Knoflook

Knoflook wordt al sinds mensenheugenis beschouwd als een voedingsmiddel met geneeskrachtige eigenschappen. Zo bestaan er  talrijke verwijzingen door Egyptenaren naar geschreven en gebeitelde bronnen die de waarde weergeven van knoflook als middel om kracht en uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Niet alleen de werkman at graag knoflook ook de Egyptische elite liet zich de groente goed smaken. Zelfs in het graf van farao Toetanchamon vond men tussen al het goud dat er blonk teentjes knoflook. Of dit bijgedragen heeft aan de conservering van zijn stoffelijk overschot, lijkt mij onwaarschijnlijk, maar in een Egyptisch handboek voor arts en apotheker, de Codex Ebers [ ca. 1500 v.Chr.] vond men wel meer dan twintig recepten op basis van knoflook die o.a. gebruikt werden bij infecties, hoofdpijn, darmparasieten, hoge bloeddruk en kwaadaardige tumoren.
Sinds die tijd tot op de dag van vandaag wordt knoflook zowel inwendig als uitwendig gebruikt als middel tegen infectieziektes. In WO2 nog op grote schaal door de Russen toen penicilline nog slechts beperkt voorradig was. Momenteel wordt in de biologische landbouw knoflookpoeder als alternatief voor andere antibiotica gebruikt.

De chemie van knoflook is complex en veel moet er nog over ontdekt worden. De belangrijkste geneeskrachtige stoffen lijken de zwavelhoudende aminozuren te zijn. Alliine is hiervan de bekendste. Dit ondergaat na het pletten of persen een reactie met het aanwezige alliinase waarna allicine ontstaat. Deze allicine kan weer veranderen in stoffen als ajoenes, vinyldithiines, oligosulfides en polysulfides. Verschillende bereidingswijzen brengen verschillende actieve stoffen in het lichaam. Hetzelfde geldt voor de verschillende soorten supplementen. Zo bestaan er gevriesdroogde, geurarme knoflookextracten (Pure-Gar en Kwai) die met name het originele alliine bevatten en nog het meest op rauwe knoflook lijken. Andere extracten zoals maceraat en Allimax bevatten vooral allicine en de Japanse gerijpte knoflookextracten (Kyolic) bevatten de stoffen die weer uit de allicine zijn getransformeerd.

Cholesterol
Het meeste onderzoek is uitgevoerd op het gebied van hart- en vaatziektes. Zo is uit het laboratorium bekend dat alle drie de bovengenoemde stoffen (alliine, allicine en metabolieten van allicine) het cholesterolgehalte verlagen. Uit talloze klinische studies blijken verschillende knoflookextracten hoge cholesterolgehaltes te verlagen. De ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) meldt vier meta-analyses die alle een significante cholesterol en ldl-cholesterolverlaging lieten zien. Bij de meest gebruikte soort en dosis – gedroogd geurarm gestandaardiseerd knoflookextract 900 mg per dag – moet je daarbij denken aan een daling van 10-15% binnen drie maanden. Echter, een recent zes maanden durend onderzoek, waarbij twee knoflookpreparaten (Kyolic en Garlicin) en rauwe knoflook werden getest, vond weinig verschil met de placebogroep.(Archives of Internal Medicine)

Een belangrijk verschil met de vele positieve studies is dat in deze studie de proefpersonen allen ogenschijnlijk gezonde niet-rokers waren met slechts een licht tot matig verhoogd cholesterolgehalte (gemiddeld 226  mg/dL). Mogelijk verlaagt knoflook alleen sterk verhoogde gehaltes. In de studies die een duidelijk effect lieten zien was het gehalte gemiddeld circa 270  mg/dL (= 6,98 mmol/liter) zoals in een dubbelblind onderzoek onder mensen die tevens een licht verhoogde bloeddruk hadden. Na 12 weken daalde het cholesterolgehalte met gemiddeld 14% na gebruik van 600 mg gevriesdroogd knoflookextract. (Escop, 2003)

Atherosclerose
Verhoogde cholesterolgehaltes  zijn slechts een risicofactor voor atherosclerose – het dichtslippen van de bloedvaten door plaques .  280 personen bij wie deze plaquesvorming d.m.v. ultrasound was geconstateerd, deden mee aan een onderzoek. Men kreeg 900 mg gedroogd geurarm knoflookextract per dag of placebos gedurende vier jaar. 152 patiënten deden tot het einde mee (38% van de mensen uit de knoflookgroep waren ermee gestopt vanwege knoflookadem die ook kan optreden bij de geurarme knoflook omdat de alliine in de maag wordt omgezet in allicine). In de overgebleven patiënten was het plaquesvolume afgenomen met 2,6% in de knoflookgroep en met 15,6% toegenomen in de placebogroep. De knoflook had het meest gunstige effect op vrouwen en mensen ouder dan 50. ( Escop, 2003; en Pubmed )
Ook zijn er studies uitgevoerd met gerijpt knoflookextract (Kyolic) die een vermindering van de voortschrijding van de aderverkalking liet zien door het knoflookextract. (Bron)

Hoge bloeddruk.
Een recent overzichtsartikel bestudeerde 25 onderzoeken sinds 1955 en maakte een meta-analyse van de beste 11 onderzoeken die gerandomiseerd, met een placebogroep waren uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat knoflookextracten hoge bloeddruk verlagen. De systolische bovendruk werd met gemiddeld 8,4mm kwikdruk meer verlaagd bij de mensen met hypertensie in de knoflookgroepen dan in de placebogroepen en de diastolische onderdruk met gemiddeld 7,3mm. Normale bloeddruk wordt niet verlaagd door knoflook. De meeste studies gebruikten geurarme knoflookpoederextracten (Kwai, Pure-Gar) in doses van 600 – 900 mg per dag gedurende 12-23 weken.
Deze cijfers zijn beter dan de gemiddelden van beta-blokkers, even goed als van ACE1-remmers en iets minder dan van angiotensin II type 1 antagonisten. Knoflook kan dus een alternatief zijn voor deze medicijnen.
Cardiovascular Disorders, 2008

Samenklontering van bloedplaatjes
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat stoffen uit knoflook de bloedplaatjesaggregatie kunnen tegengaan door een remmende werking op cyclooxygenase en thromboxane. Ook de anti-oxidantwerking en een gunstige invloed op het stikstofoxidegehalte zou een positief effect op de bloedvaten kunnen hebben. (bron) Klinische studies die e.e.a. aantonen zij slechts in beperkte mate uitgevoerd en tonen aan dat knoflook een verminderde ongewenste bloedplaatjesaggregatie (bloedverdunnende werking) tot gevolg heeft. (bron o.a.)

Kanker
Mogelijk helpt knoflook het ontstaan van kanker te voorkomen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat stoffen in knoflook een kankerremmende werking kunnen hebben. De zwavelverbindingen kunnen in een reageerbuis schade aan het DNA die leidt tot celwoekering voorkomen, versterken het anti-oxidant verdedigings- en DNA reparatiesysteem en onderdrukken celwoekering door het blokkeren van celcyclus progressie en/of stimuleren apoptose (celdood). (bron o.a.)

Er zijn diverse epidemiologische onderzoeken uitgevoerd waarbij een verband werd gezocht tussen de knoflookinname uit de voeding en de kans op kanker. Bij de meeste onderzoeken werd tevens gekeken naar de inname van de andere groentes uit de alliumfamilie die soortgelijke stoffen bevatten als knoflook: uien, bosuitjes en prei. In het Italiaanse onderzoek dat op deze pagina staat hadden de mensen die veel van deze groentes gegeten hadden, minder risico gelopen op keel- eierstok- en darmkanker.
Een meta-analyse uit 2000 noteert minder maag- en darmkanker bij een hogere knoflookconsumptie.
Dit onderzoek bestudeerde de inname van groentes uit de alliumfamilie en de kans op prostaatkanker en vond bij een hogere inname een halvering van het risico. Bosuitjes leken nog meer bescherming te bieden dan knoflook.
Bij dergelijke epidemiologische onderzoeken waarbij patiënten vergeleken worden met gezonde mensen dient een gevonden verband niet als onomstotelijk bewijs te worden gezien. Allerlei indirecte verbanden kunnen de resultaten beïnvloeden.

Dubbelblind onderzoeken met knoflook of knoflookpreparaten met kankerpatiënten hebben we niet gevonden. Wel één met mensen met darmpoliepen die als voorstadium van darmkanker worden gezien. De proefpersonen kregen een hooggedoseerd gerijpt knoflooksupplement (Kyolic) terwijl de controlegroep hetzelfde supplement in een lage dosering kreeg. Het bleek dat de knoflook de groei van de darmpoliepen tot staan bracht.

Je ziet hier de verandering in het aantal en de grootte van de poliepen. De rondjes stellen de hoge knoflookextractgroep voor. De vierkantjes de placebogroep (lage doses) Na zes maanden trad er geen verergering meer op in de groep die de hoge doses knoflookextract had gekregen [de rondjes] http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/136/3/821S

Antiseptisch
Bij uitwendig gebruik is knoflook sterk antiseptisch. In oorlogen is het gebruikt bij de behandeling van wonden. Men gebruikt hiervoor het geperste sap, verdund met water.
Infectieziektes
Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat knoflook vele virussen, bacteriën, schimmels en andere parasieten kan doden. Het bewijs dat knoflook vanwege deze eigenschap in het menselijk lichaam effectief kan worden ingezet is echter beperkt. De maagzweer veroorzakende bacterie Helicobacter pylori wordt in de reageerbuis vernietigd door knoflook maar uit onderzoek bij mensen blijkt dat knoflook hier niet of nauwelijks toe in staat is in de maag.
Veel onderzoek op het gebied van infectieziektes is ons niet bekend. Eén onderzoek hebben we gevonden waaruit bleek dat een knoflookpreparaat de kans op een verkoudheid kan verminderen. Van de 73 personen die gedurende 12 weken in de winter een allicinerijk knoflookextract gekregen hadden liepen 24 een verkoudheid op terwijl er 65 verkoudheden waren opgetreden in de placebogroep die ook uit 73 personen bestond (sommigen werden twee keer verkouden). Ook herstelden degenen in de knoflookgroep sneller van hun verkoudheid. (bron)

Nadelige bijwerkingen: Rauwe knoflook veroorzaakt een knoflookadem en bij hoge inname kan deze geur ook door de huid worden verspreid. In sommige gevallen kan knoflook maag en darmklachten teweegbrengen en in uitzonderlijke gevallen allergische reacties. Knoflookpreparaten hebben deze bijwerkingen ook maar vaak in mindere mate.
Alhoewel geen nadelige bijwerkingen zijn gemeld in de onderzoeken wat betreft bloedingen zoals hersenbloedingen, liever niet gebruiken in combinatie met sterk bloedverdunnende medicijnen, met name ontstekingsremmende pijnstillers in hogere dosering zoals aspirine, naproxen, diclofenac en ibuprofen. Ook geen knoflook(capsules)  kort voor een operatie innemen. Bij de reacties – zie hieronder – melden diverse lezers slapeloosheid als ongewenst neveneffect

 

 

111 reacties “Knoflook

 1. gebruikt sinds 1maand een teentje verse knoflook per dag tijdens diner,ook tijdens die zelfde maaltijd neem ik een kopje water waarin gemengd drie theelepeltjes curcuma poeder,bij die curcuma een kwart theelepeltje zwarte peper wat de opname van de curcuma in je lichaam bevorderd.De klachten/bijwerkingen die ik nu sinds kort ondervind zijn hevige winderigheid en irritatie links in onderbuik.Ben nu gestopt met inname van curuma en knoflook.Heeft iemand info of advies??

 2. Bas, ik denk dat dit “wondermengsel” voor je arme maag-darmkanaal toch een beetje teveel van het goede is. Vooral [zwarte] peper – en een kwart theelepel vind ik nogal overvloedig !- kan de nodige irritatie op het darmslijmvlies geven. Ik kan uit je opmerkingen niet concluderen of je het teentje knoflook ook perst, maar wil je iets aan de waardevolle ingrediënten in knoflook hebben dan is het goed om het teentje te pletten of te persen en vervolgens 10 minuten te laten staan. Dan kan de zuurstof uit de lucht de nodige enzymen in de knoflook aan het werk zetten. Na zo’n “zuurstofpauze” vermeng ik dan zo’n geperst teentje met olijfolie of pompoenpitolie en doe dit op een lekkere verse biologische roggeboterham. Door de olie verliest knoflook dan tevens zijn “scherpe kanten”.
  Wat curcuma betreft: er bestaan curcumapreparaten in capsulevorm waarin de curcumine gecombineerd is met fosfatidylcholine, [een onderdeel van lecithine]. Die combinatie zorgt voor een veel hogere absorptie van curcuma dan zwarte peper en veroorzaakt geen irritatie op het darm en maagslijmvlies.
  Kijk maar eens op internet of laat je adviseren door je apotheker.
  gr. Anthon

 3. probeer eens een streng knoflook te verwarmen 60 graden Celsius gedurende 30 minuten alle belangrijke stofjes blijven dan behouden. Daarna pellen wat dan heel gemakkelijk gaat. beetje olijfolie erbij en je hebt voor een hele week knoflook.
  Niet meer mee bakken maar achteraf in stukjes door de maaltijd.

 4. Ik heb een vraag, zijn gewone knoflook pillen net zo goed als die van Dhr. bok uit vaassen, die zijn behoorlijk duur van hem. Voor mensen die last hebben van een maagzweer kan ik molkosan van de. Vogel aanraden. Een scheutje in een glas water doet wonderen met een week ben je er van af.

  Vriendelijke groet cisca

 5. Van wat er bij mij bekend is over de diverse soorten knoflook (capsules) staat het meeste in het artikel. Tot welke soort die u noemt behoort is mij niet bekend.

 6. Is het goed om iedere dag een teentje knoflook te nemen, als er veel zieken in mijn omgeving zijn grijp ik vaak naar wat extra knoflook en ik heb het idee dat het helpt. Is een teentje knoflook beter dan tabletten? En moet je het persé persen, of kan het toch ook wel gebakken worden en dan door het eten.
  groetjes, Maria

 7. Maria, elke dag TWEE teentjes knoflook is nog beter. Je moet het inderdaad persen, zodat de lucht de werkzame enzymen kan activeren. Daarna zo’n 5-10 minuten laten staan, dan heb je er het meest aan. Het is moeilijk te zeggen welk knoflookpreparaat [capsules / tabletten ] de knoflookbol in kwaliteit kan evenaren, maar ga er maar vanuit dat er niets boven puur natuur gaat. Overigens gaan bij het bakken en braden door verhitting waardevolle ingrediënten in de knoflook verloren omdat die namelijk vluchtig [etherisch] van aard zijn. Een paar teentjes rauw op brood, eventueel met wat boter of olijfolie [ ik gebruik zelf pompoenpitolie voor de smaak] is een uitstekend middel tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten.
  gr. Anthon

 8. Goeiedag,

  Ik had een speciaal/raar vraagje ivm knoflook en aambeien.
  Ik heb gelezen dat indien men een rauw teentje knoflook bewerkt tot de vorm van een zetpil en dan inbrengt,het aambeien ontzwelt en dus verhelpt.
  Hebt u hier al van gehoord?
  mvg

  Katelijne

 9. Katelijne, dat is mij inderdaad bekend. Knoflookpoeder wordt dan vermengd met een aantal delen cacaoboter om er op die manier zetpillen van te maken. Helaas kan ik je geen recept leveren omdat de juiste verhoudingen mij niet bekend zijn. In het boek “The Healing Benefits of Garlic- 1994, by dr. John Heinermann” is op pag. 102-103 te lezen dat knoflook in bepaalde verhoudingen bij aambeien ook kan helpen in de vorm van zitbaden. Maar ook hier ontbreken de verhoudingen knoflook/water. Op pag 103 staat te lezen: “George Barany, a chemist and garlicresearcher at the University of Minnesota is fond of telling this tale: Several years ago at an elegant dinner , he introduced himself to the woman on his right. Later between courses, his neighbour leaned over, smiled, and explained how she had banished her hemorrhoids by inserting whole garlic gloves as suppositories”. Maar ja om nu rauwe knoflookteentjes rectaal aan te brengen lijkt mij voor de slijmvliezen van de anus toch wat al te veel, denk je niet ?
  gr. Anthon

 10. Hallo Anthon,

  Ik twijfel erover,ik heb nl op een site deze tip gelezen van een vrouw die dit toepast,(zij heeft de tip van iemands grootvader),het brand even (enkele min)maar de pijn en jeuk verdwijnen en de aambei slinkt en ze is maanden “aambeivrij”.
  Ik neem nu erg dure pillen en die helpen me niet direkt en ik ben bang dat het zal evolueren naar een ingreep,welke heel erg pijnlijk zou zijn.
  Ik drink elke dag 1,5 liter water,eet voornamelijk vezelrijke voeding,lichaamsbeweging kan beter,ik weet niet direkt waarvan ik het heb gekregen.
  Het is erfelijk zeggen ze en ik ben de laatste jaren wel een 20-tal kilo’s zwaarder geworden,alles bij elkaar dan zeker…
  Hebt u misschien nog tips om hiervan af te geraken?
  Alvast bedankt voor de info!
  mvg

  Katelijne

 11. Katelijne, of je knoflook in de vorm van [zelfgemaakte] zetpillen wilt gebruiken is natuurlijk een persoonlijke keus. In elk geval bestaat de orthomoleculaire therapie van aambeien uit het volgende behandelingsprotocol:
  1. Aesculus Hippocastanumextract- gedurende twee maanden 3 x daags 40 mg
  2. Druivenpitextract – 2 x daags 60 mg
  3. Uitwendig kunnen hamameliszalf, levertraanzalf of zinkzalf toegepast worden voor een verzachtende, jeukstillende werking. Allen NIET gebruiken bij bloedende aambeien.
  Ik adviseer je toch meer te bewegen, af te vallen en vezelrijk te blijven eten, zodat bij darmpassage de ontlasting zo zacht mogelijk is en zo weinig mogelijk druk uitoefent op de ontstoken aders van de endeldarm. Helt dit allemaal niet raadpleeg dan je huisarts of een medisch specialist. De laatste beschikt tegenwoordig over zeer geavanceerde technieken om dit vervelende probleem te verhelpen.
  gr. Anthon
  gr. Anthon

 12. Dag Anthon,

  Misschien toch maar eerst de veiligere middelen gebruiken…
  Waar kan ik deze extracten kopen,in de vita-send online shop?

  Katelijne

 13. Mijnheer of mevrouw Goethals, om wettelijke redenen verwijzen wij nooit naar merken, maar als u het mij op de man af vraagt: er gaat niets boven de natuur. Wanneer u dagelijks twee tenen rauwe knoflook (zonder verhitting !) consumeert ( in de sla, op brood met wat olijf of pompoenpitolie, of welke andere toepassing u ook maar kunt bedenken) dat bewijst u uw lichaam de beste diensten !
  gr. Anthon

 14. Dag Anthon,

  Na het lezen van een aantal adviezen die jij gaf over het gebruik van knoflook, wil ik je ook graag iets vragen. Ik heb al jaren last van slapeloosheid en overactief zijn na het eten van een geringe hoeveelheid knoflook. Weet jij of er een ‘tegengif’ of middeltje bestaat om dit effect te voorkomen of teniet toedoen? Ik vind knoflook nl wel lekker en weet dat het gezond is, maar eet het nu zomin mogelijk, omdat in dit geval het middel erger is dan de kwaal. Ik hoop wat je te horen.

 15. Hallo Conny, de klachten die je noemt zijn niet uniek; meer mensen komen bij ons met hetzelfde verhaal. En een dergelijke knoflookgevoeligheid werk je niet zomaar weg, die is er nu eenmaal. Als je knoflook niet alleen voor de culinaire finishing touch in de keuken gebruikt, maar voornamelijk om gezondheidsredenen neemt, zou ik je willen adviseren een kwalitatief goed knoflookpreparaat te kopen en dat dagelijks te gebruiken. Het vervelende is dan weer dat wij wegens een wettelijke bepaling geen merken mogen noemen. Laat je dus door apotheker of drogist voorlichten !
  gr. Anthon

 16. Hoi, ik was benieuwd of ik mijn dochter van een jaar knoflook als zetpil kan gebruiken l.
  Zij is sinds 2 weken aan het hoesten en nou heeft de huisarts een antibiotica kuur eventueel aangeraden
  En dat is het laatste wat ik wil voor mijn dochter.

 17. Kima, dat lijkt mij niet verstandig. De knoflook kan bij aanraking van de slijmvliezen toch de nodige irritatie geven vooral aangezien je dochter nog maar een jaar oud is. Of er wel of geen antibiotica moet worden gebruikt kunnen wij als voedingskundigen onmogelijk beoordelen. Bespreek de kwestie met de huisarts of loop even langs de apotheek, die speciale antihoestmiddelen voor jonge kinderen verkoopt. Overigens is hoesten een normale afweerreactie van het lichaam om ziekteverwekkers kwijt te raken. Vaak is het hoesten van een kind pijnlijker (om te horen) voor de ouders dan voor het kind……
  gr. Anthon

 18. Jan, ter geruststelling. De knoflook wordt niet zo heet gegeten als hij wordt doorgeslikt. Wie de boeken van Andreas Moritz nauwkeurig en vanuit wetenschappelijk oogpunt bestudeert, maakt zich niet zo`n zorgen om zijn mening over knoflook. Iemand die het advies geeft om midden op de dag 5 minuten lang met wijd geopende ogen in de zon te kijken omdat dit zo gezond zou zijn, hoeven we niet serieus te nemen. En ik kan je nog veel meer voorbeelden geven van de “gezondheidsadviezen” van Moritz. Daarom, een kruid dat ooit de titel “koningin der gewassen”kreeg en al duizenden jaren haar diensten aan de lijdende mensheid heeft bewezen, zetten we daarom niet zo maar weg als “gevaarlijk”. Ik moet al die dode lichamen van Egyptenaren, Arabieren en Aziaten t.g.v. van knoflookconsumptie nog steeds tegenkomen…..
  gr. Anthon

 19. Anthon, bedankt voor je commentaar. Mijn volgende vraag is, zijn er feitelijk echte wetenschappelijke bewijzen over de geneeskrachtige eigenschappen van knoflook. Hier bedoel ik niet de pseudowetenschappers die dat zomaar beweren om het voedingssupplement knoflookcapsules te promoten waar weer dikke winst op zit.
  Snap je?
  Ook ik moet Andreas Moritz maar op zijn blauwe, groene en bruine ogen geloven. Hij schrijft ook boeken om die te verkopen.

 20. Jan, voor onafhankelijke – niet commercieel gestuurde – informatie over de farmacologische aspecten van knoflook baseer ik mij het liefst op de Engelstalige site PubMed. Die wordt internationaal het meest door artsen, apothekers en voedingsdeskundigen geraadpleegd. Je kunt dan in de zoekruimte intypen “garlic” waarna de meest recente onderzoeken verschijnen. Zelf heb ik ook veel gehad aan het objectieve boek van Dr. John Heinermann, getiteld “The Healing Benefits of Garlic”-1994, maar dat zal vermoedelijk alleen nog antiquarisch te verkrijgen zijn.
  gr. Anthon

 21. Hi Anthon, is knoflook ook goed voor chronic Lyme?
  Ik ehb nl chronic lyme en neem sedert vier dagen iedere morgen op nuchtere maag 1 teen knoflook dat ik vier maal kauw en dan doorslik met water. ik wacht nadien een half uur om iets te eten omdat men mij zegde dat hierdoor de knoflook zijn geode werking kan doen. Heb jij hier reeds ervaring mee of mensen die hierover meer weten.
  graag alle info welkeom
  Dank
  Mieke

 22. Mieke, voor zover wij weten is de enige behandeling tegen Borreliose (Lyme)een antibioticakuur, hoewel zelfs deze niet altijd werkt. De orthomoleculaire behandeling is er op gericht de reguliere behandeling te ondersteunen, symptomen te verlichten en nutriëntentekorten te voorkomen. Om dat te bereiken maakt men gebruik van probiotica, vitamine D3, vitamine A en E (tekorten daaraan kunnen het ziekteverloop verergeren). Nu bevat knoflook allicine, een natuurlijk antibioticum. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen doen op dit moment onderzoek naar de werkzaamheid van allicine bij de ziekte van Lyme.Tegen het gebruik daarvan bestaat in principe dus geen bezwaar – hoewel ik je aanraad dit niet op de nuchtere maag te gebruiken, maar vermengd met voedsel om slijmvliesirritatie van maag en darmen te voorkomen. Verder zou ik je willen adviseren een consult bij een orthomoleculair arts aan te vragen- zie http://www.mbog.nl. Die kan je helpen eventuele nutriententekorten op te sporen om zodoende je immuniteit verder te ondersteunen.
  gr. Anthon

 23. Hoeveel teentjes mag je eigenlijk maximaal per dag gebruiken. Ik heb ooit gerechten met 12 teentjes knoflook gezien.

 24. Greg , er is geen officiële limiet aan het dagelijks gebruik van knoflook, maar twee teentjes per dag vormen in elk geval een waardevolle bijdrage aan het in stand houden van de gezondheid. Afhankelijk van de gevoeligheid van iemands maag kunnen meer teentjes worden gebruikt, maar de ervaring leert dat dan al snel maagvliesirritatie ontstaat. Zie dus even voor jezelf wat je prettig of niet prettig vindt.
  gr. Anthon

 25. waar kan ik vloeibare knokloof kopen? bij voorbaat mijn dank gr antoon wilbers

 26. Antoon, ik denk dat je in een natuurvoedingswinkel een heel eind komt. En anders biedt internet ongetwijfeld uitkomst.
  gr. Anthon

 27. Hi
  Hoe moet je rauwe knoflook eten als je last krijgt van slijmvlies irritatie? ?
  Is het een goed idee om een eetlepel honing te nemen en dan de knoflook??

 28. Donovan, het probleem kan op verschillende manieren worden verminderd: 1. knoflook vermengen met een eetlepel goede extra vergine olijfolie of pompoenpitolie. 2 gecombineerd innemen met een glas groentesap plus een theelepel olijfolie of 3. het gebruik van hoogwaardige knoflookcapsules. Met de laatste maatregel omzeil je uiteraard het GEHELE probleem.
  gr. Anthon

 29. Hi sinds ik knoflook eet en drink in heet water en een lepeltje met honing krijg ik jeuk, kan dat?

  Groetjes,
  Tanmar

 30. Tanmar, in principe kan er bij elk mens een gevoeligheid of allergie voor bepaalde voedingsmiddelen optreden, dus ook voor knoflook. Om daar achter te komen is het het beste om knoflook een week of twee achterwege te laten en te zien of de klachten verdwijnen. Doen ze dat niet dan ontstaat de jeuk duidelijk door een andere oorzaak.
  gr. Anthon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.