hele winter niet verkouden of wat dan ook, geweest

  Ik ben nu gestopt met de druppels.
  – hoe zou het kunnen komen dat de D waarde bij mij zo hoog is opgelopen?
  -hebt u een idee hoe lang het kan duren voor de D waarde gedaald is naar bv 80 ?
  – Weet u hoeveel de D waarde is in het bloed van mensen die veel, bloot in de zon zijn. Ik bedoel, wat is de maximale waarde die het lichaam vanuit zon aanmaakt ?

  Vriendelijke groet, Emmy

 55. Volgens Medline Plus (Amerikaanse medisch wetenschappelijke website van de overheid) is 185 nmol/l nog net binnen de normale gehaltes. Ik zou me dus geen zorgen maken.
  http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003569.htm
  (er staat dat normaal tussen 30 ng/ml -74ng/ml is. Dit cijfer moet je vermenigvuldigen met 2,5 om aan de hier gebruikelijke nmol/L te komen)

 56. Anthon heeft dezer dagen echt geen tijd. Daarom wil ik er nog even aan toevoegen dat we uit deze gegevens niet precies de oorzaak van het relatief hoge vitamine D gehalte kunnen vaststellen. Natuurlijk is 4000ie een behoorlijk hoge dosering die voor jouw een beetje onnodig hoog is. Het doseren van druppels is minder betrouwbaar dan van capsules of tabletten. Ook kun je nog vitamine D binnen krijgen door het eten van vis (een haring bevat bijv. circa 800 ie vitamine D), een zonnebank levert ook vitamine D, is het gehalte oa ook afhankelijk van het lichaamsgewicht en het vetgehalte. Lichte mensen met een laag vetgehalte hebben hogere vitamine D spiegel bij dezelfde inname als mensen met overgewicht.
  Bij mensen die ‘s-zomers veel onbeschermd in de zon komen is een vitamine D spiegel van 150-180 nmol/l niet ongewoon. Dus nogmaals: je hoeft je niet ongerust te maken. Het blijft verstandig ook in de toekomst weer vitamine D te nemen maar dan in een lagere dosering bijv. 2000 ie vitamine D3 per dag tijdens het volgende najaar en winter.

 57. ik heb pas gehoord dat ik vitamine d tekort heb, de dokter zei dat ik multi vitamines moet kopen en dat dit heel normaal is maar ik heb soms pijn op mn borst, soms in mijn handen en armen, ik ben erg moe, duizelig… het lijkt zo overdreven maar komt dit allemaal door dat tekort en helpt zo een potje goed of …? ik ben 21 heel wit en kom af en toe buiten…

 58. Dine, die klachten kunnen inderdaad het gevolg zijn van een chronisch vitamine D3 tekort. Het is natuurljk wel verstandig om te laten controleren of de door jou genoemde problemen wellicht een andere oorzaak hebben. Is dat niet zo en kunnen die symptomen ook niet teruggevoerd worden op eventuele bijwerkingen van medicijngebruik dan is het verstandig om 2 x daags 1000 i.e. vitamine D3 te slikken bij de maaltijd- want het is een vetoplosbare vitamine. Als er geen dwingende medische reden bestaat om uit de zon te blijven, [zonneallergie of het gebruik van bepaalde medicijnen die je overgevoelig maken voor zonlicht] dan raad ik je toch aan om meer naar buiten te gaan en te genieten van het voorjaarszonnetje. Verstandig zonnebaden kan een heleboel gezondheidsprobemen voorkomen !
  gr. Anthon

 59. Bij de huisarts bleek vitamine-d gehalte 20 moet nu 20mcg/dag slikken lijkt me wat weinig.
  Heb last van wat hartkloppingen, jeuk en spierpijn/trillingen.
  Ik drink gemiddeld 5 alcoholische drankjes/dag (kon volgens huisarts niet de echte oorzaak zijn gezien het feit dat ik 1,90 lang ben, gespierd gebouwd en 100 kilo weeg.
  Graag reactie.

 60. Verder slik ik 100 mg metoprolol en 25 mg hydrochloorthiazide vanwege verhoogde bloeddruk, eet gevarieerd, rookt nauwelijks. (1-3 sigaretten/dag)
  Wel een stressvolle baan.

 61. 20 mcg vitamine D bij een dergelijk laag gehalte is inderdaad laag. Als de zon weer gaat schijnen en u in de gelegenheid bent een half uurtje in de felle zon te vertoeven dan kan het voldoende zijn.
  Bij uw leefwijze en klachten kan het raadzaam zijn daarnaast extra magnesium, B-complex vitamine (een sterke multivitamine) en vitamine C in te nemen. De spiertrillingen kunnen wijzen op een magnesium of kalium tekort. Deze mineralen zijn bovendien belangrijk voor de bloeddruk en bij stress verbruikt het lichaam meer magnesium. Aardappelen, bananen en sinaasappels bevatten veel kalium

 62. Pieter, wellicht nog een kleine aanvulling op het waardevolle commentaar van collega Adriaan: hydrochloorthiazide is een bloeddrukverlager uit de groep NIET kalium-sparende diuretica. Dat betekent dat er sowieso een flink risico bestaat voor een kalium te kort- dat juist werkzaam is om de bloeddruk te verlagen ! Zie hier weer een van de beroemde tegenstrijdigheden van de reguliere geneeskunde ! Komende maand zal ik daarover op deze site een artikel publiceren met de titel “Ali Baba en de 40 rovers”. Vraag je arts dus om een andere bloeddrukverlager. Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen is er sprake van voldoende vitamine D3 als het bloed 80nmol/L bevat.
  Dit kan in elk geval in een zonloze periode bereikt worden door orale inname van zo’n 3000 – 4000 i.e. per dag
  Verder zou ik de alcoholische versnaperingen terugbrengen naar 1 x daags [breekt de vitamines uit de B-groep en de magnesium af], roken helemaal mee stoppen [sloopt de vitamine C uit het lichaam] en metropolol aanvullen met coezym Q10, want daardoor kunnen spierpijn/krampen en trillingen ontstaan, maar ook harkloppingen en een verstoorde slaap.

 63. Dank voor uw reactie!
  De verstoorde slaap had ik niet genoemd, die heb ik dus ook, vaak tussen 3:30 en 6:00 wakker en als ik er om 7:00 uitmoet slaap ik alweer na 1 seconde als ik de wekker uitdruk.
  Ik ga met bovenstaande adviezen aan het werk!
  nu slik ik de afgelopen weken 3x zoveel vitD als de huisarts voorstelde, en volgens mij heeft het nu na enkele weken al een behoorlijk effect, jeuk/uitslag op mijn lijf is bijna weg en begin het “euforische” gevoel van vroeger weer terug te krijgen, alcohol was naar mijn mening meer om dat gevoel tijdelijk weer te bereiken, het werd dus een gewoonte, niet meer nodig m.i.
  Niet meer roken blijft lastig, maar moet ook lukken!

  Ik blijf zo af en toe eens langskomen.
  Bedankt, Pieter

 64. Hallo,

  Gisteren ben ik bij de internist geweest en uit onderzoeken is gebleken dat mijn gehalte Vit D 26.5 is. Nu is mij alleen niet duidelijk geworden hoeveel dat ik nu moet slikken om dit tekort op te heffen. Ik loop al jarenlang rond met allerlei vage klachten zoals gewrichtspijn, spierpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Wat en hoeveel kan ik het beste innemen?

  Yvonne

 65. Yvonne, kijk even naar het commentaar dat ik aan Pieter schreef [zie boven]op 31 maart j.l. Als er sprake is van een verstoorde nier of leverfunctie dient de dosering van 4000 i.e. per dag in overleg met je arts wel aangepast te worden. Ik weet niet of en welke medicijnen je gebruikt, maar daar dient ook altijd naar gekeken te worden. Vitamine D3 rovers, zijn bijv. zuurremmers, antibiotica, bloeddrukverlagers, cholesterolverlagende medicijnen, corticosteroïden en op magnesiumbevattende laxeermiddelen. Nazien dus ! En anders 2 x daags bij het ontbijt en avondeten 2 capsules van 1000.i.e gebruiken. Enneh… als straks het zonnetje doorbreekt, dan lekker naar buiten gaan !
  gr. Anthon

 66. Hallo,

  Bij mij is ook een Vit.D tekort geconstateerd,gebruik thyrax voor me schildklier,waardes zijn goed maar kamp met veel vermoeidheidheids klachten nek rug en schouderpijn laatste 2 jaar. Ben paar dagen geleden begonnen met 50000 I.E Vit.D,maar na inname lijkt het wel dat ik nog moeier ben geworden en voel me zwakker en trillerig.Is dit normaal dat je je zo voelt na de 1e shot en gaat dit weg als ik deze week me 2e Vit.D 50000 I.E neem of moet ik ermee stoppen

  gr. Alexander

 67. Alexander, zulke hoeveelheden vitamine D3 zou ik niet op eigen gezag gebruiken, maar uitsluitend in overleg met een orthomoleculair arts, zeker als ook Thyrax [levothyroxine] gebruikt wordt. Dit middel moet heel nauwkeurig onder medische supervisie worden gebruikt, en in combinatie met vitamine D3 precies worden afgestemd op dosering. Geen aangelegenheid voor zelfmedicatie dus !
  Een ortho-arts is te vinden op http://www.mbog.nl.
  All the best !
  Anthon

 68. Goededag,

  Hoeveel I.E vit.D raad u aan bij een tekort,mijn vit.D waarde is 37

  alvast bedankt..

  James

 69. James, kijk even naar de door mij aanbevolen dosering in het commentaar op 31 maart j.l. maar bezie ook de opsomming van medicijngebruik op 4 april [zie boven] die mogelijkerwijs als vitamine 3 rovers aangemerkt kunnen worden.
  gr. Anthon

 70. Ik heb een vit.D3 prep. voorgeschreven gekregen van mijn arts omdat ik een tekort bleek te hebben.
  Nu ben ik al geruime tijd ontzettend moe. Kan deze vermoeitheid een gevolg zijn van dit tekort aan vit. D3

  groeten,
  Ingrid

 71. Ingrid, dat kan, maar het is natuurlijk wel verstandig om een grondige check-up te laten doen. Vermoeidheid kan heel veel oorzaken hebben, en orthomoleculaire artsen en therapeuten zijn in staat om door middel van een z.g. levend-bloedanalyse tekorten van nutriënten op te sporen. [ zie bijvoorbeeld mijn artikel op deze site getiteld “Zou het B12 kunnen zijn ?”.]Soms ontstaat vermoeidheid als bijwerking van medicijngebruik, dus nog een reden om eens een consult aan te vragen. [Zie mijn blog, ook op deze site “Ali Baba en de 40 rovers”] Je kunt ortho-artsen vinden op http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 72. Beste Anthon,

  Ik ben een student van 24 jaar en 3 weken geleden is er een vitamine D tekort vastgesteld door de huisarts na aanleiding van een bloedonderzoek (12 nmol/l).

  Nu woon ik voor mijn studie sinds augustus 2010 in midden Noorwegen waar het ’s winters vrijwel de gehele dag donker is en het voor- en najaar gekenmerkt zijn door relatief weining zonuren.

  De klachten welke zich bij mij voordoen zijn: extreme moe- en lusteloosheid, geen spierkracht (zelf een trap oplopen is soms een uitdaging, terwijl ik eind 2010 zonder moeite bergen van 1.000m hoog beklom!), hartkloppingen, hyperventilatie, depressiviteit, onverklaarbare pijnen door het hele lichaam, trillen, duizeligheid, en zoals eerder werd aangehaald de ‘euforische’ gevoel van het leven missen.

  Verder is er ook een longtest gedaan waarvan de uitslag normaal was. De ziekte van Crohn word in verband verbracht met Vitamine D tekort, is er ook een relatie tussen een Vitamine D tekort een het irritatable bowel sydrom (spastische dikke darm) waar ik sinds mijn 10/11 levensjaar veel hinder van ondervindt.

  Verder neem ik nu sinds drie weken op voorschrift van de huisarts eenmaal per week 1 ml colecalcif 50.000i.e. in en moet dit 3 maanden blijven innemen. Is dit volgens u een ‘goede’ hoeveelheid of te weinig/ te veel?

  En hoelang duurt het voordat de klachten zullen verminderen?

  Bedankt voor uw informatie!

 73. Dag Ben. Voor een adequate inname van vitamine D3 zit je inderdaad in het verkeerde land jongen ! Op dat gebied hebben de meeste Skandinaviers een stevig probleem.
  Inderdaad is je bloedwaarde D3 wel ERG laag, en de klachten die je noemt kunnen er zeker mee te maken hebben. Jammer dat je huisarts geen gebruik maakt van D3 injecties, dan zouden de klachten wellicht sneller verholpen zijn. Nu kan dat wat langer duren. Maar zijn keuze van colecalciferol is in elk geval correct. Wat het PDS/IBSsyndroom betreft waar je sinds je 10/11 levensjaar last van hebt: vitamine D3 tekort zou kunnen ontstaan wanneer je vaak last hebt van diarree. Dan zijn je darmen door een te snelle passage van de ontlasting niet goed in staat om de D3 [en andere vitale voedingsstoffen !] in het bloed op te nemen. Dat vindt dan weer niet plaats als er sprake is van verstopping- de andere kant van het prikkelbare darmsyndroom. Misschien kun je eens contact op nemen met dr. Roald Strand in Oslo. Hij is orthomoleculair arts en weet veel van deze gezondheidsproblemen. Zij emailadres is: r.s.@kildenhelse.no
  All the best !
  Anthon

 74. Beste Anton,
  Bij mij is 3 weken geleden een vitamine d gebrek geconstateerd door de huisarts. Ik kan amper de trap meer opkomen en heb last van tintelingen in handen en voeten en ben erg moe. Tevens het gevoel dat mijn spieren in mijn kuiten 10 cm tekort zijn.

  Volgend de huisarts is mijn vitamine d gehalte nog lager dan een 90jarige (de uitslag van de bloedtest weet ik zelf niet precies) die nooit buitenkomt. Ik heb nu 2weken 1x per week 1ml colecalc dr 50.000/ml in moeten nemen en mag nu nog 2x hetzelfde innemen maar dan verdeeld over 4 weken. Daarna moet ik aan de devaron tabletten (2 per dag). Ik ben nu 3 weken verder maar merk weinig verbetering. Ik heb contact gehad met de huisarts en hij vindt dat ik het nog 3 weken aan moet kijken voordat er verder gezocht moet worden. Volgens hem kan het ook nog zoiets zijn als een beknelde zenuw.

  Wat de oorzaak is van het gebrek is vaag omdat ik een blanke huidskleur heb, wel buiten kom maar een echte zonaanbidder ben ik niet.

  Ik zou graag zien dat ik wat sneller beter wordt omdat dit alles mijn gezinsleven (en werk) behoorlijk beperkt.

  klopt het dat het zo lang duurt of zijn er nog andere mogelijkheden?

  Groet, Anja

 75. Anja, ik denk dat je huisarts gelijk heeft om even geduldig te zijn. Ik vraag mij overigens wel af hoe het komt dat het bij jou geconstateerde tekort zo ernstig is. Langdurig gebruik van medicijnen uit de cortisolgroep ? [Prednison of Prednisilon] Of wellicht ook een mogelijk B12 tekort ? En daaraan gekoppeld een een langdurig gebruik van maagzuurremmende medicijnen ?Wellicht kun je nog even kijken naar mijn artikelen “Ali Baba en de 40 Rovers” en “Is het misschien een B12 tekort”. Vanzelfsprekend is zelf-dokteren niet op zijn plaats ,maar dergelijke afwegingen helpen je wel om je arts verder op weg te helpen als er nog andere oorzaken in het spel zijn. Ga dus even na of er mogelijk bijwerkingen van geneesmiddelengebruik in het spel kunnen zijn.
  gr. Anthon

 76. Hallo Anthon, dank voor je snelle reactie. Ik gebruik verder geen medicijnen en de reden waarom het zo laag is leidt ook tot vraagtekens. Ik ben ook getest op vitamine b12 tekort maar dat is volgens het bloedonderzoek voldoende.

  Ik zal je artikelen eens doorlezen. Mocht je nog iets tte binnen schieten over mogelijke oorzaken dan hoor ik het graag.

  Groet, Anja

 77. Anja, in de orthomoleculaire voedingsgeneeskunde kent men het begrip “post-viraalsyndroom”. Dat is een toestand waarbij na een stevige virale infectie zoals griep, op de een of andere manier toch nog wekenlang zaken in het lichaam blijven rondspoken. Je hebt dan ook het idee dat je nauwelijks van zo’n griep afkomt. Het gevolg is een bijna niet te overwinnen vermoeidheid. Als dit wellicht in jouw geval van toepassing is, dan is dat één van de mogelijkheden. Overigens zou de vitamine D3 dat op termijn moeten verbeteren, maar dat is wel een geduldzaak.
  Zie de zaak nog even aan.
  gr. Anthon

 78. Hallo Anthon,

  Dank voor je reactie. Ik ben inmiddels bij de neuroloog geweest. Daar ben ik wel iets wijzer geworden en weet inmiddels dat naast mijn vitamine D tekort (met een waarde van 14) mijn B12 een waarde heeft van 150. Zij vond dit wel laag en gaf aan dat het net boven de ondergrens is. Ze heeft wat testen gedaan en vermoedt dat ik een lichte vorm van poly neuropathie heb. Ik moet nog door de MRI scan en dan tevens mijn bloed laten prikken op vitamine D, B12 en suiker. Ik vrees dat ik nog even geduld moet hebben. Mijn klachten lijken op sommige dagen minder om dan toch weer terug te komen. Met name het gevoel op watten te lopen en tevens begin ik sinds een paar dagen trillende handen te krijgen en dat had ik niet.
  Heb overigens wel hemel en aarde moeten bewegen bij de huisarts die me een zeur vind en me uiteindelijk doorgestuurd heeft met de mededeling mevrouw is bang en vertrouwd het niet. Blijft lastig. Maar het ziet ernaaruit dat jij gelijk hebt wat de B12 betreft. Alleen de oorzaak van het tekort weer ik niet, behalve dan de zware griep die ik heb gehad. Verder eet ik gezond, ben geen vegetarier en gebruik geen medicijnen.

 79. Anja, bij sommige artsen kun je maar beter een zeur zijn; tenslotte gaat het om JOUW gezondheid en zodra je het gevoel hebt er niet uit te komen is het alleen maar juist om de zaak een beetje door te drukken totdat er klaarheid komt in de situatie. Hoewel heel wat mensen goed eten, kan het toch zo maar gebeuren dat op een of andere manier een gebrek aan een enzym in de maag bestaat-intrinsieke factor genaamd. Zoals je in mijn “B12″artikel kunt lezen -zie deze site-hangt het wel of niet voldoende in de maag aanwezig zijn van deze factor af van een gezonde B12 opname. Wacht in elk geval een af wat het onderzoek verder uitwijst.
  All the best !
  Anthon

 80. Hallo
  ik kom nu al meerdere malen op deze site uit en heb een vraag
  Met mijn net veertig jaar oud mankeer ik al jaren dan weer dit en dan weer dat, heb een autoimmuunziekte(jessner) daarmee begon op ong zeventienjarige leeftijd alles, sinds die tijd rare dingen, de laatste keer waren mijn schildklierwaardes verhoogd 4.8 dus moest ik zes weken wachten en weer bloed laten afnemen, prima.zo gezegd zo gedaan………heb al drie jaar lang ontzettende pijn waardoor ik soms ineens bijna niet meer kan lopen, nog niet lang geleden kon ik ineens niks meer, had vreselijke pijn, dit was ongeveer een week kreeg tramadl brufen en nog een aantal dingen voorgeschreven….wat dat nou was weet ik nog steeds niet maar het is goddank weggebleven, ik moet in augustus voor het eerst naar een reumatoloog dus ook dat wordt onderzocht daarnaast bij een ostheopaat gelopen voor mijn schouder en nek
  nog niet lang geleden gestopt(ong een jaartje nu) met b12 injecties want ook dat was niet goed
  maar prima, na weer bloedonderzoek gehad te hebben komt er nu ineens uit dat ik een matig tot ernstig tekort aan vitamine d3 heb, moet eens per maand een ml colecalc dr 50.000 ie/ml innemen, meteen netjes gedaan, daarna mijn darmen erg onrustig en vervolgens krijg ik toch een migraineaanval niet leuk meer, ik denk dat dit door die druppels zou kunnen komen maar weet dit niet zeker
  graag wil ik weten of dit kan, want ik heb al jarenlang geen migraine meer gehad, eerder al foliumzuur tekort gehad en b12 en nu dus deze, ook is mijn cholesterol het dubbele van wat hij mag zijn, maar geen hoge bloeddruk, ik vind het wel een vreemd verhaal tis steeds iets anders komt dit door mijn autoimmuun?
  Het rare aan die jessner die ik heb is dat onderhand geen enkele huisarts weet wat dit is, tis vroeger geconstateerd dmv huidbiopsies in het ziekenhuis, kunt u mij zeggen of dit ermee te maken heeft?
  sorry voor eht beetje warrige verhaal
  groetjes nancy

 81. Beste Nancy,
  Er is ( althans bij ons) niet zo heel veel bekend over de ziekte van Jessner. Mogelijk is het gerelateerd aan lupus. Vandaar wellicht de overige ontstekingsklachten. Wellicht dient uitgezocht te worden of je deze aandoening hebt.
  Wat betreft vitamine D. Mocht het zo zijn dat je niet in de zon komt omdat de huidklachten dan verergeren dan zou ik met de vitamine D doorgaan. De kans is dan erg klein dat de migraine door te veel vitamine D veroorzaakt wordt. Mocht je wel gewoon in de zon komen dan kun je tot september wel stoppen met de vitamine D.
  Bij het volgende bezoek aan een arts raad ik dus aan te opperen of er uitgezocht kan worden of er sprake is van lupus, mocht dit niet al gebeurd zijn.

 82. hallo
  heel erg bedankt voor je antwoord, jessner is familie van lupus, de dermatologe van toenw as daar bang voor dus vandaar die huidbiopten die ik toen kreeg, moet zeggen die rode kringen zijn goddank al heel wat jaartjes weg, kom ontzettend veel in de zon(eerder te vaak als te weinig) ben een echte zonaanbidsterm het vreemde is dat dus nu dat tekort geconstateerd wordt vreemd he? dus sinds gisteren heb ik die druppels en meteen na inname voelde ik me niet lekker worden
  Ik heb wel ergens gelezen dat er weleens een negatief afgegeven wordt voor lupus terwijl dat eigenlijk toch positief is, maar hoe ik daar nu achterkom? de huisarts van nu is een totaal andere als die ik vroeger had, de huisarts weet niet wat jessner is ook al zeg ik dat het er familie van is
  dus toch maar stoppen met die druppels?
  Bij mijn eerstvolgende artsbezoek ga ik dit zeer zeker meenemen erg bedankt
  groetjes nancy

 83. Er is geen waterdichte bloedtest waarmee systemische lupus wordt geconstateerd.
  http://www.lupusnederland.nl/wat-is-lupus/diagnose.html
  Mogelijk heeft het zin om hier nogmaals naar te vragen.

  Wat was het vitamine D gehalte precies?
  Het is niet zo waarschijnlijk dat je al na de eerste inname toxische verschijnselen van de vitamine D druppels kreeg

 84. Ik heb geen idee wat het vitamine gehalte was, ik dacht nl dat die schildklier niet goedwas en was ergens een beetje teleurgesteld te horen dat dat drie was omdat ik dan weer de oorzaak van het me slecht voelen niet gevonden had, maar ik ga ze morgen gewoon eventjes bellen en dat alsnog vragen ze had het over een matig tot ernstig tekort, weet niet wat ze daar onder verstaan
  Ze hebben destijd veel bloedonderzoeken bij mij verricht dat weet ik nog maar de jessner is naar voren gekomen toen door die twee huidbiopten, een van een stukje aangedane huid en een van een stukje gezonde huid, ik vind het trouwens wel erg frappant dat u aan die lupus oppert juist omdat ik daar dus een tijd geleden op getest ben geworden en ik later las dat die wel eens vals negatief aangeeft terwijl het wel degelijk positief is in sommige gevallen

  ik kan hier zeer zeker iets mee, onwijs bedankt in elk geval voor alle geduldige uitleg aan deze leek haha
  groetjes nancy

 85. hallo,

  ik maak me veel zorgen op het moment.Ik ben 30 jaar en heb een vitamine d tekort, niet enorm laag, maar wel een tekort. Daarnaast ben ik erg vermoeid, heb iedere dag het gevoel dat ik kou heb gevat.Spierpijn in rug en nek en opgezette klieren, verkouden in neus en voorhoofd en keel.
  Dit gevoel heb ik al 4 jaar vanaf dat mijn dochtertje geboren werd.Vanaf haar geboorte tot 3,5 jaar werd ze iedere nacht 3x wakker. Ik was gesloopt iedere dag en na 1 jaar en 9 maanden kwam het volgende kind. Geen tijd om bij te komen. Ik had nergens puf voor. Wel kwam ik iedere dag buiten met de kids en deed ik veel dingen.Savonds om 8 uur was ik gebroken.
  Ik heb diverse bloedonderzoeken laten doen op van alles, gluten, schildklier etc etc.
  nu is uiteindelijk een tekort aan vitamine d aan het licht gekomen en slik ik 10 u. per dag. Daarnaast ben ik gestopt met zuivel ivm slijm/snotvorming. neem ik enchinaceatabletten en calcium en multivitamines.
  ik heb ook een spastische darm en heb een tijdje terug extra magnesium geslikt ivm drukte vd kids en het vaak wakker worden.
  MIjn huisarts weet het niet meer en heeft me doorverwezen naar een kno arts.De huisarts dacht aan het evt verwijderen v amandelen, zodat ik me beter zou voelen. De kno arts vond het onzin en vond mij niet verkouden.Nu heb ik een neusspray tegen hooikoorts gekregen en ben ik doorverwezen naar kaakchirurg om te constateren of ik aangezichtspijnen heb. Ik heb helemaal geen last van mijn kaken. Nu weet ik het niet meer en ik voel me van het een naar het ander doorverwezen te worden.
  Ook ben ik erg slank geworden en heb bijna geen spierkracht meer.Ook voel ik tintelingen in benen,voeten en handen. Graag hoop ik dat u weet wat ik kan doen.Groetjes C

 86. Ik vergeet te zeggen dat ik al 2 maal een penicilline kuur heb gekregen en de verkoudheid gaat niet weg.

 87. Beste C.,ik zou mij kunnen voorstellen dat je het gevoel krijgt medisch gesproken in een doodlopende straat te zitten. Je situatie doet mij een beetje denken aan de informatie die ik heb geschreven in”Pa is moe, moe is moe” en “Is het misschien vitamine B12 tekort”, beide op deze site te lezen- waartoe ik je dan ook hartelijk uitnodig. Omdat ik voedingskundige en geen arts/behandelaar ben is het voor mij op afstand onmogelijk om te zien wat de achterliggende oorzaak/oorzaken zijn van je klachten. Ik raad je dan ook dringend aan een orthomoleculair arts te raadplegen die je kunt vinden op http://www.mbog.nl Die kan door middel van een levend-bloedanalyse precies zien waar het aan schort. Met penicilline gaat natuurljk geen enkele verkoudheid weg, want antibiotica zijn tegen virale infecties onwerkzaam. Het is in elk geval duidelijk dat er iets aan je weerstand moet worden gedaan en daarvoor ben je in de orthomoleculaire hoek helemaal aan het juiste adres !
  All the best.
  Anthon

 88. Geachte,

  Enige tijd geleden heb ik hier gepost over een vit-d tekort (gehalte 80 ? in bloed), dit is weer goed gekomen, laatst wezen prikken en het was nu een veelvoud volgens de assistente, exacte waarde weet ik niet, zal ik bij volgend bezoek eens vragen.
  (huisarts schreef voor 10 mcgr/dag, heb voor de zekerheid 3 maanden lang maar het 3-dubbele genomen) Klachten zijn verdwenen.

  Het leuke is ook dat mijn bloeddruk welke te hoog was weer normaal is, deze werd zelfs zo laag dat ik maar met de medicijnen ben gestopt (metoprolol/plaspil), en is nu stabiel op 125/75

  Ik ben intussen ook geopereerd aan Dupuytren rechterhand ( jong 40 jaar, heb het al 20 jaar) links is ook aangetast, echter minder, nu heb ik een neef die het ook heeft, heel mijn mannelijke familie heeft het overigens, die heeft een tijd geleden van een arts te horen gekregen dat wellicht 3x daags 600mg Acetylcysteine het zou kunnen remmen.
  Neeflief beweert na 2 jaar dat het tot staan is gebracht.
  Mijn vraag is nu: kan dit? en kan het spulletje kwaad?

  Mijn huisarts zei dat het alleen voor COPD en vastzittende hoest wat zou kunnen doen.

  Alvast bedankt voor uw antwoord

  (bloeddruk heeft vast ook te maken met niet meer roken en 7 kilo afgeslankt)

 89. Pieter, de wonderen zijn de wereld zeker nog niet uit, maar eerlijk gezegd beschik ik in mijn rijke verzameling naslagwerken niet over gegevens waaruit zou blijken dat acetylcysteine werkzaam is bij de ziekte van Dupuytren. Deze substantie wordt inderdaad bij longklachten en cystic fibrose toegepast om het slijm vloeibaarder te maken, zodat de patient niet stikt. Maar bij Dupuytren gaat het niet om slijmvorming, maar om een merkwaardige peesvergroeing. Of je het spul zomaar moet gebruiken lijkt mij niet verstandig want de bijwerkingen kunnen bij hogere doseringen uiteenlopen van maag-darmklachten, vaatverwijding, huidklachten, duizeligheid, bronchospasmen en een versnelde hartslag.
  Plezierig te horen dat het met jou in elk geval goed gaat !
  gr. Anthon

 90. mijn zoon van 16 heeft 5000ie vit d voorgeschreven gekregen. 2x daags gedurende 1 week. daarna 1x daags. we zijn al maanden aan het uitzoeken wat er met hem is. zijn vit d was begin febr 12. is nu eel verhoogd masr zakt weer (60). hij is heel erg moe, weinig eetlust, spierpijn, gewrichtspijn. en nog allerlei vage klachten. is de voorgeschreven dosering (door privekliniek) niet te hoog?
  gr marion

 91. Marion, allereerst ter geruststelling: de voorgeschreven dosering is NIET te hoog. Anders wordt het wanneer duidelijk sprake is van een verstoorde nierfunctie; dan moet de dosering aangepast worden. Volgens het Universitair Medisch Centrum Groningen dient de bloedplasmawaarde van D3 voor een therapeutisch effect minimaal 80 te zijn. Zie mijn verschillende commentaren hierboven. Aangezien je zoon een veelvoud aan klachten heeft dient daar natuurlijk goed naar gekeken te worden, bij voorkeur door een orthomoleculair arts [www.mbog.nl]. Echter, omdat het vitamine D3 advies van een kliniek komt neem ik aan dat je zoon inmiddels in goede handen is. Heb je het idee dat het beter kan dan kun je op de door mij genoemde site voor verdere hulp terecht.
  All the best !
  gr. Anthon

 92. Hallo ,

  Ik kreeg gisteren te horen van de huisarts dat mijn vit D te laag is 34nmol,terwijl 50 normaal waarde is?
  Nu lees ik vele verhalen op internet en 80 nmol is dan de laagwaarde.
  Moet 3 x daags Davitamon d3 slikken,nu kon ik niet vinden in de drogisterij ,ja voor kinderen ,dat was te laag om baat bij tehebben volgens de mevrouw in d winkel.
  Heb nu Solgar capsules 1000 UI gekocht,hoeveel zouik dan hiervan kunnen nemen om de vit D weer op peil te brengen
  Ben 60 jaar,heb een hoge bloeddruk en krijg daar enalapril voor1 tabletje van 10 ,mg? per dag

 93. Trijntje, een streefwaarde van 80nmol is beslist aan te bevelen. Dit wordt door verschillende nationale en internationale onderzoeken bevestigd. De aanschaf van Solgar D3-1000 i.e. is uitstekend. Ik zou willen adviseren om 2 x daags 2 capsules te gebruiken. In totaal dus 4000. i.e. per dag. Bij voorkeur 2 s’ochtends bij het ontbijt en 2 bij het avondeten. Liefst met iets vets zoals boter, olijfolie of een stukje kaas etc., want D3 is een vetoplosbare vitamine. Ik weet niet of je andere medicijnen dan Enalapril gebruikt, maar het is goed om te weten dat geneesmiddelen beruchte rovers van voedingsstoffen kunnen zijn. Zie mijn artikel “Ali Baba en de 40 Rovers” op deze site. Over de interactie D3 en Enalapril kun je het een en ander lezen in de paragraaf “bloeddrukverlagers”. Het is wel verstandig om na een maand of twee een nieuwe D3 test te laten doen, zodat je kunt zien of je de dosering van 4000 i.e. nog wat langer moet aan houden of kunt verminderen.
  gr. Anthon

 94. Hallo Anthon,

  Mijn hartelijke dank voor je snelle antwoordt!
  Hier kan ik verder mee,ik gebruik geen andere medicijnen en ga zo meteen je artikel van Ali Baba lezen.

  Groet Trijntje

 95. Hallo Anthon,
  Ik heb een ernstig tekort aan vitamine D en heb nu druppels (50cl per dag x 6dg) en tabletten tot aan het eind van het jaar gekregen van de huisarts. Momenteel heb ik erg veel last van mijn spieren, zo erg dat het net lijkt of bijna alle rek uit mijn spieren is. Het lijkt wel of ik overal ontstekingen heb, die nu ‘los’komen, dat voel ik vooral in mijn nek en keelspieren, er is veel slijmafvoer. Mijn vingers trekken krom (het is geen reuma) en de pijn verdwijnt niet meer met paracetamol. Hoelang duurt het voordat deze klachten verdwijnen? Hoe komt de rek weer terug in de spieren, moet ik wachten met sporten totdat de vitame-d is aangevuld? Massages helpen maar een dag of twee en dan is de pijn weer terug.
  Ik hoop dat je me wat wijzer kunt maken.

  Vriendelijke groet,
  Ina

 96. Ina, je vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat ik niet weet of je klachten uitsluitend worden veroorzaakt door het vitamine D3 tekort. Spierklachten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals bijwerkingen van medicijnen en tekorten aan mineralen zoals magnesium. Dit moet door je huisarts dan ook goed worden nagekeken. Komen de problemen ALLEEN door het vitamine D3 tekort, dan mag je verwachten dat die in de loop van de komende twee weken zullen verdwijnen als het bloedplasma de juiste D3 concentratie heeft bereikt. Jammer overigens dat je huisarts niet voor D3 injecties heeft gekozen, waardoor de problemen waarschijnlijk sneller opgelost hadden kunnen worden. Blijf hierover in elk geval met je dokter in contact, zeker als die spierpijnen na 14 dagen niet verdwenen zijn.
  Want dan is er echt iets anders aan de hand ! Het lijkt mij inderdaad verstandig om je spieren even rust te gunnen voordat je weer gaat sporten.
  gr. Anthon

 97. Dag Anthon en Adriaan,
  In de cohortstudie “Cohort Consortium Vitamin D Pooling Project of Rarer Cancers” wordt gewaarschuwd dat vanaf 100 nmol/L de kans op pancreaskanker blijkt te verdubbelen.
  gr. Marc

 98. Ja maar het betreft epidemiologisch onderzoek (je kunt niet meteen een oorzakelijk verband concluderen, zeker niet omdat dergelijke gehaltes weinig voorkomen in noordelijke landen) en een zeldzame vorm van kanker. Een verdubbeling van het relatieve risico op pancreaskanker behelst slechts een kleine absolute risicoverhoging. Ik vermoed wel dat boven een bepaald gehalte het risico op kanker stijgt. Er is slechts beperkt onderzoek naar de mogelijke nadelige gevolgen van zeer hoge gehaltes. Boven welk gehalte vitamine D te hoog is op langere termijn is niet helemaal duidelijk maar 100 nmol/L lijkt me aan de lage kant. Boven 250 nmol/L zijn er overdosesverschijnselen. Het optimale gehalte ligt een stuk lager natuurlijk

 99. hallo, ik ben er eindelijk achter wat ik heb vitamine d tekort
  ik was zo blij als een kind die morgen jarig was ,,ik ben 38 jaar ben voor twee jaar terug in elkaar gezakt , ze dachten het hart,,maar niks mis met mijn hart //burn out zeiden ze rust genomen hielp niet hyperfentilatie paniekaanvallen druk op mijn borst ik werd er kentter gek van echt en rillen ik kon nog geen kop koffie vast houden en pijn in mijn nek ,,schouder vooral allemaal links ,,, ik was zo onzeker wil je niet weten
  mijn waarden waren 34..morgen ga ik beginnen met een drank die ik een keer per week in moet nemen dus ik hoop dat al mijn klachten ook weg gaan

 100. Diaan, het is bij al deze narigheid verstandig je af te vragen hoe dit vitamine tekort is ontstaan. Sommige medicijnen, zoals cholesterolverlagers, prednison en laxeermiddelen op mineraaloliebasis kunnen een dergelijk tekort in de hand werken. Zie voor meer informatie hierover mijn artikel op deze site, getiteld “Ali Baba en de Veertig Rovers” Mochten de klachten na medicatie toch niet helemaal verdwijnen dan is een consult bij een orthomoleculair arts die via een levend-bloedanalyse je algehele vitamine en mineralenspiegel nakijkt zeker aan te bevelen. Zie http://www.mbog.nl Professor Muskiet van de Universiteit Groningen zegt altijd: ” tachtig is prachtig “. En dat is wat de ideale vitamine D3-spiegel betreft inderdaad veel meer dan 34 !
  gr. Anthon

 101. Hallo,

  Ik heb ook een ernstige vitamine D tekort. Uit mijn bloedonderzoek is gebleken dat mijn waarde 9 was. Ik krijg nu om de 2 weken Colecalciferol 100.000IE. Mijn klachten zijn: vermoeidheid, lusteloos, spierpijn, koude voeten, hoofdpijn en depressie.
  Verder ziet mijn huid er geel uit. Zou dat allemaal door de vitamine D tekort komen of zou er meer aan de hand zijn? Ik gebruikt Colecalciferol nu al sinds november en zie helaas geen verbetering.

 102. Sara, in het algemeen doet vitamine D3 per injectie zijn werk sneller dan de inname via de mond. Aangezien een normale streefwaarde van D3 80 is en geen 9 [ !! ] kan het zijn dat de positieve uitwerking wat langer op zich laat wachten. Want het heeft zeker in jouw situatie wel even de tijd nodig om die concentratie te bereiken. Inderdaad kunnen de genoemde klachten het gevolg zijn van een D3-tekort. Een gele huid doet een beetje denken aan een leverprobleem, maar dit zou je het best even met de dokter kunnen bespreken. Blijven de klachten bestaan, dan is het sowieso verstandig om op bezoek te gaan bij de huisarts, want er kunnen oorzaken bestaan waardoor je lichaam onvoldoende D3 kan opnemen en daar moet wel even naar gekeken worden
  gr. Anthon

 103. Ik heb een vit D gehalte van 21. Mijn huisarts schrijft 800 ie vit D voor. Als ik de berekening goed doe zou ik volgens mij 3000 ie moeten nemen? Dat is wel heel veel meer. Kan ik dat zonder risico doen? Bij de apotheek krijg je alleen 400 ie. Is er een betrouwbare internet winkel waar ik hogere doseringen kan kopen?
  Zou het kunnen dat door glutenintolerantie de vit D zo laag is geworden?

 104. Margriet, bij een dergelijk laag gehalte kun je zonder problemen of risico 3000 ie vitamine D3 per dag gebruiken de komende maanden. Glutenintolerantie tast de darmen aan wat de opname van vitamines vermindert. Het zal dan ook zeker nuttig zijn een multivitamine te nemen.
  Wij hebben zeer goede ervaring met deze vitamine D capsules:
  http://www.vita-send.nl/vitamine-d3-1000.html

 105. Ruim een jaar geleden heb ik een lichte beroerte gehad. Sindsdien slik ik de bekende cocktail van bloeddruk- en cholesterolverlagers en bloedverdunners. Ik knapte goed op, maar drie weken geleden kreeg ik, letterlijk van het ene moment op het andere, een terugval. Gevolg: doodmoe (net als vorig jaar). De neuroloog heeft geen verklaring voor wat er is gebeurd, en heeftvoor de zekerheid mijn bloed laten onderzoeken. Daaruitbleek enkel een te laag vit. D-gehalte: 27.
  Kan dit in relatie staan met het “opvlammen” van de CVA-klachten en biedt extra vit. D-inname bescherming tegen herhaling?
  Ik eet gevarieerd, kom normaal buiten, heb geen overgewicht, rook niet en drink 1 a 2 glazen rode wijn per dag. Ik ben 50 jaar.
  Alvast hartelijk dank voor uw antwoord.

 106. Karin, dat is inderdaad mogelijk. Vitamine D3 heeft immers ook een ontstekingsremmende werking, en als we over een gezond bloedgehalte van vitamine D3 bij de mens spreken dan gaat het volgens prof. dr. Muskiet van de Universiteit Groningen al gauw om 80 – iets heel anders dus dan 27. Overigens kunnen die klachten ontstaan als mogelijke bijwerking van de medicijnen die je gebruikt. Ik raad je daarom aan eens met dr. Lydia Boeken te gaan praten. Zij is orthomoleculair arts in Abcoude- bij Amsterdam en gespecialiseerd in cerebro-vasculaire problemen.
  Je kunt haar bereiken op http://www.amsterdamkliniek.nl
  All the best !
  gr.Anthon

 107. Hallo

  Heb recent vernomen dat mijn vitamine D waarde 13,6 is . Voorstel huisarts D-cure wekelijks 1 ampoule cholecalciferol 25000U.I. /ml 4X. Daarna maandelijks nog 1 ampoule.
  Wanneer zal dit mijn klachten doen verminderen? Klachten zijn zware vermoeidheid, ’s nachts veel wakker worden, spierkrampen, futloos.
  Heb in de laatste jaren meerdere abcessen gehad, tanden moeten laten trekken enz… Heb ook bot tekort om een implantaat te laten plaatsen. Kan dit in verband gebracht worden met een tekort van vitamine D

  Mvg,
  Nathalie

 108. Nathalie, als je even naar het artikel over vitamine D hier boven scrolt, zul je veel van de door jou genoemde klachten tegenkomen. Met cholecalciferol-injecties zullen de klachten in een tijdsbestek van enkele weken moeten verminderen. Als dit niet zo is dan dient de dokter naar andere oorzaken van je problemen te zoeken. Overigens is de combinatie vitamine D3 en K2 nog beter om het bot te versterken. Maar tanden die je kwijt bent groeien er helaas niet meer aan….
  All the best !
  Anthon

 109. hallo!mijn dochter is 7 yaar en mijn zoon as 2 yaar oud, ik geef elke dag vitamin D, maar ik heb via fysiotherapeut
  gehoord dat als kinderen regelmatig vitamin d krijgt,ze blijven kort,ik bedoel zijn lengte . ik weet het niet dat is waar of niet
  bedankt

 110. Laila, vitamine D3 zorgt voor een gezonde ontwikkeling van botten en tanden en is uitermate belangrijk tijdens de groei. De bewering van je fysiotherapeut is dus ONZIN en hoort thuis in het land der fabelen.
  gr. Anthon

 111. hallo.
  Ik heb de ziekte van Kahler. Ik ben 71 jaar en heb deze ziekte 7 jaar. Volgens de oncoloog ben ik chronisch.alleen heb ik last vanPoli neuropathie in mijn voeten .Stijve voeten.
  Ik gebruik Revlimid 10 mgr cps per dag .3 weken 1 caps en dan 1 week rust.
  Verder gebruik ik Calsium magnesium Zink van Solgar. (3 tabl per dag)Vitamine D van Solgar.1 per dag.
  Verder i zakje Sandoz Cardio 100.(Ik heb een HB van 9.3.Sinds 6 weken heb ik van een KNO arts Betahistine 2 HCL 8 pch. gekregen tegen lichte oorzuizingen en doofheid aan 1 oor. Ik nam er 2x per dag 1 van in. Maar ik ben er sinds gisteren mee gestopt want ik voelde me zo slap. Hij schreef er 3x dgs 1 voor. Dat vond ik zelf te veel. Ik voelde me heel goed sinds ik D 3 gebruik. De laatste bloed uitslag was 68. Moet ik er mee doorgaan.?

 112. hanna claassen.
  Sorry.zie boven bericht.Dit was ik vergeten op te schrijven.

  Ik krijg ook ieder 4 weken een APD infuus. 30 mgr.

  Dank U.

 113. Hanna met de vitamine D3 zou ik zeker doorgaan. Om de juiste dosering D3 ten opzichte van je overige medicatie vast te kunnen stellen is een consult bij een orthomoleculair arts ZEKER aan te bevelen ! Die kan tevens zien of er voedingsmaatregelen nodig zijn en of er verdere vitaminen en mineralen tekorten in je lichaam bestaan. Bedenk dat de ziekte van Kahler geen kwaal is om zelf mee te dokteren. Hier is adequate medische aandacht beslist op zijn plaats ! Zie even op de site http://www.mbog.nl voor een arts bij je in de buurt. All the best !
  gr. Anthon

 114. hallo ik heb blijkbaar een tekort aan vit d .
  Ik ben 18 jaar oud en men huisarts heeft vista D” ultra 800 voorgeschreven .
  Is dat niet een te hoge dosis ? Ik zou graag zeker willen zijn ..
  Ik heb gehoord dat een te hoge dosis gevaarlijk zou kunnen zijn .
  Hopelijk kunnen jullie op men vraag antwoorden .

 115. Kimberley, ik ga er vanuit dat de huisarts middels bloedafname een klinisch-chemisch laboratoriumonderzoekje heeft laten verrichten om de correcte vitamine D waarde bij jou te meten. Dat is altijd belangrijk om overdosering te voorkomen. Vista D Ultra-800 bevat 800 internationale eenheden per tablet. Een gezonde bloedwaarde D3 is 80nmol/l. Dit bereik je door een dagelijks gebruik van 2000 [ ! ] internationale eenheden te slikken. Moet je dus 1 tablet Vista D slikken dan ben je nog lang niet aan je 2000. Er is in jouw situatie dus absoluut geen sprake van een teveel ! En wat de veronderstelde giftigheid van vitamine D3 betreft: die blijkt schromelijk overdreven te zijn. D3 wordt pas een probleem als PER DAG honderduizenden eenheden LANGDURIG achter elkaar worden geslikt. Dat gevaar loop jij dus in het geheel niet. Een interessant boek over de heilzame werking van vitamine D3 is geschreven door dr. Gert Schuitemaker, orthomoleculair apotheker, getiteld “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”- http://www.nieuwlichtopvitamined.nl Een absolute aanrader !
  gr. Anthon

 116. Hallo
  Heb erg veel pijn, kan bijna niet lopen, zitten liggen staan alles is pijnlijk.
  Twee jaar geleden is mijn bloed gecontroleerd, wegens vermoeidheid, op vit D en B12
  Vit D was toen <10 en B12 was 239.
  Vit D <10 is wel erg laag toch? Aangezien er tot op heden geen duidelijke aanwijzingen zijn voor neurologische klachten, vraag ik me af of die twee afwijkende waardes schade aangericht kunnen hebben. Moet dit geregeld gecontroleerd worden, in het begin deed men dit wel, steeg na een injectie, daalde na een paar weken weer net zo hard, ik word er moedeloos van. Hoop dat ik een antwoord krijg.
  Heb ook een half jaar B12 injecties toegediend, maar toen vond de internist het genoeg, na zelf geschreven te hebben dat je met een duidelijk tekort, minstens twee jaar moet spuiten. Ik kan het niet meer volgen, dank alvast voor het lezen, vr groet Emma

 117. Emma, zoals je zult begrijpen kunnen wij als niet-artsen geen diagnoses stellen of behandelingen voorschrijven. Je klachten lijken mij in elk geval ernstig genoeg om een consult bij een orthomoleculair arts te rechtvaardigen. Die is in staat om via diagnostische methoden die verder gaan dan de gebruikelijke klinisch-chemische testen na te gaan wat er met je aan de hand is. Kijk eens even op de site van de Maatschappij ter Bevordering der Orthomoleculaire Geneeskunde -www.mbog.nl Daar kun je iemand vinden die niet te ver van je woonplaats gestationeerd is. All the best !
  gr. Anthon

 118. Bedankt voor het snelle antwoord Anton, ik heb net al gekeken.
  Heb voor die tijd al wel een vega-test gedaan, veel kwam overeen, dus wie weet, gr Emma

 119. Als huisarts niet de behandeling geeft waar je als patient tevreden mee bent, adviseer ik Dr Auwerda, bijzonder internist in B12 tekorten.
  Je treft dan niet alleen een grandioos internist met veel kennis, maar ook een gehorig medemens aan.
  Deze arts houdt praktijk in MC Zuiderzee te Lelystad.

 120. Sinds afgelopen vrijdag week ik dat ik 2 grote vleesbomen in mijn baarmoeder heb zitten.
  Nu had ik gelezen dat het innemen van vitamine D kan helpen ze te verkleinen.
  Is dit zo en zoja hoeveel zou ik dan in moeten nemen bij een goed resultaat
  Alvast bedankt Petra

 121. Mevrouw van de Logt, vleesbomen ofwel myoma zijn werk voor de gynaecoloog en niet geschikt voor zelfmedicatie ! Ik betwijfel overigens of vitamine D3 in staat is een dergelijke uitgroei van spiercellen in de baarmoeder te doen slinken. Niet doen dus, en een afspraak met uw huisarts en of medisch specialist maken.
  gr. Anthon

 122. Hallo Anthon,
  Graag je mening over het volgende. Ik heb borstkanker gehad en slik sindsdien 2000 IE per dag. Is dit een goede dosis, denk je? Ik neem aan dat het wel samen kan met de hormoontherapie die ik volg? (Tamoxifen iedere dag 20 mg)
  Verder geef ik mijn kinderen van 9 en 11 jaar 1000 IE per dag. Zij hebben beide astma. Is dit een veilige dosis voor kinderen?
  Alvast heel erg bedankt voor het antwoorden. Ik stel het zeer op prijs!

 123. Ine, een dagdosis van 2000 i.e. vitamine D3 is in [bijna] iedere situatie aan te bevelen
  Daarover heeft prof.dr. Michael Holick, één van de grootste vitamine D-experts ter wereld uitgebreid geschreven in zijn standaardwerk “The Vitamin D Solution” uitgave Hudson Street Press, New York, 2010 Dat geldt ook voor de door jou gekozen dosering voor je kinderen. Maar om de terugkeer van borstkanker zo klein mogelijk te maken, raad ik je beslist aan een orthomoleculair arts te consulteren. Want er zijn naast vitamine D-suppletie nog veel meer maatregelen mogelijk om een herhaling van dit probleem te voorkomen. Je kunt iemand vinden op de site van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde [ http://www.mbog.nl]
  All the best !
  Anthon

 124. Ria, de ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij zenuwen in de hersenen langzaam afsterven. Met name de Substantia Nigra [het middendeel van de hersenen] is aangedaan. De aandoening kan erfelijk zijn, maar kan ook worden veroorzaakt door o.a. vergiftiging, veroudering of infecties. Inderdaad worden bij Parkinsonpatiënten vaak [zeer] lage vitamine D waardes gemeten. Dat wil overigens niet zeggen dat er een causaal verband bestaat tussen een vitamine D3 tekort en het ontstaan van Parkinson. Parkinsonisme- dus iets anders dan Parkinson !-kan soms optreden bij een vitamine B12 tekort. Overigens worden bij Parkinsonpatiënten die in het beginstadium verkeren interessante resultaten geboekt met hoge doseringen coënzym Q10. De progressie van het ziekteproces wordt er door vertraagd. Om verdere zenuwschade te voorkomen worden orthomoleculair ook creatine, L-carnosine en Ginkgo Biloba in gezet. Octacosanol kan de specifieke symptomen van Parkinson verminderen maar mag NIET gelijktijdig gebruikt worden bij de reguliere toepassing van levodopa/carbidopa. Al met al dus geen “kwaaltje”om zelf te gaan dokteren…
  gr. Anthon

 125. hallo Anton,

  ik ben geconstateerd én te kort aan vitamine d, zat op 40. sinsdien slik ik dagelijks 35ug, 1400ie per dag.

  ik woon in denemarken, en hebt ivm én ongeluk in 2002, een hersenschade aan mijn 9, 10, en 11 de hersendeel/stam, ik weet niet hoe men dit in het nederlands zeg, dit ivm én schedelbasis factuur.

  ik slik al 8 jaar zware pijnstillers, tradolan retarn, 200mg, 2 x per dag soms 3 per dag, 8 stk x 500mg paracetamol per dag, 3 x 600mg ibumentin per dag, 40mg pantoprazol per dag, ivm dat ik ibumentin echt nodig hebt, de rest van mijn leven. ook hebt ik geconstateerd, volgens de dokters, een long ziekte, broncitasie hebt, maar volgens doktoren die verstand hebben op hersenschades, komt de broncitasie, een gevolge van mijn hersen Schade. mijn longen zijn dus heel gevoelig op long en longslijmvlies ontstekingen, en daarom ben ik gestart med zitromax500mg, ik slik 3 keer per week, 250mg, een half tablet, maandag, woensdag en frijdag. en dit moet de kans dat ik longonstekingen krijgt, vookomen

  ik ben heel heel moe, en lusteloos, geen en of weinig honger, misselijk, duizelig, nergens geen zin in hebben, heel veel spier pijn, en vooral veel hoofdpijn, en hoe meer moeier ik ben, hoe meer hoofdpijn en spierpijn ik heb.

  mijn lever schijnt goed te zijn, maar ik hebt de afgelopen jaren wel veel last gehad van nierstenen.
  mijn hormoongehalte, was vorigjaar aan de iets te hoge kant, en toen dachten ze dat er iets met mijn bijnieren aan de hand was, maar andere dokters zeiden weer van niet.
  een groot zootje dus.

  het universiteids ziekenhuis in Aarhus,afdeling Q, daar ben ik al een paar geweest, ze hebben getapt op volgens hun, bijna alles, auto imuun ziektes en etc., maar ze hebben alleen een te kort van vitamine d ontdekt.

  ik loop met de klachten zoals zware moeiheid al sinds begin maart, na een opname in het ziekenhuis ivm een zware long en longslijnmvlies ontstekingen, en de d vitamine tabletten hebben de klachten niet afgenomen, en die slik ik sinds half mei.

  kan u mij advies geven, en of ken u een ortomoleculaire dokter in denemarken???

  ik hoop dat u mij wat advies kan geven, want ik wordt gek van al die vermoeidheid, en zware hoofdpijn.

  bij voorbaad dank, edwin

 126. Beste Edwin, je huidige fysieke situatie verdient inderdaad de aandacht van een gekwalificeerd orthomoleculair arts ! Het probleem is dat wij niet beschikken over adressen van ortho-artsen in Denemarken. Noorwegen, Finland en Duitsland staan wel op de site van The International Society of Orthomolecular Medicine, maar wij hebben geen informatie over hun kwaliteiten. Nederland kent een aantal zeer goede, waaronder dr. Lydia Boeken van de Amsterdamkliniek in Abcoude. Kijk even op:www.amsterdamkliniek.nl Je kunt ook contact opnemen met een van de bestuursleden van de Nederlandse Maatschappij voor Orthomoleculaire Geneeskunde, te vinden op http://www.mbog.nl Gezondheid is een kostbare zaak, en als die ernstig verstoord is zoals in jouw geval, is een reisje naar Nederland voor een goed medisch consult zeker aan te raden ! All the best,
  Anthon

 127. Hallo Anton,

  Mag ik je vragen: in verband met botontkalking slik ik sinds kort bisfonaten. De huisarts heeft daarbij 500 gram calcium + 800 i e vitamine d voorgeschreven. Mijn vitamine d waarde was 63. (2 jaar daarvoor 70). Ik zou graag mijn vitamine d level hoger krijgen. Is het mogelijk b.v. 1.000 i e per dag bij te slikken, zonder problemen? Alvast hartelijk dank.

 128. Nadine, prof Frits Muskiet van de universiteit Groningen zegt altijd [over de juiste bloedwaarden vitamine D3]: “Tachtig is prachtig !” Bij osteoporose is het echter noodzakelijk te streven naar waarden tussen de 90-100 nmol/l Dat is mogelijk door 2000 i.e. per dag te slikken. Overigens dient bij de [ orthomoleculaire] behandeling van osteoporose ook magnesium en vitamine K2 te worden betrokken !
  Het is aan te bevelen om calcium, magnesium en vitamine D3 samen in te zetten. Gebruik calcium en magnesium altijd in een verhouding 2:1 Controleer bij vitamine D3 suppletie na twee maanden de vitamine D-status in je bloed (25(OH)D). Houd de 25 (OH)D-waarde tussen de 90-100 nmol/l (36-40 ng/ml) Dit kan de dokter voor je doen. Vermijd een voedingspatroon met een overdaad aan eiwitten ten opzichte van koolhydraten en vetten. En lees nog eens mijn artikel [op deze site] “Gaan uw botjes in rook op ?”
  gr. Anthon

 129. Ik gebruik nu twee weken Solgar 4000iu en begin nu veel pijn in mijn gewrichten te krijgen. Ik heb al eerder vitamine d3 genomen en was toen ook gestopt vanwege de pijnen. Doe ik iets verkeerd?

 130. Bernadette, uit de informatie waarover ik beschik kan ik geen verband ontdekken tussen gewrichtsklachten door gebruik van vitamine D3, eerder het tegenovergestelde. Alleen als exorbitante hoeveelheden D3 worden geslikt- je moet dan denken aan 250.000 i.e. per dag over langere termijn- kan zich op de gewrichten calcium afzetten die voor pijnlijke symptomen kunnen zorgen. Bovendien komen bij een overdosering nog andere verschijnselen als misselijkheid, braken, hoofdpijn en depressiviteit etc. om de hoek kijken. Een dagdosis van 4000 i.e. is normaal gesproken niet toxisch. Om echter niets uit te sluiten raad ik je aan om contact op te nemen met dr. Erik van Klaarwater, wetenschappelijk medewerker van Solgar. Je kunt hem bereiken via evanklaarwater@solgar.nl
  gr. Anthon

 131. Beste Anthon, wat is de maximale veilige dagdosis over lange termijn? Alvast bedankt voor je antwoord!
  Groetjes, Ine

 132. Ine, voor het antwoord op je vraag baseer ik mij op Neerlands vitamine D-expert bij uitstek, dr. Gert Schuitemaker [hij schreef o.a. het boek “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”]. Voor volwassen raad hij een dagelijkse dosis van 2000 i.e. (50mcg)aan, zeker in de winter. Personen met een donkere huidskleur, ouderen en dikke mensen hebben vaak meer nodig.
  gr. Anthon

 133. Bedankt voor je reactie. Ik heb nog een vraag, ik ben nu opnieuw begonnen met solgar, ik wil het gewoon weer proberen. Ik heb heel erg uitslag/ exceem op mijn ogen (boven mn ogen)en dat is altijd in het najaar. Ik ben nu begonnen met s’morgens 3 x1000 en sávonds 2x 1000 iu/ie kan het zijn dat de klachten eerst erger worden? Hoe lang duurt het ongeveer voor het echt werkt,is de enkele weken? Ik neem ze nu ruim een week en het word nu erger.
  Dank je voor je eventuele antwoord.

  Groet Bernadette

 134. Bernadette, omdat ik niet kan overzien waar je klachten -gewrichtsklachten en huiduitslag- vandaan komen raad ik je aan een orthomoleculair arts of therapeut te consulteren. Die is in staat om te zien wat er aan de hand door middel van vragen en een eventuele bloedanalyse. Je kunt iemand in je omgeving vinden op http://www.mbog.nl
  All the best
  gr. Anthon

 135. Ik heb een vraag,heb gisteren een shot van 50.000 ie colecalcif gekregen en moet dit 4 week herhalen omdat we mijn D niet omhoog krijgen en alleen maar verder daalt.nu lees ik hier ook over D vergiftiging,vergiftig ik mij zelf nu niet met zo,n hoge dosis? mijn klachten liggen voornamelijk dat ik niet meer tegen licht kan en constant het gevoel heb dat ik neerval,controle kwijt over mn lichaam.

 136. Engelina, het antwoord op je vraag kan kort zijn: neen. In het boek “Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten”-www.ortho.nl – van apotheker en vitaminedeskundige Dr. Gert Schuitemaker wordt op grond van gedegen wetenschappelijk onderzoek in hoofdstuk 12 de vermeende toxiciteit van vitamine D als een achterhaalde mythe afgedaan. Er is dus geen enkele reden tot ongerustheid.
  gr. Anthon

 137. Afgelopen week heb ik van huisarts vernomen dat mijn Vit. D aan de ‘krappe kant’ was nl. 49. Ik heb deze waardebepaling bewust aangevraagd op advies van mijn zus omdat de klachten die zij omschreef kwamen overeen met mijn klachten.
  Advies van huisarts was om vit. D te kopen en 8oo IE dagelijks te nemen.
  Mijn zus had de waarde 50 en heeft van haar dermatoloog verschillende keren 50.000 IE en 10.000 IE gekregen. Haar waarde is gestegen naar 125 en ze heeft het advies gekregen nog enkele weken 10.000IE in te nemen.
  Het advies wat mijn zus heeft gekregen is wel degelijk anders dan ik heb gekregen.
  Ik heb vit. D besteld, en ik dacht zelf om 2x 1000 per dag te nemen, gedurende 1 maand en dan maar weer eens de waarde laten bepalen.
  Wat is uw advies in deze. kan ik zo zelfdokteren of raad je me aan om contact op te nemen met de huisarts voor een andere dosering? Bij voorbaat dank. Juus

 138. Ik neem aan dat de doses die u noemt die u zus kreeg voorgeschreven per week zijn. Dan is het verschil toch niet zo groot met de 800 ie per dag. deze is wel aan de krappe kant. Koop capsules van 1000 ie vitamine D3 en neem er gedurende twee weken 2 maal daags 1 en daarna 1 capsule per dag. Dan zal het gehalte spoedig 80 nmol/L zijn, wat waarschijnlijk ideaal is. (Mogelijk is vanwege een huidziekte van uw zus een hoger gehalte door de dermatoloog gewenst)
  Overigens is 49 nmol/L niet zo laag. Lager dan optimaal maar meestal zijn er bij dat gehalte geen klachten. De meeste mensen in Nederland die geen supplementen gebruiken hebben nu in maart een lager gehalte

 139. Geachte,

  Onlangs kreeg ik de uitslag van een bloedonderzoek waar uit bleek dat mijn vitamine D3 gehalte 225 nmol/1 is.
  Ik werd geadviseerd om per direct met de inname van D3 supplement te stoppen. Maar ik heb nimmer enig supplement geslikt en doe dat nu ook niet.
  Waarschijnlijk is deze veel te hoge waarde de oorzaak van de chronische vermoeidheid waar ik last van heb.
  225 nmol/1 is bijna een toxische waarde en dat baart mij zorgen.
  Wat kan de oorzaak zijn van de (extreem ?) hoge waarde ?

  Met vriendelijke groet,

  Gerard van Erp

 140. Een waarde van 225 nmol/L is iets te hoog. Gezond normaal is ongeveer 75-150 nmol/L. Ik denk niet dat vitamine D de oorzaak is van uw chronische vermoeidheid. Uw gehalte kan mogelijk bij enkele mensen alleen al door blootstelling aan de zon worden teweeggebracht. In neem aan dat u de afgelopen maanden veel in de felle zon bent geweest.

 141. Beste Gerard van Erp,

  Ik lees net je bericht over je te hoge vit. D. Omdat ik zelf aan het zoeken was hoe hoog/laag eigenlijk je vit. D gehalte moet zijn, kwam ik toevallig tegen dat als je uitslag te hoog was dat het dan aan je nieren kon liggen. Dus vandaar dat je je misschien ook wel zo moe voelt.
  Ik zou teruggaan naar de h.a. en dit eerst laten onderzoeken, want een slechte nierfunctie komt sluipend!

  Vr. Groet Ria

 142. Ik denk dat ook gewezen moet worden op het belang van het laten meten van de waarde van de vitamine D spiegel in de werkzame vorm (1,25-dihydroxy vitamine D) en niet alleen de 25-hydroxy vitamine d spiegel! Deze eerste spiegel kan hoog zijn ondanks een lage D3 waarde. Van belang dus om beide waarden te laten meten en niet klakkeloos maar supplementen slikken bij een lage D3 waarde!

 143. Je mag al blij zijn als het calcidiolgehalte ( 25 hydroxy) wordt bepaald en in feite is dit ook de betrouwbaarste test om te kunnen bepalen of men genoeg vitamine D dmv. zonlicht, voeding en supplementen binnenkrijgt. De 1,25 dihydroxy test wijkt hier alleen vanaf als de omzetting vanwege bepaalde relatief zeldzame aandoeningen is verstoort. Bij nierziekten, sarcoidose, bij een overactieve bijschildklier en lymfklierkanker kan het van belang zijn beide gehaltes te meten.

 144. Ik ben 22 jaar en heb een vitamine d tekort. De h.a. Geeft aan dat mijn waarde onder de 10 ligt. Ik weet dus niet precies hoeveel. Ik merk sinds een week dat ik moe ben nergens zin in heb en het liefst in een hoekje wil kruipen en daar wil slapen. Ik heb daardoor ook angstgedachtes en een rotgevoel. Ook voel ik af en toe mijn spieren springen op bepaalde lichaamsdelen. De dokter heeft mij een dosering van 25.000 IE Per week gegeven gedurende een aantal maanden. Is dit geen lage dosering? Volgens de huisarts zou dit de hoogste dosering zijn. Heeft iemand ervaring of herkent iemand mijn verhaal? Ik hoor het graag!

 145. Sara, wees maar blij met zo`n huisarts ! Een prima dosering, want bij 10 kom je er volgens prof. Frits Muskiet uit Groningen minstens 70 tekort ( “80 is prachtig” is zijn stelregel)Een tekort aan vitamine D3 staat garant voor een hele serie vervelende verschijnselen, zoals lusteloosheid, neerslachtigheid, angstgevoelens en spierklachten. Je kunt op deze site in de zoekruimte “vitamine D3″intikken, dan krijg je een overzicht van wat D3 allemaal doet. Ik ben er zeker van dat na voldoende inname (of injecties) van D3 je klachten stuk voor stuk zullen verdwijnen, tenzij……de oorzaak ergens anders ligt. Maar daar zal je huisarts wel raad mee weten. All the best !
  gr. Anthon

 146. Beste Anthon,
  Ik ben een 34 jarige blanke vrouw, zonder overgewicht of chronische ziekte. Ik kom dagelijks buiten.
  Sinds 3 jaar heb ik in toenemende mate last gehad van allergische reacties, zich uitend als netelroos, dermografie, exceem, migraine, versnelde hartslag en onrustige darmwerking. Via de allergoloog is vastgestelde dat er sprake zou zijn van een histamine intolerantie, en is het advies gegeven om een histamineverlaagde dieet te volgen. Dit doe ik al sinds oktober met goed effect, migraines en dermografie zijn weg, exceem en netelroos maar van korte duur. Provocatiedieet gestart om mijn mogelijkheden uit te breiden, maar helaas reageerde ik te sterk op de meeste voedingsmiddelen.
  Omdat ik de laatste maanden toenemende last had van “spaghettibenen”, labilitieit versnelde hartslag en lusteloosheid, heeft mijn huisarts lab onderzoek ingezet om uit te sluiten of er sprake was van tekorten door mijn veranderde dieet. Er waren geen tekorten: alle spoor elementen waren binnen de juiste waarde, schildklier en ijzer waren prima, alleen een lichte verhoogde crp. Daarnaast bleek mijn vit d (25oh) op een niveau van 15 te zitten.
  Pas op mijn aandringen heeft de huisarts devaron 800 ie voorgeschreven, maar als ik zo lees hierboven, is dit nog een zeer lage dosering. Mijn arts gaf aan dat hoger doseren weer te grote belasting van mij lichaam zou geven. Kunnen bovenstaande klachten en voorgeschiedenis te maken hebben met de verlaging van de vit D, en lijkt het jou raadzaam om opnieuw met mijn arts in gesprek gaan om een beter suppletie? Vanzelfsprekend wil ik me zo snel mogelijk de oude voelen.

 147. Evelene, een licht verhoogde CRP waarde is altijd een indicatie dat zich ergens in het lichaam een (chronische) ontsteking afspeelt. De klachten die je noemt kunnen in principe geweten worden aan een D3 tekort, maar de oorzaak daarvan staan mogelijk ook in relatie tot andere fysiologische ontsporingen in je lijf. Gelukkig heeft je huisarts dit probleem onderkend, maar een vitamine D3 niveau van 15 is erg laag en vraagt zeker om een hogere dosering ! De bloedwaarde van D3 zou naar 80 moeten, en het is mij eerlijk gezegd niet duidelijk waarom een hogere dosering dan 800 i.e. een belasting voor je lichaam zou zijn. Met een paar injecties van 10.000-50.000 eenheden zou je er in een paar weken bovenop kunnen zijn. Dat gebeurt met die 800 i.e. ook wel, maar doet er veel langer over. Bovendien moet je je – of liever gezegd je huisarts- afvragen waar dat lage D niveau eigenlijk vandaan komt ? Absorptieproblemen, nierproblemen ? Andere problemen waardoor het D gehalte ver onder de maat blijft ? Dit zijn toch wel zaken die om een dieper onderzoek vragen. Een gesprekje met je huisarts lijkt mij dus zinvol, en kom je er daar niet uit, dan is een consult bij een orthomoleculair arts zeker een aanrader. Zie http://www.mbog.nl
  gr. Anthon

 148. Beste heer/mevrouw, Ik heb een donkere huidskleur en ben 5 jaar geleden gediagnostiseerd met Multiple Sclerose. Ik kon niet heel vaak buiten. Welke dosis raadt u mij aan? Ik las van iemand die ook MS heeft dat zij zich pas bij 15.000 IE per dag beter ging voelen. Is dit niet gevaarlijk?

 149. Katjan, MS is geen kwaal om zelf mee aan de slag te gaan. De juiste dosering vitamine D3 kan alleen bepaald worden middels een bloedtest door een ter zake kundig (bij voorkeur orthomoleculair geschoold)arts. Ik raad je aan de site http://www.mbog.nl te bezoeken alwaar je bij “artsen en therapeuten” een keuze kunt maken voor een behandelaar. All the best.
  gr. Anthon

 150. Hoi anthon, mijn waarde was 175 bij bloed onderzoek maar heb toch een injectie gekregen …nu heb ik al 2 weken last van een vieze metaalsmaak in mn mond vooral als ik gegeten heb. Ik ben eigenlijk best angstig dat het niet goed is . Omdat ik te veel vit d heb binnen gekregen ..Daarna ben ik ook nog veel in zon geweest ivm vakantie . Moet ik me zorgen maken ? Mijn orthomoleculair arts zegt van niet ..

 151. Ingrid, ik ben het eens met je orthomoleculair arts: er is geen reden tot bezorgdheid. Je kunt daar meer over lezen in mijn artikel ( op deze site) “Is vitamine D3 giftig?”. En wat die metaalsmaak betreft, die kan inderdaad bij een hoge dosering optreden als bijwerking en verdwijnt overigens weer vanzelf. De zon maakt ook D3 in de huid aan, maar het lichaam beschikt over een fysiologisch mechanisme om een teveel automatisch af te breken, waardoor er t.g.v. zonnebaden nooit een overdosering D3 kan ontstaan. Hoewel een bloedwaarde 175 nm/L aan de hoge kant is (maar niet extreem !) en je ortho-arts het toch nodig vond een D3 injectie te geven, dan mag je ervan uit gaan dat hij daar een goede reden voor heeft. Mocht dat voor jou toch niet duidelijk zijn, dan bestaat er maar één manier om er achter te komen: je dokter er gewoon naar te vragen….
  gr. Anthon

 152. Hai
  Mijn normale vitamine d is laag, 17 en mijn actieve te hoog, 189.
  Wat is uw advies?

 153. Als met 189 het gehalte 1,25-dihydroxyvitamine D wordt bedoeld dan hoeft dit geen overdosering te zijn. Het kan wijzen op een bepaalde aandoening maar dat dient met een arts besproken te worden. Het getal 189 is misschien niet hoog. Het hangt van de test af. De normaalwaarden zijn hoger als getal dan bij de gewone vitamine D (25 hydroxyvitamine D)

 154. De max grenswaarde bij deze test actieve vit d is 130, waarme 189 dus te hoog is. Een te laag inactief vit d van 17. Vraag: bij deze waarden wel of niet suppleren?

 155. Verwijzend naar mijn reactie van dec 2014 is m.i. aanvullend onderzoek gewenst. Bij nieraandoeningen is het gehalte 1,25 vitamine D lager maar bij de andere aandoeningen hoger dan men zou verwachten.

 156. Hallo

  Mijn vitamine d waarde was 25 en bleek 3 jaar geleden ook al te laag (21) te zijn. Maar de internist van destijds had dit niet gemeld.

  Nu krijg ik sinds 3 wkn een aanvulling. De eerste 4 dagen 25.000 iu en daaropvolgend 1 dag per week 25.000 iu en de overige dagen 10.000 iu.

  Nou verschilde mijn moeheid sowieso al per dag… Van heel erg tot bijna niet. Kan dit kloppen bij een vitamine D tekort of moet de moeheid constant aanwezig zijn?

  Nu waren de afgelopen 2 weken best te doen, wel heel moe maar niet extreem. Echter wordt het sinds een paar dagen weer slechter. Ik voel de moeheid vanuit mijn benen komen ( zware vermoeide benen) en dit trekt langzaam omhoog waarna mijn lichaam, armen en gezicht ook vermoeid voelen.

  Kan dit kloppen bij een vitamine D behandeling dat je gedurende behandeling ook dagen hebt dat de vermoeidheid weer erger wordt?

  Ik slik overigens extra magnesium en gebruik Magnesium olie.

  Mijn vitamine B12 Was 180 met een MMA van 25

  Alvast bedankt voor de reactie

 157. Johannes op je vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Vermoeidheid (energietekort) zeker als het een chronisch karakter draagt kan inderdaad te wijten zijn aan een vitamine D tekort, maar evengoed veroorzaakt worden door een depressie, een trage schildklierwerking, medicijngebruik, CVS ( chronisch vermoeidheidsyndroom) kanker, bloedarmoede etc. etc. In elk geval wordt je D tekort op een prima wijze aangepakt, en het is goed om een aantal weken te wachten om te zien of de vermoeidheid uiteindelijk verdwijnt. Als dat niet zo is dan moet er verder worden gezocht. In dat geval is het verstandig een orthomoleculair arts te raadplegen (www.mbog.nl) die probeert te achterhalen waar die vermoeidheid precies vandaan komt en aan welke eventuele voedingstekorten naast vitamine D3 aandacht moet worden geschonken.
  gr. Anthon

 158. Hoi Anthon,

  Hartelijk dank voor je antwoord.

  De wisselende vermoeidheid, dus sommige dagen erg soms weinig en dan weer erg, kan passen bij vitamine d deficiëntie. Het hoeft dus geen constant niveau van vermoeidheid te zijn?

  Groetjes

  Johannes

 159. Johannes, dat zou heel goed kunnen. Een concreet “ja”of “nee”op je vraag is niet te geven, om reden dat elk mens over een individuele biochemie beschikt, waarbij Pietje anders op voedingsstoffen reageert dan Jantje (Johannes ?). Zoals ik eerder meldde is het een kwestie van even afwachten, om te zien of de vermoeidheid uiteindelijk verdwijnt. Zo niet, dan verwijs ik je naar mijn vorige opmerkingen.
  gr. Anthon

 160. Nu ik lees de reacties en de eenheden die men tot zich neem… mijn vitamine D waarde is 28… bij mij is dus het advies 8 weken lang 50.000 IE PER DAG tot me te nemen… om op een goed pijl te komen… daarna onderhoud dosering van 4.500 IE PER DAG. Wel is echter aangeraden om magnesium en 180 mcg vitamine K tot me te nemen… dit heb je nodig als je boven een inname van 10.000 IE vitamine D PER DAG gaat. Hier in de westerse landen zitten we heel laag met de dagelijkse doseringen. Bij een normale bloedwaarde in vergelijk met andere landen…

 161. Bianca, een bloedwaarde van 80-100 nml/l is de ideale streefwaarde vitamine D3. De inname van 50.000 I.E. per dag is naar ik aanneem een advies van je huisarts ? Dergelijke doseringen kunnen dan het best per injectie worden gegeven. Overigens is een orale onderhoudsdosering daarna van 2000-4000 I.E per dag voldoende om het D3 gehalte op peil te houden. Het magnesium en K2 advies is “sound”. En zodra de zon hoger aan de hemel staat – te beginnen half april – dan naar buiten !
  gr. Anthon

 162. Hoi Bianca,
  Eerder heb ik me hier gewend om een advies te krijgen over een veel te lage vitamine D gehalte. Ondertussen heb ik in opdracht van mijn baas (huisarts) een protocol voor in onze praktijk opgesteld voor het suppleren van vitamine D. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de bestaande protocollen en onderzoek op dit gebied. Hoewel het natuurlijk nooit compleet kan zijn, komt het advies uit op >25 en klachten: 25 000 ie per week voor 8 weken, en < 25 : 50 000 ie per week voor 8 weken. Om te controleren of we daarmee op een streefgehalte van rond de 80 kwamen hebben we 8 weken later de vit D getest, en daarna advies gegeven om 800-1600 ie per dag te gebruiken met het bijkomend verzoek om na een jaar (liefst in het donkerste periode van het jaar) te controleren of de streefwaarde nog werd bereikt. Bij de meeste patienten bleek dit afdoende. Het lijkt daarmee dat met deze opbouwfase en onderhoud daarna de waarde toch op peil blijft. Een hogere dosering lijkt me per geval wel oké, maar gemiddeld lijken de standaard adviezen toch voldoende te werken.

 163. Dank voor je reactie Evelene,
  Een bevriende huisarts heeft ook een vergelijkbare bevinding. Bij ongeveer 5% is het onvoldoende om het gehalte voldoende te verhogen. Mag ik vragen of het ook je indruk is dat bij ernstig overgewicht en bij een hogere leeftijd er vaker wat meer gegeven dient te worden om het gehalte boven de 70 nmol te krijgen?

 164. Ik heb hier geen antwoord op maar weet wel dat ik terwijl ik 64 kilo woog binnen twee maanden 7 kilo afviel met hoge dosering vit D in vloeibare vorm. Heb steek de indruk dat dit iets met je vetgehalte doet. Is daar iets van bekend? Het was bij mij op het ongezonde af, en nee ik at beslist niet minder hihi.

 165. Hoi,
  Ik weet dat niet zo uit mijn hoofd, daar ik nog niet met gewicht bezig heb gehouden, maar ik wil de gegevens wel even nakijken.
  Voor ouderen valt het mijns inziens wel mee hoe moeilijk het gesuppleerd wordt, maar zal ook dat even controleren.

 166. Er lijkt inderdaad een verband te bestaan tussen de inname van vitamine D3 en gewichtsverlies, maar het is allemaal wel “preliminary”….( British Journal of Nutrition -http://dx.doi.org/10.1017/s0007114508894354).
  gr. Anthon

 167. Beste Anthon
  Mijn man heeft beginnende Alzheimer. We eten gezond, maar ws niet de goede. Hoeveelheid vit. D
  Nu heb ik vit. D3 3000 voorhem besteld kan ik dat voor een paar maanden proberen?
  Hij slikt 500 calcium/ 250 magnesium en vit d3 /k2, 1000/45
  . Hij is verder gezond, slikt geen medicijnen.
  Graag uw advies.
  Janny

 168. Janny, een beginnende vorm van Alzheimer is een (zeer) serieuze aangelegenheid. En het is prijzenswaardig dat je er alles aan probeert te doen het mentale afbraakproces bij je echtgenoot te stoppen. Toch ben ik van mening dat zelf dokteren in dit geval niet verstandig is, hoewel de supplementen die je hebt gekocht zeker interessant zijn. Calcium zou ik liever van dat lijstje willen schrappen. Voor meer informatie over Alzheimer kun je de zoekruimte -rechtsboven in het loupje- intypen Helaas ken ik persoonlijk geen ortho-arts die gespecialiseerd is in de behandeling van dementie, maar ik raad je dringend aan die hulp wel te zoeken. Kijken eens even op de site van de Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) of er iemand bij jou in de buurt praktijk houdt. Vervolgens kun je naar iemands expertise op dit gebied vragen en een consult afspreken. All the best met je man !
  gr. Anthon

 169. Monique, mijn redenen om de calcium voornamelijk uit voeding en niet uit extra supplementen te gebruiken zijn dezelfde als die van dr. Hans van Montfort (zie “Hittegolven”) en prof.dr. Thomas Levy ( zie “Dood door calcium?”) beide artikelen op deze site.
  gr. Anthon

 170. De heer Van Montford staat op de zwarte lijst van artsen wegens een berisping. Mij staat bij dat suppleren oke is zolang het niet boven de 500mg is omdat inderdaad de rest via normale voeding beter is voor de aders. Ik stelde de vraag omdat ik dacht dat het in relatie tot dementie niet goed zou zijn, maar u bedoelt in algemene zin. Hartelijk dank voor deze verduidelijking.

 171. Monique, dat voorzichtigheid met calciumsuppletie in ELK geval- ook en vooral bij vasculaire dementie- geboden is blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Ik vermeld er drie hoewel er veel meer zijn:
  Am.J.Lifestyle Med 2015 jul. 1;9(4):298-307
  Ther. Adv. Drug Saf. 2013 Oct:4(5): 199-210
  Maturitas, 2009 May 20; 63(1):73-8
  Verder is het boek van Dr. Robert Thompson “The Calcium Lie” interessant.
  En nu maar hopen dat al die onderzoekers niet op de zwarte lijst komen te staan…..
  gr. Anthon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.